×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Songs, רוק 30 - טונה

רוק 30 - טונה

הילד בן 30, יש לו חוב גבוה

עדיין לא אכל בשביל לשבוע

מחפש איזה עניין, לא יודע

סתם משפט, אולי קמע

שנחמד לקעקע על הזרוע

עוד לא בחר מקצוע, הראש שלו סלט

אבוד בחריצים של הספה כמו שלט

נודד בין חברים ואוכל סיני

לשיחות עם תוכן ציני

זה מעט, אבל בינתיים זה מקלט

סיגריה ונזוז, אומר, אבל נשאר

מכאן זה רק לבלוז, או לפורנו, או לבר

ימים עפים לפח, הוא ממתין למהפך

טלויזיה מרעישה ומדגישה את החסך

והמסך הזה, מלא באנשים שכבר הצליחו להגשים

תמיד תהית איך הם מרגישים...

רוק 30!

עם חלומות שמלווים אותך משנות התשעים

הלב מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים

על מה אפשר לוותר? כמה נשאר להגשים?

רוק רוק רוק 30!

וכמו שכד מושך אבק, ככה מועדון מושך רווק

ואתה לא ״מר ביטחון עצמי״, יש פה מאבק

צ׳ייסרים שותים את הארנק, עד שמישהי ניגשת לדלפק

ולמרות שהיא ביקשה ממך מצית, הקרח לא נמס

אתה מחמיא, עד שזה מצמיא, עד שזה נמאס

עד שמשהו נתפס, אולי הפעם זה רומנטי?

הרי לך אין גרוש ולה אין סטנדרטים...

אבל לא ממש, כי למרות שהיא ידעה

כנראה שתשכבו וכנראה היא תיפגע

וכנראה שזה אתה והאקסיות (יא וולי)

מסתובבות לך בראש כמו חיילות בעזריאלי

זה עוד סיפור נשים, לפחות ת׳חברה זה ירשים

על הזין ה״עשרים החדשים״ -

רוק 30!

בבית בו גדלת, אותם הוילונות והשטיחים

וכמה דיסקים מה״ניינטיז״, רובם די מביכים

יושבים על פיצוחים, אבא אומר ש״ככה טוב״

הוא יארוז לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב

ולא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות

״תראה! היית פה מצחיק, לחיים שמנמנות״

״זכרונות״, אתה אומר וזה האות שלך לזוז

והחיים קצרים מידי בשביל לחזור עכשיו לבלוז

אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן?

לפעמים צריך ללכת, גם כשלא רואים לאן

וכשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם

עד שיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם

ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים

יאללה ילד, קום מהקרשים...

רוק 30.


רוק 30 - טונה Rock 30 - Tuna Рок 30 - Тунец

הילד בן 30, יש לו חוב גבוה The boy is 30 years old and has a high debt

עדיין לא אכל בשביל לשבוע He had not eaten for a week yet

מחפש איזה עניין, לא יודע Looking for some interest, do not know

סתם משפט, אולי קמע Just a sentence, maybe a mascot

שנחמד לקעקע על הזרוע Nice to tattoo on the arm

עוד לא בחר מקצוע, הראש שלו סלט He has not yet chosen a profession, his head a salad

אבוד בחריצים של הספה כמו שלט Lost in the slots of the couch like a sign

נודד בין חברים ואוכל סיני Wandering between Chinese friends and food

לשיחות עם תוכן ציני For conversations with cynical content

זה מעט, אבל בינתיים זה מקלט It's little, but for now it's a haven

סיגריה ונזוז, אומר, אבל נשאר Cigarette and move, he says, but stays

מכאן זה רק לבלוז, או לפורנו, או לבר From here it's just to blues, or porn, or a bar

ימים עפים לפח, הוא ממתין למהפך Days fly by, he waits for a turnaround

טלויזיה מרעישה ומדגישה את החסך TV is noisy and emphasizes the scarcity

והמסך הזה, מלא באנשים שכבר הצליחו להגשים And this screen, full of people who have already managed to fulfill

תמיד תהית איך הם מרגישים... You always wondered how they feel ...

רוק 30! Rock 30!

עם חלומות שמלווים אותך משנות התשעים With dreams that accompany you from the nineties

הלב מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים The heart pulls high, the eyes in front of the necessary section

על מה אפשר לוותר? What can be given up? כמה נשאר להגשים? How much is left to fulfill?

רוק רוק רוק 30! Rock Rock Rock 30!

וכמו שכד מושך אבק, ככה מועדון מושך רווק And just as a pitcher attracts dust, so a club attracts a bachelor

ואתה לא ״מר ביטחון עצמי״, יש פה מאבק And you are not "Mr. Confidence," there is a struggle here

צ׳ייסרים שותים את הארנק, עד שמישהי ניגשת לדלפק Chasers drink their wallets until someone walks over to the counter

ולמרות שהיא ביקשה ממך מצית, הקרח לא נמס And even though she asked you for a lighter, the ice did not melt

אתה מחמיא, עד שזה מצמיא, עד שזה נמאס You flatter, until it's thirsty, until it's tired

עד שמשהו נתפס, אולי הפעם זה רומנטי? Until something is caught, maybe this time it's romantic?

הרי לך אין גרוש ולה אין סטנדרטים... After all, you have no penny and she has no standards ...

אבל לא ממש, כי למרות שהיא ידעה But not really, because even though she knew

כנראה שתשכבו וכנראה היא תיפגע You'll probably lie down and she's probably going to get hurt

וכנראה שזה אתה והאקסיות (יא וולי) And it's probably you and the exes (Ya Wally)

מסתובבות לך בראש כמו חיילות בעזריאלי You turn around in your head like female soldiers in Azrieli

זה עוד סיפור נשים, לפחות ת׳חברה זה ירשים It's another women's story, at least that society will impress

על הזין ה״עשרים החדשים״ - On the "New Twenty" Cock -

רוק 30! Rock 30!

בבית בו גדלת, אותם הוילונות והשטיחים In the house where you grew up, the same curtains and rugs

וכמה דיסקים מה״ניינטיז״, רובם די מביכים And a few discs from the '90s, most of them quite embarrassing

יושבים על פיצוחים, אבא אומר ש״ככה טוב״ Sitting on nuts, Dad says "so good"

הוא יארוז לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב He will pack you a meal, help a little with the debt

ולא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות And he does not like to bother, so he pulls out the pictures

״תראה! 'Look! היית פה מצחיק, לחיים שמנמנות״ You were funny here, for a plump life "

״זכרונות״, אתה אומר וזה האות שלך לזוז "Memories," you say, and that's your signal to move

והחיים קצרים מידי בשביל לחזור עכשיו לבלוז And life is too short to go back to the blues now

אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? You leave the shelter, but what do you do from here?

לפעמים צריך ללכת, גם כשלא רואים לאן Sometimes you have to go, even when you do not see where

וכשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם And when the morning rises again, you begin to acclimatize

עד שיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם Until another crisis comes, there is at least a whole decade

ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים And there is much to destroy, much to fulfill

יאללה ילד, קום מהקרשים... Come on boy, get up from the boards ...

רוק 30. Rock 30.