×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ 101 - Getting Started, אחד: שלום, מה שלומך?

שלום, מה שלומך؟

ברוכים הבאים ל-LingQ.

מה השם שלך?

אתה רוצה ללמוד שפה חדשה.

טוב, ב-LingQ תלמד.

תלמד הרבה מילים חדשות.

תתחיל תחילה להבין שפה חדשה.

לא תלמד כללי דקדוק.

תלמד להנות מהשפה.

זו הדרך הכי טובה ללמוד שפה חדשה.

זה הצעד הראשון אם אתה רוצה לדבר בשפה חדשה.


שלום, מה שלומך؟ مرحبا، كيف حالك؟ Ahoj, jak se máš? Hallo, wie geht's dir? Hello, How are you? ¿Hola, cómo estás? Bonjour comment allez-vous? שלום, מה שלומך؟ Helló, hogy vagy? Halo apa kabarmu? こんにちは元気ですか? Hallo hoe is het? Hei, hvordan har du det? Witam, jak się masz? Olá, como vai? Привет, как дела? Nasılsın? Привіт як ти? 你好吗? 你好嗎?

ברוכים הבאים ל-LingQ. مرحبًا بك في LingQ. Vítejte v LingQ. Willkommen bei LingQ. Welcome to LingQ. Bienvenido a LingQ. Bienvenue sur LingQ. ברוכים הבאים ל-LingQ. Selamat datang di LingQ. WordPress へようこそ。 Welkom bij LingQ. Velkommen til LingQ. Witamy w LingQ. Bem-vindo ao LingQ. Добро пожаловать в LingQ. LingQ'ya hoş geldiniz. 欢迎来到灵Q。

מה השם שלך? ما هو اسمك؟ Jak se jmenuješ? Wie heissen Sie? What is your name? ¿Cómo te llamas? Quel est ton nom? Mi a neved? Siapa namamu? あなたの名前は何ですか? 이름이 뭐에요? Hoe heet je? Hva heter du? Jak masz na imię? Qual o seu nome? Как вас зовут? Adın ne? Як вас звати? 你叫什么名字?

אתה רוצה ללמוד שפה חדשה. كنت تريد أن تتعلم لغة جديدة. Sie möchten eine neue Sprache lernen. You want to learn a new language. Quieres aprender un nuevo idioma. Voulez-vous apprendre une nouvelle langue. אתה רוצה ללמוד שפה חדשה. Anda ingin belajar bahasa baru. あなたは新しい言語を学びたいと思っています。 Je wilt een nieuwe taal leren. Du vil lære et nytt språk. Chcesz nauczyć się nowego języka. Você quer aprender um novo idioma. Вы хотите выучить новый язык. Yeni bir dil öğrenmek istiyorsunuz. 您想学习一门新语言。

טוב, ב-LingQ תלמד. حسنًا، في LingQ سوف تتعلم. Nun, bei LingQ wirst du lernen. Good, At LingQ you will learn. Bueno, en LingQ aprenderás. Eh bien, chez LingQ, vous apprendrez. さて、LingQであなたは学びます。 Nou, bij LingQ leer je het wel. Vel, på LingQ vil du lære. Cóż, w LingQ nauczysz się. Bem, no LingQ você aprenderá. Что ж, в LingQ вы научитесь. LingQ'da öğreneceksiniz. 好吧,在 LingQ 你会学到的。

תלמד הרבה מילים חדשות. سوف تتعلم الكثير من الكلمات الجديدة. Sie werden viele neue Wörter lernen. You will learn many new words. Aprenderás muchas palabras nuevas. Vous apprendrez beaucoup de nouveaux mots. תלמד הרבה מילים חדשות. Sok új szót fogsz megtanulni. あなたはたくさんの新しい言葉を学びます。 Je leert veel nieuwe woorden. Du vil lære mange nye ord. Nauczysz się wielu nowych słów. Você aprenderá muitas palavras novas. Вы узнаете много новых слов. Pek çok yeni kelime öğreneceksiniz. 你会学到很多新单词。

תתחיל תחילה להבין שפה חדשה. ابدأ بفهم لغة جديدة أولاً. Fangen Sie zuerst an, eine neue Sprache zu verstehen. You will first learn to understand a new language. Empezar a entender un nuevo idioma primero. Commencez d'abord par comprendre une nouvelle langue. תתחיל תחילה להבין שפה חדשה. Inizia prima a capire una nuova lingua. まずは新しい言語を理解し始めましょう。 Begin eerst met het begrijpen van een nieuwe taal. Begynn å forstå et nytt språk først. Najpierw zacznij rozumieć nowy język. Comece a entender um novo idioma primeiro. Сначала начните понимать новый язык. Önce yeni bir dili anlamaya başlayın. 首先开始理解一门新语言。

לא תלמד כללי דקדוק. لن تتعلم القواعد النحوية. Sie werden keine Grammatikregeln lernen. You will not learn grammar rules. No aprenderás las reglas gramaticales. Vous n'apprendrez pas les règles de grammaire. לא תלמד כללי דקדוק. Non imparerai le regole grammaticali. 文法規則は学べません。 Grammaticaregels leer je niet. Du vil ikke lære grammatikkregler. Nie nauczysz się zasad gramatyki. Você não aprenderá regras gramaticais. Вы не выучите правила грамматики. Gramer kurallarını öğrenmeyeceksin. 你不会学习语法规则。

תלמד להנות מהשפה. سوف تتعلم الاستمتاع باللغة. Sie lernen, die Sprache zu genießen. You will learn to enjoy the language. Aprenderás a disfrutar del idioma. Vous apprendrez à apprécier la langue. תלמד להנות מהשפה. Imparerai ad apprezzare la lingua. あなたは言語を楽しむことを学びます。 Je leert van de taal te genieten. Du vil lære å nyte språket. Nauczysz się cieszyć językiem. Você aprenderá a gostar do idioma. Вы научитесь получать удовольствие от языка. Dilin tadını çıkarmayı öğreneceksiniz. 您将学会享受这门语言。

זו הדרך הכי טובה ללמוד שפה חדשה. هذه هي أفضل طريقة لتعلم لغة جديدة. Dies ist der beste Weg, eine neue Sprache zu lernen. This is the best way to learn a new language. Esta es la mejor manera de aprender un nuevo idioma. C'est la meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue. זו הדרך הכי טובה ללמוד שפה חדשה. これが新しい言語を学ぶ最良の方法です。 Dit is de beste manier om een nieuwe taal te leren. Dette er den beste måten å lære et nytt språk på. To najlepszy sposób na naukę nowego języka. Esta é a melhor maneira de aprender um novo idioma. Это лучший способ выучить новый язык. Yeni bir dil öğrenmenin en iyi yolu budur.

זה הצעד הראשון אם אתה רוצה לדבר בשפה חדשה. هذه هي الخطوة الأولى إذا كنت تريد التحدث بلغة جديدة. Dies ist der erste Schritt, wenn Sie eine neue Sprache sprechen möchten. This is the first step if you want to speak a new language. Este es el primer paso si quieres hablar un nuevo idioma. C'est la première étape si vous voulez parler une nouvelle langue. זה הצעד הראשון אם אתה רוצה לדבר בשפה חדשה. これは、新しい言語を話したい場合の最初のステップです。 새로운 언어를 말하고 싶다면 이것이 첫 번째 단계입니다. Dit is de eerste stap als je een nieuwe taal wilt spreken. Dette er det første trinnet hvis du ønsker å snakke et nytt språk. To pierwszy krok, jeśli chcesz mówić w nowym języku. Este é o primeiro passo se você quiser falar um novo idioma. Это первый шаг, если вы хотите говорить на новом языке. Yeni bir dil konuşmak istiyorsanız bu ilk adımdır.