×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | כן אני שמנה, כן - אני עולה על ביקיני

כאן מקשיבים | כן אני שמנה, כן - אני עולה על ביקיני

מאוד קשה לי עם בנות שאומרות לי שקשה להן לעבור משלם לביקיני.

מה יקרה? מישהו יקיא לידך? מה, מה יקרה?

אני לא מבינה למה זה נראה למישהו כהתרסה.

מה, אני לא בן אדם?

מה, לא מגיע לי ללכת איך שאני רוצה לים?

בטלפון אמרתי לך:

"תשמעי, בז'אנר הזה של השמנות בביקיני

"את לא מהשמנות, את מהרזות יחסית",

ואת לא כזה קיבלת את זה כמחמאה, נכון?

כן, כי מבחינתי מה זה? את שוקלת אותי?

מה, את בודקת באיזו מידה אני בתחתונים?

מה התגובה הכי פוגענית שקיבלת שזכורה לך?

"תקשיבי, את זוכרת אתמול, שישבנו פה על הספה?

"היה לי קצת קשה לחבק אותך".

אני לא מבינה לאן אתה חותר במה שאתה אומר לי.

פגשתי מספר גברים,

בחדרי חדרים מאוד מאוד הרעיפו עליי תשבחות,

אבל כשזה הגיע למבחן התוצאה ולהפוך את זה לקצת יותר רציני,

הם קצת נרתעו מזה.

האנשים הזה לא בחיים שלי,

ואני מקווה מאוד שאם יש איזו שמנה שרואה אותי

וחווה עכשיו איזשהו סוג של מערכת יחסים כזאת,

שתיתן לאותו בחור בעיטה בתחת.

כאילו, אני לא מספיק טובה בשבילך שתצא איתי החוצה,

אבל טובה בשביל פנטזיות המין שלך?

חוצפן. -אידיוט.

אחת האהבות הכי גדולות שלי זה לאכול וללכת למסעדות ומנות חדשות.

אם את תעצרי לי את הדבר הזה, אז את תיקחי אותי מעצמי.

אני חלילה לא אומרת שלא צריך לאכול בריא וצריך לשמור על עצמנו,

אבל אני אוכל ואחייך.

אילו תגובות את מקבלת?

"תדעי לך שזה הסגנון שאני אוהב, כל הכבוד לך."

עכשיו צריך לתת לי מדליה?

יש תגובות מתחנפות כאלה ומרגישות לי לא אמיתיות,

שבחורות רזות בחיים לא היו מקבלות.

אני חושבת שנורא פירקתי מנשקם את כל ה...

"מלייקקי רחמים" האלה, כי זה אצלי נורא טבעי וזה קורה כל הזמן.

אז אנשים כבר לא מרגישים אולי צורך להרים לי.

כשאני הייתי ילדה יותר צעירה

והייתי משדרת שאני מפוחדת והביטחון העצמי שלי ברצפה,

אז אנשים, מבוגרים וצעירים כאחד, הרשו לעצמם לבוא ולהעיר לי.

"את שומעת? את מהממת, את ממש, רק...

"חבל, יש לך כאלה פנים יפות, אם רק תורידי קצת במשקל,

"את לא מבינה, את יכולה לדגמן."

מה היית עונה? -שטוב לי ככה.

תגידי, את קיבלת גם איזו תגובה מרגשת שממש...?

כן, הגיב לי גבר וכתב לי,

בזכות הפוסט שלי הוא פתאום ראה את אשתו באור קצת אחר.

וואו. -והוא התחיל להחמיא לה יותר

ולהגיד לה שהיא יפה ושהיא נראית מעולה

ושהוא מרגיש שזה ממש שיפר להם את היחסים.

אמן!


כאן מקשיבים | כן אני שמנה, כן - אני עולה על ביקיני Here you listen Yes I'm fat, yes - I put on a bikini

מאוד קשה לי עם בנות שאומרות לי שקשה להן לעבור משלם לביקיני. It's very hard for me with girls who tell me it's hard to get paid for a bikini.

מה יקרה? מישהו יקיא לידך? What will happen? Anyone throw up near you? מה, מה יקרה? What, what's going to happen?

אני לא מבינה למה זה נראה למישהו כהתרסה. I don't understand why it seems to someone to be defiant.

מה, אני לא בן אדם? What, I'm not a human?

מה, לא מגיע לי ללכת איך שאני רוצה לים? What, I don't deserve to go the way I want to go to the sea?

בטלפון אמרתי לך: On the phone I told you:

"תשמעי, בז'אנר הזה של השמנות בביקיני "Listen, in this genre of fat bikini

"את לא מהשמנות, את מהרזות יחסית", "You're not from the fat, you're relatively skinny,"

ואת לא כזה קיבלת את זה כמחמאה, נכון? And you didn't get that as a compliment, did you?

כן, כי מבחינתי מה זה? את שוקלת אותי? Yes, because for me, what is it? Are you considering me?

מה, את בודקת באיזו מידה אני בתחתונים? What, are you checking to what extent I'm in my underwear?

מה התגובה הכי פוגענית שקיבלת שזכורה לך? What is the most abusive reaction you have received that you remember?

"תקשיבי, את זוכרת אתמול, שישבנו פה על הספה? "Listen, remember yesterday, that we were sitting here on the couch?

"היה לי קצת קשה לחבק אותך". "I had a little trouble hugging you."

אני לא מבינה לאן אתה חותר במה שאתה אומר לי. I do not understand where you are striving for what you tell me.

פגשתי מספר גברים, I met a number of men,

בחדרי חדרים מאוד מאוד הרעיפו עליי תשבחות, In very, very roomy rooms, I was praised,

אבל כשזה הגיע למבחן התוצאה ולהפוך את זה לקצת יותר רציני, But when it came to the test of outcome and making it a little more serious,

הם קצת נרתעו מזה. They were a bit flustered by that.

האנשים הזה לא בחיים שלי, These people are not in my life,

ואני מקווה מאוד שאם יש איזו שמנה שרואה אותי And I really hope that if there is some fat that sees me

וחווה עכשיו איזשהו סוג של מערכת יחסים כזאת, And experience some kind of relationship now,

שתיתן לאותו בחור בעיטה בתחת. Give that guy a kick ass.

כאילו, אני לא מספיק טובה בשבילך שתצא איתי החוצה, Like, I'm not good enough for you to come out with me,

אבל טובה בשביל פנטזיות המין שלך? But good for your sex fantasies?

חוצפן. -אידיוט. insolent. -idiot.

אחת האהבות הכי גדולות שלי זה לאכול וללכת למסעדות ומנות חדשות. One of my biggest loves is eating and going to new restaurants and dishes.

אם את תעצרי לי את הדבר הזה, אז את תיקחי אותי מעצמי. If you stop this thing for me, then you will take me for myself.

אני חלילה לא אומרת שלא צריך לאכול בריא וצריך לשמור על עצמנו, I'm not saying that we should not eat healthy and have to keep ourselves,

אבל אני אוכל ואחייך. But I will eat and smile.

אילו תגובות את מקבלת? What reactions do you get?

"תדעי לך שזה הסגנון שאני אוהב, כל הכבוד לך." "Know that this is the style I like, well done to you."

עכשיו צריך לתת לי מדליה? Now should I give me a medal?

יש תגובות מתחנפות כאלה ומרגישות לי לא אמיתיות, There are such flattering reactions and I feel unreal,

שבחורות רזות בחיים לא היו מקבלות. That skinny girls in life would not accept.

אני חושבת שנורא פירקתי מנשקם את כל ה... I think I really disarmed them all ...

"מלייקקי רחמים" האלה, כי זה אצלי נורא טבעי וזה קורה כל הזמן. These "mercy lickets" because it is very natural to me and it happens all the time. Ces "coups de pitié", parce que c'est terriblement naturel pour moi et ça arrive tout le temps.

אז אנשים כבר לא מרגישים אולי צורך להרים לי. So people no longer feel the need to pick me up. Donc les gens ne ressentent plus le besoin de venir me chercher.

כשאני הייתי ילדה יותר צעירה When I was a younger girl

והייתי משדרת שאני מפוחדת והביטחון העצמי שלי ברצפה, And I would broadcast that I was scared and my confidence in the floor, Et je diffusais que j'avais peur et ma confiance en moi sur le sol,

אז אנשים, מבוגרים וצעירים כאחד, הרשו לעצמם לבוא ולהעיר לי. So people, both older and younger, allowed themselves to come and wake me up. Les gens, petits et grands, se sont donc permis de venir me commenter.

"את שומעת? את מהממת, את ממש, רק... "Do you hear? You are amazing, you really, just ...

"חבל, יש לך כאלה פנים יפות, אם רק תורידי קצת במשקל, "Too bad, you have such a pretty face, if you just lose some weight,

"את לא מבינה, את יכולה לדגמן." "You don't understand, you can model."

מה היית עונה? -שטוב לי ככה. What would you answer? - It's good for me.

תגידי, את קיבלת גם איזו תגובה מרגשת שממש...? Say, you also got some exciting reaction that really ...?

כן, הגיב לי גבר וכתב לי, Yes, a man responded to me and wrote to me,

בזכות הפוסט שלי הוא פתאום ראה את אשתו באור קצת אחר. Thanks to my post, he suddenly saw his wife in a slightly different light.

וואו. -והוא התחיל להחמיא לה יותר Wow. -And he started flattering her more Sensationnel. -Et il a commencé à la flatter davantage

ולהגיד לה שהיא יפה ושהיא נראית מעולה And tell her she is beautiful and that she looks great

ושהוא מרגיש שזה ממש שיפר להם את היחסים. And that he felt it really improved their relationship.

אמן!