×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | למה קשה לנו להבין את השירים של שלמה ארצי?

כאן סקרנים | למה קשה לנו להבין את השירים של שלמה ארצי?

‫"אני נוסע, לא יודע, ‫לאן, לאן, לאן...

‫"את היית בשבילי..."

‫יש אנשים שלא סובלים ‫את השירים של שלמה ארצי.

‫למה? כי אנחנו אוהבים ‫להתחבר לשירים שאנחנו שומעים.

‫אבל בכמה מהשירים של שלמה ארצי ‫יש משהו לא מובן.

‫למה קשה להבין את השירים של ‫שלמה ארצי?

‫בואו נדמיין ציר.

‫בקצה האחד שלו ‫המוזיקה הכי עממית ופשוטה,

‫בקצה השני שלו, ‫המוזיקה הכי מסובכת ומורכבת.

‫בקצה הימני נמצא שורות שאומרות ‫בדיוק את מה שהן מתכוונות אליו,

‫עם מוזיקה קלה ונעימה.

‫"עם ישראל חי, עם ישראל חי..."

‫בקצה השמאלי נמצא מטפורות, ‫מילים גבוהות ויצירתיות לשונית,

‫ומוזיקה עשירה ומתוחכמת.

‫"כמו פני עיר נבנית, ‫פניו של שדה הקטל,

‫"בהתפרש המחנה אשר דינו ‫להיות שופך דם האדם ומגינו".

‫כשאנחנו שומעים כל אחד ‫מהשירים האלה,

‫אנחנו יודעים בדיוק למה לצפות. ‫כיף לנו.

‫איפה זה מתחיל לבלבל?

‫כשהמילים והמוזיקה מתרחקות זו מזו. ‫ברווח הזה, נכנס שלמה ארצי.

‫"פתאום קם אדם בבוקר ‫ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת..."

‫הוא לקח טקסטים שעמוסים ‫במטפורות וסמלים,

‫והלביש עליהם מוזיקת רוק-פופ ‫קלילה וקליטה.

‫ככה כולם מזמזמים את השירים שלו, ‫אבל רק מי שבאמת מתאמץ,

‫מצליח להבין למה הוא התכוון.

‫"גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת". ‫משפט לא מובן.

‫איזה גבר הולך לאיבוד? ‫ולמה דרך מרפסת?

‫יצירתיות לשונית קלה ‫הופכת את "הולך לאיבוד" ל"מתאבד",

‫והנה לכם שיר על בחור אובדני ‫שנושר בסתיו.

‫עוד שורה שאוהבים ללעוג לה: ‫"חתולים מחשבים את קיצם לאחור".

‫חתולים לא מחשבים שום דבר, ‫ובטח שלא לאחור.

‫אבל אם קוראים את כל השיר "לנגב",

‫מבינים די בקלות שמדובר בבחור ‫שנמאס לו לחיות בעיר

‫שיש בה רק אוטובוסים, ‫סרטים וחתולי רחוב.

‫לחיים בעיר אין עתיד.

‫האוטובוסים נוסעים, ‫הסרטים נגמרים

‫ואפילו החתולים מחשבים את הקץ.

‫באה לנגב?

‫הרבה מילים בשירים של ארצי מייצגות ‫לא רק את המילה עצמה,

‫אלא הן סמל למצב הנפשי של הכותב.

‫רכבת היא סמל לצומת דרכים רגשי,

‫עננים מסמלים קדרות, ‫מכונית מסמלת דינמיות,

‫שמש - אופטימיות, ‫וים - עומק.

‫וזה עוד לפני שהזכרנו את ‫הרמזים הארוטיים שהוא מפזר בשירים.

‫שורות כמו:

‫"כשאת נצמדת אל כתפי ‫מטוס של קרב ממריא",

‫או "היא מוציאה את בגדיי, ‫אוכלת לבדה ת'תות",

‫עשויות להיות די בוטות.

‫השירה מאפשרת לארצי להסתתר ‫מאחורי מטאפורות ולעדן את המשמעות.

‫שלמה ארצי לא המציא ‫את הסגנון הזה.

‫בתחילת דרכו בשנות ה-70' ‫הוא הלחין ושר שירי משוררים

‫כמו נתן יונתן, נתן אלתרמן ונתן זך. ‫נתן בראש.

‫בנוסף הוא הושפע מאוד ‫מהפולק-רוק האמריקני,

‫סגנון מוזיקלי שמשלב ‫אמירות שיריות ודימויים מורכבים

‫עם מוזיקה קליטה וקצבית.

‫הכהן הגדול שלה הוא בוב דילן ‫והיורשים שלו, בין השאר,

‫הם פול סיימון וברוס ספרינגסטין... ‫-הבוס.

‫שארצי העיד בעצמו ‫שהם מקורות ההשראה שלו.

‫יש מבקרים שטוענים ‫שזה לא אנחנו שלא מבינים,

‫אלא ארצי שפשוט הפסיק להתאמץ.

‫ככה נכתבות שורות כמו:

‫"לאן שלא תיסע תיקח ‫שני בגדים ודוכיפת".

‫אבל שלמה ארצי, ‫או בשבילכם דוקטור ארצי,

‫ממשיך להוציא אלבומי זהב ופלטינה,

‫זוכה בתואר זמר השנה ‫וממלא את קיסריה ושוני

‫גם אחרי 45 שנה של עשייה מוזיקלית.

‫ואולי זה עוד מאפיין של שירה בכלל ‫ושל שירת שלמה ארצי בפרט,

‫אפשר לאהוב אותה ‫גם בלי להבין אותה עד הסוף.

‫אני שר, ואני שר את עצמי. ‫לפעמים רע ולפעמים טוב.

‫לפעמים חיוך ולפעמים עצוב. ‫אבל לא...

‫אני בכלל לא זמר, ‫אני לא...

‫לא ראיתי את עצמי ‫אף פעם כזמר.


כאן סקרנים | למה קשה לנו להבין את השירים של שלמה ארצי?

‫"אני נוסע, לא יודע, ‫לאן, לאן, לאן... "I'm traveling, don't know, where, where, where ...

‫"את היית בשבילי..." "You were for me ..."

‫יש אנשים שלא סובלים ‫את השירים של שלמה ארצי. Some people do not like the songs of Shlomo Artzi.

‫למה? כי אנחנו אוהבים ‫להתחבר לשירים שאנחנו שומעים. Why? Because we like to connect to the songs we hear.

‫אבל בכמה מהשירים של שלמה ארצי ‫יש משהו לא מובן. But in some of Shlomo Artzi's songs there is something incomprehensible.

‫למה קשה להבין את השירים של ‫שלמה ארצי?

‫בואו נדמיין ציר. Let's imagine a pivot.

‫בקצה האחד שלו ‫המוזיקה הכי עממית ופשוטה, At one end is the most popular and simple music,

‫בקצה השני שלו, ‫המוזיקה הכי מסובכת ומורכבת. At its other end, the most complicated and complex music.

‫בקצה הימני נמצא שורות שאומרות ‫בדיוק את מה שהן מתכוונות אליו, At the far right, there are lines that say exactly what they mean,

‫עם מוזיקה קלה ונעימה. With light and pleasant music.

‫"עם ישראל חי, עם ישראל חי..."

‫בקצה השמאלי נמצא מטפורות, ‫מילים גבוהות ויצירתיות לשונית, At the far left are metaphors, tall words and linguistic creativity,

‫ומוזיקה עשירה ומתוחכמת. And rich, sophisticated music.

‫"כמו פני עיר נבנית, ‫פניו של שדה הקטל, "Like a city built, the face of the carnage,

‫"בהתפרש המחנה אשר דינו ‫להיות שופך דם האדם ומגינו". "In the camp, which is supposed to be shedding human blood and protecting it."

‫כשאנחנו שומעים כל אחד ‫מהשירים האלה,

‫אנחנו יודעים בדיוק למה לצפות. ‫כיף לנו. We know exactly what to expect. we're having fun.

‫איפה זה מתחיל לבלבל? Where does it start to get confusing?

‫כשהמילים והמוזיקה מתרחקות זו מזו. ‫ברווח הזה, נכנס שלמה ארצי. As the words and music move away from each other. At that profit, Shlomo Artzi came in.

‫"פתאום קם אדם בבוקר ‫ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת..." "Suddenly a man gets up in the morning and feels that he is with and starts walking ..."

‫הוא לקח טקסטים שעמוסים ‫במטפורות וסמלים, He took texts full of metaphors and symbols,

‫והלביש עליהם מוזיקת רוק-פופ ‫קלילה וקליטה. And dressed them in light and catchy rock-pop music.

‫ככה כולם מזמזמים את השירים שלו, ‫אבל רק מי שבאמת מתאמץ, That's how everyone buzzes his songs, but only those who really struggle,

‫מצליח להבין למה הוא התכוון. Manages to understand what he meant.

‫"גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת". ‫משפט לא מובן. "A man gets lost through a porch." An incomprehensible sentence.

‫איזה גבר הולך לאיבוד? ‫ולמה דרך מרפסת? Which man gets lost? And why through a balcony?

‫יצירתיות לשונית קלה ‫הופכת את "הולך לאיבוד" ל"מתאבד", Easy linguistic creativity makes "lost" a "suicide"

‫והנה לכם שיר על בחור אובדני ‫שנושר בסתיו. And here's a song about a suicidal guy who drops in the fall.

‫עוד שורה שאוהבים ללעוג לה: ‫"חתולים מחשבים את קיצם לאחור". Another line she likes to mock: "Cats reckon their end."

‫חתולים לא מחשבים שום דבר, ‫ובטח שלא לאחור. Cats don't think anything, and certainly not backwards.

‫אבל אם קוראים את כל השיר "לנגב", But if you read the whole song "Wipe",

‫מבינים די בקלות שמדובר בבחור ‫שנמאס לו לחיות בעיר You can easily understand that this is a guy who is tired of living in the city

‫שיש בה רק אוטובוסים, ‫סרטים וחתולי רחוב. Which only has buses, ribbons and street cats.

‫לחיים בעיר אין עתיד. Life in the city has no future.

‫האוטובוסים נוסעים, ‫הסרטים נגמרים The buses go, the movies are over

‫ואפילו החתולים מחשבים את הקץ. And even the cats think the end.

‫באה לנגב? Come to the mop?

‫הרבה מילים בשירים של ארצי מייצגות ‫לא רק את המילה עצמה, Many words in my country's songs not only represent the word itself,

‫אלא הן סמל למצב הנפשי של הכותב. But they are a symbol of the writer's mental state.

‫רכבת היא סמל לצומת דרכים רגשי, A train is a symbol of an emotional crossroads,

‫עננים מסמלים קדרות, ‫מכונית מסמלת דינמיות, Clouds symbolize pottery, car symbolizes dynamic,

‫שמש - אופטימיות, ‫וים - עומק.

‫וזה עוד לפני שהזכרנו את ‫הרמזים הארוטיים שהוא מפזר בשירים. And that's before we even mentioned the erotic clues he dispels in the songs.

‫שורות כמו: Lines like:

‫"כשאת נצמדת אל כתפי ‫מטוס של קרב ממריא", "When you cling to the shoulders of an airplane taking off,"

‫או "היא מוציאה את בגדיי, ‫אוכלת לבדה ת'תות", Or "She takes off my clothes, eats thoths alone,"

‫עשויות להיות די בוטות. May be quite blatant.

‫השירה מאפשרת לארצי להסתתר ‫מאחורי מטאפורות ולעדן את המשמעות. Poetry allows my country to hide behind metaphors and refine the meaning.

‫שלמה ארצי לא המציא ‫את הסגנון הזה. Shlomo Artzi did not invent this style.

‫בתחילת דרכו בשנות ה-70' ‫הוא הלחין ושר שירי משוררים At the beginning of his career in the 1970s, he composed and sang poetry songs

‫כמו נתן יונתן, נתן אלתרמן ונתן זך. ‫נתן בראש. Like Nathan Jonathan, Nathan Alterman and Nathan Zach. Gave in mind.

‫בנוסף הוא הושפע מאוד ‫מהפולק-רוק האמריקני, He was also heavily influenced by the American folk-rock,

‫סגנון מוזיקלי שמשלב ‫אמירות שיריות ודימויים מורכבים A musical style that combines poetic lyrics and complex imagery

‫עם מוזיקה קליטה וקצבית. With catchy and rhythmic music.

‫הכהן הגדול שלה הוא בוב דילן ‫והיורשים שלו, בין השאר, Her high priest is Bob Dylan and his heirs, among others,

‫הם פול סיימון וברוס ספרינגסטין... ‫-הבוס. They'm Paul Simon and Bruce Springsteen ... -the boss.

‫שארצי העיד בעצמו ‫שהם מקורות ההשראה שלו. Shartzi himself testified that he was his source of inspiration.

‫יש מבקרים שטוענים ‫שזה לא אנחנו שלא מבינים, Some critics claim it's not us who don't understand,

‫אלא ארצי שפשוט הפסיק להתאמץ. But my country just stopped trying.

‫ככה נכתבות שורות כמו: This is how lines are written like:

‫"לאן שלא תיסע תיקח ‫שני בגדים ודוכיפת". "Wherever you go you will take two clothes and pushchairs."

‫אבל שלמה ארצי, ‫או בשבילכם דוקטור ארצי, But Shlomo Artzi, or for you Dr. Artzi,

‫ממשיך להוציא אלבומי זהב ופלטינה, Continues to release gold and platinum albums,

‫זוכה בתואר זמר השנה ‫וממלא את קיסריה ושוני Won the singer of the year title and plays Caesarea and Shoni

‫גם אחרי 45 שנה של עשייה מוזיקלית. Even after 45 years of making music.

‫ואולי זה עוד מאפיין של שירה בכלל ‫ושל שירת שלמה ארצי בפרט, And maybe that's another characteristic of poetry in general and of Solomon's poetry in particular,

‫אפשר לאהוב אותה ‫גם בלי להבין אותה עד הסוף. You can love her even without understanding her to the end.

‫אני שר, ואני שר את עצמי. ‫לפעמים רע ולפעמים טוב. I sing, and I sing myself. Sometimes bad and sometimes good.

‫לפעמים חיוך ולפעמים עצוב. ‫אבל לא... Sometimes a smile and sometimes sad. but no...

‫אני בכלל לא זמר, ‫אני לא... I'm not a singer at all, I'm not ...

‫לא ראיתי את עצמי ‫אף פעם כזמר.