×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 11

Lesson 11

איפה אלמד?

אתמול קראתי ספר על ביולוגיה. האמת*, אני כל הזמן קורא ספרים על ביולוגיה, אני אוהב ביולוגיה. למדתי הרבה מהספר שקראתי אתמול, אבל חשבתי שאני רוצה לדעת על זה יותר.

איך אדע יותר? אלך ללמוד לאוניברסיטה? אבל איפה אלמד? אין לי אוניברסיטה טובה על יד הבית... שמעתי שיש אוניברסיטה טובה בחיפה בשם "טכניון". אכתוב אימייל ואשאל האם אני יכול ללמוד שם!

היום אני רואה אימייל מטכניון, הם כותבים: "אתה יכול ללמוד פה, אבל אנחנו נפתח את השנה הבאה רק בספטמבר הבא. ועכשיו – נובמבר, אז יש לך זמן. נכתוב לך כשנדע מתי יש קורסים בשבילך!"

אני לא עצוב. זה טוב שיש לי זמן! חשבתי שזה טוב, כי אין לי הרבה כסף עכשיו. אני אעבוד קצת בשנה הזאת ובשנה הבאה – אסע לחיפה ללמוד!

*”the truth” ~ the truth is

”IM” means if, but “HAIM” - whether! :) Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 11 Lektion 11 Lesson 11 Lección 11 Leçon 11 Lezione 11 レッスン 11 Leksjon 11 Lekcja 11 Lição 11 Урок 11 Lektion 11 Урок 11

איפה אלמד? Wo werde ich studieren? Where shall I learn? ¿Dónde estudiaré? Où vais-je apprendre? Hvor skal jeg studere? Gdzie będę się uczyć? Onde vou aprender? Где я буду учиться? Nerede çalışacağım?

אתמול קראתי ספר על ביולוגיה. Gestern habe ich ein Buch über Biologie gelesen. Yesterday I read a book about biology. Ayer leí un libro sobre biología. I går leste jeg en bok om biologi. Wczoraj przeczytałem książkę o biologii. Ontem li um livro sobre biologia. Вчера я прочитал книгу по биологии. האמת*, אני כל הזמן קורא ספרים על ביולוגיה, אני אוהב ביולוגיה. Die Wahrheit*, ich lese ständig Bücher über Biologie, ich liebe Biologie. The truth *, I keep reading books about biology, I love biology. La verdad*, leo libros de biología todo el tiempo, me encanta la biología. Sannheten*, jeg leser bøker om biologi hele tiden, jeg elsker biologi. Verdade *, continuo lendo livros de biologia, adoro biologia. Правда*, я все время читаю книги по биологии, я люблю биологию. Gerçek *, her zaman biyoloji üzerine kitaplar okurum, biyolojiyi severim. Правда*, я весь час читаю книги про біологію, люблю біологію. למדתי הרבה מהספר שקראתי אתמול, אבל חשבתי שאני רוצה לדעת על זה יותר. Ich habe viel aus dem Buch gelernt, das ich gestern gelesen habe, aber ich dachte, ich wollte mehr darüber wissen. I learned a lot from the book I read yesterday, but I thought I wanted to know more about it. Aprendí mucho del libro que leí ayer, pero pensé que quería saber más sobre él. Jeg lærte mye av boken jeg leste i går, men jeg tenkte at jeg ville vite mer om den. Wiele się nauczyłem z książki, którą przeczytałem wczoraj, ale pomyślałem, że chcę dowiedzieć się o niej więcej. Aprendi muito com o livro que li ontem, mas pensei que queria saber mais sobre ele. Я многому научился из книги, которую прочитал вчера, но я подумал, что хочу узнать о ней больше. Dün okuduğum kitaptan çok şey öğrendim, ama onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğimi düşündüm.

איך אדע יותר? Wie erfahre ich mehr? How will I know more? ¿Cómo sabré más? Hvordan skal jeg vite mer? Jak dowiem się więcej? Como sei mais? Как я узнаю больше? אלך ללמוד לאוניברסיטה? Wirst du zur Universität gehen? Will I go to university? ¿Irás a la universidad? Vil du gå på universitetet? Eu irei para a universidade? Ты пойдешь в университет? אבל איפה אלמד? Aber wo soll ich studieren? But where shall I learn? Pero ¿dónde voy a estudiar? Men hvor skal jeg studere? Mas onde vou estudar? Но где я буду учиться? אין לי אוניברסיטה טובה על יד הבית... שמעתי שיש אוניברסיטה טובה בחיפה בשם "טכניון". Ich habe keine gute Universität in der Nähe meines Hauses ... Ich habe gehört, dass es in Haifa eine gute Universität namens „Technion“ gibt. I don't have a good university near the house ... I heard that there is a good university in Haifa called "Technion". No tengo una buena universidad cerca de mi casa... Escuché que hay una buena universidad en Haifa llamada "Technion". Jeg har ikke et godt universitet i nærheten av huset mitt... Jeg hørte at det er et godt universitet i Haifa som heter "Technion". Não tenho uma boa universidade perto de casa ... Ouvi dizer que há uma boa universidade em Haifa chamada "Technion". Рядом с моим домом нет хорошего университета... Я слышал, что в Хайфе есть хороший университет, который называется "Технион". אכתוב אימייל ואשאל האם** אני יכול ללמוד שם! Ich werde eine E-Mail schreiben und fragen, ob ich dort studieren kann! I will write an email and ask if I can study there! ¡Escribiré un correo electrónico y preguntaré si puedo estudiar allí! Jeg skal skrive en mail og spørre om jeg kan studere der! Vou escrever um email e perguntar se ** posso estudar lá! Я напишу письмо и спрошу, могу ли я учиться там!

היום אני רואה אימייל מטכניון, הם כותבים: "אתה יכול ללמוד פה, אבל אנחנו נפתח את השנה הבאה רק בספטמבר הבא. Heute sehe ich eine E-Mail vom Technion, in der steht: „Sie können hier studieren, aber wir werden nächstes Jahr erst im September nächsten Jahres eröffnen.“ Today I see an email from Technion, they write: "You can study here, but we will open next year only next September. Hoy veo un correo electrónico de Technion, escriben: "Puedes estudiar aquí, pero no abriremos el próximo año hasta el próximo septiembre. I dag ser jeg en mail fra Technion, de skriver: «Du kan studere her, men vi åpner ikke neste år før neste september. Dzisiaj widzę e-mail od Technion, piszą: „Możesz tu studiować, ale w przyszłym roku otworzymy dopiero we wrześniu przyszłego roku. Hoje eu vejo um e-mail do Technion, eles escrevem: “Você pode estudar aqui, mas abriremos ano que vem só em setembro próximo. Сегодня вижу письмо от Техниона, пишут: «Вы можете здесь учиться, но в следующем году мы откроемся не раньше следующего сентября. ועכשיו – נובמבר, אז יש לך זמן. Und jetzt - November, damit Sie Zeit haben. And now - November, then you have time. Y ahora, noviembre, así que tienes tiempo. Og nå - november, så du har tid. E agora - novembro, então você tem tempo. А сейчас - ноябрь, так что время у вас есть. נכתוב לך כשנדע מתי יש קורסים בשבילך!" Wir schreiben Ihnen, wenn wir wissen, wann Kurse für Sie verfügbar sind!“ We'll write to you when we know when there are courses for you! " ¡Te escribiremos cuando sepamos cuándo hay cursos para ti!" Vi skriver til deg når vi vet når det er kurs for deg!" Escreveremos para você quando soubermos quando existem cursos para você! " Мы напишем вам, когда узнаем, когда для вас есть курсы!»

אני לא עצוב. Ich bin nicht traurig. I'm not sad. No estoy triste. Jeg er ikke lei meg. Eu não estou triste. Я не грущу. Üzgün değilim. זה טוב שיש לי זמן! Gut, dass ich Zeit habe! It's good to have time! ¡Qué bueno que tengo tiempo! Det er bra jeg har tid! É bom ter tempo! Хорошо, что у меня есть время! חשבתי שזה טוב, כי אין לי הרבה כסף עכשיו. Ich fand es gut, weil ich jetzt nicht mehr viel Geld habe. I thought it was good, because I do not have much money now. Pensé que era bueno, porque ahora no tengo mucho dinero. Jeg syntes det var bra, for jeg har ikke så mye penger nå. Eu pensei que era bom, porque não tenho muito dinheiro agora. Я подумал, что это хорошо, потому что у меня сейчас не так много денег. אני אעבוד קצת בשנה הזאת ובשנה הבאה – אסע לחיפה ללמוד! Deshalb werde ich dieses und nächstes Jahr ein wenig arbeiten – ich werde zum Studieren nach Haifa gehen! So I'll work a little this year and next year - I'll go to Haifa to study! Así que trabajaré un poco este año y el próximo. ¡Iré a estudiar a Haifa! Så jeg skal jobbe litt i år og neste år – jeg skal til Haifa for å studere! Więc trochę popracuję w tym roku iw przyszłym roku - pojadę do Hajfy na studia! Então vou trabalhar um pouco neste ano e no próximo - irei para Haifa estudar! Так что в этом году я немного поработаю, а в следующем - поеду в Хайфу учиться!

*”the truth” ~ the truth is * "The truth" ~ the truth is *"la verdad" ~ la verdad es *"sannheten" ~ sannheten er * „prawda” ~ prawda jest taka * "A verdade" ~ a verdade é *"правда" ~ правда

**”IM” means if, but “HAIM” - whether! "IM" means if, but "HAIM" - whether! "IM" betyr hvis, men "HAIM" - om! „IM” znaczy „jeśli”, ale „HAIM” – czy! ** "IM" significa se, mas "HAIM" - se! "ИМ" значит если, а "ХАИМ" - ли! :) Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context :) Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context :) Wyjaśnienia_i_ćwiczenia https://thehebrewhub.com/grammar-in-context