×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | למה רוב הישראלים גרים בין גדרה לחדרה?

כאן סקרנים | למה רוב הישראלים גרים בין גדרה לחדרה?

‫כ-40% מתושבי המדינה ‫מתגוררים במישור החוף,

‫אזור גרוע לחקלאות שהקשר בינו ‫ובין סיפורי התנ"ך רופף ביותר.

‫אבל זה לא תמיד היה ככה.

‫אז למה רוב אוכלוסיית ישראל ‫מרוכזת בין גדרה לחדרה?

‫זה הסולטן בייברס.

‫באמצע המאה ה-13 הוא מקים ‫אימפריה חדשה במזרח התיכון

‫שמשתרעת מסוריה ועד לוב.

‫המטרה שלו הייתה אחת:

‫לסלק מכאן את הצלבנים ‫שהגיעו מאירופה במסעות הצלב.

‫בייברס כבש את הערים והמבצרים ‫של הצלבנים שהיו במישור החוף ובגליל,

‫וכדי למנוע מסעות צלב נוספים, ‫הוא משמיד אותם עד היסוד.

‫זו גם הסיבה לכך שבניגוד ‫למקומות רבים במזרח התיכון,

‫אצלנו בארץ כל ‫המבצרים הצלבניים הרוסים.

‫ההרס האדיר הפך את מישור החוף ‫לאזור שומם וביצתי,

‫והוא נשאר ככה במשך מאות שנים.

‫גם כשהגיעו לכאן העותמאנים,

‫אוכלוסיית הארץ התרכזה בעיקר ‫ביישובי ההר.

‫מישור החוף והעמקים ‫נשארו פרוצים ומוזנחים,

‫והיה מי שניצל זאת לטובתו.

‫שבטים בדואים מהנגב ומסיני ‫ומסוריה שבצפון

‫החלו לפלוש לתוך אותם אזורים, ‫לבזוז את הכפרים המעטים שהיו שם

‫ולגרום להרבה מהפלאחים ‫לנטוש את אדמותיהם.

‫יישובים חדשים לא הוקמו בעמק ובמישור, ‫וערים לאורך החוף, כמו יפו או חיפה,

‫לא עלו בגודלן על כפר דייגים קטן.

‫עם השנים האימפריה העותמאנית ‫נחלשת,

‫וכדי לשרוד הם בחרו ‫להידמות למערב החזק.

‫הם אימצו רעיונות ‫כמו שוויון זכויות לנתיני האימפריה

‫וחוקה ברוח מערבית, ‫וגם חוקקו חוק קרקעות חדש,

‫שעל הדרך פתח את הדלת לארץ ‫בפני יהודים.

‫החוק החדש חייב ‫את רישום הקרקעות באימפריה.

‫מה זה אומר?

‫שכל קרקע הייתה צריכה להיות רשומה ‫אצל השלטונות על שם מישהו.

‫הפלאחים המקומיים בארץ ‫לא בדיוק רצו לבוא במגע

‫עם השלטונות העותמאנים.

‫הם חששו מעוד מיסים או מגיוס לצבא.

‫הם גם לא כל כך רצו להתעסק עם ‫הבירוקרטיה של חוק הקרקעות החדש.

‫אז הם איפשרו לעשירים מקומיים שונים ‫לרשום את הקרקעות על שמם.

‫וכך נוצר מצב שקרקעות רבות בארץ ‫עברו לידיים פרטיות,

‫שיכלו לעשות איתן מה שהם רצו.

‫בסוף המאה ה19, ‫כשהציונים הראשונים מגיעים לארץ,

‫כמו שכולנו למדנו ‫בשיעורי היסטוריה בתיכון,

‫הם רוצים לקנות אדמות.

‫אילו אדמות מוכנים למכור להם ‫אותם בעלי אדמות עשירים?

‫את אדמות הפריפריה הגרועות,

‫עם הביצות, היתושים והמלריה, ‫כאלה שלא ראויות לחקלאות.

‫שם החלוצים היהודים חוללו ‫את הנס הציוני

‫והקימו את המושבות ‫והקיבוצים הראשונים.

‫כך נולד לו רצף ההתיישבות ‫שזכה לכינוי ה-N ההתיישבותי

‫על שם צורתו, ‫ובו התרכז רוב היישוב היהודי.

‫בעמקים הוקמו בעיקר ‫יישובים חקלאיים, המושבים והקיבוצים,

‫במישור החוף, לעומת זאת, ‫צמחו ערים כמו תל אביב למשל.

‫בשנות ה-20 וה-30 גדלה ‫האוכלוסייה היהודית ב80%,

‫אבל רק רבע מהעולים ‫בחרו לגור בעמקים. למה?

‫קודם כול, העולים הגיעו ‫לחופי הארץ בספינות,

‫ואיפה יבחרו לגור אם לא ‫ביישובים העירוניים הסמוכים לחוף?

‫ממש כמו ערי חוף נוספות בעולם, ‫כמו ניו יורק, למשל

‫שבה בחרו להשתקע מהגרים רבים ‫שעגנו בנמליה,

‫אבל הסיבה העיקרית נעוצה ‫באופי העולים של אותן שנים.

‫הם היו עירוניים ועשירים יותר, ‫ולא היה להם עניין לעסוק בחקלאות.

‫הם בחרו להישאר ‫בערים של מישור החוף,

‫איפה שהפוטנציאל העסקי ‫אטרקטיבי יותר.

‫הניסיון להקים עיר מחוץ ‫לגוש העירוני של מישור החוף, עפולה,

‫נכשל על ההתחלה.

‫באזור תל אביב היו אפשרויות התעסוקה,

‫בתל אביב חיו מרבית ‫מנהיגי היישוב ואנשי התרבות,

‫ושם גם מוקמו מוסדות המדינה שבדרך.

‫העמקים כבר הפכו לפריפריה ‫ולא היה להם סיכוי מול מישור החוף.

‫גם בעשרות השנים הבאות ‫ולאחר הקמת המדינה,

‫תוכניות ממשלתיות כמו עיירות הפיתוח,

‫ההתיישבות ביהודה ושומרון, ‫ייהוד הגליל,

‫לא הצליחו לשנות את המגמה.

‫אזורי הביקוש נשארו מגדרה עד חדרה.

‫בעלי הדירות באקירוב חייבים כנראה ‫את ערך הנכס שלהם

‫לסולטן הממלוקי בייברס,

‫ולפנאטים הנוצריים ‫שמהם הוא כל כך פחד.


כאן סקרנים | למה רוב הישראלים גרים בין גדרה לחדרה?

‫כ-40% מתושבי המדינה ‫מתגוררים במישור החוף, About 40% of the Israeli population live on the coastal plain,

‫אזור גרוע לחקלאות שהקשר בינו ‫ובין סיפורי התנ"ך רופף ביותר. An area that is bad for agriculture,

‫אבל זה לא תמיד היה ככה. But it hasn't always been this way.

‫אז למה רוב אוכלוסיית ישראל ‫מרוכזת בין גדרה לחדרה? So why is the majority of Israel's population

‫זה הסולטן בייברס. This is the Sultan Baibars.

‫באמצע המאה ה-13 הוא מקים ‫אימפריה חדשה במזרח התיכון In the middle of the 13th century he establishes a new empire in the Middle East

‫שמשתרעת מסוריה ועד לוב. spanning from Syria to Libya.

‫המטרה שלו הייתה אחת: He had one goal:

‫לסלק מכאן את הצלבנים ‫שהגיעו מאירופה במסעות הצלב. To kick out the Crusaders,

‫בייברס כבש את הערים והמבצרים ‫של הצלבנים שהיו במישור החוף ובגליל, Baibars has conquered the Crusader cities and forts

‫וכדי למנוע מסעות צלב נוספים, ‫הוא משמיד אותם עד היסוד. And to prevent further Crusades,

‫זו גם הסיבה לכך שבניגוד ‫למקומות רבים במזרח התיכון, This is also the reason why,

‫אצלנו בארץ כל ‫המבצרים הצלבניים הרוסים. here in Israel, all the Crusader forts are destroyed.

‫ההרס האדיר הפך את מישור החוף ‫לאזור שומם וביצתי, The great destruction turned the coastal plain

‫והוא נשאר ככה במשך מאות שנים. And he stayed that way for centuries.

‫גם כשהגיעו לכאן העותמאנים, Even when the Ottomans got here,

‫אוכלוסיית הארץ התרכזה בעיקר ‫ביישובי ההר. the land's population was concentrated

‫מישור החוף והעמקים ‫נשארו פרוצים ומוזנחים, the coastal region and the valleys

‫והיה מי שניצל זאת לטובתו. and there were those who used it for their benefit.

‫שבטים בדואים מהנגב ומסיני ‫ומסוריה שבצפון Bedouin tribed from the Negev & Sinai,

‫החלו לפלוש לתוך אותם אזורים, ‫לבזוז את הכפרים המעטים שהיו שם started raiding those regions,

‫ולגרום להרבה מהפלאחים ‫לנטוש את אדמותיהם. and driving many of the farmers to abandon their lands.

‫יישובים חדשים לא הוקמו בעמק ובמישור, ‫וערים לאורך החוף, כמו יפו או חיפה, New settlemetns were not founded in the valley and on the plain,

‫לא עלו בגודלן על כפר דייגים קטן. were no larger than a small fishing village,

‫עם השנים האימפריה העותמאנית ‫נחלשת, Over the years the Ottoman Empire weakens,

‫וכדי לשרוד הם בחרו ‫להידמות למערב החזק. and to survive they chose to resemble the strong West.

‫הם אימצו רעיונות ‫כמו שוויון זכויות לנתיני האימפריה They adopted ideas like equality of rights for the subjects of the empire

‫וחוקה ברוח מערבית, ‫וגם חוקקו חוק קרקעות חדש, And a Western spirit constitution, and also enacted a new land law,

‫שעל הדרך פתח את הדלת לארץ ‫בפני יהודים. which also paved the way for Jews to the land.

‫החוק החדש חייב ‫את רישום הקרקעות באימפריה. The new law mandated registering the lands in the empire.

‫מה זה אומר? What does that mean?

‫שכל קרקע הייתה צריכה להיות רשומה ‫אצל השלטונות על שם מישהו. That every piece of land had to be

‫הפלאחים המקומיים בארץ ‫לא בדיוק רצו לבוא במגע The local farmers in the country

‫עם השלטונות העותמאנים.

‫הם חששו מעוד מיסים או מגיוס לצבא. They feared extra taxes or being drafted.

‫הם גם לא כל כך רצו להתעסק עם ‫הבירוקרטיה של חוק הקרקעות החדש. Nor did they want to deal with the bureaucracy of the new land law.

‫אז הם איפשרו לעשירים מקומיים שונים ‫לרשום את הקרקעות על שמם. So they let various local wealthy people

‫וכך נוצר מצב שקרקעות רבות בארץ ‫עברו לידיים פרטיות, This created a situation

‫שיכלו לעשות איתן מה שהם רצו. who could do with them as they pleased.

‫בסוף המאה ה19, ‫כשהציונים הראשונים מגיעים לארץ, At the end of the 19th century,

‫כמו שכולנו למדנו ‫בשיעורי היסטוריה בתיכון, as we all learned in high school history class—

‫הם רוצים לקנות אדמות. they want to buy lands.

‫אילו אדמות מוכנים למכור להם ‫אותם בעלי אדמות עשירים? What lands are those rich land owners willing to sell to them?

‫את אדמות הפריפריה הגרועות, The poor peripheral lands,

‫עם הביצות, היתושים והמלריה, ‫כאלה שלא ראויות לחקלאות. with the swamps, the mosquitos and malaria,

‫שם החלוצים היהודים חוללו ‫את הנס הציוני That's where the Jewish pioneers created the Zionist miracle

‫והקימו את המושבות ‫והקיבוצים הראשונים. and established the first settlements and kibbutzim.

‫כך נולד לו רצף ההתיישבות ‫שזכה לכינוי ה-N ההתיישבותי This is how the settlement sequence that was dubbed the settlement N was born

‫על שם צורתו, ‫ובו התרכז רוב היישוב היהודי. based on its shape,

‫בעמקים הוקמו בעיקר ‫יישובים חקלאיים, המושבים והקיבוצים, In the valleys, mainly agricultural settlements, moshavim and kibbutzim were established,

‫במישור החוף, לעומת זאת, ‫צמחו ערים כמו תל אביב למשל. On the coastal plain, however, cities like Tel Aviv, for example.

‫בשנות ה-20 וה-30 גדלה ‫האוכלוסייה היהודית ב80%, In the '20s and '30s,

‫אבל רק רבע מהעולים ‫בחרו לגור בעמקים. למה? But only a quarter of olim chose to live in the valleys.

‫קודם כול, העולים הגיעו ‫לחופי הארץ בספינות, First of all, the olim came to the country's shores by ship,

‫ואיפה יבחרו לגור אם לא ‫ביישובים העירוניים הסמוכים לחוף? and where would they choose to live

‫ממש כמו ערי חוף נוספות בעולם, ‫כמו ניו יורק, למשל Just like other coastal cities around the world, like New York, for example

‫שבה בחרו להשתקע מהגרים רבים ‫שעגנו בנמליה, where many immigrants who came to its ports decides to settle,

‫אבל הסיבה העיקרית נעוצה ‫באופי העולים של אותן שנים. but the main reason has to do

‫הם היו עירוניים ועשירים יותר, ‫ולא היה להם עניין לעסוק בחקלאות. They were urban and wealthier, and had no interest in farming.

‫הם בחרו להישאר ‫בערים של מישור החוף,

‫איפה שהפוטנציאל העסקי ‫אטרקטיבי יותר. where the business potential was more lucrative.

‫הניסיון להקים עיר מחוץ ‫לגוש העירוני של מישור החוף, עפולה, outside the urbanized region of the coastal plain—

‫נכשל על ההתחלה. Failed on the start.

‫באזור תל אביב היו אפשרויות התעסוקה, Most employment opportunities were in Tel-Aviv,

‫בתל אביב חיו מרבית ‫מנהיגי היישוב ואנשי התרבות, most leaders of the Jewish settlement and cultural figureheads lived in Tel-Aviv,

‫ושם גם מוקמו מוסדות המדינה שבדרך. and that's where the institutions for the country-to-be were founded.

‫העמקים כבר הפכו לפריפריה ‫ולא היה להם סיכוי מול מישור החוף. The valleys had already become the periphery,

‫גם בעשרות השנים הבאות ‫ולאחר הקמת המדינה, Even over the next few decades

‫תוכניות ממשלתיות כמו עיירות הפיתוח, government plans such as development towns,

‫ההתיישבות ביהודה ושומרון, ‫ייהוד הגליל, Settlement in Judea and Samaria, Judea of Galilee,

‫לא הצליחו לשנות את המגמה. could not change this trend.

‫אזורי הביקוש נשארו מגדרה עד חדרה. The areas of demand remained out of control.

‫בעלי הדירות באקירוב חייבים כנראה ‫את ערך הנכס שלהם The landlord in Akirov apparently owe their property value

‫לסולטן הממלוקי בייברס, to the Mamluk Sultan Baibars,

‫ולפנאטים הנוצריים ‫שמהם הוא כל כך פחד. and to the Christian fanatics that he was so afraid of.