image

Keep it Up! Feb 2022 (The Hebrew Hub Speaking Course), למה יש אנכיווןשים בלי חוש

למה יש אנכיווןשים בלי חוש

אה... סליחה, איפה זה התחנה לכיוון כפר סבא?

-צפון-מזרח של התחנה.

-מה צפון-מזרח עכשיו? מאיפה לי לדעת איפה זה צפון-מזרח? אין לי מושג בכיוונים, לא יודעת איפה הים. יש לי וויז, איתו אני מנווטת, איך אני אמורה לדעת איפה זה הצפון? מה אני בפלחו''ד? מה זה פלחו''ד?

חברים שלי לא מבינים איך זה לא בא לי טבעי. איך כשהם מנווטים בכיף בין רחובות האינסטינקט שלי הוא תמיד ללכת לכיוון ההפוך.

שנים חשבתי שמשהו בי לא בסדר, גיליתי שזה נכון. אבל... שאני לא היחידה.

יש כמה סוגים של תאי עצב, אחד מתעורר כש אנחנו נמצאים במקום מוכר ואחרים, כש אנחנו זזים ממנו. הם נקראים ה- Place Cells,תאי מיקום ונוסף עליהם, יש תאים האחראים לחוש את המרחק שלנו מהיעד תאי גריד. זה אומר שבמוח של כל אחד מאיתנו בעצם נח לו לא סתם מצפון פנימי אלא ממש מערכת GPS קטנה. מדענים אפילו מכנים אותה "מערכת ה- GPS הפנימית"

אבל לא אצל כולם זה עובד באותה יעילות . במגזין מדעי המוח האמריקני התפרסם ניסוי. נסיינים נחשפו אל מבוך וירטואלי לאחר שנערך להם סיור מקדים, הם היו צריכים לשחק במבוך ולמצוא את דרכם לחפצים שונים

כמה מהמשתתפים הלכו בנתיבים שזכרו מהסיור המקדים, בזמן שאחרים הצליחו למצוא קיצורי דרך. שני האזורים של המוח היו פעילים במיוחד בזמן הסיור, החלק שאחראי לתכנון תנועה ופיתוח זיכרונות של דרכים מוכרות והחלק שמפתח מפות פנימיות ואחראי ליכולת לגלות קיצורי דרך. המשתתפים הפעילו את שני האזורים בסיור המקדים אבל ביחס שונה. מי שהייתה להם אינטרקציה טובה יותר בין האזורים האלה במוח יצרו קיצורי דרך במבוך. ומי שהיה להם יחס טוב פחות הלכו בנתיבים שזכרו מהמפה. וזו הסיבה ליכולת הניווט העלובות שלנו. אינטרקציה דלה בין האזורים במוח משמעה חוש כיוון מדויק פחות זה גם החלק שנפגע ראשון במחלות כמו אלצהיימר מה שמסביר למה הפגיעה הראשונים של החולים היא בלבול וחוסר התמצאות.

אגב לפני שכל החכמולוגים פה יקפצו ויאמרו "זה בגלל שאת אישה" אני ארגיע אתכם שהמחקרים הוכיחו שאין הבדל בינינו .

היעדר האינטראקציה, כשהוא קיים, לא מפלה בין המינים.

האם יש תקווה?

קבוצת חוקרים מארצות הברית גילו שאם מזרימים זרם חשמלי מסוים במתח נמוך, ישר לראש הדבר משפר מאוד את כושר הניווט וההתמצאות. ואני? אני פחות בקטע של קצר במוח ומעדיפה להמשיך להודות יומיום לאלוהי הווייז.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

למה יש אנכיווןשים בלי חוש Why are there people without a sense of direction

אה... סליחה, איפה זה התחנה לכיוון כפר סבא? Ah ... sorry, where is the station in the direction of Kfar Saba?

-צפון-מזרח של התחנה. -Northeast of the station.

-מה צפון-מזרח עכשיו? מאיפה לי לדעת איפה זה צפון-מזרח? אין לי מושג בכיוונים, לא יודעת איפה הים. יש לי וויז, איתו אני מנווטת, איך אני אמורה לדעת איפה זה הצפון? מה אני בפלחו''ד? מה זה פלחו''ד?

חברים שלי לא מבינים איך זה לא בא לי טבעי. איך כשהם מנווטים בכיף בין רחובות האינסטינקט שלי הוא תמיד ללכת לכיוון ההפוך.

שנים חשבתי שמשהו בי לא בסדר, גיליתי שזה נכון. אבל... שאני לא היחידה.

יש כמה סוגים של תאי עצב, אחד מתעורר כש אנחנו נמצאים במקום מוכר ואחרים, כש אנחנו זזים ממנו. הם נקראים ה- Place Cells,תאי מיקום ונוסף עליהם, יש תאים האחראים לחוש את המרחק שלנו מהיעד תאי גריד. זה אומר שבמוח של כל אחד מאיתנו בעצם נח לו לא סתם מצפון פנימי אלא ממש מערכת GPS קטנה. מדענים אפילו מכנים אותה "מערכת ה- GPS הפנימית"

אבל לא אצל כולם זה עובד באותה יעילות . במגזין מדעי המוח האמריקני התפרסם ניסוי. נסיינים נחשפו אל מבוך וירטואלי לאחר שנערך להם סיור מקדים, הם היו צריכים לשחק במבוך ולמצוא את דרכם לחפצים שונים

כמה מהמשתתפים הלכו בנתיבים שזכרו מהסיור המקדים, בזמן שאחרים הצליחו למצוא קיצורי דרך. שני האזורים של המוח היו פעילים במיוחד בזמן הסיור, החלק שאחראי לתכנון תנועה ופיתוח זיכרונות של דרכים מוכרות והחלק שמפתח מפות פנימיות ואחראי ליכולת לגלות קיצורי דרך. המשתתפים הפעילו את שני האזורים בסיור המקדים אבל ביחס שונה. מי שהייתה להם אינטרקציה טובה יותר בין האזורים האלה במוח יצרו קיצורי דרך במבוך. ומי שהיה להם יחס טוב פחות הלכו בנתיבים שזכרו מהמפה. וזו הסיבה ליכולת הניווט העלובות שלנו. אינטרקציה דלה בין האזורים במוח משמעה חוש כיוון מדויק פחות זה גם החלק שנפגע ראשון במחלות כמו אלצהיימר מה שמסביר למה הפגיעה הראשונים של החולים היא בלבול וחוסר התמצאות.

אגב לפני שכל החכמולוגים פה יקפצו ויאמרו "זה בגלל שאת אישה" אני ארגיע אתכם שהמחקרים הוכיחו שאין הבדל בינינו .

היעדר האינטראקציה, כשהוא קיים, לא מפלה בין המינים.

האם יש תקווה?

קבוצת חוקרים מארצות הברית גילו שאם מזרימים זרם חשמלי מסוים במתח נמוך, ישר לראש הדבר משפר מאוד את כושר הניווט וההתמצאות. ואני? אני פחות בקטע של קצר במוח ומעדיפה להמשיך להודות יומיום לאלוהי הווייז.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.