×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), דוקותיים | אלישע לוי - הוא "האיש הכחול"

דוקותיים | אלישע לוי - הוא "האיש הכחול"

‫אלה מטקות. ‫טלפון כזה. טרנזיסטור ספורט.

‫וזה לשים תכשיטים היה. ‫מנקה למקלדת.

‫פלסטלינה. מצלמה. ‫חבל כביסה.

‫מילקי עדשים כחולים. ‫קרחון כחול.

‫כשאני רואה משהו כחול, ‫אני קונה בכמויות.

‫גם אם אני לא צריך. ‫יאללה, שיהיה.

‫לך תדע, מחר תהיה שואה גרעינית, ‫מה, אני לא אמצא כחול?

‫אם לא יהיו סביבי דברים כחולים,

‫ואם יום אחד אני אקום, ‫אני אפתח את הארון

‫ולא יהיו שם בגדים כחולים ‫כמו שאני רגיל,

‫אני ארגיש מאוים. אני צריך את זה. ‫זה חלק ממני.

‫קוראים לי לוי אלישע, ‫בלו מן, אלישע בלו,

‫עוד שנה מציין 60, ‫עובד במלון קרלטון,

‫גר פה בתל אביב, ‫קרוב מאוד לים.

‫אז זה התחיל ככה: ‫בגיל 19 ירדתי לאילת.

‫עליתי למעלה למשביר וחיפשתי מגבת ‫כי ישנתי על החוף.

‫ואז ראיתי שם מגבת קטנה, ‫קטנה כזאת, כחול, כחול רויאל.

‫קניתי אותה. ‫זו הייתה אהבה ממבט ראשון.

‫ומאז - רק כחול.

‫הלכת באדום בפורים. ‫-צודק.

‫התחפשתי, זרקתי את זה אחרי זה.

‫אנשים מקבלים את זה בחיבה. ‫מטפחים לי את ההובי הזה.

‫מביאים לי פריטים כחולים ‫שהם מוצאים, ייחודיים.

‫זה נכתב עליי, השיר הזה. ‫"כחול זה הצבע".

‫לא יכול להגיד שזה הובי, ‫זו דרך חיים.

‫יחד עם זאת, אני חי עם אישה ‫ואני חי פה עם ילד,

‫יש להם את החיים שלהם.

‫לשמחתי אשתי מאוד מתחשבת בי.

‫היא תפרה לי לחתונה שלי ‫בגד כחול. חולצה נופלת כזאת.

‫התחתנו בחוג המשפחה ‫במסעדת "כחול".

‫זה ארון הבגדים.

‫מכנסי קיץ, חולצות לבית, ‫בגדי חורף.

‫עכשיו, כאן זה המחסן שלי, ‫אם אין לי אותו,

‫אני מרגיש חרדה ‫פשוט מאוד, חרדה קיומית.

‫קניתי בבת אחת ‫48 חולצות טריקו כחולות.

‫עכשיו, למה 48?

‫כי אני לוקח בחשבון שאני מחליף ‫כל יום חולצה, אחת ספייר לכביסה,

‫אז זה שמונה לשנה, ‫יש לי כאן לשש שנים, אני רגוע פשוט.

‫אלה קטעי עיתונות בכחול.

‫יש עוד אנשים כאלה. ברמת ‫האובססיות שלי בכחול, אני לא מכיר.

‫או, הנה המגבת. ‫היום היא כבר דהויה ומהוהה וקרועה.

‫היא התחילה את כל השושלת ‫של הכחול.

‫זה דבר שמאוד יקר לליבי.

‫אולי אפילו יום אחד אני אמסגר אותה ‫ואתלה אותה בסלון.

‫היא עשתה את מה שאני.

דוקותיים | אלישע לוי - הוא "האיש הכחול" Herzogtum | Elisha Levy – er ist der „blaue Mann“ Ducalism | Elisha Levy - is the "blue man" Ducado | Elisha Levy - él es el "hombre azul" Ducato | Elisha Levy - lui è "l'uomo blu" Ducado | Elisha Levy - ele é o "homem azul"

‫אלה מטקות. ‫טלפון כזה. טרנזיסטור ספורט. These paddles. Such phone. Sports transistor. Estos son dulces. un teléfono así. Transistor deportivo. Это тик. Такой телефон. Транзистор Спорт.

‫וזה לשים תכשיטים היה. ‫מנקה למקלדת. And that put jewelry was. Cleaner for keyboard. Y poner joyas era. Limpiador de teclados.

‫פלסטלינה. מצלמה. ‫חבל כביסה. plasticine. Camera. Laundry rope. arcilla de moldear. Cámara. Cuerda de lavandería.

‫מילקי עדשים כחולים. ‫קרחון כחול. Blue lentils. Blue Glacier. Lentejas de color azul lechoso. Glaciar azul.

‫כשאני רואה משהו כחול, ‫אני קונה בכמויות. When I see something blue, I buy in bulk.

‫גם אם אני לא צריך. ‫יאללה, שיהיה. Even if I do not have to. Come on, let it be.

‫לך תדע, מחר תהיה שואה גרעינית, ‫מה, אני לא אמצא כחול? You know, tomorrow there will be a nuclear holocaust, what, I will not find blue?

‫אם לא יהיו סביבי דברים כחולים, If there are no blue things around me,

‫ואם יום אחד אני אקום, ‫אני אפתח את הארון And if one day I get up, I'll open the closet

‫ולא יהיו שם בגדים כחולים ‫כמו שאני רגיל, There will be no blue clothes as I'm used to,

‫אני ארגיש מאוים. אני צריך את זה. ‫זה חלק ממני. I would feel threatened. I need it. It's part of me.

‫קוראים לי לוי אלישע, ‫בלו מן, אלישע בלו, My name is Levi Elisha, Blue Man, Elisha Blue,

‫עוד שנה מציין 60, ‫עובד במלון קרלטון, Another year notes 60, working at the Carlton Hotel,

‫גר פה בתל אביב, ‫קרוב מאוד לים. He lives here in Tel Aviv, very close to the sea.

‫אז זה התחיל ככה: ‫בגיל 19 ירדתי לאילת. So it started like this: At the age of 19 I went down to Eilat.

‫עליתי למעלה למשביר וחיפשתי מגבת ‫כי ישנתי על החוף. I went up to Hamashbir and looked for a towel because I was sleeping on the beach.

‫ואז ראיתי שם מגבת קטנה, ‫קטנה כזאת, כחול, כחול רויאל. Then I saw a little towel there, so small, blue, royal blue.

‫קניתי אותה. ‫זו הייתה אהבה ממבט ראשון. I bought it. It was love at first sight.

‫ומאז - רק כחול. And since then - only blue.

‫הלכת באדום בפורים. ‫-צודק. Purim red planet. right.

‫התחפשתי, זרקתי את זה אחרי זה. I disguised myself, threw it away.

‫אנשים מקבלים את זה בחיבה. ‫מטפחים לי את ההובי הזה. People get it fondly. Cultivate this hobby to me.

‫מביאים לי פריטים כחולים ‫שהם מוצאים, ייחודיים. They bring me blue items they find, unique.

‫זה נכתב עליי, השיר הזה. ‫"כחול זה הצבע". It was written about me, that song. "Blue is the color".

‫לא יכול להגיד שזה הובי, ‫זו דרך חיים. Can't say it's a hobby, it's a way of life.

‫יחד עם זאת, אני חי עם אישה ‫ואני חי פה עם ילד, At the same time, I live with a woman and I live here with a child,

‫יש להם את החיים שלהם. They have their lives.

‫לשמחתי אשתי מאוד מתחשבת בי. Fortunately, my wife is very considerate of me.

‫היא תפרה לי לחתונה שלי ‫בגד כחול. חולצה נופלת כזאת. She sewed a blue garment for my wedding. A shirt falls like that.

‫התחתנו בחוג המשפחה ‫במסעדת "כחול". We got married in the family circle at the "Blue" restaurant.

‫זה ארון הבגדים. This is the wardrobe.

‫מכנסי קיץ, חולצות לבית, ‫בגדי חורף. Summer shirts, Winter shirts, Winter shirts.

‫עכשיו, כאן זה המחסן שלי, ‫אם אין לי אותו, Now, here's my warehouse, if I do not have it,

‫אני מרגיש חרדה ‫פשוט מאוד, חרדה קיומית. I feel very simple anxiety, existential anxiety.

‫קניתי בבת אחת ‫48 חולצות טריקו כחולות. I bought 48 blue T-shirts at once.

‫עכשיו, למה 48? Now, why 48?

‫כי אני לוקח בחשבון שאני מחליף ‫כל יום חולצה, אחת ספייר לכביסה, Because I take into account that I change a shirt every day, one for laundry,

‫אז זה שמונה לשנה, ‫יש לי כאן לשש שנים, אני רגוע פשוט. So it's eight years, I've been here for six years, I'm just relaxed.

‫אלה קטעי עיתונות בכחול. These are newspaper clippings in blue.

‫יש עוד אנשים כאלה. ברמת ‫האובססיות שלי בכחול, אני לא מכיר. There are other people like that. At my level of obsessions with blue, I don't know.

‫או, הנה המגבת. ‫היום היא כבר דהויה ומהוהה וקרועה. Or, here's a towel. Today it is already faded and faded and torn.

‫היא התחילה את כל השושלת ‫של הכחול. She began the entire lineage of blue.

‫זה דבר שמאוד יקר לליבי. It's a very expensive thing to my heart.

‫אולי אפילו יום אחד אני אמסגר אותה ‫ואתלה אותה בסלון. Maybe even one day I'll shut her up and hang her in the living room.

‫היא עשתה את מה שאני. She did what I did.