×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | חופש עם ילדה אוטיסטית

כאן מקשיבים | חופש עם ילדה אוטיסטית

‫סליחה, את מפריעה!

‫תיקחי את הילדה שלך מפה, ‫אני לא שומע מה אומרים לי, וזה...

‫עכשיו, זה באמת היה רועש, ‫אבל זה היה כל כך מעליב.

‫אמרתי להם, בסדר, אבל שנייה, ‫אני... אני...

‫אני ארגיע אותה, שנייה ו...

‫היא אמרה לי תצאי מפה, ‫תצאי ותעמדי בחוץ.

‫יובלוש בת שש וחצי.

‫בגיל שנתיים היא אובחנה סופית ‫עם אוטיזם,

‫כשהלקות הראשית היא אוטיזם, ‫בעצם תקשורת,

‫והלקות המשנית היא עיכוב, ‫שזה בעצם פיגור.

‫עכשיו בחופש זה מאתגר במיוחד?

‫זה שבועיים ימים שאנחנו כל הזמן... ‫שאני כל הזמן איתה.

‫עכשיו, את יודעת, היא נוגעת בילדים,

‫היא יכולה לקחת לילד אוכל אז את ‫צריכה להתנצל, את צריכה להסביר.

‫לפני שבוע היינו בבריכה בשוהם ‫והיו המון ילדים, וכשיש המון ילדים

‫אז יובל בטרפת והיא ככה מתרגשת ‫מהילדים בעיקר,

‫ואז היא ניגשה לילד שכנראה עשה ‫איזושהי פעילות אקרובטית בבריכה

‫שמאוד מצאה חן בעיניה,

‫וכשהוא הפסיק אז היא ניגשה אליו ‫ודחפה אותו,

‫והמטרה שלה הייתה, ‫היא לא מדברת, יובל,

‫אז המטרה שלה הייתה להגיד לו ‫"תמשיך".

‫היא גם לא הכאיבה לו, ‫היא דחפה אותו.

‫הוא הסתובב אליה ואמר לה ‫"ילדה, מה את דוחפת אותי?"

‫ודחף אותה בחזרה.

‫עכשיו, היא חשבה שזה משחק ‫אז היא המשיכה ודחפה אותו שוב,

‫ואז הוא כבר עשה לה כואב ודחף אותה ‫והיא הסתובבה והלכה.

‫אני ראיתי את זה מלמעלה ‫וזה כיווץ אותי. גם נעלבתי בשבילה.

‫מאיפה שואבים כוח להתמודד יום-יום ‫עם הדבר הזה?

‫מיובל. היא מחזירה לנו את הכוח.

‫יש בה משהו שמח וחייכני ‫ומאושר ואת כל הזמן אומרת

‫הנה, הנה, עוד טיפה אני משקיעה

‫והנה היא מחזירה לי במלא אהבה וחיוכים.

‫אז קודם כול היא. אבל זה לא פשוט.

‫זה לא רק שאנשים צריכים ‫להיות סבלניים ליובל,

‫זה גם את צריכה להיות ‫מאוד סבלנית לאנשים.

‫אתמול פגשתי חברה ‫שיש לה ילד אוטיסט.

‫אנחנו חברות טובות. ‫בדיוק דיברנו על זה,

‫הימים האלה שלא בא לך להסביר ‫ובא לך להיות ביצ'ית ושירדו ממך.

‫מה שהיא עושה, שזה גם מה שאני עושה,

‫היא אמרה ‫"אני יושבת, הילדה שלי זה,

‫אנשים מסתכלים, אוטיסטית, ‫מה לעשות? מה לעשות? אוטיסטית.

‫את יודעת, במין ייבוש כזה.

‫לא תמיד יש לי את הכוחות להסביר,

‫לא תמיד יש לי גם את הכוחות ‫להכיל את הפידבק מהסביבה.

‫עד שאני יוצאת איתה, ‫ועד שאני מרשה לעצמי,

‫ואני עומדת בתור, מנסה כמו כולם,

‫משתדלת לא לשלוף את הכרטיס ‫עד שאני יכולה,

‫בסוף אי אפשר אז אני שולפת, אז ‫תמיד יש את המישהו... -איזה כרטיס?

‫הכרטיס של ביטוח לאומי, ‫של הפטור מהמתנה בתור.

‫זה תמיד מחריג אותך ‫וזה תמיד נותן לך הרגשה לא נעימה,

‫אבל בקיץ, אין מה לעשות, ‫התורים הם מטורפים

‫ואין לה יכולת לעמוד בתור, אין לה, ‫אין לה. היא לא יודעת לעשות את זה.

‫קרה שכעסו עליך כששלפת את הכרטיס?

‫אנשים לא יודעים למה את עוקפת,

‫אז תמיד יש את האחד ‫שזורק איזה משפט, אחד שמרים גבה.

‫דקה לפני שקופצים ‫על איזו אימא שיצאה מהתור,

‫תנו לה רגע הזדמנות, ‫אולי יש לה סיבה.

‫תגידי, הורים לילדים רגילים מעיזים ‫בכלל לקטר באוזנייך על החופש?

‫ברור. -כן? ‫-מקטרים. -חוצפנים!

‫אבל אני מבינה גם את הקיטורים האלה.

‫תשמעי, גם אני הייתי לפני ‫שיובל נולדה אימא לשתי ילדות,

‫וגם קיטרתי. ‫אנשים לא יודעים שאפשר יותר קשה.

‫זאת אומרת, נגיד אני עכשיו חושבת ‫ששלי זה הכי קשה,

‫אבל יש יותר קשה! ‫תמיד יש יותר קשה.

‫אבל תגידי, זה שיובל לא מבינה ‫ולא נפגעת,

‫מקל על ההתמודדות ‫בסיטואציות פוגעניות?

‫אף אחד לא יכול לדעת בוודאות מלאה ‫שיובל לא מבינה.

‫איך זה שביום הולדת שלה ‫היא כל כך מתרגשת?

‫איך זה שהיא כל כך שמחה כשמדליקים ‫נרות ומכבים אותם וזה, אז מה?

‫אז ביום הולדת כן ‫וכשמעליבים אותה לא?

‫לא יודעת. אבל זה קשה להסביר את זה ‫וכל הזמן לתווך את זה ו...

‫"לוורבל" את זה לכולם, זה...


כאן מקשיבים | חופש עם ילדה אוטיסטית Listen here Freedom with an autistic girl

‫סליחה, את מפריעה! Sorry, you get in the way!

‫תיקחי את הילדה שלך מפה, ‫אני לא שומע מה אומרים לי, וזה... Take your girl away, I don't hear what I'm told, and this is ...

‫עכשיו, זה באמת היה רועש, ‫אבל זה היה כל כך מעליב. Now, it was really noisy, but it was so insulting.

‫אמרתי להם, בסדר, אבל שנייה, ‫אני... אני... I told them, okay, but second, I ... I ...

‫אני ארגיע אותה, שנייה ו... I'll calm her down, a second and ...

‫היא אמרה לי תצאי מפה, ‫תצאי ותעמדי בחוץ. She told me to get out of here, go out and stand outside.

‫יובלוש בת שש וחצי. A six and a half year old.

‫בגיל שנתיים היא אובחנה סופית ‫עם אוטיזם, At the age of two, she was finally diagnosed with autism,

‫כשהלקות הראשית היא אוטיזם, ‫בעצם תקשורת, When the main flaw is autism, basically communication, Lorsque le principal handicap est l'autisme, en fait la communication,

‫והלקות המשנית היא עיכוב, ‫שזה בעצם פיגור. And the secondary whack is a delay, which is actually a lag. Et le handicap secondaire est un retard, qui est en fait un retard.

‫עכשיו בחופש זה מאתגר במיוחד? Now that freedom is particularly challenging?

‫זה שבועיים ימים שאנחנו כל הזמן... ‫שאני כל הזמן איתה. It's been two weeks that we're constantly ... that I'm with her all the time.

‫עכשיו, את יודעת, היא נוגעת בילדים, Now, you know, she touches kids,

‫היא יכולה לקחת לילד אוכל אז את ‫צריכה להתנצל, את צריכה להסביר. She can take food for the child so you have to apologize, you have to explain.

‫לפני שבוע היינו בבריכה בשוהם ‫והיו המון ילדים, וכשיש המון ילדים A week ago we were at the Shoham pool and there were lots of kids, and when there were lots of kids

‫אז יובל בטרפת והיא ככה מתרגשת ‫מהילדים בעיקר, So Yuval is in foreclosure and she is so excited about the children mainly, Alors Yuval est en proie et elle est tellement excitée par les enfants,

‫ואז היא ניגשה לילד שכנראה עשה ‫איזושהי פעילות אקרובטית בבריכה Then she approached a boy who probably did some acrobatic activity in the pool

‫שמאוד מצאה חן בעיניה, Who she really liked,

‫וכשהוא הפסיק אז היא ניגשה אליו ‫ודחפה אותו, And when he stopped then she went up to him and pushed him,

‫והמטרה שלה הייתה, ‫היא לא מדברת, יובל, And her goal was, she's not talking, Yuval,

‫אז המטרה שלה הייתה להגיד לו ‫"תמשיך". So her goal was to tell him "keep going"

‫היא גם לא הכאיבה לו, ‫היא דחפה אותו. She didn't hurt him either, she pushed him.

‫הוא הסתובב אליה ואמר לה ‫"ילדה, מה את דוחפת אותי?" He turned to her and said to her "Girl, what are you pushing me for?"

‫ודחף אותה בחזרה. And pushed her back.

‫עכשיו, היא חשבה שזה משחק ‫אז היא המשיכה ודחפה אותו שוב, Now, she thought it was a game so she kept pushing it again,

‫ואז הוא כבר עשה לה כואב ודחף אותה ‫והיא הסתובבה והלכה. Then he was already hurting her and pushing her and she turned and left.

‫אני ראיתי את זה מלמעלה ‫וזה כיווץ אותי. גם נעלבתי בשבילה. I saw it from above and it squeezed me. I was offended for her too. Je l'ai vu d'en haut et ça m'a rétréci. J'étais offensé pour elle aussi.

‫מאיפה שואבים כוח להתמודד יום-יום ‫עם הדבר הזה? Where does the power come from to deal with this thing every day? Où trouvez-vous la force de faire face à cette chose tous les jours?

‫מיובל. היא מחזירה לנו את הכוח. horny. It gives us back the power.

‫יש בה משהו שמח וחייכני ‫ומאושר ואת כל הזמן אומרת She has something happy and smiling and happy and you keep saying

‫הנה, הנה, עוד טיפה אני משקיעה Here, here, another drop I invest

‫והנה היא מחזירה לי במלא אהבה וחיוכים. And here she brings me back full of love and smiles. Et ici, elle me rend pleine d'amour et de sourires.

‫אז קודם כול היא. אבל זה לא פשוט. So first of all she is. But it's not simple.

‫זה לא רק שאנשים צריכים ‫להיות סבלניים ליובל, It's not just that people have to be patient for a jubilee,

‫זה גם את צריכה להיות ‫מאוד סבלנית לאנשים. You also have to be very patient with people.

‫אתמול פגשתי חברה ‫שיש לה ילד אוטיסט. Yesterday I met a friend who has an autistic child.

‫אנחנו חברות טובות. ‫בדיוק דיברנו על זה, We are good friends. We've just talked about it,

‫הימים האלה שלא בא לך להסביר ‫ובא לך להיות ביצ'ית ושירדו ממך. Those days you don't deserve to explain and you have to be bitchy and get rid of you. Ces jours-là, vous ne vouliez pas expliquer et vous vouliez être une chienne et vous êtes descendu.

‫מה שהיא עושה, שזה גם מה שאני עושה, What she does, which is also what I do,

‫היא אמרה ‫"אני יושבת, הילדה שלי זה, She said "I'm sitting, my girl is this,

‫אנשים מסתכלים, אוטיסטית, ‫מה לעשות? מה לעשות? אוטיסטית. People are looking, autistic, what to do? What to do? Autistic. Les gens cherchent, autistiquement, que faire? Que faire? Autistique.

‫את יודעת, במין ייבוש כזה. You know, in that kind of drying. Vous savez, dans ce genre de séchage.

‫לא תמיד יש לי את הכוחות להסביר, I don't always have the powers to explain,

‫לא תמיד יש לי גם את הכוחות ‫להכיל את הפידבק מהסביבה. I don't always have the powers to contain the feedback from the environment.

‫עד שאני יוצאת איתה, ‫ועד שאני מרשה לעצמי, Until I go out with her, and until I allow myself,

‫ואני עומדת בתור, מנסה כמו כולם, And I'm standing in line, trying like everyone else,

‫משתדלת לא לשלוף את הכרטיס ‫עד שאני יכולה, Trying not to pull out the card until I can, Essayant de ne pas retirer la carte jusqu'à ce que je le puisse,

‫בסוף אי אפשר אז אני שולפת, אז ‫תמיד יש את המישהו... -איזה כרטיס? In the end, I can't pull out, so there's always someone ... - Which card?

‫הכרטיס של ביטוח לאומי, ‫של הפטור מהמתנה בתור. The Social Security card, the waiting queue exemption.

‫זה תמיד מחריג אותך ‫וזה תמיד נותן לך הרגשה לא נעימה, It always upsets you and it always gives you a nasty feeling,

‫אבל בקיץ, אין מה לעשות, ‫התורים הם מטורפים But in the summer, there's nothing to do, the queues are crazy

‫ואין לה יכולת לעמוד בתור, אין לה, ‫אין לה. היא לא יודעת לעשות את זה. And she has no ability to stand in line, she has not, she has not. She doesn't know how to do it.

‫קרה שכעסו עליך כששלפת את הכרטיס? Happened to you when you pulled out the ticket?

‫אנשים לא יודעים למה את עוקפת, People don't know why you get around,

‫אז תמיד יש את האחד ‫שזורק איזה משפט, אחד שמרים גבה. So there is always the one who throws some sentence, one who raises an eyebrow.

‫דקה לפני שקופצים ‫על איזו אימא שיצאה מהתור, A minute before jumping on some mom out of the queue, Une minute avant de sauter sur une maman hors de ligne,

‫תנו לה רגע הזדמנות, ‫אולי יש לה סיבה. Give her a chance, maybe she has a reason.

‫תגידי, הורים לילדים רגילים מעיזים ‫בכלל לקטר באוזנייך על החופש? Say, do parents of ordinary children dare to complain about freedom at all? Disons que les parents d'enfants ordinaires osent du tout se plaindre de la liberté?

‫ברור. -כן? ‫-מקטרים. -חוצפנים! Obviously. -Yes? -Pipes. - brat! Évidemment. -Oui? -Pipes. - Insolent!

‫אבל אני מבינה גם את הקיטורים האלה. But I understand those fumes, too.

‫תשמעי, גם אני הייתי לפני ‫שיובל נולדה אימא לשתי ילדות, Listen, I was too before Yuval was born to two girls,

‫וגם קיטרתי. ‫אנשים לא יודעים שאפשר יותר קשה. And I was upset too. People do not know that it is more difficult.

‫זאת אומרת, נגיד אני עכשיו חושבת ‫ששלי זה הכי קשה, I mean, now I think mine is the hardest,

‫אבל יש יותר קשה! ‫תמיד יש יותר קשה. But there is more difficult! There is always more difficult.

‫אבל תגידי, זה שיובל לא מבינה ‫ולא נפגעת, But say, the one that Yuval doesn't understand and doesn't get hurt, Mais disons, celui que Yuval ne comprend pas et n'est pas blessé,

‫מקל על ההתמודדות ‫בסיטואציות פוגעניות? Facilitates coping with abusive situations? Facilite-t-il la gestion des situations abusives?

‫אף אחד לא יכול לדעת בוודאות מלאה ‫שיובל לא מבינה. No one can know for certain that Yuval does not understand.

‫איך זה שביום הולדת שלה ‫היא כל כך מתרגשת? How come she is so excited about her birthday?

‫איך זה שהיא כל כך שמחה כשמדליקים ‫נרות ומכבים אותם וזה, אז מה? Why is it that she is so happy when they light candles and turn them off and that is, then what?

‫אז ביום הולדת כן ‫וכשמעליבים אותה לא? So on a birthday yes and when you insult her no? Donc pour un anniversaire oui et quand tu l'insultes non?

‫לא יודעת. אבל זה קשה להסביר את זה ‫וכל הזמן לתווך את זה ו... Do not know. But it's hard to explain it and constantly mediate it and ... Ne sait pas. Mais il est difficile de l'expliquer et de la médier constamment et ...

‫"לוורבל" את זה לכולם, זה... "Swirl" it for everyone, it's ... "Pour verbal" à tout le monde, c'est ...