×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה שניה- "Badgers" ;) - second season, החפרנים עונה 2 : מי המציא את חלוקת הזמן לדקות ולשניות?

החפרנים עונה 2 : מי המציא את חלוקת הזמן לדקות ולשניות?

‎מי המציא‎ :"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ ‎?‎את חלוקת הזמן לדקות ולשניות‎

‎?‎מי גילה את הזרחן‎ ‎?‎ומי היה האיש העשיר ביותר אי פעם‎

‎?‎מה אתם עושים‎ ,‎תגידו‎

‎ההפקה ביקשה מאתנו‎ ‎.‎להעביר את כל הדפים משם לשם‎

‎.‎ואז בחזרה‎ ‎,‎זה חסר היגיון לגמרי‎-‎

‎,‎אבל זה נראה טוב בטלוויזיה‎ ‎.‎אז אני מצטרף‎

‎,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎ ."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎

‎"‎החפרנים‎"‎ התכנית‎ .‎שלום לכם‎ ‎.‎משודרת כבר אלפי שנים‎

‎...‎הטלוויזיה הומצאה רק בשנת‎ ?‎איך‎

‎10,573‎-‎והיום נחגוג את התכנית ה‎ ‎."‎החפרנים‎"‎ של‎

‎.‎זה אפילו לא מספר עגול‎ ,‎רחלי‎

‎.‎מה שהופך את זה לחגיגה אמתית‎

‎במסגרת החגיגות‎ ‎נראה היום בתכנית‎

‎את מיטב המערכונים‎ ‎.‎שאתם בחרתם‎

‎את ביקשת ממישהו‎ ?‎מה‎ ‎?‎לבחור מערכונים‎

‎?‎מי שמע על זה‎ ?‎מי בכלל בחר‎ ‎?‎מה‎- .‎אתם‎-‎

‎.‎שזה באופן טבעי אומר אני‎

‎,‎המערכון הראשון שבחרתם‎ ‎,‎אני בחרתי‎ ,‎זאת אומרת‎

‎מי חילק את הזמן‎ ,‎עונה על השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎שעה ושנייה‎ ,‎לשבוע‎

‎.‎הנה‎ .‎שנייה‎ ,‎רגע‎

‎.‎שאלה מצוינת‎ ,‎אם כן‎

‎מדוע האל מורדוך כועס‎

‎?‎בשנים שבהן יש בצורת‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎נמצאת אתנו כאן באולפן‎ ‎.‎קידר‎-‎חפרניתנו מירב פלדמן‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎.‎דודו‎ ,‎היי‎

‎...‎אז בקשר לאל מורדוך‎

‎?‎איפה היית‎ ,‎תגידי לי‎ ‎?‎מה הבעיה‎ ?‎למה‎ .‎בבית‎-‎

‎?‎מה הבעיה‎ ‎.‎שלושה ימים אני מחכה לך‎

‎מהשעמום כבר שמתי על עצמי‎ ‎.‎זקן מזויף‎

‎?‎מה קרה‎ ?‎מה קרה‎ ,‎בסדר‎ ‎?‎למה אתה כל כך כועס‎

‎.‎פשוט יש שאלה‎ ,‎לא כועס‎ ‎.‎רצינו שתעני עליה כבר ביום שלישי‎

‎?‎מה‎ ...‎יום שלי‎ ,‎בסדר‎ ‎?‎מה זה יום שלישי‎

‎אל תגידי לי שאת לא מכירה‎ ‎.‎את ימי השבוע‎

‎אל תתנשא עליי‎ ,‎בוא‎ ,‎דודו‎ ‎כאילו שאני איזו כנענית‎

‎או איזו אדומית‎ ‎.‎שלא יודעת מה זה שבוע‎

‎?‎אז את כן יודעת מה זה שבוע‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎,‎קודם כול‎ ,‎טוב‎- .‎לא‎ ‎.‎כמובן‎ ,‎אני לא מאשים אותך‎

‎.‎שבוע זה המצאה חדשה‎ ‎.‎המציאו את זה לפני שבוע‎

‎?‎מה זה שבוע‎ ‎?‎יממה את מכירה‎ .‎אני אסביר‎-‎

‎זה הזמן שעובר בטבע מהרגע‎ ,‎כן‎ ‎.‎שהשמש זורחת עד הזריחה הבאה‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎חודש את מכירה‎ .‎בדיוק‎

‎זה הזמן שעובר בטבע‎ ‎,‎כשהירח עושה מחזור שלם‎

‎מהיום שהירח נולד‎ ‎,‎עד ליום שבו הירח מלא‎

‎ובחזרה לירח דק דק דק דק דק‎ ‎,‎עד שהוא נעלם‎

‎.‎ימים ‎28‎ בערך‎ ‎.‎תודה‎- .‎בדיוק‎-‎

‎,‎הבבלים‎ ,‎אז לפני שבוע אנחנו‎ ‎הימים האלה ‎28‎ חילקנו את‎

‎,‎לארבעה חלקים שווים‎ ‎.‎כשבכל חלק יש שבעה ימים‎

‎,‎ואיך אמרת שקוראים לכל חלק‎ ‎.‎שבוע‎-‎ ?‎לכל שבעה ימים כאלה‎

‎?‎ומתי המציאו את השבוע הזה‎ ‎.‎לפני שבוע‎-‎

‎?‎מה עוד ימציאו‎ ,‎תאמין לי‎ ‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ...‎אבל‎

‎איך המציאו משהו לפני שבוע‎ ‎?‎כשלפני שבוע עוד לא היה שבוע‎

‎לא רק שנעלמת לכמה ימים‎ ,‎מירב‎ ‎,‎ולא ידעת מה זה שבוע‎

‎את אוכלת לנו את הראש‎ ‎?‎עם התחכמויות זולות‎

‎ותחזרי לפה‎ ,‎את מפוטרת‎ ‎.‎כשתלמדי להגיע בזמן‎

‎!‎מפוטרת‎ ‎.‎טוב‎-‎

‎!‎מפוטרת‎ ‎.‎טוב‎-‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎מדוע יש פחות דגים בנילוס‎

‎?‎נום משועמם‎'‎בשנים שבהן האל ח‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎ ‎נמצאת אתנו כאן באולפן‎

‎.‎קידר‎-‎חפרניתנו מירב פלדמן‎ ‎.‎שלום לך‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎.‎דודו‎ ,‎היי‎

‎...‎נום‎'‎בקשר לאל ח‎ ‎?‎איפה היית‎ ,‎תגידי לי‎-‎

‎?‎מה הבעיה‎ ,‎למה‎ .‎בבית‎ ‎?‎"‎מה הבעיה‎"‎ מה‎-‎

‎רצינו שתעני על השאלה הזו‎ ‎.‎כבר בשעה שלוש‎

‎מהשעמום כבר שמתי על עצמי‎ ‎.‎באמת‎ ,‎נו‎ .‎זקן מזויף‎

‎?‎שנה שלוש‎ ‎?‎על איזו שנה שלוש אתה מדבר‎

‎.‎שעה שלוש‎ .‎שעה‎ .‎לא שנה‎

‎אל תגידי לי‎ ‎.‎שאת לא יודעת מה זו שעה‎

‎אל תתנשא עליי‎ ,‎דודו‎ ‎כאילו שאני איזו פלשתית או יבוסית‎

‎.‎שלא יודעת מה זו שעה‎

‎?‎אז את כן יודעת מה זו שעה‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎.‎אני לא מאשים אותך‎ ,‎האמת‎- .‎לא‎ ‎.‎זה חדש לגמרי‎

‎המציאו את זה‎ ‎.‎רק לפני כמה שעות‎

‎?‎מה זה בדיוק שעות‎

‎אנחנו המצרים לקחנו‎ ‎,‎את היום ואת הלילה‎

‎וחילקנו כל אחד מהם‎ ‎.‎חלקים שווים ‎12‎-‎ל‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎?‎חלקים ‎12‎ למה דווקא‎

‎.‎12‎ כי הכי קל לספור‎

‎זה בדיוק לפי המפרקים‎ ,‎תחשבי‎ ‎.‎של ארבע האצבעות שיש לנו ביד‎

‎בארבע אצבעות יש לנו‎ ‎.‎מפרקים ‎12‎ בדיוק‎

‎.‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎ ‎.‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎

‎.‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎ ‎?‎פייר‎- .‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎

‎.‎זה באמת קל‎- .‎כן‎

‎חילקנו את היום‎ ,‎בקיצור‎ ‎,‎חלקים ‎12‎-‎ל‎

‎,‎חלקים ‎12‎-‎וגם את הלילה ל‎ ‎.‎חלקים ‎24‎ וביחד יש‎

‎?‎ואיך אמרת שקוראים לכל חלק‎ ‎.‎שעה‎-‎

‎?‎ומתי המציאו את השעות האלה‎ ‎.‎לפני כמה שעות‎-‎

‎...‎מה עוד ימציאו‎ ,‎תאמין לי‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎איך זה יכול להיות שהמציאו‎ ‎את השעות לפני כמה שעות‎

‎כשלפני כמה שעות‎ ‎?‎עוד לא היו שעות‎

‎לא רק שנעלמת לכמה שעות‎ ,‎מירב‎ ‎,‎ולא ידעת מה זו שעה‎

‎את ממשיכה להתחכם‎ ‎?‎ממש כמו בקטע הקודם‎

‎ותחזרי לפה‎ ,‎את מפוטרת‎ ‎.‎כשתלמדי להגיע בזמן‎

‎!‎מפוטרת‎

‎?‎ממה עשוי ברק‎ .‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לענות על השאלה המצוינת הזו‎

‎נמצאת אתנו כבר‎ ‎.‎קידר‎-‎חפרניתנו מירב פלדמן‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎.‎דודו‎ ,‎היי‎

‎?‎מה נסגר אתך‎ ,‎תגידי‎ ‎?‎איפה היית‎

‎.‎הגעתי ממש מהר‎ ,‎מה‎ .‎פה‎ ‎.‎לא כזה מהר‎-‎

‎שימי לב שהספקתי ללבוש‎ ‎,‎את הזקן המזויף הזה‎

‎.‎מה שמעיד על זה שאיחרת‎ ‎!‎איחרת בשלוש שניות שלמות‎

‎?‎בשלוש מה‎ ?‎מה‎ ‎.‎שלוש שניות‎ .‎שניות‎-‎

‎אל תגידי לי‎ ‎.‎שאת לא יודעת מה זו שנייה‎

‎אל תתנשא עליי‎ ,‎בוא‎ ,‎דודו‎ ‎...‎כאילו שאני איזו‎

‎...‎איזה‎ ?‎מה יש פה באזור‎

‎איזו מישהי ששייכת לעם‎ ‎.‎שלא יודע מה זו שנייה‎

‎?‎אז את כן יודעת מה זו שנייה‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎?‎את זוכרת מה זו שעה‎- .‎לא‎

‎אכלת לי את הראש על זה‎ ‎.‎במצרים העתיקה‎

‎?‎ודקה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎60‎ זה שעה חלקי‎-‎

‎,‎זה משהו קטן‎ ‎.‎דקה‎ ,‎חלק דק של השעה‎

‎הרי כבר הוסיפו את זה‎ .‎את צודקת‎ ‎.‎לשעונים לפני מאה שנה‎

‎,‎אז עכשיו‎ ‎,‎כשיש שעונים מספיק מדויקים‎

‎,‎התחלנו להשתמש בשנייה‎

‎שנקראת ככה כי זו הפעם השנייה‎ ‎.‎60‎-‎שאנחנו מחלקים את השעה ל‎

‎.‎הפעם הראשונה היא דקה‎

‎בפעם השנייה ‎60‎-‎מחלקים ב‎ ‎.‎יפה‎ ,‎יפה‎- .‎כן‎ .‎ומקבלים שנייה‎

‎?‎ומתי התחילו להשתמש בשנייה‎ ‎.‎לפני כמה שניות‎-‎

‎...‎מה עוד ימציאו‎ ,‎תאמין לי‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎איך זה יכול להיות שהמציאו‎ ‎את השניות לפני כמה שניות‎

‎...‎כשלפני כמה שניות‎ ‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎אתה עומד לפטר אותי עכשיו‎

‎ולדבר כאן עוד אלף שנה‎ ‎?‎כשימציאו עוד חלוקה‎

‎יחלקו את השנייה‎ ,‎למשל‎ ‎לאלף חלקים‎

‎?‎"‎מילישנייה‎"‎ ואז יקראו לזה‎

‎.‎המערכון נגמר כאן‎ .‎לא‎ ,‎לא‎

‎.‎בעוד שנייה‎ ‎.‎עכשיו‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎וגם באנגלית המשמעות‎ .‎נכון‎ ‎"‎מינוט‎"‎ או‎ "‎מינט‎"‎ של המילה‎

‎,‎זה משהו קטן‎ ‎,‎החלק הקטן של השעה‎

‎.‎זה שני‎ "‎סקונד‎"‎ ושל‎ ‎.‎חלוקה שנייה‎ ,‎כלומר‎

‎.‎יופי‎ .‎מרתק‎ .‎כן‎ ,‎כן‎

‎בואו נמשיך‎ ‎.‎12,056‎-‎בחגיגת התכנית ה‎

‎?‎רחלי‎ ,‎10,573‎ זה לא היה‎ ,‎רגע‎

‎.‎רק בדקתי אותך‎ ,‎דודו‎

‎אתה מקבל פרס‎ ‎.‎תודה‎- .‎על התיקון הזה‎

‎בוא תבחר איזה מערכון‎ ‎.‎שאתה רוצה שנראה‎

‎אני בוחר‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎את המערכון על הוויקינגים‎

‎בואו נראה מבזק התנצלות‎ !‎מעולה‎ ‎.‎שעוסק בזרחן ‎18‎-‎מהמאה ה‎

‎?‎מה הקשר לוויקינגים‎ ‎.‎זה מתחיל‎ ...‎ששש‎-‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎.‎התנצלות רשמית בפני האלכימאים‎

‎וכבר נמצא אתנו כאן באולפן‎

‎,‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎.‎הפכתי להיות אלכימאי‎-‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎אני עושה כל מיני ניסויים‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎אז רק תשים את זה בצד‎ ‎.‎זה מפריע‎

‎.‎תודה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אלכימאי‎-‎

‎.‎ולענייננו‎ ‎,‎לפני הכימיה הייתה האלכימיה‎

‎.‎שבה עסקו האלכימאים‎

‎האלכימאים ניסו למצוא חומר‎ ‎,‎האדם חיי נצח‎-‎שיעניק לבני‎

‎-‎ וגם ניסו למצוא את אבן החכמים‎

‎חומר שיאפשר להפוך חומרים זולים‎ ‎.‎כמו כסף וזהב‎ ,‎למתכות יקרות‎

‎אז האלכימאים‎- .‎מדהים‎ ‎,‎לא הצליחו לא בזה ולא בזה‎

‎,‎אבל הם כן גילו תגליות חשובות‎

‎התגלית‎ ,‎למשל‎ ,‎כמו‎ ‎.‎של האלכימאי הגרמני הניג ברנד‎

‎,‎גם ברנד חיפש את אבן החכמים‎

‎וכדי למצוא אותה‎ ‎.‎הוא ניסה לזקק את השתן שלו‎

‎להפריד את השתן שלו‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎לכל מרכיביו‎

‎,‎את אבן החכמים הוא לא מצא‎ ‎.‎אבל הוא מצא משהו אחר‎

‎.‎כן‎ .‎הוא גילה את הזרחן‎

‎מסתבר שבשתן של כל אחד מאתנו‎ ‎.‎יש זרחן‎

‎,‎וזה הזמן להתנצל בפני האלכימאים‎

‎שלמרות שהם עשו‎ ‎,‎כמה דברים די מוזרים‎

‎,‎ונכשלו במרדף אחרי אבן החכמים‎ ‎.‎הם הניחו את היסוד למדע הכימיה‎

‎.‎משה‎

‎.‎סליחה‎

‎?‎מה עשית‎

‎כיביתי את כל האורות‎ ‎.‎כדי שיראו איך הזרחן זורח בחושך‎

‎.‎לא‎-‎ ?‎יש פה בכלל זרחן‎

‎...‎איזה אמן‎- .‎סליחה‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎זה היה מקסים‎ ‎.‎קצת כלכלה‎ ,‎ועכשיו‎

‎לא ידעתי‎ ,‎רחלי‎ ,‎ואו‎ ‎.‎שאת מתעניינת בכלכלה‎

‎אבל המערכון הבא‎ ,‎אני לא‎ ‎,‎הוא מערכון שלי‎

‎,‎שעוסק בשאלה‎ ‎?‎מי המציא את האינפלציה‎

‎מערכון נהדר‎ .‎בואו נראה‎ ‎.‎שמשוחק באופן מדהים‎

‎,‎אגב‎ ,‎המערכון הזה‎ ‎.‎צולם ברומא העתיקה‎

‎.‎בבקשה‎ .‎תודה על המידע‎

‎,‎"‎כסף רומאי בכיף‎"‎ ‎.‎תכנית הלילה הכלכלית של רומא‎

‎:"‎כסף רומאי בכיף‎"‎והערב ב‎

‎כמה כסף‎ ‎?‎יעלה לנו להיכנס לקולוסאום‎

‎?‎איפה הכי משתלם לקנות עבדים‎

‎אפ רומאי חדש‎-‎וסטארט‎

‎שיעזור לכם לשמור‎ ‎.‎כריכה‎ -‎ על הספרים שלכם‎

‎.‎זה לא יתפוס‎ ,‎ניחוש שלי‎

‎נברר מה קורה‎ ,‎אבל לפני הכול‎ ‎.‎עם מחירי החרובים בשוק‎

‎נמצא אתנו מוכר החרובים‎ ‎.‎יובלוס סגל‎

‎.‎רחלי‎ ,‎שלום‎ .‎כן‎ ‎.‎החרובים היום בשמים‎ ,‎אם כן‎

‎?‎קלטת‎

‎כמה עולים החרובים‎ ,‎יובלוס‎ .‎מדהים‎ ‎?‎היום בשוק של רומא‎

‎.‎חמישה מטבעות זהב לסלסילה‎

‎?‎חמישה מטבעות זהב‎ ,‎אה‎-‎או‎ ‎.‎זה יקר‎

‎?‎אמרתי חמישה‎ ‎.‎רחלי‎ ,‎התכוונתי שישה‎

‎?‎שישה מטבעות זהב‎ ,‎אה‎-‎או‎ ‎.‎עוד יותר יקר‎

‎?‎אמרתי שישה‎ ‎.‎התכוונתי שבעה‎

‎יש גבול לכמה פעמים‎ ,‎יובל‎ ‎."‎יקר‎ ,‎אה‎-‎או‎"‎ אני יכולה להגיד‎

‎.‎התכוונתי שבעה‎ ?‎אמרתי שבעה‎

‎אני רואה‎ ‎.‎שעליית מחירי החרובים נבלמה‎

‎.‎פשוט נגמרו לי השלטים‎ ,‎לא‎

‎איך אתה מסביר‎ ,‎יובל‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎את עליית מחירי החרובים‎

‎?‎פתאום החרוב שווה יותר‎ ‎.‎ההפך‎-‎

‎?‎מה זה אומר‎ ‎.‎הכסף שלנו שווה פחות‎-‎

‎חמישה מטבעות זהב כבר‎ ‎.‎לא מספיקים כדי לקנות סלסילה‎

‎אז איך זה יכול להיות‎ ‎?‎שהכסף שווה פחות‎

‎?‎מכירה את הקיסר שלנו נירון‎ ‎.‎בפנים‎ ,‎"‎שלום שלום‎"‎ כזה‎-‎

‎,‎אז נירון הוא כזה קצת בזבזן‎ ‎.‎והוא בזבז את רוב הזהב שהיה לו‎

‎כדי להתגבר על הבעיה‎ ‎.‎הוא הקטין את מטבעות הזהב‎

‎?‎כן‎ ,‎אבל אני סוחר‎ ‎.‎אני לא פראייר‎

‎,‎אז נירון הקטין את המטבעות‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎ולכן כל מטבע מכיל פחות זהב‎

‎ואפשר לקנות באמצעותו‎ ‎.‎פחות חרובים‎

‎.‎זה לא רומא פה‎ ,‎תאמיני לי‎ ‎.‎קגו‎'‎זו צ‎

‎?‎קגו‎'‎מה זו צ‎ ‎.‎תשכחי מזה‎ .‎זאת עיר עתידית‎-‎

‎אפשר לסכם ולומר‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎שסלסילת חרובים‎ ‎.‎עולה שבעה מטבעות זהב‎

‎.‎התכוונתי תשעה‎ ?‎אמרתי שבעה‎

‎.‎חשבתי שנגמרו לך השלטים‎ ‎.‎הפכתי את השלט של השש‎-‎

‎.‎רחלי‎ ,‎אני עובד עם מה שיש‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎עובד עם מה שיש‎

‎אז למה מחיר החרובים‎ ‎?‎ממשיך לעלות‎

‎?‎מכירה את הקיסר שלנו נירון‎ ‎.‎בפנים‎ ,‎"‎שלום שלום‎"-‎

‎,‎מסתבר שנירון המשיך לבזבז זהב‎ ‎אז עכשיו הוא התחיל לייצר מטבעות‎

‎מזהב שמעורבב‎ ‎.‎עם מתכות זולות יותר‎

‎אז עכשיו המטבעות‎ ‎?‎שווים עוד פחות‎

‎.‎קגו‎'‎זו צ‎ ,‎תאמין לי‎ ‎?‎קגו‎'‎מה זו צ‎-‎

‎.‎עיר עתידית‎ ‎.‎לא שמעתי עליה מעולם‎-‎

‎עכשיו המטבעות‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎,‎מכילים עוד פחות זהב מקודם‎

‎ולכן אפשר לקנות איתם‎ ‎.‎פחות חרובים‎

‎.‎קידר‎-‎תודה רבה ליובל סגל‎

‎היום בערב‎ ,‎יובל‎ ,‎אגב‎ ‎.‎ה‎'‎באים אליי כמה חבר‎

‎אפשר לקנות ממך‎ ‎.‎בטח‎-‎ ?‎סלסילת חרובים‎

‎,‎אבל רק בשבילך‎ ,‎בשבילך‎ ‎,‎אל תגלי לאף אחד‎

‎,‎כי זה מחיר מיוחד לחברים‎

‎.‎עשרה מטבעות בבקשה‎ ‎!‎?‎מה‎-‎

‎אתה לא יכול‎ ‎.‎להעלות ככה את המחיר‎

‎אין לך אפילו שלט‎ ‎.‎עם המחיר הזה‎

‎,‎גם מחיר השלטים עלה‎

‎אז פשוט עברתי‎ ‎.‎פה‎-‎לעליית מחירים בעל‎

‎את רוצה לקנות עכשיו‎ ‎?‎או לחכות לעוד עליית מחירים‎

‎.‎בסדר‎ ,‎טוב‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎תודה רבה‎-‎

‎.‎תודה‎- .‎בבקשה‎

‎.‎תיהני עם החברים‎ ‎אני מקווה שזו הפעם האחרונה‎-‎

‎.‎שהכסף מאבד ככה מהערך שלו‎

‎.‎זו לא הייתה הפעם האחרונה‎ ,‎אז לא‎

‎,‎הקיסר נירון המציא את האינפלציה‎ ‎,‎שזה אומר ירידת ערך הכסף‎

‎אבל התופעה הזו‎ ‎.‎מלווה אותנו עד היום‎

‎,‎אור טרחנית של חוכמה‎-‎אתה קרן‎ ‎.‎תודה‎- .‎דודו הקטן‎

‎,‎אגב‎ ,‎בא לך‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎אפ‎-‎לראות קצת סטנד‎

‎אפ‎-‎הנה קטע סטנד‎ .‎מצוין‎ ‎.‎15‎-‎שצולם במאה ה‎

‎?‎מה שלומכם‎ ?‎מה העניינים‎ ,‎היי‎

‎אתמול לקחתי מישהי‎ ,‎טוב‎ ‎.‎לאכול בפונדק‎

‎הייתי בטוח שהיא תזמין‎ ‎,‎מים או סלט‎

‎:‎אז שאלתי אותה‎ ‎"‎?‎מה את מזמינה‎"‎

‎."‎צלי‎" :‎אז היא אומרת לי‎

‎,‎סליחה‎" :‎אמרתי לה‎ ‎"‎?‎מנסה מוסא‎ ,‎מה אני נראה לך‎

‎!‎בוז‎ ‎.‎מנסה מוסא‎-‎

‎.‎הרסתי את זה‎ ,‎סליחה‎ ‎.‎מנסה מוסא הראשון‎

‎!‎בוז‎

‎?‎אתם לא מכירים אותו‎

‎.‎רגע‎ ...‎מנסה מוסא‎

‎מנסה מוסא‎ ‎.‎הוא האיש הכי עשיר בעולם אי פעם‎

‎.‎הוא היה הקיסר של מאלי‎ ‎.‎מאלי זה פה‎ .‎מאלי‎ ,‎הנה‎

‎,‎1280‎-‎הוא נולד ב‎

‎והאימפריה שלו התפרסה‎ ‎.‎טימבוקטו ומאלי‎ ,‎על פני גאנה‎

‎הוא התעשר בגלל שהוא שלט‎ ‎,‎במשאבים החיוניים באזור‎

‎.‎בעיקר במלח ובזהב‎

‎גם עוד מאות שנים‎ ,‎ותסמכו עליי‎ ‎.‎לא יהיה איש עשיר כמו מנסה מוסא‎

‎?‎אז הבנתם‎

‎,‎אם אני הייתי עשיר כמו מנסה מוסא‎ ‎...‎כאילו‎ .‎אז הייתי מזמין לה צלי‎

‎.‎הזה‎ '‎הפאנץ‎ ,‎זה קורע‎ ,‎מה‎

‎,‎ניסיתי אותו על סבתא שלי‎ ‎.‎היא נקרעה עליי מצחוק‎

‎,‎היא לא שומעת כל כך טוב‎ ‎.‎אבל היא הגיבה‎

‎!‎בוז‎

‎ועכשיו קבלו לבמה‎ ‎!‎את הסטנדאפיסט מני גנרי‎

‎?‎מה שלומכם‎ ?‎מה שלומכם‎ .‎אהלן‎

‎!‎כן‎-‎ ?‎מכירים סוס מרוצים‎

‎?‎ומה אם אנחנו לא מרוצים‎

‎כדי לסיים את ספיישל העבר שלנו‎

‎נמצא אתנו כאן באולפן‎ ‎.‎ההיסטוריון משה ורד‎

‎.‎שלום שלום‎- .‎שלום לך‎

‎,‎דיברנו קודם על אינפלציה‎ ,‎משה‎

‎אבל קודם כול‎ ‎.‎בוא נדבר באופן כללי על כסף‎

‎מתי התחילו‎ ‎?‎בכלל להשתמש בכסף‎

‎?‎ואיך נסעו באוטובוס לפני זה‎ ‎?‎קו מאבן‎-‎האם היה כזה רב‎

‎,‎אני עושה גם אפקטים‎ ‎.‎כן‎- .‎אני מקל על עורך הסאונד‎

‎?‎מה עשו לפני‎ ‎?‎מתי התחילו להשתמש‎

‎ממש אנחנו יודעים‎

‎שהשתמשו במטבעות‎

‎במאה השמינית לפני הספירה‎

‎.‎מה שהיה יוון‎ ,‎במערב טורקיה‎

‎במטבעות שהוציאו אותם‎

‎.‎מחומר שנקרא אלקטרום‎ ‎.‎אלקטרום‎-‎ ?‎אלקטרום‎-‎

‎?‎מה זה החומר הזה‎ ‎,‎זה חומר טבעי של זהב וכסף‎-‎

‎לפעמים עם עוד כל מיני חומרים‎ ‎,‎כמו נחושת או דברים אחרים‎

‎.‎שהוא טבעי‎

‎.‎היה לו ערך‎ .‎היה לו ערך‎

‎המטבעות הראשונים‎ ‎,‎היו של אותו אזור‎

‎והערך שלהם היה בזה‎ ‎שאנשים היו מוכנים לקבל את זה‎

‎,‎כאמצעי תשלום‎

‎להחזיק את זה בביתם‎ ‎.‎ולשלם את זה‎

‎ציפור קטנה לחשה לי‎ ‎שלפני המצאת הכסף‎

‎אנשים היו משתמשים‎ ‎.‎בסחר חליפין‎

‎,‎אגב‎ ,‎אני‎ ‎.‎שילמתי לציפור הזו בגרגירים‎

‎.‎זו לא ציפור‎ ,‎לא‎ ,‎סתם‎ ‎,‎זו הייתה התחקירנית שלנו‎

‎.‎שגם לה אנחנו משלמים בגרגירים‎

‎?‎האם אתה עוקב אחריי‎ ,‎משה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎-‎

‎.‎אז בוא נדבר על סחר חליפין‎

‎סחר חליפין הוא בעצם‎ ‎.‎סוג הסחר הראשון בעולם‎

‎אז לפני המטבעות‎ ‎.‎אנשים החליפו סחורות‎

‎.‎מאות אלפי שנים לפני כן‎ ‎.‎עשרות אלפי שנים‎- ...‎ואו‎-‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎איך זה עבד‎ ‎.‎זה עבד לפי היצע וביקוש‎-‎

‎,‎היה לו עודף של שעורה‎ ,‎אדם‎ ‎,‎מצד שני הוא רצה לאכול עוף לשבת‎

‎:‎פנה לאחד שיש לו עוף ואמר לו‎

‎תן לי את העוף שלך‎"‎ ‎".‎ואני אתן לך חצי שק שעורה‎

‎?‎ומה עושה עסקת חליפין‎

‎אומרת מה שווה עוף‎ ‎.‎במחירים של שעורה ברגע נתון‎

‎יכול להיות שבשבוע הבא‎ ‎הוא היה רוצה שק שלם של שעורה‎

‎או היה מסתפק‎ ‎.‎ברבע שק של שעורה‎

‎.‎ביקוש נקודתי‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎סחר חליפין הוא ביקוש נקודתי‎ .‎נכון‎-‎

‎ומה החסרונות‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎של סחר חליפין‎

‎זה שהארנק היה מלא‎ ,‎כמובן‎ ,‎מלבד‎ ‎.‎מטילי זהב‎ ,‎עזים‎ ,‎אבנים‎ ,‎בחיטה‎

‎.‎קצת לא נוח לשבת עם ארנק כזה‎

‎,‎ף‎"‎אל‎ ,‎הבעייתיות היא‎ ‎...‎שהוא מאוד מאוד‎

‎.‎הוא לא גמיש‎

‎אתה צריך‎ .‎יש לך רק שעורה‎ ‎.‎לחפש מישהו שרוצה שעורה‎

‎ואותו אחד שרוצה למכור את העוף‎ ‎,‎ולאכול משהו‎

‎.‎לא כולם רוצים את העוף‎

‎.‎זה די מגביל את הסחר‎

‎בשלב מסוים התקבלה השעורה‎ ‎.‎כאמצעי תשלום‎

‎אז זה בדיוק מוביל אותי‎ ‎.‎לשאלה הבאה‎

‎אתה סיפרת לתחקירנית שלנו‎

‎שהשם של השקל שלנו‎ ‎?‎נכון‎ ,‎נגזר מהמטבע הקדום שיקלו‎

‎.‎שהיה משקל קבוע של תבואה‎

‎זה נכון או שהיא עבדה עלינו‎ ‎ואנחנו נפטר אותה‎

‎,‎ולא נשלם לה‎ ‎?‎לא בתבואה ולא בשיקלו‎

‎אז מה תעשו‎ ‎,‎עם הגרגירים שנשארו‎

‎?‎אם לא תשלמו לה‎ ‎.‎נשמור לעונה הבאה‎-‎

‎.‎זה נכון מאוד‎ ,‎ובכן‎

‎השכר נקבע ביכולת עבודה‎ ‎.‎של אישה במסופוטמיה‎

‎,‎כלומר‎ ,‎יכולת עבודה של אישה‎ ‎.‎כמה שעורה היא מצליחה לצבור‎

‎ואדם ידע שהוא צריך לשלם‎ ‎כך וכך יחידות של שעורה‎

‎תמורת הקרקע שהוא מקבל‎ ‎.‎מבעלי הקרקע‎

‎זאת אומרת ששעורה‎ ‎.‎זה היה בעצם המטבע הראשון‎

‎.‎כן‎- .‎מטבע‎ ,‎במירכאות‎

‎.‎אז כבר יש לנו כותרת‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎לפני שהשתמשו במטבעות‎ ‎,‎השתמשו בסחר חליפין‎

‎אבל בין לבין כן השתמשו בשעורה‎ ‎.‎בעצם‎ ,‎כסוג של כסף‎

‎.‎סטנדרטיזציה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎והשם של השקל הוא על שם שיקלו‎

‎שזו בעצם כמות מסוימת‎ ‎.‎נכון‎- .‎של שעורה‎

‎עד היום באנגליה‎ ‎,‎"‎פאונד‎"‎ משתמשים במושג‎

‎.‎גרם של כסף ‎450‎ שזה בעצם‎

‎באמת פאונד‎ .‎נכון‎ ‎,‎זאת יחידת מידה של משקל‎

‎,‎ועל שם יחידת המידה של המשקל‎ ‎,‎המטבע‎

‎.‎נכון‎- .‎כמו אצלנו עם השקל‎

‎.‎זה מטורף לגמרי‎ ,‎שמע‎ ‎.‎זה לא ייאמן‎ ,‎אנחנו לומדים פה‎

‎,‎היכן היו הבנקים הראשונים‎ .‎טוב‎ ‎?‎ומדוע קראו להם בנקים‎

‎מלבד העובדה‎ ‎?‎שהיה מדובר בבנקים‎

‎לקוחה‎ "‎בנק‎"‎ המילה‎ ‎.‎מהמילה הלטינית ספסל‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎ספסל‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎בשעתו היו אנשים שהתפקיד שלהם‎ ‎,‎להלוות כספים‎ ,‎היה להחליף כספים‎

‎היה להם ספסל בשוק‎ ,‎והם‎

‎.‎או במקום מסוים‎ ‎?‎על איזו תקופה אנחנו מדברים‎-‎

‎אפילו אנחנו מדברים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎ך‎"‎על תקופת התנ‎

‎,‎למשל‎ ,‎אנחנו יודעים‎ ‎.‎מהסיפורים של הנוצרים‎

‎כשישו מגיע לבית המקדש‎

‎הוא מתרגז על החלפנים‎ ‎,‎שהיו סביב בית המקדש‎

‎,‎שעסקו בהחלפת מטבע‎

‎,‎והורס להם את הכיסאות‎ ‎.‎הורס להם את הספסלים‎

‎.‎עשה בלגן בבנק‎ ‎,‎כן‎ ,‎עשה בלגן בבנקים‎-‎

‎.‎משום שהיו כמה כאלה‎

‎,‎ולכן הוא נאסר‎ ‎.‎ובסופו של דבר גם הוצא להורג‎

‎.‎אז בנק זה ספסל‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎ספסל‎-‎

‎?‎ומה היו עושים על אותו ספסל‎ ‎,‎היה יושב על הספסל‎-‎

‎ולידו היה כסף בשק או בקערה‎ ‎.‎או בדלי או בכל כלי אחר‎

‎,‎או שהוא היה מחליף כספים‎

‎משום שאנשים‎ ‎,‎הגיעו ממקומות מסוימים‎

‎,‎והוא קבע את השער‎

‎או שהוא היה מלווה כספים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תמורת ריבית‎

‎,‎אדם כזה‎ ,‎עכשיו‎ ‎,‎ברגע שירד מנכסיו‎

‎הלווה ולא קיבל חזרה‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎הוא איבד את האמון‎ ,‎או עשה טעות‎

‎לא באו‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎לעשות אתו עסקים יותר‎

‎.‎ואז היו באים ושוברים את הספסל‎

‎?‎פיזית שוברים לו את הספסל‎ ‎,‎ממש שוברים את הספסל‎ ,‎שוברים‎-‎

‎.‎הספסל נשבר‎ ,‎מכים בו ברצפה‎

‎ולזה היו קוראים בלטינית‎ ‎.‎הספסל שבור‎ - "‎בנקו רוטה‎"‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎ועד היום משתמשים במושג‎-‎

‎אדם שאיבד את נכסיו‎ ‎,‎ולא יכול לשלם את חובותיו‎

‎."‎הוא בנקרוט‎" :‎אומרים‎

‎באנגלית אומרים באמת‎ ‎.‎אותו דבר‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎"‎בנקרפט‎"‎

‎."‎בנקו רוטה‎"‎ זה מהמקור הלטיני‎

‎תודה מעומק הלב‎ .‎זה היה מרתק‎ ‎.‎ר משה ורד‎"‎להיסטוריון ד‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎עדור ומדושדש גם‎ ,‎חפור‎-‎

‎.‎מדושדש‎ ‎."‎פרייז‎ '‎קץ‎"‎ תודה שהוספת לנו‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎יובל מהתכנית‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎מבשלים היסטוריה עם יובל‎"‎

‎?‎מה יש לכם בתכנית היום‎ ,‎יובל‎ ‎.‎דודו‎ ,‎שלום‎-‎

‎היום בתכנית שלי‎ ‎,‎נדבר על היסטוריה‎

‎.‎ותוך כדי נאכל ארוחות מדהימות‎ ‎.‎נשמע שילוב מנצח‎ ,‎ואו‎-‎

‎,‎על מה תדברו היום‎ ‎?‎ומה תאכלו שם‎

‎,‎קודם נדבר על הקיסר נירון‎

‎שכנראה המציא‎ ‎,‎"‎אינפלציה‎"‎ את המושג‎

‎.‎ותוך כדי נאכל אורז מלא‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎נדבר גם על המצרים‎ ‎,‎שחילקו את היממה לשעות‎

‎,‎שהמציאו את השבוע‎ ,‎ועל הבבלים‎

‎כל זה כמובן תוך כדי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎שנאכל אורז מלא‎

‎ונדבר על האיש העשיר ביותר‎ ‎,‎מנסה מוסא ממאלי‎ ,‎אי פעם‎

‎.‎ותוך כדי נאכל אורז מלא‎ ‎ברור לך שאלה בדיוק הנושאים‎ ,‎יובל‎-‎

‎?‎שעליהם דיברנו בתכנית שלנו‎

‎,‎אולי‎ ,‎אולי‎ .‎בסדר‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎אבל אצלנו מדברים‎

‎על העובדות האלה‎

‎.‎בזמן שאוכלים אורז מלא‎

‎.‎זה פורמט ייחודי שלי‎

‎אז אפשר קצת לפתוח‎ ?‎כן‎

‎?‎את הפריים‎

‎,‎זה בדיוק מה שקורה כאן‎-‎ ?‎למה‎

‎.‎אדוני‎ ,‎כפי שאפשר להבחין‎

‎!‎רחלי‎- .‎קיי‎-‎או‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎ .‎תודה‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם אתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎,‎בית המשפט העליון‎ ,‎תראי‎

‎...‎לדעתי כבר‎ ,‎בפסק הדין המפורסם‎

‎:‎תכתוב‎ ‎יעל פרידמן‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎רווית ליגום‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎

החפרנים עונה 2 : מי המציא את חלוקת הזמן לדקות ולשניות? The Diggers Season 2: Who invented the division of time into minutes and seconds?

‎מי המציא‎ :"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ ‎?‎את חלוקת הזמן לדקות ולשניות‎

‎?‎מי גילה את הזרחן‎ ‎?‎ומי היה האיש העשיר ביותר אי פעם‎

‎?‎מה אתם עושים‎ ,‎תגידו‎

‎ההפקה ביקשה מאתנו‎ ‎.‎להעביר את כל הדפים משם לשם‎

‎.‎ואז בחזרה‎ ‎,‎זה חסר היגיון לגמרי‎-‎

‎,‎אבל זה נראה טוב בטלוויזיה‎ ‎.‎אז אני מצטרף‎

‎,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎ ."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎

‎"‎החפרנים‎"‎ התכנית‎ .‎שלום לכם‎ ‎.‎משודרת כבר אלפי שנים‎

‎...‎הטלוויזיה הומצאה רק בשנת‎ ?‎איך‎

‎10,573‎-‎והיום נחגוג את התכנית ה‎ ‎."‎החפרנים‎"‎ של‎

‎.‎זה אפילו לא מספר עגול‎ ,‎רחלי‎

‎.‎מה שהופך את זה לחגיגה אמתית‎

‎במסגרת החגיגות‎ ‎נראה היום בתכנית‎

‎את מיטב המערכונים‎ ‎.‎שאתם בחרתם‎

‎את ביקשת ממישהו‎ ?‎מה‎ ‎?‎לבחור מערכונים‎

‎?‎מי שמע על זה‎ ?‎מי בכלל בחר‎ ‎?‎מה‎- .‎אתם‎-‎

‎.‎שזה באופן טבעי אומר אני‎

‎,‎המערכון הראשון שבחרתם‎ ‎,‎אני בחרתי‎ ,‎זאת אומרת‎

‎מי חילק את הזמן‎ ,‎עונה על השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎שעה ושנייה‎ ,‎לשבוע‎

‎.‎הנה‎ .‎שנייה‎ ,‎רגע‎

‎.‎שאלה מצוינת‎ ,‎אם כן‎

‎מדוע האל מורדוך כועס‎

‎?‎בשנים שבהן יש בצורת‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎נמצאת אתנו כאן באולפן‎ ‎.‎קידר‎-‎חפרניתנו מירב פלדמן‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎.‎דודו‎ ,‎היי‎

‎...‎אז בקשר לאל מורדוך‎

‎?‎איפה היית‎ ,‎תגידי לי‎ ‎?‎מה הבעיה‎ ?‎למה‎ .‎בבית‎-‎

‎?‎מה הבעיה‎ ‎.‎שלושה ימים אני מחכה לך‎

‎מהשעמום כבר שמתי על עצמי‎ ‎.‎זקן מזויף‎

‎?‎מה קרה‎ ?‎מה קרה‎ ,‎בסדר‎ ‎?‎למה אתה כל כך כועס‎

‎.‎פשוט יש שאלה‎ ,‎לא כועס‎ ‎.‎רצינו שתעני עליה כבר ביום שלישי‎

‎?‎מה‎ ...‎יום שלי‎ ,‎בסדר‎ ‎?‎מה זה יום שלישי‎

‎אל תגידי לי שאת לא מכירה‎ ‎.‎את ימי השבוע‎

‎אל תתנשא עליי‎ ,‎בוא‎ ,‎דודו‎ ‎כאילו שאני איזו כנענית‎

‎או איזו אדומית‎ ‎.‎שלא יודעת מה זה שבוע‎

‎?‎אז את כן יודעת מה זה שבוע‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎,‎קודם כול‎ ,‎טוב‎- .‎לא‎ ‎.‎כמובן‎ ,‎אני לא מאשים אותך‎

‎.‎שבוע זה המצאה חדשה‎ ‎.‎המציאו את זה לפני שבוע‎

‎?‎מה זה שבוע‎ ‎?‎יממה את מכירה‎ .‎אני אסביר‎-‎

‎זה הזמן שעובר בטבע מהרגע‎ ,‎כן‎ ‎.‎שהשמש זורחת עד הזריחה הבאה‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎חודש את מכירה‎ .‎בדיוק‎

‎זה הזמן שעובר בטבע‎ ‎,‎כשהירח עושה מחזור שלם‎

‎מהיום שהירח נולד‎ ‎,‎עד ליום שבו הירח מלא‎

‎ובחזרה לירח דק דק דק דק דק‎ ‎,‎עד שהוא נעלם‎

‎.‎ימים ‎28‎ בערך‎ ‎.‎תודה‎- .‎בדיוק‎-‎

‎,‎הבבלים‎ ,‎אז לפני שבוע אנחנו‎ ‎הימים האלה ‎28‎ חילקנו את‎

‎,‎לארבעה חלקים שווים‎ ‎.‎כשבכל חלק יש שבעה ימים‎

‎,‎ואיך אמרת שקוראים לכל חלק‎ ‎.‎שבוע‎-‎ ?‎לכל שבעה ימים כאלה‎

‎?‎ומתי המציאו את השבוע הזה‎ ‎.‎לפני שבוע‎-‎

‎?‎מה עוד ימציאו‎ ,‎תאמין לי‎ ‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ...‎אבל‎

‎איך המציאו משהו לפני שבוע‎ ‎?‎כשלפני שבוע עוד לא היה שבוע‎

‎לא רק שנעלמת לכמה ימים‎ ,‎מירב‎ ‎,‎ולא ידעת מה זה שבוע‎

‎את אוכלת לנו את הראש‎ ‎?‎עם התחכמויות זולות‎

‎ותחזרי לפה‎ ,‎את מפוטרת‎ ‎.‎כשתלמדי להגיע בזמן‎

‎!‎מפוטרת‎ ‎.‎טוב‎-‎

‎!‎מפוטרת‎ ‎.‎טוב‎-‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎מדוע יש פחות דגים בנילוס‎

‎?‎נום משועמם‎'‎בשנים שבהן האל ח‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎ ‎נמצאת אתנו כאן באולפן‎

‎.‎קידר‎-‎חפרניתנו מירב פלדמן‎ ‎.‎שלום לך‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎.‎דודו‎ ,‎היי‎

‎...‎נום‎'‎בקשר לאל ח‎ ‎?‎איפה היית‎ ,‎תגידי לי‎-‎

‎?‎מה הבעיה‎ ,‎למה‎ .‎בבית‎ ‎?‎"‎מה הבעיה‎"‎ מה‎-‎

‎רצינו שתעני על השאלה הזו‎ ‎.‎כבר בשעה שלוש‎

‎מהשעמום כבר שמתי על עצמי‎ ‎.‎באמת‎ ,‎נו‎ .‎זקן מזויף‎

‎?‎שנה שלוש‎ ‎?‎על איזו שנה שלוש אתה מדבר‎

‎.‎שעה שלוש‎ .‎שעה‎ .‎לא שנה‎

‎אל תגידי לי‎ ‎.‎שאת לא יודעת מה זו שעה‎

‎אל תתנשא עליי‎ ,‎דודו‎ ‎כאילו שאני איזו פלשתית או יבוסית‎

‎.‎שלא יודעת מה זו שעה‎

‎?‎אז את כן יודעת מה זו שעה‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎.‎אני לא מאשים אותך‎ ,‎האמת‎- .‎לא‎ ‎.‎זה חדש לגמרי‎

‎המציאו את זה‎ ‎.‎רק לפני כמה שעות‎

‎?‎מה זה בדיוק שעות‎

‎אנחנו המצרים לקחנו‎ ‎,‎את היום ואת הלילה‎

‎וחילקנו כל אחד מהם‎ ‎.‎חלקים שווים ‎12‎-‎ל‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎?‎חלקים ‎12‎ למה דווקא‎

‎.‎12‎ כי הכי קל לספור‎

‎זה בדיוק לפי המפרקים‎ ,‎תחשבי‎ ‎.‎של ארבע האצבעות שיש לנו ביד‎

‎בארבע אצבעות יש לנו‎ ‎.‎מפרקים ‎12‎ בדיוק‎

‎.‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎ ‎.‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎

‎.‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎ ‎?‎פייר‎- .‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎

‎.‎זה באמת קל‎- .‎כן‎

‎חילקנו את היום‎ ,‎בקיצור‎ ‎,‎חלקים ‎12‎-‎ל‎

‎,‎חלקים ‎12‎-‎וגם את הלילה ל‎ ‎.‎חלקים ‎24‎ וביחד יש‎

‎?‎ואיך אמרת שקוראים לכל חלק‎ ‎.‎שעה‎-‎

‎?‎ומתי המציאו את השעות האלה‎ ‎.‎לפני כמה שעות‎-‎

‎...‎מה עוד ימציאו‎ ,‎תאמין לי‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎איך זה יכול להיות שהמציאו‎ ‎את השעות לפני כמה שעות‎

‎כשלפני כמה שעות‎ ‎?‎עוד לא היו שעות‎

‎לא רק שנעלמת לכמה שעות‎ ,‎מירב‎ ‎,‎ולא ידעת מה זו שעה‎

‎את ממשיכה להתחכם‎ ‎?‎ממש כמו בקטע הקודם‎

‎ותחזרי לפה‎ ,‎את מפוטרת‎ ‎.‎כשתלמדי להגיע בזמן‎

‎!‎מפוטרת‎

‎?‎ממה עשוי ברק‎ .‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לענות על השאלה המצוינת הזו‎

‎נמצאת אתנו כבר‎ ‎.‎קידר‎-‎חפרניתנו מירב פלדמן‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מירב‎

‎?‎מישהו ראה את מירב‎

‎?‎מירב‎

‎.‎דודו‎ ,‎היי‎

‎?‎מה נסגר אתך‎ ,‎תגידי‎ ‎?‎איפה היית‎

‎.‎הגעתי ממש מהר‎ ,‎מה‎ .‎פה‎ ‎.‎לא כזה מהר‎-‎

‎שימי לב שהספקתי ללבוש‎ ‎,‎את הזקן המזויף הזה‎

‎.‎מה שמעיד על זה שאיחרת‎ ‎!‎איחרת בשלוש שניות שלמות‎

‎?‎בשלוש מה‎ ?‎מה‎ ‎.‎שלוש שניות‎ .‎שניות‎-‎

‎אל תגידי לי‎ ‎.‎שאת לא יודעת מה זו שנייה‎

‎אל תתנשא עליי‎ ,‎בוא‎ ,‎דודו‎ ‎...‎כאילו שאני איזו‎

‎...‎איזה‎ ?‎מה יש פה באזור‎

‎איזו מישהי ששייכת לעם‎ ‎.‎שלא יודע מה זו שנייה‎

‎?‎אז את כן יודעת מה זו שנייה‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎?‎את זוכרת מה זו שעה‎- .‎לא‎

‎אכלת לי את הראש על זה‎ ‎.‎במצרים העתיקה‎

‎?‎ודקה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎60‎ זה שעה חלקי‎-‎

‎,‎זה משהו קטן‎ ‎.‎דקה‎ ,‎חלק דק של השעה‎

‎הרי כבר הוסיפו את זה‎ .‎את צודקת‎ ‎.‎לשעונים לפני מאה שנה‎

‎,‎אז עכשיו‎ ‎,‎כשיש שעונים מספיק מדויקים‎

‎,‎התחלנו להשתמש בשנייה‎

‎שנקראת ככה כי זו הפעם השנייה‎ ‎.‎60‎-‎שאנחנו מחלקים את השעה ל‎

‎.‎הפעם הראשונה היא דקה‎

‎בפעם השנייה ‎60‎-‎מחלקים ב‎ ‎.‎יפה‎ ,‎יפה‎- .‎כן‎ .‎ומקבלים שנייה‎

‎?‎ומתי התחילו להשתמש בשנייה‎ ‎.‎לפני כמה שניות‎-‎

‎...‎מה עוד ימציאו‎ ,‎תאמין לי‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎איך זה יכול להיות שהמציאו‎ ‎את השניות לפני כמה שניות‎

‎...‎כשלפני כמה שניות‎ ‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎אתה עומד לפטר אותי עכשיו‎

‎ולדבר כאן עוד אלף שנה‎ ‎?‎כשימציאו עוד חלוקה‎

‎יחלקו את השנייה‎ ,‎למשל‎ ‎לאלף חלקים‎

‎?‎"‎מילישנייה‎"‎ ואז יקראו לזה‎

‎.‎המערכון נגמר כאן‎ .‎לא‎ ,‎לא‎

‎.‎בעוד שנייה‎ ‎.‎עכשיו‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎וגם באנגלית המשמעות‎ .‎נכון‎ ‎"‎מינוט‎"‎ או‎ "‎מינט‎"‎ של המילה‎

‎,‎זה משהו קטן‎ ‎,‎החלק הקטן של השעה‎

‎.‎זה שני‎ "‎סקונד‎"‎ ושל‎ ‎.‎חלוקה שנייה‎ ,‎כלומר‎

‎.‎יופי‎ .‎מרתק‎ .‎כן‎ ,‎כן‎

‎בואו נמשיך‎ ‎.‎12,056‎-‎בחגיגת התכנית ה‎

‎?‎רחלי‎ ,‎10,573‎ זה לא היה‎ ,‎רגע‎

‎.‎רק בדקתי אותך‎ ,‎דודו‎

‎אתה מקבל פרס‎ ‎.‎תודה‎- .‎על התיקון הזה‎

‎בוא תבחר איזה מערכון‎ ‎.‎שאתה רוצה שנראה‎

‎אני בוחר‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎את המערכון על הוויקינגים‎

‎בואו נראה מבזק התנצלות‎ !‎מעולה‎ ‎.‎שעוסק בזרחן ‎18‎-‎מהמאה ה‎

‎?‎מה הקשר לוויקינגים‎ ‎.‎זה מתחיל‎ ...‎ששש‎-‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎.‎התנצלות רשמית בפני האלכימאים‎

‎וכבר נמצא אתנו כאן באולפן‎

‎,‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎.‎הפכתי להיות אלכימאי‎-‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎אני עושה כל מיני ניסויים‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎אז רק תשים את זה בצד‎ ‎.‎זה מפריע‎

‎.‎תודה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אלכימאי‎-‎

‎.‎ולענייננו‎ ‎,‎לפני הכימיה הייתה האלכימיה‎

‎.‎שבה עסקו האלכימאים‎

‎האלכימאים ניסו למצוא חומר‎ ‎,‎האדם חיי נצח‎-‎שיעניק לבני‎

‎-‎ וגם ניסו למצוא את אבן החכמים‎

‎חומר שיאפשר להפוך חומרים זולים‎ ‎.‎כמו כסף וזהב‎ ,‎למתכות יקרות‎

‎אז האלכימאים‎- .‎מדהים‎ ‎,‎לא הצליחו לא בזה ולא בזה‎

‎,‎אבל הם כן גילו תגליות חשובות‎

‎התגלית‎ ,‎למשל‎ ,‎כמו‎ ‎.‎של האלכימאי הגרמני הניג ברנד‎

‎,‎גם ברנד חיפש את אבן החכמים‎

‎וכדי למצוא אותה‎ ‎.‎הוא ניסה לזקק את השתן שלו‎

‎להפריד את השתן שלו‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎לכל מרכיביו‎

‎,‎את אבן החכמים הוא לא מצא‎ ‎.‎אבל הוא מצא משהו אחר‎

‎.‎כן‎ .‎הוא גילה את הזרחן‎

‎מסתבר שבשתן של כל אחד מאתנו‎ ‎.‎יש זרחן‎

‎,‎וזה הזמן להתנצל בפני האלכימאים‎

‎שלמרות שהם עשו‎ ‎,‎כמה דברים די מוזרים‎

‎,‎ונכשלו במרדף אחרי אבן החכמים‎ ‎.‎הם הניחו את היסוד למדע הכימיה‎

‎.‎משה‎

‎.‎סליחה‎

‎?‎מה עשית‎

‎כיביתי את כל האורות‎ ‎.‎כדי שיראו איך הזרחן זורח בחושך‎

‎.‎לא‎-‎ ?‎יש פה בכלל זרחן‎

‎...‎איזה אמן‎- .‎סליחה‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎זה היה מקסים‎ ‎.‎קצת כלכלה‎ ,‎ועכשיו‎

‎לא ידעתי‎ ,‎רחלי‎ ,‎ואו‎ ‎.‎שאת מתעניינת בכלכלה‎

‎אבל המערכון הבא‎ ,‎אני לא‎ ‎,‎הוא מערכון שלי‎

‎,‎שעוסק בשאלה‎ ‎?‎מי המציא את האינפלציה‎

‎מערכון נהדר‎ .‎בואו נראה‎ ‎.‎שמשוחק באופן מדהים‎

‎,‎אגב‎ ,‎המערכון הזה‎ ‎.‎צולם ברומא העתיקה‎

‎.‎בבקשה‎ .‎תודה על המידע‎

‎,‎"‎כסף רומאי בכיף‎"‎ ‎.‎תכנית הלילה הכלכלית של רומא‎

‎:"‎כסף רומאי בכיף‎"‎והערב ב‎

‎כמה כסף‎ ‎?‎יעלה לנו להיכנס לקולוסאום‎

‎?‎איפה הכי משתלם לקנות עבדים‎

‎אפ רומאי חדש‎-‎וסטארט‎

‎שיעזור לכם לשמור‎ ‎.‎כריכה‎ -‎ על הספרים שלכם‎

‎.‎זה לא יתפוס‎ ,‎ניחוש שלי‎

‎נברר מה קורה‎ ,‎אבל לפני הכול‎ ‎.‎עם מחירי החרובים בשוק‎

‎נמצא אתנו מוכר החרובים‎ ‎.‎יובלוס סגל‎

‎.‎רחלי‎ ,‎שלום‎ .‎כן‎ ‎.‎החרובים היום בשמים‎ ,‎אם כן‎

‎?‎קלטת‎

‎כמה עולים החרובים‎ ,‎יובלוס‎ .‎מדהים‎ ‎?‎היום בשוק של רומא‎

‎.‎חמישה מטבעות זהב לסלסילה‎

‎?‎חמישה מטבעות זהב‎ ,‎אה‎-‎או‎ ‎.‎זה יקר‎

‎?‎אמרתי חמישה‎ ‎.‎רחלי‎ ,‎התכוונתי שישה‎

‎?‎שישה מטבעות זהב‎ ,‎אה‎-‎או‎ ‎.‎עוד יותר יקר‎

‎?‎אמרתי שישה‎ ‎.‎התכוונתי שבעה‎

‎יש גבול לכמה פעמים‎ ,‎יובל‎ ‎."‎יקר‎ ,‎אה‎-‎או‎"‎ אני יכולה להגיד‎

‎.‎התכוונתי שבעה‎ ?‎אמרתי שבעה‎

‎אני רואה‎ ‎.‎שעליית מחירי החרובים נבלמה‎

‎.‎פשוט נגמרו לי השלטים‎ ,‎לא‎

‎איך אתה מסביר‎ ,‎יובל‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎את עליית מחירי החרובים‎

‎?‎פתאום החרוב שווה יותר‎ ‎.‎ההפך‎-‎

‎?‎מה זה אומר‎ ‎.‎הכסף שלנו שווה פחות‎-‎

‎חמישה מטבעות זהב כבר‎ ‎.‎לא מספיקים כדי לקנות סלסילה‎

‎אז איך זה יכול להיות‎ ‎?‎שהכסף שווה פחות‎

‎?‎מכירה את הקיסר שלנו נירון‎ ‎.‎בפנים‎ ,‎"‎שלום שלום‎"‎ כזה‎-‎

‎,‎אז נירון הוא כזה קצת בזבזן‎ ‎.‎והוא בזבז את רוב הזהב שהיה לו‎

‎כדי להתגבר על הבעיה‎ ‎.‎הוא הקטין את מטבעות הזהב‎

‎?‎כן‎ ,‎אבל אני סוחר‎ ‎.‎אני לא פראייר‎

‎,‎אז נירון הקטין את המטבעות‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎ולכן כל מטבע מכיל פחות זהב‎

‎ואפשר לקנות באמצעותו‎ ‎.‎פחות חרובים‎

‎.‎זה לא רומא פה‎ ,‎תאמיני לי‎ ‎.‎קגו‎'‎זו צ‎

‎?‎קגו‎'‎מה זו צ‎ ‎.‎תשכחי מזה‎ .‎זאת עיר עתידית‎-‎

‎אפשר לסכם ולומר‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎שסלסילת חרובים‎ ‎.‎עולה שבעה מטבעות זהב‎

‎.‎התכוונתי תשעה‎ ?‎אמרתי שבעה‎

‎.‎חשבתי שנגמרו לך השלטים‎ ‎.‎הפכתי את השלט של השש‎-‎

‎.‎רחלי‎ ,‎אני עובד עם מה שיש‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎עובד עם מה שיש‎

‎אז למה מחיר החרובים‎ ‎?‎ממשיך לעלות‎

‎?‎מכירה את הקיסר שלנו נירון‎ ‎.‎בפנים‎ ,‎"‎שלום שלום‎"-‎

‎,‎מסתבר שנירון המשיך לבזבז זהב‎ ‎אז עכשיו הוא התחיל לייצר מטבעות‎

‎מזהב שמעורבב‎ ‎.‎עם מתכות זולות יותר‎

‎אז עכשיו המטבעות‎ ‎?‎שווים עוד פחות‎

‎.‎קגו‎'‎זו צ‎ ,‎תאמין לי‎ ‎?‎קגו‎'‎מה זו צ‎-‎

‎.‎עיר עתידית‎ ‎.‎לא שמעתי עליה מעולם‎-‎

‎עכשיו המטבעות‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎,‎מכילים עוד פחות זהב מקודם‎

‎ולכן אפשר לקנות איתם‎ ‎.‎פחות חרובים‎

‎.‎קידר‎-‎תודה רבה ליובל סגל‎

‎היום בערב‎ ,‎יובל‎ ,‎אגב‎ ‎.‎ה‎'‎באים אליי כמה חבר‎

‎אפשר לקנות ממך‎ ‎.‎בטח‎-‎ ?‎סלסילת חרובים‎

‎,‎אבל רק בשבילך‎ ,‎בשבילך‎ ‎,‎אל תגלי לאף אחד‎

‎,‎כי זה מחיר מיוחד לחברים‎

‎.‎עשרה מטבעות בבקשה‎ ‎!‎?‎מה‎-‎

‎אתה לא יכול‎ ‎.‎להעלות ככה את המחיר‎

‎אין לך אפילו שלט‎ ‎.‎עם המחיר הזה‎

‎,‎גם מחיר השלטים עלה‎

‎אז פשוט עברתי‎ ‎.‎פה‎-‎לעליית מחירים בעל‎

‎את רוצה לקנות עכשיו‎ ‎?‎או לחכות לעוד עליית מחירים‎

‎.‎בסדר‎ ,‎טוב‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎תודה רבה‎-‎

‎.‎תודה‎- .‎בבקשה‎

‎.‎תיהני עם החברים‎ ‎אני מקווה שזו הפעם האחרונה‎-‎

‎.‎שהכסף מאבד ככה מהערך שלו‎

‎.‎זו לא הייתה הפעם האחרונה‎ ,‎אז לא‎

‎,‎הקיסר נירון המציא את האינפלציה‎ ‎,‎שזה אומר ירידת ערך הכסף‎

‎אבל התופעה הזו‎ ‎.‎מלווה אותנו עד היום‎

‎,‎אור טרחנית של חוכמה‎-‎אתה קרן‎ ‎.‎תודה‎- .‎דודו הקטן‎

‎,‎אגב‎ ,‎בא לך‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎אפ‎-‎לראות קצת סטנד‎

‎אפ‎-‎הנה קטע סטנד‎ .‎מצוין‎ ‎.‎15‎-‎שצולם במאה ה‎

‎?‎מה שלומכם‎ ?‎מה העניינים‎ ,‎היי‎

‎אתמול לקחתי מישהי‎ ,‎טוב‎ ‎.‎לאכול בפונדק‎

‎הייתי בטוח שהיא תזמין‎ ‎,‎מים או סלט‎

‎:‎אז שאלתי אותה‎ ‎"‎?‎מה את מזמינה‎"‎

‎."‎צלי‎" :‎אז היא אומרת לי‎

‎,‎סליחה‎" :‎אמרתי לה‎ ‎"‎?‎מנסה מוסא‎ ,‎מה אני נראה לך‎

‎!‎בוז‎ ‎.‎מנסה מוסא‎-‎

‎.‎הרסתי את זה‎ ,‎סליחה‎ ‎.‎מנסה מוסא הראשון‎

‎!‎בוז‎

‎?‎אתם לא מכירים אותו‎

‎.‎רגע‎ ...‎מנסה מוסא‎

‎מנסה מוסא‎ ‎.‎הוא האיש הכי עשיר בעולם אי פעם‎

‎.‎הוא היה הקיסר של מאלי‎ ‎.‎מאלי זה פה‎ .‎מאלי‎ ,‎הנה‎

‎,‎1280‎-‎הוא נולד ב‎

‎והאימפריה שלו התפרסה‎ ‎.‎טימבוקטו ומאלי‎ ,‎על פני גאנה‎

‎הוא התעשר בגלל שהוא שלט‎ ‎,‎במשאבים החיוניים באזור‎

‎.‎בעיקר במלח ובזהב‎

‎גם עוד מאות שנים‎ ,‎ותסמכו עליי‎ ‎.‎לא יהיה איש עשיר כמו מנסה מוסא‎

‎?‎אז הבנתם‎

‎,‎אם אני הייתי עשיר כמו מנסה מוסא‎ ‎...‎כאילו‎ .‎אז הייתי מזמין לה צלי‎

‎.‎הזה‎ '‎הפאנץ‎ ,‎זה קורע‎ ,‎מה‎

‎,‎ניסיתי אותו על סבתא שלי‎ ‎.‎היא נקרעה עליי מצחוק‎

‎,‎היא לא שומעת כל כך טוב‎ ‎.‎אבל היא הגיבה‎

‎!‎בוז‎

‎ועכשיו קבלו לבמה‎ ‎!‎את הסטנדאפיסט מני גנרי‎

‎?‎מה שלומכם‎ ?‎מה שלומכם‎ .‎אהלן‎

‎!‎כן‎-‎ ?‎מכירים סוס מרוצים‎

‎?‎ומה אם אנחנו לא מרוצים‎

‎כדי לסיים את ספיישל העבר שלנו‎

‎נמצא אתנו כאן באולפן‎ ‎.‎ההיסטוריון משה ורד‎

‎.‎שלום שלום‎- .‎שלום לך‎

‎,‎דיברנו קודם על אינפלציה‎ ,‎משה‎

‎אבל קודם כול‎ ‎.‎בוא נדבר באופן כללי על כסף‎

‎מתי התחילו‎ ‎?‎בכלל להשתמש בכסף‎

‎?‎ואיך נסעו באוטובוס לפני זה‎ ‎?‎קו מאבן‎-‎האם היה כזה רב‎

‎,‎אני עושה גם אפקטים‎ ‎.‎כן‎- .‎אני מקל על עורך הסאונד‎

‎?‎מה עשו לפני‎ ‎?‎מתי התחילו להשתמש‎

‎ממש אנחנו יודעים‎

‎שהשתמשו במטבעות‎

‎במאה השמינית לפני הספירה‎

‎.‎מה שהיה יוון‎ ,‎במערב טורקיה‎

‎במטבעות שהוציאו אותם‎

‎.‎מחומר שנקרא אלקטרום‎ ‎.‎אלקטרום‎-‎ ?‎אלקטרום‎-‎

‎?‎מה זה החומר הזה‎ ‎,‎זה חומר טבעי של זהב וכסף‎-‎

‎לפעמים עם עוד כל מיני חומרים‎ ‎,‎כמו נחושת או דברים אחרים‎

‎.‎שהוא טבעי‎

‎.‎היה לו ערך‎ .‎היה לו ערך‎

‎המטבעות הראשונים‎ ‎,‎היו של אותו אזור‎

‎והערך שלהם היה בזה‎ ‎שאנשים היו מוכנים לקבל את זה‎

‎,‎כאמצעי תשלום‎

‎להחזיק את זה בביתם‎ ‎.‎ולשלם את זה‎

‎ציפור קטנה לחשה לי‎ ‎שלפני המצאת הכסף‎

‎אנשים היו משתמשים‎ ‎.‎בסחר חליפין‎

‎,‎אגב‎ ,‎אני‎ ‎.‎שילמתי לציפור הזו בגרגירים‎

‎.‎זו לא ציפור‎ ,‎לא‎ ,‎סתם‎ ‎,‎זו הייתה התחקירנית שלנו‎

‎.‎שגם לה אנחנו משלמים בגרגירים‎

‎?‎האם אתה עוקב אחריי‎ ,‎משה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎-‎

‎.‎אז בוא נדבר על סחר חליפין‎

‎סחר חליפין הוא בעצם‎ ‎.‎סוג הסחר הראשון בעולם‎

‎אז לפני המטבעות‎ ‎.‎אנשים החליפו סחורות‎

‎.‎מאות אלפי שנים לפני כן‎ ‎.‎עשרות אלפי שנים‎- ...‎ואו‎-‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎איך זה עבד‎ ‎.‎זה עבד לפי היצע וביקוש‎-‎

‎,‎היה לו עודף של שעורה‎ ,‎אדם‎ ‎,‎מצד שני הוא רצה לאכול עוף לשבת‎

‎:‎פנה לאחד שיש לו עוף ואמר לו‎

‎תן לי את העוף שלך‎"‎ ‎".‎ואני אתן לך חצי שק שעורה‎

‎?‎ומה עושה עסקת חליפין‎

‎אומרת מה שווה עוף‎ ‎.‎במחירים של שעורה ברגע נתון‎

‎יכול להיות שבשבוע הבא‎ ‎הוא היה רוצה שק שלם של שעורה‎

‎או היה מסתפק‎ ‎.‎ברבע שק של שעורה‎

‎.‎ביקוש נקודתי‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎סחר חליפין הוא ביקוש נקודתי‎ .‎נכון‎-‎

‎ומה החסרונות‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎של סחר חליפין‎

‎זה שהארנק היה מלא‎ ,‎כמובן‎ ,‎מלבד‎ ‎.‎מטילי זהב‎ ,‎עזים‎ ,‎אבנים‎ ,‎בחיטה‎

‎.‎קצת לא נוח לשבת עם ארנק כזה‎

‎,‎ף‎"‎אל‎ ,‎הבעייתיות היא‎ ‎...‎שהוא מאוד מאוד‎

‎.‎הוא לא גמיש‎

‎אתה צריך‎ .‎יש לך רק שעורה‎ ‎.‎לחפש מישהו שרוצה שעורה‎

‎ואותו אחד שרוצה למכור את העוף‎ ‎,‎ולאכול משהו‎

‎.‎לא כולם רוצים את העוף‎

‎.‎זה די מגביל את הסחר‎

‎בשלב מסוים התקבלה השעורה‎ ‎.‎כאמצעי תשלום‎

‎אז זה בדיוק מוביל אותי‎ ‎.‎לשאלה הבאה‎

‎אתה סיפרת לתחקירנית שלנו‎

‎שהשם של השקל שלנו‎ ‎?‎נכון‎ ,‎נגזר מהמטבע הקדום שיקלו‎

‎.‎שהיה משקל קבוע של תבואה‎

‎זה נכון או שהיא עבדה עלינו‎ ‎ואנחנו נפטר אותה‎

‎,‎ולא נשלם לה‎ ‎?‎לא בתבואה ולא בשיקלו‎

‎אז מה תעשו‎ ‎,‎עם הגרגירים שנשארו‎

‎?‎אם לא תשלמו לה‎ ‎.‎נשמור לעונה הבאה‎-‎

‎.‎זה נכון מאוד‎ ,‎ובכן‎

‎השכר נקבע ביכולת עבודה‎ ‎.‎של אישה במסופוטמיה‎

‎,‎כלומר‎ ,‎יכולת עבודה של אישה‎ ‎.‎כמה שעורה היא מצליחה לצבור‎

‎ואדם ידע שהוא צריך לשלם‎ ‎כך וכך יחידות של שעורה‎

‎תמורת הקרקע שהוא מקבל‎ ‎.‎מבעלי הקרקע‎

‎זאת אומרת ששעורה‎ ‎.‎זה היה בעצם המטבע הראשון‎

‎.‎כן‎- .‎מטבע‎ ,‎במירכאות‎

‎.‎אז כבר יש לנו כותרת‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎לפני שהשתמשו במטבעות‎ ‎,‎השתמשו בסחר חליפין‎

‎אבל בין לבין כן השתמשו בשעורה‎ ‎.‎בעצם‎ ,‎כסוג של כסף‎

‎.‎סטנדרטיזציה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎והשם של השקל הוא על שם שיקלו‎

‎שזו בעצם כמות מסוימת‎ ‎.‎נכון‎- .‎של שעורה‎

‎עד היום באנגליה‎ ‎,‎"‎פאונד‎"‎ משתמשים במושג‎

‎.‎גרם של כסף ‎450‎ שזה בעצם‎

‎באמת פאונד‎ .‎נכון‎ ‎,‎זאת יחידת מידה של משקל‎

‎,‎ועל שם יחידת המידה של המשקל‎ ‎,‎המטבע‎

‎.‎נכון‎- .‎כמו אצלנו עם השקל‎

‎.‎זה מטורף לגמרי‎ ,‎שמע‎ ‎.‎זה לא ייאמן‎ ,‎אנחנו לומדים פה‎

‎,‎היכן היו הבנקים הראשונים‎ .‎טוב‎ ‎?‎ומדוע קראו להם בנקים‎

‎מלבד העובדה‎ ‎?‎שהיה מדובר בבנקים‎

‎לקוחה‎ "‎בנק‎"‎ המילה‎ ‎.‎מהמילה הלטינית ספסל‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎ספסל‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎בשעתו היו אנשים שהתפקיד שלהם‎ ‎,‎להלוות כספים‎ ,‎היה להחליף כספים‎

‎היה להם ספסל בשוק‎ ,‎והם‎

‎.‎או במקום מסוים‎ ‎?‎על איזו תקופה אנחנו מדברים‎-‎

‎אפילו אנחנו מדברים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎ך‎"‎על תקופת התנ‎

‎,‎למשל‎ ,‎אנחנו יודעים‎ ‎.‎מהסיפורים של הנוצרים‎

‎כשישו מגיע לבית המקדש‎

‎הוא מתרגז על החלפנים‎ ‎,‎שהיו סביב בית המקדש‎

‎,‎שעסקו בהחלפת מטבע‎

‎,‎והורס להם את הכיסאות‎ ‎.‎הורס להם את הספסלים‎

‎.‎עשה בלגן בבנק‎ ‎,‎כן‎ ,‎עשה בלגן בבנקים‎-‎

‎.‎משום שהיו כמה כאלה‎

‎,‎ולכן הוא נאסר‎ ‎.‎ובסופו של דבר גם הוצא להורג‎

‎.‎אז בנק זה ספסל‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎ספסל‎-‎

‎?‎ומה היו עושים על אותו ספסל‎ ‎,‎היה יושב על הספסל‎-‎

‎ולידו היה כסף בשק או בקערה‎ ‎.‎או בדלי או בכל כלי אחר‎

‎,‎או שהוא היה מחליף כספים‎

‎משום שאנשים‎ ‎,‎הגיעו ממקומות מסוימים‎

‎,‎והוא קבע את השער‎

‎או שהוא היה מלווה כספים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תמורת ריבית‎

‎,‎אדם כזה‎ ,‎עכשיו‎ ‎,‎ברגע שירד מנכסיו‎

‎הלווה ולא קיבל חזרה‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎הוא איבד את האמון‎ ,‎או עשה טעות‎

‎לא באו‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎לעשות אתו עסקים יותר‎

‎.‎ואז היו באים ושוברים את הספסל‎

‎?‎פיזית שוברים לו את הספסל‎ ‎,‎ממש שוברים את הספסל‎ ,‎שוברים‎-‎

‎.‎הספסל נשבר‎ ,‎מכים בו ברצפה‎

‎ולזה היו קוראים בלטינית‎ ‎.‎הספסל שבור‎ - "‎בנקו רוטה‎"‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎ועד היום משתמשים במושג‎-‎

‎אדם שאיבד את נכסיו‎ ‎,‎ולא יכול לשלם את חובותיו‎

‎."‎הוא בנקרוט‎" :‎אומרים‎

‎באנגלית אומרים באמת‎ ‎.‎אותו דבר‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎"‎בנקרפט‎"‎

‎."‎בנקו רוטה‎"‎ זה מהמקור הלטיני‎

‎תודה מעומק הלב‎ .‎זה היה מרתק‎ ‎.‎ר משה ורד‎"‎להיסטוריון ד‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎עדור ומדושדש גם‎ ,‎חפור‎-‎

‎.‎מדושדש‎ ‎."‎פרייז‎ '‎קץ‎"‎ תודה שהוספת לנו‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎יובל מהתכנית‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎מבשלים היסטוריה עם יובל‎"‎

‎?‎מה יש לכם בתכנית היום‎ ,‎יובל‎ ‎.‎דודו‎ ,‎שלום‎-‎

‎היום בתכנית שלי‎ ‎,‎נדבר על היסטוריה‎

‎.‎ותוך כדי נאכל ארוחות מדהימות‎ ‎.‎נשמע שילוב מנצח‎ ,‎ואו‎-‎

‎,‎על מה תדברו היום‎ ‎?‎ומה תאכלו שם‎

‎,‎קודם נדבר על הקיסר נירון‎

‎שכנראה המציא‎ ‎,‎"‎אינפלציה‎"‎ את המושג‎

‎.‎ותוך כדי נאכל אורז מלא‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎נדבר גם על המצרים‎ ‎,‎שחילקו את היממה לשעות‎

‎,‎שהמציאו את השבוע‎ ,‎ועל הבבלים‎

‎כל זה כמובן תוך כדי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎שנאכל אורז מלא‎

‎ונדבר על האיש העשיר ביותר‎ ‎,‎מנסה מוסא ממאלי‎ ,‎אי פעם‎

‎.‎ותוך כדי נאכל אורז מלא‎ ‎ברור לך שאלה בדיוק הנושאים‎ ,‎יובל‎-‎

‎?‎שעליהם דיברנו בתכנית שלנו‎

‎,‎אולי‎ ,‎אולי‎ .‎בסדר‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎אבל אצלנו מדברים‎

‎על העובדות האלה‎

‎.‎בזמן שאוכלים אורז מלא‎

‎.‎זה פורמט ייחודי שלי‎

‎אז אפשר קצת לפתוח‎ ?‎כן‎

‎?‎את הפריים‎

‎,‎זה בדיוק מה שקורה כאן‎-‎ ?‎למה‎

‎.‎אדוני‎ ,‎כפי שאפשר להבחין‎

‎!‎רחלי‎- .‎קיי‎-‎או‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎ .‎תודה‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם אתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎,‎בית המשפט העליון‎ ,‎תראי‎

‎...‎לדעתי כבר‎ ,‎בפסק הדין המפורסם‎

‎:‎תכתוב‎ ‎יעל פרידמן‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎רווית ליגום‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎