×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה ראשונה- "Badgers" ;) - first season, החפרנים: יוצאים אל האינסוף

החפרנים: יוצאים אל האינסוף

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎.‎ספיישל סופים‎

‎?‎האם בכלל יהיה לעולם שלנו סוף‎ ‎?‎מתי הוא יגיע‎ ,‎ואם כן‎

‎?‎ולמה אין לו סוף‎ ,‎סוף‎-‎מהו האין‎

‎...‎ר ב‎'‎היה לי פנצ‎- !‎סוף סוף‎ ‎...‎הכלב אכל את ה‎-‎

‎.‎אני נתקעתי בתקופת הרנסנס‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מיד מתחילים‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎שלום לכם‎ ‎,‎כאן בחינוכית‎ "‎חפרנים‎"‎ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו כבר פזורים‎ ‎,‎ברחבי האולפן‎

‎מאחורי הקלעים ממתין‎ ‎,‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎סוף‎-‎מומחה לאין‎

‎ואנחנו כבר עם השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי גפן‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎מתי יגיע סוף העולם‎ ,‎רציתי לדעת‎

‎שאלה מצוינת‎ ?‎מתי יגיע סוף העולם‎

‎.‎שבכלל לא מלחיצה אותנו‎

‎,‎כדי לברר את העניין‎

‎,‎חפרננו יובל סגל קידר נסע בזמן‎

‎.‎וזה הזמן להחזיר אותו להווה‎

‎,‎בבקשה‎ ,‎הפקה‎ ‎.‎אפקט של חזרה בזמן‎

‎!‎דודו‎ !‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ‎?‎מה קרה‎-‎

‎!‎סוף העולם‎ !‎בן אדם‎ ,‎סוף העולם‎ ‎,‎לחם‎ ,‎אני חייב לרוץ לקנות אורז‎

‎יש פה אולי‎ !‎ביצים ‎5,000‎ ,‎חלב‎ ‎?‎סופר שפתוח גם אחרי סוף העולם‎

‎.‎תנשום עמוק‎ ,‎קודם כול תירגע‎ ‎?‎מאיפה שלפנו אותך‎

‎!‎בן אדם‎ ,‎מסוף העולם‎

‎!‎סוף העולם‎ ,‎אני אומר לך‎

‎.‎אני חייב להתכונן‎ ,‎דודו‎

‎?‎מי יודע מה יקרה אחר כך‎

‎?‎מי יודע מה יהיה‎

‎.‎בוא נתחיל מההתחלה‎ ‎?‎מאיזו שנה אתה מגיע אלינו‎

‎?‎3100‎ ,‎2500‎ ‎.‎1499‎ מסוף שנת‎-‎

‎עוד כמה דקות‎ .‎דודו‎ ,‎אבל אין זמן‎ ‎,‎1500‎-‎התאריך יתחלף שם ל‎

‎.‎זה נגמר‎ ,‎ואז זהו‎ ‎.‎זהו‎ ,‎סוף העולם מגיע‎

‎?‎אולי תבוא איתי לסופר‎

‎5,000‎ אני לא יכול לסחוב‎ ‎.‎קופסאות שימורים של תירס לבד‎

‎.‎בוא איתי‎ ,‎בוא איתי‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎תעצור לרגע‎-‎

‎,‎בוא נחשוב שנייה‎ ‎?‎אתה יכול לחשוב שנייה בהיגיון‎

‎?‎באיזו שנה נולדת‎ ,‎יובל‎ ‎.‎1980‎-‎

‎באיזו שנה התחלת לעבוד כאן‎ ‎.‎2014‎-‎ ?‎"‎חפרנים‎"‎ב‎

‎?‎ומה זה אומר‎ ,‎נו‎

‎1500‎-‎שהעולם נגמר ב‎ ‎,‎והתחיל מחדש‎

‎.‎כמו עונה שנייה בטלוויזיה‎ ‎,‎יובל‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎1500‎-‎שסוף העולם לא הגיע ב‎

‎.‎זה לא יכול להיות‎ ‎.‎עכשיו אתה ממציא‎

‎,‎דודו‎ ,‎אני אומר לך‎ ‎.‎1499‎-‎אני חוזר עכשיו מ‎

‎כולם אומרים שם שסוף העולם‎ ‎!‎ובגדול‎ ,‎הולך להגיע‎

‎1500‎ זה נכון שלקראת שנת‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎הייתה היסטריה עולמית‎

‎,‎חשבו שסוף העולם עומד להגיע‎ ‎.‎בעיקר בגלל שמדובר בשנה עגולה‎

‎באותה תקופה גם היו‎ ‎,‎מלחמות‎ ,‎הרבה אסונות טבע‎

‎.‎המציאו את הדפוס‎ ,‎שים לב‎ ,‎וגם‎

‎הדפוס‎-‎ ?‎מה הקשר לדפוס עכשיו‎ ‎,‎הוא זה שגרם להפצת רעיונות‎

‎.‎ביניהם הרעיון של סוף העולם‎ ‎.‎זה מה שיצר היסטריה באירופה‎

‎.‎איך הם נפלו בזה‎ .‎איזה פתטיים‎

‎.‎באמת‎ ,‎נו‎ .‎סוף העולם‎ ‎.‎ככה זה‎ ,‎כן‎-‎

‎כל כמה שנים קם מישהו אחר‎ ‎,‎שאומר שסוף העולם עומד להגיע‎

‎,‎1999‎ בדיוק כמו שהיה בסוף שנת‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎אתה זוכר‎

‎,‎בבקשה‎ ,‎אז גש לשם‎ ‎,‎1999‎ שגר את עצמך לסוף שנת‎

‎.‎ותראה מה יקרה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎אני אוהב את זה‎

‎!‎דודו‎ ,‎דודו‎ !‎דודו‎ ‎!‎דודו‎ ,‎סוף העולם‎

‎,‎אני חייב לקנות‎ !‎סוף העולם מגיע‎ ‎,‎חלב‎ ,‎לחם‎ ,‎לרוץ לקנות אורז‎

‎יש פה אולי סופר‎ !‎ביצים ‎4,000‎ ‎?‎דודו‎ ,‎שפתוח גם אחרי סוף העולם‎

‎.‎תנשום עמוק‎ ,‎בוא תירגע קודם כול‎ ‎?‎מה לנשום עמוק‎ !‎סוף העולם‎-‎

‎.‎זה הסוף‎ ,‎אני אומר לך‎ ,‎בן אדם‎ ‎!‎2000‎ באג‎ .‎זהו‎ ,‎נגמר‎

‎.‎אני זוכר‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎ ‎אנשים חששו ‎2000‎ לקראת שנת‎

‎שהמחשבים יתבלבלו‎ ‎,‎בגלל המעבר לאלף חדש‎

‎מה שיגרום לקריסת רשתות‎ ‎,‎הפסקות חשמל‎ ,‎של מחשבים‎

‎אפילו חשבו על שיגור‎ ‎.‎של טילים גרעיניים‎

‎?‎זה לא קרה בסוף‎ ...‎מה‎ ‎.‎יובל‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎הרי כל כמה שנים קם מישהו אחר‎ ‎,‎שאומר שסוף העולם עומד להגיע‎

‎.‎2012‎ בדיוק כמו שהיה בסוף שנת‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎זוכר‎

‎שגר את עצמך‎ ,‎בוא גש לשם‎ ‎,‎2012‎ לסוף שנת‎

‎.‎ותראה מה יקרה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎!‎סוף העולם‎ ,‎סוף העולם‎ !‎דודו‎ ‎!‎אני חייב לרוץ‎

‎אני רשמתי את זה באייפון‎ ,‎רגע‎ ‎...‎כי זה שנת אלפיים ו‎

‎,‎לחם‎ ,‎אני חייב לקנות אורז‎ ‎.‎ביצים ‎3,000‎

‎יש פה אולי סופר שפתוח‎ ‎?‎גם אחרי סוף העולם‎

‎אני מבין ששמעת על לוח השנה‎ ‎.‎של בני המאיה‎

‎!‎בן אדם‎ ,‎אני אומר לך‎ ,‎סוף העולם‎

‎סוף העולם על פי לוח השנה‎ ‎.‎של בני המאיה‎

‎בני המאיה‎ .‎זה מה שאמרתי‎ ‎,‎הם עם קדום שחי במרכז אמריקה‎

‎ולוח השנה שלהם נגמר‎ ‎.‎2012‎ בדצמבר ‎21‎-‎ב‎

‎בגלל זה אנשים חשבו‎ ‎.‎שסוף העולם יגיע באותו יום‎

‎?‎וזה לא נכון‎ ‎.‎2012‎ אנחנו כבר אחרי‎ .‎לא‎-‎

‎?‎הבנת מה ניסיתי להסביר לך‎ ‎.‎כן‎-‎

‎חלב‎ ,‎לחם‎ ,‎שצריך לקנות אורז‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎- .‎ביצים ‎2,000‎-‎ו‎

‎שכל כמה שנים אנשים חושבים‎ ‎,‎שהעולם מסתיים מתישהו‎

‎.‎וזה לא קורה‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎אף אחד לא באמת יודע‎ ‎מתי יהיה סוף העולם‎

‎.‎ואם יהיה בכלל סוף לעולם‎

‎אני מרגיש שזה סוף‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ ,‎הקטע בתכנית‎

‎?‎סוף הקטע‎ ?‎דודו‎ ,‎סוף הקטע‎

‎,‎לחם‎ ,‎חייבים לקנות אורז‎ ‎!‎חמש ביצים‎ ,‎חלב‎

‎,‎מבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה לך‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎,‎ועכשיו מבזק התנצלות מיוחד‎ ‎.‎והפעם בפני יונתן הקטן‎

‎!‎אין לי אוויר‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎התנצלות רשמית‎ ,‎והפעם‎ ‎."‎יונתן הקטן‎"‎ כוכב השיר‎ ,‎בפני יונתן‎

‎וכבר נמצא איתנו אמן ההתנצלויות‎ ‎.‎שלום לך‎ .‎לאומי משה מלכה‎-‎הבין‎

‎איפה אמן ההתנצלויות‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎לאומי משה מלכה‎-‎הבין‎

‎.‎הוא חולה בבית‎ ,‎הוא מוסר‎ ‎.‎מעלות חום ‎40‎ יש לו‎

‎,‎הוא לא יכול להגיע‎ ‎.‎אני מתנצל‎ .‎אז אני מחליף אותו‎

‎אתה לא‎ ?‎"‎אני מתנצל‎"‎ מה זה‎ ‎.‎נכון‎-‎ ?‎"‎סליחה‎"‎ מתכוון להגיד‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה מחליף‎-‎

‎במסגרת ספיישל הסופים שלנו‎ ‎אנחנו מתנצלים בפני יונתן הקטן‎

‎כולנו רגילים לזה‎ .‎מהשיר המפורסם‎ ‎:‎הוא‎ "‎יונתן הקטן‎"‎ שהסוף של השיר‎

‎,‎אוי ואבוי לו לשובב‎"‎ ‎,‎חור גדול במכנסיו‎

‎,‎הוא טיפס על העץ‎"‎ ‎".‎אפרוחים חיפש‎

‎אבל השיר המקורי לא מסתיים‎

‎,‎הוא טיפס על העץ‎"‎ב‎ ‎."‎אפרוחים חיפש‎

‎."‎פחחח‎"‎ תעשה‎

‎:‎אלא ככה‎ .‎בדיוק‎

‎,‎אוי ואבוי לו לשובב‎"‎ ‎,‎חור גדול במכנסיו‎

‎".‎מן העץ התגלגל ועונשו קיבל‎"‎

‎בסיום המקורי של השיר מצוין‎ ‎במפורש שהחור במכנסיים של יונתן‎

‎עונש על זה שהוא טיפס‎ ,‎הוא עונש‎ ‎.‎על העץ וחיפש אפרוחים‎

‎משום מה שכחנו‎ ‎,‎את הסוף המקורי של השיר‎

‎וכדי לסתום את החור שנוצר‎ ‎פשוט חזרנו על השורות‎

‎,‎הוא טיפס על העץ‎"‎ ‎."‎אפרוחים חיפש‎

‎,‎וזה הזמן להתנצל בפני יונתן‎

‎.‎ששכחנו את הסוף של השיר שלו‎ ‎.‎יובל‎

‎.‎סליחה‎ ...‎אני מתנ‎

‎.‎איזה אמן‎

‎נראה לי‎ ,‎אחי‎ ,‎נה‎'‎בוא‎ ‎.‎ששכחתי פה את קרם ההגנה‎

‎.‎אמרת שאתה חולה‎ ,‎משה‎ ,‎רגע‎ ‎?‎מה זה הברדק הזה‎-‎

‎.‎סליחה‎ .‎אוי‎

‎.‎ונוכל‎ .‎איזה אמן‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎ממש עוד מעט יהיה איתנו כאן‎ ‎סוף‎-‎מומחה לאין‎

‎,‎וגם נגלה מי היה נוסטרדמוס‎

‎.‎השאלה הבאה‎ ,‎אבל לפני זה‎ ‎.‎בבקשה‎

‎.‎קוראים לי גיא‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎,‎רציתי לדעת‎

‎?‎האם כדור הארץ באמת מתחמם‎ ‎?‎ואיך זה ישפיע עלינו‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לבדוק את העניין‎

‎אנחנו ממש ברגעים אלה עוברים‎

‎,‎לחפרניתנו מירב פלדמן קידר‎

‎.‎בעתיד‎ ,‎שימו לב‎ ,‎שנמצאת‎

‎.‎שלום‎ .‎דודו‎ ,‎כן‎- .‎מירב‎ ,‎שלום לך‎

‎,‎א‎"‎בת ‎6014‎ אני נמצאת בשנת‎

‎.‎אבל רק שנייה אני איתך‎

‎תגיד לשלושת הדובים‎ ‎.‎שהם לא יכולים להיכנס שלושה‎

‎.‎זוגות‎-‎זה רק זוגות‎ ‎!‎זוגות‎-‎זה רק זוגות‎

‎,‎אז בסדר‎ ‎.‎אז תזרוק לשלישי מצופים‎

‎בואי תסבירי לנו‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎מירב‎ ,‎מה את עושה‎

‎אני פשוט התנדבתי‎ ,‎דודו‎ ‎.‎להיות האחראית פה על תיבת נועה‎

‎?‎את מתכוונת לנוח‎ ‎,‎זאת שבנתה את התיבה‎ ,‎נועה‎-‎

‎.‎28‎ רחוב משה דיין‎ ,‎"‎תיבות נועה‎"‎מ‎ ‎.‎מתחת למים‎ ,‎זה פה‎

‎...‎נוח הוא אומר לי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ומאיפה הגיעו כל המים האלה‎ ‎?‎עוד פעם היה מבול‎ ?‎מסביבך‎

‎כל המים שאתה רואה פה‎ .‎בערך‎ ‎.‎מאחוריי בעצם היו קרחונים‎

‎,‎בגלל ההתחממות של כדור הארץ‎ ‎,‎הקרחונים נמסו‎

‎פני הים עלו‎ ‎.‎והציפו את כל ערי החוף‎

‎.‎ממש לא נעים‎ ,‎ואו‎ ‎?‎ומה התיבה הזו שמאחורייך‎

‎.‎דודו‎ ,‎שנייה‎ ,‎שנייה‎ ,‎שנייה‎

‎לא אכפת לי שיתושים‎ ‎.‎בקושי תופסים מקום‎

‎.‎הם לא עולים לפה כולם‎ ‎.‎רק זוג אחד‎

‎.‎ושלא ינסו לעקוץ אותי‎

‎,‎מירב‎ ,‎רגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎בואי ננסה להסביר‎

‎למה כדור הארץ התחמם‎ ‎?‎וגרם לקרחונים להימס‎

‎?‎תוכלי להסביר לנו‎ ?‎מה קרה שם‎

‎.‎אני הייתי שמחה לפרט‎ ,‎דודו‎ ‎...‎יש פה פשוט‎

‎יש פה יונה‎ .‎איזו חוצפה‎ ‎,‎שמנסה להתמקח איתי‎

‎ולא מתאים להכניס עכשיו‎ ‎.‎שנייה‎ .‎את החברים שלה מהשובך‎

‎.‎את לא יודעת מה זה‎ ,‎בקיצור‎

‎אז בואי תמשיכי לעשות‎ .‎כן‎- .‎נכון‎ ‎.‎ואני אסביר‎ ,‎קולות של יונה‎

‎בני האדם משתמשים‎ .‎תודה‎ ‎בפחם ובנפט‎ ,‎בבנזין‎

‎בכמויות עצומות כדי לייצר חשמל‎ ‎.‎ולהניע כלי רכב‎

‎שרפה של הדלקים האלה גורמת‎ ‎,‎לפליטה של גזים לאטמוספרה‎

‎.‎מה שגורם להתחממות כדור הארץ‎

‎,‎תוסיפי לזה את כריתת היערות‎ ‎,‎הרי עצים מייצרים חמצן‎

‎תוסיפי לזה גידול המוני של בקר וצאן‎ ‎,‎והפסולת שאנחנו משליכים‎

‎כל אלה פולטים לאטמוספרה‎ ‎,‎את גז המתאן‎

‎ותקבלי כדור הארץ‎ ‎.‎שהולך ומתחמם‎

‎?‎אני יכולה להפסיק עם היונה‎ ‎.‎כן‎ ,‎כמובן‎-‎

‎?‎למה את עומדת במים‎ ,‎אגב‎ ‎?‎את לא עולה לתיבת נועה‎

‎:‎משתי סיבות‎ ,‎לא‎ ‎,‎אין לי בן זוג‎ ,'‎א‎

‎...‎נועה מאוד התעצבנה‎ ,'‎ב‎-‎ו‎

‎כי עשית לה את החיקוי‎ ‎."‎טורוולד‎ ,‎הו‎"‎ של‎

‎.‎כן‎ ,‎בדיוק זה‎- .‎טורוולד‎ ,‎הו‎ ‎.‎היא שונאת את זה‎ ,‎כן‎-‎

‎?‎איך זה שאת לא שוקעת‎ ,‎אגב‎ ‎?‎על מה את עומדת‎

‎.‎אני עומדת על יובל‎ ‎.‎יובל על רחלי‎-‎ ?‎ויובל‎-‎

‎על הגג של הבית‎-‎ ?‎ורחלי‎ ‎.‎של משה מלכה ביד אליהו‎

‎...‎מבחינתי‎ ,‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎אני חושב שרחלי הרגע‎ ,‎רגע‎ ‎?‎יכול להיות‎ .‎עברה מאחורייך‎

‎...‎אין סיכוי שרחלי עברה‎ ,‎לא‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה רבה‎ ‎.‎שוב תודה‎

‎י‎"‎ועכשיו לשעשועון שבמקור פותח ע‎ ‎א‎"‎סוכנות החלל האמריקאית נאס‎

‎"‎לפת הנחושת‎"‎כדי להתחרות ב‎ ‎,‎של תכנית החלל הרוסית‎

‎!"‎כרוב הזהב‎"‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎שעשועון שמטרתו היחידה‎ ‎היא ללמד אתכם פרט טריוויה‎

‎.‎במסווה של שעשועון‎

‎שני המתחרים שלנו הם‎ ‎.‎יובל ומירב קידר וקידר‎

‎את שברת את שיא העולם‎ ,‎מירב‎ ‎."‎את המיקרו‎"‎ בלהגיד את המשפט‎

‎אמרת את המשפט‎ ‎.‎פעמים ‎51,238‎

‎עכשיו שברת שוב‎ ,‎רגע‎- !‎את המיקרו‎ ‎.‎את השיא של עצמך‎

‎!‎איזה טירוף‎ !‎אני לא מאמין‎

‎.‎בואו נירגע‎ ,‎תודה רבה‎ ‎.‎ועכשיו למשחק‎

‎אם תדעי‎ ,‎מירב‎ ,‎שימי לב‎ ‎,‎את פרט הטריוויה שנציג בפנייך‎

‎,‎הדלת למשרד שלי תיפתח‎

‎ליובל יהיו שלושים שניות‎ ‎.‎להוציא משם כל מה שהוא רוצה‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎.‎מספיק עם זה‎ .‎אין עוד בלונים‎ ,‎די‎-‎

‎?‎כן‎ ,‎כמובן‎ ,‎עד שהדלת תיסגר‎ ‎?‎האם את מוכנה‎

‎,‎מירב‎ ,‎אז השאלה שלך‎ .‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎ ‎.‎נוגעת למספר אפס‎

‎האם ידעת שהמספר אפס‎ ‎הומצא רק אחרי שהמציאו‎

‎?‎את כל שאר המספרים‎

‎עד המאה השביעית‎ ‎,‎לא השתמשו בחשבון בספרה אפס‎

‎אלא פשוט השאירו‎ ‎.‎מקום ריק בתרגיל‎

‎רק במאה השביעית‎ ‎גופתה‎-‎המתמטיקאי ההודי ברהמה‎

‎המציא את המספר אפס‎ ‎.‎ואת הכללים שקשורים למספר הזה‎

‎?‎האם את ידעת את זה‎ ‎?‎האפס‎-‎

‎?‎מה‎ ,‎אז כן‎ ‎!‎תשובה מדויקת‎-‎

‎וזה אומר שדלת המשרד שלי‎ ‎נפתחת ממש עכשיו‎

‎.‎למשך שלושים שניות‎ ‎.‎איזה טירוף‎ !‎צא לדרך‎ ,‎יובל‎

‎.‎מיקרו‎ ,‎מיקרו‎- !‎את המיקרו‎ ‎.‎נכון‎ ,‎את המיקרו‎- .‎מיקרו‎ ,‎אני זוכר‎

‎.‎מיקרו‎ ,‎מיקרו‎ ‎.‎מיקרו‎- .‎מיקרו‎ ,‎מיקרו‎-‎

‎!‎את המיקרו‎ !‎את המיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎ !‎מיקרו‎ !‎קרו‎ ,'‎י‎ ,'‎מ‎

‎!‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎ !‎קח את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ ,‎קח מיקרו‎ !‎את המיקרו‎

‎.‎איזה טירוף‎ !‎והזמן נגמר‎ ‎?‎איך‎ ?‎מה‎ ?‎איך‎ ,‎איך‎ ,‎איך‎-‎

‎תסביר לי רגע אחד איך אף פעם‎ ‎.‎אתה לא חוזר עם המיקרו‎

‎אני חזרתי עם משהו‎ ,‎מירב‎ ‎.‎הרבה יותר טוב ממיקרו‎

‎.‎אני חזרתי עם תובנה על החיים‎ ‎?‎איזו תובנה‎-‎

‎אני הבנתי שהחיים‎ ‎,‎הם מרדף אחרי מיקרו‎

‎,‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎"‎ ‎,‎"‎את המיקרו‎

‎,‎במקום ליהנות מהדרך‎ ‎.‎לעצור בדרך ולהריח את הפרחים‎

‎אז אתה יכול לחזור הביתה ברגל‎ ‎.‎ולהריח את הפרחים‎

‎.‎שלום‎ ,‎תודה‎ ‎.‎תודה לכם‎-‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ בפרק הבא של‎ ‎,‎"‎כרוב הזהב בחשכה‎"‎ ספיישל‎

‎.‎תכנית שלמה בחושך‎ ‎.‎בואו נראה קטע‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎נראה מרתק‎-‎

‎כדי להמשיך את החפירה על סופים‎ ‎נמצא איתנו כאן‎

‎.‎המרצה למדע פופולרי אורן פרבר‎ ‎.‎שלום שלום‎- .‎שלום לך‎

‎.‎אז באמת בוא נגיע ישר לעניין‎ ‎?‎סוף‎-‎מה זה אין‎

‎,‎אולי נעשה הדגמה קטנה‎- .‎זהו‎ ‎?‎מה אתה אומר‎

‎?‎נתחיל ישר מהדגמה‎ ‎.‎כן‎-‎

‎,‎סוף‎-‎כדי לדעת מה זה אין‎ ‎.‎קודם כול הדגמה‎

‎יש לי כאן‎ ?‎אתה רואה‎ ‎.‎חתיכות של קלקר‎

‎תנסה לחשוב כמה‎ ‎או להעריך כמה חתיכות של קלקר‎

‎יכולות להיכנס לתוך הנפח‎ ‎.‎של הקופסה הזאת‎

‎.‎נשמע שלא הרבה יחסית‎ ‎.‎נראה שלא הרבה‎- .‎תן הערכה‎-‎

‎.‎שבע‎ ,‎בוא נגיד‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎אז בוא נתחיל לזרוק חתיכות פנימה‎ ‎.‎חתיכה אחת‎ ,‎קדימה‎-‎ ?‎קיי‎-‎או‎

‎.‎שתיים‎- .‎אחת‎ ‎...‎נראה כאילו אתה טובל‎

‎.‎ביסקוויטים בתה‎- .‎שלוש‎ ‎.‎שש‎ ,‎חמש‎ ,‎ארבע‎-‎

‎.‎שבע‎-‎ ?‎שבע‎ ?‎כמה אמרת‎ ‎.‎כנראה אפשר יותר‎ .‎שבע‎-‎

‎.‎כנראה אפשר יותר‎ ‎?‎האם יש חור בתחתית הקופסה‎

‎?‎אולי עשית חור מתחת‎ ‎.‎אני יורד לבדוק‎

‎.‎תראה‎ ,‎תיכנס‎ ‎.‎אתה עושה לי פה קסמים‎-‎

‎.‎זה בסדר‎ ,‎אני בינתיים מכניס עוד‎

‎אתה רוצה‎-‎ ?‎כמה נכנס‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎לשנות את ההערכה שלך אולי‎

‎?‎מה הטריק‎ .‎לחלוטין אני משנה‎

‎,‎כמובן‎ ,‎מלבד‎ ‎.‎חור בתחתית הקופסה‎

‎.‎מה שיש פה זה שד שאוכל קלקר‎ ‎.‎זה ההסבר המדעי‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎שד שאוכל קלקר‎ ‎אדוני יש לו חום איום‎-‎

‎.‎והוא מדבר מתוך הזיות‎

‎.‎אבל לשד הזה קוראים אצטון‎

‎,‎אז רגע‎ ‎?‎יש בתוך הקופסה הזו אצטון‎

‎,‎אתה יודע‎ ...‎ומה שקורה זה ש‎ ‎,‎אוויר ‎99%‎ קלקר הוא‎

‎,‎וכשהוא בא במגע עם האצטון‎ ‎התגובה הכימית פשוט מפרקת‎

‎את הקשרים הכימיים‎ ‎,‎ונותנת לאוויר לצאת החוצה‎

‎.‎99%‎-‎ואז הנפח של הקלקר יורד ב‎ ‎,‎החומר‎ ,‎זאת אומרת‎-‎

‎...‎האצטון שנמצא כאן בפנים‎ ‎אפשר להכניס עוד‎-‎

‎?‎בזמן שאתה מדבר‎ ‎.‎אני נורא נהנה מזה‎

‎סוג של ממיס את הקלקר‎ ‎?‎או מכווץ אותו מאוד‎

‎.‎ממיס זה המילה המדויקת‎

‎בסופו של דבר התגובה‎ ‎,‎הכימית הזאת לא תוכל להתקיים‎

‎,‎סוף‎-‎אבל כשאנחנו מדברים על אין‎

‎סוף זה לא משהו‎-‎אין‎ ‎,‎שהוא עוד ועוד ועוד‎

‎.‎אלא זה משהו שהוא מעבר‎

‎,‎נצח זה לא המון המון המון זמן‎ ‎אלא זה משהו שהוא מעבר לזמן‎

‎אז בוא‎ ,‎רגע‎- .‎מבחינה פילוסופית‎ ‎.‎נדבר ברשותך על היוונים הקדמונים‎

‎כבר היוונים הקדמונים‎ ‎?‎נכון‎ ,‎סוף‎-‎התעסקו באין‎

‎.‎במושג המופשט הזה‎ ‎?‎מה זה הפרדוקס של זנון‎

‎,‎מה זה פרדוקס‎ ,‎אגב‎ ,‎אנחנו יודעים‎ ‎,‎אנחנו יודעים מה זה זנון‎

‎.‎לא ברור‎ ?‎"‎של‎"‎ אבל מה זה המילה‎

‎,‎אבל ברצינות‎ ,‎לא‎ ‎?‎מה זה הפרדוקס של זנון‎

‎זנון היה לו אוסף של פרדוקסים‎ ‎שבאו להראות‎

‎.‎סוף‎-‎את הבעייתיות שבאין‎

‎אחד הפרדוקסים המפורסמים‎ ‎."‎אכילס והצב‎"‎ של זנון נקרא‎

‎אם לצורך העניין נקרא‎ ‎?‎זה אכילס‎- ...‎לבובה הזאת אכילס‎

‎,‎נראה נער חופים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎

‎ואכילס היה האתלט הכי טוב‎ ‎,‎בתקופה העתיקה‎

‎האם אכילס ישיג את הצב‎ ,‎וזנון שאל‎ ‎,‎למשל‎ ,‎בריצת מאה מטר‎

‎?‎אם הוא ייתן לצב פור של מטר‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎זאת אומרת‎ ,‎אז זנון אומר שלא‎ ‎:‎כי הוא אומר ככה‎ ,‎וזה הפרדוקס‎

‎.‎הם התחילו לרוץ‎ ,‎בוא נגיד‎ ‎.‎הם התחילו לרוץ שניהם ביחד‎

‎כאשר אכילס יגיע למקום‎ ‎,‎שממנו הצב התחיל‎

‎.‎הצב כבר לא נמצא שם‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎.‎הוא עשה מרחק מסוים‎ ‎.‎עשרה סנטימטר‎ ,‎בוא נגיד‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים את המרוץ‎

‎שוב פעם אכילס רץ ומגיע למקום‎ ‎.‎שהצב היה בו קודם‎

‎.‎אבל הצב כבר לא שם‎ ‎,‎עכשיו הצב גם התקדם‎-‎

‎.‎הצב התקדם עוד סנטימטר‎ ‎זה אומר שהוא לעולם לא יוכל‎-‎

‎לעקוף את הצב‎ ‎?‎או להגיע למקום שבו הצב נמצא‎

‎,‎מבחינה מעשית‎ .‎לא‎ ,‎מבחינה לוגית‎ ‎.‎מובן שהוא ישיג אותו‎

‎אבל זה בעצם אומר‎- .‎וזה הפרדוקס‎ ‎שאכילס ירדוף אחרי הצב‎

‎.‎סוף בעצם‎-‎עד אין‎ ‎.‎סוף‎-‎עד אין‎-‎

‎אבל הבעיה הזאת‎ ‎נפתרה במתמטיקה‎

‎כאשר הגיעו לרעיון‎ ‎.‎סופיים‎-‎של טורים מתכנסים אין‎

‎,‎מ‎"‎אחר כך עשרה ס‎ ,‎יש לנו מטר‎ ‎,‎סנטימטר וכן הלאה‎

‎.‎10‎ וזה כל פעם קטן פי‎

‎אם אתה תסכם‎ ‎,‎את כל המספרים האלה‎

‎אתה תגיע למשהו סופי‎ ‎.‎סופי‎-‎ולא אין‎

‎הייתי יכול להמשיך‎ ,‎שמע‎ ,‎טוב‎ ‎סוף‎-‎לדבר איתך עד אין‎

‎אבל הצוות פה‎ ,‎על הנושא הזה‎ ‎,‎סוף שעות נוספות‎-‎היה מקבל אין‎

‎.‎אז בוא נעצור את זה‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎חפור‎-‎

‎.‎אורן פרבר‎ ,‎שוב תודה לך‎

‎ועכשיו למשהו שאני מוכן‎ ‎:‎סוף פעמים‎-‎שיקרה עוד אין‎

‎.‎ר רוני‎"‎יובל מפסיד בהתערבות לד‎

‎וכבר נמצא איתנו‎ ‎.‎ר רוני‎"‎המומחה למדעים ד‎

‎.‎שלום לכם‎- .‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎שלום לך‎ ‎,‎וגם חפרננו יובל סגל קידר‎-‎

‎.‎הלא מומחה למדעים בכלל‎ ‎.‎שלום שלום‎- .‎שלום שלום‎-‎

‎,‎אתה מאוד אוהב להתערב‎ ,‎יובל‎

‎ולכן בכל תכנית אתה תתערב‎ ‎.‎ר רוני ותפסיד‎"‎עם ד‎

‎,‎סליחה‎ ,‎לא‎- .‎תפסיד‎- ...‎דודו‎ ‎.‎הפעם אני יודע בוודאות שאני מנצח‎

‎?‎תשאל‎ ,‎ואיך אני יודע‎ ‎?‎איך אתה יודע‎-‎

‎אני כבר ראיתי‎ .‎יפה מאוד‎ ‎,‎את התכנית הזאת בשידור חוזר‎

‎.‎ואני ראיתי בוודאות שאני מנצח‎

‎איך כבר ראית את התכנית‎ ,‎רגע‎ ‎?‎אם היא מצולמת עכשיו‎

‎?‎יכול להיות שראית תכנית אחרת‎

‎,‎ובתכנית האחרת שראית‎- .‎יש מצב‎ ‎?‎אתה מפסיד‎

‎.‎כן‎ ‎.‎תודה לך‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ר רוני טען שהוא יכול‎"‎לפני התכנית ד‎ ‎,‎למשוך דגני בוקר באמצעות מגנט‎

‎?‎אתה אמרת‎ ,‎ויובל‎ ‎.‎דגני בוקר הם לא חתיכות מתכת‎-‎

‎.‎זה לא קורה‎ ,‎אין מצב‎ ‎.‎להתערב על זה‎ ...‎אני מוכן‎

‎.‎התערבתם‎ ,‎אז קדימה‎ .‎טוב‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎קדימה‎

‎.‎בואו ניקח‎ ,‎בבקשה‎ ‎.‎דגני בוקר רגילים לגמרי‎-‎

‎.‎ונבקש מהם להצטרף אליי‎ ‎.‎כן‎ ,‎מגנט‎- .‎יש לך מגנט ביד‎-‎

‎.‎הם באמת נמשכים למגנט‎ !‎די‎

‎...‎אני קצת המום מזה שיש‎ ‎.‎זה די מדהים‎-‎

‎שימו לב שהמגנט מצליח‎ ‎.‎זה מטורף לגמרי‎ .‎למשוך דגני בוקר‎

‎?‎זה קסם‎ ,‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎רגע‎

‎!‎מדע‎ ,‎מדע‎ ,‎אה‎- .‎זה מדע‎ ,‎לא‎

‎.‎ברור מי ניצח בהתערבות‎ ,‎קודם כול‎

‎,‎לא תאמינו‎ :‎שימו לב‎ ‎אבל כשאומרים לכם‎

‎,‎שלפעמים יש באוכל ברזל‎ ‎.‎זה באמת ברזל‎

‎,‎הברזל חיוני לגוף‎ ‎.‎ואכן הוא נמצא בדגני הבוקר‎

‎?‎על מה התערבתם‎ ,‎אגב‎ ‎,‎אני הבטחתי שאם אני מפסיד‎-‎

‎אז שנינו מדברים‎ ‎.‎כאילו התקלקל לנו המיקרופון‎

‎.‎אני ואתה‎ ‎?‎אבל מה אני קשור לזה‎ ,‎רגע‎-‎

‎.‎התערבות זו התערבות‎ ,‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎

‎...‎מגנטים‎

‎...‎שתיים‎ ...‎דגני בוקר‎ ‎...‎שלוש‎ ,‎שתיים‎

‎...‎עוד כמה‎ ‎.‎עכשיו‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎.‎קוראים לי נוגה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎רציתי לשאול אם יש מישהו‎

‎.‎שיכול לנבא את העתיד‎

‎.‎שאלה מצוינת‎ ,‎ואו‎

‎?‎האם ניתן לנבא את העתיד‎

‎.‎לא‎ ,‎כמובן‎ ,‎התשובה היא‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎הצפויה מראש הזו‎

‎כבר נמצאת איתנו כאן‎ ‎.‎חפרניתנו רחלי רוטנר קידר‎

‎.‎דודו הקטן‎ ,‎שלום‎- .‎רחלי‎ ,‎שלום לך‎

‎היה מישהו שידע בוודאות‎ .‎שוב טעית‎

‎,‎לנבא את העתיד‎

‎.‎והוא אפילו חזה את סוף העולם‎

‎?‎מי זה היה‎ ‎.‎רק אל תגידי לי נוסטרדמוס‎

‎?‎נוסטרדמוס‎ ‎,‎ממש נוסטרדמוס‎ ,‎נוסטרדמוס‎

‎.‎בסדר‎ ,‎אני אגיד נוסטרדמוס‎

‎.‎נוסטרדמוס‎ ,‎כמובן‎ ,‎אני מדברת על‎ ‎?‎אתה מכיר אותו‎

‎מישל דה נוסטרדם‎ .‎באמת‎ ,‎נו‎ ‎,‎או בשמו הלטיני נוסטרדמוס‎

‎,‎16‎-‎רוקח שחי במאה ה‎ ,‎אגב‎ ,‎שהיה‎ ‎,‎כתב נבואות מעורפלות כאלה‎

‎ועד היום יש כאלה שחושבים‎ ‎.‎שהנבואות שלו אכן חזו את העתיד‎

‎?‎מה זה‎ ‎?‎מעורפלות‎ ,‎מה זה אמרת שם‎

‎תרשה לי בפעם הראשונה‎ ,‎דודו‎ ‎.‎בתכנית להתבטא בצורה בוטה‎

‎אבל בתנאי שאני שולח‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎הודעה במורס לחבר תוך כדי‎

‎?‎מעורפלות‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎!‎מעורפלות‎ ‎?‎מה זה היה כל הזעם הזה‎-‎

‎.‎כולה מדברים על נוסטרדמוס‎ ‎,‎דודו‎ ,‎תקשיב‎-‎

‎,‎אני קראתי נבואות של נוסטרדמוס‎ ‎.‎ואני נדהמתי‎ ?‎קיי‎-‎או‎

‎אתה זוכר את אסון‎ ‎.‎ברור‎-‎ ?‎מגדלי התאומים‎

‎אז בוא תשמע איך נוסטרדמוס חזה‎ ‎.‎16‎-‎את האסון הזה כבר במאה ה‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎אה‎-‎או‎-‎

‎אש מרעידת אדמה‎"‎ ‎ממרכז כדור הארץ‎

‎.‎תרעיד את סביבות העיר החדשה‎"‎

‎שני סלעים גדולים‎"‎ ‎.‎יילחמו במשך זמן רב‎

‎."‎ארטוסה תאדים נהר חדש‎"‎

‎,‎קודם כול‎ ,‎טוב‎ ‎.‎את יכולה לחזור לשבת‎

‎זה שהוספת לקול שלך אפקט‎

‎לא הופך את הדבר הזה‎ ‎.‎ליותר משכנע‎

‎...‎אההה‎ ,‎חוץ מזה‎

‎מה זה קשור‎ ,‎נו‎ ,‎באמת‎ ‎?‎לאסון התאומים‎

‎"‎?‎אההה‎"‎ מה‎ ?‎"‎אההה‎"‎ מה‎

‎.‎זה היה אחד לאחד‎ ‎?‎נו‎-‎ ?‎הייתה אש‎ ,‎הנה‎

‎?‎רעדה האדמה‎ ‎.‎אבל לא ממרכז כדור הארץ‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎אל תהיה קטנוני‎ ‎.‎זו נבואה‎ ,‎זו לא כתבה בעיתון‎

‎כתוב במפורש‎ ,‎חוץ מזה‎ ‎."‎תרעיד את העיר החדשה‎"‎

‎?‎מה זה עיר חדשה‎ ‎.‎חדשה‎ .‎זה חדש‎ "‎ניו‎" .‎ניו יורק‎

‎?‎כן‎- .‎חפור‎ ,‎זהו‎ .‎אין שום הסבר אחר‎ ‎?‎ניו המפשייר‎ ,‎ומה עם ניו אורלינס‎

‎,‎שלא לדבר על רחובות החדשה‎

‎ן אטרקטיבי‎"‎פרויקט נדל‎ ‎.‎בפאתי נס ציונה‎

‎.‎אתה סתם מנסה לבאס אותי‎ ,‎דודו‎

‎בואי אני אוכיח לך שאפשר לפרש‎ ‎כל טקסט מעורפל‎

‎ככה שיתאים לאירוע‎ ‎.‎שהתרחש הרבה אחריו‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎בוא תנסה‎ ,‎בוא‎ ‎,‎תזרקי לי איזה אירוע שאת רוצה‎-‎

‎ואני אוכיח לך‎ ,‎מה שבא לך‎

‎שלהקת כוורת חזתה‎ ‎.‎את האירוע מראש‎

‎.‎פרופסור דן שכטמן זכה בפרס נובל‎ ‎.‎קלי קלות‎-‎

‎"‎ככה היא באמצע‎"‎ מתוך השיר‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎של להקת כוורת‎

‎?‎יש לך את הספר‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎,‎נסענו בכיוון כמו כוכב שביט‎"‎

‎.‎וכל הדרך בראש דינמיט‎"‎

‎,‎ציפורים שוחות‎ ,‎דגים עפים‎"‎

‎."‎חוקי הטבע אובדי עצות‎"‎

‎...‎אההה‎ .‎נו באמת‎ ,‎אוי‎ ‎?‎"‎אההה‎"‎ מה‎ ?‎"‎אההה‎"‎ מה‎-‎

‎זה שיר נורא כללי‎-‎ ?‎"‎אההה‎"‎ מה‎ ,‎נו‎ ‎.‎עם מילים מעורפלות‎

‎,‎כוכב שביט‎ ?‎מה מעורפל‎ ‎.‎קרח‎ ?‎ממה הוא עשוי‎

‎פרופסור דן שכטמן‎ ‎.‎מתעסק בגבישים‎

‎?‎מהו קרח אם לא גביש‎

‎,‎"‎בראש דינמיט‎"‎ ,‎עכשיו‎ ‎?‎מי המציא את הדינמיט‎

‎.‎שעל שמו פרס נובל‎ ,‎אלפרד נובל‎

‎?‎ולמה דגים‎ ‎,‎כי אוכלים דגים בשטוקהולם‎

‎.‎שם מעניקים את פרס נובל‎ ‎.‎אין שום הסבר אחר‎

‎,‎באמת‎ ,‎נו‎ ‎.‎בהרבה מקומות אוכלים דגים‎

‎,‎בפיראוס‎ ,‎בטבריה‎ ‎,‎שלא לדבר על רחובות החדשה‎

‎שם יש מסעדת דגים חדשה‎ ‎.‎בדיוק‎- ."‎בורי נס ציונה‎"‎

‎?‎אז מה למדנו בעצם‎

‎שאפשר לקחת כל טקסט‎ ‎שהוא קצת מעורפל‎

‎ולפרש אותו ככה שיתאים‎ ‎.‎וזה תמיד בדיעבד‎-‎ ?‎לאירוע כלשהו‎

‎הרי אף אחד לא חזה‎ ‎.‎שום אירוע לפני שהוא קרה‎

‎,‎זה תמיד אחרי שמשהו קורה‎

‎כולם פתאום נזכרים שזה מתאים‎ ‎.‎לאיזשהו טקסט מעורפל‎

‎ומה אם אני אקריא לך עכשיו‎ ‎נבואה של נוסטרדמוס‎

‎שחוזה את סוף הקטע הזה‎ ‎?‎ואת המעברון‎

‎.‎רחלי‎ ,‎אין נבואה כזו‎

‎.‎צודק‎ ‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה לך‎-‎

‎,‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎רלי וסגל‎'‎צ‎"‎ מהתכנית‎

‎אתה תשמח לדעת‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎שהיום מתחילה העונה השנייה‎

‎."‎רלי וסגל‎'‎צ‎"‎ של התכנית‎ ‎.‎מזל טוב‎-‎

‎,‎למרות שזה קצת מפתיע אותי‎ ‎.‎כי התכנית שלך מעולם לא שודרה‎

‎?‎איך קיבלתם עונה שנייה‎ ‎.‎לא היו תלונות על העונה הראשונה‎-‎

‎,‎ולכבוד העונה השנייה שלנו‎ ‎האחיינית שלי סמדר‎

‎עבדה כל הקיץ ובנתה לנו‎ ‎תיבת נוח אמיתית‎

‎,‎אלף מקלות של קרטיבים ‎30‎-‎מ‎

‎והאחיין שלי ניר עמד‎ ‎חמישה ימים עם צינור גינה‎

‎!‎תראה‎ .‎כדי להציף את כל גוש דן‎ ‎רק אל תגיד לי שזה כדי לדבר‎-‎

‎על התוצאות‎ ‎.‎של התחממות כדור הארץ‎

‎אנחנו דווקא נדבר כאן על זה‎ .‎לא‎ ‎שהנבואות של נוסטרדמוס‎

‎,‎הן למעשה טקסטים מעורפלים‎

‎על זה שפעם בכמה שנים קם מישהו‎ ‎,‎שאומר שסוף העולם מגיע‎

‎.‎ובסוף הוא לא מגיע‎

‎גם נדבר על זה‎ ‎,‎שכדור הארץ מתחמם‎

‎ועכשיו אני מבין שאלה בדיוק‎ ‎,‎הנושאים שעליהם דיברתם‎

‎מה שאומר שהאחיינית שלי סמדר‎ ‎.‎בזבזה את כל הקיץ לחינם‎

‎חבל שאתם לא מתעדכנים איתנו‎ ‎.‎שם בהפקה‎

‎?‎מה הולך איתכם‎ ‎.‎דודו‎ ,‎אתה צודק‎-‎

‎.‎אנחנו קצת חסרי תקציב‎

‎?‎יש לך אולי באולפן מגב ספייר‎

‎אני צריך פשוט לגרוף פה מים‎

‎.‎מיד מעביר לך מגב‎- .‎מכל גוש דן‎

‎.‎הנה‎ ,‎בבקשה‎- .‎תודה רבה‎

‎.‎בדיוק‎- .‎פנטסטי‎

‎,‎אז פשוט התכנית שלי מבוטלת‎

‎ואתם תחזרו ללוח השידורים הרגיל‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎של החינוכית‎

‎אז התכנית של יובל‎

‎.‎לא לדרוך‎ ,‎ה‎'‎חבר‎- ...‎מבוטלת‎

‎.‎תיזהרו‎ ,‎רטוב כאן‎

‎.‎באופן חד פעמי ומפתיע‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎ .‎יובל‎ ,‎תודה‎

‎.‎תודה רבה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎מורן פרידמן‎ :‎תמלול‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎


החפרנים: יוצאים אל האינסוף The Diggers: Going to Infinity

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎.‎ספיישל סופים‎

‎?‎האם בכלל יהיה לעולם שלנו סוף‎ ‎?‎מתי הוא יגיע‎ ,‎ואם כן‎

‎?‎ולמה אין לו סוף‎ ,‎סוף‎-‎מהו האין‎

‎...‎ר ב‎'‎היה לי פנצ‎- !‎סוף סוף‎ ‎...‎הכלב אכל את ה‎-‎

‎.‎אני נתקעתי בתקופת הרנסנס‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מיד מתחילים‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎שלום לכם‎ ‎,‎כאן בחינוכית‎ "‎חפרנים‎"‎ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו כבר פזורים‎ ‎,‎ברחבי האולפן‎

‎מאחורי הקלעים ממתין‎ ‎,‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎סוף‎-‎מומחה לאין‎

‎ואנחנו כבר עם השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי גפן‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎מתי יגיע סוף העולם‎ ,‎רציתי לדעת‎

‎שאלה מצוינת‎ ?‎מתי יגיע סוף העולם‎

‎.‎שבכלל לא מלחיצה אותנו‎

‎,‎כדי לברר את העניין‎

‎,‎חפרננו יובל סגל קידר נסע בזמן‎

‎.‎וזה הזמן להחזיר אותו להווה‎

‎,‎בבקשה‎ ,‎הפקה‎ ‎.‎אפקט של חזרה בזמן‎

‎!‎דודו‎ !‎דודו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ‎?‎מה קרה‎-‎

‎!‎סוף העולם‎ !‎בן אדם‎ ,‎סוף העולם‎ ‎,‎לחם‎ ,‎אני חייב לרוץ לקנות אורז‎

‎יש פה אולי‎ !‎ביצים ‎5,000‎ ,‎חלב‎ ‎?‎סופר שפתוח גם אחרי סוף העולם‎

‎.‎תנשום עמוק‎ ,‎קודם כול תירגע‎ ‎?‎מאיפה שלפנו אותך‎

‎!‎בן אדם‎ ,‎מסוף העולם‎

‎!‎סוף העולם‎ ,‎אני אומר לך‎

‎.‎אני חייב להתכונן‎ ,‎דודו‎

‎?‎מי יודע מה יקרה אחר כך‎

‎?‎מי יודע מה יהיה‎

‎.‎בוא נתחיל מההתחלה‎ ‎?‎מאיזו שנה אתה מגיע אלינו‎

‎?‎3100‎ ,‎2500‎ ‎.‎1499‎ מסוף שנת‎-‎

‎עוד כמה דקות‎ .‎דודו‎ ,‎אבל אין זמן‎ ‎,‎1500‎-‎התאריך יתחלף שם ל‎

‎.‎זה נגמר‎ ,‎ואז זהו‎ ‎.‎זהו‎ ,‎סוף העולם מגיע‎

‎?‎אולי תבוא איתי לסופר‎

‎5,000‎ אני לא יכול לסחוב‎ ‎.‎קופסאות שימורים של תירס לבד‎

‎.‎בוא איתי‎ ,‎בוא איתי‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎תעצור לרגע‎-‎

‎,‎בוא נחשוב שנייה‎ ‎?‎אתה יכול לחשוב שנייה בהיגיון‎

‎?‎באיזו שנה נולדת‎ ,‎יובל‎ ‎.‎1980‎-‎

‎באיזו שנה התחלת לעבוד כאן‎ ‎.‎2014‎-‎ ?‎"‎חפרנים‎"‎ב‎

‎?‎ומה זה אומר‎ ,‎נו‎

‎1500‎-‎שהעולם נגמר ב‎ ‎,‎והתחיל מחדש‎

‎.‎כמו עונה שנייה בטלוויזיה‎ ‎,‎יובל‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎1500‎-‎שסוף העולם לא הגיע ב‎

‎.‎זה לא יכול להיות‎ ‎.‎עכשיו אתה ממציא‎

‎,‎דודו‎ ,‎אני אומר לך‎ ‎.‎1499‎-‎אני חוזר עכשיו מ‎

‎כולם אומרים שם שסוף העולם‎ ‎!‎ובגדול‎ ,‎הולך להגיע‎

‎1500‎ זה נכון שלקראת שנת‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎הייתה היסטריה עולמית‎

‎,‎חשבו שסוף העולם עומד להגיע‎ ‎.‎בעיקר בגלל שמדובר בשנה עגולה‎

‎באותה תקופה גם היו‎ ‎,‎מלחמות‎ ,‎הרבה אסונות טבע‎

‎.‎המציאו את הדפוס‎ ,‎שים לב‎ ,‎וגם‎

‎הדפוס‎-‎ ?‎מה הקשר לדפוס עכשיו‎ ‎,‎הוא זה שגרם להפצת רעיונות‎

‎.‎ביניהם הרעיון של סוף העולם‎ ‎.‎זה מה שיצר היסטריה באירופה‎

‎.‎איך הם נפלו בזה‎ .‎איזה פתטיים‎

‎.‎באמת‎ ,‎נו‎ .‎סוף העולם‎ ‎.‎ככה זה‎ ,‎כן‎-‎

‎כל כמה שנים קם מישהו אחר‎ ‎,‎שאומר שסוף העולם עומד להגיע‎

‎,‎1999‎ בדיוק כמו שהיה בסוף שנת‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎אתה זוכר‎

‎,‎בבקשה‎ ,‎אז גש לשם‎ ‎,‎1999‎ שגר את עצמך לסוף שנת‎

‎.‎ותראה מה יקרה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎אני אוהב את זה‎

‎!‎דודו‎ ,‎דודו‎ !‎דודו‎ ‎!‎דודו‎ ,‎סוף העולם‎

‎,‎אני חייב לקנות‎ !‎סוף העולם מגיע‎ ‎,‎חלב‎ ,‎לחם‎ ,‎לרוץ לקנות אורז‎

‎יש פה אולי סופר‎ !‎ביצים ‎4,000‎ ‎?‎דודו‎ ,‎שפתוח גם אחרי סוף העולם‎

‎.‎תנשום עמוק‎ ,‎בוא תירגע קודם כול‎ ‎?‎מה לנשום עמוק‎ !‎סוף העולם‎-‎

‎.‎זה הסוף‎ ,‎אני אומר לך‎ ,‎בן אדם‎ ‎!‎2000‎ באג‎ .‎זהו‎ ,‎נגמר‎

‎.‎אני זוכר‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎ ‎אנשים חששו ‎2000‎ לקראת שנת‎

‎שהמחשבים יתבלבלו‎ ‎,‎בגלל המעבר לאלף חדש‎

‎מה שיגרום לקריסת רשתות‎ ‎,‎הפסקות חשמל‎ ,‎של מחשבים‎

‎אפילו חשבו על שיגור‎ ‎.‎של טילים גרעיניים‎

‎?‎זה לא קרה בסוף‎ ...‎מה‎ ‎.‎יובל‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎הרי כל כמה שנים קם מישהו אחר‎ ‎,‎שאומר שסוף העולם עומד להגיע‎

‎.‎2012‎ בדיוק כמו שהיה בסוף שנת‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎זוכר‎

‎שגר את עצמך‎ ,‎בוא גש לשם‎ ‎,‎2012‎ לסוף שנת‎

‎.‎ותראה מה יקרה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎!‎סוף העולם‎ ,‎סוף העולם‎ !‎דודו‎ ‎!‎אני חייב לרוץ‎

‎אני רשמתי את זה באייפון‎ ,‎רגע‎ ‎...‎כי זה שנת אלפיים ו‎

‎,‎לחם‎ ,‎אני חייב לקנות אורז‎ ‎.‎ביצים ‎3,000‎

‎יש פה אולי סופר שפתוח‎ ‎?‎גם אחרי סוף העולם‎

‎אני מבין ששמעת על לוח השנה‎ ‎.‎של בני המאיה‎

‎!‎בן אדם‎ ,‎אני אומר לך‎ ,‎סוף העולם‎

‎סוף העולם על פי לוח השנה‎ ‎.‎של בני המאיה‎

‎בני המאיה‎ .‎זה מה שאמרתי‎ ‎,‎הם עם קדום שחי במרכז אמריקה‎

‎ולוח השנה שלהם נגמר‎ ‎.‎2012‎ בדצמבר ‎21‎-‎ב‎

‎בגלל זה אנשים חשבו‎ ‎.‎שסוף העולם יגיע באותו יום‎

‎?‎וזה לא נכון‎ ‎.‎2012‎ אנחנו כבר אחרי‎ .‎לא‎-‎

‎?‎הבנת מה ניסיתי להסביר לך‎ ‎.‎כן‎-‎

‎חלב‎ ,‎לחם‎ ,‎שצריך לקנות אורז‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎- .‎ביצים ‎2,000‎-‎ו‎

‎שכל כמה שנים אנשים חושבים‎ ‎,‎שהעולם מסתיים מתישהו‎

‎.‎וזה לא קורה‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎אף אחד לא באמת יודע‎ ‎מתי יהיה סוף העולם‎

‎.‎ואם יהיה בכלל סוף לעולם‎

‎אני מרגיש שזה סוף‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ ,‎הקטע בתכנית‎

‎?‎סוף הקטע‎ ?‎דודו‎ ,‎סוף הקטע‎

‎,‎לחם‎ ,‎חייבים לקנות אורז‎ ‎!‎חמש ביצים‎ ,‎חלב‎

‎,‎מבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה לך‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎,‎ועכשיו מבזק התנצלות מיוחד‎ ‎.‎והפעם בפני יונתן הקטן‎

‎!‎אין לי אוויר‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎התנצלות רשמית‎ ,‎והפעם‎ ‎."‎יונתן הקטן‎"‎ כוכב השיר‎ ,‎בפני יונתן‎

‎וכבר נמצא איתנו אמן ההתנצלויות‎ ‎.‎שלום לך‎ .‎לאומי משה מלכה‎-‎הבין‎

‎איפה אמן ההתנצלויות‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎לאומי משה מלכה‎-‎הבין‎

‎.‎הוא חולה בבית‎ ,‎הוא מוסר‎ ‎.‎מעלות חום ‎40‎ יש לו‎

‎,‎הוא לא יכול להגיע‎ ‎.‎אני מתנצל‎ .‎אז אני מחליף אותו‎

‎אתה לא‎ ?‎"‎אני מתנצל‎"‎ מה זה‎ ‎.‎נכון‎-‎ ?‎"‎סליחה‎"‎ מתכוון להגיד‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה מחליף‎-‎

‎במסגרת ספיישל הסופים שלנו‎ ‎אנחנו מתנצלים בפני יונתן הקטן‎

‎כולנו רגילים לזה‎ .‎מהשיר המפורסם‎ ‎:‎הוא‎ "‎יונתן הקטן‎"‎ שהסוף של השיר‎

‎,‎אוי ואבוי לו לשובב‎"‎ ‎,‎חור גדול במכנסיו‎

‎,‎הוא טיפס על העץ‎"‎ ‎".‎אפרוחים חיפש‎

‎אבל השיר המקורי לא מסתיים‎

‎,‎הוא טיפס על העץ‎"‎ב‎ ‎."‎אפרוחים חיפש‎

‎."‎פחחח‎"‎ תעשה‎

‎:‎אלא ככה‎ .‎בדיוק‎

‎,‎אוי ואבוי לו לשובב‎"‎ ‎,‎חור גדול במכנסיו‎

‎".‎מן העץ התגלגל ועונשו קיבל‎"‎

‎בסיום המקורי של השיר מצוין‎ ‎במפורש שהחור במכנסיים של יונתן‎

‎עונש על זה שהוא טיפס‎ ,‎הוא עונש‎ ‎.‎על העץ וחיפש אפרוחים‎

‎משום מה שכחנו‎ ‎,‎את הסוף המקורי של השיר‎

‎וכדי לסתום את החור שנוצר‎ ‎פשוט חזרנו על השורות‎

‎,‎הוא טיפס על העץ‎"‎ ‎."‎אפרוחים חיפש‎

‎,‎וזה הזמן להתנצל בפני יונתן‎

‎.‎ששכחנו את הסוף של השיר שלו‎ ‎.‎יובל‎

‎.‎סליחה‎ ...‎אני מתנ‎

‎.‎איזה אמן‎

‎נראה לי‎ ,‎אחי‎ ,‎נה‎'‎בוא‎ ‎.‎ששכחתי פה את קרם ההגנה‎

‎.‎אמרת שאתה חולה‎ ,‎משה‎ ,‎רגע‎ ‎?‎מה זה הברדק הזה‎-‎

‎.‎סליחה‎ .‎אוי‎

‎.‎ונוכל‎ .‎איזה אמן‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎ממש עוד מעט יהיה איתנו כאן‎ ‎סוף‎-‎מומחה לאין‎

‎,‎וגם נגלה מי היה נוסטרדמוס‎

‎.‎השאלה הבאה‎ ,‎אבל לפני זה‎ ‎.‎בבקשה‎

‎.‎קוראים לי גיא‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎,‎רציתי לדעת‎

‎?‎האם כדור הארץ באמת מתחמם‎ ‎?‎ואיך זה ישפיע עלינו‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לבדוק את העניין‎

‎אנחנו ממש ברגעים אלה עוברים‎

‎,‎לחפרניתנו מירב פלדמן קידר‎

‎.‎בעתיד‎ ,‎שימו לב‎ ,‎שנמצאת‎

‎.‎שלום‎ .‎דודו‎ ,‎כן‎- .‎מירב‎ ,‎שלום לך‎

‎,‎א‎"‎בת ‎6014‎ אני נמצאת בשנת‎

‎.‎אבל רק שנייה אני איתך‎

‎תגיד לשלושת הדובים‎ ‎.‎שהם לא יכולים להיכנס שלושה‎

‎.‎זוגות‎-‎זה רק זוגות‎ ‎!‎זוגות‎-‎זה רק זוגות‎

‎,‎אז בסדר‎ ‎.‎אז תזרוק לשלישי מצופים‎

‎בואי תסבירי לנו‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎מירב‎ ,‎מה את עושה‎

‎אני פשוט התנדבתי‎ ,‎דודו‎ ‎.‎להיות האחראית פה על תיבת נועה‎

‎?‎את מתכוונת לנוח‎ ‎,‎זאת שבנתה את התיבה‎ ,‎נועה‎-‎

‎.‎28‎ רחוב משה דיין‎ ,‎"‎תיבות נועה‎"‎מ‎ ‎.‎מתחת למים‎ ,‎זה פה‎

‎...‎נוח הוא אומר לי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ומאיפה הגיעו כל המים האלה‎ ‎?‎עוד פעם היה מבול‎ ?‎מסביבך‎

‎כל המים שאתה רואה פה‎ .‎בערך‎ ‎.‎מאחוריי בעצם היו קרחונים‎

‎,‎בגלל ההתחממות של כדור הארץ‎ ‎,‎הקרחונים נמסו‎

‎פני הים עלו‎ ‎.‎והציפו את כל ערי החוף‎

‎.‎ממש לא נעים‎ ,‎ואו‎ ‎?‎ומה התיבה הזו שמאחורייך‎

‎.‎דודו‎ ,‎שנייה‎ ,‎שנייה‎ ,‎שנייה‎

‎לא אכפת לי שיתושים‎ ‎.‎בקושי תופסים מקום‎

‎.‎הם לא עולים לפה כולם‎ ‎.‎רק זוג אחד‎

‎.‎ושלא ינסו לעקוץ אותי‎

‎,‎מירב‎ ,‎רגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎בואי ננסה להסביר‎

‎למה כדור הארץ התחמם‎ ‎?‎וגרם לקרחונים להימס‎

‎?‎תוכלי להסביר לנו‎ ?‎מה קרה שם‎

‎.‎אני הייתי שמחה לפרט‎ ,‎דודו‎ ‎...‎יש פה פשוט‎

‎יש פה יונה‎ .‎איזו חוצפה‎ ‎,‎שמנסה להתמקח איתי‎

‎ולא מתאים להכניס עכשיו‎ ‎.‎שנייה‎ .‎את החברים שלה מהשובך‎

‎.‎את לא יודעת מה זה‎ ,‎בקיצור‎

‎אז בואי תמשיכי לעשות‎ .‎כן‎- .‎נכון‎ ‎.‎ואני אסביר‎ ,‎קולות של יונה‎

‎בני האדם משתמשים‎ .‎תודה‎ ‎בפחם ובנפט‎ ,‎בבנזין‎

‎בכמויות עצומות כדי לייצר חשמל‎ ‎.‎ולהניע כלי רכב‎

‎שרפה של הדלקים האלה גורמת‎ ‎,‎לפליטה של גזים לאטמוספרה‎

‎.‎מה שגורם להתחממות כדור הארץ‎

‎,‎תוסיפי לזה את כריתת היערות‎ ‎,‎הרי עצים מייצרים חמצן‎

‎תוסיפי לזה גידול המוני של בקר וצאן‎ ‎,‎והפסולת שאנחנו משליכים‎

‎כל אלה פולטים לאטמוספרה‎ ‎,‎את גז המתאן‎

‎ותקבלי כדור הארץ‎ ‎.‎שהולך ומתחמם‎

‎?‎אני יכולה להפסיק עם היונה‎ ‎.‎כן‎ ,‎כמובן‎-‎

‎?‎למה את עומדת במים‎ ,‎אגב‎ ‎?‎את לא עולה לתיבת נועה‎

‎:‎משתי סיבות‎ ,‎לא‎ ‎,‎אין לי בן זוג‎ ,'‎א‎

‎...‎נועה מאוד התעצבנה‎ ,'‎ב‎-‎ו‎

‎כי עשית לה את החיקוי‎ ‎."‎טורוולד‎ ,‎הו‎"‎ של‎

‎.‎כן‎ ,‎בדיוק זה‎- .‎טורוולד‎ ,‎הו‎ ‎.‎היא שונאת את זה‎ ,‎כן‎-‎

‎?‎איך זה שאת לא שוקעת‎ ,‎אגב‎ ‎?‎על מה את עומדת‎

‎.‎אני עומדת על יובל‎ ‎.‎יובל על רחלי‎-‎ ?‎ויובל‎-‎

‎על הגג של הבית‎-‎ ?‎ורחלי‎ ‎.‎של משה מלכה ביד אליהו‎

‎...‎מבחינתי‎ ,‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎אני חושב שרחלי הרגע‎ ,‎רגע‎ ‎?‎יכול להיות‎ .‎עברה מאחורייך‎

‎...‎אין סיכוי שרחלי עברה‎ ,‎לא‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה רבה‎ ‎.‎שוב תודה‎

‎י‎"‎ועכשיו לשעשועון שבמקור פותח ע‎ ‎א‎"‎סוכנות החלל האמריקאית נאס‎

‎"‎לפת הנחושת‎"‎כדי להתחרות ב‎ ‎,‎של תכנית החלל הרוסית‎

‎!"‎כרוב הזהב‎"‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎שעשועון שמטרתו היחידה‎ ‎היא ללמד אתכם פרט טריוויה‎

‎.‎במסווה של שעשועון‎

‎שני המתחרים שלנו הם‎ ‎.‎יובל ומירב קידר וקידר‎

‎את שברת את שיא העולם‎ ,‎מירב‎ ‎."‎את המיקרו‎"‎ בלהגיד את המשפט‎

‎אמרת את המשפט‎ ‎.‎פעמים ‎51,238‎

‎עכשיו שברת שוב‎ ,‎רגע‎- !‎את המיקרו‎ ‎.‎את השיא של עצמך‎

‎!‎איזה טירוף‎ !‎אני לא מאמין‎

‎.‎בואו נירגע‎ ,‎תודה רבה‎ ‎.‎ועכשיו למשחק‎

‎אם תדעי‎ ,‎מירב‎ ,‎שימי לב‎ ‎,‎את פרט הטריוויה שנציג בפנייך‎

‎,‎הדלת למשרד שלי תיפתח‎

‎ליובל יהיו שלושים שניות‎ ‎.‎להוציא משם כל מה שהוא רוצה‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎.‎מספיק עם זה‎ .‎אין עוד בלונים‎ ,‎די‎-‎

‎?‎כן‎ ,‎כמובן‎ ,‎עד שהדלת תיסגר‎ ‎?‎האם את מוכנה‎

‎,‎מירב‎ ,‎אז השאלה שלך‎ .‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎ ‎.‎נוגעת למספר אפס‎

‎האם ידעת שהמספר אפס‎ ‎הומצא רק אחרי שהמציאו‎

‎?‎את כל שאר המספרים‎

‎עד המאה השביעית‎ ‎,‎לא השתמשו בחשבון בספרה אפס‎

‎אלא פשוט השאירו‎ ‎.‎מקום ריק בתרגיל‎

‎רק במאה השביעית‎ ‎גופתה‎-‎המתמטיקאי ההודי ברהמה‎

‎המציא את המספר אפס‎ ‎.‎ואת הכללים שקשורים למספר הזה‎

‎?‎האם את ידעת את זה‎ ‎?‎האפס‎-‎

‎?‎מה‎ ,‎אז כן‎ ‎!‎תשובה מדויקת‎-‎

‎וזה אומר שדלת המשרד שלי‎ ‎נפתחת ממש עכשיו‎

‎.‎למשך שלושים שניות‎ ‎.‎איזה טירוף‎ !‎צא לדרך‎ ,‎יובל‎

‎.‎מיקרו‎ ,‎מיקרו‎- !‎את המיקרו‎ ‎.‎נכון‎ ,‎את המיקרו‎- .‎מיקרו‎ ,‎אני זוכר‎

‎.‎מיקרו‎ ,‎מיקרו‎ ‎.‎מיקרו‎- .‎מיקרו‎ ,‎מיקרו‎-‎

‎!‎את המיקרו‎ !‎את המיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎ !‎מיקרו‎ !‎קרו‎ ,'‎י‎ ,'‎מ‎

‎!‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎ !‎קח את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ ,‎קח מיקרו‎ !‎את המיקרו‎

‎.‎איזה טירוף‎ !‎והזמן נגמר‎ ‎?‎איך‎ ?‎מה‎ ?‎איך‎ ,‎איך‎ ,‎איך‎-‎

‎תסביר לי רגע אחד איך אף פעם‎ ‎.‎אתה לא חוזר עם המיקרו‎

‎אני חזרתי עם משהו‎ ,‎מירב‎ ‎.‎הרבה יותר טוב ממיקרו‎

‎.‎אני חזרתי עם תובנה על החיים‎ ‎?‎איזו תובנה‎-‎

‎אני הבנתי שהחיים‎ ‎,‎הם מרדף אחרי מיקרו‎

‎,‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎"‎ ‎,‎"‎את המיקרו‎

‎,‎במקום ליהנות מהדרך‎ ‎.‎לעצור בדרך ולהריח את הפרחים‎

‎אז אתה יכול לחזור הביתה ברגל‎ ‎.‎ולהריח את הפרחים‎

‎.‎שלום‎ ,‎תודה‎ ‎.‎תודה לכם‎-‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ בפרק הבא של‎ ‎,‎"‎כרוב הזהב בחשכה‎"‎ ספיישל‎

‎.‎תכנית שלמה בחושך‎ ‎.‎בואו נראה קטע‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎נראה מרתק‎-‎

‎כדי להמשיך את החפירה על סופים‎ ‎נמצא איתנו כאן‎

‎.‎המרצה למדע פופולרי אורן פרבר‎ ‎.‎שלום שלום‎- .‎שלום לך‎

‎.‎אז באמת בוא נגיע ישר לעניין‎ ‎?‎סוף‎-‎מה זה אין‎

‎,‎אולי נעשה הדגמה קטנה‎- .‎זהו‎ ‎?‎מה אתה אומר‎

‎?‎נתחיל ישר מהדגמה‎ ‎.‎כן‎-‎

‎,‎סוף‎-‎כדי לדעת מה זה אין‎ ‎.‎קודם כול הדגמה‎

‎יש לי כאן‎ ?‎אתה רואה‎ ‎.‎חתיכות של קלקר‎

‎תנסה לחשוב כמה‎ ‎או להעריך כמה חתיכות של קלקר‎

‎יכולות להיכנס לתוך הנפח‎ ‎.‎של הקופסה הזאת‎

‎.‎נשמע שלא הרבה יחסית‎ ‎.‎נראה שלא הרבה‎- .‎תן הערכה‎-‎

‎.‎שבע‎ ,‎בוא נגיד‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎אז בוא נתחיל לזרוק חתיכות פנימה‎ ‎.‎חתיכה אחת‎ ,‎קדימה‎-‎ ?‎קיי‎-‎או‎

‎.‎שתיים‎- .‎אחת‎ ‎...‎נראה כאילו אתה טובל‎

‎.‎ביסקוויטים בתה‎- .‎שלוש‎ ‎.‎שש‎ ,‎חמש‎ ,‎ארבע‎-‎

‎.‎שבע‎-‎ ?‎שבע‎ ?‎כמה אמרת‎ ‎.‎כנראה אפשר יותר‎ .‎שבע‎-‎

‎.‎כנראה אפשר יותר‎ ‎?‎האם יש חור בתחתית הקופסה‎

‎?‎אולי עשית חור מתחת‎ ‎.‎אני יורד לבדוק‎

‎.‎תראה‎ ,‎תיכנס‎ ‎.‎אתה עושה לי פה קסמים‎-‎

‎.‎זה בסדר‎ ,‎אני בינתיים מכניס עוד‎

‎אתה רוצה‎-‎ ?‎כמה נכנס‎ ?‎מה זה‎ ‎?‎לשנות את ההערכה שלך אולי‎

‎?‎מה הטריק‎ .‎לחלוטין אני משנה‎

‎,‎כמובן‎ ,‎מלבד‎ ‎.‎חור בתחתית הקופסה‎

‎.‎מה שיש פה זה שד שאוכל קלקר‎ ‎.‎זה ההסבר המדעי‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎שד שאוכל קלקר‎ ‎אדוני יש לו חום איום‎-‎

‎.‎והוא מדבר מתוך הזיות‎

‎.‎אבל לשד הזה קוראים אצטון‎

‎,‎אז רגע‎ ‎?‎יש בתוך הקופסה הזו אצטון‎

‎,‎אתה יודע‎ ...‎ומה שקורה זה ש‎ ‎,‎אוויר ‎99%‎ קלקר הוא‎

‎,‎וכשהוא בא במגע עם האצטון‎ ‎התגובה הכימית פשוט מפרקת‎

‎את הקשרים הכימיים‎ ‎,‎ונותנת לאוויר לצאת החוצה‎

‎.‎99%‎-‎ואז הנפח של הקלקר יורד ב‎ ‎,‎החומר‎ ,‎זאת אומרת‎-‎

‎...‎האצטון שנמצא כאן בפנים‎ ‎אפשר להכניס עוד‎-‎

‎?‎בזמן שאתה מדבר‎ ‎.‎אני נורא נהנה מזה‎

‎סוג של ממיס את הקלקר‎ ‎?‎או מכווץ אותו מאוד‎

‎.‎ממיס זה המילה המדויקת‎

‎בסופו של דבר התגובה‎ ‎,‎הכימית הזאת לא תוכל להתקיים‎

‎,‎סוף‎-‎אבל כשאנחנו מדברים על אין‎

‎סוף זה לא משהו‎-‎אין‎ ‎,‎שהוא עוד ועוד ועוד‎

‎.‎אלא זה משהו שהוא מעבר‎

‎,‎נצח זה לא המון המון המון זמן‎ ‎אלא זה משהו שהוא מעבר לזמן‎

‎אז בוא‎ ,‎רגע‎- .‎מבחינה פילוסופית‎ ‎.‎נדבר ברשותך על היוונים הקדמונים‎

‎כבר היוונים הקדמונים‎ ‎?‎נכון‎ ,‎סוף‎-‎התעסקו באין‎

‎.‎במושג המופשט הזה‎ ‎?‎מה זה הפרדוקס של זנון‎

‎,‎מה זה פרדוקס‎ ,‎אגב‎ ,‎אנחנו יודעים‎ ‎,‎אנחנו יודעים מה זה זנון‎

‎.‎לא ברור‎ ?‎"‎של‎"‎ אבל מה זה המילה‎

‎,‎אבל ברצינות‎ ,‎לא‎ ‎?‎מה זה הפרדוקס של זנון‎

‎זנון היה לו אוסף של פרדוקסים‎ ‎שבאו להראות‎

‎.‎סוף‎-‎את הבעייתיות שבאין‎

‎אחד הפרדוקסים המפורסמים‎ ‎."‎אכילס והצב‎"‎ של זנון נקרא‎

‎אם לצורך העניין נקרא‎ ‎?‎זה אכילס‎- ...‎לבובה הזאת אכילס‎

‎,‎נראה נער חופים‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎

‎ואכילס היה האתלט הכי טוב‎ ‎,‎בתקופה העתיקה‎

‎האם אכילס ישיג את הצב‎ ,‎וזנון שאל‎ ‎,‎למשל‎ ,‎בריצת מאה מטר‎

‎?‎אם הוא ייתן לצב פור של מטר‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎זאת אומרת‎ ,‎אז זנון אומר שלא‎ ‎:‎כי הוא אומר ככה‎ ,‎וזה הפרדוקס‎

‎.‎הם התחילו לרוץ‎ ,‎בוא נגיד‎ ‎.‎הם התחילו לרוץ שניהם ביחד‎

‎כאשר אכילס יגיע למקום‎ ‎,‎שממנו הצב התחיל‎

‎.‎הצב כבר לא נמצא שם‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎.‎הוא עשה מרחק מסוים‎ ‎.‎עשרה סנטימטר‎ ,‎בוא נגיד‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים את המרוץ‎

‎שוב פעם אכילס רץ ומגיע למקום‎ ‎.‎שהצב היה בו קודם‎

‎.‎אבל הצב כבר לא שם‎ ‎,‎עכשיו הצב גם התקדם‎-‎

‎.‎הצב התקדם עוד סנטימטר‎ ‎זה אומר שהוא לעולם לא יוכל‎-‎

‎לעקוף את הצב‎ ‎?‎או להגיע למקום שבו הצב נמצא‎

‎,‎מבחינה מעשית‎ .‎לא‎ ,‎מבחינה לוגית‎ ‎.‎מובן שהוא ישיג אותו‎

‎אבל זה בעצם אומר‎- .‎וזה הפרדוקס‎ ‎שאכילס ירדוף אחרי הצב‎

‎.‎סוף בעצם‎-‎עד אין‎ ‎.‎סוף‎-‎עד אין‎-‎

‎אבל הבעיה הזאת‎ ‎נפתרה במתמטיקה‎

‎כאשר הגיעו לרעיון‎ ‎.‎סופיים‎-‎של טורים מתכנסים אין‎

‎,‎מ‎"‎אחר כך עשרה ס‎ ,‎יש לנו מטר‎ ‎,‎סנטימטר וכן הלאה‎

‎.‎10‎ וזה כל פעם קטן פי‎

‎אם אתה תסכם‎ ‎,‎את כל המספרים האלה‎

‎אתה תגיע למשהו סופי‎ ‎.‎סופי‎-‎ולא אין‎

‎הייתי יכול להמשיך‎ ,‎שמע‎ ,‎טוב‎ ‎סוף‎-‎לדבר איתך עד אין‎

‎אבל הצוות פה‎ ,‎על הנושא הזה‎ ‎,‎סוף שעות נוספות‎-‎היה מקבל אין‎

‎.‎אז בוא נעצור את זה‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎חפור‎-‎

‎.‎אורן פרבר‎ ,‎שוב תודה לך‎

‎ועכשיו למשהו שאני מוכן‎ ‎:‎סוף פעמים‎-‎שיקרה עוד אין‎

‎.‎ר רוני‎"‎יובל מפסיד בהתערבות לד‎

‎וכבר נמצא איתנו‎ ‎.‎ר רוני‎"‎המומחה למדעים ד‎

‎.‎שלום לכם‎- .‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎שלום לך‎ ‎,‎וגם חפרננו יובל סגל קידר‎-‎

‎.‎הלא מומחה למדעים בכלל‎ ‎.‎שלום שלום‎- .‎שלום שלום‎-‎

‎,‎אתה מאוד אוהב להתערב‎ ,‎יובל‎

‎ולכן בכל תכנית אתה תתערב‎ ‎.‎ר רוני ותפסיד‎"‎עם ד‎

‎,‎סליחה‎ ,‎לא‎- .‎תפסיד‎- ...‎דודו‎ ‎.‎הפעם אני יודע בוודאות שאני מנצח‎

‎?‎תשאל‎ ,‎ואיך אני יודע‎ ‎?‎איך אתה יודע‎-‎

‎אני כבר ראיתי‎ .‎יפה מאוד‎ ‎,‎את התכנית הזאת בשידור חוזר‎

‎.‎ואני ראיתי בוודאות שאני מנצח‎

‎איך כבר ראית את התכנית‎ ,‎רגע‎ ‎?‎אם היא מצולמת עכשיו‎

‎?‎יכול להיות שראית תכנית אחרת‎

‎,‎ובתכנית האחרת שראית‎- .‎יש מצב‎ ‎?‎אתה מפסיד‎

‎.‎כן‎ ‎.‎תודה לך‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ר רוני טען שהוא יכול‎"‎לפני התכנית ד‎ ‎,‎למשוך דגני בוקר באמצעות מגנט‎

‎?‎אתה אמרת‎ ,‎ויובל‎ ‎.‎דגני בוקר הם לא חתיכות מתכת‎-‎

‎.‎זה לא קורה‎ ,‎אין מצב‎ ‎.‎להתערב על זה‎ ...‎אני מוכן‎

‎.‎התערבתם‎ ,‎אז קדימה‎ .‎טוב‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎קדימה‎

‎.‎בואו ניקח‎ ,‎בבקשה‎ ‎.‎דגני בוקר רגילים לגמרי‎-‎

‎.‎ונבקש מהם להצטרף אליי‎ ‎.‎כן‎ ,‎מגנט‎- .‎יש לך מגנט ביד‎-‎

‎.‎הם באמת נמשכים למגנט‎ !‎די‎

‎...‎אני קצת המום מזה שיש‎ ‎.‎זה די מדהים‎-‎

‎שימו לב שהמגנט מצליח‎ ‎.‎זה מטורף לגמרי‎ .‎למשוך דגני בוקר‎

‎?‎זה קסם‎ ,‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎רגע‎

‎!‎מדע‎ ,‎מדע‎ ,‎אה‎- .‎זה מדע‎ ,‎לא‎

‎.‎ברור מי ניצח בהתערבות‎ ,‎קודם כול‎

‎,‎לא תאמינו‎ :‎שימו לב‎ ‎אבל כשאומרים לכם‎

‎,‎שלפעמים יש באוכל ברזל‎ ‎.‎זה באמת ברזל‎

‎,‎הברזל חיוני לגוף‎ ‎.‎ואכן הוא נמצא בדגני הבוקר‎

‎?‎על מה התערבתם‎ ,‎אגב‎ ‎,‎אני הבטחתי שאם אני מפסיד‎-‎

‎אז שנינו מדברים‎ ‎.‎כאילו התקלקל לנו המיקרופון‎

‎.‎אני ואתה‎ ‎?‎אבל מה אני קשור לזה‎ ,‎רגע‎-‎

‎.‎התערבות זו התערבות‎ ,‎טוב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎

‎...‎מגנטים‎

‎...‎שתיים‎ ...‎דגני בוקר‎ ‎...‎שלוש‎ ,‎שתיים‎

‎...‎עוד כמה‎ ‎.‎עכשיו‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎.‎קוראים לי נוגה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎רציתי לשאול אם יש מישהו‎

‎.‎שיכול לנבא את העתיד‎

‎.‎שאלה מצוינת‎ ,‎ואו‎

‎?‎האם ניתן לנבא את העתיד‎

‎.‎לא‎ ,‎כמובן‎ ,‎התשובה היא‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎הצפויה מראש הזו‎

‎כבר נמצאת איתנו כאן‎ ‎.‎חפרניתנו רחלי רוטנר קידר‎

‎.‎דודו הקטן‎ ,‎שלום‎- .‎רחלי‎ ,‎שלום לך‎

‎היה מישהו שידע בוודאות‎ .‎שוב טעית‎

‎,‎לנבא את העתיד‎

‎.‎והוא אפילו חזה את סוף העולם‎

‎?‎מי זה היה‎ ‎.‎רק אל תגידי לי נוסטרדמוס‎

‎?‎נוסטרדמוס‎ ‎,‎ממש נוסטרדמוס‎ ,‎נוסטרדמוס‎

‎.‎בסדר‎ ,‎אני אגיד נוסטרדמוס‎

‎.‎נוסטרדמוס‎ ,‎כמובן‎ ,‎אני מדברת על‎ ‎?‎אתה מכיר אותו‎

‎מישל דה נוסטרדם‎ .‎באמת‎ ,‎נו‎ ‎,‎או בשמו הלטיני נוסטרדמוס‎

‎,‎16‎-‎רוקח שחי במאה ה‎ ,‎אגב‎ ,‎שהיה‎ ‎,‎כתב נבואות מעורפלות כאלה‎

‎ועד היום יש כאלה שחושבים‎ ‎.‎שהנבואות שלו אכן חזו את העתיד‎

‎?‎מה זה‎ ‎?‎מעורפלות‎ ,‎מה זה אמרת שם‎

‎תרשה לי בפעם הראשונה‎ ,‎דודו‎ ‎.‎בתכנית להתבטא בצורה בוטה‎

‎אבל בתנאי שאני שולח‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎הודעה במורס לחבר תוך כדי‎

‎?‎מעורפלות‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎!‎מעורפלות‎ ‎?‎מה זה היה כל הזעם הזה‎-‎

‎.‎כולה מדברים על נוסטרדמוס‎ ‎,‎דודו‎ ,‎תקשיב‎-‎

‎,‎אני קראתי נבואות של נוסטרדמוס‎ ‎.‎ואני נדהמתי‎ ?‎קיי‎-‎או‎

‎אתה זוכר את אסון‎ ‎.‎ברור‎-‎ ?‎מגדלי התאומים‎

‎אז בוא תשמע איך נוסטרדמוס חזה‎ ‎.‎16‎-‎את האסון הזה כבר במאה ה‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎אה‎-‎או‎-‎

‎אש מרעידת אדמה‎"‎ ‎ממרכז כדור הארץ‎

‎.‎תרעיד את סביבות העיר החדשה‎"‎

‎שני סלעים גדולים‎"‎ ‎.‎יילחמו במשך זמן רב‎

‎."‎ארטוסה תאדים נהר חדש‎"‎

‎,‎קודם כול‎ ,‎טוב‎ ‎.‎את יכולה לחזור לשבת‎

‎זה שהוספת לקול שלך אפקט‎

‎לא הופך את הדבר הזה‎ ‎.‎ליותר משכנע‎

‎...‎אההה‎ ,‎חוץ מזה‎

‎מה זה קשור‎ ,‎נו‎ ,‎באמת‎ ‎?‎לאסון התאומים‎

‎"‎?‎אההה‎"‎ מה‎ ?‎"‎אההה‎"‎ מה‎

‎.‎זה היה אחד לאחד‎ ‎?‎נו‎-‎ ?‎הייתה אש‎ ,‎הנה‎

‎?‎רעדה האדמה‎ ‎.‎אבל לא ממרכז כדור הארץ‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎אל תהיה קטנוני‎ ‎.‎זו נבואה‎ ,‎זו לא כתבה בעיתון‎

‎כתוב במפורש‎ ,‎חוץ מזה‎ ‎."‎תרעיד את העיר החדשה‎"‎

‎?‎מה זה עיר חדשה‎ ‎.‎חדשה‎ .‎זה חדש‎ "‎ניו‎" .‎ניו יורק‎

‎?‎כן‎- .‎חפור‎ ,‎זהו‎ .‎אין שום הסבר אחר‎ ‎?‎ניו המפשייר‎ ,‎ומה עם ניו אורלינס‎

‎,‎שלא לדבר על רחובות החדשה‎

‎ן אטרקטיבי‎"‎פרויקט נדל‎ ‎.‎בפאתי נס ציונה‎

‎.‎אתה סתם מנסה לבאס אותי‎ ,‎דודו‎

‎בואי אני אוכיח לך שאפשר לפרש‎ ‎כל טקסט מעורפל‎

‎ככה שיתאים לאירוע‎ ‎.‎שהתרחש הרבה אחריו‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎בוא תנסה‎ ,‎בוא‎ ‎,‎תזרקי לי איזה אירוע שאת רוצה‎-‎

‎ואני אוכיח לך‎ ,‎מה שבא לך‎

‎שלהקת כוורת חזתה‎ ‎.‎את האירוע מראש‎

‎.‎פרופסור דן שכטמן זכה בפרס נובל‎ ‎.‎קלי קלות‎-‎

‎"‎ככה היא באמצע‎"‎ מתוך השיר‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎של להקת כוורת‎

‎?‎יש לך את הספר‎ ‎.‎ברור‎-‎

‎,‎נסענו בכיוון כמו כוכב שביט‎"‎

‎.‎וכל הדרך בראש דינמיט‎"‎

‎,‎ציפורים שוחות‎ ,‎דגים עפים‎"‎

‎."‎חוקי הטבע אובדי עצות‎"‎

‎...‎אההה‎ .‎נו באמת‎ ,‎אוי‎ ‎?‎"‎אההה‎"‎ מה‎ ?‎"‎אההה‎"‎ מה‎-‎

‎זה שיר נורא כללי‎-‎ ?‎"‎אההה‎"‎ מה‎ ,‎נו‎ ‎.‎עם מילים מעורפלות‎

‎,‎כוכב שביט‎ ?‎מה מעורפל‎ ‎.‎קרח‎ ?‎ממה הוא עשוי‎

‎פרופסור דן שכטמן‎ ‎.‎מתעסק בגבישים‎

‎?‎מהו קרח אם לא גביש‎

‎,‎"‎בראש דינמיט‎"‎ ,‎עכשיו‎ ‎?‎מי המציא את הדינמיט‎

‎.‎שעל שמו פרס נובל‎ ,‎אלפרד נובל‎

‎?‎ולמה דגים‎ ‎,‎כי אוכלים דגים בשטוקהולם‎

‎.‎שם מעניקים את פרס נובל‎ ‎.‎אין שום הסבר אחר‎

‎,‎באמת‎ ,‎נו‎ ‎.‎בהרבה מקומות אוכלים דגים‎

‎,‎בפיראוס‎ ,‎בטבריה‎ ‎,‎שלא לדבר על רחובות החדשה‎

‎שם יש מסעדת דגים חדשה‎ ‎.‎בדיוק‎- ."‎בורי נס ציונה‎"‎

‎?‎אז מה למדנו בעצם‎

‎שאפשר לקחת כל טקסט‎ ‎שהוא קצת מעורפל‎

‎ולפרש אותו ככה שיתאים‎ ‎.‎וזה תמיד בדיעבד‎-‎ ?‎לאירוע כלשהו‎

‎הרי אף אחד לא חזה‎ ‎.‎שום אירוע לפני שהוא קרה‎

‎,‎זה תמיד אחרי שמשהו קורה‎

‎כולם פתאום נזכרים שזה מתאים‎ ‎.‎לאיזשהו טקסט מעורפל‎

‎ומה אם אני אקריא לך עכשיו‎ ‎נבואה של נוסטרדמוס‎

‎שחוזה את סוף הקטע הזה‎ ‎?‎ואת המעברון‎

‎.‎רחלי‎ ,‎אין נבואה כזו‎

‎.‎צודק‎ ‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎ .‎תודה לך‎-‎

‎,‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎רלי וסגל‎'‎צ‎"‎ מהתכנית‎

‎אתה תשמח לדעת‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎שהיום מתחילה העונה השנייה‎

‎."‎רלי וסגל‎'‎צ‎"‎ של התכנית‎ ‎.‎מזל טוב‎-‎

‎,‎למרות שזה קצת מפתיע אותי‎ ‎.‎כי התכנית שלך מעולם לא שודרה‎

‎?‎איך קיבלתם עונה שנייה‎ ‎.‎לא היו תלונות על העונה הראשונה‎-‎

‎,‎ולכבוד העונה השנייה שלנו‎ ‎האחיינית שלי סמדר‎

‎עבדה כל הקיץ ובנתה לנו‎ ‎תיבת נוח אמיתית‎

‎,‎אלף מקלות של קרטיבים ‎30‎-‎מ‎

‎והאחיין שלי ניר עמד‎ ‎חמישה ימים עם צינור גינה‎

‎!‎תראה‎ .‎כדי להציף את כל גוש דן‎ ‎רק אל תגיד לי שזה כדי לדבר‎-‎

‎על התוצאות‎ ‎.‎של התחממות כדור הארץ‎

‎אנחנו דווקא נדבר כאן על זה‎ .‎לא‎ ‎שהנבואות של נוסטרדמוס‎

‎,‎הן למעשה טקסטים מעורפלים‎

‎על זה שפעם בכמה שנים קם מישהו‎ ‎,‎שאומר שסוף העולם מגיע‎

‎.‎ובסוף הוא לא מגיע‎

‎גם נדבר על זה‎ ‎,‎שכדור הארץ מתחמם‎

‎ועכשיו אני מבין שאלה בדיוק‎ ‎,‎הנושאים שעליהם דיברתם‎

‎מה שאומר שהאחיינית שלי סמדר‎ ‎.‎בזבזה את כל הקיץ לחינם‎

‎חבל שאתם לא מתעדכנים איתנו‎ ‎.‎שם בהפקה‎

‎?‎מה הולך איתכם‎ ‎.‎דודו‎ ,‎אתה צודק‎-‎

‎.‎אנחנו קצת חסרי תקציב‎

‎?‎יש לך אולי באולפן מגב ספייר‎

‎אני צריך פשוט לגרוף פה מים‎

‎.‎מיד מעביר לך מגב‎- .‎מכל גוש דן‎

‎.‎הנה‎ ,‎בבקשה‎- .‎תודה רבה‎

‎.‎בדיוק‎- .‎פנטסטי‎

‎,‎אז פשוט התכנית שלי מבוטלת‎

‎ואתם תחזרו ללוח השידורים הרגיל‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎של החינוכית‎

‎אז התכנית של יובל‎

‎.‎לא לדרוך‎ ,‎ה‎'‎חבר‎- ...‎מבוטלת‎

‎.‎תיזהרו‎ ,‎רטוב כאן‎

‎.‎באופן חד פעמי ומפתיע‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎ .‎יובל‎ ,‎תודה‎

‎.‎תודה רבה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎מורן פרידמן‎ :‎תמלול‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎