×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | איך המכוניות תורמות לשכחת ילדים ברכב?

כאן סקרנים | איך המכוניות תורמות לשכחת ילדים ברכב?

‫מי שגדל בשנות ה-90,

‫כמעט לא שמע על מקרים ‫של שכחת ילדים ברכב.

‫אבל היום כל קיץ ‫הנושא עולה לכותרות.

‫מה השתנה?

‫מאז שנות ה-90 קרו כמה ‫שינויים טכנולוגיים במכוניות שלנו

‫שמגבירים את הסיכון לשכוח ילד ברכב.

‫חידוש ראשון - כרית האוויר.

‫בשנת 1991, ‫קבע המחוקק האמריקני

‫שכל מכונית שתיוצר ‫החל משנת 1998

‫תחויב להיות מצוידת לפחות ‫בשתי כריות אוויר קדמיות,

‫ובמהלך שנות ה-90 מערכות ההגנה ‫נכנסו לשימוש נרחב גם באירופה.

‫כריות אוויר הן מוצר מצוין.

‫במקרה של תאונה הן נפתחות ‫בִמהירות של 300 קמ"ש,

‫ומפחיתות בכ-30 אחוזים ‫את הסיכוי למות בתאונה חזיתית.

‫אבל לתינוקות, ‫כריות אוויר עלולות להיות קטלניות.

‫במקרה של פתיחת כרית אוויר, ‫הסיכוי לפגיעה רצינית או מוות

‫לתינוק בכיסא הבטיחות ‫במושב הקדמי הוא 22 אחוזים.

‫לכן, אתר מכון התקנים הישראלי

‫קובע ש"חל איסור מוחלט להסיע ילד ‫במושב בטיחות במושב הקדמי

‫"כאשר מותקנות ברכב כריות אוויר".

‫אבל אם כיסא הבטיחות ‫נודד למושב האחורי

‫ופניו של הילד נגד כיוון התנועה - ‫ההורה הנוהג לא רואה את הילד.

‫ויש לזה משמעות:

‫ארגון בטיחות אמריקני גילה ‫שבשמונה השנים

‫שקדמו לכניסת ‫חוק כריות האוויר לתוקף,

‫מתו מחום במכוניות בארה"ב ‫כ-13 תינוקות בממוצע בשנה.

‫בשמונה השנים ‫שאחרי כניסת החוק לתוקפּו

‫מתו כ-38 תינוקות - ‫כמעט פי שלושה.

‫למה? ‫כי הם היו בלתי נראים ונשכחו.

‫כריות האוויר לא היו ‫החידוש היחיד בשנים האלה.

‫פעם, לעזוב את המכונית ‫היה טקס עם מנהגים קבועים.

‫החל מסוף שנות ה-80 כלי הרכב ‫הפכו יותר ויותר אוטומטיים

‫ובחלקם הותקנו חידושים

‫כגון חלונות חשמליים ‫הנסגרים בלחיצת כפתור,

‫וּנעילה מרכזית שבסיבוב מפתח אחד ‫נועלת את כל הדלתות ברכב.

‫בשנת 1988 נכנסה לארץ ‫ענקית המכוניות היפנית 'מיצובישי',

‫תחת הסיסמה "יש בה הכול".

‫בדגמים שלה החלונות החשמליים ‫והנעילה המרכזית היו סטנדרט -

‫וּמהר מאוד יבואניות הרכב האחרות ‫יישרו קו.

‫מעט אחרי כן הצטרף אליהם השלט, ‫ובעשור הבא - השלט החכם

‫שסוגר את החלונות ואוטם את הרכב.

‫וגם - המזגן.

‫לפני עידן המזגן ברכב, נסיעה בקיץ ‫הייתה בחלונות פתוחים.

‫בשנת 1989 ‫נכנס לתוקף חוק המחייב

‫התקנת מזגן בכל מכונית משפחתית.

‫כשהחלונות פתוחים ‫חייבים לסגור אותם בסוף הנסיעה.

‫וכשחייבים לסגור - ‫חייבים לשים לב למה שקורה ברכב.

‫יש לך מזגן? ‫אין לך שום סיבה להתעכב ולשים לב.

‫בשורה התחתונה, השכלולים הטכנולוגיים ‫מאפשרים לצאת מהרכב,

‫ללחוץ על כפתור בכיס ולהמשיך הלאה

‫בלי להפנות אפילו מבט לאחור ‫ולראות אם שכחנו משהו.

‫השינויים הטכנולוגיים האלה ‫לא יכולים להסביר

‫את כל תופעת שכחת הילדים,

‫הרי יש פער של עשור בין כניסת השינויים ‫לעליית מקרי השכחה,

‫אך מבנה הרכב הוא ללא ספק ‫אחת הסיבות להתגברות התופעה.

‫אם זה יהיה לנו בראש, ‫אולי נתרגל לדבר פשוט מאוד:

‫להסתובב וּלהסתכל אל המושב האחורי,

‫ממש כמו שעשו ההורים שלנו ‫בשנות ה-80.

‫המכונית שלנו כבר לא תהיה ‫אוטומטית פחות - אבל אולי אנחנו כן.


כאן סקרנים | איך המכוניות תורמות לשכחת ילדים ברכב?

‫מי שגדל בשנות ה-90, Who grew up in the 90s,

‫כמעט לא שמע על מקרים ‫של שכחת ילדים ברכב. Hardly ever heard of child forget cases in the car.

‫אבל היום כל קיץ ‫הנושא עולה לכותרות. But today every summer the subject comes to headlines.

‫מה השתנה? What has changed?

‫מאז שנות ה-90 קרו כמה ‫שינויים טכנולוגיים במכוניות שלנו Since the 1990s, some technological changes have occurred in our cars

‫שמגבירים את הסיכון לשכוח ילד ברכב. That increase the risk of forgetting a child in a vehicle.

‫חידוש ראשון - כרית האוויר. First novelty - the airbag.

‫בשנת 1991, ‫קבע המחוקק האמריקני In 1991, the U.S. legislature ruled

‫שכל מכונית שתיוצר ‫החל משנת 1998 That every car made since 1998

‫תחויב להיות מצוידת לפחות ‫בשתי כריות אוויר קדמיות, You will be required to be equipped with at least two front airbags,

‫ובמהלך שנות ה-90 מערכות ההגנה ‫נכנסו לשימוש נרחב גם באירופה. And during the 1990s, defense systems came into widespread use in Europe as well.

‫כריות אוויר הן מוצר מצוין. Airbags are a great product.

‫במקרה של תאונה הן נפתחות ‫בִמהירות של 300 קמ"ש, In the event of an accident, they open at 300 mph,

‫ומפחיתות בכ-30 אחוזים ‫את הסיכוי למות בתאונה חזיתית. And reduce by 30 percent the chance of dying in a frontal accident.

‫אבל לתינוקות, ‫כריות אוויר עלולות להיות קטלניות. But for babies, airbags can be fatal.

‫במקרה של פתיחת כרית אוויר, ‫הסיכוי לפגיעה רצינית או מוות In the event of an airbag opening, the chance of serious injury or death

‫לתינוק בכיסא הבטיחות ‫במושב הקדמי הוא 22 אחוזים. The baby in the front seat is 22 percent.

‫לכן, אתר מכון התקנים הישראלי Therefore, the Israeli Standards Institute website

‫קובע ש"חל איסור מוחלט להסיע ילד ‫במושב בטיחות במושב הקדמי States that it is strictly prohibited to drive a child in a front seat safety seat

‫"כאשר מותקנות ברכב כריות אוויר". "When airbags are installed in the vehicle."

‫אבל אם כיסא הבטיחות ‫נודד למושב האחורי But if the safety chair moves to the back seat

‫ופניו של הילד נגד כיוון התנועה - ‫ההורה הנוהג לא רואה את הילד. And the child's face against the direction of movement - the practice parent does not see the child.

‫ויש לזה משמעות: And that means:

‫ארגון בטיחות אמריקני גילה ‫שבשמונה השנים An American safety organization has revealed that in eight years

‫שקדמו לכניסת ‫חוק כריות האוויר לתוקף, Before the airbag law came into effect,

‫מתו מחום במכוניות בארה"ב ‫כ-13 תינוקות בממוצע בשנה. On average, about 13 babies die a year from heat in the United States.

‫בשמונה השנים ‫שאחרי כניסת החוק לתוקפּו In the eight years after the law came into force

‫מתו כ-38 תינוקות - ‫כמעט פי שלושה. About 38 babies died - almost three times.

‫למה? ‫כי הם היו בלתי נראים ונשכחו. Why? Because they were invisible and forgotten.

‫כריות האוויר לא היו ‫החידוש היחיד בשנים האלה. The airbags were not the only innovation during these years.

‫פעם, לעזוב את המכונית ‫היה טקס עם מנהגים קבועים. Once upon a time, leaving the car was a ceremony with regular customs.

‫החל מסוף שנות ה-80 כלי הרכב ‫הפכו יותר ויותר אוטומטיים From the late 1980s, vehicles became more and more automated

‫ובחלקם הותקנו חידושים And some of them were innovations

‫כגון חלונות חשמליים ‫הנסגרים בלחיצת כפתור, Such as electric windows that close at the touch of a button,

‫וּנעילה מרכזית שבסיבוב מפתח אחד ‫נועלת את כל הדלתות ברכב. And a key lock that in one key turn locks all doors in the vehicle.

‫בשנת 1988 נכנסה לארץ ‫ענקית המכוניות היפנית 'מיצובישי', In 1988, the Japanese car giant Mitsubishi entered the country,

‫תחת הסיסמה "יש בה הכול". Under the slogan "it has everything".

‫בדגמים שלה החלונות החשמליים ‫והנעילה המרכזית היו סטנדרט - In her models, the electric windows and central locking were standard -

‫וּמהר מאוד יבואניות הרכב האחרות ‫יישרו קו. And very quickly the other car importers straightened out.

‫מעט אחרי כן הצטרף אליהם השלט, ‫ובעשור הבא - השלט החכם Soon after, the sign joined them, and in the next decade - the smart sign

‫שסוגר את החלונות ואוטם את הרכב. That closes the windows and seals the vehicle.

‫וגם - המזגן. And - the air conditioner.

‫לפני עידן המזגן ברכב, נסיעה בקיץ ‫הייתה בחלונות פתוחים. Before the age of the air conditioner in the car, summer travel was in open windows.

‫בשנת 1989 ‫נכנס לתוקף חוק המחייב In 1989, a binding law came into force

‫התקנת מזגן בכל מכונית משפחתית. Installing air conditioner in every family car.

‫כשהחלונות פתוחים ‫חייבים לסגור אותם בסוף הנסיעה. When the windows are open, they must be closed at the end of the journey.

‫וכשחייבים לסגור - ‫חייבים לשים לב למה שקורה ברכב. And when you have to close - you have to pay attention to what happens in the vehicle.

‫יש לך מזגן? ‫אין לך שום סיבה להתעכב ולשים לב. Do you have air conditioner? You have no reason to pause and pay attention.

‫בשורה התחתונה, השכלולים הטכנולוגיים ‫מאפשרים לצאת מהרכב, Bottom line, the technology enhancements allow you to get out of the vehicle,

‫ללחוץ על כפתור בכיס ולהמשיך הלאה

‫בלי להפנות אפילו מבט לאחור ‫ולראות אם שכחנו משהו. Without even looking back and seeing if we forgot anything.

‫השינויים הטכנולוגיים האלה ‫לא יכולים להסביר These technological changes cannot explain

‫את כל תופעת שכחת הילדים, The whole phenomenon of forgetting children,

‫הרי יש פער של עשור בין כניסת השינויים ‫לעליית מקרי השכחה, After all, there is a decade gap between the change of entry and the rise of oblivion,

‫אך מבנה הרכב הוא ללא ספק ‫אחת הסיבות להתגברות התופעה. But the structure of the vehicle is undoubtedly one of the causes of this phenomenon.

‫אם זה יהיה לנו בראש, ‫אולי נתרגל לדבר פשוט מאוד: If we have this in mind, we might get used to talking very simple:

‫להסתובב וּלהסתכל אל המושב האחורי, Turn around and look at the back seat,

‫ממש כמו שעשו ההורים שלנו ‫בשנות ה-80.

‫המכונית שלנו כבר לא תהיה ‫אוטומטית פחות - אבל אולי אנחנו כן. Our car will no longer be less automatic - but maybe we are.