×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | נשואים בפעם השלישית

כאן מקשיבים | נשואים בפעם השלישית

‫הייתי מורידה את העיניים.

‫לא יכולתי להישיר מבט ‫ולספר לך את זה ככה ולהגיד לך,

‫תשמעי, אורית,

‫יש לי שלושה ילדים ‫משני... שני אבות שונים,

‫לקח לי זמן לדבר על זה ‫ולא לבקר את עצמי.

‫ולמה בעצם? ‫-שאלה טובה. -שאלה מצוינת.

‫אתם בני? ‫-47. -47.

‫מערכת נישואין שלישית ומכל אחת ‫מהמערכות הקודמות יש ילדים.

‫בואי נתחיל מזה, זאת לא המלצת ‫השף להתחתן שלוש פעמים. ממש לא.

‫היו שנים שזעקתי לקדוש ברוך הוא, ‫תוציא אותי מהמקום הזה.

‫אבא ש... נפרד מהבן שלך ‫וחוזר הביתה ואתה משאיר אותו,

‫ואתה יודע שאתה תראה אותו ‫רק עוד שבוע או עוד כמה ימים.

‫אני לא בא ליפות את זה. ‫-כן.

‫אבל אם נפלת, ‫כמו שאני אומר, אז זה לא סוף העולם.

‫אתה ממשיך הלאה עד שאתה מוצא.

‫לא חשבת לעצמך ‫"אולי אני לא מונוגמי"?

‫ודאי שחשבתי. ‫-בחיים לא חשבתי את זה,

‫אבל סליחה, תמשיך.

‫אני מאמין שאני צריך בת זוג אחת

‫שאיתה אני עושה את העבודה ‫ואיתה אני בונה.

‫הפעם השנייה יותר קלה ‫בגלל שאתם יודעים שזה עובר?

‫ממש לא, ממש לא. ‫-לא, לי זה היה...

‫הפעם השנייה הייתה עוד יותר יותר קשה. ‫-גם לי.

‫לי הפעם השנייה הייתה ממש מפרקת. ‫אמרתי לעצמי רגע, מה אני עושה,

‫איך אני שוברת את הדבר הזה ‫לילדים שלי פעם שנייה?

‫יכול להיות שעם החוכמה שיש לך היום ‫לא היית מתגרשת פעם שנייה נגיד?

‫יכול להיות... -גם לא פעם ראשונה. ‫-גם לא פעם ראשונה.

‫כן, יכול להיות. ‫-לגמרי.

‫אני חושב שאחד הדברים שהבנתי זה ‫שבעצם בת הזוג שלי היא המראה שלי

‫וכנראה שמה שיכולתי לעשות אז ‫זה להחליף את המראה.

‫היום אני רואה את המראה שלי ‫ואני אומר,

‫אוקיי, ידידיה, ‫אתה לא תחליף את המראה,

‫אתה תדאג שמה שישתקף ממנה ‫יהיה יותר טוב.

‫מה עשית בעבר שלא היית עושה ‫היום למשל?

‫בעבר הייתי יותר מרוכז בעצמי

‫ולא הסתכלתי מספיק ‫על מה בת הזוג שלי זקוקה לו.

‫מה גרם לך להבין את זה? ‫-אני.

‫אני מנסה לחשוב. לא, אבל יכול להיות ‫שאמרו לי את זה גם קודם,

‫לאורך כל השנים,

‫אבל אולי כשרוני היום אומרת לי ‫"אתה אגואיסט",

‫והיא אומרת לי לפעמים "אתה אגואיסט",

‫אני יכול לשמוע את זה, ‫אני יכול לראות את זה.

‫זה שאין לכם ילדים משותפים, ‫זה מפריע למשהו?

‫מאוד רצינו. ‫-רצינו מאוד.

‫לא צלח. ‫-זה לא עלה בידינו.

‫במקום זה יש לנו כלב ושני חתולים. ‫-יש לנו כלב מקסים.

‫תגידו, אם הייתם נפגשים לפני 20 שנה, ‫זה גם היה מחזיק?

‫אוי, אנחנו מדברים על זה הרבה.

‫היינו ביחד בגיל 18 בפולין. ‫גילינו את זה בדיעבד שהיינו באותו מסע.

‫דווקא שם?

‫יש לנו המון דברים נורא פנימיים ‫שהם משותפים.

‫אני לא יודעת אם לפני 20 שנה ‫הם היו באים לידי ביטוי.

‫מקווים שזה יעבוד 20 שנה קדימה.

‫תגידו, עוברות לכם מחשבות... ‫-על זה אנחנו עובדים.

‫וואי, מה יהיה עם זה ייגמר ‫ואז נהיה גרושים שלוש פעמים?

‫פאקינג שלוש פעמים. ‫-אני זה לא מטריד אותי המספר.

‫אני לפעמים אומרת לעצמי, ‫יואו, מה עם ידידיה יתחרט ו...

‫הוא ירצה לעזוב אותי?

‫יש חרדת נטישה? ‫-כן.

‫קורה לפעמים שהיא מתעכבת, ‫אם היא לא חוזרת בזמן או משהו,

‫אז אני אומר, ‫טוב, זהו, נשארתי לבד בעולם.

‫כן, יש פחד להישאר לבד, בוודאי. ‫-בטח.


כאן מקשיבים | נשואים בפעם השלישית Listen here Married for the third time

‫הייתי מורידה את העיניים. I would take my eyes off. Я бы опустил глаза.

‫לא יכולתי להישיר מבט ‫ולספר לך את זה ככה ולהגיד לך, I could not look straight and tell it to you and tell you, Я не мог смотреть прямо и так сказать тебе и сказать тебе,

‫תשמעי, אורית, Listen, Orit,

‫יש לי שלושה ילדים ‫משני... שני אבות שונים, I have three children from two ... two different fathers,

‫לקח לי זמן לדבר על זה ‫ולא לבקר את עצמי. It took me time to talk about it and not criticize myself.

‫ולמה בעצם? ‫-שאלה טובה. -שאלה מצוינת. And why? Good question. - Excellent question.

‫אתם בני? ‫-47. -47. Are you my son? -47. -47.

‫מערכת נישואין שלישית ומכל אחת ‫מהמערכות הקודמות יש ילדים. A third marriage system and each of the previous systems has children.

‫בואי נתחיל מזה, זאת לא המלצת ‫השף להתחתן שלוש פעמים. ממש לא. Let's start from that, it's not the chef's recommendation to marry three times. Definately not.

‫היו שנים שזעקתי לקדוש ברוך הוא, ‫תוציא אותי מהמקום הזה. There were years when I called out to the Holy One, blessed be He, to take me out of this place.

‫אבא ש... נפרד מהבן שלך ‫וחוזר הביתה ואתה משאיר אותו, Daddy who ... parted from your son and went home and you leave him,

‫ואתה יודע שאתה תראה אותו ‫רק עוד שבוע או עוד כמה ימים. And you know you'll only see it for another week or a few days.

‫אני לא בא ליפות את זה. ‫-כן. I didn't come to it. Yes. Я пришел не для того, чтобы его украшать. Да.

‫אבל אם נפלת, ‫כמו שאני אומר, אז זה לא סוף העולם. But if you fell, as I say, then this is not the end of the world.

‫אתה ממשיך הלאה עד שאתה מוצא. You move on until you find.

‫לא חשבת לעצמך ‫"אולי אני לא מונוגמי"? Didn't you think "maybe I'm not monogamous"?

‫ודאי שחשבתי. ‫-בחיים לא חשבתי את זה, I must have thought. - I never thought so,

‫אבל סליחה, תמשיך. But sorry, keep going.

‫אני מאמין שאני צריך בת זוג אחת I believe I need one spouse

‫שאיתה אני עושה את העבודה ‫ואיתה אני בונה. With which I do the work and with whom I build.

‫הפעם השנייה יותר קלה ‫בגלל שאתם יודעים שזה עובר? The second time is easier because you know it goes by?

‫ממש לא, ממש לא. ‫-לא, לי זה היה... Not really, really not. - No, it was me ...

‫הפעם השנייה הייתה עוד יותר יותר קשה. ‫-גם לי. The second time was even more difficult. For me to.

‫לי הפעם השנייה הייתה ממש מפרקת. ‫אמרתי לעצמי רגע, מה אני עושה, To me the second time was really decomposing. I told myself, what am I doing,

‫איך אני שוברת את הדבר הזה ‫לילדים שלי פעם שנייה? How do I break this thing to my kids a second time?

‫יכול להיות שעם החוכמה שיש לך היום ‫לא היית מתגרשת פעם שנייה נגיד? Could it be that with the wisdom you have today you wouldn't divorce a second time?

‫יכול להיות... -גם לא פעם ראשונה. ‫-גם לא פעם ראשונה. Could be ... - Not even the first time. - Not even the first time.

‫כן, יכול להיות. ‫-לגמרי.

‫אני חושב שאחד הדברים שהבנתי זה ‫שבעצם בת הזוג שלי היא המראה שלי I think one of the things I've realized is that my spouse is my appearance

‫וכנראה שמה שיכולתי לעשות אז ‫זה להחליף את המראה. And probably what I could do then is replace the mirror.

‫היום אני רואה את המראה שלי ‫ואני אומר, Today I see my appearance and I say,

‫אוקיי, ידידיה, ‫אתה לא תחליף את המראה, Okay, her friends, you won't replace the look,

‫אתה תדאג שמה שישתקף ממנה ‫יהיה יותר טוב. You will make sure that what is reflected from it is better.

‫מה עשית בעבר שלא היית עושה ‫היום למשל? What have you done in the past that you would not do today for example?

‫בעבר הייתי יותר מרוכז בעצמי I used to be more focused on myself

‫ולא הסתכלתי מספיק ‫על מה בת הזוג שלי זקוקה לו. And I didn't look enough at what my spouse needed.

‫מה גרם לך להבין את זה? ‫-אני. What made you understand this? I am.

‫אני מנסה לחשוב. לא, אבל יכול להיות ‫שאמרו לי את זה גם קודם, I'm trying to think. No, but I may have been told this before too,

‫לאורך כל השנים, Throughout the years,

‫אבל אולי כשרוני היום אומרת לי ‫"אתה אגואיסט", But maybe when Ronnie says to me today, "You are an egoist,"

‫והיא אומרת לי לפעמים "אתה אגואיסט",

‫אני יכול לשמוע את זה, ‫אני יכול לראות את זה.

‫זה שאין לכם ילדים משותפים, ‫זה מפריע למשהו? The fact that you do not have children in common, does it interfere with anything?

‫מאוד רצינו. ‫-רצינו מאוד. We really wanted to. - We really wanted to.

‫לא צלח. ‫-זה לא עלה בידינו. Did not succeed. - It did not work out for us.

‫במקום זה יש לנו כלב ושני חתולים. ‫-יש לנו כלב מקסים. Instead we have a dog and two cats. - We have a lovely dog.

‫תגידו, אם הייתם נפגשים לפני 20 שנה, ‫זה גם היה מחזיק? Say, if you met 20 years ago, would that hold, too?

‫אוי, אנחנו מדברים על זה הרבה. Oh, we talk about it a lot.

‫היינו ביחד בגיל 18 בפולין. ‫גילינו את זה בדיעבד שהיינו באותו מסע. We were together at the age of 18 in Poland. We discovered this in retrospect that we were on the same journey.

‫דווקא שם? Exactly there?

‫יש לנו המון דברים נורא פנימיים ‫שהם משותפים. We have a lot of awful internal things that they share.

‫אני לא יודעת אם לפני 20 שנה ‫הם היו באים לידי ביטוי. I don't know if 20 years ago they would have come to fruition. Я не знаю, проявились бы они 20 лет назад.

‫מקווים שזה יעבוד 20 שנה קדימה. Hope it works 20 years ahead.

‫תגידו, עוברות לכם מחשבות... ‫-על זה אנחנו עובדים. Say, you have thoughts ... - That's what we're working on.

‫וואי, מה יהיה עם זה ייגמר ‫ואז נהיה גרושים שלוש פעמים? Geez, what's going to end with that and then we'll be divorced three times?

‫פאקינג שלוש פעמים. ‫-אני זה לא מטריד אותי המספר. Fucking three times. - I don't bother with the number. Бля три раза. - Рассказчик меня не беспокоит.

‫אני לפעמים אומרת לעצמי, ‫יואו, מה עם ידידיה יתחרט ו... I sometimes tell myself, Yo, what about her friends will regret and ...

‫הוא ירצה לעזוב אותי? Will he want to leave me?

‫יש חרדת נטישה? ‫-כן. Is there an abandonment anxiety? Yes. Есть ли беспокойство, связанное с отказом? Да.

‫קורה לפעמים שהיא מתעכבת, ‫אם היא לא חוזרת בזמן או משהו, Sometimes she delays, if she doesn't come back in time or something, Иногда бывает, что она задерживается, если не вернется вовремя или еще что,

‫אז אני אומר, ‫טוב, זהו, נשארתי לבד בעולם. So I say, well, that's it, I was left alone in the world.

‫כן, יש פחד להישאר לבד, בוודאי. ‫-בטח. Yes, there is a fear of being left alone, of course. Probably.