×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה שניה- "Badgers" ;) - second season, החפרנים עונה 2 : ספיישל אוכל !

החפרנים עונה 2 : ספיישל אוכל !

‎:"‎החפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎!‎ספיישל אוכל‎

‎?‎מי המציא את הגלידה‎ ‎?‎ממה מכינים צבע מאכל‎

‎ולמה לארטיק בננה‎ ‎?‎אין טעם של בננה‎

‎.‎כמובן‎ ,‎בלי הקליפה‎

‎.‎עדיין לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎תעלומה‎ ,‎כן‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎

‎.‎תגיד לי‎ ,‎תטעם‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎החפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו כבר פזורים‎ ‎,‎ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎,‎קוראים לי מעיין‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎,‎ורציתי לדעת‎

‎?‎מי המציא את הגלידה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎לחפרנינו יובל סגל קידר‎

‎,‎ומירב פלדמן קידר‎

‎,‎שימו לב‎ ,‎שנמצאים‎ ‎.‎לספירה ‎50‎ ברומא בשנת‎

‎.‎חברים‎ ,‎שלום לכם‎ ‎...‎אבל זה לא‎-‎

‎,‎שנייה‎ .‎דודו‎ ,‎אהלן‎ ,‎אהלן‎

‎!‎סורבה‎ .‎אנחנו פשוט באמצע הזמנה‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎- !‎סורבה‎

‎.‎בואו נתקדם‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎אבל זריז‎ ,‎אני איתך‎ ,‎דודו‎-‎

‎,‎תנו לי לנחש‎ ,‎רגע‎ ‎.‎פתחתם שם ברומא גלידרייה‎

‎.‎תגידי לו‎- .‎לא גלידרייה‎ ‎.‎סורברייה‎-‎

‎?‎מה זה סורברייה‎ ‎?‎אתה יודע‎ ,‎מה זה סורבה‎-‎

‎,‎זה גלידה על בסיס מים‎ ,‎כן‎ ‎.‎סורבה‎ ?‎נכון‎ ,‎בלי חלב‎

‎אתה זכית במנה חינם‎ ,‎דודו‎ .‎בדיוק‎ ‎.‎של קרח כתוש עם פירות ודבש‎

‎בוא תגיע אלינו לקבל‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎את המנה בחינם‎

‎.‎יש לחץ מטורף‎ ,‎אבל לא עכשיו‎ ‎.‎בחינם‎

‎?‎איזה לחץ‎ ,‎רגע‎ ‎.‎נראה שאין שם בכלל לקוחות‎

‎?‎מה הקשר ללקוחות‎ ‎!‎די‎ ,‎טוב‎ ?‎מה הקשר ללקוחות‎

‎,‎אנחנו בלחץ שהקרח יימס‎ ‎.‎שלא נצטרך לחזור להרים‎

‎באמת איך מייצרים קרח‎ ,‎כן‎ ‎?‎לספירה ‎50‎ בשנת‎

‎?‎איך שומרים עליו שלא יימס‎ ‎?‎נכון‎ ,‎הרי לא היו אז מקררים‎

‎אז הקיסר נירון שולח עבדים‎ ‎,‎להביא שלג מפסגות ההרים‎

‎אז אני מבין‎- .‎ומזה מכינים לו סורבה‎ ‎.‎שאתם סוג של עבדים שלו‎

‎...‎הכול כדי ש‎ .‎עובדים‎ ,‎עבדים‎ ‎.‎כן‎- .‎הוא מתקטנן‎-‎

‎שיהיה לקיסר נירון סורבה‎ ‎.‎ולכל מי שמשלם הרבה‎

‎.‎לי הבטחתם בחינם‎ ,‎רגע‎ ‎.‎מה שמגיע מגיע‎ ,‎צודק‎-‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎ ‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎-‎

‎אז כבר הבנו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎לספירה ‎50‎ שבשנת‎

‎עדיין לא המציאו את הגלידה‎ ‎,‎כפי שאנחנו מכירים אותה היום‎

‎אבל כן ערבבו קרח כתוש‎ ‎עם פירות ודבש‎

‎כדי לייצר‎ ‎.‎מה שאנחנו מכנים היום סורבה‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎- !‎סורבה‎ ‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎- .‎כן‎-‎

‎אתה מגיע לכאן‎ ,‎דודו‎ ,‎נו‎ ,‎טוב‎ ‎?‎לקחת את המנה שלך‎

‎אתה סתם מעכב‎ ‎.‎את המנה של נירון‎

‎האמת היא‎ ‎.‎שאני לא כל כך אוהב סורבה‎

‎.‎אני אוהב יותר גלידה חלבית‎

‎?‎אתה רוצה גלידה על בסיס חלב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תמתין‎ .‎אין בעיה‎- .‎כן‎-‎

‎?‎רק כמה זמן‎ ‎.‎שנה ‎600‎-‎

‎?‎לא‎ ,‎קצת הרבה זמן להמתין‎ ‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎למה להמתין כשאני יכול‎ ‎?‎להקפיץ אתכם קדימה בזמן‎

‎.‎תעשה מה שאתה רוצה‎ ,‎מה‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אנחנו עסוקים פה בטירוף‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎ ‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎-‎

‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎ ‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎-‎

‎?‎ילין‎'‎מה זה בינג‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎.‎זה גלידה בסינית‎

‎.‎דודו‎ ,‎ילין שלך כבר בדרך‎'‎הבינג‎

‎הייתה כבר גלידה ‎650‎ אז בשנת‎ ‎?‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎זה סוג של גלידה‎ .‎כמעט‎ ‎.‎שהמציא הקיסר הסיני טאנג‎

‎מה זה אומר‎ ,‎רגע‎ ‎?‎"‎סוג של גלידה‎"‎

‎הקיסר טאנג‎ ,‎תראה‎ ‎,‎הוסיף לקרח חלב‎

‎,‎ערבב את זה עם קמח ועם שמן‎ ‎.‎ילין‎'‎וזה יוצא מעדן בינג‎

‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎ ‎!‎ילין‎'‎בינג‎-‎

‎האמת היא‎ ‎.‎ילין‎'‎שלא כל כך בא לי בינג‎

‎בא לי גלידת שמנת‎ ‎.‎כמו שאני אוהב‎

‎בשביל גלידת שמנת‎ ,‎דודו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תצטרך לחכות‎

‎?‎כמה זמן‎ ,‎רגע‎ ‎.‎אלף שנה‎-‎

‎.‎קצת הרבה זמן להמתין‎ ‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎למה להמתין כשאני יכול‎ ‎?‎להקפיץ אתכם קדימה בזמן‎

‎,‎תעשה מה שאתה רוצה‎ ,‎נו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎באמת‎ ,‎דודו‎

‎!‎ילין‎'‎בינג‎ .‎אנחנו עסוקים פה בטירוף‎ ‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎-‎

‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎ ‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎-‎

‎,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎- ...‎מירב‎ ,‎יובל‎

‎.‎יש פה לחץ מטורף‎ ,‎אל תפריע‎

‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎ .‎סליחה‎

‎מי בדיוק מלחיץ‎ ?‎איזה לחץ‎ ‎.‎אין אצלכם בכלל לקוחות‎ ?‎אתכם‎

‎.‎זה מה שמלחיץ‎ ,‎נו‎ ‎פתחנו פה דוכן גלידה‎

‎מול בעל בית קפה בפריז‎ ‎,‎שמקרר ומקפיא שמנת‎

‎.‎ובינתיים אף אחד לא בא אלינו‎ ‎.‎אני משנה טקטיקה‎ .‎נשבר לי‎ ,‎די‎-‎

‎!‎אני הולך‎ !‎לימון‎ !‎בננה‎ !‎שוקולד‎ ‎!‎אני הולך‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎איך באמת מקפיאים שמנת‎ ‎?‎17‎-‎במאה ה‎

‎?‎איך עושים את זה‎ ‎.‎לוקחים סיר עם קרח מלוח‎-‎

‎המלח מוריד‎-‎ ?‎למה קרח מלוח‎ ‎את הטמפרטורה של הקרח‎

‎זאת הדרך‎ .‎אל מתחת לאפס‎ ‎היחידה להגיע לטמפרטורה‎

‎.‎דודו‎ ,‎שבה השמנת תהפוך לגלידה‎

‎,‎17‎-‎הדרך היחידה במאה ה‎ ‎.‎כשעוד לא היו מקררים‎

‎.‎רק חשוב לערבב כל הזמן‎ ‎?‎וזה מוכן כבר‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אתה רוצה‎ ,‎דודו‎ .‎כן‎ ‎?‎אווי‎-‎את המנה שלך בטייק‎

‎אז אני שולחת לך‎ ,‎נהדר‎- .‎ברור‎ ‎.‎את זה עם יובל‎

‎אנחנו שולחים לך‎ ,‎אם הוא מתעכב‎ ‎.‎אין מה לעשות‎ .‎גלידת שום‎ -‎ פיצוי‎

‎אני אסתפק‎ ,‎תודה‎ ‎.‎בגלידה הרגילה כמובן‎

‎.‎שלחי את יובל‎ ,‎קדימה‎ ‎.‎קדימה‎ .‎אין זמן‎ ,‎קדימה‎-‎

‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎ ‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎-‎

‎.‎הגלידה קצת נמסה במקלחון‎

‎.‎כבר עבר לי החשק‎ ,‎לא נורא‎ ‎.‎תודה‎ ,‎לא‎-‎ ?‎למה‎-‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎- .‎זה טוב‎ ,‎תראה‎-‎

‎.‎חבל‎- .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎תודה רבה‎ ‎.‎חכה‎ .‎תיקח‎ ,‎דודו‎- .‎החליפה‎ ,‎עזוב‎-‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפישות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎,‎בפעם הראשונה בטלוויזיה‎

‎התנצלות בפני כל מי שאוכל‎ ‎.‎צבעי מאכל‎

‎וכבר נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎.‎משה‎ ,‎שלום שלום לך‎- .‎שלום‎ ‎.‎נגמר‎-‎ ?‎אפשר לקבל עדשה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎כי היום נתנצל‎ ,‎אבל אולי עדיף‎ ‎.‎בפני כל מי שאוכל צבעי מאכל‎

‎מוצרים רבים מכילים‎ ‎,‎צבעי מאכל טבעיים‎

‎.‎והם בדרך כלל מופקים ממזון‎

‎צבע מאכל חום יכול להיות עשוי‎ ‎.‎שזה סוכר מחומם‎ ,‎מקרמל‎

‎,‎צבע צהוב עשוי מכורכום‎ ‎,‎תבלין צהבהב כזה‎

‎אבל היום נדבר דווקא‎ ‎.‎על צבע המאכל האדום‎

‎צבע המאכל‎ ,‎ליתר דיוק‎ ‎.‎120‎-‎שנקרא אי‎

‎אם אתם אוכלים משהו אדום‎ ‎,‎120‎-‎שמכיל את צבע המאכל אי‎

‎אתם בעצם אוכלים‎ ‎.‎ה האלה‎'‎את החבר‎

‎,‎יניל‎'‎תכירו את כנימת קוצ‎ ‎.‎כנימה שחיה על קקטוסים במקסיקו‎

‎עוד לפני גילוי אמריקה‎ ‎המקסיקנים גילו‎

‎,‎שאפשר לטחון את הכנימות הללו‎ ‎,‎להרתיח אותן במים‎

‎.‎וכך ליצור צבע אדום‎

‎המקסיקנים השתמשו בצבע הזה‎ ‎.‎לצביעת בדים‎

‎.‎אנחנו משתמשים בו לצביעת אוכל‎

‎המקסיקנים שטחנו חיות‎ ,‎אגב‎ ‎כדי לייצר צבע‎

‎.‎לא המציאו שום דבר חדש‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎ך‎"‎מכירים את התנ‎

‎אז בואו נשחק במשחק‎ ‎"‎?‎ממה זה עשוי‎"‎

‎ך מוזכר שהכוהנים לבשו‎"‎בתנ‎ ‎.‎אריג בצבע כתום שנקרא שני‎

‎?‎ממה זה עשוי‎ ‎?‎שני‎ ...‎מ‎-‎

‎חוקרים חושבים שצבע השני‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎הופק מכנימה‎

‎כנימה אחרת שחיה בישראל‎ ‎.‎נמשיך‎ .‎ונקראת כנימת האלון‎

‎הכוהנים גם לבשו בגדי תכלת‎ ‎?‎ממה זה עשוי‎ .‎וארגמן‎

‎?‎כנימה‎ ‎.‎חלזונות ימיים‎ .‎משה‎ ,‎טעות‎-‎

‎בימי קדם הפיקו‎ .‎כן‎ ,‎כן‎ ‎.‎את הצבעים האלה מחלזונות ימיים‎

‎התעשייה הזו‎ ,‎אגב‎ ‎.‎נתנה לפיניקים את שמם‎

‎"‎פיניקים‎"‎ משמעות השם‎ ‎."‎יצרני הצבע ארגמן‎"‎ היא‎

‎ך‎"‎אז גם בתקופת התנ‎ ‎,‎היה נהוג לייצר צבע מחיות‎

‎אבל לצורך צביעת בגדים‎ ‎.‎ולא לצורך צביעת מאכלים‎

‎ועכשיו זה הזמן להתנצל‎

‎בפני כל מי שאכל‎ ‎,‎120‎-‎את צבע המאכל אי‎

‎.‎ולא ידע שהוא אוכל מחית כנימות‎ ‎.‎משה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎עכשיו תשאיר את העדשים פה‎ ‎.‎וגש לאכול תפוח בחוץ‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎,‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎,‎קוראים לי איתי‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎,‎ואני רציתי לשאול‎

‎?‎למה לבננה אין זרעים‎

‎,‎אם הבננה היא פרי‎ .‎שאלה מצוינת‎

‎?‎איפה הזרעים שלה‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎,‎לחפרננו יובל סגל קידר‎ ‎...‎שנמצא ב‎

‎?‎יובל‎ ,‎איפה אתה נמצא‎

‎,‎אחות ראשית רחלי‎ ‎.‎חייבים להציל אותה‎

‎,‎יובל‎- !‎היא האחרונה שנשארה לנו‎ ‎.‎אתה חייב לדעת מתי לוותר‎ ,‎יובל‎

‎!‎לא במשמרת שלי‎- .‎תניח לה‎ ‎,‎חברים‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎מה אתם עושים‎ ‎?‎"‎חדר ניתוח קידר‎"‎ב‎

‎.‎השאלה כאן היא על בננות‎ ‎"‎חדר ניתוח קידר‎"‎אני ב‎ ,‎נו‎-‎

‎ואנחנו נלחמים‎ ,‎לפני שישים שנה‎ ‎.‎על חייה של גרוס מישל‎

‎,‎גרוס מישל‎-‎ ?‎של מי‎ ‎.‎הבננה שנכחדה בשנות החמישים‎

‎.‎אז זה כן קשור לשאלה‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎אני אנסה את הספריי‎ ,‎רחלי‎ ‎.‎בהצלחה‎ .‎בבקשה‎- .‎נגד פטריות‎

‎.‎רגע‎ !‎קליר‎

‎!‎קליר‎ .‎זהו‎

‎!‎קליר‎

‎...‎קליר‎ ...‎קליר‎

‎...‎קליר‎ ‎.‎היא אבודה‎ ,‎די‎ .‎זה נגמר‎ ,‎יובל‎-‎

‎,‎אתה צריך לתת לה ללכת‎ ‎.‎להמשיך הלאה‎

‎,‎זה אמנם עצוב‎ ,‎טוב‎ ‎.‎אבל רחלי כנראה צודקת‎

‎אתה בעצמך אמרת‎ ‎.‎נכון‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎שהיא נכחדה‎

‎.‎היום אנחנו אוכלים בננות מסוג אחר‎

‎למה כל כך חשוב לכם‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎?‎להציל את הגרוס מישל‎

‎שאלת את עצמך פעם‎ ,‎דודו‎ ‎למה לארטיק בננה‎

‎?‎אין טעם של בננה‎ ‎,‎אולי כי הוא עשוי מסוכר‎-‎

‎מצבעי מאכל‎ ‎.‎גם‎-‎ ?‎ומחומרי טעם וריח מלאכותיים‎

‎,‎וגם כי כשהמציאו את גלידת הבננה‎ ‎,‎כל הבננות היו מזן גרוס מישל‎

‎,‎זן שהיה כנראה מתוק יותר‎ ‎,‎טעים יותר‎

‎והטעם שלו היה דומה יותר‎ ‎.‎לטעם של ארטיק בננה‎

‎.‎היה יותר דומה‎ ‎,‎רגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אם הגרוס מישל היה‎ ‎?‎מה קרה לו‎ ,‎זן כל כך טעים ומוצלח‎

‎.‎מחלת פנמה‎

‎.‎מחלה שנגרמת על ידי פטרייה‎

‎וכל הבננות חלו‎ ,‎רגע‎ ‎?‎באותה מחלה‎

‎.‎אתה צריך להבין איך מרבים בננות‎

‎,‎בטבע לבננה יש זרעים‎ ‎אבל כדי שיהיה יותר כיף לאכול בננה‎

‎.‎בני האדם פיתחו בננה בלי זרעים‎

‎אז איך היא באמת מתרבה‎ ‎?‎בלי זרעים‎

‎.‎באמצעות ייחורים‎ ‎?‎ייחורים‎-‎

‎"‎?‎ייחורים‎ ?‎ייחורים‎"‎ ‎?‎אתה לא יודע מה זה ייחורים‎

‎חותכים חלקים מצמח‎-‎ ?‎ייחורים‎ ‎שותלים אותם באדמה‎ ,‎הבננה‎

‎.‎וכך צומחים צמחים חדשים‎ ‎מה שאומר שכל צמחי הבננה‎-‎

‎.‎הגיעו מאותו צמח‎ ‎.‎אתה גאון‎-‎

‎לכל הבננות יש בדיוק‎ ‎,‎א‎"‎דנ‎ ,‎אותו מטען גנטי‎

‎כי המקור של כולן‎ ‎,‎הוא בעצם אותו צמח‎

‎מה שאומר שאם פטרייה אחת‎ ‎...‎מצליחה להשמיד צמח אחד‎

‎היא תשמיד את כל הצמחים‎ ‎?‎נכון‎ ,‎מאותו הזן‎

‎כי כולם הם בעצם שכפול‎ ‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎- .‎של אותו צמח‎

‎?‎מה‎- !‎היא מתעוררת‎ ‎.‎הנה‎ .‎היא מתעוררת‎ ,‎כן‎-‎

‎!‎את יכולה‎ ,‎את יכולה‎

‎!‎לא‎

‎.‎ובכל זאת נסכם‎ .‎באמת עצוב‎

‎.‎האדם פיתח בננה בלי זרעים‎

‎את הבננה הזו מרבים‎ ‎:‎באמצעות ייחורים‎

‎חיתוך חלקים מצמח אחד‎ ‎.‎ושתילתם באדמה‎

‎החיסרון של השיטה הזו‎ ‎הוא שלכל הצמחים שנוצרים‎

‎ואז מזיק אחד‎ ,‎יש אותו מטען גנטי‎ ‎,‎יכול להשמיד את כל הזן‎

‎וזה בדיוק מה שקרה‎ ‎.‎לזן הגרוס מישל‎

‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎ ‎,‎דודו‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎,‎אם אפשר בבקשה‎ ,‎אני מבקש‎ ‎רגע אחד של רצינות‎ ,‎כולם‎

‎כדי לכבד את האובדן‎ ‎.‎של הגרוס מישל‎

‎הייתי רוצה שכולנו נשמע שיר‎

‎שנכתב בעקבות‎ ‎.‎אותה מחלת פנמה קטלנית‎

‎,‎אין בננות‎"‎

‎.‎אין בננות היום‎"‎

‎,‎יש שעועית ובצל‎"‎ ‎,‎למשל‎ ,‎יש גם כרוב‎

‎".‎וכל מיני פירות‎"‎

‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ברוכים הבאים ל‎ ‎התכנית היחידה בטלוויזיה‎

‎שבה המנחה מתחיל‎ ‎את השעשועון במשפט‎

‎,‎"‎'‎תותח הכסף‎'‎ברוכים הבאים ל‎"‎ ‎.‎ואז ממשיך לדבר כרגיל כאילו כלום‎

‎,‎מחשב‎ .‎והיום אנחנו בספיישל אוכל‎ ‎.‎בחר שני מתמודדים אקראיים‎

‎.‎מחשב בחר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ !‎קבלו אותם במחיאות כפיים‎-‎

‎נמצאים איתנו כאן‎ ‎.‎מירב פלדמן קידר ויובל סגל קידר‎

‎.‎בואו נכיר אתכם קצת‎ ‎.‎אין זמן‎ ,‎דודו‎ ,‎לא‎-‎

‎אני פשוט הזמנתי סושי‎ ‎,‎והשליח אמור להגיע כל רגע‎

‎אז אנחנו כבר יודעים‎- ...‎אז בוא‎ ‎.‎שאת אוהבת סושי‎

‎.‎כן‎ ,‎כן‎- .‎אחלה‎ ,‎יופי‎ ‎.‎שימו לב לחוקי השעשועון‎ ,‎טוב‎

‎אני אשאל אותך‎ ,‎מירב‎ ‎.‎שאלת טריוויה‎

‎,‎אם תדעי את התשובה‎ ‎.‎סוף שקלים‎-‎אין‎- ...‎את זוכה ב‎

‎...‎אם לא תדעי את התשובה‎ ‎.‎הבנתי‎ ,‎בסדר‎-‎

‎.‎הסושי שלי בדרך‎ ‎.‎נשגר את יובל מהתותח‎

‎."‎גש לתותח‎ ,‎יובל‎"‎ ‎"‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎"‎

‎."‎זה מסוכן‎ .‎זה תותח‎ ,‎לא‎"‎ ‎.‎אני לא נשמע ככה‎-‎

‎."‎קגו‎'‎צ‎"‎ ,‎"!‎טרוולד‎ ,‎הו‎"‎ ‎.‎נו‎ ,‎יאללה‎ ,‎קדימה‎

‎.‎אז גש לתותח‎ ,‎טוב‎ ‎.‎היא הזמינה סושי‎ ,‎היא קצת לחוצה‎

‎.‎לך‎ ,‎נו‎ ,‎קדימה‎- .‎גש לתותח‎ ‎!‎די אבל‎ ,‎די‎ ,‎די‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ ,‎קדימה‎ ‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎-‎

‎.‎עשיתי כבר את הקטע הזה‎ ,‎נו‎ ‎.‎בן אדם‎ ,‎באמת‎ ,‎בואו נתקדם‎

‎,‎שימי לב‎ ,‎אז מירב‎ ‎.‎נתקדם לבקשתך‎ .‎הנה השאלה שלך‎

‎כבר דיברנו לא פעם בתכנית‎ ‎על זה שכבר במאה השלישית‎

‎.‎הסינים נהגו להתסיס דגים או בשר‎

‎בתהליך ההתססה הדגים או הבשר‎ ‎,‎היו מפרישים נוזלים‎

‎והסינים היו משתמשים‎ ‎.‎יאנג‎'‎בנוזלים האלה כרוטב שנקרא ג‎

‎יאנג היה תוצר‎'‎אחד מסוגי הג‎ ‎,‎של התססת פולי סויה‎

‎:‎אבל שימי לב לזה‎ ‎יאנג של הסינים‎'‎רוטב הג‎

‎שייצרו‎ ,‎אומץ על ידי היפנים‎ ‎:‎גרסה משלהם לרוטב ‎17‎-‎במאה ה‎

‎פולי סויה וגרעיני חיטה מותססים‎ ‎.‎בעזרת פטריית עובש‎

‎איך קוראים‎ ,‎השאלה שלך היא‎ ‎לרוטב היפני המפורסם‎

‎?‎שעשוי מפולי סויה ומחיטה‎ ‎!‎והזמן מתחיל לרוץ‎

‎?‎רץ הזמן‎ ‎.‎רץ‎-‎

‎.‎נו‎ ,‎יואו‎- .‎רץ‎ ‎.‎שכחתי‎ ,‎אני לא יודעת‎

‎.‎אני ידעתי ושכחתי‎

‎?‎למה‎ ,‎נו‎- !‎ונגמר הזמן‎ ‎,‎אין בררה‎ ,‎חברים‎-‎

‎לפי חוקי הפורמט אנחנו נאלצים‎ ‎.‎לשגר את יובל מהתותח עכשיו‎

‎.‎רוטב סויה‎ ,‎אה‎ ‎.‎בדיוק‎-‎

‎המקור של רוטב הסויה‎ ‎.‎יאנג הסיני‎'‎הוא רוטב הג‎

‎.‎תודה רבה באמת‎ .‎שלום‎ ‎.‎הנה הסושי שלי‎

‎.‎בתיאבון‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎רגע‎ ,‎שנייה‎-‎

‎.‎שכחתם לשים לי רוטב סויה‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎מי שוכח רוטב סויה‎

‎!‎זה גם מה שאני אמרתי‎

‎היו איתנו גם בתכנית הבאה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎קדימה‎ ."‎תותח הכסף‎"‎ של‎

‎.‎אני פשוט בלי ארנק עליי‎ ,‎דודו‎ ‎?‎אתה יכול להלוות לי כסף‎

‎.‎מעברון‎ ‎.‎מעברון‎-‎

‎?‎גונדי‎ ,‎איך אמרת קוראים לזה‎ ‎.‎טוב‎ ,‎ואו‎

‎ערב טוב וברוכים הבאים‎ ‎,‎"‎ממש לא עובדה‎"‎ל‎

‎תכנית התחקירים שעוסקת‎ ‎.‎בממש לא עובדות‎

‎וכבר נמצא איתנו התחקירן שלנו‎ ‎?‎מה הבאת לנו‎ ,‎יובל‎ .‎יובל‎

‎לצערי אני צריך לחשוף פה‎ ,‎רחלי‎ ‎עוד פרשת שחיתות‎

‎.‎מהמיתולוגיה היוונית‎ ‎.‎היום נגלה לראשונה מה האלים אכלו‎

‎.‎פרשת שחיתות חדשה‎ ,‎אם כן‎

‎מדובר‎-‎ ?‎מה כל כך מושחת בזה‎ ‎,‎באוכל שרק האלים היו אוכלים‎

‎.‎אוכל שלא היה זמין לבני אדם‎ ‎?‎יובל‎ ,‎אז מה באמת האלים אכלו‎-‎

‎מדובר באוכל שקרוי‎ ,‎רחלי‎ ,‎ובכן‎ ‎.‎אמברוסיה ומשקה שקרוי נקטר‎

‎.‎הנה תמונות ראשונות ובלעדיות‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎?‎שם‎ ‎.‎שם‎-‎

‎.‎תן לי נקטר מנגו‎ ,‎אבי‎

‎,‎תגיד‎ .‎חמוד‎ ,‎בבקשה‎ ‎?‎מצלמה‎ ?‎מה יש שם בתיק שלך‎

‎.‎אז הנקטר הזה הוא קיים גם היום‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎הנקטר של האלים הוא‎ ‎.‎משקה מיתולוגי שנותן לך חיי נצח‎

‎היום משתמשים במילה נקטר‎ ‎.‎ככינוי למיץ פירות‎

‎האם קיבלנו מזאוס תגובה‎ ,‎יובל‎ ‎?‎על השחיתות הזאת‎

‎?‎מזון ומשקה שמיועד לאלים בלבד‎ ‎.‎זה הרי חמור מאוד‎

‎אבל כדמות מיתולוגיות הוא‎ ,‎כן‎ ‎,‎שמר לעצמו את הזכות לא להגיב‎

‎,‎וגם אם הוא היה רוצה להגיב‎ ‎.‎הוא לא היה מגיב‎

‎.‎כי הוא מיתולוגי‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎אני כן רוצה לציין לטובה‎ ,‎אגב‎ ‎את מה שהולך במיתולוגיה הנורדית‎

‎אתה מתכוון‎- .‎בתחום המזון‎ ‎,‎למיתולוגיה שבה מופיעים תור‎

‎.‎נכון‎-‎ ?‎אודין ולוקי‎ ‎.‎האלים הנורדים אכלו כל ערב חזיר‎

‎?‎כל ערב חזיר‎ ‎.‎זה דווקא נשמע מושחת‎

‎,‎היית חושבת כך‎ ‎.‎אבל מדובר באותו חזיר כל ערב‎

‎,‎כל ערב הטבח היה צד את החזיר‎ ‎,‎הם היו אוכלים אותו‎

‎.‎ולמחרת הוא היה קם לתחייה‎

‎.‎דוגמה לניצול משאבים נבון וחסכוני‎ ‎.‎זאוס‎ ,‎קח דוגמה‎-‎

‎אם היית קיים‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎ולא מיתולוגי‎

‎היו איתנו בפעם הבאה‎ ‎בעוד תכנית תחקירים‎

‎."‎ממש לא עובדה‎"‎ של‎ ‎...‎ועד אז‎

‎?‎מה העניינים‎ ,‎אחי‎ ,‎כן‎ ?‎הלו‎ ‎...‎אתה צריך לעשות את ה‎-‎

‎כדי לסיים את ספיישל האוכל שלנו‎ ‎נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎ר ניר אביאלי‎"‎האנתרופולוג ד‎ ‎.‎מאוניברסיטת בן גוריון‎

‎.‎שלום לך‎ ‎.‎שלום שלום‎-‎

‎מה יש לחקור באוכל‎ ,‎קודם כול‎ ‎:‎מלבד את הסוגיה החשובה‎

‎?‎מדוע אי אפשר לטאטא פתיתים‎ ‎.‎תמיד הם נדבקים למטאטא‎

‎,‎קודם כול‎- .‎הרי זה טירוף‎

‎העניין הזה של פתיתים ומטאטא‎

‎,‎הוא באמת עניין מעניין‎

‎.‎אבל זה פיזיקה‎

‎אני חוקר‎ ,‎אני עושה משהו אחר‎

‎,‎את המופעים התרבותיים של אוכל‎

‎את המשמעויות התרבותיות‎ ‎.‎של אוכל‎

‎?‎מה זה אומר‎ ‎,‎אבל לפני שאני אלך לתרבות‎-‎

‎אני רק רוצה להגיד‎ ‎.‎למה זה כל כך חשוב‎

‎בעצם הדבר העיקרי‎ ‎.‎שאנחנו עושים בחיים זה לאכול‎

‎.‎אין דבר יותר חשוב מזה‎ ‎,‎אנחנו קמים בבוקר‎ ,‎תחשוב על זה‎

‎הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו‎ ‎.‎זה מה אנחנו נשתה עכשיו‎

‎בתכנית לילדים אי אפשר‎ ‎,‎להגיד קפה‎

‎ההורים‎ ,‎אבל אחר כך המבוגרים‎ ‎,‎שותים קפה והילדים שותים שוקו‎

‎ואחר כך כבר מכינים‎ ‎,‎את האוכל לבית הספר‎

‎ומחכים בשיעור הראשון והשני‎ ‎,‎להפסקת האוכל‎

‎והנה מגיעה ארוחת צהריים‎ ‎ומשהו קטן אחרי הצהריים‎

‎ובעצם כל היום שלנו‎ ,‎וארוחת ערב‎ ‎,‎בנוי מקטעים חשובים של אכילה‎

‎.‎וביניהם מרווחים פחות חשובים‎ ‎.‎אז אנחנו כל היום עוסקים באוכל‎-‎

‎.‎כל השבוע‎ ,‎ולא רק כל היום‎ ‎?‎כל השבוע‎-‎

‎השבוע שלנו כולו בנוי‎ ‎?‎נכון‎ ,‎ממחזוריות של אוכל‎

‎אנחנו אוכלים אוכל רגיל‎ ‎,‎רביעי‎ ,‎שלישי‎ ,‎שני‎ ,‎ביום ראשון‎

‎,‎חמישי מתחילות ויברציות בבית‎ ‎,‎הכנות‎ ,‎קניות‎

‎.‎שבת בעצם מסומנים‎-‎ושישי‎ ‎?‎איך אנחנו יודעים שהיום יום שישי‎

‎,‎לפי הריח של העוגות‎ ‎,‎לפי הריח של האוכל‎

‎לפי הארוחה הגדולה‎ ‎.‎של כל המשפחה‎

‎זאת אומרת‎ ‎.‎שאוכל מסמל את השבוע‎

‎,‎אבל לא רק את השבוע‎ ‎,‎הוא מסמל את כל לוח השנה‎

‎,‎"‎סופגניות‎"‎ כי מספיק שאני אגיד‎

‎ואתה תדע בדיוק‎ ‎.‎באיזו עונה של השנה אנחנו‎

‎מדוע רובנו‎ .‎מרתק‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎לא אוהבים לאכול משהו‎

‎הבאנו לך‎ ,‎אגב‎ ?‎שלא טעמנו מעולם‎ ‎,‎כאן לאכול פלטוח משבוץ‎

‎שזה אוכל חדש‎ ‎.‎שאני המצאתי הרגע‎

‎,‎לא בריא‎ ,‎זה חריף‎ ,‎תיזהר‎ ‎.‎זה דמיוני‎ -‎ והכי גרוע‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎תארוז לי את זה‎ ‎.‎יש לך דרישות פה מההפקה‎-‎

‎.‎יש לי דרישות מההפקה‎ ‎מדוע אנשים באמת‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎פחות נוטים לקבל טעמים חדשים‎

‎או לטעום דברים‎ ‎?‎שהם לא טעמו מעולם‎

‎אז גם לזה אנחנו יכולים להציע‎ ‎.‎כמה הסברים‎

‎אני רוצה קודם להתחיל‎ ‎.‎בשאלה של טעם‎

‎אם הטעם היה תכונה‎ ‎,‎של האוכל עצמו‎

‎כל האנשים בעולם‎ ‎.‎היו אוכלים אותו דבר‎

‎אבל אני עובד הרבה שנים‎ ‎,‎בווייטנאם‎

‎,‎בצפון וייטנאם‎ ,‎ובווייטנאם‎ ‎.‎מאוד אוהבים לאכול בשר כלב‎

‎בדרום וייטנאם ובמרכז וייטנאם‎ ‎.‎אנשים מזדעזעים מהרעיון‎

‎,‎אלה אומרים שזה טעים‎ ‎,‎אלה אומרים שלא‎

‎.‎אתה בוודאי אומר שזה מזעזע‎ ‎.‎עצם הרעיון עצמו‎-‎

‎תרנגולת‎ ,‎ולעומת זאת‎ ...‎אבל‎ ,‎כן‎ ‎?‎זה מזעזע או לא מזעזע‎

‎.‎מרגיש פחות‎ ‎...‎מההה‎ ?‎טלה‎ ,‎עגל‎-‎

‎,‎עכשיו כשאתה מציג את זה ככה‎ ‎.‎כן‎- .‎שכנעת אותי להיות צמחוני‎

‎הטעם של האוכל‎ ‎,‎לא נמצא בדבר עצמו‎

‎כי הטעם של בשר כלב‎ ‎הוא כנראה לא פחות טוב‎

‎ולא יותר טוב‎ ‎,‎מטעם של בשר חזיר למשל‎

‎,‎שזה עוד טאבו‎ ‎,‎לא לאכול חזיר‎ ,‎אוי ואבוי‎

‎או תרנגולת או טלה‎ ‎.‎או כל מוצר בשרי אחר‎

‎הטעם מתפתח‎ ‎.‎בתהליך הסוציאליזציה‎

‎אנחנו לומדים בראש ובראשונה‎ ‎מאימא שלנו ואבא שלנו וסבתא‎

‎ובהדרגה‎ ,‎מה טעים ומה לא טעים‎ ‎.‎זה מתפתח לחברים ולקרובים‎

‎זאת אומרת שהטעם שלנו‎ ‎זה משהו שאנחנו בעצם לומדים‎

‎ומי שמלמד‎ .‎כן‎-‎ ?‎או רוכשים בילדות‎ ‎,‎אותנו זה מי שמאכיל אותנו‎

‎.‎וככה הטעם שלנו מעוצב‎ ‎כשאימא מגישה לך אוכל‎ ,‎א‎"‎ז‎-‎

‎ככה‎ ,‎"‎זה טעים‎ ,‎תאכל‎" :‎ואומרת‎ ‎.‎אתה מניח שמדובר באוכל טעים‎

‎ומקשר את זה עם הדאגה‎ ,‎כן‎ ‎של אימא ועם האהבה של אימא‎

‎.‎ועם הבית והביטחון של הבית‎

‎ואם אימא שלי לא תאכל לעולם‎ ‎,‎כנראה גם אני‎ ,‎סושי‎

‎ככל הנראה בשנים הראשונות‎ ‎.‎לא אוהב סושי‎ ,‎של חיי‎

‎אם אימא שלך‎ .‎ואף יותר מכך‎ ‎!‎איכס‎" :‎תראה סושי ותגיד‎

‎,‎"‎זה חתיכת דג מת על אורז קר‎"‎ ‎,‎התגובה שלך‎

‎,‎בוודאי נחשפת לזה בגיל צעיר‎ ‎.‎היא תהיה מאוד מאוד דומה‎

‎זה פלשבקים מהילדות‎ ,‎תשמע‎ ‎.‎שזה מדהים‎

‎אנחנו נשמע עכשיו נבל‎ ,‎הנה‎ ‎.‎ויראו קטע שלי עם סושי בילדות‎

‎.‎אי אפשר להפיק את זה‎ ,‎לא‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎מסתבר שיש פה מגבלות‎

‎אתה טוען שמהגרים שומרים‎ ‎על מנהגי האוכל למשך כמה דורות‎

‎,‎ואין חשש שייעלמו מפה הגונדי‎ ‎,‎וכמובן הרגל הקרושה‎ ,‎הקובה‎

‎שזה הדבר הזה שזז‎ ‎?‎מכיר‎ .‎כשבועטים בשולחן‎

‎.‎הרוטט‎ ‎.‎כן‎ ,‎הרוטט‎-‎

‎?‎מה עם אוכל באמת של מהגרים‎ ‎?‎נאבד אותו‎ ,‎האם נשמור עליו‎

‎אחד הדברים המעניינים‎ ‎שאנחנו יודעים על מהגרים‎

‎הוא שבאמת התהליך שבו הם‎ ‎מאבדים את הסממנים הקודמים‎

‎,‎הוא תהליך הדרגתי מדור לדור‎

‎ואנחנו רואים שבדור השני לא פעם‎ ‎מהגרים מחליטים לפשוט מעליהם‎

‎,‎שפת המהגר‎ ,‎את בגדי המהגר‎ ‎,‎מנהגי המהגר‎

‎עד כדי תחושת אי נוחות ובושה‎ ‎,‎כשזה מגיע להורים שלהם‎

‎...‎כי הם רוצים לאמץ את דפוס‎

‎זאת אומרת שהדור השני‎ ‎?‎כן מתנער מהאוכל העדתי‎

‎,‎מהלבוש‎ ,‎הוא מתנער מהשפה‎ ‎.‎אבל לא מהאוכל‎ ,‎מהמנהגים בבית‎

‎?‎הוא לא נמנע מהאוכל‎ ‎.‎הוא אמביוולנטי לא פעם מצד אחד‎-‎

‎,‎מצד שני‎ ‎.‎אנחנו אמרנו איך נרכש טעם‎

‎ומה שמעניין זה הקאמבק הגדול‎ ‎,‎בארצות מהגרים‎

‎,‎ב‎"‎אנחנו יודעים על זה בארה‎ ‎,‎באוסטרליה וגם בישראל‎

‎קאמבק עצום של אוכל ההגירה‎ ‎.‎בדור השלישי‎

‎לסיום‎ .‎זה היה מרתק‎ ,‎טוב‎ ‎,‎הבאת לנו דוגמיות של אוכל כמובן‎

‎,‎ואנחנו נאכל על גבי הרולר‎

‎כל הקרדיטים‎ ‎.‎לאנשים שעשו את התכנית‎

‎בוא תביא את האוכל‎ ,‎אז קדימה‎ ‎ונאכל אותו‎

‎.‎בזמן שאנחנו נסיים את התכנית‎ ‎?‎מה הכנתי לך‎-‎

‎.‎אני לא יודע‎-‎ ?‎ה‎'‎ה בחצ‎'‎אחצ‎ ‎ניכר שאתה עברת לפנטומימה‎

‎.‎כשביקשתי ממך להוציא דוגמיות‎

‎אז פשוט נמתין‎ ,‎טוב‎ ‎.‎עד שיהיה פה אוכל‎

‎תודה רבה מעומק הלב‎ .‎סתם‎ ‎ר ניר אביאלי‎"‎לאנתרופולוג ד‎

‎.‎מאוניברסיטת בן גוריון‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎חפור לחלוטין‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎תודה‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎יובל הכסף‎"‎ מהשעשועון‎

‎.‎תגיד לי מזל טוב‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎על מה‎-‎

‎על השעשועון החדש שלי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- !"‎יובל הכסף‎"‎

‎אם אתה עונה‎ ‎,‎על שלוש שאלות טריוויה‎

‎.‎סוף שקלים‎-‎אתה זוכה באין‎ ‎.‎שעשועון עם שאלות טריוויה‎-‎

‎?‎איך לא חשבו על זה קודם‎ ‎?‎רוצה להשתתף בשעשועון שלי‎-‎

‎.‎אני אוהב אתגרים‎ ?‎למה לא‎ ,‎האמת‎ ‎,‎אז קדימה‎- .‎קדימה‎

‎!‎מוזיקה‎ !‎מתחילים‎ ,‎"‎יובל הכסף‎"‎

‎:‎שאלה ראשונה‎ .‎לא חשוב‎ ‎?‎מה מקור השם של הפיניקים‎

‎,‎הצבע ארגמן‎ ‎.‎אותו הם הפיקו מחלזונות ים‎

‎:‎שאלה שנייה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ .‎לא רע‎ ,‎ואו‎ ‎?‎...‎גרוס מישל הוא שם של‎

‎...‎'‎א‎ ‎,‎זן של בננה‎ .‎לא צריך אופציות‎-‎

‎אבל זה לא הזן‎ ‎.‎ואו‎- .‎שאנחנו אוכלים היום‎

‎:‎שאלה שלישית ואחרונה‎ ‎.‎משקה האלים‎- ...‎נקטר זה‎

‎!‎אתה מדהים‎ ,‎דודו‎ ,‎ואו‎

‎אלה פשוט הנושאים‎ ,‎יובל‎

‎.‎שעליהם דיברנו בתכנית שלנו‎

‎לצערי‎ ,‎טוב‎ .‎מה אתה אומר‎

‎,‎סוף שקלים‎-‎אני נאלץ לשלם לך אין‎

‎מה שדי גומר לי את התקציב‎

‎אז כנראה אין תקציב‎ ,‎של התכנית‎

‎,‎"‎יובל הכסף‎"‎ לשדר את‎

‎והנה גם התאורה מסמנת‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎שאין תקציב גם לתאורה‎

‎תחזרו ללוח השידורים הרגיל‎ ,‎דודו‎

‎אני מקווה שאף אחד‎ .‎של החינוכית‎

‎.‎כמובן‎ ,‎כן‎- .‎לא ישים לב‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎,‎זה עולה כסף‎ .‎תלכי הביתה‎

‎.‎באמת‎ ,‎עידית‎ .‎הדברים האלה‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎


החפרנים עונה 2 : ספיישל אוכל !

‎:"‎החפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎!‎ספיישל אוכל‎

‎?‎מי המציא את הגלידה‎ ‎?‎ממה מכינים צבע מאכל‎

‎ולמה לארטיק בננה‎ ‎?‎אין טעם של בננה‎

‎.‎כמובן‎ ,‎בלי הקליפה‎

‎.‎עדיין לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎תעלומה‎ ,‎כן‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎

‎.‎תגיד לי‎ ,‎תטעם‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎החפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו כבר פזורים‎ ‎,‎ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎,‎קוראים לי מעיין‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎,‎ורציתי לדעת‎

‎?‎מי המציא את הגלידה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎לחפרנינו יובל סגל קידר‎

‎,‎ומירב פלדמן קידר‎

‎,‎שימו לב‎ ,‎שנמצאים‎ ‎.‎לספירה ‎50‎ ברומא בשנת‎

‎.‎חברים‎ ,‎שלום לכם‎ ‎...‎אבל זה לא‎-‎

‎,‎שנייה‎ .‎דודו‎ ,‎אהלן‎ ,‎אהלן‎

‎!‎סורבה‎ .‎אנחנו פשוט באמצע הזמנה‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎- !‎סורבה‎

‎.‎בואו נתקדם‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎אבל זריז‎ ,‎אני איתך‎ ,‎דודו‎-‎

‎,‎תנו לי לנחש‎ ,‎רגע‎ ‎.‎פתחתם שם ברומא גלידרייה‎

‎.‎תגידי לו‎- .‎לא גלידרייה‎ ‎.‎סורברייה‎-‎

‎?‎מה זה סורברייה‎ ‎?‎אתה יודע‎ ,‎מה זה סורבה‎-‎

‎,‎זה גלידה על בסיס מים‎ ,‎כן‎ ‎.‎סורבה‎ ?‎נכון‎ ,‎בלי חלב‎

‎אתה זכית במנה חינם‎ ,‎דודו‎ .‎בדיוק‎ ‎.‎של קרח כתוש עם פירות ודבש‎

‎בוא תגיע אלינו לקבל‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎את המנה בחינם‎

‎.‎יש לחץ מטורף‎ ,‎אבל לא עכשיו‎ ‎.‎בחינם‎

‎?‎איזה לחץ‎ ,‎רגע‎ ‎.‎נראה שאין שם בכלל לקוחות‎

‎?‎מה הקשר ללקוחות‎ ‎!‎די‎ ,‎טוב‎ ?‎מה הקשר ללקוחות‎

‎,‎אנחנו בלחץ שהקרח יימס‎ ‎.‎שלא נצטרך לחזור להרים‎

‎באמת איך מייצרים קרח‎ ,‎כן‎ ‎?‎לספירה ‎50‎ בשנת‎

‎?‎איך שומרים עליו שלא יימס‎ ‎?‎נכון‎ ,‎הרי לא היו אז מקררים‎

‎אז הקיסר נירון שולח עבדים‎ ‎,‎להביא שלג מפסגות ההרים‎

‎אז אני מבין‎- .‎ומזה מכינים לו סורבה‎ ‎.‎שאתם סוג של עבדים שלו‎

‎...‎הכול כדי ש‎ .‎עובדים‎ ,‎עבדים‎ ‎.‎כן‎- .‎הוא מתקטנן‎-‎

‎שיהיה לקיסר נירון סורבה‎ ‎.‎ולכל מי שמשלם הרבה‎

‎.‎לי הבטחתם בחינם‎ ,‎רגע‎ ‎.‎מה שמגיע מגיע‎ ,‎צודק‎-‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎ ‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎-‎

‎אז כבר הבנו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎לספירה ‎50‎ שבשנת‎

‎עדיין לא המציאו את הגלידה‎ ‎,‎כפי שאנחנו מכירים אותה היום‎

‎אבל כן ערבבו קרח כתוש‎ ‎עם פירות ודבש‎

‎כדי לייצר‎ ‎.‎מה שאנחנו מכנים היום סורבה‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎- !‎סורבה‎ ‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎- .‎כן‎-‎

‎אתה מגיע לכאן‎ ,‎דודו‎ ,‎נו‎ ,‎טוב‎ ‎?‎לקחת את המנה שלך‎

‎אתה סתם מעכב‎ ‎.‎את המנה של נירון‎

‎האמת היא‎ ‎.‎שאני לא כל כך אוהב סורבה‎

‎.‎אני אוהב יותר גלידה חלבית‎

‎?‎אתה רוצה גלידה על בסיס חלב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תמתין‎ .‎אין בעיה‎- .‎כן‎-‎

‎?‎רק כמה זמן‎ ‎.‎שנה ‎600‎-‎

‎?‎לא‎ ,‎קצת הרבה זמן להמתין‎ ‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎למה להמתין כשאני יכול‎ ‎?‎להקפיץ אתכם קדימה בזמן‎

‎.‎תעשה מה שאתה רוצה‎ ,‎מה‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אנחנו עסוקים פה בטירוף‎

‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎ ‎!‎סורבה‎- !‎סורבה‎-‎

‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎ ‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎-‎

‎?‎ילין‎'‎מה זה בינג‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎.‎זה גלידה בסינית‎

‎.‎דודו‎ ,‎ילין שלך כבר בדרך‎'‎הבינג‎

‎הייתה כבר גלידה ‎650‎ אז בשנת‎ ‎?‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎זה סוג של גלידה‎ .‎כמעט‎ ‎.‎שהמציא הקיסר הסיני טאנג‎

‎מה זה אומר‎ ,‎רגע‎ ‎?‎"‎סוג של גלידה‎"‎

‎הקיסר טאנג‎ ,‎תראה‎ ‎,‎הוסיף לקרח חלב‎

‎,‎ערבב את זה עם קמח ועם שמן‎ ‎.‎ילין‎'‎וזה יוצא מעדן בינג‎

‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎ ‎!‎ילין‎'‎בינג‎-‎

‎האמת היא‎ ‎.‎ילין‎'‎שלא כל כך בא לי בינג‎

‎בא לי גלידת שמנת‎ ‎.‎כמו שאני אוהב‎

‎בשביל גלידת שמנת‎ ,‎דודו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תצטרך לחכות‎

‎?‎כמה זמן‎ ,‎רגע‎ ‎.‎אלף שנה‎-‎

‎.‎קצת הרבה זמן להמתין‎ ‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎למה להמתין כשאני יכול‎ ‎?‎להקפיץ אתכם קדימה בזמן‎

‎,‎תעשה מה שאתה רוצה‎ ,‎נו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎באמת‎ ,‎דודו‎

‎!‎ילין‎'‎בינג‎ .‎אנחנו עסוקים פה בטירוף‎ ‎!‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎- !‎ילין‎'‎בינג‎-‎

‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎ ‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎-‎

‎,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎- ...‎מירב‎ ,‎יובל‎

‎.‎יש פה לחץ מטורף‎ ,‎אל תפריע‎

‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎ .‎סליחה‎

‎מי בדיוק מלחיץ‎ ?‎איזה לחץ‎ ‎.‎אין אצלכם בכלל לקוחות‎ ?‎אתכם‎

‎.‎זה מה שמלחיץ‎ ,‎נו‎ ‎פתחנו פה דוכן גלידה‎

‎מול בעל בית קפה בפריז‎ ‎,‎שמקרר ומקפיא שמנת‎

‎.‎ובינתיים אף אחד לא בא אלינו‎ ‎.‎אני משנה טקטיקה‎ .‎נשבר לי‎ ,‎די‎-‎

‎!‎אני הולך‎ !‎לימון‎ !‎בננה‎ !‎שוקולד‎ ‎!‎אני הולך‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎איך באמת מקפיאים שמנת‎ ‎?‎17‎-‎במאה ה‎

‎?‎איך עושים את זה‎ ‎.‎לוקחים סיר עם קרח מלוח‎-‎

‎המלח מוריד‎-‎ ?‎למה קרח מלוח‎ ‎את הטמפרטורה של הקרח‎

‎זאת הדרך‎ .‎אל מתחת לאפס‎ ‎היחידה להגיע לטמפרטורה‎

‎.‎דודו‎ ,‎שבה השמנת תהפוך לגלידה‎

‎,‎17‎-‎הדרך היחידה במאה ה‎ ‎.‎כשעוד לא היו מקררים‎

‎.‎רק חשוב לערבב כל הזמן‎ ‎?‎וזה מוכן כבר‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אתה רוצה‎ ,‎דודו‎ .‎כן‎ ‎?‎אווי‎-‎את המנה שלך בטייק‎

‎אז אני שולחת לך‎ ,‎נהדר‎- .‎ברור‎ ‎.‎את זה עם יובל‎

‎אנחנו שולחים לך‎ ,‎אם הוא מתעכב‎ ‎.‎אין מה לעשות‎ .‎גלידת שום‎ -‎ פיצוי‎

‎אני אסתפק‎ ,‎תודה‎ ‎.‎בגלידה הרגילה כמובן‎

‎.‎שלחי את יובל‎ ,‎קדימה‎ ‎.‎קדימה‎ .‎אין זמן‎ ,‎קדימה‎-‎

‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎ ‎!‎קרם גלאסה‎- !‎קרם גלאסה‎-‎

‎.‎הגלידה קצת נמסה במקלחון‎

‎.‎כבר עבר לי החשק‎ ,‎לא נורא‎ ‎.‎תודה‎ ,‎לא‎-‎ ?‎למה‎-‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎- .‎זה טוב‎ ,‎תראה‎-‎

‎.‎חבל‎- .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎תודה רבה‎ ‎.‎חכה‎ .‎תיקח‎ ,‎דודו‎- .‎החליפה‎ ,‎עזוב‎-‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפישות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎,‎בפעם הראשונה בטלוויזיה‎

‎התנצלות בפני כל מי שאוכל‎ ‎.‎צבעי מאכל‎

‎וכבר נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎.‎משה‎ ,‎שלום שלום לך‎- .‎שלום‎ ‎.‎נגמר‎-‎ ?‎אפשר לקבל עדשה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎כי היום נתנצל‎ ,‎אבל אולי עדיף‎ ‎.‎בפני כל מי שאוכל צבעי מאכל‎

‎מוצרים רבים מכילים‎ ‎,‎צבעי מאכל טבעיים‎

‎.‎והם בדרך כלל מופקים ממזון‎

‎צבע מאכל חום יכול להיות עשוי‎ ‎.‎שזה סוכר מחומם‎ ,‎מקרמל‎

‎,‎צבע צהוב עשוי מכורכום‎ ‎,‎תבלין צהבהב כזה‎

‎אבל היום נדבר דווקא‎ ‎.‎על צבע המאכל האדום‎

‎צבע המאכל‎ ,‎ליתר דיוק‎ ‎.‎120‎-‎שנקרא אי‎

‎אם אתם אוכלים משהו אדום‎ ‎,‎120‎-‎שמכיל את צבע המאכל אי‎

‎אתם בעצם אוכלים‎ ‎.‎ה האלה‎'‎את החבר‎

‎,‎יניל‎'‎תכירו את כנימת קוצ‎ ‎.‎כנימה שחיה על קקטוסים במקסיקו‎

‎עוד לפני גילוי אמריקה‎ ‎המקסיקנים גילו‎

‎,‎שאפשר לטחון את הכנימות הללו‎ ‎,‎להרתיח אותן במים‎

‎.‎וכך ליצור צבע אדום‎

‎המקסיקנים השתמשו בצבע הזה‎ ‎.‎לצביעת בדים‎

‎.‎אנחנו משתמשים בו לצביעת אוכל‎

‎המקסיקנים שטחנו חיות‎ ,‎אגב‎ ‎כדי לייצר צבע‎

‎.‎לא המציאו שום דבר חדש‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎ך‎"‎מכירים את התנ‎

‎אז בואו נשחק במשחק‎ ‎"‎?‎ממה זה עשוי‎"‎

‎ך מוזכר שהכוהנים לבשו‎"‎בתנ‎ ‎.‎אריג בצבע כתום שנקרא שני‎

‎?‎ממה זה עשוי‎ ‎?‎שני‎ ...‎מ‎-‎

‎חוקרים חושבים שצבע השני‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎הופק מכנימה‎

‎כנימה אחרת שחיה בישראל‎ ‎.‎נמשיך‎ .‎ונקראת כנימת האלון‎

‎הכוהנים גם לבשו בגדי תכלת‎ ‎?‎ממה זה עשוי‎ .‎וארגמן‎

‎?‎כנימה‎ ‎.‎חלזונות ימיים‎ .‎משה‎ ,‎טעות‎-‎

‎בימי קדם הפיקו‎ .‎כן‎ ,‎כן‎ ‎.‎את הצבעים האלה מחלזונות ימיים‎

‎התעשייה הזו‎ ,‎אגב‎ ‎.‎נתנה לפיניקים את שמם‎

‎"‎פיניקים‎"‎ משמעות השם‎ ‎."‎יצרני הצבע ארגמן‎"‎ היא‎

‎ך‎"‎אז גם בתקופת התנ‎ ‎,‎היה נהוג לייצר צבע מחיות‎

‎אבל לצורך צביעת בגדים‎ ‎.‎ולא לצורך צביעת מאכלים‎

‎ועכשיו זה הזמן להתנצל‎

‎בפני כל מי שאכל‎ ‎,‎120‎-‎את צבע המאכל אי‎

‎.‎ולא ידע שהוא אוכל מחית כנימות‎ ‎.‎משה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎עכשיו תשאיר את העדשים פה‎ ‎.‎וגש לאכול תפוח בחוץ‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎,‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎,‎קוראים לי איתי‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎,‎ואני רציתי לשאול‎

‎?‎למה לבננה אין זרעים‎

‎,‎אם הבננה היא פרי‎ .‎שאלה מצוינת‎

‎?‎איפה הזרעים שלה‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎,‎לחפרננו יובל סגל קידר‎ ‎...‎שנמצא ב‎

‎?‎יובל‎ ,‎איפה אתה נמצא‎

‎,‎אחות ראשית רחלי‎ ‎.‎חייבים להציל אותה‎

‎,‎יובל‎- !‎היא האחרונה שנשארה לנו‎ ‎.‎אתה חייב לדעת מתי לוותר‎ ,‎יובל‎

‎!‎לא במשמרת שלי‎- .‎תניח לה‎ ‎,‎חברים‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎מה אתם עושים‎ ‎?‎"‎חדר ניתוח קידר‎"‎ב‎

‎.‎השאלה כאן היא על בננות‎ ‎"‎חדר ניתוח קידר‎"‎אני ב‎ ,‎נו‎-‎

‎ואנחנו נלחמים‎ ,‎לפני שישים שנה‎ ‎.‎על חייה של גרוס מישל‎

‎,‎גרוס מישל‎-‎ ?‎של מי‎ ‎.‎הבננה שנכחדה בשנות החמישים‎

‎.‎אז זה כן קשור לשאלה‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎אני אנסה את הספריי‎ ,‎רחלי‎ ‎.‎בהצלחה‎ .‎בבקשה‎- .‎נגד פטריות‎

‎.‎רגע‎ !‎קליר‎

‎!‎קליר‎ .‎זהו‎

‎!‎קליר‎

‎...‎קליר‎ ...‎קליר‎

‎...‎קליר‎ ‎.‎היא אבודה‎ ,‎די‎ .‎זה נגמר‎ ,‎יובל‎-‎

‎,‎אתה צריך לתת לה ללכת‎ ‎.‎להמשיך הלאה‎

‎,‎זה אמנם עצוב‎ ,‎טוב‎ ‎.‎אבל רחלי כנראה צודקת‎

‎אתה בעצמך אמרת‎ ‎.‎נכון‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎שהיא נכחדה‎

‎.‎היום אנחנו אוכלים בננות מסוג אחר‎

‎למה כל כך חשוב לכם‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎?‎להציל את הגרוס מישל‎

‎שאלת את עצמך פעם‎ ,‎דודו‎ ‎למה לארטיק בננה‎

‎?‎אין טעם של בננה‎ ‎,‎אולי כי הוא עשוי מסוכר‎-‎

‎מצבעי מאכל‎ ‎.‎גם‎-‎ ?‎ומחומרי טעם וריח מלאכותיים‎

‎,‎וגם כי כשהמציאו את גלידת הבננה‎ ‎,‎כל הבננות היו מזן גרוס מישל‎

‎,‎זן שהיה כנראה מתוק יותר‎ ‎,‎טעים יותר‎

‎והטעם שלו היה דומה יותר‎ ‎.‎לטעם של ארטיק בננה‎

‎.‎היה יותר דומה‎ ‎,‎רגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אם הגרוס מישל היה‎ ‎?‎מה קרה לו‎ ,‎זן כל כך טעים ומוצלח‎

‎.‎מחלת פנמה‎

‎.‎מחלה שנגרמת על ידי פטרייה‎

‎וכל הבננות חלו‎ ,‎רגע‎ ‎?‎באותה מחלה‎

‎.‎אתה צריך להבין איך מרבים בננות‎

‎,‎בטבע לבננה יש זרעים‎ ‎אבל כדי שיהיה יותר כיף לאכול בננה‎

‎.‎בני האדם פיתחו בננה בלי זרעים‎

‎אז איך היא באמת מתרבה‎ ‎?‎בלי זרעים‎

‎.‎באמצעות ייחורים‎ ‎?‎ייחורים‎-‎

‎"‎?‎ייחורים‎ ?‎ייחורים‎"‎ ‎?‎אתה לא יודע מה זה ייחורים‎

‎חותכים חלקים מצמח‎-‎ ?‎ייחורים‎ ‎שותלים אותם באדמה‎ ,‎הבננה‎

‎.‎וכך צומחים צמחים חדשים‎ ‎מה שאומר שכל צמחי הבננה‎-‎

‎.‎הגיעו מאותו צמח‎ ‎.‎אתה גאון‎-‎

‎לכל הבננות יש בדיוק‎ ‎,‎א‎"‎דנ‎ ,‎אותו מטען גנטי‎

‎כי המקור של כולן‎ ‎,‎הוא בעצם אותו צמח‎

‎מה שאומר שאם פטרייה אחת‎ ‎...‎מצליחה להשמיד צמח אחד‎

‎היא תשמיד את כל הצמחים‎ ‎?‎נכון‎ ,‎מאותו הזן‎

‎כי כולם הם בעצם שכפול‎ ‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎- .‎של אותו צמח‎

‎?‎מה‎- !‎היא מתעוררת‎ ‎.‎הנה‎ .‎היא מתעוררת‎ ,‎כן‎-‎

‎!‎את יכולה‎ ,‎את יכולה‎

‎!‎לא‎

‎.‎ובכל זאת נסכם‎ .‎באמת עצוב‎

‎.‎האדם פיתח בננה בלי זרעים‎

‎את הבננה הזו מרבים‎ ‎:‎באמצעות ייחורים‎

‎חיתוך חלקים מצמח אחד‎ ‎.‎ושתילתם באדמה‎

‎החיסרון של השיטה הזו‎ ‎הוא שלכל הצמחים שנוצרים‎

‎ואז מזיק אחד‎ ,‎יש אותו מטען גנטי‎ ‎,‎יכול להשמיד את כל הזן‎

‎וזה בדיוק מה שקרה‎ ‎.‎לזן הגרוס מישל‎

‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎ ‎,‎דודו‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎,‎אם אפשר בבקשה‎ ,‎אני מבקש‎ ‎רגע אחד של רצינות‎ ,‎כולם‎

‎כדי לכבד את האובדן‎ ‎.‎של הגרוס מישל‎

‎הייתי רוצה שכולנו נשמע שיר‎

‎שנכתב בעקבות‎ ‎.‎אותה מחלת פנמה קטלנית‎

‎,‎אין בננות‎"‎

‎.‎אין בננות היום‎"‎

‎,‎יש שעועית ובצל‎"‎ ‎,‎למשל‎ ,‎יש גם כרוב‎

‎".‎וכל מיני פירות‎"‎

‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ברוכים הבאים ל‎ ‎התכנית היחידה בטלוויזיה‎

‎שבה המנחה מתחיל‎ ‎את השעשועון במשפט‎

‎,‎"‎'‎תותח הכסף‎'‎ברוכים הבאים ל‎"‎ ‎.‎ואז ממשיך לדבר כרגיל כאילו כלום‎

‎,‎מחשב‎ .‎והיום אנחנו בספיישל אוכל‎ ‎.‎בחר שני מתמודדים אקראיים‎

‎.‎מחשב בחר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ !‎קבלו אותם במחיאות כפיים‎-‎

‎נמצאים איתנו כאן‎ ‎.‎מירב פלדמן קידר ויובל סגל קידר‎

‎.‎בואו נכיר אתכם קצת‎ ‎.‎אין זמן‎ ,‎דודו‎ ,‎לא‎-‎

‎אני פשוט הזמנתי סושי‎ ‎,‎והשליח אמור להגיע כל רגע‎

‎אז אנחנו כבר יודעים‎- ...‎אז בוא‎ ‎.‎שאת אוהבת סושי‎

‎.‎כן‎ ,‎כן‎- .‎אחלה‎ ,‎יופי‎ ‎.‎שימו לב לחוקי השעשועון‎ ,‎טוב‎

‎אני אשאל אותך‎ ,‎מירב‎ ‎.‎שאלת טריוויה‎

‎,‎אם תדעי את התשובה‎ ‎.‎סוף שקלים‎-‎אין‎- ...‎את זוכה ב‎

‎...‎אם לא תדעי את התשובה‎ ‎.‎הבנתי‎ ,‎בסדר‎-‎

‎.‎הסושי שלי בדרך‎ ‎.‎נשגר את יובל מהתותח‎

‎."‎גש לתותח‎ ,‎יובל‎"‎ ‎"‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎"‎

‎."‎זה מסוכן‎ .‎זה תותח‎ ,‎לא‎"‎ ‎.‎אני לא נשמע ככה‎-‎

‎."‎קגו‎'‎צ‎"‎ ,‎"!‎טרוולד‎ ,‎הו‎"‎ ‎.‎נו‎ ,‎יאללה‎ ,‎קדימה‎

‎.‎אז גש לתותח‎ ,‎טוב‎ ‎.‎היא הזמינה סושי‎ ,‎היא קצת לחוצה‎

‎.‎לך‎ ,‎נו‎ ,‎קדימה‎- .‎גש לתותח‎ ‎!‎די אבל‎ ,‎די‎ ,‎די‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ ,‎קדימה‎ ‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎-‎

‎.‎עשיתי כבר את הקטע הזה‎ ,‎נו‎ ‎.‎בן אדם‎ ,‎באמת‎ ,‎בואו נתקדם‎

‎,‎שימי לב‎ ,‎אז מירב‎ ‎.‎נתקדם לבקשתך‎ .‎הנה השאלה שלך‎

‎כבר דיברנו לא פעם בתכנית‎ ‎על זה שכבר במאה השלישית‎

‎.‎הסינים נהגו להתסיס דגים או בשר‎

‎בתהליך ההתססה הדגים או הבשר‎ ‎,‎היו מפרישים נוזלים‎

‎והסינים היו משתמשים‎ ‎.‎יאנג‎'‎בנוזלים האלה כרוטב שנקרא ג‎

‎יאנג היה תוצר‎'‎אחד מסוגי הג‎ ‎,‎של התססת פולי סויה‎

‎:‎אבל שימי לב לזה‎ ‎יאנג של הסינים‎'‎רוטב הג‎

‎שייצרו‎ ,‎אומץ על ידי היפנים‎ ‎:‎גרסה משלהם לרוטב ‎17‎-‎במאה ה‎

‎פולי סויה וגרעיני חיטה מותססים‎ ‎.‎בעזרת פטריית עובש‎

‎איך קוראים‎ ,‎השאלה שלך היא‎ ‎לרוטב היפני המפורסם‎

‎?‎שעשוי מפולי סויה ומחיטה‎ ‎!‎והזמן מתחיל לרוץ‎

‎?‎רץ הזמן‎ ‎.‎רץ‎-‎

‎.‎נו‎ ,‎יואו‎- .‎רץ‎ ‎.‎שכחתי‎ ,‎אני לא יודעת‎

‎.‎אני ידעתי ושכחתי‎

‎?‎למה‎ ,‎נו‎- !‎ונגמר הזמן‎ ‎,‎אין בררה‎ ,‎חברים‎-‎

‎לפי חוקי הפורמט אנחנו נאלצים‎ ‎.‎לשגר את יובל מהתותח עכשיו‎

‎.‎רוטב סויה‎ ,‎אה‎ ‎.‎בדיוק‎-‎

‎המקור של רוטב הסויה‎ ‎.‎יאנג הסיני‎'‎הוא רוטב הג‎

‎.‎תודה רבה באמת‎ .‎שלום‎ ‎.‎הנה הסושי שלי‎

‎.‎בתיאבון‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎רגע‎ ,‎שנייה‎-‎

‎.‎שכחתם לשים לי רוטב סויה‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎מי שוכח רוטב סויה‎

‎!‎זה גם מה שאני אמרתי‎

‎היו איתנו גם בתכנית הבאה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎קדימה‎ ."‎תותח הכסף‎"‎ של‎

‎.‎אני פשוט בלי ארנק עליי‎ ,‎דודו‎ ‎?‎אתה יכול להלוות לי כסף‎

‎.‎מעברון‎ ‎.‎מעברון‎-‎

‎?‎גונדי‎ ,‎איך אמרת קוראים לזה‎ ‎.‎טוב‎ ,‎ואו‎

‎ערב טוב וברוכים הבאים‎ ‎,‎"‎ממש לא עובדה‎"‎ל‎

‎תכנית התחקירים שעוסקת‎ ‎.‎בממש לא עובדות‎

‎וכבר נמצא איתנו התחקירן שלנו‎ ‎?‎מה הבאת לנו‎ ,‎יובל‎ .‎יובל‎

‎לצערי אני צריך לחשוף פה‎ ,‎רחלי‎ ‎עוד פרשת שחיתות‎

‎.‎מהמיתולוגיה היוונית‎ ‎.‎היום נגלה לראשונה מה האלים אכלו‎

‎.‎פרשת שחיתות חדשה‎ ,‎אם כן‎

‎מדובר‎-‎ ?‎מה כל כך מושחת בזה‎ ‎,‎באוכל שרק האלים היו אוכלים‎

‎.‎אוכל שלא היה זמין לבני אדם‎ ‎?‎יובל‎ ,‎אז מה באמת האלים אכלו‎-‎

‎מדובר באוכל שקרוי‎ ,‎רחלי‎ ,‎ובכן‎ ‎.‎אמברוסיה ומשקה שקרוי נקטר‎

‎.‎הנה תמונות ראשונות ובלעדיות‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎?‎שם‎ ‎.‎שם‎-‎

‎.‎תן לי נקטר מנגו‎ ,‎אבי‎

‎,‎תגיד‎ .‎חמוד‎ ,‎בבקשה‎ ‎?‎מצלמה‎ ?‎מה יש שם בתיק שלך‎

‎.‎אז הנקטר הזה הוא קיים גם היום‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎הנקטר של האלים הוא‎ ‎.‎משקה מיתולוגי שנותן לך חיי נצח‎

‎היום משתמשים במילה נקטר‎ ‎.‎ככינוי למיץ פירות‎

‎האם קיבלנו מזאוס תגובה‎ ,‎יובל‎ ‎?‎על השחיתות הזאת‎

‎?‎מזון ומשקה שמיועד לאלים בלבד‎ ‎.‎זה הרי חמור מאוד‎

‎אבל כדמות מיתולוגיות הוא‎ ,‎כן‎ ‎,‎שמר לעצמו את הזכות לא להגיב‎

‎,‎וגם אם הוא היה רוצה להגיב‎ ‎.‎הוא לא היה מגיב‎

‎.‎כי הוא מיתולוגי‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎אני כן רוצה לציין לטובה‎ ,‎אגב‎ ‎את מה שהולך במיתולוגיה הנורדית‎

‎אתה מתכוון‎- .‎בתחום המזון‎ ‎,‎למיתולוגיה שבה מופיעים תור‎

‎.‎נכון‎-‎ ?‎אודין ולוקי‎ ‎.‎האלים הנורדים אכלו כל ערב חזיר‎

‎?‎כל ערב חזיר‎ ‎.‎זה דווקא נשמע מושחת‎

‎,‎היית חושבת כך‎ ‎.‎אבל מדובר באותו חזיר כל ערב‎

‎,‎כל ערב הטבח היה צד את החזיר‎ ‎,‎הם היו אוכלים אותו‎

‎.‎ולמחרת הוא היה קם לתחייה‎

‎.‎דוגמה לניצול משאבים נבון וחסכוני‎ ‎.‎זאוס‎ ,‎קח דוגמה‎-‎

‎אם היית קיים‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎ולא מיתולוגי‎

‎היו איתנו בפעם הבאה‎ ‎בעוד תכנית תחקירים‎

‎."‎ממש לא עובדה‎"‎ של‎ ‎...‎ועד אז‎

‎?‎מה העניינים‎ ,‎אחי‎ ,‎כן‎ ?‎הלו‎ ‎...‎אתה צריך לעשות את ה‎-‎

‎כדי לסיים את ספיישל האוכל שלנו‎ ‎נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎ר ניר אביאלי‎"‎האנתרופולוג ד‎ ‎.‎מאוניברסיטת בן גוריון‎

‎.‎שלום לך‎ ‎.‎שלום שלום‎-‎

‎מה יש לחקור באוכל‎ ,‎קודם כול‎ ‎:‎מלבד את הסוגיה החשובה‎

‎?‎מדוע אי אפשר לטאטא פתיתים‎ ‎.‎תמיד הם נדבקים למטאטא‎

‎,‎קודם כול‎- .‎הרי זה טירוף‎

‎העניין הזה של פתיתים ומטאטא‎

‎,‎הוא באמת עניין מעניין‎

‎.‎אבל זה פיזיקה‎

‎אני חוקר‎ ,‎אני עושה משהו אחר‎

‎,‎את המופעים התרבותיים של אוכל‎

‎את המשמעויות התרבותיות‎ ‎.‎של אוכל‎

‎?‎מה זה אומר‎ ‎,‎אבל לפני שאני אלך לתרבות‎-‎

‎אני רק רוצה להגיד‎ ‎.‎למה זה כל כך חשוב‎

‎בעצם הדבר העיקרי‎ ‎.‎שאנחנו עושים בחיים זה לאכול‎

‎.‎אין דבר יותר חשוב מזה‎ ‎,‎אנחנו קמים בבוקר‎ ,‎תחשוב על זה‎

‎הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו‎ ‎.‎זה מה אנחנו נשתה עכשיו‎

‎בתכנית לילדים אי אפשר‎ ‎,‎להגיד קפה‎

‎ההורים‎ ,‎אבל אחר כך המבוגרים‎ ‎,‎שותים קפה והילדים שותים שוקו‎

‎ואחר כך כבר מכינים‎ ‎,‎את האוכל לבית הספר‎

‎ומחכים בשיעור הראשון והשני‎ ‎,‎להפסקת האוכל‎

‎והנה מגיעה ארוחת צהריים‎ ‎ומשהו קטן אחרי הצהריים‎

‎ובעצם כל היום שלנו‎ ,‎וארוחת ערב‎ ‎,‎בנוי מקטעים חשובים של אכילה‎

‎.‎וביניהם מרווחים פחות חשובים‎ ‎.‎אז אנחנו כל היום עוסקים באוכל‎-‎

‎.‎כל השבוע‎ ,‎ולא רק כל היום‎ ‎?‎כל השבוע‎-‎

‎השבוע שלנו כולו בנוי‎ ‎?‎נכון‎ ,‎ממחזוריות של אוכל‎

‎אנחנו אוכלים אוכל רגיל‎ ‎,‎רביעי‎ ,‎שלישי‎ ,‎שני‎ ,‎ביום ראשון‎

‎,‎חמישי מתחילות ויברציות בבית‎ ‎,‎הכנות‎ ,‎קניות‎

‎.‎שבת בעצם מסומנים‎-‎ושישי‎ ‎?‎איך אנחנו יודעים שהיום יום שישי‎

‎,‎לפי הריח של העוגות‎ ‎,‎לפי הריח של האוכל‎

‎לפי הארוחה הגדולה‎ ‎.‎של כל המשפחה‎

‎זאת אומרת‎ ‎.‎שאוכל מסמל את השבוע‎

‎,‎אבל לא רק את השבוע‎ ‎,‎הוא מסמל את כל לוח השנה‎

‎,‎"‎סופגניות‎"‎ כי מספיק שאני אגיד‎

‎ואתה תדע בדיוק‎ ‎.‎באיזו עונה של השנה אנחנו‎

‎מדוע רובנו‎ .‎מרתק‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎לא אוהבים לאכול משהו‎

‎הבאנו לך‎ ,‎אגב‎ ?‎שלא טעמנו מעולם‎ ‎,‎כאן לאכול פלטוח משבוץ‎

‎שזה אוכל חדש‎ ‎.‎שאני המצאתי הרגע‎

‎,‎לא בריא‎ ,‎זה חריף‎ ,‎תיזהר‎ ‎.‎זה דמיוני‎ -‎ והכי גרוע‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎תארוז לי את זה‎ ‎.‎יש לך דרישות פה מההפקה‎-‎

‎.‎יש לי דרישות מההפקה‎ ‎מדוע אנשים באמת‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎פחות נוטים לקבל טעמים חדשים‎

‎או לטעום דברים‎ ‎?‎שהם לא טעמו מעולם‎

‎אז גם לזה אנחנו יכולים להציע‎ ‎.‎כמה הסברים‎

‎אני רוצה קודם להתחיל‎ ‎.‎בשאלה של טעם‎

‎אם הטעם היה תכונה‎ ‎,‎של האוכל עצמו‎

‎כל האנשים בעולם‎ ‎.‎היו אוכלים אותו דבר‎

‎אבל אני עובד הרבה שנים‎ ‎,‎בווייטנאם‎

‎,‎בצפון וייטנאם‎ ,‎ובווייטנאם‎ ‎.‎מאוד אוהבים לאכול בשר כלב‎

‎בדרום וייטנאם ובמרכז וייטנאם‎ ‎.‎אנשים מזדעזעים מהרעיון‎

‎,‎אלה אומרים שזה טעים‎ ‎,‎אלה אומרים שלא‎

‎.‎אתה בוודאי אומר שזה מזעזע‎ ‎.‎עצם הרעיון עצמו‎-‎

‎תרנגולת‎ ,‎ולעומת זאת‎ ...‎אבל‎ ,‎כן‎ ‎?‎זה מזעזע או לא מזעזע‎

‎.‎מרגיש פחות‎ ‎...‎מההה‎ ?‎טלה‎ ,‎עגל‎-‎

‎,‎עכשיו כשאתה מציג את זה ככה‎ ‎.‎כן‎- .‎שכנעת אותי להיות צמחוני‎

‎הטעם של האוכל‎ ‎,‎לא נמצא בדבר עצמו‎

‎כי הטעם של בשר כלב‎ ‎הוא כנראה לא פחות טוב‎

‎ולא יותר טוב‎ ‎,‎מטעם של בשר חזיר למשל‎

‎,‎שזה עוד טאבו‎ ‎,‎לא לאכול חזיר‎ ,‎אוי ואבוי‎

‎או תרנגולת או טלה‎ ‎.‎או כל מוצר בשרי אחר‎

‎הטעם מתפתח‎ ‎.‎בתהליך הסוציאליזציה‎

‎אנחנו לומדים בראש ובראשונה‎ ‎מאימא שלנו ואבא שלנו וסבתא‎

‎ובהדרגה‎ ,‎מה טעים ומה לא טעים‎ ‎.‎זה מתפתח לחברים ולקרובים‎

‎זאת אומרת שהטעם שלנו‎ ‎זה משהו שאנחנו בעצם לומדים‎

‎ומי שמלמד‎ .‎כן‎-‎ ?‎או רוכשים בילדות‎ ‎,‎אותנו זה מי שמאכיל אותנו‎

‎.‎וככה הטעם שלנו מעוצב‎ ‎כשאימא מגישה לך אוכל‎ ,‎א‎"‎ז‎-‎

‎ככה‎ ,‎"‎זה טעים‎ ,‎תאכל‎" :‎ואומרת‎ ‎.‎אתה מניח שמדובר באוכל טעים‎

‎ומקשר את זה עם הדאגה‎ ,‎כן‎ ‎של אימא ועם האהבה של אימא‎

‎.‎ועם הבית והביטחון של הבית‎

‎ואם אימא שלי לא תאכל לעולם‎ ‎,‎כנראה גם אני‎ ,‎סושי‎

‎ככל הנראה בשנים הראשונות‎ ‎.‎לא אוהב סושי‎ ,‎של חיי‎

‎אם אימא שלך‎ .‎ואף יותר מכך‎ ‎!‎איכס‎" :‎תראה סושי ותגיד‎

‎,‎"‎זה חתיכת דג מת על אורז קר‎"‎ ‎,‎התגובה שלך‎

‎,‎בוודאי נחשפת לזה בגיל צעיר‎ ‎.‎היא תהיה מאוד מאוד דומה‎

‎זה פלשבקים מהילדות‎ ,‎תשמע‎ ‎.‎שזה מדהים‎

‎אנחנו נשמע עכשיו נבל‎ ,‎הנה‎ ‎.‎ויראו קטע שלי עם סושי בילדות‎

‎.‎אי אפשר להפיק את זה‎ ,‎לא‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎מסתבר שיש פה מגבלות‎

‎אתה טוען שמהגרים שומרים‎ ‎על מנהגי האוכל למשך כמה דורות‎

‎,‎ואין חשש שייעלמו מפה הגונדי‎ ‎,‎וכמובן הרגל הקרושה‎ ,‎הקובה‎

‎שזה הדבר הזה שזז‎ ‎?‎מכיר‎ .‎כשבועטים בשולחן‎

‎.‎הרוטט‎ ‎.‎כן‎ ,‎הרוטט‎-‎

‎?‎מה עם אוכל באמת של מהגרים‎ ‎?‎נאבד אותו‎ ,‎האם נשמור עליו‎

‎אחד הדברים המעניינים‎ ‎שאנחנו יודעים על מהגרים‎

‎הוא שבאמת התהליך שבו הם‎ ‎מאבדים את הסממנים הקודמים‎

‎,‎הוא תהליך הדרגתי מדור לדור‎

‎ואנחנו רואים שבדור השני לא פעם‎ ‎מהגרים מחליטים לפשוט מעליהם‎

‎,‎שפת המהגר‎ ,‎את בגדי המהגר‎ ‎,‎מנהגי המהגר‎

‎עד כדי תחושת אי נוחות ובושה‎ ‎,‎כשזה מגיע להורים שלהם‎

‎...‎כי הם רוצים לאמץ את דפוס‎

‎זאת אומרת שהדור השני‎ ‎?‎כן מתנער מהאוכל העדתי‎

‎,‎מהלבוש‎ ,‎הוא מתנער מהשפה‎ ‎.‎אבל לא מהאוכל‎ ,‎מהמנהגים בבית‎

‎?‎הוא לא נמנע מהאוכל‎ ‎.‎הוא אמביוולנטי לא פעם מצד אחד‎-‎

‎,‎מצד שני‎ ‎.‎אנחנו אמרנו איך נרכש טעם‎

‎ומה שמעניין זה הקאמבק הגדול‎ ‎,‎בארצות מהגרים‎

‎,‎ב‎"‎אנחנו יודעים על זה בארה‎ ‎,‎באוסטרליה וגם בישראל‎

‎קאמבק עצום של אוכל ההגירה‎ ‎.‎בדור השלישי‎

‎לסיום‎ .‎זה היה מרתק‎ ,‎טוב‎ ‎,‎הבאת לנו דוגמיות של אוכל כמובן‎

‎,‎ואנחנו נאכל על גבי הרולר‎

‎כל הקרדיטים‎ ‎.‎לאנשים שעשו את התכנית‎

‎בוא תביא את האוכל‎ ,‎אז קדימה‎ ‎ונאכל אותו‎

‎.‎בזמן שאנחנו נסיים את התכנית‎ ‎?‎מה הכנתי לך‎-‎

‎.‎אני לא יודע‎-‎ ?‎ה‎'‎ה בחצ‎'‎אחצ‎ ‎ניכר שאתה עברת לפנטומימה‎

‎.‎כשביקשתי ממך להוציא דוגמיות‎

‎אז פשוט נמתין‎ ,‎טוב‎ ‎.‎עד שיהיה פה אוכל‎

‎תודה רבה מעומק הלב‎ .‎סתם‎ ‎ר ניר אביאלי‎"‎לאנתרופולוג ד‎

‎.‎מאוניברסיטת בן גוריון‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎חפור לחלוטין‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎תודה‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎יובל הכסף‎"‎ מהשעשועון‎

‎.‎תגיד לי מזל טוב‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎על מה‎-‎

‎על השעשועון החדש שלי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- !"‎יובל הכסף‎"‎

‎אם אתה עונה‎ ‎,‎על שלוש שאלות טריוויה‎

‎.‎סוף שקלים‎-‎אתה זוכה באין‎ ‎.‎שעשועון עם שאלות טריוויה‎-‎

‎?‎איך לא חשבו על זה קודם‎ ‎?‎רוצה להשתתף בשעשועון שלי‎-‎

‎.‎אני אוהב אתגרים‎ ?‎למה לא‎ ,‎האמת‎ ‎,‎אז קדימה‎- .‎קדימה‎

‎!‎מוזיקה‎ !‎מתחילים‎ ,‎"‎יובל הכסף‎"‎

‎:‎שאלה ראשונה‎ .‎לא חשוב‎ ‎?‎מה מקור השם של הפיניקים‎

‎,‎הצבע ארגמן‎ ‎.‎אותו הם הפיקו מחלזונות ים‎

‎:‎שאלה שנייה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ .‎לא רע‎ ,‎ואו‎ ‎?‎...‎גרוס מישל הוא שם של‎

‎...‎'‎א‎ ‎,‎זן של בננה‎ .‎לא צריך אופציות‎-‎

‎אבל זה לא הזן‎ ‎.‎ואו‎- .‎שאנחנו אוכלים היום‎

‎:‎שאלה שלישית ואחרונה‎ ‎.‎משקה האלים‎- ...‎נקטר זה‎

‎!‎אתה מדהים‎ ,‎דודו‎ ,‎ואו‎

‎אלה פשוט הנושאים‎ ,‎יובל‎

‎.‎שעליהם דיברנו בתכנית שלנו‎

‎לצערי‎ ,‎טוב‎ .‎מה אתה אומר‎

‎,‎סוף שקלים‎-‎אני נאלץ לשלם לך אין‎

‎מה שדי גומר לי את התקציב‎

‎אז כנראה אין תקציב‎ ,‎של התכנית‎

‎,‎"‎יובל הכסף‎"‎ לשדר את‎

‎והנה גם התאורה מסמנת‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎שאין תקציב גם לתאורה‎

‎תחזרו ללוח השידורים הרגיל‎ ,‎דודו‎

‎אני מקווה שאף אחד‎ .‎של החינוכית‎

‎.‎כמובן‎ ,‎כן‎- .‎לא ישים לב‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎,‎זה עולה כסף‎ .‎תלכי הביתה‎

‎.‎באמת‎ ,‎עידית‎ .‎הדברים האלה‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎