×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | אני נראה ערבי

כאן מקשיבים | אני נראה ערבי

‫מאוד מאוד מעצבן אותי ‫שאנשים פונים אליי כערבי בזלזול.

‫שהם מזלזלים בי, כאילו.

‫ומתי את מרגישה את זה?

‫או את כנראה לא מרגישה את זה, ‫אבל אני מתי הרגשתי את זה?

‫כשהם הבינו שאני יהודי.

‫כשהם הבינו שאני יהודי ‫פתאום היחס שלהם, את יודעת,

‫בצביעות של שנייה וחצי השתנה.

‫תוקן למעלה. ‫פתאום: "אח שלי, הכל טוב?"

‫איזה אח שלי?

‫לפני דקה כיוונת אליי נשק, ‫היית בשלב שלוש בנוהל מעצר חשוד,

‫כאילו... -וואו. -איזה אח שלך, ‫אתה חתיכת... מבינה?

‫אנשים יגידו, ‫אוקיי, אז אתה נראה ערבי

‫ומישהו אחר נראה רוסי וצ'רקסי, ‫מה הבעיה פה, מה הביג דיל?

‫אנשים לא אוהבים להיראות ‫לא כמו הלאום שלהם.

‫כאילו יש את... ‫הכי קלאסי זה אני לא רוסי, אני אוקראיני.

‫בעולמות שלי זה אני לא עירקי, ‫אני כורדי.

‫מה זה אומר בפועל להיראות כמו ערבי?

‫מאוד מאוד מושפע ‫מהמצב הביטחוני בארץ.

‫אני יכול לספר שבאינתיפאדה השנייה ‫לקח לי יותר זמן להיכנס לקניונים.

‫ממש מתעקשים לוודא ‫שהכול טוב איתי, שאני, שאני בסדר.

‫זה כמו שלי היה ‫בתקופה של רצח רבין,

‫שכאילו הייתי דוסית עם חצאית ‫ומאבטחים גם כן מיששו לי את התיק

‫כאילו שנייה יותר מדי כזה.

‫כן, מרגלית עשתה לכם שירות טוב ‫באותה תקופה.

‫יש את ה"מה המצב?" המוגזם הזה...

‫מה, שהמאבטח שואל כאילו? ‫-כן.

‫רוצים לראות שיש איזה מבטא או משהו ‫או שאין מבטא.

‫נשמע ממש קשוח. ‫-חלק מהחיים, לגמרי.

‫אם שמעתי מוזיקה ערבית ואני מתקרב ‫למחסום בדרך לאחותי בצור הדסה,

‫אז אני מנמיך, ‫או שאני מעביר לגלגל"צ.

‫מה, זה כאילו אתה לא יכול ‫להיות אתה בעצם?

‫מה זאת אומרת מעביר לגלגל"צ?

‫כי אני יודע שהוא הולך להתעכב איתי,

‫ואם הוא ישמע מוזיקה שהיא ‫יכולה להיות מחשידה על הלוק שלי,

‫זה כבר מכפיל פחד.

‫קלטת גם לפעמים אנשים ‫שפוחדים ממך? -כן.

‫יצאתי עם מישהי בירושלים, ‫ופעם ראשונה שהיא הזמינה אותי

‫אליה הביתה, אז באתי אליה ‫כולי מאוהב, בקבוק יין בתוך שקית וזה,

‫והלכו לפניי שני ילדים

‫ואז הם נותנים כזה חצי מבט אחורה ‫וקלטו אותי

‫והם דפקו את הספרינט של הלייף. ‫לך תסביר להם...

‫שאתה מאוהב בכלל, ‫שאתה יהודי מאוהב.

‫אתה כאילו צוחק וזה, ‫אבל זה לא מצחיק.

‫היום זה כבר מצחיק אותי.

‫פעם, אני יכול להגיד שפעם ‫זה באמת היה כלי להתמודד

‫עם משהו שלא נוח לי איתו. ‫אז אימא שלי הייתה אומרת,

‫בשביל להרים לי, ‫די, עזבו אותו, יש לו יופי אקזוטי.

‫את רצינית? ‫מה אני אעשה עם יופי אקזוטי?

‫מה אני, אננס? ‫אני אעשה מהלך על פפאיה?

‫זה הכול שאלה, בסופו של דבר, ‫של כמה אתה שלם עם עצמך.

‫כשהייתי צעיר יותר, ‫זה לפרקים ריסק לי את הביטחון העצמי.

‫כי זה היה בדיוק בשלב של ‫לגבש זהות,

‫יש צורך כל הזמן להסתיר את זה. ‫-היית רוצה להיראות אשכנזי?

‫לא. חד משמעית לא.

‫אני די שלם עם מי שאני היום, ‫מהדבר הזה שיושב פה אני די מבסוט.

‫אבל הלוק של הערבי לא מקשה יותר? ‫-היום? -כן. -היום זה פלוס.

‫תסביר. -הגברים שנראים כמוך ‫כבר לא רלוונטיים יותר.

‫היום גבר אשכנזי הוא חנון. ‫-והגבר המזרחי זה המאצ'ו,

‫זה שאת נותנת לו שני ברגים ‫ואיזוליר בנד מלחמה

‫והוא מקים לך קניון באמצע המדבר. ‫-יו, איזה סקסי. -טירוף.

‫אני מרגישה גזענית על עצם זה ‫שבכלל אני שואלת אותך,

‫אז איך זה מרגיש? ‫-נכון.

‫אז זה הוריד לך את הביטחון? ‫-נכון. -כאילו...

‫נכון, זה בדיוק העניין.

‫כל השיחה הזאת מתנהלת ‫על זה שזה כאילו "פדיחה".

‫היום אני גם, בואו, ‫אל תרחמו עליי, הכול טוב.

‫המצב שלי אש. ‫יש לי מאצ'ים בטינדר על ימין ועל שמאל.


כאן מקשיבים | אני נראה ערבי Listen here I look Arab

‫מאוד מאוד מעצבן אותי ‫שאנשים פונים אליי כערבי בזלזול. Very annoying to me that people turn to me as a disdainful Arab.

‫שהם מזלזלים בי, כאילו. That they were disrespecting me, as if.

‫ומתי את מרגישה את זה? And when do you feel it?

‫או את כנראה לא מרגישה את זה, ‫אבל אני מתי הרגשתי את זה? Or you probably don't feel it, but when did I feel it?

‫כשהם הבינו שאני יהודי. When they realized I was Jewish.

‫כשהם הבינו שאני יהודי ‫פתאום היחס שלהם, את יודעת, When they realized I was suddenly Jewish, their attitude, you know,

‫בצביעות של שנייה וחצי השתנה. Hypocrisy of a second and a half has changed.

‫תוקן למעלה. ‫פתאום: "אח שלי, הכל טוב?" Fixed above. Suddenly: "My brother, is everything okay?"

‫איזה אח שלי? Which is my brother?

‫לפני דקה כיוונת אליי נשק, ‫היית בשלב שלוש בנוהל מעצר חשוד, A minute ago, you pointed a weapon at me, you were in step three of a suspected arrest procedure,

‫כאילו... -וואו. -איזה אח שלך, ‫אתה חתיכת... מבינה? Like ... - Wow. -What kind of brother are you a piece of ... you see?

‫אנשים יגידו, ‫אוקיי, אז אתה נראה ערבי People will say, Okay, so you look Arab

‫ומישהו אחר נראה רוסי וצ'רקסי, ‫מה הבעיה פה, מה הביג דיל? And someone else looks Russian and Circassian, what's the problem here, what's the big deal?

‫אנשים לא אוהבים להיראות ‫לא כמו הלאום שלהם. People don't like to look like their nationality.

‫כאילו יש את... ‫הכי קלאסי זה אני לא רוסי, אני אוקראיני. As if you have the most classic ... I'm not Russian, I'm Ukrainian.

‫בעולמות שלי זה אני לא עירקי, ‫אני כורדי. In my worlds, I'm not Iraqi, I'm Kurdish.

‫מה זה אומר בפועל להיראות כמו ערבי? What does it actually mean to look like an Arab?

‫מאוד מאוד מושפע ‫מהמצב הביטחוני בארץ. Very much affected by the security situation in the country.

‫אני יכול לספר שבאינתיפאדה השנייה ‫לקח לי יותר זמן להיכנס לקניונים. I can tell that in the second intifada, it took me longer to enter the malls.

‫ממש מתעקשים לוודא ‫שהכול טוב איתי, שאני, שאני בסדר. Really insist on making sure everything is good with me, me, that I'm fine.

‫זה כמו שלי היה ‫בתקופה של רצח רבין, It's like mine was at the time of Rabin's assassination,

‫שכאילו הייתי דוסית עם חצאית ‫ומאבטחים גם כן מיששו לי את התיק As if I were a dozer with a skirt and security guards, I also felt my bag

‫כאילו שנייה יותר מדי כזה. It's like a second too much.

‫כן, מרגלית עשתה לכם שירות טוב ‫באותה תקופה. Yes, Margalit did you a good service at that time.

‫יש את ה"מה המצב?" המוגזם הזה... There's the "what's the situation?" This exaggeration ...

‫מה, שהמאבטח שואל כאילו? ‫-כן. What, the security guard asks like? Yes.

‫רוצים לראות שיש איזה מבטא או משהו ‫או שאין מבטא. Want to see that there is some accent or something or no accent.

‫נשמע ממש קשוח. ‫-חלק מהחיים, לגמרי. Sounds really tough. - Part of life, completely.

‫אם שמעתי מוזיקה ערבית ואני מתקרב ‫למחסום בדרך לאחותי בצור הדסה, If I've heard Arabic music and I'm approaching the checkpoint on the way to my sister in Tzur Hadassah,

‫אז אני מנמיך, ‫או שאני מעביר לגלגל"צ. So I'm lowering, or moving to the wheelchair.

‫מה, זה כאילו אתה לא יכול ‫להיות אתה בעצם? What, it's like you can't be you?

‫מה זאת אומרת מעביר לגלגל"צ? What do you mean transferring to RG?

‫כי אני יודע שהוא הולך להתעכב איתי, Because I know he's going to dwell with me,

‫ואם הוא ישמע מוזיקה שהיא ‫יכולה להיות מחשידה על הלוק שלי, And if he hears music that could be suspicious of my look,

‫זה כבר מכפיל פחד. That already doubles fear.

‫קלטת גם לפעמים אנשים ‫שפוחדים ממך? -כן. Did you sometimes even get people scared of you? -Yes.

‫יצאתי עם מישהי בירושלים, ‫ופעם ראשונה שהיא הזמינה אותי I went out with someone in Jerusalem, and the first time she invited me

‫אליה הביתה, אז באתי אליה ‫כולי מאוהב, בקבוק יין בתוך שקית וזה, She came home, so I came in love with her, a bottle of wine in a bag and it,

‫והלכו לפניי שני ילדים And two children walked in front of me

‫ואז הם נותנים כזה חצי מבט אחורה ‫וקלטו אותי Then they give such a half a look back and caught me

‫והם דפקו את הספרינט של הלייף. ‫לך תסביר להם... And they knocked out the Life Sprint. Explain to them ...

‫שאתה מאוהב בכלל, ‫שאתה יהודי מאוהב. That you are in love at all, that you are a Jew in love.

‫אתה כאילו צוחק וזה, ‫אבל זה לא מצחיק. You're like laughing and it is, but it's not funny.

‫היום זה כבר מצחיק אותי. Today it makes me laugh.

‫פעם, אני יכול להגיד שפעם ‫זה באמת היה כלי להתמודד Once upon a time, I can say that once it was really a tool to deal with

‫עם משהו שלא נוח לי איתו. ‫אז אימא שלי הייתה אומרת, With something I'm not comfortable with. So my mom would say,

‫בשביל להרים לי, ‫די, עזבו אותו, יש לו יופי אקזוטי. To pick me up, Dee, left him, he has exotic beauty.

‫את רצינית? ‫מה אני אעשה עם יופי אקזוטי? are you serious? What will I do with exotic beauty?

‫מה אני, אננס? ‫אני אעשה מהלך על פפאיה? What am I, pineapple? Will I make a move on papaya?

‫זה הכול שאלה, בסופו של דבר, ‫של כמה אתה שלם עם עצמך. It's all a question, in the end, of how much you are complete with yourself.

‫כשהייתי צעיר יותר, ‫זה לפרקים ריסק לי את הביטחון העצמי. When I was younger, it sometimes ruined my confidence.

‫כי זה היה בדיוק בשלב של ‫לגבש זהות, Because it was just at the stage of forming an identity,

‫יש צורך כל הזמן להסתיר את זה. ‫-היית רוצה להיראות אשכנזי? It is necessary to constantly hide it. -Do you want to look Ashkenazi?

‫לא. חד משמעית לא. No. Definitely not.

‫אני די שלם עם מי שאני היום, ‫מהדבר הזה שיושב פה אני די מבסוט. I am quite at ease with who I am today, from this thing that sits here I am quite blatant.

‫אבל הלוק של הערבי לא מקשה יותר? ‫-היום? -כן. -היום זה פלוס. But the look of the Arab is not more difficult? Today? -Yes. - Today is a plus.

‫תסביר. -הגברים שנראים כמוך ‫כבר לא רלוונטיים יותר. Explain. - The men who look like you are no longer relevant.

‫היום גבר אשכנזי הוא חנון. ‫-והגבר המזרחי זה המאצ'ו, Today an Ashkenazi man is a nerd. - And the eastern man is the macho,

‫זה שאת נותנת לו שני ברגים ‫ואיזוליר בנד מלחמה The one you give him two screws and an insular band of war

‫והוא מקים לך קניון באמצע המדבר. ‫-יו, איזה סקסי. -טירוף. And he's setting up a mall in the middle of the desert. - Yo, what a sexy. - Madness.

‫אני מרגישה גזענית על עצם זה ‫שבכלל אני שואלת אותך, I feel racist about the very fact that I even ask you,

‫אז איך זה מרגיש? ‫-נכון. So how does it feel? Right.

‫אז זה הוריד לך את הביטחון? ‫-נכון. -כאילו... So did it lower your confidence? Right. -like...

‫נכון, זה בדיוק העניין. True, this is exactly the point.

‫כל השיחה הזאת מתנהלת ‫על זה שזה כאילו "פדיחה". This whole conversation is about being like a "joke".

‫היום אני גם, בואו, ‫אל תרחמו עליי, הכול טוב. Today I also, let's not have mercy on me, all is well.

‫המצב שלי אש. ‫יש לי מאצ'ים בטינדר על ימין ועל שמאל. My situation is fire. I have Machines in Tinder on the right and left.