×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | למה אנחנו אומרים אֶהה?

כאן סקרנים | למה אנחנו אומרים אֶהה?

‫ואנחנו ממשיכים, אההה...

‫אישה שילדה בבית אהה החולים... ‫-אההה... -ואההה...

‫אנחנו אומרים "אההה" ‫בממוצע כל 12 שניות. למה בעצם?

‫אההה פתיח.

‫מה זה בכלל "אההה"? ‫זו בכלל לא מילה.

‫בניגוד ל"אה" בעברית ‫שמבטא הבנה או פליאה,

‫ל"אההה" אין שום משמעות לשונית. ‫זה סתם לא אומר כלום.

‫וזו בדיוק הסיבה שאההה נפוץ כל כך

‫כי יש לנו צורך אדיר בצליל ‫שלא אומר כלום.

‫בחיים האמיתיים לשיחות בין אנשים ‫אין בדיוק תסריט.

‫אנחנו לא תמיד יודעים ‫מי אמור לדבר ומתי.

‫ומה היית עושה? ‫-לכן השיחה מתנהלת לפי תורות.

‫ובפינג פונג הזה, הדרך שלנו ‫לאותת למשתתף השני שהגיע תורו,

‫היא לרוב פשוט לשתוק.

‫אבל לפעמים אנחנו משתתקים ‫מסיבה אחרת,

‫למשל, כשאנחנו צריכים רגע ‫לארגן את המחשבות. -אההה...

‫או שאנחנו מחפשים מילה ‫שבדיוק ברחה לנו.

‫מי כתב את הספר" קיצור תולדות הזמן"? ‫-אההה...

‫סטפן קינג, אה, לא קינג, מה פתאום? ‫אההה... -אההה...

‫אההה... עבור.

‫העניין הוא שאם רק נשתוק ‫זה יתפרש כוויתור על התור שלנו,

‫לכן אנחנו אומרים "אההה", ‫כדי לשמור על התור.

‫אנחנו לא עושים את זה בצורה מודעת.

‫במקרים רבים ה"אההה" ‫הוא תוצר של מאמץ קוגניטיבי,

‫רעש שהמוח שלנו מייצר בזמן עבודה.

‫קצת כמו הרעש הזה ‫שהמחשב עושה כשהוא מתאמץ.

‫המילה הזאת "אההה" ‫היא בראש ובראשונה קוגנטיבית,

‫אבל היא גם מסמנת לנמען: אההה...

‫רגע, אני מתלבטת ‫איך עונים על השאלה הזאת,

‫אולי זאת שאלה עדינה, ‫אני לא רוצה לפגוע בך.

‫ואז אתה בעצם רואה ‫שהמילה הזאת "אההה",

‫כבר צוברת לעצמה ‫משמעויות חברתיות ובינאישיות.

‫הייתי בחורה כזאת שכל הזמן אההה... ‫-הם היו באמת אההה...

‫לא כל האנשים בעולם ‫מתוכנתים לומר "אההה".

‫אם אמירת "אההה" ‫הייתה דבר טבעי או מולד

‫שנובע מהאופן שבו אנחנו בנויים, ‫אז היו אומרים "אההה" בכל השפות,

‫אבל לכל שפה יש את ה"אההה" שלה.

‫אז מה עושה דווקא את "אההה" ‫לברירת המחדל של דוברי העברית?

‫הצלילים של השפה זו איזושהי מנגינה.

‫כשחסר משהו מבחינת המנגינה

‫אנחנו יכולים להשלים את זה ‫באמצעות "אההה",

‫משהו שהוא בעצם ריק מבחינה סמנטית. ‫אין לו משמעות.

‫בדרך כלל צלילים שנועדו ‫להשלים את אותם פערים

‫הם צלילים פחות מסומננים, ‫כלומר יותר רגילים.

‫אני לא רוצה משהו שיהיה קשה ‫מבחינה חיתוכית ארטיקולטורית,

‫התזוזה של הלשון ‫או העיגול של השפתיים,

‫וה"אההה" מאוד מאוד מתאים ‫מבחינת הנייטרליות הזאת.

‫אההה... נו, אההה...

‫הנה הסיבה שהופכת את אההה ‫לקלה כל כך להגייה.

‫לכל שפה יש מבנה עומק ‫שמשפיע גם על מבנה הפה

‫ודורשת מהדוברים שלה ‫להניע את הפה בצורות מסוימות.

‫המבנה של השפה למעשה קובע גם ‫מה תהיה התנוחה הבסיסית של הפה,

‫מעין עמידת מוצא.

‫בצרפתית התנוחה הנייטרלית ‫היא מכווצת, עגולה,

‫ולכן המקבילה שלה ל"אההה" ‫תהיה "אווו".

‫בעברית יש הרבה הברות פתוחות,

‫לכן אם נזרים אוויר במיתרי הקול ‫דרך הפה,

‫יצא לנו משהו שדומה ל"אההה", ‫זה הטבעי שלנו.

‫נוכל להשוות את זה למשל ל"אייי" ‫שדורשת סגירה של השפתיים,

‫להבדיל מהרפיה שלהן, ‫ונהגית גבוה יותר בפה

‫מה שדורש מאמץ נוסף ‫באזור חלל הפה.

‫התנועות האלה מתפזרות בתוך ‫המרחב האקוסטי והמרחב התפיסתי שלנו

‫למעין טרפז, משהו כזה, ‫אי, או, אה, או, אה.

‫בתוך הטרפז הזה ל"אההה" ‫יש יותר מקום להתפזר,

‫יש יותר שטח ששייך ל"אההה" ‫ולכן ה"אההה" משמש אותנו

‫גם כתנועה דיפולטית, ברירת המחדל,

‫בדיוק מאותה סיבה שהיא ‫יכולה להתפזר הרבה יותר

‫מאשר ארבע התנועות האחרות.

‫לפי אתר "מאגרים" ‫של האקדמיה ללשון העברית,

‫השימוש הראשון ב"אההה" ‫בעברית הכתובה

‫מופיע בסיפור "בחורף" ‫של יוסף חיים ברנר מ-1903.

‫סביר להניח שמעט דוברי העברית ‫השתמשו ב"אההה" עוד קודם לכן,

‫אבל האם ברנר ‫שאב את ה"אההה" מהם

‫או שאולי הוא לקח אותם מדוברי הרוסית ‫והיידיש שגם הם השתמשו בתנועה?

‫אההה... אולי.

‫בישראל עדיין אפשר לשמוע את הביטוי ‫שמקורו ביידיש: "אעבעציגאלעמע",

‫שמשמעותו היא: ‫האדם הזה עושה קולות אההה ו-בההה,

‫כמו עז, שעושה מההה.

‫כלומר, אדם שמגמגם, ‫ולא יודע לדבר כמו שצריך,

‫או בקיצור, עושה הרבה "אההה".

‫הסופרים העבריים הראשונים ‫פשוט כתבו את מה שהם הכירו

‫מהשפה הדבורה שלהם ובשפה הזו, ‫אנשים אומרים הרבה "אההה".

‫אההההההה...


כאן סקרנים | למה אנחנו אומרים אֶהה? Here are curious Why do we say aha?

‫ואנחנו ממשיכים, אההה... And we'll continue, ehhh. . . Y seguimos, ahhh ...

‫אישה שילדה בבית אהה החולים... ‫-אההה... -ואההה... A woman who gave birth in ehhhh . . . a hospital Una mujer que dio a luz en su casa Ahh el hospital ... -Ahhh ... -Ohhh ...

‫אנחנו אומרים "אההה" ‫בממוצע כל 12 שניות. למה בעצם? We say "ehhh" about every 12 seconds. Why? Decimos "ahhh" en promedio cada 12 segundos. ¿Por qué en realidad?

‫אההה פתיח. Ehhh, opening. Ahhh abierto.

‫מה זה בכלל "אההה"? ‫זו בכלל לא מילה. What is "ehhh" anyway? It's not even a word. ¿Qué es exactamente "ahhh"? Esta no es una palabra en absoluto.

‫בניגוד ל"אה" בעברית ‫שמבטא הבנה או פליאה, Unlike "ah" in Hebrew which suggests understanding or puzzlement, En contraste con la "ah" en hebreo que expresa comprensión o asombro,

‫ל"אההה" אין שום משמעות לשונית. ‫זה סתם לא אומר כלום. Ehhh doesn't have its own definition. It just doesn't mean anything. "Ahhh" no tiene ningún significado lingüístico. Simplemente no significa nada.

‫וזו בדיוק הסיבה שאההה נפוץ כל כך And that's exactly why "ehhhh" is so widespread. Y es exactamente por eso que ahhh es tan común

‫כי יש לנו צורך אדיר בצליל ‫שלא אומר כלום. Because we have this massive need for a sound that doesn't mean anything. Porque tenemos una tremenda necesidad de un sonido que no signifique nada.

‫בחיים האמיתיים לשיחות בין אנשים ‫אין בדיוק תסריט. In real life conversations between people, there's not exactly a script. En la vida real, las conversaciones entre personas no son exactamente un guión.

‫אנחנו לא תמיד יודעים ‫מי אמור לדבר ומתי. We don't always know who is supposed to talk and when. No siempre sabemos quién se supone que debe hablar y cuándo.

‫ומה היית עושה? ‫-לכן השיחה מתנהלת לפי תורות. And what were you supposed to do? -- - So conversations proceed by taking turns. ¿Y qué harias tú? -Por tanto, la conversación se lleva a cabo por turnos.

‫ובפינג פונג הזה, הדרך שלנו ‫לאותת למשתתף השני שהגיע תורו, And in this ping pong, our way of signaling to the conversation partner that it's their turn to talk Y en este ping pong, nuestra forma de señalar al otro participante que es su turno,

‫היא לרוב פשוט לשתוק. is usually to simply be quiet. Por lo general, se queda callada.

‫אבל לפעמים אנחנו משתתקים ‫מסיבה אחרת, But sometimes we are quiet for a different reason, Pero a veces nos callamos por otra razón

‫למשל, כשאנחנו צריכים רגע ‫לארגן את המחשבות. -אההה... for instance, when we need a moment to organize our thoughts . - ehhhh . . . Por ejemplo, cuando necesitamos un momento para organizar nuestros pensamientos. -Ahhh ...

‫או שאנחנו מחפשים מילה ‫שבדיוק ברחה לנו. or when we're looking for a word that's slipped our mind. O buscamos una palabra que se nos escapó.

‫מי כתב את הספר" קיצור תולדות הזמן"? ‫-אההה... Who wrote the book, "A Brief History of Time"? -Ehhh . . . ¿Quién escribió el libro "Una breve historia del tiempo"? -Ahhh ...

‫סטפן קינג, אה, לא קינג, מה פתאום? ‫אההה... -אההה... Steven King, ehhh, not King, what the hell? Ehhh... - Ehhh... Stephen King, eh, no King, ¿qué? Ahhh ... -Ahhh ...

‫אההה... עבור. ehhh... pass. Ahhh ... por.

‫העניין הוא שאם רק נשתוק ‫זה יתפרש כוויתור על התור שלנו, The thing is that if we just stop talking, it signals that we're giving up our turn, La cuestión es que, si nos callamos, será una renuncia a nuestro turno.

‫לכן אנחנו אומרים "אההה", ‫כדי לשמור על התור. so we say "ehhh," to hold our place. Por eso decimos "ahhh", para mantener la cola.

‫אנחנו לא עושים את זה בצורה מודעת. We don't do this consciously. No lo hacemos conscientemente.

‫במקרים רבים ה"אההה" ‫הוא תוצר של מאמץ קוגניטיבי, Very often, the "ehhh" is the result of cognitive effort En muchos casos, el "ahhh" es producto del esfuerzo cognitivo,

‫רעש שהמוח שלנו מייצר בזמן עבודה. noise that our brain creates while it's working. Ruido que produce nuestro cerebro mientras trabaja.

‫קצת כמו הרעש הזה ‫שהמחשב עושה כשהוא מתאמץ. Like the noise that a computer makes when it's working. Un poco como este ruido que hace la computadora cuando se esfuerza.

‫המילה הזאת "אההה" ‫היא בראש ובראשונה קוגנטיבית, This word, "ehhh" is first and foremost cognitive, Esta palabra "ahhh" es ante todo cognitiva,

‫אבל היא גם מסמנת לנמען: אההה... but it also signals to the recipient: ehhh... Pero también le hace una señal al destinatario: Ahhh ...

‫רגע, אני מתלבטת ‫איך עונים על השאלה הזאת, Just a moment, I'm debating how to answer this question Espera, me pregunto cómo responder a esa pregunta

‫אולי זאת שאלה עדינה, ‫אני לא רוצה לפגוע בך. maybe it's a delicate question, I don't want to offend. Quizás esta sea una pregunta delicada, no quiero hacerte daño.

‫ואז אתה בעצם רואה ‫שהמילה הזאת "אההה", So basically as you can see, the word "ehhh" Entonces ves la palabra "ahhh",

‫כבר צוברת לעצמה ‫משמעויות חברתיות ובינאישיות. gains a social and interpersonal meaning. Ya está ganando significados sociales e interpersonales.

‫הייתי בחורה כזאת שכל הזמן אההה... ‫-הם היו באמת אההה... I was the kind of girl who always, ehhh... -They were really, ehhh ... Fui una chica así todo el tiempo ahhh ... -Eran realmente ahhh ...

‫לא כל האנשים בעולם ‫מתוכנתים לומר "אההה". Not everyone says "ehhh". No todas las personas del mundo están programadas para decir "ahhh".

‫אם אמירת "אההה" ‫הייתה דבר טבעי או מולד If saying "ehhh" is natural or innate Si decir "ahhh" era algo natural o innato

‫שנובע מהאופן שבו אנחנו בנויים, ‫אז היו אומרים "אההה" בכל השפות, if it comes from the way we are wired, then they'd say "ehhh" in every language. Que se deriva de la forma en que estamos construidos, por lo que diría "ahhh" en todos los idiomas,

‫אבל לכל שפה יש את ה"אההה" שלה. But every language has its "ehhh." Pero cada idioma tiene su "ahhh".

‫אז מה עושה דווקא את "אההה" ‫לברירת המחדל של דוברי העברית? So how come "ehhh" is the default choice of Hebrew speakers? Entonces, ¿qué hace que "Ahhh" sea el valor predeterminado de los hablantes de hebreo?

‫הצלילים של השפה זו איזושהי מנגינה. The sounds of a language are a kind of melody. Los sonidos de este idioma son una especie de melodía.

‫כשחסר משהו מבחינת המנגינה When something is missing melodically Cuando falta algo en términos de melodía

‫אנחנו יכולים להשלים את זה ‫באמצעות "אההה", we can correct it by using "ehhh" Podemos completarlo usando "ahhh",

‫משהו שהוא בעצם ריק מבחינה סמנטית. ‫אין לו משמעות. something that's really empty from a semantic perspective -- it has no meaning. Algo que en realidad está semánticamente vacío. No tiene sentido.

‫בדרך כלל צלילים שנועדו ‫להשלים את אותם פערים Usually sounds that are intended to fill a gap Suele haber sonidos diseñados para llenar los mismos huecos.

‫הם צלילים פחות מסומננים, ‫כלומר יותר רגילים. are less marked sounds. Son sonidos menos marcados, es decir, más ordinarios.

‫אני לא רוצה משהו שיהיה קשה ‫מבחינה חיתוכית ארטיקולטורית, I don't want something that's difficult from an articulation standpoint, No quiero algo que se articule culturalmente,

‫התזוזה של הלשון ‫או העיגול של השפתיים, the movement of the tongue or the roundness of the lips, El desplazamiento de la lengua o el círculo de los labios,

‫וה"אההה" מאוד מאוד מתאים ‫מבחינת הנייטרליות הזאת. so the "ehhh" is very very fitting from a neutrality perspective Y el "ahhh" es muy, muy apropiado en términos de esta neutralidad.

‫אההה... נו, אההה... ehhh... nu, ehhh ... Ahhh ... bueno, ahhh ...

‫הנה הסיבה שהופכת את אההה ‫לקלה כל כך להגייה. This is the reason that makes "ehhh" so easy to pronounce. Esta es la razón por la que ahhh es tan fácil de pronunciar.

‫לכל שפה יש מבנה עומק ‫שמשפיע גם על מבנה הפה Every language has a structure and depth that affects the shape of the mouth Cada idioma tiene una estructura de profundidad que también afecta la estructura de la boca.

‫ודורשת מהדוברים שלה ‫להניע את הפה בצורות מסוימות. and also requires its speakers to make their mouths into particular shapes. Y requiere que sus hablantes muevan la boca de determinadas formas.

‫המבנה של השפה למעשה קובע גם ‫מה תהיה התנוחה הבסיסית של הפה, The structure of the language also determines the basic position of the mouth La estructura de la lengua también determina cuál será la posición básica de la boca,

‫מעין עמידת מוצא. sort of standing at the ready. Una especie de punto de partida.

‫בצרפתית התנוחה הנייטרלית ‫היא מכווצת, עגולה, In French, the neutral position is zipped, round, En francés, la posición neutral es contraída, redonda,

‫ולכן המקבילה שלה ל"אההה" ‫תהיה "אווו". so their parallel to "ehhh" becomes "euhhh" Entonces su equivalente a "ahhh" sería "aww".

‫בעברית יש הרבה הברות פתוחות, In Hebrew there are many open syllables Hay muchas sílabas abiertas en hebreo,

‫לכן אם נזרים אוויר במיתרי הקול ‫דרך הפה, so if we drag air through the vocal chords through the mouth Por lo tanto, si el aire fluye a través de las cuerdas vocales a través de la boca,

‫יצא לנו משהו שדומה ל"אההה", ‫זה הטבעי שלנו. it comes out sounding like "ehhh," -- it's natural to us. Se nos ocurrió algo similar a "ahhh", es nuestro natural.

‫נוכל להשוות את זה למשל ל"אייי" ‫שדורשת סגירה של השפתיים, We can compare this for instance to the "ihhh" that requires closing of the lips Podemos comparar esto, por ejemplo, con "Ai" que requiere cerrar los labios,

‫להבדיל מהרפיה שלהן, ‫ונהגית גבוה יותר בפה unlike relaxing them, and driving higher in the mouth A diferencia de su relajación, y conduciste más alto en la boca

‫מה שדורש מאמץ נוסף ‫באזור חלל הפה. which requires additional effort in the mouth. Lo que requiere un esfuerzo extra en la zona de la cavidad bucal.

‫התנועות האלה מתפזרות בתוך ‫המרחב האקוסטי והמרחב התפיסתי שלנו These movements dissipate in our acoustic and perceptual space. Estos movimientos se dispersan dentro de nuestro espacio acústico y nuestro espacio perceptivo.

‫למעין טרפז, משהו כזה, ‫אי, או, אה, או, אה. Its like a kind of trapezoid, ee, oh, eh, uh, ah Para una especie de trapecio, algo así como una isla o, uh, oh, uh.

‫בתוך הטרפז הזה ל"אההה" ‫יש יותר מקום להתפזר, In the trapezoid, there's more room when you say "ehhh." Dentro de este trapecio a "ahhh" hay más espacio para dispersarse,

‫יש יותר שטח ששייך ל"אההה" ‫ולכן ה"אההה" משמש אותנו There's more area that belongs to "ehh" so the "ehhh" is what we use. Hay más espacio que pertenece a "ahhh", por lo que usamos "ahhh"

‫גם כתנועה דיפולטית, ברירת המחדל, And in impulsive movements, the default setting También como movimiento predeterminado, el predeterminado,

‫בדיוק מאותה סיבה שהיא ‫יכולה להתפזר הרבה יותר exactly for the same reason that it can disperse much more Exactamente por la misma razón puede dispersar mucho más

‫מאשר ארבע התנועות האחרות. than the other four movements Que los otros cuatro movimientos.

‫לפי אתר "מאגרים" ‫של האקדמיה ללשון העברית, According to the database of the Hebrew language academy, Según el sitio web "Repositories" de la Academia de la lengua hebrea,

‫השימוש הראשון ב"אההה" ‫בעברית הכתובה The first useage of Ehhh in written Hebrew El primer uso de "ahhh" en hebreo escrito

‫מופיע בסיפור "בחורף" ‫של יוסף חיים ברנר מ-1903. appeared in the story "In Winter" by Josef Haim Brenner in 1903. Aparece en el cuento "In Winter" de Yosef Chaim Brenner de 1903.

‫סביר להניח שמעט דוברי העברית ‫השתמשו ב"אההה" עוד קודם לכן, Probably a few Hebrew speakers used "ehhh" prior to that Es probable que pocos hablantes de hebreo hayan usado "ahhh" antes,

‫אבל האם ברנר ‫שאב את ה"אההה" מהם But did Brenner draw "ehhh" from them ¿Pero Brenner sacó el "ahhh" de ellos?

‫או שאולי הוא לקח אותם מדוברי הרוסית ‫והיידיש שגם הם השתמשו בתנועה? or maybe he took it from the Russian and Yiddish speakers who also used this same movement? ¿O tal vez los tomó de hablantes de ruso y yiddish que también usaron el movimiento?

‫אההה... אולי. ehhhh . . . maybe. Ahhh ... tal vez.

‫בישראל עדיין אפשר לשמוע את הביטוי ‫שמקורו ביידיש: "אעבעציגאלעמע", In Israel you can still hear the yiddish phrase: "eh-be-tsigale-meh" En Israel, todavía se puede escuchar la frase que se origina en yiddish:

‫שמשמעותו היא: ‫האדם הזה עושה קולות אההה ו-בההה, which means: "this person is just making noises EHHH and BEHHH" Lo que significa: esta persona hace ruidos ahhhh y -hhhh,

‫כמו עז, שעושה מההה. Like a goat, who says "mehhhh" Como una cabra, haciendo mahaha.

‫כלומר, אדם שמגמגם, ‫ולא יודע לדבר כמו שצריך, That is to say, a person who stutters or doesn't know how to speak properly Es decir, una persona que tartamudea y no sabe hablar correctamente,

‫או בקיצור, עושה הרבה "אההה". or, in short, uses "ehhh" a lot. O en resumen, haciendo mucho "ahhh".

‫הסופרים העבריים הראשונים ‫פשוט כתבו את מה שהם הכירו Early Hebrew writers simply wrote what they knew Los primeros escritores hebreos simplemente escribieron lo que sabían

‫מהשפה הדבורה שלהם ובשפה הזו, ‫אנשים אומרים הרבה "אההה". from their spoken language, and from that language, people said a lot of "ehhh." Desde su idioma de abejas y en ese idioma, la gente dice mucho "ahhh".

‫אההההההה... ehhh.