×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Exercises) שיעור 3 :בן גוריון – ראש הממשלה והאדם

(Exercises) שיעור 3 :בן גוריון – ראש הממשלה והאדם

רגע של הבנה

שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות. תרגיל מה אנחנו לומדים על בן גוריון מהמכתבים שהוא כתב? תגידו נכון או לא נכון, כן או לא? - בן גוריון חשב שהמדינה לא תתפתח אם הוא לא יהיה ראש הממשלה. נכון או לא נכון? _  לא נכון. בן גוריון חשב שהמדינה תתפתח גם אם הוא לא יהיה ראש הממשלה. - בן גוריון חשב שהעבודה בטבע לא טובה לבריאות האדם. נכון או לא נכון? _  לא נכון. הוא חשב שהעבודה בטבע מחזקת את הגוף וטובה לבריאות האדם. - הוא חשב שטוב לעבוד במדבר, כי אין שם כלום ובונים הכול מבראשית. נכון או לא נכון? _  נכון. הוא חשב שטוב לעבוד במדבר, כי שם בונים הכול מבראשית. - בן גוריון חשב שלעבוד את האדמה קל יותר מאשר להיות ראש ממשלה. נכון או לא נכון? _  נכון. הוא חשב שקל יותר לעבוד את האדמה מאשר להיות ראש הממשלה. מוכנים לתרגיל נוסף? תרגיל מה אנחנו לומדים מהמשפטים המפורסמים שאמר בן גוריון? תגידו נכון או לא נכון, כן או לא? - חשוב מה שאומרים העמים האחרים. נכון או לא נכון? _.  לא נכון. הוא אמר: העתיד שלנו לא תלוי במה אומרים הגויים. - בן גוריון חשב שמדינת ישראל צריכה לקבל את כל ההחלטות של האו"ם. נכון או לא נכון? _  לא נכון. בן גוריון אמר: או''ם שמום. - בלי אלמנטים נגטיביים בחברה כמו גנבים ורוצחים המדינה היא לא מדינה אמיתית. נכון או לא נכון? _  נכון. במדינה אמיתית יש תמיד אלמנטים נגטיביים בחברה.

רגע של מילים

תרגיל תגידו את המילה הנכונה במשפט - המילים הן: מולדת, חרוץ, גוי, גלות אני חוזר: מולדת, חרוץ, גוי, גלות - אדם לא יהודי הוא _.  אדם לא יהודי הוא גוי. - אני צרפתי וצרפת היא ה_ שלי.  אני צרפתי וצרפת היא המולדת שלי. - בשביל יהודי כל מדינה שהיא לא ארץ ישראל היא _.  בשביל יהודי כל מדינה שהיא לא ארץ ישראל היא גלות. - תלמיד שעובד הרבה ותמיד מכין שיעורים הוא תלמיד .  תלמיד שעובד הרבה הוא תלמיד חרוץ. אנחנו ממשיכים. מוכנים? המילים הן: רוצח, מדבר, להתחיל מבראשית, איש רוח, טועה אני חוזר: רוצח, מדבר, להתחיל מבראשית, איש רוח, טועה - אינטלקטואל הוא _.  אינטלקטואל הוא איש רוח. - אדם שהורג אנשים הוא _.  אדם שהורג אנשים הוא רוצח. - להתחיל מהתחלה כמו _.  להתחיל מהתחלה כמו להתחיל מבראשית. - יש פתגם, משפט שאומר: "מי שלא עושה או מי שלא מנסה, לא _."  מי שלא עושה או מי שלא מנסה, לא טועה. - מקום בטבע שאין בו מים ושיש בו מעט פרחים ועצים הוא .  מקום בטבע שאין בו מים ושיש בו מעט פרחים ועצים הוא מדבר.

זמן לדקדוק

דוד בן גוריון השתמש מעט במילה "את", כי הוא חשב שהיא לא חשובה. רואים את זה בשני משפטים במכתבים שלו: "העבודה בטבע מחזקת הגוף", "קיבלתי מכתבך ברצון רב." היום היינו אומרים את שני המשפטים האלה כך: העבודה בטבע מחזקת את הגוף, קיבלתי את מכתבך ברצון רב. תרגיל באיזה משפט צריך לשים את מילת היחס "את", במשפט א' או במשפט ב'? תגידו את המשפט בצורה הנכונה: דוגמה: - משפט א: קיבלתי מתנה ליום ההולדת. משפט ב: קיבלתי המתנה הזאת ליום ההולדת. אני חוזר: א: קיבלתי מתנה ליום ההולדת. ב: קיבלתי המתנה הזאת ליום ההולדת.  התשובה היא: קיבלתי את המתנה הזאת ליום ההולדת. - משפט א: ראיתי סרט מעניין בטלוויזיה. משפט ב: ראיתי הסרט של צ'רלי צ'פלין אני חוזר: א: ראיתי סרט מעניין בטלוויזיה. ב: ראיתי הסרט של צ'רלי צ'פלין.  התשובה היא: ראיתי את הסרט של צ'רלי צ'פלין. - משפט א: פגשנו החבר הכי טוב שלי. משפט ב: פגשנו חבר במרכז העיר. אני חוזר: א: פגשנו החבר הכי טוב שלי. ב: פגשנו חבר במרכז העיר.  התשובה היא: פגשנו את החבר הכי טוב שלי. - משפט א: צריך לעבוד אדמה בארץ ישראל . משפט ב: צריך לעבוד האדמה בארץ ישראל. אני חוזר: א: צריך לעבוד אדמה בארץ ישראל . ב: צריך לעבוד האדמה בארץ ישראל.  התשובה היא: צריך לעבוד את האדמה בארץ ישראל.

זמן לעברית מדוברת

שמעתם בטקסט את הביטויים האלה: - אני בריא ושלם - לבלבל את הראש, לבלבל את המוח - מי זה בכלל? מה זה בכלל? משתמשים הרבה בביטויים האלה בשפה המדוברת. תחזרו אחריי על הביטויים: - בריא ושלם _ - לבלבל את הראש _ - לבלבל את המוח _ - מי זה בכלל? _ - מה זה בכלל? _ תרגיל תשמעו עכשיו שיחה, דיאלוג בין בן חייל ואימא שלו ותגידו את הביטויים במקום הנכון. הביטויים הם: בריא ושלם, לבלבל את המוח, מי הוא בכלל?! - למה לא התקשרת כבר שבוע? אנחנו דואגים לך, ולא ידענו מה לחשוב. - אל תדאגי אימא, אני בסדר, אני _ ]בריא ושלם[, פשוט המפקד שלנו לקח לנו את הפלאפונים, ואנחנו יכולים להתקשר הביתה רק פעם בשבוע. - מה עשיתם שהוא לקח לכם את הפלאפונים? - שום דבר מיוחד. אבל את יודעת איך זה. בזמן תרגיל חייל אחד מתקשר לחברה שלו, חייל שני מתקשר לאימא שלו ושואל אותה מה שלום הכלב. המפקד כעס נורא ,לקח את כל הפלאפונים ואמר לנו שהוא יזרוק אותם לים. את חושבת שהוא יעשה את זה או שהוא סתם _ ]מבלבל את המוח[?? מה, הוא המלך פה בצבא?? _ ]מי הוא בכלל[, מה הוא חושב לעצמו?! - תשמע חמוד, אתה בצבא ולא בבית, אין מה לעשות אתה צריך להבין את המפקד שלך, הוא לא אימא שלך, העיקר שאתה בריא ושלם.

רגע של דיבור

תחזרו אחריי על משפטים מהטקסט: מדינת ישראל תתקיים ותתפתח גם אם אני לא אהיה ראש ממשלה. אל תדאגו לי אני בריא ושלם. ביקשתי שלא יבלבלו לי סתם את הראש. הרבה יותר קל ונעים לעבוד במדבר מאשר להיות ראש ממשלה. כאשר יהיה לנו גנב יהודי, נדע שיש לנו מדינה אמיתית.

שאלה למחשבה

למה דוד בן גוריון אמר לילד : "כאשר תגדל, תלך להיות עובד אדמה בגליל או בשומרון או בסביבות ירושלים או בנגב", והוא לא אמר: "כשתהיה גדול תהיה טייס חלל או תהיה ראש ממשלה" – למה?


(Exercises) שיעור 3 :בן גוריון – ראש הממשלה והאדם

רגע של הבנה A moment of understanding

שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. You've heard the text, let's examine what you understand. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות. Listen to the questions and say the answers. תרגיל מה אנחנו לומדים על בן גוריון מהמכתבים שהוא כתב? Exercise What do we learn about Ben-Gurion from the letters he wrote? Упражнение Что мы узнаем о Бен-Гурионе из писем, которые он написал? תגידו נכון או לא נכון, כן או לא? Say it right or wrong, yes or no? - בן גוריון חשב שהמדינה לא תתפתח אם הוא לא יהיה ראש הממשלה. Ben-Gurion thought the state would not develop if he was not prime minister. נכון או לא נכון? right or wrong? _____  לא נכון. _  Not true. בן גוריון חשב שהמדינה תתפתח גם אם הוא לא יהיה ראש הממשלה. Ben-Gurion thought the state would develop even if he was not prime minister. - בן גוריון חשב שהעבודה בטבע לא טובה לבריאות האדם. Ben-Gurion thought that working in nature is not good for human health. נכון או לא נכון? right or wrong? _____  לא נכון. _  Not true. הוא חשב שהעבודה בטבע מחזקת את הגוף וטובה לבריאות האדם. He thought that working in nature strengthens the body and is good for human health. - הוא חשב שטוב לעבוד במדבר, כי אין שם כלום ובונים הכול מבראשית. - He thought it was good to work in the desert, because there is nothing there and everything is built from the beginning. נכון או לא נכון? right or wrong? _____  נכון. הוא חשב שטוב לעבוד במדבר, כי שם בונים הכול מבראשית. He thought it was good to work in the desert, because everything was built there from the beginning. - בן גוריון חשב שלעבוד את האדמה קל יותר מאשר להיות ראש ממשלה. Ben-Gurion thought that working the land was easier than being prime minister. נכון או לא נכון? _____  נכון. הוא חשב שקל יותר לעבוד את האדמה מאשר להיות ראש הממשלה. מוכנים לתרגיל נוסף? Ready for another exercise? תרגיל מה אנחנו לומדים מהמשפטים המפורסמים שאמר בן גוריון? Exercise What do we learn from the famous sentences Ben-Gurion said? תגידו נכון או לא נכון, כן או לא? - חשוב מה שאומרים העמים האחרים. - Think what other peoples say. נכון או לא נכון? _____.  לא נכון. הוא אמר: העתיד שלנו לא תלוי במה אומרים הגויים. He said: Our future does not depend on what the Gentiles say. - בן גוריון חשב שמדינת ישראל צריכה לקבל את כל ההחלטות של האו"ם. Ben-Gurion thought that the State of Israel should accept all UN resolutions. נכון או לא נכון? _____  לא נכון. בן גוריון אמר: או''ם שמום. Ben-Gurion said: "Oh, it's a blemish. Бен-Гурион сказал: «О, это порок. - בלי אלמנטים נגטיביים בחברה כמו גנבים ורוצחים המדינה היא לא מדינה אמיתית. - Without negative elements in society like thieves and murderers state is not a real state. - Без таких негативных элементов в обществе, как воры и убийцы, государство не является реальным государством. נכון או לא נכון? _____  נכון. במדינה אמיתית יש תמיד אלמנטים נגטיביים בחברה. In a real country there are always negative elements in society.

רגע של מילים A moment of words

תרגיל תגידו את המילה הנכונה במשפט - המילים הן: מולדת, חרוץ, גוי, גלות אני חוזר: מולדת, חרוץ, גוי, גלות - אדם לא יהודי הוא _____. Exercise Say the correct word in the sentence - the words are: homeland, industrious, gentile, exile I repeat: homeland, industrious, gentile, exile - a non-Jewish person is _____.  אדם לא יהודי הוא גוי.  A non-Jewish person is a Gentile. - אני צרפתי וצרפת היא ה_____ שלי. - I'm French and France is my _____. - Я француз, а Франция моя _____.  אני צרפתי וצרפת היא המולדת שלי. - בשביל יהודי כל מדינה שהיא לא ארץ ישראל היא _____. For a Jew, any country that is not the Land of Israel is _____.  בשביל יהודי כל מדינה שהיא לא ארץ ישראל היא גלות.  For Jews, any state that is not the land of Israel is exile. - תלמיד שעובד הרבה ותמיד מכין שיעורים הוא תלמיד ______. - A student who works a lot and always prepares lessons is a ______ student.  תלמיד שעובד הרבה הוא תלמיד חרוץ.  A student who works a lot is a diligent student. אנחנו ממשיכים. we continue. מוכנים? המילים הן: רוצח, מדבר, להתחיל מבראשית, איש רוח, טועה אני חוזר: רוצח, מדבר, להתחיל מבראשית, איש רוח, טועה - אינטלקטואל הוא _____. The words are: killer, talking, starting from the beginning, spiritual man, wrong I repeat: killer, speaking, starting from the beginning, spiritual man, wrong - intellectual is _____.  אינטלקטואל הוא איש רוח.  Intellectual is a spirit man. - אדם שהורג אנשים הוא _____. - A person who kills people is _____.  אדם שהורג אנשים הוא רוצח. - להתחיל מהתחלה כמו _____. - Start from the beginning as _____.  להתחיל מהתחלה כמו להתחיל מבראשית.  Start from the beginning as start from the beginning. - יש פתגם, משפט שאומר: "מי שלא עושה או מי שלא מנסה, לא _____." - There is a proverb, a phrase that says: "Whoever does not or who does not try, does not _____."  מי שלא עושה או מי שלא מנסה, לא טועה.  Whoever does not or who does not try, is wrong. - מקום בטבע שאין בו מים ושיש בו מעט פרחים ועצים הוא ____. - A place in nature that has no water and has few flowers and trees is ____.  מקום בטבע שאין בו מים ושיש בו מעט פרחים ועצים הוא מדבר.  A place in nature where there is no water and there are few flowers and trees he speaks.

זמן לדקדוק Time for grammar

דוד בן גוריון השתמש מעט במילה "את", כי הוא חשב שהיא לא חשובה. David Ben-Gurion used the word "you" a little because he thought it didn't matter. רואים את זה בשני משפטים במכתבים שלו: "העבודה בטבע מחזקת הגוף", "קיבלתי מכתבך ברצון רב." You see it in two sentences in his letters: "Working in nature strengthens the body," "I received your letter very willingly." היום היינו אומרים את שני המשפטים האלה כך: העבודה בטבע מחזקת את הגוף, קיבלתי את מכתבך ברצון רב. Today we would say these two sentences like this: Working in nature strengthens the body, I received your letter very willingly. תרגיל באיזה משפט צריך לשים את מילת היחס "את", במשפט א' או במשפט ב'? Exercise In which sentence should you put the preposition "you" in sentence A or sentence B? תגידו את המשפט בצורה הנכונה: דוגמה: - משפט א: קיבלתי מתנה ליום ההולדת. Say the sentence correctly: Example: - Sentence A: I received a birthday present. משפט ב: קיבלתי המתנה הזאת ליום ההולדת. Sentence B: I received this gift for my birthday. אני חוזר: א: קיבלתי מתנה ליום ההולדת. I repeat: A: I got a birthday present. ב: קיבלתי המתנה הזאת ליום ההולדת. B: I received this birthday present.  התשובה היא: קיבלתי את המתנה הזאת ליום ההולדת.  The answer is: I received this gift for my birthday. - משפט א: ראיתי סרט מעניין בטלוויזיה. - Theorem A: I saw an interesting movie on TV. משפט ב: ראיתי הסרט של צ'רלי צ'פלין אני חוזר: א: ראיתי סרט מעניין בטלוויזיה. Sentence B: I saw Charlie Chaplin's movie I repeat: A: I saw an interesting movie on TV. ב: ראיתי הסרט של צ'רלי צ'פלין. B: I saw Charlie Chaplin's movie.  התשובה היא: ראיתי את הסרט של צ'רלי צ'פלין.  The answer is: I saw Charlie Chaplin's movie. - משפט א: פגשנו החבר הכי טוב שלי. - Theorem A: We met my best friend. משפט ב: פגשנו חבר במרכז העיר. Sentence B: We met a friend downtown. אני חוזר: א: פגשנו החבר הכי טוב שלי. I repeat: A: We met my best friend. ב: פגשנו חבר במרכז העיר. B: We met a friend downtown.  התשובה היא: פגשנו את החבר הכי טוב שלי.  The answer is: We met my best friend. - משפט א: צריך לעבוד אדמה בארץ ישראל . - Theorem A: Land must be worked in the Land of Israel. משפט ב: צריך לעבוד האדמה בארץ ישראל. Sentence B: The land in the Land of Israel must be cultivated. אני חוזר: א: צריך לעבוד אדמה בארץ ישראל . I repeat: a: You have to work the land in the Land of Israel. ב: צריך לעבוד האדמה בארץ ישראל. B: The land in the Land of Israel needs to be worked.  התשובה היא: צריך לעבוד את האדמה בארץ ישראל.  The answer is: the land must be worked in the land of Israel.

זמן לעברית מדוברת Time for spoken Hebrew

שמעתם בטקסט את הביטויים האלה: - אני בריא ושלם - לבלבל את הראש, לבלבל את המוח - מי זה בכלל? You have heard in the text these expressions: - I am healthy and complete - confuse the head, confuse the brain - who is it anyway? מה זה בכלל? what is it Anyway? משתמשים הרבה בביטויים האלה בשפה המדוברת. Many of these phrases are used in the spoken language. תחזרו אחריי על הביטויים: - בריא ושלם _____ - לבלבל את הראש _____ - לבלבל את המוח _____ - מי זה בכלל? Repeat the following: - Healthy and whole _____ - Confuse the head _____ - Confuse the brain _____ - Who is it anyway? _____ - מה זה בכלל? _____ - what is it Anyway? _____ תרגיל תשמעו עכשיו שיחה, דיאלוג בין בן חייל ואימא שלו ותגידו את הביטויים במקום הנכון. _____ Exercise Now hear a conversation, dialogue between Ben Soldier and his mother and say the phrases in the right place. הביטויים הם: בריא ושלם, לבלבל את המוח, מי הוא בכלל?! The phrases are: healthy and complete, confuse the brain, who is he anyway ?! - למה לא התקשרת כבר שבוע? - Why haven't you been calling for a week? אנחנו דואגים לך, ולא ידענו מה לחשוב. We worry about you, and we didn't know what to think. - אל תדאגי אימא, אני בסדר, אני _____ ]בריא ושלם[, פשוט המפקד שלנו לקח לנו את הפלאפונים, ואנחנו יכולים להתקשר הביתה רק פעם בשבוע. - Don't worry Mama, I'm fine, I'm _____] healthy and whole [, just our commander took our cellphones, and we can call home only once a week. - מה עשיתם שהוא לקח לכם את הפלאפונים? - What did you do that he took your cellphones with you? - שום דבר מיוחד. - nothing special. אבל את יודעת איך זה. But you know how it is. בזמן תרגיל חייל אחד מתקשר לחברה שלו, חייל שני מתקשר לאימא שלו ושואל אותה מה שלום הכלב. While one soldier is calling his girlfriend, another soldier is calling his mother and asking her how the dog is. המפקד כעס נורא ,לקח את כל הפלאפונים ואמר לנו שהוא יזרוק אותם לים. The commander was very angry, took all the cellphones and told us he would throw them into the sea. את חושבת שהוא יעשה את זה או שהוא סתם _____ ]מבלבל את המוח[?? Do you think he'll do it or he just _____] confuses the brain [?? מה, הוא המלך פה בצבא?? What, is the king here in the army ?? _____ ]מי הוא בכלל[, מה הוא חושב לעצמו?! _____] Who is he anyway [, what does he think to himself ?! - תשמע חמוד, אתה בצבא ולא בבית, אין מה לעשות אתה צריך להבין את המפקד שלך, הוא לא אימא שלך, העיקר שאתה בריא ושלם. - Listen cute, you are in the army and not at home, there is nothing you need to do to understand your commander, he is not your mother, the main thing is that you are healthy and complete.

רגע של דיבור A moment of speech

תחזרו אחריי על משפטים מהטקסט: מדינת ישראל תתקיים ותתפתח גם אם אני לא אהיה ראש ממשלה. Repeat sentences from the text: The State of Israel will exist and develop even if I do not become Prime Minister. ____________________________ אל תדאגו לי אני בריא ושלם. ____________________________ Don't worry about me being healthy and whole. ______________________________ ביקשתי שלא יבלבלו לי סתם את הראש. ______________________________ I asked not to just confuse my head. ______________________________ הרבה יותר קל ונעים לעבוד במדבר מאשר להיות ראש ממשלה. ______________________________ It is much easier and more pleasant to work in the desert than to be prime minister. ______________________________ כאשר יהיה לנו גנב יהודי, נדע שיש לנו מדינה אמיתית. ______________________________ When we have a Jewish thief, we will know that we have a real state. ______________________________

שאלה למחשבה A question for thought

למה דוד בן גוריון אמר לילד : "כאשר תגדל, תלך להיות עובד אדמה בגליל או בשומרון או בסביבות ירושלים או בנגב", והוא לא אמר: "כשתהיה גדול תהיה טייס חלל או תהיה ראש ממשלה" – למה? Why did David Ben-Gurion say to the boy: "When you grow up, you will become a groundworker in the Galilee or Samaria or around Jerusalem or the Negev," and he did not say: "When you grow up, you will be a space pilot or prime minister" - why?