×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה שניה- "Badgers" ;) - second season, החפרנים עונה 2: מה היה קורה אילו לא היו חיידקים?

החפרנים עונה 2: מה היה קורה אילו לא היו חיידקים?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎

‎מה היה קורה אילו‎ ‎?‎לא היו חיידקים‎

‎מה המקצוע הכי מוזר‎ ‎?‎שבו התחרו באולימפיאדה‎

‎?‎והאם בלון הליום יכול לשקוע‎

‎.‎אתה לא‎- !‎אני מרחף‎

‎,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎ ."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎חפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎קוראים לי נגה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎:‎והשאלה שלי היא‎

‎מה היה קורה‎ ‎?‎אם לא היו חיידקים בעולם‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎נשתמש ממש עכשיו‎

‎"‎מה היה קורה אילו‎"‎בידית ה‎

‎.‎שנמצאת כאן אצלנו באולפן‎ ‎.‎שימו לב‎ ,‎הנה‎

‎,‎אז קדימה‎ .‎זו הידית‎ ‎?‎מה היה קורה אילו לא היו חיידקים‎

‎עברנו למציאות‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎שאין בה חיידקים‎

‎.‎בינתיים נראה שהכול בסדר‎ ‎.‎אין שוני‎

‎.‎אני מצטער‎ ,‎דודו‎

‎.‎כואבת לי הבטן‎ .‎אני לא מרגיש טוב‎ ‎.‎אני צריך ללכת הביתה‎

‎.‎יש לי פתק מהרופא‎ ,‎תיקח‎ ,‎הנה‎

‎אני צריך שתשחררי אותי‎ ,‎עידית‎ ‎.‎לא טוב לי‎ .‎מהצילומים היום‎

‎אל תשכח‎" :‎כתוב פה‎ ,‎יובל‎ ‎,‎לחם ופתקים ריקים‎ ,‎לקנות חלב‎

‎.‎תודה לך‎ ."‎כי זה האחרון‎"‎

‎.‎זה כנראה הפתק השני‎ ‎.‎בוא תסביר‎ ?‎אבל מה קרה לך‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎אני לא מצליח לאכול כמעט כלום‎

‎.‎הכול עושה לי כאב בטן‎

‎,‎כל הירקות‎ ,‎מלפפונים‎ ,‎עגבניות‎

‎.‎פסטה‎ ,‎אורז‎ ,‎פירות‎

‎?‎היית אצל רופא‎ ‎?‎מה הוא אמר על התופעה הזו‎

‎שאני לא מצליח לעכל שום דבר‎ ‎.‎כי אין לי בקיבה חיידקים‎

‎מה הקשר‎ ‎?‎בין העיכול שלנו לחיידקים‎

‎מסתבר שיש לנו חיידקים‎ ‎.‎שנמצאים במעיים שלנו‎

‎הם עוזרים לנו‎ ,‎החיידקים האלה‎ ‎.‎לעכל את האוכל שאנחנו אוכלים‎

‎,‎אלה חיידקים טובים‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎ידידותיים‎

‎הם גם מייצרים ויטמינים‎ ‎,‎והם גם נלחמים בחיידקים רעים‎

‎!‎ואין לי אותם עכשיו‎

‎אז אפשר להבין מכל זה‎ ,‎טוב‎

‎שיש חיידקים‎ ‎,‎שחיים אצלנו במעיים באופן קבוע‎

‎,‎והם חיוניים לתהליך העיכול שלנו‎ ‎.‎בדיוק‎-‎ ?‎נכון‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎,‎זה מה שהיה אצלי פעם‎

‎!‎אבל עכשיו אין לי בגוף חיידקים‎ ‎!‎אין‎ !‎אין‎

‎בגלל זה אני לא יכול‎ ‎.‎לעכל שום דבר‎

‎.‎בוא תשתעל עליי‎ ,‎דודו‎ ,‎עשה טובה‎ ‎,‎תשתעל‎- .‎אני לא אשתעל עליך‎-‎

‎אני חייב איזה חיידק אחד‎ ‎.‎או מיליארד‎

‎,‎קודם כול‎- .‎תן לי אחד כזה רציני‎ ‎החיידקים שנפלטים בשיעול‎

‎,‎אלה לא אותם חיידקים‎ ‎?‎כן‎ ,‎קודם כול‎

‎.‎אז אני אשתה מהכוס שלך‎ ‎.‎עזוב אותי‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎תן לי קצת מפה לפה‎ ‎.‎בן אדם‎ ,‎משהו‎

‎.‎נו‎ ,‎תהיה חבר‎ ‎.‎עזוב אותי‎ .‎זה לא אותם חיידקים‎-‎

‎אם אני אתפוס את זה‎ ,‎תשמע‎ ‎...‎שהעלים אצלי את החיידקים‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎?‎מה זה‎

‎"...‎מה היה קורה אילו‎"‎ ,‎הידית שלנו‎

‎?‎ומה אתה שאלת עם הידית‎

‎,‎משהו על גלקסיות‎ ‎,‎י‎'‎לאונרדו דה וינצ‎

‎.‎על המסוק הראשון‎ ‎.‎משהו על היסטוריה‎ ,‎היסטוריה‎

‎.‎תקרינו לי את השאלה של נועה‎ ‎.‎אל תקרינו‎ ,‎אל תקרינו‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎אל תקרינו‎- .‎תקרינו לי עכשיו‎ ‎.‎ברגע זה‎- .‎לא‎- .‎עכשיו להקרין‎-‎

‎,‎קוראים לי נגה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎:‎והשאלה שלי היא‎

‎מה היה קורה‎ ‎?‎אם לא היו חיידקים בעולם‎

‎!‎דודו‎ ,‎אתה אשם‎ ‎.‎בגללך אין לי חיידקים בגוף‎

‎.‎אני גם ירדתי במשקל‎ ,‎ויותר מזה‎

‎כי החיידקים שנמצאים‎ ,‎זה נכון‎ ‎,‎אצלנו בגוף שוקלים כמה קילוגרמים‎

‎.‎משקל לא מבוטל‎

‎,‎אני אחזיר את המצב לקדמותו‎ ,‎יובל‎

‎אתה תתמלא בחיידקים‎ ‎.‎מיד כשנסיים את החפירה‎

‎.‎בוא רק תירגע‎ ‎.‎אני הולך לאכול משהו בבית‎ ,‎טוב‎-‎

‎לא לאכול‎ ,‎לא‎ ,‎בעצם‎ ‎.‎בגלל החיידקים‎

‎אם אני אתפוס את זה‎ ‎...‎שהעלים אצלי את החיידקים‎

‎...‎ואנחנו‎ ,‎זה אני‎ ‎.‎הכול בשליטה‎ .‎הכול בסדר‎ ,‎בסדר‎

‎אז כבר למדנו שהחיידקים‎ ,‎טוב‎ ‎.‎הכרחיים לתהליך העיכול שלנו‎

‎...‎הם מייצרים עבורנו ויטמינים וגם‎

‎,‎אל תיתנו לי להפריע לכם‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎רק שמה את זה פה‎

‎?‎מה קרה פה‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎מה הולך פה‎

‎.‎זאת אשפה‎ ‎?‎רחלי‎ ,‎למה את שמה פה אשפה‎-‎

‎,‎כי כבר אין לי איפה לזרוק אותה‎ ‎.‎דודו הקטן‎

‎,‎כל הפחים מלאים‎ ‎,‎וליד הפחים גם מלא‎

‎,‎וליד ליד הפחים גם מלא‎

‎.‎וליד ליד ליד הפחים גם מלא‎

‎.‎לא נעים‎ ,‎בקיצור‎ ‎,‎אני רוצה להבין‎ ,‎רגע‎-‎

‎יש שביתה של העירייה או משהו‎ ‎?‎שיש אשפה בכל מקום‎

‎?‎מה זאת אומרת‎ ‎?‎איזה חדשות‎-‎ ?‎לא שמעת חדשות‎

‎מישהו העלים‎ ‎,‎את כל החיידקים בעולם‎

‎ובגלל זה אין מה שיפרק‎ ‎,‎את הזבל האורגני‎

‎.‎אז הוא פשוט מצטבר‎

‎זה לא אני וזה לא דודו‎ ‎"...‎מה היה קורה אילו‎"‎עם ידית ה‎

‎.‎יופי‎ ,‎כן‎-‎ ?‎אה‎ ‎.‎מצוין‎-‎ ?‎לא‎ ,‎טוב‎-‎

‎,‎רק בואי תסבירי לנו‎

‎,‎איך החיידקים מפרקים את האשפה‎ ‎?‎איך זה קורה‎ ?‎את הזבל‎

‎כי החיידקים הם אלו‎ ‎.‎שאחראים על פירוק הזבל האורגני‎

‎.‎בלי חיידקים שום דבר לא נרקב‎

‎מה זאת אומרת‎ ‎?‎חיידקים מפרקים זבל‎

‎?‎איך הם בדיוק עושים את זה‎

‎אתה ממש אוהב לשמוע‎ ,‎ואו‎ ‎.‎סיפורים מהזבל‎

‎הזבל האורגני זה בעצם‎ ‎.‎האוכל של החיידקים‎

‎החיידקים אוכלים‎ ‎,‎את הזבל האורגני ופולטים גז‎

‎.‎שזה הריח הלא נעים שעולה מהזבל‎

‎,‎לפחות אין ריח‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎כן‎ ,‎אבל האשפה לא נרקבת‎

‎!‎דודו‎ ,‎זה מצב בלתי נסבל‎

‎,‎אשפה‎ ,‎בכל מקום אשפה‎ ‎,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎

‎...‎אשפה‎ ,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎

‎.‎רוגע‎ ,‎רוגע‎ ,‎רחלי‎ ,‎רחלי‎ ‎.‎תודה‎ .‎תודה לך‎-‎

‎אם אני אתפוס את זה‎ ‎...‎שהעלים אצלי את החיידקים‎

‎?‎מה זה‎ .‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎"...‎מה היה קורה אילו‎"‎ ,‎הידית שלנו‎ ‎.‎ידית תמימה‎

‎?‎ומה שאלת את הידית‎

‎,‎משהו על גלקסיות‎ ‎...‎י‎'‎לאונרדו דה וינצ‎

‎...‎היסטוריה‎ !‎על המסוק הראשון‎

‎.‎יובל‎ ,‎נו‎ ,‎תעזור לי‎

‎הוא לא שאל את הידית‎ ‎.‎מה היה קורה אילו לא היו חיידקים‎

‎!‎הוא כן‎ !‎הוא כן‎ .‎נשברתי‎ ,‎טוב‎

‎ואני לא יכול‎ ,‎אתה כן‎ ‎.‎אתה כן‎ .‎לעמוד בזה יותר‎

‎.‎תודה‎ .‎אתה חבר אמיתי‎

‎תחזיר את החיידקים‎ ,‎דודו‎ ‎.‎המצב הזה בלתי נסבל‎ .‎תכף ומיד‎

‎!‎תראה מה אני לובשת‎

‎!‎תראה מה עובר לי בבטן‎ ‎.‎תודה לכם‎-‎

‎נראה לי שזה הזמן‎ ‎.‎הנה‎ .‎להחזיר את המצב לקדמותו‎

‎!‎החיידקים חזרו‎ !‎ריח של אשפה‎

‎!‎חיידקים‎ ,‎אני אוהבת אתכם‎

‎!‎ואני יכול לאכול‎ ‎!‎איזה רעב‎ ,‎ויי‎

‎אבל הריח של האשפה‎ ,‎אוי‎ ‎.‎הרס לי את כל התיאבון‎

‎.‎ואנחנו נסכם‎ .‎תודה לשניכם‎ ,‎טוב‎ ‎?‎מה למדנו כאן‎

‎שיש חיידקים שהם טובים‎ ‎,‎לבריאות שלנו וגם לסביבה‎

‎וחלקם אפילו נמצאים‎ ‎.‎בתוך הגוף שלנו‎

‎בלי אותם חיידקים לא היו מתקיימים‎ ‎.‎החיים כפי שאנחנו מכירים אותם‎

‎החיידקים עוזרים לנו לעכל מזון‎ ‎,‎והם גורמים לריקבון‎

‎אותו תהליך שמפרק‎ ‎.‎את הזבל האורגני‎

‎מבחינתי הנושא הזה דורש‎ ‎.‎עוד חפירה‎

‎אנחנו נדבר על זה‎ ‎.‎עם רופאה אמיתית בסוף התכנית‎

‎מה הענף הכי מוזר‎ ,‎ממש עוד מעט‎ ‎?‎שהתחרו בו באולימפיאדה‎

‎.‎שעשועון‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎השעשועון שאם היו קוראים לו‎ ‎"‎ברוכים הבאים לתותח הכסף‎"‎

‎הוא היה מתחיל במשפט‎

‎ברוכים הבאים‎'‎ברוכים הבאים ל‎"‎ ‎,‎"‎'‎לתותח הכסף‎

‎.‎וזה היה מסורבל ולא נעים‎

‎בחר לנו‎ ,‎מחשב‎ ‎.‎שני מתמודדים אקראיים מהקהל‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎מחשב בחר‎-‎

‎!‎קבלו את שני המתמודדים‎ ‎.‎תודה לכם‎

‎נמצאים איתנו כאן‎ ,‎אם כן‎ ‎.‎מירב ויובל‎

‎מה העיר החביבה עלייך‎ ,‎מירב‎ ‎.‎שיקגו‎-‎ ?‎במדינת אילינוי‎

‎?‎מה המחזמר החביב עליך‎ ,‎יובל‎ ‎.‎שיקגו‎-‎

‎.‎קגו‎'‎זה צ‎ ,‎תאמינו לי‎ ‎.‎מחיאות כפיים למתמודדים‎

‎.‎כן‎ ,‎כן‎- .‎קגו‎'‎צ‎

‎,‎מירב‎ ,‎שימי לב‎ ‎.‎אני אשאל אותך שאלת טריוויה‎

‎,‎אם תדעי את התשובה‎ ‎.‎סוף שקלים‎-‎את זוכה באין‎

‎,‎אם לא תדעי‎ ‎.‎אנחנו נשגר את יובל מתותח הכסף‎

‎.‎גש אל התותח‎ ,‎בוא‎ ,‎יובל‎ ‎?‎עכשיו‎-‎

‎.‎גש‎ ,‎גש‎ .‎כן‎ ‎.‎תודה לך‎ .‎גש אל התותח‎-‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎

‎,‎עקרונית לא‎ ‎.‎ולא עקרונית גם לא‎

‎,‎אם הבנת את המשפט האחרון שלי‎ ‎.‎שיהיה לך בכיף‎

‎.‎בבקשה‎- .‎לשאלה‎ ,‎מירב‎

‎הוקמה ‎1927‎-‎ב‎ ‎.‎האקדמיה האמריקאית לקולנוע‎

‎נערך לראשונה הטקס ‎1929‎-‎ב‎ ‎שבו האקדמיה מחלקת פרסים‎

‎.‎לסרטים וליוצרים מצטיינים‎

‎הפרס היה פסלון בצורת אביר‎

‎,‎שעומד על גלגל של סרט צילום‎ ‎.‎ואוחז בידו חרב‎ ,‎של פילם‎

‎את השם שלו הפסלון קיבל כנראה‎ ‎כשאחת העובדות באקדמיה לקולנוע‎

‎ציינה שהפסלון דומה‎ ‎.‎לדוד שלה אוסקר‎

‎:‎השאלה שלי היא‎ ‎באיזה שם אנחנו מכירים‎

‎את טקס פרסי‎ ‎?‎האקדמיה לקולנוע היום‎

‎.‎קדימה‎ ‎.‎ויי‎ ,‎ויי‎ ,‎ויי‎ ,‎ויי‎-‎

‎.‎יש לי בלקאאוט‎ ,‎ויי‎ !‎יואו‎

‎.‎מירב‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎ .‎והזמן נגמר‎ ‎,‎על פי כללי השעשועון‎

‎,‎אין בררה‎ ‎.‎עכשיו‎ ...‎צריך לשגר את יובל‎

‎.‎זה טקס האוסקר‎ ,‎אה‎ ‎.‎הפעם זה ממש היה פשוט‎ ,‎נכון‎-‎

‎זה השם של דוד‎ ."‎אוסקר‎"‎ אמרתי‎ ‎.‎נכון‎ ,‎נכון‎- .‎של אחת העובדות שם‎

‎?‎אז מאוחר מדי לקבל את התשובה‎ ‎.‎ברור‎ ,‎כן‎-‎

‎מה היית עושה כבר‎ ,‎בינינו‎ ,‎אבל‎ ‎?‎סוף שקלים‎-‎עם אין‎

‎סוף שקלים‎-‎גם היום אין‎ .‎כלום‎ ‎.‎כן‎- .‎זה ממש לא הרבה‎

‎.‎חייבים הרבה יותר‎ ‎.‎ממש‎- .‎כן‎ ,‎ממש‎-‎

‎.‎היו איתנו גם בתכנית הבאה‎ ,‎טוב‎

‎אני מבטיח לכם שיקרה פה‎ ‎,‎בדיוק אותו דבר‎

‎.‎אבל אותו דבר בדיוק‎ ‎.‎שובו אלינו‎

‎.‎אה‎

‎,‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎.‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎,‎שמי נעמה ורציתי לדעת‎

‎מה התחרות הכי מוזרה‎ ‎?‎שהייתה באולימפיאדה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה לשאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎.‎לחפרניתנו מירב פלדמן קידר‎

‎.‎שלום לך‎

‎.‎לא עכשיו‎ ,‎עשה לי טובה‎ ,‎בוא‎ ,‎דודו‎

‎?‎בסדר‎ ,‎אני באמצע חימום‎ ‎.‎תחזור אליי אחר כך‎

‎אני רואה‎ ,‎רגע‎ ‎?‎נכון‎ ,‎שאת כבר באולימפיאדה‎

‎.‎דודו‎ ,‎ברור‎ ?‎סליחה‎

‎אולי אני נבחרתי‎

‎"‎החפרנים‎"‎ לייצג את‎

‎1912‎ באולימפיאדה של‎

‎.‎ואו‎- .‎בשטוקהולם‎

‎.‎תחזור אליי אחר כך‎ ,‎אז בוא‎

‎.‎אולימפיאדה‎ ,‎בכל זאת‎

‎.‎פרפרים‎ ,‎התרגשות‎

‎.‎כמובן‎ ,‎לא נפריע לך‎ ‎.‎ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו‎

‎ואין לי ספק שאת זוכה‎ ‎.‎ברור‎ .‎במדליית זהב‎

‎,‎אם אתה לא תפריע לי‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אז אולי יש מצב‎

‎אני מתחילה‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎להתאמן לתחרות‎

‎את לא אמורה לרוץ‎ ,‎רגע‎ ‎?‎או ללכת על קורה‎

‎למה ללכת על קורה‎ ‎?‎דודו‎ ,‎אם אפשר לצייר‎

‎.‎ברור‎-‎ ?‎את מתחרה שם בציור‎

‎היה אפשר ‎1912‎ באולימפיאדה של‎ ‎.‎להתמודד גם בענף הציור‎

‎כל מה שאני צריכה לעשות‎ ‎.‎זה לצייר ציור ולהגיש אותו לשופטים‎

‎...‎ואם תרשה לי‎

‎?‎מה אתה אומר‎

‎מה זה שם‎ .‎האמת שיפה‎ ‎?‎עשב גבוה כזה‎ ?‎ליד הבית‎

‎?‎איזה עשב‎ ‎?‎אתה לא רואה שזה ילד רץ‎

‎.‎סליחה‎ .‎נכון‎ ,‎אה‎- .‎רץ‎ ‎יכולתי לנחש שזה ילד רץ‎

‎לפי זה שזה נראה‎ ‎.‎כמו עשב גבוה כזה‎

‎כל הציורים שמגישים פה‎ ,‎טוב‎

‎צריכים להיות מקוריים‎ ‎,‎ובהשראת ספורט‎

‎.‎אז ציירתי ילד רץ‎ ‎.‎לא רע‎ .‎לא רע בתור התחלה‎-‎

‎?‎מה התחלה‎ ‎.‎אני עובדת על זה כבר שבועיים‎

‎אז לא רע בתור משהו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎שאת עובדת עליו שבועיים‎

‎.‎או מה שלא אומרים‎

‎לפי הציור אני מבין שכל אחד‎ ,‎אגב‎

‎יכול לגשת ולהתחרות בציור‎ ‎?‎נכון‎ ,‎באולימפיאדה הזו‎

‎לציירים מקצועיים‎ .‎לא כל אחד‎ ‎,‎אסור להשתתף באולימפיאדה‎

‎.‎רק לחובבנים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎כמובן‎ ,‎אז לך אין מה לדאוג‎ ‎.‎מתאים לך בול‎

‎?‎מי מתמודד מולך‎ ‎.‎בסדר‎ ,‎שמע‎-‎

‎יש לי פה את הציור‎ ,‎הנה‎ ‎.‎של נבחרת צרפת‎

‎.‎חביב‎

‎זאת תהיה‎ ,‎תשמעי‎ ‎.‎תחרות צמודה מאוד‎

‎.‎מסכנים‎- ...‎אין לי ספק ש‎ ‎שנתיים או מילניום‎ ,‎שנה‎-‎

‎.‎את מציירת ככה בול‎ ‎.‎אין לי זמן‎ ?‎איזה מילניום‎-‎

‎אני נרשמתי פה‎ ‎.‎לעוד כמה מקצועות‎

‎?‎מקצועות מוזרים כאלה או רגילים‎ ‎.‎רגילים לגמרי‎-‎

‎.‎ספרות‎ ,‎פיסול‎ ,‎מוזיקה‎ ,‎אדריכלות‎

‎.‎תראה מה עשיתי בפיסול‎ ,‎אגב‎ ‎.‎זה יטריף אותך‎ ,‎זה משהו‎

‎.‎זה עשב גבוה‎ ,‎תני לי לנחש‎ ‎.‎זה ילד רץ כזה‎ ,‎לא‎

‎...‎זה‎ ,‎לא‎

‎אישה שעושה כפיפות בטן‎ ‎.‎על שפת האגם ולידה ברבור‎

‎רק התלבטתי‎ .‎בטח‎-‎ ?‎לא רואים‎ ‎.‎אם זה ברבור או אווז‎

‎,‎אז אין בעיה‎ ,‎אה‎ ‎.‎אני אחדד את הנקודה‎

‎.‎זה מושלם‎ ,‎אל תיגעי‎

‎.‎תשאירי את זה כך‎ ‎.‎תודה‎ .‎תודה‎ ?‎כן‎-‎

‎,‎תגיד‎ ,‎דודו‎ ,‎אבל‎ ‎?‎יש מצב שתחזרו אליי אחר כך‎

‎.‎אני חייבת להתאמן‎

‎כי כבר קיבלנו‎ ,‎אין צורך‎ ‎.‎תודה רבה‎ .‎תשובה ממך‎

‎מסתבר‎ ,‎שימו לב‎ ‎1912‎ שבאולימפיאדה של‎

‎היה אפשר להתמודד גם במקצועות‎

‎,‎מוזיקה‎ ,‎אדריכלות‎ ,‎כמו ציור‎ ‎,‎פיסול ואפילו ספרות‎

‎.‎אבל בתנאי שאתה חובבן‎

‎למה לא המשיכו‎ ,‎מירב‎ ,‎אגב‎ ‎עם הנוהג הזה‎

‎?‎גם באולימפיאדות של היום‎

‎הפסיקו עם זה ‎1948‎-‎ב‎

‎כי כבר היה מאוד קשה לקבוע‎ ‎.‎מי חובבן ומי מקצוען‎

‎.‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎שנייה‎ ,‎שנייה‎-‎

‎?‎יש לך אולי רעיון לסיפור‎ ,‎דודו‎ ‎.‎כי הגמר בספרות בעוד שבוע‎

‎מה את אומרת על מישהי‎ ‎שיוצאת להתמודד באולימפיאדה‎

‎,‎בכל המקצועות הכי מוזרים שיש‎ ‎,‎אדריכלות וכאלה‎ ,‎ציור‎ ,‎כמו פיסול‎

‎ובסוף היא לא מקבלת מדליה‎ ‎?‎בשום ענף‎

‎.‎נשמע קצת עצוב‎ ‎,‎אני אלך על סוף שמח‎

‎שהיא זוכה‎ ‎.‎בכל המדליות האפשריות‎

‎.‎אין על מדע בדיוני‎

‎תודה רבה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎למירב פלדמן קידר‎

‎אז אנחנו לא ממש יודעים‎ ‎מה המקצוע הכי מוזר‎

‎,‎שבו התחרו באולימפיאדה‎

‎1948‎ אבל אנחנו כן יודעים שעד‎

‎,‎ציור‎ ,‎מוזיקה‎ ,‎אדריכלות‎ ‎פיסול ואפילו ספרות‎

‎.‎היו כולם חלק מהאולימפיאדה‎

‎.‎ואני מכריז על הנושא הזה כחפור‎

‎ועכשיו אנחנו נאלצים לקטוע‎ ‎את השידור‎

‎כדי לעבור לגמר הגדול‎ ‎של תכנית הבישול המצליחה‎

‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎

‎ברוכים הבאים לגמר הגדול‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ של‎

‎.‎המשימה שלכם היא להכין ספגטי‎ ‎.‎יש לכם דקה וחצי‎

‎,‎"‎המרוץ לתרווד‎"‎ הגמר הגדול של‎ ‎.‎מתחילים‎

‎?‎איפה הספגטי‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎.‎הספגטי אצלי‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎ן‎'‎איפה גבינת הפרמז‎

‎.‎ן אצלי‎'‎הפרמז‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎יופי‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אתה חושב‎ ,‎תגיד‎ ‎שרוב הצופים יודעים‎

‎שמקור הספגטי‎ ‎?‎בכלל לא באיטליה אלא בלוב‎

‎.‎רחלי‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎זה לא מה שחשוב עכשיו‎

‎!‎תני את זה‎ ‎!‎תחזיקי את זה‎ !‎לא‎ ,‎לא‎

‎.‎בסדר‎- .‎בבקשה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎זהו‎-‎

‎ן‎'‎כשיובל נתן לי את גבינת הפרמז‎ ‎,‎שאלתי את עצמי‎

‎האם הצופים יודעים בכלל מדוע‎ ‎?‎ן‎'‎ן פרמז‎'‎קוראים לגבינת הפרמז‎

‎,‎אז ככה‎- !‎זה לא משנה עכשיו‎

‎מאכלים איטלקיים בדרך כלל קרויים‎ ‎.‎על שם המקום שבו ייצרו אותם‎

‎ן‎'‎המקור של גבינת הפרמז‎ ‎,‎הוא באיטליה‎

‎,‎בחבל ארץ שנקרא פרמה‎ ‎.‎ן‎'‎ומכאן השם פרמז‎

‎,‎למשל‎ ,‎רוטב הבולונז‎ ‎.‎עיר בצפון איטליה‎ ,‎הגיע מבולוניה‎

‎המנהג להעניק לאוכל‎ ‎את שם המקום שבו ייצרו אותו‎

‎.‎התחיל כבר בימי האימפריה הרומית‎ ‎!‎?‎מה את עושה‎-‎

‎אני עושה את הקטע הזה‎ ‎.‎שמדברים על המשימה‎

‎תמיד עושים את זה‎ ‎.‎בתכניות האלה‎

‎,‎אבל אמרו לנו שנצלם את זה‎ ‎,‎בנפרד‎ ,‎את כל הדברים האלה‎

‎עם צוות אחר לגמרי‎ ,‎עוד חודש‎ ‎!‎ומשתתפים אחרים‎

‎!‎נגמר הזמן‎

‎,‎יובל ורחלי‎ ‎,‎אתם הצלחתם לבשל שום דבר‎

‎מה שאומר שהפסדתם‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ בגמר הגדול של‎

‎,‎שימו לב‎ ,‎אבל‎ ‎בשבוע הבא ישודר כאן ספיישל חגיגי‎

‎"‎המרוץ לתרווד‎"‎ של כל משתתפי‎ ‎,‎לדורותיהם‎

‎...‎שזה אומר אתם וגם‎

‎.‎להתראות‎ .‎רק אתם‎

‎."‎קסם נגד מדע‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎.‎את המדע מייצג גיא המדען‎ ‎.‎שלום‎- .‎גיא‎ ,‎שלום לך‎

‎ואת עולם הקסמים מייצג נאמנה‎ ‎.‎שלום לך‎ .‎הקוסם יובל סגל קידר‎

‎אנחנו נתחיל בקסם קטן‎ ,‎דודו‎ ‎.‎שים לב‎ .‎שידגים את היכולות שלי‎

‎.‎דודו‎ ,‎אני עומד להפנט אותך‎ ‎.‎כן‎- .‎בבקשה‎-‎

‎?‎אתה מרגיש עייף‎ ‎.‎עכשיו‎ ,‎אז הנה‎- .‎עוד לא‎-‎

‎.‎אתה מרגיש עייף‎ ‎.‎העיניים שלך נעצמות‎

‎כשאני אספור עד שלוש‎ ‎.‎אתה תחשוב שאתה תרנגולת‎

‎!‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎

‎.‎ועכשיו למשימה‎ .‎תודה לך‎

‎אתם צריכים לגרום‎ ,‎חברים‎ ‎.‎לבלון הליום לשקוע במקום לרחף‎

‎.‎יובל‎ ,‎קדימה‎ .‎לשקוע במקום לרחף‎

‎אני משער שהוא אמר בשפתו שאולי‎ ‎.‎בשמחה‎- .‎גיא המדען‎ ,‎נתחיל איתך‎

‎,‎אני אקח משקפי מגן‎

‎זקוק למשקפי מגן‎

‎.‎להגן על העיניים‎

‎,‎בתוך הקערה‎ ,‎כאן‎

‎.‎הוספנו חנקן נוזלי‎

‎.‎עכשיו אני אוסיף עוד חנקן נוזלי‎ ‎,‎גז שכיח בכדור הארץ‎ ,‎זה גז‎

‎,‎רק כאן הוא במצב צבירה שונה‎ ‎.‎הוא נוזלי‎

‎,‎דחסו אותו‎ ,‎הקפיאו אותו‎ ‎דחסו אותו‎ ,‎דחסו אותו‎

‎.‎עד שהוא נהפך למצב נוזל‎ ‎.‎מעלות ‎196‎ הוא הגיע למינוס‎

‎,‎אנחנו לוקחים בלון הליום‎ ‎,‎גז קל מהאוויר‎

‎,‎ועכשיו מה שעושה החנקן הנוזלי‎ ‎.‎הוא מקרר אותם‎ ,‎הוא מכווץ אותם‎

‎,‎האטומים מתקרבים זה לזה‎ ‎,‎מתקרבים זה לזה‎

‎,‎מתקרבים זה לזה‎

‎,‎ולאט לאט הנפח של הבלון‎ ‎.‎יורד לאטו‎ ,‎של כל ההליום‎

‎.‎יורד‎ ,‎יורד‎ ,‎יורד‎ ,‎יורד‎ ,‎יורד‎ ‎.‎די מדהים‎ ,‎ואו‎-‎

‎החנקן הנוזלי מקרר‎ ,‎שימו לב‎ ‎.‎את הבלון ואת ההליום שבתוכו‎

‎,‎חומרים מתכווצים בקור‎ ‎.‎וכך גם ההליום‎

‎,‎כשההליום מתכווץ‎ ‎,‎הוא הופך להיות צפוף מאוד‎

‎,‎צפוף אפילו יותר מהאוויר שבחדר‎ ‎.‎ולכן הוא שוקע‎

‎אבל כשהבלון יוצא מהחנקן‎ ‎,‎הוא שוב מתחמם‎

‎,‎ולכן גז ההליום מתרחב‎

‎הבלון שוב עולה‎ ‎.‎כי הוא שוב קל מהאוויר‎

‎.‎עכשיו תורך‎ ,‎יובל‎ .‎זהו‎

‎מוזר שהוא יכול לעשות את זה‎ .‎טוב‎ ‎.‎אבל לא לגרום לבלון הליום לשקוע‎

‎.‎המדע שוב ניצח‎ ‎.‎בבקשה‎- .‎גיא המדען‎ ,‎תודה לך‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎,‎ביום הם חפרנים‎ ,‎שימו לב‎ ‎...‎אבל בלילה הם‎

‎.‎חפרנים‎

‎אבל ממש בלילה הם‎ ‎."‎החפרנטרוקים‎"‎ חבורת גיבורי העל‎

‎עיפרון‎-‎עט‎ ,‎תגידו‎ ‎זה עיפרון שכותב כמו עט‎

‎או שזה סתם עט שנראה‎ ‎?‎כמו עיפרון ובעצם כותב כמו עט‎

‎,‎זה סתם עט‎ .‎בעצם לא‎ ,‎רגע‎ ,‎לא‎ ‎.‎חפרנים‎ ,‎שלום לכם‎-‎ ?‎נכון‎

‎בחודש ינואר השנה‎ ,‎שימו לב‎ ‎המרחק של כדור הארץ מהשמש‎

‎,‎מיליון קילומטר ‎146‎ היה‎

‎וביולי השנה המרחק מהשמש‎ ‎...‎אם כן‎ .‎מיליון קילומטר ‎156‎-‎גדל ל‎

‎?‎כדור הארץ מתרחק מהשמש‎ ?‎מה‎

‎מה שאומר שבסוף ממש נהיה‎ ‎.‎רחוקים מהשמש וכולנו נקפא מקור‎

‎באמת הרגשתי‎ ,‎כן‎ ‎.‎שיולי הרבה יותר קר מינואר‎

‎מה שאמרת עכשיו‎ ,‎יובל‎ ‎.‎הוא בדיוק הפוך מהמציאות‎

‎?‎מה אכפת לי מהמציאות‎ ‎?‎לא שמעת מה דודו אמר‎

‎!‎ביולי השמש הייתה רחוקה יותר‎

‎.‎אתה צודק‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎אין זמן לחשוב בהיגיון על המציאות‎

‎?‎אתם יודעים איזה זמן עכשיו‎

‎!‎זמן החפרנטרוקים‎ ‎!‎זמן החפרנטרוקים‎-‎

‎.‎שנה צורה לחפרנטרוק כתום‎

‎.‎שנה צורה לחפרנטרוק צהוב‎

‎.‎שנה צורה לחפרנטרוק סגול‎

‎.‎חשבתי על זה‎ ,‎תשמעו‎

‎אם כדור הארץ‎ ‎,‎באמת מתרחק מהשמש‎

‎?‎והוא‎- .‎יש רק פתרון אחד‎

‎.‎אין לי מושג‎

‎אנחנו נצטרך‎ ,‎אין בררה‎ ‎.‎להסיט את המסלול של כדור הארץ‎

‎?‎אבל איך‎

‎נגרור אותו באמצעות‎ ‎.‎חפרנטרוקזויד‎

‎זה פתרון לא פחות גרוע‎ ‎.‎מהפתרון שלא חשבתי עליו‎

‎!‎הפעל חפרנטרוקזויד‎

‎?‎מה אתם עושים‎ ,‎רגע‎ .‎שלום‎ ‎?‎למה אתם לבושים ככה‎

‎אנחנו עומדים למשוך‎ ‎את כדור הארץ בחזרה לכיוון השמש‎

‎.‎כדי שלא יתרחק מהשמש לנצח‎

‎מי אמר שהוא‎ ‎.‎אתה‎-‎ ?‎מתרחק מהשמש לנצח‎

‎אתה אמרת שביולי הוא היה‎ ‎.‎יותר רחוק מהשמש מאשר בינואר‎

‎.‎אבל לא הקשבתם לי עד הסוף‎ ,‎נכון‎

‎כדור הארץ לא נע סביב השמש‎ ‎,‎במסלול מעגלי‎

‎,‎אלא במסלול אליפטי‎

‎כך שהמרחק שלו‎ ‎.‎מהשמש לא קבוע‎

‎לפעמים הוא קרוב אל השמש יותר‎ ‎.‎ולפעמים הוא רחוק ממנה‎

‎זה בדיוק‎ ‎,‎מה שאמרתי פה לפני דקה‎

‎ואני יכול להוכיח את זה‎ ‎.‎באמצעות משהו שיוכיח את זה‎

‎?‎אתה‎

‎.‎גשו להחליף בגדים‎ ,‎חברים‎ ‎.‎אנחנו ממשיכים בתכנית‎

‎.‎להחליף בגדים‎ ,‎בבקשה‎

‎...‎שנה צורה ל‎

‎.‎מספיק עם כל האפקטים‎ .‎לא‎ ,‎לא‎

‎תעשו את זה כמו בני אדם‎ ‎.‎קגו‎'‎זה לא פה צ‎ .‎בחדר ההלבשה‎

‎.‎אבל החצאית יפה‎- .‎בבקשה‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎.‎מעברון‎ .‎תודה‎

‎כדי לסיים את החפירה שלנו‎ ‎על החיידקים‎

‎נמצאת איתנו כאן באולפן‎ ‎,‎ר קרן לנדסמן‎"‎ד‎

‎שהיא רופאה מומחית‎ ‎.‎שלום‎- .‎שלום לך‎ .‎באפידמיולוגיה‎

‎,‎נתחיל מהשאלה החשובה‎ ‎?‎כמה חיידקים יש לנו בגוף‎

‎.‎אני רוצה מספר מדויק‎

‎.‎טריליונים‎

‎?‎זה מדויק‎

‎.‎זה הכי קרוב שאני יכולה להגיע‎ ‎.‎זה אחד ומלא אפסים אחריו‎

‎,‎המון המון‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎?‎קגו‎'‎צ‎-‎ ?‎קגו‎'‎ברמת הצ‎

‎שאנחנו‎ "‎פרייז‎ '‎קץ‎"‎ זה‎ ‎.‎כן‎- .‎מבססים פה בתכנית‎

‎,‎אז רגע‎ ,‎טוב‎ ‎,‎איך החיידקים האלה‎

‎איך טריליוני החיידקים האלה‎ ‎?‎משפיעים עלינו‎

‎.‎יש להם המון המון המון תפקידים‎

‎,‎למשל‎ ,‎החיידקים שעל העור שלנו‎

‎מגנים עלינו מפני זיהומים‎

‎.‎שעלולים לתקוף אותנו‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎הם חיידקים טובים‎

‎,‎חיידקים במערכת העיכול שלנו‎

‎חלקם מפרישים ויטמינים‎ ‎,‎וחומרים שחיוניים לחיים שלנו‎

‎מעצם זה שהם שם‎ ,‎חלקם‎

‎הם מונעים‎ ‎,‎מחיידקים אחרים להתרבות שם‎

‎,‎קולי המפורסם‎-‎כמו האי‎ ,‎וחלקם‎ ‎כל עוד הם במעי‎

‎והם שומרים מתחת‎ ‎,‎הכול בסדר‎ ,‎לכמות מסוימת‎

‎וברגע שהם מתחילים להתפרץ‎ ‎.‎אז אנחנו סובלים ממחלה‎

‎אז יש חיידקים טובים ויש‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎חיידקים שהם גורמים לנו למחלות‎

‎ויש חיידקים שלא החליטו‎ ,‎כן‎ ‎,‎לאיזה צד הם משחקים‎

‎.‎אז הם משחקים בשני הצדדים‎ ‎.‎מעניין‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎מה באמת ההבדל‎ ,‎רגע‎ ,‎אז‎ ‎?‎בין חיידק טוב לחיידק רע‎

‎האם חיידק רע הוא באמת רע‎

‎או שפשוט קצת חסרה לו‎ ‎?‎והוא כזה מין צומי כזה‎ ,‎תשומת לב‎

‎אין באמת הבדלים‎ ‎.‎בין חיידקים טובים ורעים‎

‎.‎זה מה שאנחנו קוראים לו טוב ורע‎

‎עקרונית חיידקים טובים‎ ‎זה חיידקים שלמדו לחיות איתנו‎

‎בלי לגרום לנו למחלה‎ ‎,‎או להרוג אותנו‎

‎וחיידקים רעים‎ ‎.‎זה מה שגורם לנו למחלות‎

‎אחוז ‎90‎ מעל‎ ,‎רוב החיידקים‎ ‎,‎מסוגי החיידקים בעולם‎

‎.‎לא אכפת להם מאיתנו‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ואיך המערכת החיסונית‎ ‎יודעת באמת להבדיל‎

‎?‎בין חיידק טוב לחיידק רע‎

‎היחסים בין מערכת החיסון‎ ‎לבין החיידקים‎

‎הם יחסים של שכנים‎ ‎.‎שלא ממש אוהבים אחד את השני‎

‎וכל עוד השכן‎ ,‎יש גדר‎ ‎,‎לא עובר את הגדר‎

‎.‎אז מערכת החיסון בסדר‎

‎.‎כבדהו וחשדהו‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎בדיוק‎-‎

‎כל עוד החיידקים‎ ‎,‎לא חודרים את העור‎

‎,‎לא חודרים את מערכת העיכול‎ ‎,‎לא מגיעים לדם‎

‎,‎לא גורמים לשום זיהום בשום מקום‎ ‎.‎מערכת החיסון עוזבת אותם בשקט‎

‎ברגע שהם חודרים‎ ‎,‎לתוך מערכת הדם‎

‎ברגע שהם חודרים לתוך הגוף שלנו‎ ‎,‎מערכת החיסון תוקפת אותם‎

‎.‎ולא אכפת לה איך קוראים להם‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎?‎מה זה אנטיביוטיקה‎ ‎,‎חוץ מאשר התשובה הברורה מאליה‎

‎.‎שזה פשוט סוג של אנטיביוטיקה‎

‎אנטיביוטיקה זו תרופה שיודעת‎ ‎.‎לתקוף חלקים מסוימים בחיידק‎

‎חלק מהאנטיביוטיקות יודעות‎ ‎,‎לתקוף את המעטפת של החיידק‎

‎,‎חלק את הגרעין‎ ‎,‎חלק כל מיני חלבונים בתוך החיידק‎

‎:‎והתפקיד שלה הוא אחד משניים‎

‎או להרוג את החיידק בעצמה‎ ‎או לגרום לו להפסיק להתרבות‎

‎ככה שמערכת החיסון‎ ‎.‎תדע לטפל בו‎

‎האם אנטיביוטיקה יודעת להבדיל‎ ‎?‎בין חיידקים טובים לחיידקים רעים‎

‎היא מחסלת‎ .‎לא‎ ‎את כל מה שהיא מוצאת‎

‎,‎מהסוג הספציפי שנגדו היא עובדת‎ ‎.‎והיא לא יודעת להבדיל ביניהם‎

‎והתוצאה היא שהרבה פעמים‎ ‎אוכלוסיות של חיידקים טובים‎

‎.‎באמת נהרסות בתהליך‎ ‎?‎אז מה עושים‎-‎

‎.‎לא נעים מהם‎ ,‎קודם כול‎

‎.‎כן‎ ,‎לא נעים‎ ‎.‎היו נחמדים וזה‎ ,‎היו שם‎

‎.‎נכון‎- .‎גם אנחנו צריכים אותם‎ ‎.‎מחכים‎-‎ ?‎מה עושים‎-‎

‎,‎אם הבן אדם בסדר ובריא‎

‎אז אוכלוסיית החיידקים הטובים‎ ‎.‎תחזיר את עצמה לאט לאט‎

‎החיידקים האחרים יתרבו‎ ‎.‎ויתפסו את המקום שלהם‎

‎יש רופאי ילדים שאומרים‎ ‎,‎בחול‎ ,‎שעדיף שילדים ישחקו בחוץ‎

‎אולי אפילו בתוך הר געש‎ ‎.‎או בריק מוחלט‎

‎.‎את האחרונים אני המצאתי‎ ,‎סתם‎

‎זה נכון שילדים‎ ,‎ברצינות‎ ,‎אבל‎ ‎?‎צריכים להיחשף לכל מיני חיידקים‎

‎.‎כדאי לא לחיות בעולם סטרילי‎

‎עולם סטרילי‎ ‎.‎מאוד לא בריא לבני אדם‎

‎.‎ורצוי גם לבוא במגע עם חיות‎ ‎?‎כי יש להן חיידקים‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎כי זה מפחית את הסיכון לאלרגיה‎

‎ילד שנחשף לבעלי חיים מגיל צעיר‎ ‎.‎פחות אלרגי לבעלי חיים בגיל מבוגר‎

‎תודה‎ .‎זה היה מרתק‎ ,‎טוב‎ ‎.‎ר קרן לנדסמן‎"‎מעומק הלב לד‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎בסדר גמור‎-‎

‎.‎אני רוצה להודות לך‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎שלום לך‎ ‎."‎בריאות עם יובל‎"‎ יובל מהתכנית‎

‎...‎דודו‎ ,‎היי‎

‎החלטתי הפעם‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎.‎לעשות תכנית על בריאות‎

‎כשדיברנו על חיידקים‎ ,‎דווקא היום‎ ‎?‎ר קרן לנדסמן הייתה פה‎"‎וד‎

‎תכננתי לדבר‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎זה בסדר‎ .‎על הדברים האלה‎

‎.‎ר קרן לא לבוא‎"‎תגידו לד‎

‎ותעיפו מפה את הדגם הזה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תעיפו‎ .‎של החיידק‎

‎אני בכלל תכננתי‎ ,‎לא‎ .‎כן‎

‎לארח פה ספורטאים‎

‎.‎ולדבר על פציעות ספורט‎

‎נארח פה צייר שהתחרה‎

‎1912‎ באולימפיאדה של‎

‎.‎ונקע את האצבע עם צנצנת גואש‎

‎גם על זה שבאולימפיאדה‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎,‎בפיסול‎ ,‎התחרו פעם בציור‎

‎?‎באדריכלות ובספרות‎

‎,‎דודו‎ ,‎ואו‎- .‎גם על זה דיברנו‎

‎אני מתחיל לזהות פה דפוס‎

‎.‎בסגירים של התכניות‎

‎.‎אין לי מושג על מה אתה מדבר‎

‎תחזרו‎ ,‎בכל מקרה‎

‎.‎ללוח השידורים הרגיל של החינוכית‎

‎אז התכנית של יובל‎ .‎תודה לך‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎מבוטלת באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎

החפרנים עונה 2: מה היה קורה אילו לא היו חיידקים? The Diggers Season 2: What would happen if there were no bacteria?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎

‎מה היה קורה אילו‎ ‎?‎לא היו חיידקים‎

‎מה המקצוע הכי מוזר‎ ‎?‎שבו התחרו באולימפיאדה‎

‎?‎והאם בלון הליום יכול לשקוע‎

‎.‎אתה לא‎- !‎אני מרחף‎

‎,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎ ."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎חפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎קוראים לי נגה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎:‎והשאלה שלי היא‎

‎מה היה קורה‎ ‎?‎אם לא היו חיידקים בעולם‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎נשתמש ממש עכשיו‎

‎"‎מה היה קורה אילו‎"‎בידית ה‎

‎.‎שנמצאת כאן אצלנו באולפן‎ ‎.‎שימו לב‎ ,‎הנה‎

‎,‎אז קדימה‎ .‎זו הידית‎ ‎?‎מה היה קורה אילו לא היו חיידקים‎

‎עברנו למציאות‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎שאין בה חיידקים‎

‎.‎בינתיים נראה שהכול בסדר‎ ‎.‎אין שוני‎

‎.‎אני מצטער‎ ,‎דודו‎

‎.‎כואבת לי הבטן‎ .‎אני לא מרגיש טוב‎ ‎.‎אני צריך ללכת הביתה‎

‎.‎יש לי פתק מהרופא‎ ,‎תיקח‎ ,‎הנה‎

‎אני צריך שתשחררי אותי‎ ,‎עידית‎ ‎.‎לא טוב לי‎ .‎מהצילומים היום‎

‎אל תשכח‎" :‎כתוב פה‎ ,‎יובל‎ ‎,‎לחם ופתקים ריקים‎ ,‎לקנות חלב‎

‎.‎תודה לך‎ ."‎כי זה האחרון‎"‎

‎.‎זה כנראה הפתק השני‎ ‎.‎בוא תסביר‎ ?‎אבל מה קרה לך‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎אני לא מצליח לאכול כמעט כלום‎

‎.‎הכול עושה לי כאב בטן‎

‎,‎כל הירקות‎ ,‎מלפפונים‎ ,‎עגבניות‎

‎.‎פסטה‎ ,‎אורז‎ ,‎פירות‎

‎?‎היית אצל רופא‎ ‎?‎מה הוא אמר על התופעה הזו‎

‎שאני לא מצליח לעכל שום דבר‎ ‎.‎כי אין לי בקיבה חיידקים‎

‎מה הקשר‎ ‎?‎בין העיכול שלנו לחיידקים‎

‎מסתבר שיש לנו חיידקים‎ ‎.‎שנמצאים במעיים שלנו‎

‎הם עוזרים לנו‎ ,‎החיידקים האלה‎ ‎.‎לעכל את האוכל שאנחנו אוכלים‎

‎,‎אלה חיידקים טובים‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎ידידותיים‎

‎הם גם מייצרים ויטמינים‎ ‎,‎והם גם נלחמים בחיידקים רעים‎

‎!‎ואין לי אותם עכשיו‎

‎אז אפשר להבין מכל זה‎ ,‎טוב‎

‎שיש חיידקים‎ ‎,‎שחיים אצלנו במעיים באופן קבוע‎

‎,‎והם חיוניים לתהליך העיכול שלנו‎ ‎.‎בדיוק‎-‎ ?‎נכון‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎,‎זה מה שהיה אצלי פעם‎

‎!‎אבל עכשיו אין לי בגוף חיידקים‎ ‎!‎אין‎ !‎אין‎

‎בגלל זה אני לא יכול‎ ‎.‎לעכל שום דבר‎

‎.‎בוא תשתעל עליי‎ ,‎דודו‎ ,‎עשה טובה‎ ‎,‎תשתעל‎- .‎אני לא אשתעל עליך‎-‎

‎אני חייב איזה חיידק אחד‎ ‎.‎או מיליארד‎

‎,‎קודם כול‎- .‎תן לי אחד כזה רציני‎ ‎החיידקים שנפלטים בשיעול‎

‎,‎אלה לא אותם חיידקים‎ ‎?‎כן‎ ,‎קודם כול‎

‎.‎אז אני אשתה מהכוס שלך‎ ‎.‎עזוב אותי‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎תן לי קצת מפה לפה‎ ‎.‎בן אדם‎ ,‎משהו‎

‎.‎נו‎ ,‎תהיה חבר‎ ‎.‎עזוב אותי‎ .‎זה לא אותם חיידקים‎-‎

‎אם אני אתפוס את זה‎ ,‎תשמע‎ ‎...‎שהעלים אצלי את החיידקים‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎?‎מה זה‎

‎"...‎מה היה קורה אילו‎"‎ ,‎הידית שלנו‎

‎?‎ומה אתה שאלת עם הידית‎

‎,‎משהו על גלקסיות‎ ‎,‎י‎'‎לאונרדו דה וינצ‎

‎.‎על המסוק הראשון‎ ‎.‎משהו על היסטוריה‎ ,‎היסטוריה‎

‎.‎תקרינו לי את השאלה של נועה‎ ‎.‎אל תקרינו‎ ,‎אל תקרינו‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎אל תקרינו‎- .‎תקרינו לי עכשיו‎ ‎.‎ברגע זה‎- .‎לא‎- .‎עכשיו להקרין‎-‎

‎,‎קוראים לי נגה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎:‎והשאלה שלי היא‎

‎מה היה קורה‎ ‎?‎אם לא היו חיידקים בעולם‎

‎!‎דודו‎ ,‎אתה אשם‎ ‎.‎בגללך אין לי חיידקים בגוף‎

‎.‎אני גם ירדתי במשקל‎ ,‎ויותר מזה‎

‎כי החיידקים שנמצאים‎ ,‎זה נכון‎ ‎,‎אצלנו בגוף שוקלים כמה קילוגרמים‎

‎.‎משקל לא מבוטל‎

‎,‎אני אחזיר את המצב לקדמותו‎ ,‎יובל‎

‎אתה תתמלא בחיידקים‎ ‎.‎מיד כשנסיים את החפירה‎

‎.‎בוא רק תירגע‎ ‎.‎אני הולך לאכול משהו בבית‎ ,‎טוב‎-‎

‎לא לאכול‎ ,‎לא‎ ,‎בעצם‎ ‎.‎בגלל החיידקים‎

‎אם אני אתפוס את זה‎ ‎...‎שהעלים אצלי את החיידקים‎

‎...‎ואנחנו‎ ,‎זה אני‎ ‎.‎הכול בשליטה‎ .‎הכול בסדר‎ ,‎בסדר‎

‎אז כבר למדנו שהחיידקים‎ ,‎טוב‎ ‎.‎הכרחיים לתהליך העיכול שלנו‎

‎...‎הם מייצרים עבורנו ויטמינים וגם‎

‎,‎אל תיתנו לי להפריע לכם‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎רק שמה את זה פה‎

‎?‎מה קרה פה‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎מה הולך פה‎

‎.‎זאת אשפה‎ ‎?‎רחלי‎ ,‎למה את שמה פה אשפה‎-‎

‎,‎כי כבר אין לי איפה לזרוק אותה‎ ‎.‎דודו הקטן‎

‎,‎כל הפחים מלאים‎ ‎,‎וליד הפחים גם מלא‎

‎,‎וליד ליד הפחים גם מלא‎

‎.‎וליד ליד ליד הפחים גם מלא‎

‎.‎לא נעים‎ ,‎בקיצור‎ ‎,‎אני רוצה להבין‎ ,‎רגע‎-‎

‎יש שביתה של העירייה או משהו‎ ‎?‎שיש אשפה בכל מקום‎

‎?‎מה זאת אומרת‎ ‎?‎איזה חדשות‎-‎ ?‎לא שמעת חדשות‎

‎מישהו העלים‎ ‎,‎את כל החיידקים בעולם‎

‎ובגלל זה אין מה שיפרק‎ ‎,‎את הזבל האורגני‎

‎.‎אז הוא פשוט מצטבר‎

‎זה לא אני וזה לא דודו‎ ‎"...‎מה היה קורה אילו‎"‎עם ידית ה‎

‎.‎יופי‎ ,‎כן‎-‎ ?‎אה‎ ‎.‎מצוין‎-‎ ?‎לא‎ ,‎טוב‎-‎

‎,‎רק בואי תסבירי לנו‎

‎,‎איך החיידקים מפרקים את האשפה‎ ‎?‎איך זה קורה‎ ?‎את הזבל‎

‎כי החיידקים הם אלו‎ ‎.‎שאחראים על פירוק הזבל האורגני‎

‎.‎בלי חיידקים שום דבר לא נרקב‎

‎מה זאת אומרת‎ ‎?‎חיידקים מפרקים זבל‎

‎?‎איך הם בדיוק עושים את זה‎

‎אתה ממש אוהב לשמוע‎ ,‎ואו‎ ‎.‎סיפורים מהזבל‎

‎הזבל האורגני זה בעצם‎ ‎.‎האוכל של החיידקים‎

‎החיידקים אוכלים‎ ‎,‎את הזבל האורגני ופולטים גז‎

‎.‎שזה הריח הלא נעים שעולה מהזבל‎

‎,‎לפחות אין ריח‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎כן‎ ,‎אבל האשפה לא נרקבת‎

‎!‎דודו‎ ,‎זה מצב בלתי נסבל‎

‎,‎אשפה‎ ,‎בכל מקום אשפה‎ ‎,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎

‎...‎אשפה‎ ,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎ ,‎אשפה‎

‎.‎רוגע‎ ,‎רוגע‎ ,‎רחלי‎ ,‎רחלי‎ ‎.‎תודה‎ .‎תודה לך‎-‎

‎אם אני אתפוס את זה‎ ‎...‎שהעלים אצלי את החיידקים‎

‎?‎מה זה‎ .‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎"...‎מה היה קורה אילו‎"‎ ,‎הידית שלנו‎ ‎.‎ידית תמימה‎

‎?‎ומה שאלת את הידית‎

‎,‎משהו על גלקסיות‎ ‎...‎י‎'‎לאונרדו דה וינצ‎

‎...‎היסטוריה‎ !‎על המסוק הראשון‎

‎.‎יובל‎ ,‎נו‎ ,‎תעזור לי‎

‎הוא לא שאל את הידית‎ ‎.‎מה היה קורה אילו לא היו חיידקים‎

‎!‎הוא כן‎ !‎הוא כן‎ .‎נשברתי‎ ,‎טוב‎

‎ואני לא יכול‎ ,‎אתה כן‎ ‎.‎אתה כן‎ .‎לעמוד בזה יותר‎

‎.‎תודה‎ .‎אתה חבר אמיתי‎

‎תחזיר את החיידקים‎ ,‎דודו‎ ‎.‎המצב הזה בלתי נסבל‎ .‎תכף ומיד‎

‎!‎תראה מה אני לובשת‎

‎!‎תראה מה עובר לי בבטן‎ ‎.‎תודה לכם‎-‎

‎נראה לי שזה הזמן‎ ‎.‎הנה‎ .‎להחזיר את המצב לקדמותו‎

‎!‎החיידקים חזרו‎ !‎ריח של אשפה‎

‎!‎חיידקים‎ ,‎אני אוהבת אתכם‎

‎!‎ואני יכול לאכול‎ ‎!‎איזה רעב‎ ,‎ויי‎

‎אבל הריח של האשפה‎ ,‎אוי‎ ‎.‎הרס לי את כל התיאבון‎

‎.‎ואנחנו נסכם‎ .‎תודה לשניכם‎ ,‎טוב‎ ‎?‎מה למדנו כאן‎

‎שיש חיידקים שהם טובים‎ ‎,‎לבריאות שלנו וגם לסביבה‎

‎וחלקם אפילו נמצאים‎ ‎.‎בתוך הגוף שלנו‎

‎בלי אותם חיידקים לא היו מתקיימים‎ ‎.‎החיים כפי שאנחנו מכירים אותם‎

‎החיידקים עוזרים לנו לעכל מזון‎ ‎,‎והם גורמים לריקבון‎

‎אותו תהליך שמפרק‎ ‎.‎את הזבל האורגני‎

‎מבחינתי הנושא הזה דורש‎ ‎.‎עוד חפירה‎

‎אנחנו נדבר על זה‎ ‎.‎עם רופאה אמיתית בסוף התכנית‎

‎מה הענף הכי מוזר‎ ,‎ממש עוד מעט‎ ‎?‎שהתחרו בו באולימפיאדה‎

‎.‎שעשועון‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎,‎"‎תותח הכסף‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎השעשועון שאם היו קוראים לו‎ ‎"‎ברוכים הבאים לתותח הכסף‎"‎

‎הוא היה מתחיל במשפט‎

‎ברוכים הבאים‎'‎ברוכים הבאים ל‎"‎ ‎,‎"‎'‎לתותח הכסף‎

‎.‎וזה היה מסורבל ולא נעים‎

‎בחר לנו‎ ,‎מחשב‎ ‎.‎שני מתמודדים אקראיים מהקהל‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎מחשב בחר‎-‎

‎!‎קבלו את שני המתמודדים‎ ‎.‎תודה לכם‎

‎נמצאים איתנו כאן‎ ,‎אם כן‎ ‎.‎מירב ויובל‎

‎מה העיר החביבה עלייך‎ ,‎מירב‎ ‎.‎שיקגו‎-‎ ?‎במדינת אילינוי‎

‎?‎מה המחזמר החביב עליך‎ ,‎יובל‎ ‎.‎שיקגו‎-‎

‎.‎קגו‎'‎זה צ‎ ,‎תאמינו לי‎ ‎.‎מחיאות כפיים למתמודדים‎

‎.‎כן‎ ,‎כן‎- .‎קגו‎'‎צ‎

‎,‎מירב‎ ,‎שימי לב‎ ‎.‎אני אשאל אותך שאלת טריוויה‎

‎,‎אם תדעי את התשובה‎ ‎.‎סוף שקלים‎-‎את זוכה באין‎

‎,‎אם לא תדעי‎ ‎.‎אנחנו נשגר את יובל מתותח הכסף‎

‎.‎גש אל התותח‎ ,‎בוא‎ ,‎יובל‎ ‎?‎עכשיו‎-‎

‎.‎גש‎ ,‎גש‎ .‎כן‎ ‎.‎תודה לך‎ .‎גש אל התותח‎-‎

‎?‎הדבר הזה‎ ,‎זה בטוח‎

‎,‎עקרונית לא‎ ‎.‎ולא עקרונית גם לא‎

‎,‎אם הבנת את המשפט האחרון שלי‎ ‎.‎שיהיה לך בכיף‎

‎.‎בבקשה‎- .‎לשאלה‎ ,‎מירב‎

‎הוקמה ‎1927‎-‎ב‎ ‎.‎האקדמיה האמריקאית לקולנוע‎

‎נערך לראשונה הטקס ‎1929‎-‎ב‎ ‎שבו האקדמיה מחלקת פרסים‎

‎.‎לסרטים וליוצרים מצטיינים‎

‎הפרס היה פסלון בצורת אביר‎

‎,‎שעומד על גלגל של סרט צילום‎ ‎.‎ואוחז בידו חרב‎ ,‎של פילם‎

‎את השם שלו הפסלון קיבל כנראה‎ ‎כשאחת העובדות באקדמיה לקולנוע‎

‎ציינה שהפסלון דומה‎ ‎.‎לדוד שלה אוסקר‎

‎:‎השאלה שלי היא‎ ‎באיזה שם אנחנו מכירים‎

‎את טקס פרסי‎ ‎?‎האקדמיה לקולנוע היום‎

‎.‎קדימה‎ ‎.‎ויי‎ ,‎ויי‎ ,‎ויי‎ ,‎ויי‎-‎

‎.‎יש לי בלקאאוט‎ ,‎ויי‎ !‎יואו‎

‎.‎מירב‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎ .‎והזמן נגמר‎ ‎,‎על פי כללי השעשועון‎

‎,‎אין בררה‎ ‎.‎עכשיו‎ ...‎צריך לשגר את יובל‎

‎.‎זה טקס האוסקר‎ ,‎אה‎ ‎.‎הפעם זה ממש היה פשוט‎ ,‎נכון‎-‎

‎זה השם של דוד‎ ."‎אוסקר‎"‎ אמרתי‎ ‎.‎נכון‎ ,‎נכון‎- .‎של אחת העובדות שם‎

‎?‎אז מאוחר מדי לקבל את התשובה‎ ‎.‎ברור‎ ,‎כן‎-‎

‎מה היית עושה כבר‎ ,‎בינינו‎ ,‎אבל‎ ‎?‎סוף שקלים‎-‎עם אין‎

‎סוף שקלים‎-‎גם היום אין‎ .‎כלום‎ ‎.‎כן‎- .‎זה ממש לא הרבה‎

‎.‎חייבים הרבה יותר‎ ‎.‎ממש‎- .‎כן‎ ,‎ממש‎-‎

‎.‎היו איתנו גם בתכנית הבאה‎ ,‎טוב‎

‎אני מבטיח לכם שיקרה פה‎ ‎,‎בדיוק אותו דבר‎

‎.‎אבל אותו דבר בדיוק‎ ‎.‎שובו אלינו‎

‎.‎אה‎

‎,‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎.‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎,‎שמי נעמה ורציתי לדעת‎

‎מה התחרות הכי מוזרה‎ ‎?‎שהייתה באולימפיאדה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה לשאלה הזו‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎.‎לחפרניתנו מירב פלדמן קידר‎

‎.‎שלום לך‎

‎.‎לא עכשיו‎ ,‎עשה לי טובה‎ ,‎בוא‎ ,‎דודו‎

‎?‎בסדר‎ ,‎אני באמצע חימום‎ ‎.‎תחזור אליי אחר כך‎

‎אני רואה‎ ,‎רגע‎ ‎?‎נכון‎ ,‎שאת כבר באולימפיאדה‎

‎.‎דודו‎ ,‎ברור‎ ?‎סליחה‎

‎אולי אני נבחרתי‎

‎"‎החפרנים‎"‎ לייצג את‎

‎1912‎ באולימפיאדה של‎

‎.‎ואו‎- .‎בשטוקהולם‎

‎.‎תחזור אליי אחר כך‎ ,‎אז בוא‎

‎.‎אולימפיאדה‎ ,‎בכל זאת‎

‎.‎פרפרים‎ ,‎התרגשות‎

‎.‎כמובן‎ ,‎לא נפריע לך‎ ‎.‎ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו‎

‎ואין לי ספק שאת זוכה‎ ‎.‎ברור‎ .‎במדליית זהב‎

‎,‎אם אתה לא תפריע לי‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אז אולי יש מצב‎

‎אני מתחילה‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎להתאמן לתחרות‎

‎את לא אמורה לרוץ‎ ,‎רגע‎ ‎?‎או ללכת על קורה‎

‎למה ללכת על קורה‎ ‎?‎דודו‎ ,‎אם אפשר לצייר‎

‎.‎ברור‎-‎ ?‎את מתחרה שם בציור‎

‎היה אפשר ‎1912‎ באולימפיאדה של‎ ‎.‎להתמודד גם בענף הציור‎

‎כל מה שאני צריכה לעשות‎ ‎.‎זה לצייר ציור ולהגיש אותו לשופטים‎

‎...‎ואם תרשה לי‎

‎?‎מה אתה אומר‎

‎מה זה שם‎ .‎האמת שיפה‎ ‎?‎עשב גבוה כזה‎ ?‎ליד הבית‎

‎?‎איזה עשב‎ ‎?‎אתה לא רואה שזה ילד רץ‎

‎.‎סליחה‎ .‎נכון‎ ,‎אה‎- .‎רץ‎ ‎יכולתי לנחש שזה ילד רץ‎

‎לפי זה שזה נראה‎ ‎.‎כמו עשב גבוה כזה‎

‎כל הציורים שמגישים פה‎ ,‎טוב‎

‎צריכים להיות מקוריים‎ ‎,‎ובהשראת ספורט‎

‎.‎אז ציירתי ילד רץ‎ ‎.‎לא רע‎ .‎לא רע בתור התחלה‎-‎

‎?‎מה התחלה‎ ‎.‎אני עובדת על זה כבר שבועיים‎

‎אז לא רע בתור משהו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎שאת עובדת עליו שבועיים‎

‎.‎או מה שלא אומרים‎

‎לפי הציור אני מבין שכל אחד‎ ,‎אגב‎

‎יכול לגשת ולהתחרות בציור‎ ‎?‎נכון‎ ,‎באולימפיאדה הזו‎

‎לציירים מקצועיים‎ .‎לא כל אחד‎ ‎,‎אסור להשתתף באולימפיאדה‎

‎.‎רק לחובבנים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎כמובן‎ ,‎אז לך אין מה לדאוג‎ ‎.‎מתאים לך בול‎

‎?‎מי מתמודד מולך‎ ‎.‎בסדר‎ ,‎שמע‎-‎

‎יש לי פה את הציור‎ ,‎הנה‎ ‎.‎של נבחרת צרפת‎

‎.‎חביב‎

‎זאת תהיה‎ ,‎תשמעי‎ ‎.‎תחרות צמודה מאוד‎

‎.‎מסכנים‎- ...‎אין לי ספק ש‎ ‎שנתיים או מילניום‎ ,‎שנה‎-‎

‎.‎את מציירת ככה בול‎ ‎.‎אין לי זמן‎ ?‎איזה מילניום‎-‎

‎אני נרשמתי פה‎ ‎.‎לעוד כמה מקצועות‎

‎?‎מקצועות מוזרים כאלה או רגילים‎ ‎.‎רגילים לגמרי‎-‎

‎.‎ספרות‎ ,‎פיסול‎ ,‎מוזיקה‎ ,‎אדריכלות‎

‎.‎תראה מה עשיתי בפיסול‎ ,‎אגב‎ ‎.‎זה יטריף אותך‎ ,‎זה משהו‎

‎.‎זה עשב גבוה‎ ,‎תני לי לנחש‎ ‎.‎זה ילד רץ כזה‎ ,‎לא‎

‎...‎זה‎ ,‎לא‎

‎אישה שעושה כפיפות בטן‎ ‎.‎על שפת האגם ולידה ברבור‎

‎רק התלבטתי‎ .‎בטח‎-‎ ?‎לא רואים‎ ‎.‎אם זה ברבור או אווז‎

‎,‎אז אין בעיה‎ ,‎אה‎ ‎.‎אני אחדד את הנקודה‎

‎.‎זה מושלם‎ ,‎אל תיגעי‎

‎.‎תשאירי את זה כך‎ ‎.‎תודה‎ .‎תודה‎ ?‎כן‎-‎

‎,‎תגיד‎ ,‎דודו‎ ,‎אבל‎ ‎?‎יש מצב שתחזרו אליי אחר כך‎

‎.‎אני חייבת להתאמן‎

‎כי כבר קיבלנו‎ ,‎אין צורך‎ ‎.‎תודה רבה‎ .‎תשובה ממך‎

‎מסתבר‎ ,‎שימו לב‎ ‎1912‎ שבאולימפיאדה של‎

‎היה אפשר להתמודד גם במקצועות‎

‎,‎מוזיקה‎ ,‎אדריכלות‎ ,‎כמו ציור‎ ‎,‎פיסול ואפילו ספרות‎

‎.‎אבל בתנאי שאתה חובבן‎

‎למה לא המשיכו‎ ,‎מירב‎ ,‎אגב‎ ‎עם הנוהג הזה‎

‎?‎גם באולימפיאדות של היום‎

‎הפסיקו עם זה ‎1948‎-‎ב‎

‎כי כבר היה מאוד קשה לקבוע‎ ‎.‎מי חובבן ומי מקצוען‎

‎.‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎שנייה‎ ,‎שנייה‎-‎

‎?‎יש לך אולי רעיון לסיפור‎ ,‎דודו‎ ‎.‎כי הגמר בספרות בעוד שבוע‎

‎מה את אומרת על מישהי‎ ‎שיוצאת להתמודד באולימפיאדה‎

‎,‎בכל המקצועות הכי מוזרים שיש‎ ‎,‎אדריכלות וכאלה‎ ,‎ציור‎ ,‎כמו פיסול‎

‎ובסוף היא לא מקבלת מדליה‎ ‎?‎בשום ענף‎

‎.‎נשמע קצת עצוב‎ ‎,‎אני אלך על סוף שמח‎

‎שהיא זוכה‎ ‎.‎בכל המדליות האפשריות‎

‎.‎אין על מדע בדיוני‎

‎תודה רבה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎למירב פלדמן קידר‎

‎אז אנחנו לא ממש יודעים‎ ‎מה המקצוע הכי מוזר‎

‎,‎שבו התחרו באולימפיאדה‎

‎1948‎ אבל אנחנו כן יודעים שעד‎

‎,‎ציור‎ ,‎מוזיקה‎ ,‎אדריכלות‎ ‎פיסול ואפילו ספרות‎

‎.‎היו כולם חלק מהאולימפיאדה‎

‎.‎ואני מכריז על הנושא הזה כחפור‎

‎ועכשיו אנחנו נאלצים לקטוע‎ ‎את השידור‎

‎כדי לעבור לגמר הגדול‎ ‎של תכנית הבישול המצליחה‎

‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎

‎ברוכים הבאים לגמר הגדול‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ של‎

‎.‎המשימה שלכם היא להכין ספגטי‎ ‎.‎יש לכם דקה וחצי‎

‎,‎"‎המרוץ לתרווד‎"‎ הגמר הגדול של‎ ‎.‎מתחילים‎

‎?‎איפה הספגטי‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎.‎הספגטי אצלי‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎ן‎'‎איפה גבינת הפרמז‎

‎.‎ן אצלי‎'‎הפרמז‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎יופי‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אתה חושב‎ ,‎תגיד‎ ‎שרוב הצופים יודעים‎

‎שמקור הספגטי‎ ‎?‎בכלל לא באיטליה אלא בלוב‎

‎.‎רחלי‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎זה לא מה שחשוב עכשיו‎

‎!‎תני את זה‎ ‎!‎תחזיקי את זה‎ !‎לא‎ ,‎לא‎

‎.‎בסדר‎- .‎בבקשה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎זהו‎-‎

‎ן‎'‎כשיובל נתן לי את גבינת הפרמז‎ ‎,‎שאלתי את עצמי‎

‎האם הצופים יודעים בכלל מדוע‎ ‎?‎ן‎'‎ן פרמז‎'‎קוראים לגבינת הפרמז‎

‎,‎אז ככה‎- !‎זה לא משנה עכשיו‎

‎מאכלים איטלקיים בדרך כלל קרויים‎ ‎.‎על שם המקום שבו ייצרו אותם‎

‎ן‎'‎המקור של גבינת הפרמז‎ ‎,‎הוא באיטליה‎

‎,‎בחבל ארץ שנקרא פרמה‎ ‎.‎ן‎'‎ומכאן השם פרמז‎

‎,‎למשל‎ ,‎רוטב הבולונז‎ ‎.‎עיר בצפון איטליה‎ ,‎הגיע מבולוניה‎

‎המנהג להעניק לאוכל‎ ‎את שם המקום שבו ייצרו אותו‎

‎.‎התחיל כבר בימי האימפריה הרומית‎ ‎!‎?‎מה את עושה‎-‎

‎אני עושה את הקטע הזה‎ ‎.‎שמדברים על המשימה‎

‎תמיד עושים את זה‎ ‎.‎בתכניות האלה‎

‎,‎אבל אמרו לנו שנצלם את זה‎ ‎,‎בנפרד‎ ,‎את כל הדברים האלה‎

‎עם צוות אחר לגמרי‎ ,‎עוד חודש‎ ‎!‎ומשתתפים אחרים‎

‎!‎נגמר הזמן‎

‎,‎יובל ורחלי‎ ‎,‎אתם הצלחתם לבשל שום דבר‎

‎מה שאומר שהפסדתם‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ בגמר הגדול של‎

‎,‎שימו לב‎ ,‎אבל‎ ‎בשבוע הבא ישודר כאן ספיישל חגיגי‎

‎"‎המרוץ לתרווד‎"‎ של כל משתתפי‎ ‎,‎לדורותיהם‎

‎...‎שזה אומר אתם וגם‎

‎.‎להתראות‎ .‎רק אתם‎

‎."‎קסם נגד מדע‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎.‎את המדע מייצג גיא המדען‎ ‎.‎שלום‎- .‎גיא‎ ,‎שלום לך‎

‎ואת עולם הקסמים מייצג נאמנה‎ ‎.‎שלום לך‎ .‎הקוסם יובל סגל קידר‎

‎אנחנו נתחיל בקסם קטן‎ ,‎דודו‎ ‎.‎שים לב‎ .‎שידגים את היכולות שלי‎

‎.‎דודו‎ ,‎אני עומד להפנט אותך‎ ‎.‎כן‎- .‎בבקשה‎-‎

‎?‎אתה מרגיש עייף‎ ‎.‎עכשיו‎ ,‎אז הנה‎- .‎עוד לא‎-‎

‎.‎אתה מרגיש עייף‎ ‎.‎העיניים שלך נעצמות‎

‎כשאני אספור עד שלוש‎ ‎.‎אתה תחשוב שאתה תרנגולת‎

‎!‎שלוש‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎

‎.‎ועכשיו למשימה‎ .‎תודה לך‎

‎אתם צריכים לגרום‎ ,‎חברים‎ ‎.‎לבלון הליום לשקוע במקום לרחף‎

‎.‎יובל‎ ,‎קדימה‎ .‎לשקוע במקום לרחף‎

‎אני משער שהוא אמר בשפתו שאולי‎ ‎.‎בשמחה‎- .‎גיא המדען‎ ,‎נתחיל איתך‎

‎,‎אני אקח משקפי מגן‎

‎זקוק למשקפי מגן‎

‎.‎להגן על העיניים‎

‎,‎בתוך הקערה‎ ,‎כאן‎

‎.‎הוספנו חנקן נוזלי‎

‎.‎עכשיו אני אוסיף עוד חנקן נוזלי‎ ‎,‎גז שכיח בכדור הארץ‎ ,‎זה גז‎

‎,‎רק כאן הוא במצב צבירה שונה‎ ‎.‎הוא נוזלי‎

‎,‎דחסו אותו‎ ,‎הקפיאו אותו‎ ‎דחסו אותו‎ ,‎דחסו אותו‎

‎.‎עד שהוא נהפך למצב נוזל‎ ‎.‎מעלות ‎196‎ הוא הגיע למינוס‎

‎,‎אנחנו לוקחים בלון הליום‎ ‎,‎גז קל מהאוויר‎

‎,‎ועכשיו מה שעושה החנקן הנוזלי‎ ‎.‎הוא מקרר אותם‎ ,‎הוא מכווץ אותם‎

‎,‎האטומים מתקרבים זה לזה‎ ‎,‎מתקרבים זה לזה‎

‎,‎מתקרבים זה לזה‎

‎,‎ולאט לאט הנפח של הבלון‎ ‎.‎יורד לאטו‎ ,‎של כל ההליום‎

‎.‎יורד‎ ,‎יורד‎ ,‎יורד‎ ,‎יורד‎ ,‎יורד‎ ‎.‎די מדהים‎ ,‎ואו‎-‎

‎החנקן הנוזלי מקרר‎ ,‎שימו לב‎ ‎.‎את הבלון ואת ההליום שבתוכו‎

‎,‎חומרים מתכווצים בקור‎ ‎.‎וכך גם ההליום‎

‎,‎כשההליום מתכווץ‎ ‎,‎הוא הופך להיות צפוף מאוד‎

‎,‎צפוף אפילו יותר מהאוויר שבחדר‎ ‎.‎ולכן הוא שוקע‎

‎אבל כשהבלון יוצא מהחנקן‎ ‎,‎הוא שוב מתחמם‎

‎,‎ולכן גז ההליום מתרחב‎

‎הבלון שוב עולה‎ ‎.‎כי הוא שוב קל מהאוויר‎

‎.‎עכשיו תורך‎ ,‎יובל‎ .‎זהו‎

‎מוזר שהוא יכול לעשות את זה‎ .‎טוב‎ ‎.‎אבל לא לגרום לבלון הליום לשקוע‎

‎.‎המדע שוב ניצח‎ ‎.‎בבקשה‎- .‎גיא המדען‎ ,‎תודה לך‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎,‎ביום הם חפרנים‎ ,‎שימו לב‎ ‎...‎אבל בלילה הם‎

‎.‎חפרנים‎

‎אבל ממש בלילה הם‎ ‎."‎החפרנטרוקים‎"‎ חבורת גיבורי העל‎

‎עיפרון‎-‎עט‎ ,‎תגידו‎ ‎זה עיפרון שכותב כמו עט‎

‎או שזה סתם עט שנראה‎ ‎?‎כמו עיפרון ובעצם כותב כמו עט‎

‎,‎זה סתם עט‎ .‎בעצם לא‎ ,‎רגע‎ ,‎לא‎ ‎.‎חפרנים‎ ,‎שלום לכם‎-‎ ?‎נכון‎

‎בחודש ינואר השנה‎ ,‎שימו לב‎ ‎המרחק של כדור הארץ מהשמש‎

‎,‎מיליון קילומטר ‎146‎ היה‎

‎וביולי השנה המרחק מהשמש‎ ‎...‎אם כן‎ .‎מיליון קילומטר ‎156‎-‎גדל ל‎

‎?‎כדור הארץ מתרחק מהשמש‎ ?‎מה‎

‎מה שאומר שבסוף ממש נהיה‎ ‎.‎רחוקים מהשמש וכולנו נקפא מקור‎

‎באמת הרגשתי‎ ,‎כן‎ ‎.‎שיולי הרבה יותר קר מינואר‎

‎מה שאמרת עכשיו‎ ,‎יובל‎ ‎.‎הוא בדיוק הפוך מהמציאות‎

‎?‎מה אכפת לי מהמציאות‎ ‎?‎לא שמעת מה דודו אמר‎

‎!‎ביולי השמש הייתה רחוקה יותר‎

‎.‎אתה צודק‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎אין זמן לחשוב בהיגיון על המציאות‎

‎?‎אתם יודעים איזה זמן עכשיו‎

‎!‎זמן החפרנטרוקים‎ ‎!‎זמן החפרנטרוקים‎-‎

‎.‎שנה צורה לחפרנטרוק כתום‎

‎.‎שנה צורה לחפרנטרוק צהוב‎

‎.‎שנה צורה לחפרנטרוק סגול‎

‎.‎חשבתי על זה‎ ,‎תשמעו‎

‎אם כדור הארץ‎ ‎,‎באמת מתרחק מהשמש‎

‎?‎והוא‎- .‎יש רק פתרון אחד‎

‎.‎אין לי מושג‎

‎אנחנו נצטרך‎ ,‎אין בררה‎ ‎.‎להסיט את המסלול של כדור הארץ‎

‎?‎אבל איך‎

‎נגרור אותו באמצעות‎ ‎.‎חפרנטרוקזויד‎

‎זה פתרון לא פחות גרוע‎ ‎.‎מהפתרון שלא חשבתי עליו‎

‎!‎הפעל חפרנטרוקזויד‎

‎?‎מה אתם עושים‎ ,‎רגע‎ .‎שלום‎ ‎?‎למה אתם לבושים ככה‎

‎אנחנו עומדים למשוך‎ ‎את כדור הארץ בחזרה לכיוון השמש‎

‎.‎כדי שלא יתרחק מהשמש לנצח‎

‎מי אמר שהוא‎ ‎.‎אתה‎-‎ ?‎מתרחק מהשמש לנצח‎

‎אתה אמרת שביולי הוא היה‎ ‎.‎יותר רחוק מהשמש מאשר בינואר‎

‎.‎אבל לא הקשבתם לי עד הסוף‎ ,‎נכון‎

‎כדור הארץ לא נע סביב השמש‎ ‎,‎במסלול מעגלי‎

‎,‎אלא במסלול אליפטי‎

‎כך שהמרחק שלו‎ ‎.‎מהשמש לא קבוע‎

‎לפעמים הוא קרוב אל השמש יותר‎ ‎.‎ולפעמים הוא רחוק ממנה‎

‎זה בדיוק‎ ‎,‎מה שאמרתי פה לפני דקה‎

‎ואני יכול להוכיח את זה‎ ‎.‎באמצעות משהו שיוכיח את זה‎

‎?‎אתה‎

‎.‎גשו להחליף בגדים‎ ,‎חברים‎ ‎.‎אנחנו ממשיכים בתכנית‎

‎.‎להחליף בגדים‎ ,‎בבקשה‎

‎...‎שנה צורה ל‎

‎.‎מספיק עם כל האפקטים‎ .‎לא‎ ,‎לא‎

‎תעשו את זה כמו בני אדם‎ ‎.‎קגו‎'‎זה לא פה צ‎ .‎בחדר ההלבשה‎

‎.‎אבל החצאית יפה‎- .‎בבקשה‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎.‎מעברון‎ .‎תודה‎

‎כדי לסיים את החפירה שלנו‎ ‎על החיידקים‎

‎נמצאת איתנו כאן באולפן‎ ‎,‎ר קרן לנדסמן‎"‎ד‎

‎שהיא רופאה מומחית‎ ‎.‎שלום‎- .‎שלום לך‎ .‎באפידמיולוגיה‎

‎,‎נתחיל מהשאלה החשובה‎ ‎?‎כמה חיידקים יש לנו בגוף‎

‎.‎אני רוצה מספר מדויק‎

‎.‎טריליונים‎

‎?‎זה מדויק‎

‎.‎זה הכי קרוב שאני יכולה להגיע‎ ‎.‎זה אחד ומלא אפסים אחריו‎

‎,‎המון המון‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎?‎קגו‎'‎צ‎-‎ ?‎קגו‎'‎ברמת הצ‎

‎שאנחנו‎ "‎פרייז‎ '‎קץ‎"‎ זה‎ ‎.‎כן‎- .‎מבססים פה בתכנית‎

‎,‎אז רגע‎ ,‎טוב‎ ‎,‎איך החיידקים האלה‎

‎איך טריליוני החיידקים האלה‎ ‎?‎משפיעים עלינו‎

‎.‎יש להם המון המון המון תפקידים‎

‎,‎למשל‎ ,‎החיידקים שעל העור שלנו‎

‎מגנים עלינו מפני זיהומים‎

‎.‎שעלולים לתקוף אותנו‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎הם חיידקים טובים‎

‎,‎חיידקים במערכת העיכול שלנו‎

‎חלקם מפרישים ויטמינים‎ ‎,‎וחומרים שחיוניים לחיים שלנו‎

‎מעצם זה שהם שם‎ ,‎חלקם‎

‎הם מונעים‎ ‎,‎מחיידקים אחרים להתרבות שם‎

‎,‎קולי המפורסם‎-‎כמו האי‎ ,‎וחלקם‎ ‎כל עוד הם במעי‎

‎והם שומרים מתחת‎ ‎,‎הכול בסדר‎ ,‎לכמות מסוימת‎

‎וברגע שהם מתחילים להתפרץ‎ ‎.‎אז אנחנו סובלים ממחלה‎

‎אז יש חיידקים טובים ויש‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎חיידקים שהם גורמים לנו למחלות‎

‎ויש חיידקים שלא החליטו‎ ,‎כן‎ ‎,‎לאיזה צד הם משחקים‎

‎.‎אז הם משחקים בשני הצדדים‎ ‎.‎מעניין‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎מה באמת ההבדל‎ ,‎רגע‎ ,‎אז‎ ‎?‎בין חיידק טוב לחיידק רע‎

‎האם חיידק רע הוא באמת רע‎

‎או שפשוט קצת חסרה לו‎ ‎?‎והוא כזה מין צומי כזה‎ ,‎תשומת לב‎

‎אין באמת הבדלים‎ ‎.‎בין חיידקים טובים ורעים‎

‎.‎זה מה שאנחנו קוראים לו טוב ורע‎

‎עקרונית חיידקים טובים‎ ‎זה חיידקים שלמדו לחיות איתנו‎

‎בלי לגרום לנו למחלה‎ ‎,‎או להרוג אותנו‎

‎וחיידקים רעים‎ ‎.‎זה מה שגורם לנו למחלות‎

‎אחוז ‎90‎ מעל‎ ,‎רוב החיידקים‎ ‎,‎מסוגי החיידקים בעולם‎

‎.‎לא אכפת להם מאיתנו‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ואיך המערכת החיסונית‎ ‎יודעת באמת להבדיל‎

‎?‎בין חיידק טוב לחיידק רע‎

‎היחסים בין מערכת החיסון‎ ‎לבין החיידקים‎

‎הם יחסים של שכנים‎ ‎.‎שלא ממש אוהבים אחד את השני‎

‎וכל עוד השכן‎ ,‎יש גדר‎ ‎,‎לא עובר את הגדר‎

‎.‎אז מערכת החיסון בסדר‎

‎.‎כבדהו וחשדהו‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎בדיוק‎-‎

‎כל עוד החיידקים‎ ‎,‎לא חודרים את העור‎

‎,‎לא חודרים את מערכת העיכול‎ ‎,‎לא מגיעים לדם‎

‎,‎לא גורמים לשום זיהום בשום מקום‎ ‎.‎מערכת החיסון עוזבת אותם בשקט‎

‎ברגע שהם חודרים‎ ‎,‎לתוך מערכת הדם‎

‎ברגע שהם חודרים לתוך הגוף שלנו‎ ‎,‎מערכת החיסון תוקפת אותם‎

‎.‎ולא אכפת לה איך קוראים להם‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎?‎מה זה אנטיביוטיקה‎ ‎,‎חוץ מאשר התשובה הברורה מאליה‎

‎.‎שזה פשוט סוג של אנטיביוטיקה‎

‎אנטיביוטיקה זו תרופה שיודעת‎ ‎.‎לתקוף חלקים מסוימים בחיידק‎

‎חלק מהאנטיביוטיקות יודעות‎ ‎,‎לתקוף את המעטפת של החיידק‎

‎,‎חלק את הגרעין‎ ‎,‎חלק כל מיני חלבונים בתוך החיידק‎

‎:‎והתפקיד שלה הוא אחד משניים‎

‎או להרוג את החיידק בעצמה‎ ‎או לגרום לו להפסיק להתרבות‎

‎ככה שמערכת החיסון‎ ‎.‎תדע לטפל בו‎

‎האם אנטיביוטיקה יודעת להבדיל‎ ‎?‎בין חיידקים טובים לחיידקים רעים‎

‎היא מחסלת‎ .‎לא‎ ‎את כל מה שהיא מוצאת‎

‎,‎מהסוג הספציפי שנגדו היא עובדת‎ ‎.‎והיא לא יודעת להבדיל ביניהם‎

‎והתוצאה היא שהרבה פעמים‎ ‎אוכלוסיות של חיידקים טובים‎

‎.‎באמת נהרסות בתהליך‎ ‎?‎אז מה עושים‎-‎

‎.‎לא נעים מהם‎ ,‎קודם כול‎

‎.‎כן‎ ,‎לא נעים‎ ‎.‎היו נחמדים וזה‎ ,‎היו שם‎

‎.‎נכון‎- .‎גם אנחנו צריכים אותם‎ ‎.‎מחכים‎-‎ ?‎מה עושים‎-‎

‎,‎אם הבן אדם בסדר ובריא‎

‎אז אוכלוסיית החיידקים הטובים‎ ‎.‎תחזיר את עצמה לאט לאט‎

‎החיידקים האחרים יתרבו‎ ‎.‎ויתפסו את המקום שלהם‎

‎יש רופאי ילדים שאומרים‎ ‎,‎בחול‎ ,‎שעדיף שילדים ישחקו בחוץ‎

‎אולי אפילו בתוך הר געש‎ ‎.‎או בריק מוחלט‎

‎.‎את האחרונים אני המצאתי‎ ,‎סתם‎

‎זה נכון שילדים‎ ,‎ברצינות‎ ,‎אבל‎ ‎?‎צריכים להיחשף לכל מיני חיידקים‎

‎.‎כדאי לא לחיות בעולם סטרילי‎

‎עולם סטרילי‎ ‎.‎מאוד לא בריא לבני אדם‎

‎.‎ורצוי גם לבוא במגע עם חיות‎ ‎?‎כי יש להן חיידקים‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎כי זה מפחית את הסיכון לאלרגיה‎

‎ילד שנחשף לבעלי חיים מגיל צעיר‎ ‎.‎פחות אלרגי לבעלי חיים בגיל מבוגר‎

‎תודה‎ .‎זה היה מרתק‎ ,‎טוב‎ ‎.‎ר קרן לנדסמן‎"‎מעומק הלב לד‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎בסדר גמור‎-‎

‎.‎אני רוצה להודות לך‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎שלום לך‎ ‎."‎בריאות עם יובל‎"‎ יובל מהתכנית‎

‎...‎דודו‎ ,‎היי‎

‎החלטתי הפעם‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎.‎לעשות תכנית על בריאות‎

‎כשדיברנו על חיידקים‎ ,‎דווקא היום‎ ‎?‎ר קרן לנדסמן הייתה פה‎"‎וד‎

‎תכננתי לדבר‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎זה בסדר‎ .‎על הדברים האלה‎

‎.‎ר קרן לא לבוא‎"‎תגידו לד‎

‎ותעיפו מפה את הדגם הזה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎תעיפו‎ .‎של החיידק‎

‎אני בכלל תכננתי‎ ,‎לא‎ .‎כן‎

‎לארח פה ספורטאים‎

‎.‎ולדבר על פציעות ספורט‎

‎נארח פה צייר שהתחרה‎

‎1912‎ באולימפיאדה של‎

‎.‎ונקע את האצבע עם צנצנת גואש‎

‎גם על זה שבאולימפיאדה‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎,‎בפיסול‎ ,‎התחרו פעם בציור‎

‎?‎באדריכלות ובספרות‎

‎,‎דודו‎ ,‎ואו‎- .‎גם על זה דיברנו‎

‎אני מתחיל לזהות פה דפוס‎

‎.‎בסגירים של התכניות‎

‎.‎אין לי מושג על מה אתה מדבר‎

‎תחזרו‎ ,‎בכל מקרה‎

‎.‎ללוח השידורים הרגיל של החינוכית‎

‎אז התכנית של יובל‎ .‎תודה לך‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎מבוטלת באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎