×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ 101 - Getting Started, 学习 感兴趣 的 内容

学习 感兴趣 的 内容

选择 有趣 的 课 。

这 很 重要 。

选择 对 你 来说 不是 太难 的 课 。

如果 课 的 内容 有趣 , 你 会 学 得 更好 。

如果 课 不是 太难 , 你 会 学 得 更好 。

如果 你 对 内容 感兴趣 , 你 会 更 努力 地 想 理解 它 的 意思 。

有 的 课 很 难懂 。

这 没关系 。

很快 , 你 就 会 觉得 容易 了 。

学习 感兴趣 的 内容 Lernen Sie von Inhalten, die Sie interessieren Learning what you are interested in Aprende de contenido de interés. 3) یادگیری محتوای مورد علاقه Apprenez à partir de contenus qui vous intéressent. Mempelajari apa yang Anda minati Impara usando materiale che ti interessa. 興味 の ある 内容 で 学習 し ましょう 관심있는 내용으로부터 배워요 Sužinokite, kas jus domina Ontdek wat u interesseert Lær hva som interesserer deg 3) Dowiedz się, co Cię interesuje Aprenda a partir de conteúdos de interesse Выберите уроки среди интересных вам тем. Lär av intressant innehåll. เรียนรู้สิ่งที่คุณสนใจ 3) İlgilenilen içeriği öğrenme Tìm hiểu những gì bạn quan tâm 学习感兴趣的内容

选择 有趣 的 课 。 Wählen Sie die Lektionen, die für Sie interessant sind. Choose interesting lessons. Escoge lecciones que sean interesantes. درسهای جالبی انتخاب کنید. Choisissez des leçons qui sont intéressantes. Pilih pelajaran yang menarik. Scegli lezioni che trovi interessanti. 興味 の ある レッスン を 選び ましょう 。 관심이 가는 수업들을 고르세요. Kies interessante lessen. Velg morsomme klasser. Wybierz interesujące lekcje. Escolha lições que seja interessantes. Выбирайте интересные уроки. Välj lektioner som är intressanta. เลือกชั้นเรียนที่สนุกสนาน İlginç dersler seçin. Виберіть цікаві заняття. Chọn các lớp học thú vị.

这 很 重要 。 Dies ist wichtig. This is very important. Esto es importante. این خیلی اهمیت دارد. C'est important. Ini penting. Questo è importante. これ は とても 大切 な 事 です 。 이것은 중요합니다. Dette er viktig. To jest ważne Isto é importante. Это важно. Det här är viktigt. นี้เป็นสิ่งสำคัญ. Bu önemlidir. Điều này quan trọng.

选择 对 你 来说 不是 太难 的 课 。 Wählen Sie eine Lektion, die nicht zu schwer für Sie ist. Choose classes that are not too difficult for you. Escoge una lección que no sea muy dificil para ti. کلاسی را انتخاب کنید که برای شما خیلی سخت نباشد. Choisissez une leçon pas trop difficile pour vous. Válasszon egy olyan osztályt, amely neked nem túl nehéz. Memilih bukanlah pelajaran yang terlalu sulit bagi Anda. Scegli una lezione che non sia troppo difficile per te. あまり 難しく ない もの を 選び ましょう 。 너무 어렵지 않은 수업을 고르세요. Velg en klasse som ikke er for vanskelig for deg. Wybierz kurs, który nie jest dla ciebie zbyt trudny. Escolha uma lição que não seja muito difícil para você. Выберите не слишком сложный для вас урок. Välj en lektion som inte är för svår för dig. เลือกชั้นเรียนที่ไม่ยากเกินไปสำหรับคุณ Sizin için zor olmayan bir sınıf seçin. Виберіть клас, який не є для вас надто складним. Chọn một lớp học không quá khó đối với bạn.

如果 课 的 内容 有趣 , 你 会 学 得 更好 。 Sie werden besser lernen, wenn die Lektion interessant ist. You will learn better if the content of the lesson is interesting. Aprenderás mejor si la lección es interesante. اگر محتوای درس جالب باشد ، بهتر یاد می گیرید. Vous apprendrez mieux si la leçon est intéressante. Ha az óra tartalma érdekes, akkor jobban fog tanulni. Anda akan belajar lebih baik jika pelajarannya menarik. Imparerai meglio se la lezione è interessante. 興味 の ある 事 は より よく 学習 でき ます 。 수업이 흥미로울때 더 잘 배우게 됩니다. Du vil lære bedre hvis klasseinnholdet er interessant. Jeśli treść lekcji jest interesująca, uczysz się lepiej. Você aprenderá melhor se a lição for interessante. Интересный материал лучше изучается. Du kommer att lära dig bättre om lektionen är intressant. คุณจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นหากเนื้อหาในชั้นเรียนน่าสนใจ Dersin içeriği ilginçse, daha iyi öğreneceksiniz. Ви будете краще навчатися, якщо уроки будуть цікавими. Bạn sẽ học tốt hơn nếu các bài học thú vị.

如果 课 不是 太难 , 你 会 学 得 更好 。 Sie werden besser lernen, wenn die Lektion nicht allzu schwierig ist. You will learn better if the class is not too difficult. Aprenderás mejor si la lección no es muy dificil. اگر درس خیلی سخت نباشد ، بهتر یاد می گیرید. Vous apprendrez mieux si la leçon n'est pas trop difficile. Ha a lecke nem túl nehéz, akkor jobban fog tanulni. Jika pelajarannya tidak terlalu sulit, Anda akan belajar dengan lebih baik. Imparerai meglio se la lezione non è troppo difficile. あまり 難しく ない もの は より よく 学習 でき ます 。 수업이 너무 어렵지 않을 때 더 잘 배울 수 있습니다. Du vil lære bedre hvis timen ikke er for vanskelig. Jeśli lekcja nie będzie zbyt trudna, nauczysz się lepiej. Você aprenderá melhor se a lição não for muito difícil. Более простые уроки легче выучить. Du kommer att lära dig bättre om lektionen inte är för svår. คุณจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นถ้าชั้นเรียนไม่ยากเกินไป Sınıf çok zor değilse, daha iyi öğreneceksiniz. Nếu lớp học không quá khó, bạn sẽ học tốt hơn.

如果 你 对 内容 感兴趣 , 你 会 更 努力 地 想 理解 它 的 意思 。 Pokud vás obsah zajímá, budete se více snažit pochopit, co znamená. Wenn Sie an etwas interessiert sind, werden Sie mehr versuchen, es zu verstehen. If you're interested in the content, you'll work harder to understand what it means. Si estás interesado, te esforzarás más para entender. اگر به مطالب علاقه مند هستید ، برای درک معنای آن تلاش بیشتری خواهید کرد. Si vous êtes intéressé, vous ferez des efforts pour comprendre. Jika Anda tertarik dengan kontennya, Anda akan berusaha lebih keras untuk memahami apa artinya. Se sei interessato, cercherai di capire con maggior impegno. 興味 の ある 事 だ と 、 あなた は 一生懸命 に 理解 しよう と 努める でしょう 。 관심이 있는 내용이라면 이해하기 위해 더 노력하게 됩니다. Hvis du er interessert i innholdet, vil du jobbe hardere for å forstå hva det betyr. Jeśli jesteś zainteresowany treścią, będziesz ciężko pracował, aby zrozumieć, co to znaczy. Se você estiver interessado, você se dedicará mais para entender. Если вам интересно, то можете попробовать понять более сложный материал. Om du är intresserad, kommer du att försöka hårdare att förstå. หากคุณสนใจเนื้อหานี้ คุณจะทำงานหนักขึ้นเพื่อทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร İçerikle ilgileniyorsanız, anlamını anlamak için daha fazla çaba göstereceksiniz. Якщо вас цікавить зміст, ви докладете більше зусиль, щоб зрозуміти, що він означає. Nếu bạn quan tâm đến nội dung, bạn sẽ cố gắng nhiều hơn để hiểu ý nghĩa của nó.

有 的 课 很 难懂 。 Die Lektionen sind schwer zu verstehen. Some classes are difficult to understand. Las lecciones son dificiles de entender. درک برخی از دروس دشوار است. Les leçons sont dures à comprendre. Beberapa pelajaran sangat sulit untuk dipahami. Le lezioni sono difficili da capire. 理解 する の が 難しい レッスン かも しれ ませ ん 。 수업들은 이해하기가 어렵습니다. Noen klasser er vanskelige å forstå. Niektóre klasy są trudne do zrozumienia. As lições são difíceis de entender. Уроки сложны для понимания. Lektionerna är svåra att förstå? Bazı dersleri anlamak zor. Деякі класи важко зрозуміти. Một số lớp rất khó hiểu.

这 没关系 。 Das spielt keine Rolle. it does not matter. Esto no importa. مهم نیست. Bientôt, vous vous sentirez facile. Tidak apa-apa. Non importa. でも これ は 関係 あり ませ ん 。 이것은 상관이 없습니다. det betyr ikke noe. To nie ma znaczenia Não importa. Это не важно. Det här gör ingenting. Önemli değil. không quan trọng.

很快 , 你 就 会 觉得 容易 了 。 Schon bald werden die Lektionen einfacher sein. Soon, it will be easy for you. Pronto, las lecciones serán más fáciles. به زودی ، آن را آسان خواهید یافت. Les leçons deviendront bientôt plus faciles. Segera Anda akan merasa lebih mudah. Presto le lezioni saranno più facili. すぐ に 簡単 だ と 思う よう に なる でしょう 。 곧 수업들이 쉬워질 것입니다. Snart blir det lettere for deg. Wkrótce będzie ci łatwo. Aos poucos as lições se tornarão mais fáceis. Скоро уроки будут становиться проще. Snart kommer lektionerna att vara lättare. Yakında kolay hissedeceksiniz. Незабаром вам стане легко. Ngay sau đó, bạn sẽ tìm thấy nó dễ dàng.