×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה שניה- "Badgers" ;) - second season, החפרנים עונה 2 : מי המציא את הפיצה?

החפרנים עונה 2 : מי המציא את הפיצה?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎מי המציא את הפיצה‎

‎למה הקול שלנו‎ ‎?‎נשמע שונה בהקלטה‎

‎?‎ומדוע אנחנו מסמיקים‎

‎..."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎

‎.‎ביקשתי עם פטריות‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎אז מהתחלה‎-‎

‎.‎מיד מתחילים‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎חפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי אלין‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎,‎רציתי לדעת‎ ‎?‎מי המציא את הפיצה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎?‎מי המציא את הפיצה‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎לחפרנינו יובל סגל ומירב פלדמן‎

‎.‎קידר וקידר בהתאמה‎

‎.‎לא‎ ,‎לא‎- .‎חברים‎ ,‎שלום לכם‎

‎.‎קימוח‎- .‎זה בזה‎ .‎זה בקימוח‎

‎.‎די‎ ...‎אני פשוט‎ .‎שנייה‎ ,‎דודו‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎ .‎אני באמצע הזמנה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎

‎...‎חברים‎ ,‎טוב‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎?‎חברים‎-‎

‎,‎אני איתך‎ ,‎דודו‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎אבל בוא נעשה את זה זריז‎

‎אנחנו עוד לא יודעים‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎איפה אתם‎

‎אבל‎ ,‎ובאיזו תקופה אתם נמצאים‎ ‎.‎אפשר להבין שפתחתם פיצרייה‎

‎.‎פיתרייה‎ ,‎לא פיצרייה‎ .‎לא‎ ?‎מה‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎פיתרייה‎-‎

‎אבל נשלחתם לברר איך המציאו‎ ‎.‎לא את הפיתה‎ ,‎את הפיצה‎

‎,‎אני יודעת‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎דודו‎ ,‎אבל אנחנו הגענו מוקדם מדי‎

‎.‎לספירה ‎80‎ אנחנו באיטליה בשנת‎

‎.‎עוד לא המציאו כאן את הפיצה‎ ‎.‎יש פה רק פיתה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎,‎חברים‎ ,‎טוב‎ ‎?‎רק איך נראית הפיתה הזו‎

‎זה לא בדיוק פיתה‎ ,‎תראה‎ ‎,‎כמו שאנחנו מכירים‎

‎,‎זו יותר עוגה שטוחה כזאת‎ ‎.‎אבל קוראים לזה פיתה‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎.‎פיתה ביוונית עתיקה זו עוגה‎ ‎,‎אבל אם לא אכפת לך‎

‎,‎יש לנו פשוט עוד הזמנה‎ ‎.‎אז רק רגע‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎.‎נראה שאתם מאוד עסוקים שם‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎-‎ ?‎כמה פיתות הזמינו עכשיו‎

‎,‎פיתה‎"‎אז מה זה כל ה‎- .‎אחת‎ ‎הזה‎ "‎פיתה‎ ,‎פיתה‎ ,‎פיתה‎ ,‎פיתה‎

‎?‎שאתם אומרים‎

‎.‎זה סתם‎ ,‎בסדר‎ ,‎דודו‎ ‎.‎זה שיחשבו שאנחנו עסוקים‎

‎.‎זה מביא לקוחות‎ ‎.‎דודו‎ ,‎אנחנו צריכים לשדר הצלחה‎

‎.‎הצלחה‎ ,‎הצלחה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎זה עובד לגמרי‎-‎

‎,‎עם כל הכבוד לפיתה‎ ,‎חברים‎ ,‎טוב‎ ‎.‎בואו נחתור לתשובה לשאלה‎

‎השאלה הייתה איך המציאו‎ ‎,‎את הפיצה כמו שאנחנו מכירים‎

‎.‎עם התוספות למעלה וכאלה‎ ‎?‎מה זאת אומרת‎-‎

‎גם את הפיתה כאן‎ ‎.‎מגישים עם תוספות‎

‎.‎נכון‎-‎ ?‎פיתה עם תוספות‎

‎לספירה ‎80‎ כבר בשנת‎ ‎.‎הגישו פיתה עם תוספות מלמעלה‎

‎.‎תודה‎ ...‎אם אתה רוצה‎ ,‎עכשיו‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎?‎נכון‎ ,‎יש לנו פיתה ספיישל‎ ‎.‎ממש ממש היום‎

‎שזה מתכון אמיתי‎ ‎ממש מהתקופה הזו‎

‎,‎גבינה‎ ,‎עוף‎ ,‎של פיתה עם שום‎ ‎.‎פלפל ושמן‎

‎אז הפיתה הזו שהכינו פעם‎ ,‎רגע‎ ‎?‎כן היו עליה תוספות‎

‎?‎מה זאת אומרת‎ ‎.‎אנחנו כבר מכינים לך אחת‎ ,‎דודו‎

‎אחד פיתה ספיישל‎ ‎.‎פלפל ושמן‎ ,‎גבינה‎ ,‎עוף‎ ,‎עם שום‎

‎.‎נגמר השום‎- .‎נגמר השום‎ ‎.‎נגמר העוף‎- .‎נגמר העוף‎-‎

‎.‎נגמרה הגבינה‎- .‎נגמרה הגבינה‎ ‎.‎נגמר הפלפל‎- .‎נגמר הפלפל‎-‎

‎.‎נגמר השמן‎- .‎נגמר השמן‎ ‎.‎תודה‎-‎

‎אולי אתה רוצה במקום כל זה‎ ‎?‎פשוט פיתה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎האמת שפיתה ככה‎-‎

‎.‎חברים‎ ,‎זה קצת יבש לי‎ ‎.‎פיתה זה יבש‎

‎מה עם רוטב העגבניות‎ ‎?‎ששמים על פיצות‎

‎?‎אולי תשימו לי את זה על הפיתה‎

‎.‎ילד‎ ?‎עגבניות‎ ‎.‎איזה הזוי‎-‎

‎אתה‎ ?‎אתה רוצה עם עגבניות‎ ‎.‎שנה ‎1,500‎-‎תצטרך לחכות יותר מ‎

‎כי העגבניות הגיעו לאירופה‎-‎ ?‎למה‎ ‎.‎רק אחרי שגילו את אמריקה‎

‎.‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎מה‎ ?‎קיי‎-‎מה או‎-‎

‎?‎שנה ‎1,500‎ ,‎מה‎- .‎אני אחכה‎ ‎.‎חברים‎ ,‎יש לי זמן‎-‎

‎.‎אחת פיתה עם עגבניות‎ ...‎אז‎ ,‎טוב‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎...‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎

‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎ ‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎-‎

‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎

‎.‎דודו‎ ,‎הפיצה שלך מוכנה‎ ‎?‎כבר המציאו את הפיצה‎ ,‎רגע‎-‎

‎?‎הרי מה זה פיצה‎ .‎כן‎ ‎.‎פיתה עם עגבניות וגבינה‎

‎מה קרה שם‎ ?‎אבל איך זה קרה‎ ‎?‎כשלא ראינו אתכם‎

‎...‎ברגע שהעגבניות הגיעו לאיטליה‎ ‎.‎יופי‎

‎התושבים העניים של העיר נפולי‎

‎התחילו להשתמש בעגבניות‎ ‎,‎בתור רוטב על הפיתה‎

‎וככה בעצם נוצרה הפיצה‎ ‎.‎כמו שאנחנו מכירים אותה היום‎

‎פיצה‎ ,‎דודו‎ ,‎עד היום‎ ‎עם רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה‎

‎...‎נקראת פיצה נפוליטנה על שם‎ ‎.‎תודה‎- .‎העיר נפולי‎-‎

‎אז פיצה נפוליטנה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎נקראת על שם נפולי‎

‎שם כנראה המציאו את הפיצה‎ ‎,‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎שזה אומר סוג של פיתה‎ ‎.‎עם רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה‎

‎?‎יש אצלכם גם משלוחים‎ ,‎אגב‎

‎כל הדיבורים האלה‎ ‎.‎עשו אותי רעב בטירוף‎

‎רק תגיד ויובל יביא לך פיצה‎ .‎ברור‎ ‎.‎דוך‎ ,‎על קטנוע ישר אליך‎

‎?‎תוך כמה זמן הוא מגיע‎

‎צריך לחכות‎ .‎שנה ‎400‎ עניין של‎ ‎.‎עד שימציאו את הקטנוע‎

‎.‎נראה לי שאני אוותר הפעם‎ ‎.‎חבל‎ ?‎למה‎-‎

‎שנה ודקה ‎400‎ אם הוא בא תוך‎ ‎.‎חבל‎ .‎אתה מקבל לחם שום‎

‎,‎אני מודה לכם‎ ‎.‎ובכל זאת אני אסרב לעסקה הזאת‎

‎תודה רבה מעומק הלב‎ ‎למירב פלדמן קידר‎

‎.‎וליובל סגל קידר‎ ‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎-‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה לכם‎

‎,‎ממש עוד מעט‎ ‎מדוע הקול שלנו נשמע שונה‎

‎כשאנחנו שומעים‎ ‎?‎הקלטה של עצמנו‎

‎.‎מבזק התנצלות מיוחד‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎,‎בפעם הראשונה בטלוויזיה‎

‎.‎התנצלות רשמית בפני העגבנייה‎

‎וכבר נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎מטס סליחה מיוחד‎"‎ ?‎מה זה‎ ‎,‎ברחבי הארץ‎

‎כולל מטוס סליחה מיוחד‎"‎ ‎?‎"‎עם הטייס משה מלכה‎

‎.‎תראה‎

‎אני רואה את המטוס‎ ,‎כן‎ ‎.‎עם השלט הענק‎

‎,‎אם אתה כאן‎ ,‎משה‎ ,‎אבל‎ ‎?‎מי מטיס את המטוס‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎העגבנייה‎ ,‎כמו שאמרנו‎ .‎ולעניין‎ ‎,‎16‎-‎הגיעה לאירופה רק במאה ה‎

‎כנראה מהרי האנדים‎ ‎,‎שבדרום אמריקה‎

‎."‎טומאטל‎"‎ שם היה שמה באצטקית‎

‎אבל גם כשהעגבנייה הגיעה לאירופה‎

‎לקח לה מאתיים שנה‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎להפוך לפרי מאכל‎

‎הסיבה הייתה שבאירופה חשבו‎ ‎.‎שהעגבנייה רעילה‎

‎?‎כן‎ ,‎משה‎ ,‎רק חשבו‎ ‎.‎כן‎ .‎רק חשבו‎

‎.‎שימו לב‎ .‎היו לזה כמה סיבות‎

‎רוב החלקים‎ ,‎קודם כול‎ ‎,‎של צמח העגבנייה באמת רעילים‎

‎.‎אבל הפרי עצמו אינו רעיל‎ ‎.‎אבל יש עוד סיבה‎

‎באותה תקופה עשירי אירופה‎

‎נהגו לאכול מצלחות‎ ‎,‎שהיו עשויות מפיוטר‎

‎,‎חומר שמורכב בעיקר מבדיל‎ ‎.‎אבל יש בו מעט עופרת‎

‎,‎כשהעגבנייה הוגשה על צלחת כזו‎ ‎החומציות של העגבנייה‎

‎הייתה גורמת לעופרת‎ ‎להשתחרר מהצלחת‎

‎ולגרום למי שאוכל מאותה צלחת‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎הרעלת עופרת‎

‎שלא הבינו שהעופרת‎ ,‎האירופאים‎ ‎,‎היא זו שגורמת להרעלה‎

‎חשבו שמי שאשם בהרעלה‎ ‎.‎היא העגבנייה‎

‎וזה הזמן להתנצל בפני העגבנייה‎

‎על זה שבמשך מאתיים שנה‎ ‎.‎חשבנו שהיא רעילה‎

‎.‎משה‎

‎.‎סליחה‎ ‎...‎איזה אמ‎-‎

‎.‎הפלת את העגבנייה‎ ,‎משה‎ ‎.‎סליחה‎-‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן חושים‎-‎

‎ועכשיו אנחנו נאלצים‎ ‎לקטוע את השידור‎

‎כדי להביא לכם פרק‎ ‎בסדרת בית החולים‎

‎."‎חדר ניתוח קידר‎"‎

‎הוא עובד‎ ‎."‎חפרני ישועה‎"‎ בבית חולים‎

‎הוא המנהל המוכשר‎ ‎.‎'‎של מחלקת פנימית אופניים ג‎

‎.‎ר יובל סגל קידר‎"‎הוא ד‎

‎?‎אני לא רופא‎ ,‎רגע‎

‎.‎אתה שחקן‎ .‎לא‎

‎.‎ר סגל קידר‎"‎ואלה עלילות ד‎

‎,‎אחות ראשית רחלי‎ ‎מה היה כל כך דחוף‎

‎שהיית צריכה להזעיק אותי ככה‎ ‎?‎מהחופשה שלי‎

‎אני ממש‎ ?‎מה‎ ‎.‎לא הזעקתי אותך מהחופשה‎

‎אז למה הטלפון שלי‎ ?‎כן‎ ‎?‎ביפ‎-‎ביפ‎-‎ביפ‎-‎עשה ביפ‎

‎זה הצליל שהוא עושה‎ ‎.‎כשנגמרת הסוללה‎

‎.‎תראה לי את הטלפון רגע‎ ‎?‎מה את מדברת‎-‎

‎.‎אין סוללה‎ ?‎אתה רואה‎

‎אני לא מאמין‎ ‎שבמקום לחזור מאקפולקו‎

‎.‎יכולתי פשוט להטעין את הטלפון‎

‎פעם אחרונה‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎שאת מזעיקה אותי ככה מהחופשה‎

‎.‎אני לא הזעקתי אותך מהחופשה‎ ‎אני לא מוכן לדבר‎-‎

‎!‎על הנושא הזה יותר‎ ‎?‎מה יש לנו כאן היום‎ ,‎בכל מקרה‎

‎?‎מה קורה פה‎ ?‎מי זה‎ ?‎מה זה‎

‎.‎כן‎- .‎זה חולה חדש‎ ‎.‎הוא הגיע‎-‎

‎הוא אמר משהו מביך‎ ‎?‎מסמיק‎- .‎ועכשיו הוא מסמיק‎

‎אז תביאי מהר מהר‎ ‎.‎את מכונת ההנשמה‎

‎למה אתה צריך‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎מכונת הנשמה‎

‎אני חשבתי שאולי המטען שלה‎ ,‎לא‎ ‎.‎יתאים לי לטלפון‎

‎.‎זה לא מתאים‎ ,‎לא‎ ‎.‎את יכולה להחזיר את זה‎

‎.‎אמרת שהחולה מסמיק‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎...‎חייבים‎ ,‎אין בררה‎

‎!‎ניתוח‎

‎,‎סליחה‎ ,‎סליחה‎ ‎,‎אני לא רוצה להתערב‎

‎?‎אבל בטוח שצריך ניתוח‎ ‎,‎בסך הכול הייתי במסיבה‎ ,‎באמת‎

‎,‎אמרתי משהו מביך‎ ‎.‎הסמקתי‎ ,‎הייתי קצת נבוך‎

‎?‎איזה ניתוח‎ ,‎באמת‎

‎.‎די‎ .‎עכשיו אני בסדר גמור גם‎ ‎.‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎-‎

‎אני לא חזרתי כל הדרך מאקפולקו‎ ‎.‎כדי לא לנתח‎

‎.‎די‎ .‎ניתוח וזהו‎ ‎,‎עשה לי טובה‎ ,‎יובל‎ ,‎די‎-‎

‎.‎תתייעץ עם רופאה אמיתית‎ ‎.‎לא‎ ,‎סליחה‎- .‎תעשה לי טובה‎

‎אני לא חזרתי כל הדרך מאקפולקו‎ ‎,‎רק בשביל להתייעץ‎

‎.‎לדבר עם רופאה אמיתית‎ ‎!‎לא‎- .‎נו‎ .‎עשה לי טובה‎-‎

‎,‎ר קרן לנדסמן‎"‎ד‎ ‎.‎על הקו בשבילך‎ ,‎רופאה אמיתית‎

‎?‎מה שלומך‎ ,‎היי‎ ‎בדיוק התכוונתי להתקשר אלייך‎

‎...‎אבל הבטרייה‎

‎הוא אמר משהו מביך‎ .‎שוכב פה דודו‎ ‎.‎והלחיים שלו האדימו‎

‎.‎תסבירי לו בבקשה שצריך ניתוח‎

‎מבחינה גופנית אנחנו מסמיקים‎

‎כאשר כלי הדם הקטנים בפנים‎

‎.‎מתרחבים‎

‎התוצאה היא שיותר דם‎ ‎,‎זורם לכיוון הפנים‎

‎והפנים מרגישות חמות יותר‎ ‎.‎ומאדימות‎

‎העצבים האלה לא פועלים‎ ‎.‎בצורה רצונית‎

‎אי אפשר להסמיק‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎באופן מכוון או להימנע מהסמקה‎

‎לא ידוע‎ ‎אם מדובר בבעיה אבולוציונית‎

‎או שזה משהו שדווקא התפתח‎ ‎.‎בצורה רצויה‎

‎.‎אין צורך לנתח‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎אה‎-‎

‎.‎תודה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎כן‎- .‎תודה רבה‎-‎

‎מסתבר אז‎ ,‎טוב‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎שלא צריך ניתוח‎

‎.‎קצת מביך‎ ‎.‎כן‎- .‎כן‎-‎

‎יכול להיות שאתה‎ ,‎יובל‎ ‎?‎מסמיק‎ ?‎מסמיק קצת עכשיו‎

‎!‎אני מסמיק‎ ,‎דודו‎ !‎אוי ואבוי‎ ‎.‎תפנה לי מקום במיטה‎

‎.‎מצטער‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎המיטה היא שלי עד המעברון‎

‎!‎תפנה לי מקום במיטה‎ ,‎נו‎ ‎!‎תירגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎.‎קוראים לי אלמוג‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎רציתי לדעת למה הקול שלי‎ ‎נשמע לי מוזר‎

‎.‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎מדוע הקול שלי נשמע לי מוזר‎

‎?‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎.‎לחפרניתנו רחלי רוטנר קידר‎

‎.‎שלום לך‎

‎,‎דודו‎ ,‎אם כן‎ .‎טוב‎

‎אחרי תחקיר מעמיק‎

‎...‎הגעתי למסקנה שהתשובה היא‎

‎.‎תודה רבה‎ ?‎קיי‎-‎או‎ .‎ככה‎

‎.‎אני חייבת למהר לשידור‎

‎.‎גידור‎ ,‎סליחה‎ ‎,‎מגדרים לי את הבית פשוט‎

‎,‎בכל זאת‎ .‎אני חייבת להיות שם‎ ‎.‎לא כל יום עושים לך גדר בגינה‎

‎בואי תעצרי‎ ,‎רחלי‎ ‎.‎כי אני חייב לדבר איתך על משהו‎

‎אם זה על החשיבות התזונתית‎ ‎,‎של שיבולת שועל‎

‎אני הקשבתי לך‎ ‎.‎כשסיפרת על זה קודם למירב‎

‎בוא נסתמס על זה‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎- .‎אחר כך‎

‎,‎ברשותך‎ .‎משהו אחר לגמרי‎ ‎אני רוצה להשמיע לך משהו‎

‎.‎שהקלטתי היום מהרדיו‎ ‎."‎פליי‎"‎ ,‎הפקה‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎גלי רוטנר‎ ,‎"‎החפרנים‎"‎ הרדיו של‎ ‎,‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎אתם על חפ‎

‎תכנית הרדיו שחופרת בשבילכם‎ ‎.‎תשובות מדעיות‎

‎לכל שאלה התקשרו אליי‎ ‎03889988545334400055‎-‎ל‎

‎ודברו איתי על השאלות המדעיות‎ ‎.‎שמציקות לכם‎

‎?‎הלו‎ ?‎מי המאזין הראשון שלנו‎

‎אתה יודע‎ .‎דודו‎ ,‎יופי‎- .‎עד לפה‎ ‎.‎מדהים‎ .‎להקליט מהרדיו מצוין‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎- .‎ביי‎ .‎נדבר‎ ‎?‎אין לך מה להגיד על זה‎

‎?‎להגיד על מה‎ ‎.‎סתם הקלטת עכשיו תכנית מהרדיו‎

‎.‎רחלי‎ ,‎זו התכנית שלך‎ ‎.‎לא ידענו שיש לך תכנית ברדיו‎

‎?‎ממתי יש לך תכנית ברדיו‎ ‎?‎לי יש תכנית ברדיו‎ ?‎מה זה‎-‎

‎.‎אין לי תכנית ברדיו‎ ,‎קודם כול‎ ‎,‎וגם אם כן יש לי תכנית ברדיו‎

‎מה ששמענו עכשיו‎ ‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎ממש לא הייתי אני‎

‎.‎באמת‎ ,‎נו‎ ‎?‎זו לא הייתה הקלטה שלך‎

‎."‎פליי‎"‎ ,‎הפקה‎ .‎תשמיעו לה שוב‎

‎תשאלו כל שאלה מדעית‎ ,‎תתקשרו‎ ‎.‎ותקבלו תשובה במקום‎

‎.‎חפרלץ עם רחלי‎-‎חפ‎-‎חפ‎

‎?‎נו‎

‎לא כל אישה‎ .‎באמת‎ ,‎נו‎ ?‎דודו‎ ,‎מה נו‎ ‎.‎שקוראת לעצמה רחלי היא אני‎

‎אז את אומרת‎ ‎?‎שזה לא הקול שלך‎

‎?‎שלי‎ ?‎הקול שלי‎ ‎?‎איך הקול המוזר הזה קשור אליי‎

‎,‎ברור שזה כן הקול של רחלי‎ ,‎טוב‎

‎אבל רחלי מגיבה להקלטה שלה‎ ‎.‎באופן טבעי‎

‎ידוע שכל מי‎ ‎,‎ששומע הקלטה של עצמו‎

‎הקול שלו בהקלטה‎ ‎.‎נשמע לו קצת מוזר‎

‎למה אתה מדבר עליי‎ ‎?‎כאילו אני לא פה‎

‎.‎זה חלק מהפורמט שלנו‎ ‎.‎פונים למצלמה ומסבירים‎

‎.‎זה קצת מגוחך‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎,‎מה ההיגיון שהקול שלי‎ ,‎רגע‎ ‎?‎יישמע לי שונה בהקלטה‎ ,‎שלי‎ ,‎כן‎

‎.‎זו הייתה בדיוק השאלה של אלמוג‎

‎.‎יש לי רעיון‎ ?‎יודעת מה‎ ‎?‎נכון‎ ,‎יש לנו שאלה‎

‎בואי נתקשר לטלפון‎ ‎שאותה רחלי מהרדיו‎

‎,‎פרסמה בתכנית שלה‎ ‎.‎נשאל אותה את השאלה הזו‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎הנה‎ ‎?‎אכפת לי‎-‎

‎.‎תראה איזה קטע‎ ‎.‎בדיוק מתקשרים גם אליי‎

‎יש לי שאלה‎ .‎שלום‎-‎ ?‎הלו‎ ‎.‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎לחפ‎

‎.‎זו טעות‎ .‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎אין פה חפ‎

‎אבל זה היה בדיוק המספר‎ ‎.‎שהיה ברדיו‎

‎.‎פרסמתם את המספר הזה בדיוק‎

‎יכול להיות שרחלי רוטנר‎ ‎,‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎מחפ‎

‎,‎האישה שיש לה תשובה לכל שאלה‎ ‎?‎טעתה במספר הטלפון‎

‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎רחלי מחפ‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎לא טועה בשום דבר‎

‎.‎תשאל את השאלה כבר‎ ,‎טוב‎ ‎!‎זו כן את‎ !‎אה הא‎-‎

‎,‎כן יש לך תכנית ברדיו‎ ‎.‎כן זו הייתה הקלטה שלך‎

‎.‎כן‎ .‎כן‎ ,‎כן‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎גאון שלי‎ ,‎בסדר‎-‎

‎יש לך שאלה‎ ‎?‎או שנעבור למאזין הבא‎

‎כי אני עושה פה‎ ‎.‎כמה דברים במקביל‎

‎-‎ אז השאלה שלי היא‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎מדוע הקול שלי נשמע לי מוזר‎ ‎?‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎מדוע הקול שלי נשמע מוזר‎ ‎?‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎.‎אז ככה‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎כשאנחנו מדברים גלי הקול‎ ‎עוברים דרך עצמות הגולגולת‎

‎ומייצרים תנודות פנימיות‎ ‎,‎שהאוזן הפנימית שלנו קולטת‎

‎וככה אנחנו רגילים‎ ‎.‎לשמוע את עצמנו‎

‎וכשאנחנו שומעים‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎הקלטה של עצמנו‎

‎,‎כשהקול שלנו מגיע מבחוץ‎ ‎,‎למשל‎ ,‎מהקלטה‎

‎הוא לא עובר דרך עצמות הגולגולת‎ ‎,‎אלא מגיע אלינו ישר דרך עור התוף‎

‎וזה נשמע לנו שונה לגמרי‎ ‎מאשר הקול הרגיל‎

‎שאנחנו רגילים לשמוע‎ ‎.‎כשאנחנו מדברים‎

‎הקול שלנו‎ ,‎בקיצור‎ ‎נשמע לעצמנו שונה בהקלטה‎

‎.‎מכיוון שהוא מגיע מבחוץ‎

‎הרי בדרך כלל אנחנו רגילים‎ ‎לשמוע את הקול שלנו‎

‎?‎נכון‎ ,‎גם מבפנים וגם מבחוץ‎

‎גם מתוך הגולגולת וגם מבחוץ‎ ‎.‎כשאנחנו מדברים‎

‎מה שנותן לנו‎- .‎אני שמה שיר‎ ‎.‎בבקשה‎- .‎גוון קצר אחר‎

‎...‎מבחינתי העניין‎

‎.‎חפור‎

‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ברוכים הבאים ל‎ ‎השעשועון היחיד בישראל‎

‎,‎שטוען שהוא היחיד בישראל‎ ‎,‎בשום תחום‎ ,‎אבל הוא לא‎

‎.‎ואני אומר את זה באחריות מלאה‎

‎בחר לנו‎ ,‎מחשב‎ ‎.‎מתמודדים אקראיים מהקהל‎

‎.‎מחשב בחר‎ .‎מחשב בוחר‎

‎.‎מחיאות כפיים למתמודדים‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎- .‎היי‎ .‎עוד פעם‎ ,‎ואו‎-‎

‎נמצאים איתנו כאן‎ ,‎שימו לב‎

‎מירב פלדמן קידר‎ ‎?‎כמה מילים‎ .‎ויובל סגל קידר‎

‎.‎פונדו‎ ,‎אופניים‎ ,‎רחוב‎ ,‎שמש‎

‎.‎אני רציתי להגיד פונדו‎ ,‎נו‎ ,‎לא‎ ?‎מה‎ ‎.‎פונדו‎- .‎אז תגיד‎-‎

‎!‎פונדו‎ !‎כן‎- .‎מחיאות כפיים לפונדו‎ ‎,‎מירב‎ ,‎מירב‎ ,‎מירב‎ ,‎טוב‎-‎

‎,‎אני אשאל אותך שאלת טריוויה‎

‎אם תדעי את התשובה‎ ‎,‎סוף שקלים‎-‎את זוכה באין‎

‎אם לא תדעי‎ ‎.‎אנחנו נשגר את יובל מתותח הכסף‎

‎.‎גש אל התותח בבקשה‎ ,‎יובל‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎ ‎.‎זה מאה אחוז סכנת נפשות‎ ,‎לא‎-‎

‎!‎יראו אותך בטלוויזיה‎ ,‎היי‎ ,‎אבל‎

‎.‎בבקשה‎- .‎הנה השאלה‎ ,‎מירב‎

‎פרופסור סקוט פולמן ‎1982‎-‎ב‎

‎שם לב שכשהחברים שלו‎ ‎לאוניברסיטה כותבים משפט מצחיק‎

‎,‎בקבוצת הדיון שלהם באינטרנט‎

‎לפעמים החברים בקבוצה‎ ‎,‎לא מבינים שזו בדיחה‎

‎.‎הם לוקחים ברצינות את המשפט‎

‎סקוט פולמן שלח מייל לחברים שלו‎

‎והציע שמעכשיו‎ ‎בכל סוף של משפט מצחיק‎

‎הם יוסיפו‎ ‎.‎סוגריים ימניים‎-‎מקף‎-‎נקודתיים‎

‎!‎סמיילי שוכב‎

‎!‎יש‎- .‎נכון‎ ‎.‎אבל זו לא השאלה‎-‎

‎פולמן לא היה הראשון‎ ‎,‎להשתמש בסימן הזה‎

‎אבל הוא הראשון שקבע‎ ‎את השימוש שלו‎

‎.‎בתקשורת בין אנשים‎

‎:‎היא‎ ,‎מירב‎ ,‎והשאלה שלך‎ ‎?‎את מה המציא סקוט פולמן‎

‎.‎והזמן מתחיל לרוץ‎

‎?‎סקוט פולמן‎

‎.‎דווקא עליו יש לי בלקאאוט‎ ,‎ויי‎

‎.‎מירב‎ ,‎נגמר הזמן‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎אין בררה‎ ,‎על פי כללי השעשועון‎

‎אנחנו משגרים‎ ‎.‎את יובל מהתותח עכשיו‎

‎.‎אמוטיקונים‎ ,‎אה‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎,‎רגש‎ ,‎"‎אמושן‎"‎ שילוב של‎ ‎.‎מעין סימן גרפי‎ ,‎"‎אייקון‎"‎ו‎

‎.‎בדיוק‎ ,‎סימן גרפי שמבטא רגש‎ ‎,‎רגע‎ ,‎הנה‎ ,‎אוי‎ .‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎אני מקבלת בדיוק‎ ‎.‎שנייה‎ .‎הודעה מיובל‎

‎זה‎ ,‎הנה‎ ‎.‎סוגריים שמאליים‎-‎מקף‎-‎נקודתיים‎

‎?‎דודו‎ ,‎למה הוא מתכוון‎ ?‎מה זה‎ ‎אני חושב שהוא עצוב‎-‎

‎.‎או ששיגרו אותו מתותח‎ ‎.‎לא מבין כל כך‎

‎היו איתנו גם בתכנית הבאה‎ ‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ של‎

‎והפעם עם מנחה אורח‎ ‎,‎שהוא גם אני‎

‎מה שיהפוך את התכנית‎ ‎.‎שונה ומגוונת‎ ,‎לאחרת לגמרי‎

‎.‎שווה לחכות‎

‎.‎שלחתי לו סמיילי כזה‎ ‎.‎תמחקי‎-‎

‎כדי לסיים את החפירה על השאלה‎ ‎מדוע אנחנו נשמעים מוזר בהקלטה‎

‎נמצא איתנו כאן באולפן‎ ‎,‎ר יונתן שפר‎"‎ד‎

‎.‎שלום לך‎ .‎שהוא חוקר אקוסטיקה‎

‎.‎בסדר גמור‎-‎ ?‎מה העניינים‎ .‎אהלן‎

‎,‎נתחיל בשאלה‎ ‎מה זה פסיכואקוסטיקה‎

‎,‎בכל זאת‎ ?‎והאם צריך לחשוש מזה‎ ‎,‎מדובר בפסיכו ואקוסטיקה‎

‎.‎פסיכו יותר‎ .‎שתי מילים מלחיצות‎

‎.‎לא צריך לחשוש מזה‎ ,‎קודם כול‎ ‎.‎נהדר‎- .‎הרגעת אותנו‎-‎

‎פסיכואקוסטיקה זה למעשה‎

‎מדע שחוקר את התגובות שלנו‎

‎.‎לגירויים שהם אקוסטיים‎

‎.‎גירויים שהם קוליים‎-‎ ?‎מה זה אומר‎

‎.‎אקוסטיקה זה מדעי הקול‎ ‎.‎צלילים במרחב‎ ,‎לקולות‎- .‎לקולות‎-‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎כן‎- .‎בעצם‎ ,‎תגובות שלנו לקולות‎

‎?‎מדוע יש לנו שתי אוזניים‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎כמובן‎ ,‎חוץ מההסבר הברור‎

‎.‎כמובן‎ ,‎שהמשקפיים לא ייפלו‎ ‎.‎אחרת אין דמות‎

‎אחת הסיבות המרכזיות‎ ,‎תשמע‎ ,‎אז‎ ‎בגינן יש לנו שתי אוזניים‎

‎זה כדי שאנחנו נוכל לזהות מיקום‎

‎או מקומות‎ ‎.‎של צלילים במרחב סביבנו‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎ונגל‎'‎דמיין שאתה עכשיו בג‎ ‎.‎בא לטרוף אותך‎ ,‎יש טיגריס‎-‎

‎אתה רוצה לברוח‎ ‎?‎נכון‎ ,‎לכיוון ההפוך מהטיגריס‎

‎.‎אחרת תהפוך להיות ארוחת ערב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎אלא אם הוא קרוב משפחה‎-‎

‎אז אתה צריך באמת‎ ‎.‎לאתר את המיקום שלו‎

‎,‎הטיגריס בא מימיננו‎ ,‎נגיד‎ ,‎ואם‎ ‎,‎גלי הקול שהטיגריס מייצר‎

‎בהנחה שהוא לא טיגריס חמקן כזה‎ ‎,‎שלא נוהם ולא נושם‎

‎.‎מגיעים לשתי האוזניים שלנו‎

‎האוזניים שלנו‎ ,‎עכשיו‎ ‎,‎מרוחקות אחת מהשנייה‎

‎מה שאומר שגלי הקול‎ ‎יגיעו קודם לאוזן ימין‎

‎,‎ואחר כך לאוזן שמאל‎

‎והם יגיעו גם לאוזן ימין‎ ‎קצת יותר חזק‎

‎.‎מאשר הם יגיעו לאוזן שמאל‎

‎המוח לוקח‎ ‎:‎את כל המידע הזה ואומר‎

‎.‎כנראה הטיגריס מגיע מימין‎"‎ ‎."‎בוא נרוץ לכיוון ההפוך‎

‎כדי שתהיה לנו‎ ,‎בעצם‎ ‎?‎נכון‎ ,‎ממדית‎-‎שמיעה תלת‎

‎גם מרחק‎- .‎ונוכל לאמוד מרחקים‎ ‎.‎אבל בעיקר כיוון‎ ,‎קשור לזה‎

‎יש כאלה שטוענים שהאוזניים שלנו‎

‎,‎לפעמים גם מטעות אותנו‎ ‎מרמות אותנו‎

‎.‎קגו‎'‎ואפילו עושות מאיתנו צ‎ ‎?‎יכול להיות‎

‎?‎אתה מכיר את הטונים של שפרד‎ ‎.‎אז בוא ספר לנו‎- .‎כן‎-‎

‎אז הטונים של שפרד זה למעשה‎ ‎,‎איזושהי תופעה פסיכואקוסטית‎

‎,‎פסיכואקוסטית‎ ,‎אולי‎ ,‎אשליה‎

‎,‎1964‎-‎שפותחה ב‎ ‎,‎אם אני זוכר נכון‎

‎על ידי הפסיכולוג‎ ‎מאוניברסיטת סטנפורד‎

‎.‎ר שפרד‎'‎רוג‎

‎והאשליה הזאת נותנת לנו תחושה‎ ‎,‎שגובה הצליל הולך ועולה כל הזמן‎

‎למרות שבפועל אנחנו שומעים‎ ‎.‎צלילים שחוזרים על עצמם‎

‎.‎בוא נשמע את זה‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎,‎בוא נשמע קודם‎ ?‎אתה יודע מה‎ ‎.‎כמובן‎- .‎אחרי זה נסביר‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎אנחנו שומעים עכשיו צליל‎

‎...‎שהוא כביכול עולה כל הזמן‎ ‎.‎אבל הוא חוזר על עצמו‎-‎

‎.‎למרות שמדובר באפקט‎

‎.‎הצליל כנראה יורד ושוב עולה מחדש‎ ‎.‎נכון‎ .‎נכון‎-‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎איך זה קורה‎ ‎?‎איך זה קורה‎-‎

‎כל צליל ששמענו מורכב‎ ‎,‎הרבה תדרים‎ ,‎מכמה תדרים‎

‎,‎למעשה‎ ,‎שהם מופרדים‎

‎באיזה שהם מרווחים‎ ‎.‎שנקראים אוקטבה מוזיקלית‎

‎,‎התדרים האלה‎ ,‎עכשיו‎

‎בגלל שבכל רגע בזמן‎ ‎אנחנו שומעים את כל התדרים‎

‎ואנחנו משחקים ככה בצורה חכמה‎ ‎,‎עם היחסים בין העוצמות שלהם‎

‎,‎ברגע שמגיעה הקפיצה הזאת‎ ‎.‎אנחנו לא מבחינים בה‎

‎.‎אז יש לנו כותרת‎ ,‎טוב‎ ‎מסתבר שאפקט שפרד‎

‎זה בעצם אשליה של צליל‎ ‎שהוא כביכול עולה ועולה ועולה‎

‎,‎למרות שהוא לא באמת‎ ‎,‎אלא יורד ושוב עולה‎

‎וזה נוצר כתוצאה מערבוב‎ ‎,‎של כמה תדרים בצלילים עצמם‎

‎.‎נכון‎-‎ ?‎נכון‎ ‎.‎זה היה מרתק‎ ,‎ואו‎-‎

‎תודה מעומק הלב‎ ‎.‎ר יונתן שפר‎"‎לחוקר האקוסטיקה ד‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎חפור‎ ,‎חפור‎ ,‎חפור‎-‎

‎אתה אומר את זה כדי שנשמע‎ ‎.‎את זה מכמה מקורות של צליל‎

‎נבחר בעריכה‎- .‎תבחר‎ ‎,‎ונוסיף לך אפקטים‎

‎.‎כמובן‎ ,‎שלא תהיה מובך‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎תודה רבה‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎יובל מהתכנית‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎יובל ללימוד אנגלית‎"‎

‎.‎ת‎'‎סיי ד‎ .‎דודו‎ ,‎הלו‎ ‎.‎דודו‎ ,‎הלו‎-‎

‎.‎איי הב סייד איט‎ ,‎זהו‎ ‎.‎איט הז בין סייד‎

‎.‎תנק יו‎- !‎גרייט‎

‎היום בתכנית שלי נלמד‎ ‎.‎כמה מילים בסיסיות באנגלית‎

‎.‎פיצה‎ ,‎למשל‎

‎.‎פיצה‎- .‎ת‎'‎סיי ד‎

‎.‎מילה שמקורה בכלל ביוונית‎ ,‎אגב‎ ‎.‎במקור זה היה פיתה‎

‎...‎אז‎ ?‎כבר דיברתם על זה‎ ,‎אה‎

‎.‎ת‎'‎סיי ד‎ .‎אמוטיקון‎ ‎.‎שילוב של רגש ואייקון‎ ,‎אמוטיקון‎-‎

‎ככה קוראים לכל הסמיילים האלה‎

‎.‎והסימנים שאנחנו שולחים בטלפון‎

‎...‎אז‎ ?‎גם על זה דיברתם‎

‎,‎טומאטו‎- .‎ת‎'‎סיי ד‎ .‎טומאטו‎

‎.‎מהמילה האצטקית טומאטל‎

‎,‎יובל‎ .‎ככה הם קראו לעגבנייה‎

‎דיברנו על כל הנושאים האלה בדיוק‎

‎.‎בתכנית שלנו‎

‎,‎דודו‎ ,‎בעצם‎ !‎ת‎'‎סיי ד‎

‎.‎ת‎'‎דונט סיי ד‎ ,‎דונט‎ ,‎דונט‎ ,‎דונט‎

‎.‎ת‎'‎אין סיכוי שאני סיי ד‎ ,‎אל תדאג‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎"‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎:‎תכתוב‎ ‎יעל פרידמן‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎מיה בסטר קינן‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎


החפרנים עונה 2 : מי המציא את הפיצה?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎מי המציא את הפיצה‎

‎למה הקול שלנו‎ ‎?‎נשמע שונה בהקלטה‎

‎?‎ומדוע אנחנו מסמיקים‎

‎..."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎

‎.‎ביקשתי עם פטריות‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎אז מהתחלה‎-‎

‎.‎מיד מתחילים‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎חפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי אלין‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎,‎רציתי לדעת‎ ‎?‎מי המציא את הפיצה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎?‎מי המציא את הפיצה‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎לחפרנינו יובל סגל ומירב פלדמן‎

‎.‎קידר וקידר בהתאמה‎

‎.‎לא‎ ,‎לא‎- .‎חברים‎ ,‎שלום לכם‎

‎.‎קימוח‎- .‎זה בזה‎ .‎זה בקימוח‎

‎.‎די‎ ...‎אני פשוט‎ .‎שנייה‎ ,‎דודו‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎ .‎אני באמצע הזמנה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎

‎...‎חברים‎ ,‎טוב‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎?‎חברים‎-‎

‎,‎אני איתך‎ ,‎דודו‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎אבל בוא נעשה את זה זריז‎

‎אנחנו עוד לא יודעים‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎איפה אתם‎

‎אבל‎ ,‎ובאיזו תקופה אתם נמצאים‎ ‎.‎אפשר להבין שפתחתם פיצרייה‎

‎.‎פיתרייה‎ ,‎לא פיצרייה‎ .‎לא‎ ?‎מה‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎פיתרייה‎-‎

‎אבל נשלחתם לברר איך המציאו‎ ‎.‎לא את הפיתה‎ ,‎את הפיצה‎

‎,‎אני יודעת‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎דודו‎ ,‎אבל אנחנו הגענו מוקדם מדי‎

‎.‎לספירה ‎80‎ אנחנו באיטליה בשנת‎

‎.‎עוד לא המציאו כאן את הפיצה‎ ‎.‎יש פה רק פיתה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎,‎חברים‎ ,‎טוב‎ ‎?‎רק איך נראית הפיתה הזו‎

‎זה לא בדיוק פיתה‎ ,‎תראה‎ ‎,‎כמו שאנחנו מכירים‎

‎,‎זו יותר עוגה שטוחה כזאת‎ ‎.‎אבל קוראים לזה פיתה‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎.‎פיתה ביוונית עתיקה זו עוגה‎ ‎,‎אבל אם לא אכפת לך‎

‎,‎יש לנו פשוט עוד הזמנה‎ ‎.‎אז רק רגע‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎.‎נראה שאתם מאוד עסוקים שם‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎-‎ ?‎כמה פיתות הזמינו עכשיו‎

‎,‎פיתה‎"‎אז מה זה כל ה‎- .‎אחת‎ ‎הזה‎ "‎פיתה‎ ,‎פיתה‎ ,‎פיתה‎ ,‎פיתה‎

‎?‎שאתם אומרים‎

‎.‎זה סתם‎ ,‎בסדר‎ ,‎דודו‎ ‎.‎זה שיחשבו שאנחנו עסוקים‎

‎.‎זה מביא לקוחות‎ ‎.‎דודו‎ ,‎אנחנו צריכים לשדר הצלחה‎

‎.‎הצלחה‎ ,‎הצלחה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎.‎זה עובד לגמרי‎-‎

‎,‎עם כל הכבוד לפיתה‎ ,‎חברים‎ ,‎טוב‎ ‎.‎בואו נחתור לתשובה לשאלה‎

‎השאלה הייתה איך המציאו‎ ‎,‎את הפיצה כמו שאנחנו מכירים‎

‎.‎עם התוספות למעלה וכאלה‎ ‎?‎מה זאת אומרת‎-‎

‎גם את הפיתה כאן‎ ‎.‎מגישים עם תוספות‎

‎.‎נכון‎-‎ ?‎פיתה עם תוספות‎

‎לספירה ‎80‎ כבר בשנת‎ ‎.‎הגישו פיתה עם תוספות מלמעלה‎

‎.‎תודה‎ ...‎אם אתה רוצה‎ ,‎עכשיו‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎?‎נכון‎ ,‎יש לנו פיתה ספיישל‎ ‎.‎ממש ממש היום‎

‎שזה מתכון אמיתי‎ ‎ממש מהתקופה הזו‎

‎,‎גבינה‎ ,‎עוף‎ ,‎של פיתה עם שום‎ ‎.‎פלפל ושמן‎

‎אז הפיתה הזו שהכינו פעם‎ ,‎רגע‎ ‎?‎כן היו עליה תוספות‎

‎?‎מה זאת אומרת‎ ‎.‎אנחנו כבר מכינים לך אחת‎ ,‎דודו‎

‎אחד פיתה ספיישל‎ ‎.‎פלפל ושמן‎ ,‎גבינה‎ ,‎עוף‎ ,‎עם שום‎

‎.‎נגמר השום‎- .‎נגמר השום‎ ‎.‎נגמר העוף‎- .‎נגמר העוף‎-‎

‎.‎נגמרה הגבינה‎- .‎נגמרה הגבינה‎ ‎.‎נגמר הפלפל‎- .‎נגמר הפלפל‎-‎

‎.‎נגמר השמן‎- .‎נגמר השמן‎ ‎.‎תודה‎-‎

‎אולי אתה רוצה במקום כל זה‎ ‎?‎פשוט פיתה‎

‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎ ‎האמת שפיתה ככה‎-‎

‎.‎חברים‎ ,‎זה קצת יבש לי‎ ‎.‎פיתה זה יבש‎

‎מה עם רוטב העגבניות‎ ‎?‎ששמים על פיצות‎

‎?‎אולי תשימו לי את זה על הפיתה‎

‎.‎ילד‎ ?‎עגבניות‎ ‎.‎איזה הזוי‎-‎

‎אתה‎ ?‎אתה רוצה עם עגבניות‎ ‎.‎שנה ‎1,500‎-‎תצטרך לחכות יותר מ‎

‎כי העגבניות הגיעו לאירופה‎-‎ ?‎למה‎ ‎.‎רק אחרי שגילו את אמריקה‎

‎.‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎מה‎ ?‎קיי‎-‎מה או‎-‎

‎?‎שנה ‎1,500‎ ,‎מה‎- .‎אני אחכה‎ ‎.‎חברים‎ ,‎יש לי זמן‎-‎

‎.‎אחת פיתה עם עגבניות‎ ...‎אז‎ ,‎טוב‎ ‎.‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎-‎

‎...‎פיתה‎- .‎פיתה‎- .‎פיתה‎

‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎ ‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎-‎

‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎

‎.‎דודו‎ ,‎הפיצה שלך מוכנה‎ ‎?‎כבר המציאו את הפיצה‎ ,‎רגע‎-‎

‎?‎הרי מה זה פיצה‎ .‎כן‎ ‎.‎פיתה עם עגבניות וגבינה‎

‎מה קרה שם‎ ?‎אבל איך זה קרה‎ ‎?‎כשלא ראינו אתכם‎

‎...‎ברגע שהעגבניות הגיעו לאיטליה‎ ‎.‎יופי‎

‎התושבים העניים של העיר נפולי‎

‎התחילו להשתמש בעגבניות‎ ‎,‎בתור רוטב על הפיתה‎

‎וככה בעצם נוצרה הפיצה‎ ‎.‎כמו שאנחנו מכירים אותה היום‎

‎פיצה‎ ,‎דודו‎ ,‎עד היום‎ ‎עם רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה‎

‎...‎נקראת פיצה נפוליטנה על שם‎ ‎.‎תודה‎- .‎העיר נפולי‎-‎

‎אז פיצה נפוליטנה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎נקראת על שם נפולי‎

‎שם כנראה המציאו את הפיצה‎ ‎,‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎שזה אומר סוג של פיתה‎ ‎.‎עם רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה‎

‎?‎יש אצלכם גם משלוחים‎ ,‎אגב‎

‎כל הדיבורים האלה‎ ‎.‎עשו אותי רעב בטירוף‎

‎רק תגיד ויובל יביא לך פיצה‎ .‎ברור‎ ‎.‎דוך‎ ,‎על קטנוע ישר אליך‎

‎?‎תוך כמה זמן הוא מגיע‎

‎צריך לחכות‎ .‎שנה ‎400‎ עניין של‎ ‎.‎עד שימציאו את הקטנוע‎

‎.‎נראה לי שאני אוותר הפעם‎ ‎.‎חבל‎ ?‎למה‎-‎

‎שנה ודקה ‎400‎ אם הוא בא תוך‎ ‎.‎חבל‎ .‎אתה מקבל לחם שום‎

‎,‎אני מודה לכם‎ ‎.‎ובכל זאת אני אסרב לעסקה הזאת‎

‎תודה רבה מעומק הלב‎ ‎למירב פלדמן קידר‎

‎.‎וליובל סגל קידר‎ ‎.‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎- .‎פיצה‎-‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה לכם‎

‎,‎ממש עוד מעט‎ ‎מדוע הקול שלנו נשמע שונה‎

‎כשאנחנו שומעים‎ ‎?‎הקלטה של עצמנו‎

‎.‎מבזק התנצלות מיוחד‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎,‎בפעם הראשונה בטלוויזיה‎

‎.‎התנצלות רשמית בפני העגבנייה‎

‎וכבר נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎מטס סליחה מיוחד‎"‎ ?‎מה זה‎ ‎,‎ברחבי הארץ‎

‎כולל מטוס סליחה מיוחד‎"‎ ‎?‎"‎עם הטייס משה מלכה‎

‎.‎תראה‎

‎אני רואה את המטוס‎ ,‎כן‎ ‎.‎עם השלט הענק‎

‎,‎אם אתה כאן‎ ,‎משה‎ ,‎אבל‎ ‎?‎מי מטיס את המטוס‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎העגבנייה‎ ,‎כמו שאמרנו‎ .‎ולעניין‎ ‎,‎16‎-‎הגיעה לאירופה רק במאה ה‎

‎כנראה מהרי האנדים‎ ‎,‎שבדרום אמריקה‎

‎."‎טומאטל‎"‎ שם היה שמה באצטקית‎

‎אבל גם כשהעגבנייה הגיעה לאירופה‎

‎לקח לה מאתיים שנה‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎להפוך לפרי מאכל‎

‎הסיבה הייתה שבאירופה חשבו‎ ‎.‎שהעגבנייה רעילה‎

‎?‎כן‎ ,‎משה‎ ,‎רק חשבו‎ ‎.‎כן‎ .‎רק חשבו‎

‎.‎שימו לב‎ .‎היו לזה כמה סיבות‎

‎רוב החלקים‎ ,‎קודם כול‎ ‎,‎של צמח העגבנייה באמת רעילים‎

‎.‎אבל הפרי עצמו אינו רעיל‎ ‎.‎אבל יש עוד סיבה‎

‎באותה תקופה עשירי אירופה‎

‎נהגו לאכול מצלחות‎ ‎,‎שהיו עשויות מפיוטר‎

‎,‎חומר שמורכב בעיקר מבדיל‎ ‎.‎אבל יש בו מעט עופרת‎

‎,‎כשהעגבנייה הוגשה על צלחת כזו‎ ‎החומציות של העגבנייה‎

‎הייתה גורמת לעופרת‎ ‎להשתחרר מהצלחת‎

‎ולגרום למי שאוכל מאותה צלחת‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎הרעלת עופרת‎

‎שלא הבינו שהעופרת‎ ,‎האירופאים‎ ‎,‎היא זו שגורמת להרעלה‎

‎חשבו שמי שאשם בהרעלה‎ ‎.‎היא העגבנייה‎

‎וזה הזמן להתנצל בפני העגבנייה‎

‎על זה שבמשך מאתיים שנה‎ ‎.‎חשבנו שהיא רעילה‎

‎.‎משה‎

‎.‎סליחה‎ ‎...‎איזה אמ‎-‎

‎.‎הפלת את העגבנייה‎ ,‎משה‎ ‎.‎סליחה‎-‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן חושים‎-‎

‎ועכשיו אנחנו נאלצים‎ ‎לקטוע את השידור‎

‎כדי להביא לכם פרק‎ ‎בסדרת בית החולים‎

‎."‎חדר ניתוח קידר‎"‎

‎הוא עובד‎ ‎."‎חפרני ישועה‎"‎ בבית חולים‎

‎הוא המנהל המוכשר‎ ‎.‎'‎של מחלקת פנימית אופניים ג‎

‎.‎ר יובל סגל קידר‎"‎הוא ד‎

‎?‎אני לא רופא‎ ,‎רגע‎

‎.‎אתה שחקן‎ .‎לא‎

‎.‎ר סגל קידר‎"‎ואלה עלילות ד‎

‎,‎אחות ראשית רחלי‎ ‎מה היה כל כך דחוף‎

‎שהיית צריכה להזעיק אותי ככה‎ ‎?‎מהחופשה שלי‎

‎אני ממש‎ ?‎מה‎ ‎.‎לא הזעקתי אותך מהחופשה‎

‎אז למה הטלפון שלי‎ ?‎כן‎ ‎?‎ביפ‎-‎ביפ‎-‎ביפ‎-‎עשה ביפ‎

‎זה הצליל שהוא עושה‎ ‎.‎כשנגמרת הסוללה‎

‎.‎תראה לי את הטלפון רגע‎ ‎?‎מה את מדברת‎-‎

‎.‎אין סוללה‎ ?‎אתה רואה‎

‎אני לא מאמין‎ ‎שבמקום לחזור מאקפולקו‎

‎.‎יכולתי פשוט להטעין את הטלפון‎

‎פעם אחרונה‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎שאת מזעיקה אותי ככה מהחופשה‎

‎.‎אני לא הזעקתי אותך מהחופשה‎ ‎אני לא מוכן לדבר‎-‎

‎!‎על הנושא הזה יותר‎ ‎?‎מה יש לנו כאן היום‎ ,‎בכל מקרה‎

‎?‎מה קורה פה‎ ?‎מי זה‎ ?‎מה זה‎

‎.‎כן‎- .‎זה חולה חדש‎ ‎.‎הוא הגיע‎-‎

‎הוא אמר משהו מביך‎ ‎?‎מסמיק‎- .‎ועכשיו הוא מסמיק‎

‎אז תביאי מהר מהר‎ ‎.‎את מכונת ההנשמה‎

‎למה אתה צריך‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎מכונת הנשמה‎

‎אני חשבתי שאולי המטען שלה‎ ,‎לא‎ ‎.‎יתאים לי לטלפון‎

‎.‎זה לא מתאים‎ ,‎לא‎ ‎.‎את יכולה להחזיר את זה‎

‎.‎אמרת שהחולה מסמיק‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎...‎חייבים‎ ,‎אין בררה‎

‎!‎ניתוח‎

‎,‎סליחה‎ ,‎סליחה‎ ‎,‎אני לא רוצה להתערב‎

‎?‎אבל בטוח שצריך ניתוח‎ ‎,‎בסך הכול הייתי במסיבה‎ ,‎באמת‎

‎,‎אמרתי משהו מביך‎ ‎.‎הסמקתי‎ ,‎הייתי קצת נבוך‎

‎?‎איזה ניתוח‎ ,‎באמת‎

‎.‎די‎ .‎עכשיו אני בסדר גמור גם‎ ‎.‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎-‎

‎אני לא חזרתי כל הדרך מאקפולקו‎ ‎.‎כדי לא לנתח‎

‎.‎די‎ .‎ניתוח וזהו‎ ‎,‎עשה לי טובה‎ ,‎יובל‎ ,‎די‎-‎

‎.‎תתייעץ עם רופאה אמיתית‎ ‎.‎לא‎ ,‎סליחה‎- .‎תעשה לי טובה‎

‎אני לא חזרתי כל הדרך מאקפולקו‎ ‎,‎רק בשביל להתייעץ‎

‎.‎לדבר עם רופאה אמיתית‎ ‎!‎לא‎- .‎נו‎ .‎עשה לי טובה‎-‎

‎,‎ר קרן לנדסמן‎"‎ד‎ ‎.‎על הקו בשבילך‎ ,‎רופאה אמיתית‎

‎?‎מה שלומך‎ ,‎היי‎ ‎בדיוק התכוונתי להתקשר אלייך‎

‎...‎אבל הבטרייה‎

‎הוא אמר משהו מביך‎ .‎שוכב פה דודו‎ ‎.‎והלחיים שלו האדימו‎

‎.‎תסבירי לו בבקשה שצריך ניתוח‎

‎מבחינה גופנית אנחנו מסמיקים‎

‎כאשר כלי הדם הקטנים בפנים‎

‎.‎מתרחבים‎

‎התוצאה היא שיותר דם‎ ‎,‎זורם לכיוון הפנים‎

‎והפנים מרגישות חמות יותר‎ ‎.‎ומאדימות‎

‎העצבים האלה לא פועלים‎ ‎.‎בצורה רצונית‎

‎אי אפשר להסמיק‎ ,‎כלומר‎ ‎.‎באופן מכוון או להימנע מהסמקה‎

‎לא ידוע‎ ‎אם מדובר בבעיה אבולוציונית‎

‎או שזה משהו שדווקא התפתח‎ ‎.‎בצורה רצויה‎

‎.‎אין צורך לנתח‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎אה‎-‎

‎.‎תודה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎כן‎- .‎תודה רבה‎-‎

‎מסתבר אז‎ ,‎טוב‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎שלא צריך ניתוח‎

‎.‎קצת מביך‎ ‎.‎כן‎- .‎כן‎-‎

‎יכול להיות שאתה‎ ,‎יובל‎ ‎?‎מסמיק‎ ?‎מסמיק קצת עכשיו‎

‎!‎אני מסמיק‎ ,‎דודו‎ !‎אוי ואבוי‎ ‎.‎תפנה לי מקום במיטה‎

‎.‎מצטער‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎המיטה היא שלי עד המעברון‎

‎!‎תפנה לי מקום במיטה‎ ,‎נו‎ ‎!‎תירגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎.‎קוראים לי אלמוג‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎רציתי לדעת למה הקול שלי‎ ‎נשמע לי מוזר‎

‎.‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎מדוע הקול שלי נשמע לי מוזר‎

‎?‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎.‎לחפרניתנו רחלי רוטנר קידר‎

‎.‎שלום לך‎

‎,‎דודו‎ ,‎אם כן‎ .‎טוב‎

‎אחרי תחקיר מעמיק‎

‎...‎הגעתי למסקנה שהתשובה היא‎

‎.‎תודה רבה‎ ?‎קיי‎-‎או‎ .‎ככה‎

‎.‎אני חייבת למהר לשידור‎

‎.‎גידור‎ ,‎סליחה‎ ‎,‎מגדרים לי את הבית פשוט‎

‎,‎בכל זאת‎ .‎אני חייבת להיות שם‎ ‎.‎לא כל יום עושים לך גדר בגינה‎

‎בואי תעצרי‎ ,‎רחלי‎ ‎.‎כי אני חייב לדבר איתך על משהו‎

‎אם זה על החשיבות התזונתית‎ ‎,‎של שיבולת שועל‎

‎אני הקשבתי לך‎ ‎.‎כשסיפרת על זה קודם למירב‎

‎בוא נסתמס על זה‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎- .‎אחר כך‎

‎,‎ברשותך‎ .‎משהו אחר לגמרי‎ ‎אני רוצה להשמיע לך משהו‎

‎.‎שהקלטתי היום מהרדיו‎ ‎."‎פליי‎"‎ ,‎הפקה‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎גלי רוטנר‎ ,‎"‎החפרנים‎"‎ הרדיו של‎ ‎,‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎אתם על חפ‎

‎תכנית הרדיו שחופרת בשבילכם‎ ‎.‎תשובות מדעיות‎

‎לכל שאלה התקשרו אליי‎ ‎03889988545334400055‎-‎ל‎

‎ודברו איתי על השאלות המדעיות‎ ‎.‎שמציקות לכם‎

‎?‎הלו‎ ?‎מי המאזין הראשון שלנו‎

‎אתה יודע‎ .‎דודו‎ ,‎יופי‎- .‎עד לפה‎ ‎.‎מדהים‎ .‎להקליט מהרדיו מצוין‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎- .‎ביי‎ .‎נדבר‎ ‎?‎אין לך מה להגיד על זה‎

‎?‎להגיד על מה‎ ‎.‎סתם הקלטת עכשיו תכנית מהרדיו‎

‎.‎רחלי‎ ,‎זו התכנית שלך‎ ‎.‎לא ידענו שיש לך תכנית ברדיו‎

‎?‎ממתי יש לך תכנית ברדיו‎ ‎?‎לי יש תכנית ברדיו‎ ?‎מה זה‎-‎

‎.‎אין לי תכנית ברדיו‎ ,‎קודם כול‎ ‎,‎וגם אם כן יש לי תכנית ברדיו‎

‎מה ששמענו עכשיו‎ ‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎ממש לא הייתי אני‎

‎.‎באמת‎ ,‎נו‎ ‎?‎זו לא הייתה הקלטה שלך‎

‎."‎פליי‎"‎ ,‎הפקה‎ .‎תשמיעו לה שוב‎

‎תשאלו כל שאלה מדעית‎ ,‎תתקשרו‎ ‎.‎ותקבלו תשובה במקום‎

‎.‎חפרלץ עם רחלי‎-‎חפ‎-‎חפ‎

‎?‎נו‎

‎לא כל אישה‎ .‎באמת‎ ,‎נו‎ ?‎דודו‎ ,‎מה נו‎ ‎.‎שקוראת לעצמה רחלי היא אני‎

‎אז את אומרת‎ ‎?‎שזה לא הקול שלך‎

‎?‎שלי‎ ?‎הקול שלי‎ ‎?‎איך הקול המוזר הזה קשור אליי‎

‎,‎ברור שזה כן הקול של רחלי‎ ,‎טוב‎

‎אבל רחלי מגיבה להקלטה שלה‎ ‎.‎באופן טבעי‎

‎ידוע שכל מי‎ ‎,‎ששומע הקלטה של עצמו‎

‎הקול שלו בהקלטה‎ ‎.‎נשמע לו קצת מוזר‎

‎למה אתה מדבר עליי‎ ‎?‎כאילו אני לא פה‎

‎.‎זה חלק מהפורמט שלנו‎ ‎.‎פונים למצלמה ומסבירים‎

‎.‎זה קצת מגוחך‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎,‎מה ההיגיון שהקול שלי‎ ,‎רגע‎ ‎?‎יישמע לי שונה בהקלטה‎ ,‎שלי‎ ,‎כן‎

‎.‎זו הייתה בדיוק השאלה של אלמוג‎

‎.‎יש לי רעיון‎ ?‎יודעת מה‎ ‎?‎נכון‎ ,‎יש לנו שאלה‎

‎בואי נתקשר לטלפון‎ ‎שאותה רחלי מהרדיו‎

‎,‎פרסמה בתכנית שלה‎ ‎.‎נשאל אותה את השאלה הזו‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎הנה‎ ‎?‎אכפת לי‎-‎

‎.‎תראה איזה קטע‎ ‎.‎בדיוק מתקשרים גם אליי‎

‎יש לי שאלה‎ .‎שלום‎-‎ ?‎הלו‎ ‎.‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎לחפ‎

‎.‎זו טעות‎ .‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎אין פה חפ‎

‎אבל זה היה בדיוק המספר‎ ‎.‎שהיה ברדיו‎

‎.‎פרסמתם את המספר הזה בדיוק‎

‎יכול להיות שרחלי רוטנר‎ ‎,‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎מחפ‎

‎,‎האישה שיש לה תשובה לכל שאלה‎ ‎?‎טעתה במספר הטלפון‎

‎חפרלץ‎-‎חפ‎-‎רחלי מחפ‎ ‎?‎בסדר‎ ,‎לא טועה בשום דבר‎

‎.‎תשאל את השאלה כבר‎ ,‎טוב‎ ‎!‎זו כן את‎ !‎אה הא‎-‎

‎,‎כן יש לך תכנית ברדיו‎ ‎.‎כן זו הייתה הקלטה שלך‎

‎.‎כן‎ .‎כן‎ ,‎כן‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎גאון שלי‎ ,‎בסדר‎-‎

‎יש לך שאלה‎ ‎?‎או שנעבור למאזין הבא‎

‎כי אני עושה פה‎ ‎.‎כמה דברים במקביל‎

‎-‎ אז השאלה שלי היא‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎מדוע הקול שלי נשמע לי מוזר‎ ‎?‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎מדוע הקול שלי נשמע מוזר‎ ‎?‎כשאני שומע את עצמי בהקלטה‎

‎.‎אז ככה‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎כשאנחנו מדברים גלי הקול‎ ‎עוברים דרך עצמות הגולגולת‎

‎ומייצרים תנודות פנימיות‎ ‎,‎שהאוזן הפנימית שלנו קולטת‎

‎וככה אנחנו רגילים‎ ‎.‎לשמוע את עצמנו‎

‎וכשאנחנו שומעים‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎הקלטה של עצמנו‎

‎,‎כשהקול שלנו מגיע מבחוץ‎ ‎,‎למשל‎ ,‎מהקלטה‎

‎הוא לא עובר דרך עצמות הגולגולת‎ ‎,‎אלא מגיע אלינו ישר דרך עור התוף‎

‎וזה נשמע לנו שונה לגמרי‎ ‎מאשר הקול הרגיל‎

‎שאנחנו רגילים לשמוע‎ ‎.‎כשאנחנו מדברים‎

‎הקול שלנו‎ ,‎בקיצור‎ ‎נשמע לעצמנו שונה בהקלטה‎

‎.‎מכיוון שהוא מגיע מבחוץ‎

‎הרי בדרך כלל אנחנו רגילים‎ ‎לשמוע את הקול שלנו‎

‎?‎נכון‎ ,‎גם מבפנים וגם מבחוץ‎

‎גם מתוך הגולגולת וגם מבחוץ‎ ‎.‎כשאנחנו מדברים‎

‎מה שנותן לנו‎- .‎אני שמה שיר‎ ‎.‎בבקשה‎- .‎גוון קצר אחר‎

‎...‎מבחינתי העניין‎

‎.‎חפור‎

‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ברוכים הבאים ל‎ ‎השעשועון היחיד בישראל‎

‎,‎שטוען שהוא היחיד בישראל‎ ‎,‎בשום תחום‎ ,‎אבל הוא לא‎

‎.‎ואני אומר את זה באחריות מלאה‎

‎בחר לנו‎ ,‎מחשב‎ ‎.‎מתמודדים אקראיים מהקהל‎

‎.‎מחשב בחר‎ .‎מחשב בוחר‎

‎.‎מחיאות כפיים למתמודדים‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎- .‎היי‎ .‎עוד פעם‎ ,‎ואו‎-‎

‎נמצאים איתנו כאן‎ ,‎שימו לב‎

‎מירב פלדמן קידר‎ ‎?‎כמה מילים‎ .‎ויובל סגל קידר‎

‎.‎פונדו‎ ,‎אופניים‎ ,‎רחוב‎ ,‎שמש‎

‎.‎אני רציתי להגיד פונדו‎ ,‎נו‎ ,‎לא‎ ?‎מה‎ ‎.‎פונדו‎- .‎אז תגיד‎-‎

‎!‎פונדו‎ !‎כן‎- .‎מחיאות כפיים לפונדו‎ ‎,‎מירב‎ ,‎מירב‎ ,‎מירב‎ ,‎טוב‎-‎

‎,‎אני אשאל אותך שאלת טריוויה‎

‎אם תדעי את התשובה‎ ‎,‎סוף שקלים‎-‎את זוכה באין‎

‎אם לא תדעי‎ ‎.‎אנחנו נשגר את יובל מתותח הכסף‎

‎.‎גש אל התותח בבקשה‎ ,‎יובל‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎ ‎.‎זה מאה אחוז סכנת נפשות‎ ,‎לא‎-‎

‎!‎יראו אותך בטלוויזיה‎ ,‎היי‎ ,‎אבל‎

‎.‎בבקשה‎- .‎הנה השאלה‎ ,‎מירב‎

‎פרופסור סקוט פולמן ‎1982‎-‎ב‎

‎שם לב שכשהחברים שלו‎ ‎לאוניברסיטה כותבים משפט מצחיק‎

‎,‎בקבוצת הדיון שלהם באינטרנט‎

‎לפעמים החברים בקבוצה‎ ‎,‎לא מבינים שזו בדיחה‎

‎.‎הם לוקחים ברצינות את המשפט‎

‎סקוט פולמן שלח מייל לחברים שלו‎

‎והציע שמעכשיו‎ ‎בכל סוף של משפט מצחיק‎

‎הם יוסיפו‎ ‎.‎סוגריים ימניים‎-‎מקף‎-‎נקודתיים‎

‎!‎סמיילי שוכב‎

‎!‎יש‎- .‎נכון‎ ‎.‎אבל זו לא השאלה‎-‎

‎פולמן לא היה הראשון‎ ‎,‎להשתמש בסימן הזה‎

‎אבל הוא הראשון שקבע‎ ‎את השימוש שלו‎

‎.‎בתקשורת בין אנשים‎

‎:‎היא‎ ,‎מירב‎ ,‎והשאלה שלך‎ ‎?‎את מה המציא סקוט פולמן‎

‎.‎והזמן מתחיל לרוץ‎

‎?‎סקוט פולמן‎

‎.‎דווקא עליו יש לי בלקאאוט‎ ,‎ויי‎

‎.‎מירב‎ ,‎נגמר הזמן‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎אין בררה‎ ,‎על פי כללי השעשועון‎

‎אנחנו משגרים‎ ‎.‎את יובל מהתותח עכשיו‎

‎.‎אמוטיקונים‎ ,‎אה‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎,‎רגש‎ ,‎"‎אמושן‎"‎ שילוב של‎ ‎.‎מעין סימן גרפי‎ ,‎"‎אייקון‎"‎ו‎

‎.‎בדיוק‎ ,‎סימן גרפי שמבטא רגש‎ ‎,‎רגע‎ ,‎הנה‎ ,‎אוי‎ .‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎אני מקבלת בדיוק‎ ‎.‎שנייה‎ .‎הודעה מיובל‎

‎זה‎ ,‎הנה‎ ‎.‎סוגריים שמאליים‎-‎מקף‎-‎נקודתיים‎

‎?‎דודו‎ ,‎למה הוא מתכוון‎ ?‎מה זה‎ ‎אני חושב שהוא עצוב‎-‎

‎.‎או ששיגרו אותו מתותח‎ ‎.‎לא מבין כל כך‎

‎היו איתנו גם בתכנית הבאה‎ ‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ של‎

‎והפעם עם מנחה אורח‎ ‎,‎שהוא גם אני‎

‎מה שיהפוך את התכנית‎ ‎.‎שונה ומגוונת‎ ,‎לאחרת לגמרי‎

‎.‎שווה לחכות‎

‎.‎שלחתי לו סמיילי כזה‎ ‎.‎תמחקי‎-‎

‎כדי לסיים את החפירה על השאלה‎ ‎מדוע אנחנו נשמעים מוזר בהקלטה‎

‎נמצא איתנו כאן באולפן‎ ‎,‎ר יונתן שפר‎"‎ד‎

‎.‎שלום לך‎ .‎שהוא חוקר אקוסטיקה‎

‎.‎בסדר גמור‎-‎ ?‎מה העניינים‎ .‎אהלן‎

‎,‎נתחיל בשאלה‎ ‎מה זה פסיכואקוסטיקה‎

‎,‎בכל זאת‎ ?‎והאם צריך לחשוש מזה‎ ‎,‎מדובר בפסיכו ואקוסטיקה‎

‎.‎פסיכו יותר‎ .‎שתי מילים מלחיצות‎

‎.‎לא צריך לחשוש מזה‎ ,‎קודם כול‎ ‎.‎נהדר‎- .‎הרגעת אותנו‎-‎

‎פסיכואקוסטיקה זה למעשה‎

‎מדע שחוקר את התגובות שלנו‎

‎.‎לגירויים שהם אקוסטיים‎

‎.‎גירויים שהם קוליים‎-‎ ?‎מה זה אומר‎

‎.‎אקוסטיקה זה מדעי הקול‎ ‎.‎צלילים במרחב‎ ,‎לקולות‎- .‎לקולות‎-‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎כן‎- .‎בעצם‎ ,‎תגובות שלנו לקולות‎

‎?‎מדוע יש לנו שתי אוזניים‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎כמובן‎ ,‎חוץ מההסבר הברור‎

‎.‎כמובן‎ ,‎שהמשקפיים לא ייפלו‎ ‎.‎אחרת אין דמות‎

‎אחת הסיבות המרכזיות‎ ,‎תשמע‎ ,‎אז‎ ‎בגינן יש לנו שתי אוזניים‎

‎זה כדי שאנחנו נוכל לזהות מיקום‎

‎או מקומות‎ ‎.‎של צלילים במרחב סביבנו‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎ונגל‎'‎דמיין שאתה עכשיו בג‎ ‎.‎בא לטרוף אותך‎ ,‎יש טיגריס‎-‎

‎אתה רוצה לברוח‎ ‎?‎נכון‎ ,‎לכיוון ההפוך מהטיגריס‎

‎.‎אחרת תהפוך להיות ארוחת ערב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎אלא אם הוא קרוב משפחה‎-‎

‎אז אתה צריך באמת‎ ‎.‎לאתר את המיקום שלו‎

‎,‎הטיגריס בא מימיננו‎ ,‎נגיד‎ ,‎ואם‎ ‎,‎גלי הקול שהטיגריס מייצר‎

‎בהנחה שהוא לא טיגריס חמקן כזה‎ ‎,‎שלא נוהם ולא נושם‎

‎.‎מגיעים לשתי האוזניים שלנו‎

‎האוזניים שלנו‎ ,‎עכשיו‎ ‎,‎מרוחקות אחת מהשנייה‎

‎מה שאומר שגלי הקול‎ ‎יגיעו קודם לאוזן ימין‎

‎,‎ואחר כך לאוזן שמאל‎

‎והם יגיעו גם לאוזן ימין‎ ‎קצת יותר חזק‎

‎.‎מאשר הם יגיעו לאוזן שמאל‎

‎המוח לוקח‎ ‎:‎את כל המידע הזה ואומר‎

‎.‎כנראה הטיגריס מגיע מימין‎"‎ ‎."‎בוא נרוץ לכיוון ההפוך‎

‎כדי שתהיה לנו‎ ,‎בעצם‎ ‎?‎נכון‎ ,‎ממדית‎-‎שמיעה תלת‎

‎גם מרחק‎- .‎ונוכל לאמוד מרחקים‎ ‎.‎אבל בעיקר כיוון‎ ,‎קשור לזה‎

‎יש כאלה שטוענים שהאוזניים שלנו‎

‎,‎לפעמים גם מטעות אותנו‎ ‎מרמות אותנו‎

‎.‎קגו‎'‎ואפילו עושות מאיתנו צ‎ ‎?‎יכול להיות‎

‎?‎אתה מכיר את הטונים של שפרד‎ ‎.‎אז בוא ספר לנו‎- .‎כן‎-‎

‎אז הטונים של שפרד זה למעשה‎ ‎,‎איזושהי תופעה פסיכואקוסטית‎

‎,‎פסיכואקוסטית‎ ,‎אולי‎ ,‎אשליה‎

‎,‎1964‎-‎שפותחה ב‎ ‎,‎אם אני זוכר נכון‎

‎על ידי הפסיכולוג‎ ‎מאוניברסיטת סטנפורד‎

‎.‎ר שפרד‎'‎רוג‎

‎והאשליה הזאת נותנת לנו תחושה‎ ‎,‎שגובה הצליל הולך ועולה כל הזמן‎

‎למרות שבפועל אנחנו שומעים‎ ‎.‎צלילים שחוזרים על עצמם‎

‎.‎בוא נשמע את זה‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎,‎בוא נשמע קודם‎ ?‎אתה יודע מה‎ ‎.‎כמובן‎- .‎אחרי זה נסביר‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎אנחנו שומעים עכשיו צליל‎

‎...‎שהוא כביכול עולה כל הזמן‎ ‎.‎אבל הוא חוזר על עצמו‎-‎

‎.‎למרות שמדובר באפקט‎

‎.‎הצליל כנראה יורד ושוב עולה מחדש‎ ‎.‎נכון‎ .‎נכון‎-‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎איך זה קורה‎ ‎?‎איך זה קורה‎-‎

‎כל צליל ששמענו מורכב‎ ‎,‎הרבה תדרים‎ ,‎מכמה תדרים‎

‎,‎למעשה‎ ,‎שהם מופרדים‎

‎באיזה שהם מרווחים‎ ‎.‎שנקראים אוקטבה מוזיקלית‎

‎,‎התדרים האלה‎ ,‎עכשיו‎

‎בגלל שבכל רגע בזמן‎ ‎אנחנו שומעים את כל התדרים‎

‎ואנחנו משחקים ככה בצורה חכמה‎ ‎,‎עם היחסים בין העוצמות שלהם‎

‎,‎ברגע שמגיעה הקפיצה הזאת‎ ‎.‎אנחנו לא מבחינים בה‎

‎.‎אז יש לנו כותרת‎ ,‎טוב‎ ‎מסתבר שאפקט שפרד‎

‎זה בעצם אשליה של צליל‎ ‎שהוא כביכול עולה ועולה ועולה‎

‎,‎למרות שהוא לא באמת‎ ‎,‎אלא יורד ושוב עולה‎

‎וזה נוצר כתוצאה מערבוב‎ ‎,‎של כמה תדרים בצלילים עצמם‎

‎.‎נכון‎-‎ ?‎נכון‎ ‎.‎זה היה מרתק‎ ,‎ואו‎-‎

‎תודה מעומק הלב‎ ‎.‎ר יונתן שפר‎"‎לחוקר האקוסטיקה ד‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎חפור‎ ,‎חפור‎ ,‎חפור‎-‎

‎אתה אומר את זה כדי שנשמע‎ ‎.‎את זה מכמה מקורות של צליל‎

‎נבחר בעריכה‎- .‎תבחר‎ ‎,‎ונוסיף לך אפקטים‎

‎.‎כמובן‎ ,‎שלא תהיה מובך‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎תודה רבה‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎יובל מהתכנית‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎יובל ללימוד אנגלית‎"‎

‎.‎ת‎'‎סיי ד‎ .‎דודו‎ ,‎הלו‎ ‎.‎דודו‎ ,‎הלו‎-‎

‎.‎איי הב סייד איט‎ ,‎זהו‎ ‎.‎איט הז בין סייד‎

‎.‎תנק יו‎- !‎גרייט‎

‎היום בתכנית שלי נלמד‎ ‎.‎כמה מילים בסיסיות באנגלית‎

‎.‎פיצה‎ ,‎למשל‎

‎.‎פיצה‎- .‎ת‎'‎סיי ד‎

‎.‎מילה שמקורה בכלל ביוונית‎ ,‎אגב‎ ‎.‎במקור זה היה פיתה‎

‎...‎אז‎ ?‎כבר דיברתם על זה‎ ,‎אה‎

‎.‎ת‎'‎סיי ד‎ .‎אמוטיקון‎ ‎.‎שילוב של רגש ואייקון‎ ,‎אמוטיקון‎-‎

‎ככה קוראים לכל הסמיילים האלה‎

‎.‎והסימנים שאנחנו שולחים בטלפון‎

‎...‎אז‎ ?‎גם על זה דיברתם‎

‎,‎טומאטו‎- .‎ת‎'‎סיי ד‎ .‎טומאטו‎

‎.‎מהמילה האצטקית טומאטל‎

‎,‎יובל‎ .‎ככה הם קראו לעגבנייה‎

‎דיברנו על כל הנושאים האלה בדיוק‎

‎.‎בתכנית שלנו‎

‎,‎דודו‎ ,‎בעצם‎ !‎ת‎'‎סיי ד‎

‎.‎ת‎'‎דונט סיי ד‎ ,‎דונט‎ ,‎דונט‎ ,‎דונט‎

‎.‎ת‎'‎אין סיכוי שאני סיי ד‎ ,‎אל תדאג‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎"‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎:‎תכתוב‎ ‎יעל פרידמן‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎מיה בסטר קינן‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎