×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 2 - זהו סיפור על דודו והחופשה

א. זהו סיפור על דודו והחופשה.

דודו מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף.

בחורף יש לו חופש.

הוא לא יצטרך ללכת לעבודה במשך שבועיים.

הוא רוצה לצאת לחופשה.

אבל הוא לא יודע לאן לנסוע.

הוא רוצה לנסוע לצרפת.

אבל צרפת יקרה.

כרטיסי הטיסה עולים הרבה כסף.

ודודו לא יודע צרפתית.

הוא מחליט ללמוד, לחסוך כסף ולהישאר בבית.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי דודו.

אני מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף.

בחורף יש לי חופש.

לא אצטרך ללכת לעבודה במשך שבועיים.

אני רוצה לצאת לחופשה.

אבל אני לא יודע לאן לנסוע.

אני רוצה לנסוע לצרפת.

אבל צרפת יקרה.

כרטיסי הטיסה עולים הרבה כסף.

ואני לא יודע צרפתית.

אני מחליט ללמוד, לחסוך כסף ולהישאר בבית.

שאלות

הנה מספר שאלות. תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

1) דודו מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף.

האם דודו מתרגש?

כן, דודו מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף.

2) לדודו יש חופש בחורף.

האם לדודו יש חופש בחורף?

כן, לדודו יש חופש בחורף.

3) דודו רוצה לצאת לחופשה.

האם דודו רוצה להישאר בבית?

לא, דודו לא רוצה להישאר בבית.

הוא רוצה לצאת לחופשה.

4) דודו לא יודע לאן לנסוע.

האם דודו יודע לאן לנסוע?

לא, דודו לא יודע לאן לנסוע.

5) דודו רוצה לנסוע לחופשה בצרפת.

האם דודו רוצה לנסוע לצרפת?

כן, דודו רוצה לנסוע לחופשה בצרפת.

6) צרפת יקרה.

האם צרפת זולה?

לא, צרפת לא זולה.

צרפת יקרה.

7) דודו לא יודע צרפתית.

האם דודו יודע צרפתית?

לא, דודו לא יודע צרפתית.

8) דודו מחליט ללמוד צרפתית, לחסוך כסף ולהישאר בבית בזמן החופש.

האם דודו מחליט ללמוד צרפתית?

כן, הוא מחליט ללמוד צרפתית, לחסוך כסף ולהישאר בבית בזמן החופש.

א. זהו סיפור על דודו והחופשה. |This is|story|about|Dudu|the vacation <1>|이것은||||휴가와 관련된 و. هذه قصة عن عمه والعطلة. A) In dieser nächsten Geschichte geht es um Tobias und seine Pläne für den Winter. A. This is a story about his uncle and the vacation. A) Esta es una historia sobre su tío y sus vacaciones. A) Voici l'histoire de David qui veut prendre des vacances. A. Ez egy történet a nagybátyjáról és a nyaralásáról. A) Questa è la storia di Giustino che vuole andare in vacanza. A) これは彼の叔父と休暇についての物語です。 A) 두 번째 이야기는 휴가가 있는 동현이의 이야기예요. A) Dit is een verhaal over zijn oom en vakantie. EN. Dette er en historie om onkelen hans og ferien. A) Está história fala sobre o projeto de férias de Douglas. A) Это история о его дяде и отпуске. A) Det här är en berättelse om hans farbror och semester. А. Це історія про його дядька і відпустку. 一个。这是一个关于他的叔叔和假期的故事。

דודו מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף. Dudu|excited|for|the holiday|will arrive|in the winter |기대하고 있다|다가오는|명절|다가올|겨울에 عمه متحمس للعطلة التي ستأتي في الشتاء. Tobias freut sich auf die Winterferien. His uncle is excited for the holiday that will come in the winter. David está emocionado por las vacaciones de invierno. David est impatient d'être en vacances d'hiver. Nagybátyja izgatottan élvezheti a téli ünnepnapot. Giustino è emozionato per la vacanza invernale. ダスティン は 冬休み で わくわく して います 。 동현이는 겨울 휴가가 기다려져요. Daan heeft zin in de wintervakantie. Onkelen hans er spent på ferien som kommer til vinteren. Jego wujek nie może się doczekać wakacji, które nadejdą zimą. Douglas está animado para as férias de inverno. Олег очень рад зимнему отпуску. Daniel är entusiastisk inför den kommande vintersemestern. Його дядько в захваті від свята, яке настане взимку. 他的叔叔为即将到来的冬天的假期感到兴奋。

בחורף יש לו חופש. In winter|||Winter break 겨울에|있다|그에게는|겨울에 휴가 في الشتاء لديه الحرية. Er hat im Winter eine Zeitlang frei. He has some time off in the winter. En invierno tiene tiempo libre. Il a congé pendant l'hiver. Télen szabadsága van. Ha del tempo libero in inverno. 彼 は 冬 に 何日か お 休み が あります 。 그는 겨울에 휴가가 있어요. Hij heeft in de winter vrij. Om vinteren har han fri. Zimą ma wolne. Ele tem um tempo livre no inverno. У него есть немного свободного времени зимой. Han har ledigt under vintern. Взимку він має свободу. 冬天他有时间休息。

הוא לא יצטרך ללכת לעבודה במשך שבועיים. ||will not need|go||for two weeks|two weeks ||필요하지 않을 것입니다|가다|직장에|동안|2주 동안 لن يضطر للذهاب إلى العمل لمدة أسبوعين. Er muss zwei Wochen lang nicht arbeiten. He doesn't have to work for two weeks. No tendrá que ir a trabajar durante dos semanas. Il ne doit pas travailler pendant deux semaines. הוא לא יצטרך ללכת לעבודה במשך שבועיים. Két hétig nem kell dolgoznia. Non deve lavorare per due settimane. 彼 は 2 週間 仕事 を しなくて よい の です 。 2주 동안 일을 하지 않아도 되어요. Hij hoeft twee weken niet te werken. Han slipper å gå på jobb på to uker. Nie będzie musiał iść do pracy przez dwa tygodnie. Ele não tem que trabalhar por duas semanas. Он может не работать две недели. Han behöver inte jobba på två veckor. 他有两个星期不用上班了。

הוא רוצה לצאת לחופשה. ||go out|on vacation ||나가다| يريد الذهاب في إجازة. Er möchte auf Urlaub fahren. He wants to go on vacation. Quiere irse de vacaciones. Il veut partir en vacances. Nyaralni akarja. Vuole andare in vacanza. 彼 は 休暇 を とりたい と 思って います 。 하지만 그는 어디로 가야 할지 몰라요. Hij wil op vakantie gaan. Han vil på ferie. Chce jechać na wakacje. Ele quer sair de férias. Он хочет поехать в отпуск. Han vill åka på semester. Він хоче піти у відпустку. 他想去度假。

אבל הוא לא יודע לאן לנסוע. |||||to travel لكنه لا يعرف إلى أين يذهب. Aber er weiß nicht wohin. But, he doesn't know where to go. Pero él no sabe a dónde ir. Mais il ne sait pas où aller. De nem tudja, hová kell mennie. Ma non sa dove andare. しかし 彼 は どこ に 行く か わかりません 。 동현이는 프랑스에 가고 싶어요. Maar hij weet niet waar hij naartoe wil. Men han vet ikke hvor han skal gå. Mas ele não sabe para onde ir. Но он не знает, куда поехать. Men han vet inte vart han ska åka. 但他不知道该去哪里。

הוא רוצה לנסוע לצרפת. ||가다|프랑스로 يريد الذهاب إلى فرنسا. Er möchte nach Frankreich fahren. He wants to go to France. Quiere ir a Francia. Il veut aller en France. Franciaországba akar menni. Vuole andare in Francia. 彼 は フランス に 行きたい と 思って います 。 하지만 프랑스는 비싸요. Hij wil naar Frankrijk gaan. Han vil til Frankrike. Ele quer ir à França. Он хочет поехать во Францию. Han vill åka till Frankrike. 他想去法国。

אבל צרפת יקרה. |프랑스|비싸다 لكن فرنسا باهظة الثمن. Aber Frankreich ist teuer. But France is expensive. Pero Francia es cara. Mais la France, c'est cher. De Franciaország drága. Ma la Francia è troppo costosa. しかし フランス は 高い です 。 비행기 표가 정말 비싸요. Maar Frankrijk is duur. Men Frankrike er dyrt. Mas a França é cara. Но во Францию-дорого. Men att åka till Frankrike är dyrt. 但是法国很贵。

כרטיסי הטיסה עולים הרבה כסף. Flight tickets|The flight|cost|a lot of|a lot of money 비행기 표|항공편|비용이 든다|많은|많은 돈 تذاكر الطيران تكلف الكثير من المال. Die Flugtickets kosten sehr viel. The airplane tickets cost a lot. Los billetes de avión cuestan mucho dinero. Le billet d'avion coûte cher. A repülőjegyek nagyon sokba kerülnek. I biglietti aerei costano molto. 航空 券代 が とても かかります 。 그리고 동현이는 프랑스어를 할 줄 몰라요. De vliegtickets kosten veel. Flybillettene koster mye penger. Bilety lotnicze kosztują dużo pieniędzy. A passagem de avião custa muito dinheiro. Авиабилеты стоят дорого. Flygbiljetterna kostar mycket. 机票要花很多钱。

ודודו לא יודע צרפתית. ||"knows"|French وعمه لا يعرف الفرنسية. Außerdem spricht Tobias kein Französisch. And Dustin doesn't speak French. Y su tío no sabe francés. Et David ne parle pas français. E Giustino non parla francese. それ に ダスティン は フランス 語 が 話せません 。 그리고 그의 삼촌은 프랑스어를 모른다. En Daan spreekt geen Frans. Og onkelen hans kan ikke fransk. E Douglas não fala francês. И Олег не говорит по-французски. Dessutom talar inte Daniel franska. 而且他的叔叔不会法语。

הוא מחליט ללמוד, לחסוך כסף ולהישאר בבית. |decides||save money||| |결정하다||||| قرر الدراسة وتوفير المال والبقاء في المنزل. Er beschließt Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. He decides to study, save money, or stay home. Decide estudiar, ahorrar dinero y quedarse en casa. Il décide d'étudier, d'économiser de l'argent et de rester à la maison. Úgy dönt, hogy tanul, pénzt takarít meg és marad otthon. Decide di studiare il francese, risparmiare soldi e stare a casa. 彼 は 勉強 し 、 お 金 を 貯め 、 家 に いる こと に します 。 그는 공부하고 돈을 저축하고 집에 가기로 결심합니다. Hij besluit om Frans te leren, te sparen en thuis te blijven. Han bestemmer seg for å studere, spare penger og bli hjemme. Ele decidiu estudar, economizar dinheiro e ficar em casa. Он решает учиться, копить деньги и остаться дома. Han bestämmer sig för att studera, spara pengar och stanna hemma. 他决定学习,存钱,呆在家里。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי דודו. ||||||||||삼촌 ب. إنها نفس القصة ، لكن هذه المرة يرويها عمه. B) Wie schon beim letzten Mal erzähle ich euch jetzt dieselbe Geschichte noch einmal, diesmal aber aus der Perspektive von Tobias. B) Now let's listen to the same story told by Dustin. B. Esta es la misma historia, pero esta vez la cuenta su tío. B) Voici la même histoire racontée par David. ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי דודו. B. Ugyanaz a történet, de ezúttal a nagybátyja mondta el. B) Questa è la stessa storia raccontata da Giustino. B) これは同じ話ですが、今回は叔父から伝えられています。 B) 이제 동현이의 입장에서 이야기를 들어볼게요. B) Dit is hetzelfde verhaal, maar dit keer wordt het verteld door zijn oom. B. Dette er den samme historien, men denne gangen blir den fortalt av onkelen hans. B) Agora a mesma história contada por Douglas. Б) Это та же история, но на этот раз ее рассказывает дядя. B) Det här är samma historia, men den här gången berättas av hans farbror. B.这是同样的故事,但这次是由他的叔叔讲述的。

אני מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף. Ich freue mich auf die Winterferien. I am excited for the winter holiday. Estoy emocionado por las vacaciones que vendrán en el invierno. Je suis impatient d'être en vacances d'hiver. Nagyon izgatott vagyok a téli ünnep alatt. Sono emozionato per la vacanza invernale. 私 は 冬 休み で わくわく して います 。 저는 겨울 휴가가 기다려져요. Ik heb zin in de wintervakantie. Jeg er spent på ferien som kommer til vinteren. Estou animado para as férias de inverno. Я очень рад зимнему отпуску. Jag är entusiastisk för den kommande vintersemestern. 我为即将在冬天到来的假期感到兴奋。

בחורף יש לי חופש. |||겨울에 휴가 있어요. Ich habe im Winter eine Zeitlang frei. I have some time off in the winter. Tengo tiempo libre en el invierno. J'ai congé pendant l'hiver. Ho del tempo libero in inverno. 私 は 冬 に 何日か お 休み が あります 。 저는 겨울에 휴가가 있어요. Ik heb in de winter vrij. Jeg har fri om vinteren. Tenho um tempo livre no inverno. У меня есть немного свободного времени зимой. Jag har ledigt under vintern. 冬天我有时间休息。

לא אצטרך ללכת לעבודה במשך שבועיים. ||||for| |필요 없을 거예요|||동안| Ich muss zwei Wochen lang nicht arbeiten. I don't have to work for two weeks. No tendré que ir a trabajar por dos semanas. Je ne dois pas travailler pendant deux semaines. Két hétig nem kell mennem dolgozni. Non devo lavorare per due settimane. 私 は 2 週間 仕事 を しなくて よい のです 。 2주 동안 일을 하지 않아도 돼요. Ik hoef twee weken niet te werken. Jeg slipper å gå på jobb på to uker. Não tenho que trabalhar por duas semanas. Я могу не работать две недели. Jag behöver inte jobba på två veckor. 我将不必去上班两个星期。

אני רוצה לצאת לחופשה. Ich möchte auf Urlaub fahren. I want to go on vacation. Quiero irme de vacaciones. Je veux partir en vacances. Nyaralni akarok. Voglio andare in vacanza. 私 は 休暇 を とりたい と 思って います 。 하지만 저는 어디로 가야 할지 모르겠어요. Ik wil op vakantie gaan. Jeg vil på ferie. Quero sair de férias. Я хочу поехать в отпуск. Jag vill åka på semester. 我 想 去 休假 。

אבל אני לא יודע לאן לנסוע. ||||어디로| Aber ich weiß nicht wohin. But, I don't know where to go. Pero no sé a dónde ir. Mais je ne sais pas où aller. Ma non so dove andare. しかし 私 は どこ に 行く か わかりません 。 저는 프랑스에 가고 싶어요. Maar ik weet niet waar ik naartoe wil. Men jeg vet ikke hvor jeg skal dra. Mas não sei para onde ir. Но я не знаю, куда поехать. Men jag vet inte vart jag ska åka. 但是 , 我 不 知道 去 哪里 。

אני רוצה לנסוע לצרפת. 나는||| Ich möchte nach Frankreich fahren. I want to go to France. Quiero ir a Francia. Je veux aller en France. Voglio andare in Francia. 私 は フランス に 行きたい と 思って います 。 하지만 프랑스는 비싸요. Ik wil naar Frankrijk gaan. Jeg vil til Frankrike. Quero ir à França. Я хочу поехать во Францию. Jag vill åka till Frankrike. 我 想 去 法国 。

אבל צרפת יקרה. ||비싸다 Aber Frankreich ist teuer. But France is expensive. Pero Francia es muy cara. Mais la France, c'est cher. Ma è troppo costosa. しかし フランス は 高い です 。 비행기 표가 정말 비싸요. Maar Frankrijk is duur. Men Frankrike er dyrt. Mas a França é cara. Но во Францию-дорого. Men att åka till Frankrike är dyrt. 但是 法国 太 贵 了 。

כרטיסי הטיסה עולים הרבה כסף. Die Flugtickets kosten sehr viel. The airplane tickets cost a lot. Los billetes de avión cuestan mucho. Le billet d'avion coûte cher. I biglietti aerei costano molto. 航空 券 代 が とても かかります 。 그리고 저는 프랑스어를 할 줄 몰라요. De vliegtickets kosten veel. Flybillettene koster mye penger. A passagem de avião custa muito dinheiro. Авиабилеты стоят дорого. Flygbiljetterna är dyra. 飞机票 非常 贵 。

ואני לא יודע צרפתית. Außerdem spreche ich kein Französisch. And I don't speak French. Y no hablo francés. Et je ne parle pas français. E non parlo francese. それ に 私 は フランス 語 が 話せません 。 그리고 나는 프랑스어를 모른다. En ik spreek geen Frans. Og jeg kan ikke fransk. E eu não falo francês. И я не говорю по-французски. Dessutom talar jag inte franska. 而且 我 还 不 会 说 法语 。

אני מחליט ללמוד, לחסוך כסף ולהישאר בבית. |결정하다||저축하다||머무르기로| Also bleibe ich lieber zu Hause, spare und lerne Französisch. I decide to study, save money, or stay home. Decido estudiar, ahorrar dinero y quedarme en casa. Je décide d'étudier, d'économiser de l'argent et de rester à la maison. Úgy döntöttem, hogy tanulok, pénzt takarítok meg és otthon maradok. Decido di studiare il francese, risparmiare soldi e stare a casa. 私 は 勉強 し 、 お 金 を 貯め 、 家 に いる こと に します 。 공부하고 돈을 저축하고 집에 머물기로 결정했습니다. Ik besluit om Frans te leren, te sparen en thuis te blijven. Jeg bestemmer meg for å studere, spare penger og bli hjemme. Eu decidi estudar, economizar dinheiro e ficar em casa. Я решаю учиться, копить деньги и остаться дома. Jag bestämmer mig för att studera, spara pengar och stanna hemma. 我 还是 决定 待 在 家里 学习 、 省 钱 。

שאלות Fragen: Questions: preguntas Questions : Domande: 質問 : 질문: Vragen: spørsmål Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Íme néhány kérdés. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen. Her er noen spørsmål. Agora vou fazer algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。 תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. |시도하다|||||| Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Megpróbálhatja megválaszolni őket, vagy csak meghallgathatja a válaszokat. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Je kunt proberen ze te beantwoorden, of gewoon luisteren naar de antwoorden. Du kan prøve å svare på dem, eller bare lytte til svarene. Você pode responder ou simplesmente ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

1) דודו מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף. |기대하고 있다|다가오는||| 1) عمه متحمس للعطلة التي ستأتي في الشتاء. 1) Tobias freut sich auf die Winterferien. 1) Dustin is excited for the winter holidays. 1) Su tío está emocionado por las vacaciones que vendrán en el invierno. 1) David est impatient d'être en vacances d'hiver. 1) Giustino è emozionato per la vacanza invernale. 1) ダスティン は 冬 休み で わくわく して います 。 1) 그의 아저씨는 다가오는 겨울을 기쁘게 생각합니다. 1) Daan heeft zin in de wintervakantie. 1) Douglas está animado para as férias de inverno. 1) Олег очень рад зимнему отпуску. 1) Daniel är entusiastisk för den kommande vintersemestern. 1) 寒假 到 了 , 达斯汀 很 兴奋 。

האם דודו מתרגש? |두두|두근거리다 Freut sich Tobias? Is Dustin excited? ¿Está David emocionado? Est-ce que David est impatient ? Giustino è emozionato? ダスティン は わくわく して います か ? 그의 삼촌은 흥분 되나요? Heeft Daan daar zin in? Douglas está animado? Олег очень рад ? Är Daniel entusiastisk? 达斯汀 很 兴奋 吗 ?

כן, דודו מתרגש לקראת החג שיגיע בחורף. |||다가오는||| Ja, Tobias freut sich auf die Winterferien. Yes, Dustin is excited for the winter holidays. Sí, David está emocionado por las vacaciones de invierno. Oui, David est impatient d'être en vacances d'hiver. Si, Giustino è emozionato per la vacanza invernale. はい 、 ダスティン は 冬 休み で わくわく して います 。 그렇습니다. 그의 삼촌은 다가올 겨울에 흥분합니다. Ja, Daan heeft zin in de wintervakantie. Sim, Douglas está animado para as férias de inverno. Да, Олег очень рад зимнему отпуску. Ja, Daniel är entusiastisk för vintersemestern. 是 的 , 寒假 到 了 , 达斯汀 很 兴奋 。

2) לדודו יש חופש בחורף. 다비드에게는||| 2) Tobias hat im Winter eine Zeitlang frei. 2) Dustin has time off in the winter. 2) Su tío tiene tiempo libre en el invierno. 2) David a congé durant l'hiver. 2) Ha del tempo libero in inverno. 2) ダスティン は 冬 に 何日か お 休み が あります 。 2) 그의 삼촌은 겨울에 자유를 가지고있다. 2) Daan heeft in de winter vrij. 2) Douglas tem tempo livre no inverno. 2) У Олега есть свободное время зимой. 2) Daniel har ledigt under vintern. 2) 这个 冬天 他 可以 休息 一段时间 了 。

האם לדודו יש חופש בחורף? Hat Tobias im Winter eine Zeitlang frei? Does Dustin have free time in the winter? ¿Su tío tiene tiempo libre en el invierno? David a-t-il du temps libre en hiver ? Giustino ha del tempo libero in inverno? ダスティン は 冬 に フリータイム が あります か ? 그의 삼촌은 겨울에 자유를 가지고 있습니까? Heeft Daan in de winter vrij? Douglas tem tempo livre no inverno? У Олега есть свободное время зимой? Har Daniel ledigt under vintern? 这个 冬天 达斯汀 可以 有 一些 空闲 时间 了 吗 ?

כן, לדודו יש חופש בחורף. ||||겨울에 Ja, Tobias hat im Winter eine Zeitlang frei. Yes, Dustin has time off in the winter. Sí, David tiene un poco de tiempo libre en invierno. Oui, David a congé durant l'hiver. Si, Giustino ha del tempo libero in inverno. はい 、 ダスティン は 冬 に 何日か お 休み が あります 。 그렇습니다. 그의 삼촌은 겨울에 자유를 가지고 있습니다. Ja, Daan heeft in de winter vrij. Sim, Douglas tem tempo livre no inverno. Да, у Олега есть свободное время зимой. Ja, Daniel har ledigt under vintern. 是 的 , 这个 冬天 达斯汀 可以 休息 一段时间 了 。

3) דודו רוצה לצאת לחופשה. 도두는 휴가를 가고 싶어한다.||| 3) Tobias möchte auf Urlaub fahren. 3) Dustin wants to go on vacation. 3) David quiere irse de vacaciones. 3) David veut partir en vacances. 3) Giustino vuole andare in vacanza. 3) ダスティン は 休暇 を とりたい です 。 3) 그의 삼촌은 휴가를 가고 싶어한다. 3) Daan wil op vakantie gaan. 3) Douglas quer sair de férias. 3) Олег хочет поехать в отпуск. 3) Daniel vill åka på semester. 3) 达斯汀 想 去 渡假 。

האם דודו רוצה להישאר בבית? |||머무르다| Möchte Tobias zu Hause bleiben? Does Dustin want to stay home? ¿Quiere David quedarse en casa? David veut-il rester à la maison ? Giustino vuole stare a casa? ダスティン は 家 に いたい です か ? 그의 삼촌은 집에 있고 싶어합니까? Wil Daan thuisblijven? Douglas quer ficar em casa? Олег хочет остаться дома? Vill Daniel stanna hemma? 达斯汀 想 待在家里 吗 ?

לא, דודו לא רוצה להישאר בבית. Nein, Tobias möchte nicht zu Hause bleiben. No, Dustin does not want to stay home. No, David no quiere quedarse en casa. Non, David ne veut pas rester à la maison. No, Giustino non vuole stare a casa. いいえ 、 ダスティン は 家 に いたく ありません 。 아뇨, 그의 삼촌은 집에 있고 싶지 않습니다. Nee, Daan wil niet thuisblijven. Não, Douglas não quer ficar em casa. Нет, Олег не хочет оставаться дома. Nej, Daniel vill inte stanna hemma. 达斯汀 不想 待在家里 。

הוא רוצה לצאת לחופשה. Er möchte auf Urlaub fahren. He wants to go on vacation. Quiere irse de vacaciones. Il veut aller en vacances. Vuole andare in vacanza. 彼 は 休暇 を とりたい です 。 그는 휴가를 가고 싶어한다. Hij wil op vakantie gaan. Douglas quer sair de férias. Он хочет поехать в отпуск. Han vill åka på semester. 他 想 去 渡假 。

4) דודו לא יודע לאן לנסוע. ||||어디로 갈지 4) Tobias weiß aber nicht wohin er fahren soll. 4) Dustin doesn't know where to go. 4) David no sabe a dónde ir. 4) David ne sait pas où aller. 4) Giustino non sa dove andare. 4) ダスティン は どこ に 行く か わかりません 。 4) 그의 삼촌은 어디로 가야할지 모른다. 4) Daan weet niet waar hij naartoe wil. 4) Douglas não sabe para onde ir. 4) Олег не знает ,куда поехать. 4) Daniel vet inte vart han ska åka. 4) 但是 , 达斯汀 不 知道 去 哪里 。

האם דודו יודע לאן לנסוע? Weiß Tobias, wo er hinfahren soll? Does Dustin know where to go? ¿Sabe David a dónde ir? David sait-il où aller ? Giustino sa dove andare? ダスティン は どこ に 行く か わかります か ? 그의 삼촌은 어디로 가야하는지 알고 있습니까? Weet Daan waar hij naartoe wil? Douglas sabe para onde ir? Олег знает ,куда поехать? Vet Daniel vart han ska åka? 达斯汀 知道 去 哪里 吗 ?

לא, דודו לא יודע לאן לנסוע. Nein, Tobias weiß nicht, wo er hinfahren soll. No, Dustin doesn't know where to go. No, David no sabe a dónde ir. Non, David ne sait pas où aller. No, Giustino non sa dove andare. いいえ 、 ダスティン は どこ に 行く か わかりません 。 아니, 그의 삼촌은 어디로 가야할지 모른다. Nee, Daan weet niet waar hij naartoe wil. Não, Douglas não sabe para onde ir. Нет, Олег не знает ,куда поехать. Nej, Daniel vet inte vart han ska åka. 不 , 达斯汀 不 知道 去 哪里 。

5) דודו רוצה לנסוע לחופשה בצרפת. ||||프랑스로 5) Tobias möchte nach Frankreich auf Urlaub fahren. 5) Dustin wants to go to France for his vacation. 5) David quiere ir a Francia de vacaciones. 5) David veut aller en France en vacances. 5) Giustino vuole andare in vacanza in Francia. 5) ダスティン は 休暇 で フランス に 行きたい です 。 5) 그의 삼촌은 프랑스에서 휴가를 가고 싶어한다. 5) Daan wil naar Frankrijk op vakantie gaan. 5) Douglas quer ir à França em suas férias. 5) Олег хочет поехать в отпуск во Францию. 5) Daniel vill åka på semester till Frankrike. 5) 达斯汀 想 去 法国 渡假 。

האם דודו רוצה לנסוע לצרפת? Möchte Tobias nach Frankreich fahren? Does Dustin want to go to France? ¿Quiere David ir a Francia? David veut-il aller en France ? Giustino vuole andare in Francia? ダスティン は フランス に 行きたい です か ? 그의 삼촌은 프랑스에 가고 싶어합니까? Wil Daan naar Frankrijk op vakantie gaan? Douglas quer ir à França? Олег хочет поехать во Францию? Vill Daniel åka på semester till Frankrike? 达斯汀 想 去 法国 吗 ?

כן, דודו רוצה לנסוע לחופשה בצרפת. Ja, Tobias möchte nach Frankreich auf Urlaub fahren. Yes, Dustin wants to go to France for his vacation. Sí, David quiere ir a Francia de vacaciones. Oui, David veut aller en France en vacances. Si, Giustino vuole andare in vacanza in Francia. はい 、 ダスティン は 休暇 で フランス に いきたい です 。 예, 그의 삼촌은 프랑스에서 휴가를 가고 싶어합니다. Ja, Daan wil naar Frankrijk op vakantie gaan. Sim, Douglas quer ir à França em suas férias. Да, Олег хочет поехать в свой отпуск во Францию. Ja, Daniel vill åka på semester till Frankrike. 是 的 , 达斯汀 想 去 法国 渡假 。

6) צרפת יקרה. 프랑스|프랑스는 비싸다. 6) Frankreich ist teuer. 6) France is expensive. 6) Francia es muy cara. 6) La France, c'est cher. 6) La Francia è costosa. 6) フランス は 高い です 。 6) 프랑스에게. 6) Frankrijk is duur. 6) Ir para França é caro. 6) Во Францию- дорого. 6) Det är dyrt att åka till Frankrike. 6) 但是 法国 太贵 了 。

האם צרפת זולה? ||저렴한 Ist Frankreich billig? Is France cheap? ¿Es Francia barata? La France est-elle bon marché ? La Francia è economica? フランス は 安い です か ? 프랑스는 싸나요? Is Frankrijk goedkoop? Ir para França é barato? Во Францию- дёшево? Är det billigt att åka till Frankrike? 法国 很 便宜 吗 ?

לא, צרפת לא זולה. |||저렴하지 않다 Nein, Frankreich ist nicht billig. No, France is not cheap. No, Francia no es barata. Non, la France n'est pas bon marché. No, la Francia non è economica. いいえ 、 フランス は 安く ありません 。 아니요, 프랑스는 싸지 않습니다. Nee, Frankrijk is niet goedkoop. Não, ir para França não é barato. Нет, Франция не дешевая. Nej, det är inte billigt att åka till Frankrike. 不 , 法国 不 便宜 。

צרפת יקרה. Frankreich ist teuer. France is expensive. Francia es muy cara. La France, c'est cher. La Francia è costosa. フランス は 高い です 。 친애하는 프랑스. Frankrijk is duur. A França é cara. Во Францию -дорого. Det är dyrt att åka till Frankrike. 法国 很 贵 。

7) דודו לא יודע צרפתית. 7) Tobias spricht kein Französisch. 7) Dustin does not speak French. 7) David no habla francés. 7) David ne parle pas français. 7) Giustino non parla francese. 7) ダスティン は フランス 語 を 話せません 。 7) 그의 삼촌은 프랑스어를 모른다. 7) Daan spreekt geen Frans. 7) Douglas não fala francês. 7) Олег не говорит по-французски. 7) Daniel talar inte franska. 7) 达斯汀 不会 说 法语 。

האם דודו יודע צרפתית? هل يعرف عمه الفرنسية؟ Spricht Tobias Französisch? Does Dustin speak French? ¿Habla David francés? David parle-t-il français ? Giustino parla francese? ダスティン は フランス 語 を 話せます か ? 그의 삼촌은 프랑스어를 알고 있습니까? Spreekt Daan Frans? Douglas fala francês? Олег говорит по-французски? Talar Daniel franska? 达斯汀 会 说 法语 吗 ?

לא, דודו לא יודע צרפתית. Nein, Tobias spricht kein Französisch. No, Dustin does not speak French. No, David no habla francés. Non, David ne parle pas français. No, Giustino non parla francese. いいえ 、 ダスティン は フランス 語 を 話せません 。 아니, 그의 삼촌은 프랑스어를 모른다. Nee, Daan spreekt geen Frans. Não, Douglas não fala francês. Нет, Олег не говорит по-французски. Nej, Daniel talar inte franska. 不 , 达斯汀 不会 说 法语 。

8) דודו מחליט ללמוד צרפתית, לחסוך כסף ולהישאר בבית בזמן החופש. |결정하다|||돈을 절약하다||||| 8) قرر عمه تعلم اللغة الفرنسية وتوفير المال والبقاء في المنزل أثناء الإجازة. 8) Er beschließt Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. 8) Dustin decides to study French, save money, or stay home for the vacation. 8) David decide estudiar francés, ahorrar dinero y quedarse en casa en vacaciones. 8) David décide d'étudier le français, d'économiser de l'argent et de rester à la maison pour les vacances. 8) Giustino decide di studiare francese, risparmiare soldi, e stare a casa per le vacanze. 8) ダスティン は 休暇 中 フランス 語 を 勉強 し 、 お 金 を 貯め 、 家 に いる こと に します 。 8) 그의 삼촌은 방학 동안 프랑스어를 배우고 돈을 저축하며 집에 머무르기로 결정합니다. 8) Daan besluit om Frans te leren, te sparen en thuis te blijven. 8) Douglas decidiu estudar Francês, economizar dinheiro e ficar em casa nas férias. 8) Олег решает изучать французский, копить деньги и на отпуск остаться дома . 8) Daniel bestämmer sig för att studera, spara pengar och stanna hemma under semestern. 8) 达斯汀 打算 假期 待在家里 学 法语 , 省钱 。

האם דודו מחליט ללמוד צרפתית? ||결정하다|| Beschließt Tobias Französisch zu lernen? Does Dustin decide to study French? ¿Decide David estudiar francés? David décide-t-il d'étudier le français ? Giustino decide di studiare francese? ダスティン は フランス 語 を 勉強 する こと を 決めます か ? 그의 삼촌은 프랑스어를 배우기로 결정합니까? Besluit Daan om Frans te leren? Douglas decidiu estudar francês? Олег решает изучать французский? Bestämmer sig Daniel för att studera? 达斯汀 打算 学 法语 吗 ?

כן, הוא מחליט ללמוד צרפתית, לחסוך כסף ולהישאר בבית בזמן החופש. |||||돈을 아끼다||||| Ja, er beschließt Französisch zu lernen, zu sparen und zu Hause zu bleiben. Yes, he decides to study French, save money, or stay home for the vacation. Sí, decide estudiar francés, ahorrar dinero y quedarse en casa en vacaciones. Oui, il décide d'étudier le français, d'économiser de l'argent et de rester à la maison pour les vacances Igen, úgy dönt, hogy franciául tanul, pénzt takarít meg és szabadidejében otthon marad. Si, Giustino decide di studiare francese. はい 、 彼 は 休暇 中 フランス 語 を 勉強 し 、 お 金 を 貯め 、 家 に いる こと を 決めます 。 그렇습니다. 그는 휴가를하면서 프랑스어를 배우고 돈을 저축하며 집에 머물기로 결정했습니다. Ja, hij besluit om Frans te leren, te sparen en om thuis te blijven tijdens zijn vakantie. Tak, postanawia nauczyć się francuskiego, zaoszczędzić pieniądze i zostać w domu podczas wakacji. Sim, Douglas decidiu estudar francês, guardar dinheiro e ficar em casa nas férias. Да, Олег решает изучать французский, копить деньги и на отпуск остаться дома . Ja, Daniel bestämmer sig för att studera, spara pengar och stanna hemma under semestern. 是 的 , 他 决心 学 法语 、 省钱 、 整个 假期 都 待 在 家里 。