×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 53 - Αυτή η ιστορία μιλά για την Κυριακή

Αυτή η ιστορία μιλά για την Κυριακή, μια γυναίκα που ετοιμάζεται για έναν αγώνα πάλης.

A) Η Κυριακή ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Σήμερα, ο προπονητής της τής είπε ότι σύντομα πρόκειται να γίνει ένας αγώνας.

Την θέλει να αγωνιστεί στην κατηγορία ελαφρών βαρών.

Ως εκ τούτου, η Κυριακή θα πρέπει να αλλάξει την δίαιτα της.

Θα πρέπει επίσης να αρχίσει να πηγαίνει στο γυμναστήριο περισσότερο.

Η Κυριακή πάντοτε αγαπούσε την πάλη.

Όμως, γινόταν όλο και πιο δύσκολο, όσο μεγάλωνε.

Δεν έχει τόσο χρόνο όσο είχε παλιά.

Και δεν χάνει βάρος τόσο εύκολα όσο παλιά.

Παρόλα αυτά, η Κυριακή θα βρει έναν τρόπο να αγωνισθεί.

Τώρα η φίλη της Κυριακής μπαίνει στην ιστορία.

B) Η Κυριακή και η φίλη της ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Σήμερα, ο προπονητής τους τούς είπε ότι σύντομα πρόκειται να γίνει ένας αγώνας.

Τις θέλει να αγωνιστούν στην κατηγορία ελαφρών βαρών.

Ω εκ τούτου, η Κυριακή και η φίλη της θα πρέπει να αλλάξουν την δίαιτα τους.

Θα πρέπει επίσης να αρχίσουν να πηγαίνουν στο γυμναστήριο περισσότερο.

Τα κορίτσια πάντοτε αγαπούσαν την πάλη.

Όμως, γινόταν όλο και πιο δύσκολο όσο μεγάλωναν.

Δεν έχουν τόσο χρόνο, όσο είχαν παλιά.

Και δεν χάνουν βάρος τόσο εύκολα, όσο παλιά.

Παρόλα αυτά, η Κυριακή και η φίλη της θα βρουν έναν τρόπο να αγωνισθούν.

Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις για την ιστορία.

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Κυριακή ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Για πόσο ήταν η Κυριακή σε μια ομάδα πάλης?

Η Κυριακή ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια.

2) Σήμερα, ο προπονητής της τής είπε ότι πρόκειται σύντομα να γίνει ένας αγώνας.

Πότε πρόκειται να γίνει ο αγώνας?

Ο αγώνας πρόκειται να γίνει σύντομα.

3) Την θέλει να αγωνιστεί στην κατηγορία ελαφρών βαρών.

Πού την θέλει να αγωνιστεί?

Την θέλει να αγωνιστεί στην κατηγορία ελαφρών βαρών.

4) Ως εκ τούτου, η Κυριακή θα πρέπει να αλλάξει την δίαιτα της.

Τι θα πρέπει ως εκ τούτου να κάνει η Κυριακή?

Θα πρέπει να αλλάξει την δίαιτα της.

B) 5) Τα κορίτσια πάντοτε αγαπούσαν την πάλη.

Αγαπούσαν πάντοτε τα κορίτσια την πάλη?

Ναι, τα κορίτσια αγαπούσαν πάντοτε την πάλη.

6) Γινόταν όλο και πιο δύσκολο όσο μεγάλωναν.

Από πότε γινόταν όλο και πιο δύσκολο?

Γινόταν όλο και πιο δύσκολο όσο μεγάλωναν.

7) Δεν έχουν τόσο χρόνο, όσο είχαν παλιά.

Είχαν περισσότερο χρόνο παλιά?

Ναι, δεν έχουν τόσο χρόνο, όσο είχαν παλιά.

8) Παρόλα αυτά, η Κυριακή και η φίλη της θα βρουν έναν τρόπο να αγωνιστούν.

Θα βρουν η Κυριακή και η φίλη της έναν τρόπο να αγωνιστούν?

Ναι, παρόλα αυτά, η Κυριακή και η φίλη της θα βρουν έναν τρόπο να αγωνιστούν.

Αυτή η ιστορία μιλά για την Κυριακή, μια γυναίκα που ετοιμάζεται για έναν αγώνα πάλης. In dieser Geschichte geht es um den Sonntag, eine Frau, die sich auf einen Kampf vorbereitet. This story is about Kendra, a woman preparing for a wrestling competition. Esta es la historia de Kendra , una mujer que se prepara para una competencia de lucha libre. Tämä tarina kertoo sunnuntaista, naisesta, joka valmistautuu painiotteluun. Cette histoire est celle de Sunday, une femme qui se prépare pour un combat de catch. Questa storia parla di domenica, una donna che si prepara a un combattimento. この 話 は レスリング の 試合 の 準備 を して いる 女性 、 ケン ドラ に ついて です 。 다음은 레슬링 대회를 준비중인 제연이라는 여성에 관한 이야기입니다. Dit verhaal gaat over Zondag , een vrouw die zich voorbereidt op een gevecht. Ta historia dotyczy niedzieli, kobiety przygotowującej się do bójki. Esta história é sobre Kendra , uma mulher que se prepara para uma competição de luta livre. Эта история рассказывает о воскресенье, женщина готовится к бою. 这个 故事 关于 肯德亚 , 一个 正在 准备 摔跤 比赛 的 一个 女人 的 故事 。

A) Η Κυριακή ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια. A) Carola ist seit etwa fünfzehn Jahren in einem Wrestling-Team. A) Kendra's been on a wrestling team for about fifteen years. A) Kendra ha estado en un equipo de lucha libre desde hace unos 15 años. A) Sunday fait partie d'une équipe de catch depuis une quinzaine d'années. A) Sunday è in una squadra di wrestling da circa quindici anni. A ) ケン ドラ は 15 年間 レスリング の チーム に 所属 して います 。 A) 제연은 15년간 레슬링 팀에 있었습니다. A) Zondag zit ongeveer vijftien jaar in een worstelteam. A) Niedziela była w drużynie zapaśniczej przez około piętnaście lat. A) Kendra esteve em uma equipe de luta livre por cerca de quinze anos. А) Сандей уже 15 лет состоит в команде по реслингу. A) 肯德亚 已经 在 一个 摔跤 队 15 年 了 。

Σήμερα, ο προπονητής της τής είπε ότι σύντομα πρόκειται να γίνει  ένας αγώνας. Heute sagte ihr Trainer, dass ein Wettbewerb bevorsteht. Today, her coach told her there is a competition coming up. Hoy, su entrenador le dijo que se acerca una competencia. Tänään hänen valmentajansa kertoi hänelle, että pian on tulossa ottelu. Aujourd'hui, son entraîneur lui a dit qu'il y aurait bientôt une compétition. Oggi, il suo coach le ha detto che c'è una competizione in arrivo. 今日 、 彼女 の コーチ は 彼女 に 試合 が ある こと を 話しました 。 오늘 그녀의 코치는 곧 대회가 있을 거라고 말해주었습니다. Vandaag zei haar coach dat er een wedstrijd aankomt. Dziś jej trener powiedział jej, że niedługo odbędzie się mecz. Hoje, seu treinador disse-lhe que existe uma competição. Сегодня её тренер сказал ей, что скоро соревнования. 今天 , 她 的 教练 告诉 她 最近 有 一个 比赛 。

Την θέλει να αγωνιστεί στην κατηγορία ελαφρών βαρών. Er will, dass sie in einer niedrigeren Gewichtsklasse antreten kann. He wants her to compete in a lower weight class. Él quiere que ella compita en la categoría de menor peso. Il souhaite qu'elle participe mais dans une catégorie de poids en-dessous de son poids actuel. Vuole che lei competa in una classe di peso inferiore. 彼 は 彼女 に より 体重 の 軽い クラス で 試合 する こと を 望んで います 。 그는 제연이 경량 체급에 출전하기를 바랍니다. Hij wil dat ze in de lagere gewichtsklasse meedoet. Chce, żeby startowała w lekkiej dywizji. Ele quer que ela compita em uma classe de peso mais baixa. Он хочет, чтобы она соревновалась в лёгкой весовой категории. 他 想 让 她 参加 低 重量 组 的 比赛 。

Ως εκ τούτου, η Κυριακή θα πρέπει να αλλάξει την δίαιτα της. Infolgedessen wird Carola ihre Ernährung umstellen müssen. As a result, Kendra will have to change her diet. Como resultado, Kendra tendrá que cambiar su dieta. Siksi Sundayn on muutettava ruokavaliotaan. En conséquence, Sunday devra changer son régime alimentaire. Di conseguenza, Sunday dovrà cambiare la sua dieta. 結果 、 ケン ドラ は 食生活 を 変更 しなければ なら ない でしょう 。 따라서 제연은 식단을 바꿔야 할 겁니다. Daarom moet Zondag anders gaan eten. Dlatego niedziela powinna zmienić jej dietę. Como resultado, Kendra terá que mudar sua dieta. В результате Сандей должна будет поменять свою диету. 这样的话 , 肯德亚 就要 改变 她 的 饮食 。

Θα πρέπει επίσης να αρχίσει να πηγαίνει στο γυμναστήριο περισσότερο. Sie wird auch anfangen müssen, öfter ins Fitnessstudio zu gehen. He should also start going to the gym more. Ella también tendrá que empezar a ir al gimnasio más seguido. Elle devra également commencer à aller au gymnase plus souvent. Dovrà inoltre iniziare ad andare più spesso in palestra. 彼女 は さらに ジム に 行き 始め なければ なら ない でしょう 。 그녀는 또한 체육관에 더 많이 나가야 할 겁니다. Ze moet ook vaker naar de sportschool. Ela também terá que começar a ir mais ao ginásio. Она также должна будет чаще посещать спортзал. 她 也 要 开始 更 常常 去 健身房 。

Η Κυριακή πάντοτε αγαπούσε την πάλη. Carola liebte das Ringen schon immer. Kendra has always loved wrestling. Kendra siempre ha amado la lucha libre. Sunday a toujours aimé la lutte. Sunday ha sempre amato il wrestling. ケン ドラ は いつも レスリング を 愛して いました 。 제연은 항상 레슬링을 사랑했습니다. Zondag is altijd dol geweest op worstelen. Kendra sempre gostou do luta. Карине всегда нравился реслинг. 肯德亚 一直 喜爱 摔跤 。

Όμως, γινόταν όλο και πιο δύσκολο, όσο μεγάλωνε. Allerdings ist es schwieriger geworden, seit sie älter geworden ist. However, it's gotten more difficult as she's gotten older. Sin embargo, se ha vuelto más difícil en la medida en que pasan los años. Mutta se kävi yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi hänen vanhetessaan. Cependant, c'est devenu plus difficile à mesure qu'elle vieillissait. Tuttavia, sta diventando più difficile man mano che si invecchia. しかし 彼女 が 年齢 を 重ねる ほど 難しく なって きました 。 하지만 나이가 들면서 점점 더 어려워졌습니다. Maar het is moeilijker geworden nu ze ouder is. Ale z wiekiem stawał się coraz trudniejszy. No entanto, ficou mais difícil à medida que envelheceu. Однако, с возрастом ей становится всё труднее. 但是 , 随着 她 年龄 增长 摔跤 也 越来越 难 了 。

Δεν έχει τόσο χρόνο όσο είχε παλιά. Sie hat nicht mehr so viel Zeit wie früher. She doesn't have as much time as she used to. Ella no tiene tanto tiempo como solía tenerlo antes. Hänellä ei ole enää niin paljon aikaa kuin ennen. Elle n'a plus autant de temps qu'auparavant. Non ha più così tanto tempo come una volta. 彼女 は 以前 ほど 時間 が ありません 。 그녀는 예전처럼 많은 시간을 내지 못합니다. Ze heeft niet meer zoveel tijd als vroeger. Nie ma już tyle czasu, ile kiedyś. Ela não tem tanto tempo quanto costumava ter. У нее не так много времени, как раньше. 她 没有 像 以前 那么 多 时间 了 。

Και δεν χάνει βάρος τόσο εύκολα όσο παλιά. Und sie nimmt nicht mehr so leicht ab wie früher. And she doesn't lose weight as easily as she used to. Y no pierde peso tan fácilmente como solía hacerlo. Et elle ne perd pas de poids aussi facilement qu'avant. E non perde peso facilmente come una volta. そして 彼女 は 以前 ほど 簡単に 体重 を 落とせません 。 그리고 예전처럼 쉽게 체중을 감량하지 못합니다. En ze valt niet meer zo makkelijk af. I nie schudnie tak łatwo jak wcześniej. E ela não perde peso com a mesma facilidade que costumava perder. И она не так легко сбрасывает вес, как раньше. 她 也 没有 像 以前 那样 容易 减肥 了 。

Παρόλα αυτά, η Κυριακή θα βρει έναν τρόπο να αγωνισθεί. Dennoch wird Carola eine Möglichkeit finden, zu konkurrieren. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Aún así, Kendra encontrará la manera de competir. Néanmoins, Sunday trouvera un moyen de participer à la compétition. Ciò nonostante Sunday troverà un modo per competere. にもかかわらず ケンドラ は 試合 に 臨む 方法 を 見つける でしょう 。 그럼에도 불구하고 제연은 출전할 방법을 찾을 겁니다. Toch zal Zondag meedoen aan de wedstrijd. Jednak niedziela znajdzie sposób na walkę. No entanto, Kendra encontrará uma maneira de competir. Тем не менее, Сандей найдёт способ побороться. 尽管如此 , 肯德亚 会 找到 一个 去 比赛 的 方法 。

Τώρα η φίλη της Κυριακής μπαίνει στην ιστορία. Nachfolgend ist auch Carolas Freundin Teil der Geschichte. Now Kendra's friend is in the story. Ahora la misma historia contada de una forma distinta. Nyt sunnuntain ystävä jää historiaan. Maintenant, l'ami de Sunday fait aussi partie de l'histoire. Ora la ragazza di domenica fa la storia. さて 、 ケン ドラ の 友達 の 話 に なります 。 이번에는 제연의 친구가 이야기에 등장합니다. Nu gaat het verhaal over Zondag en haar vriendin. Teraz dziewczyna Sunday tworzy historię. Agora a namorada de domingo está entrando na história. Теперь воскресная девушка уходит в историю. 现在 这个 故事 关于 肯德亚 的 朋友 。

B) Η Κυριακή και η φίλη της ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια. B) Carola und ihre Freundin sind seit etwa fünfzehn Jahren in einem Wrestling-Team. B) Kendra and her friend have been on a wrestling team for about fifteen years. B) Kendra y su amiga han estado en un equipo de lucha libre desde hace unos 15 años. B) Sunday et son amie font partie d'une équipe de catch depuis une quinzaine d'années. B)Sunday e la sua amica sono in una squadra di wrestling da circa 15 anni. B ) ケン ドラ と 彼 ら の 友達 は 15 年間 レスリング の チーム に 所属 して います 。 B) 제연과 그 친구는 15년간 레슬링 팀에 있었습니다. B) Zondag en haar vriendin zitten al bijna vijftien jaar in een worstelteam. B) Kendra e sua amiga estiveram em uma equipe de luta livre por cerca de quinze anos. Б) Сандей и её подруга уже 15 лет в команде по реслингу. B) 肯德亚 和 她 的 朋友 在 一个 摔跤 队 15 年 了 。

Σήμερα, ο προπονητής τους τούς είπε ότι σύντομα πρόκειται να γίνει ένας αγώνας. Heute sagte ihr Trainer, dass ein Wettbewerb bevorsteht. Today, their coach told them there is a competition coming up. Hoy, su entrenador les dijo que se acerca una competencia. Aujourd'hui, leur entraîneur leur a dit qu'il y aurait bientôt une compétition. Oggi, il loro allenatore gli ha detto che c'è una competizione in arrivo. 今日 、 彼 ら の コーチ は 彼 ら に 試合 が ある こと を 話しました 。 오늘 그들의 코치는 곧 대회가 있을 거라고 말해주었습니다. Vandaag zei hun coach dat er een wedstrijd aankomt. Hoje, seu treinador disse-lhes que há uma competição chegando. Сегодня их тренер сказал им, что скоро соревнования. 今天 , 她们 的 教练 告诉 他们 最近 有 一个 比赛 。

Τις θέλει να αγωνιστούν στην κατηγορία ελαφρών βαρών. Er möchte, dass sie in einer niedrigeren Gewichtsklasse konkurrieren. He wants them to compete in a lower weight class. Él quiere que ellas compitan en la categoría de menor peso. Il souhaite qu'elles participent mais dans une catégorie de poids en-dessous de leur poids actuel. Vuole che competano in una classe di peso inferiore. 彼 は 彼 ら に より 体重 の 軽い クラス で 試合 する こと を 望んで います 。 그는 그들이 경량 체급에 출전하기를 바랍니다. Hij wil dat ze in de lagere gewichtsklasse meedoen. Chce by rywalizowali w lekkiej dywizji. Ele quer que elas competitam em uma classe de peso mais baixa. Он хочет, чтобы они соревновались в лёгкой весовой категории. 他 想 让 她们 参加 低 重量 组 的 比赛 。

Ω εκ τούτου, η Κυριακή και η φίλη της θα πρέπει να αλλάξουν την δίαιτα τους. Infolgedessen müssen Carola und ihre Freundin ihre Ernährung umstellen. As a result, Kendra and her friend will have to change their diet. Como resultado, Kendra y su amiga tendrían que cambiar su dieta. Siksi Sundayn ja hänen ystävänsä on muutettava ruokavaliotaan. En conséquence, Sunday et son amie devront changer leur régime alimentaire. Di conseguenza, Sunday e la sua amica dovranno cambiare dieta. 結果 、 ケン ドラ と 友達 は 食生活 を 変更 しなければ なら ない でしょう 。 따라서 그들은 식단을 바꿔야 할 겁니다. Daarom moeten Zondag en haar vriendin anders gaan eten. Como resultado, Kendra e sua amiga terão que mudar sua dieta. В результате Сандей с подругой должны будут поменять свои диеты. 这样的话 , 肯德亚 和 她 的 朋友 就要 改变 她们 的 饮食 。

Θα πρέπει επίσης να αρχίσουν να πηγαίνουν στο γυμναστήριο περισσότερο. Sie müssen auch anfangen, öfter ins Fitnessstudio zu gehen. They will also have to start going to to the gym more. Ellas también tendrán que empezar a ir al gimnasio más seguido. Elles devront également commencer à aller au gymnase plus souvent. Devono inoltre iniziare ad andare più spesso in palestra. 彼 ら は さらに ジム に 行き 始め なければ なら ない でしょう 。 그들은 또한 체육관에 더 많이 나가야 할 겁니다. Ze moeten ook vaker naar de sportschool. Powinni też częściej chodzić na siłownię. Elas também terão que começar a ir mais ao ginásio. Они также должны будут чаще посещать спортзал. 她们 也 要 开始 更 常常 去 健身房 。

Τα κορίτσια πάντοτε αγαπούσαν την πάλη. Die Mädchen haben das Ringen schon immer geliebt. The girls have always loved wrestling. Ellas siempre han amado la lucha libre. Les filles ont toujours aimé la lutte. Le ragazze hanno sempre amato il wrestling. 女性 達 は いつも レスリング を 愛して いました 。 그들은 항상 레슬링을 사랑했습니다. De meiden zijn altijd dol geweest op worstelen. Dziewczyny zawsze kochały zapasy. As meninas sempre adoraram luta. Девушкам всегда нравился реслинг. 这些 女孩 一直 喜爱 摔跤 。

Όμως, γινόταν όλο και πιο δύσκολο όσο μεγάλωναν. Allerdings ist es mit zunehmendem Alter schwieriger geworden. However, it's gotten more difficult as they've gotten older. Sin embargo, se ha vuelto más difícil en la medida en que pasan los años. Cependant, c'est devenu plus difficile à mesure qu'elles vieillissaient. Tuttavia, sta diventando sempre più difficile man mano che si invecchia. しかし 彼 ら が 年齢 を 重ねる ほど 難しく なって きました 。 하지만 나이가 들면서 점점 더 어려워졌습니다. Maar het is moeilijker geworden nu ze ouder zijn. No entanto, ficou mais difícil à medida que envelheceram. Однако, с возрастом им становится всё труднее. 但是 , 随着 她们 年龄 的 增长 摔跤 也 越来越 难 了 。

Δεν έχουν τόσο χρόνο, όσο είχαν παλιά. Sie haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. They don't have as much time as they used to. Ellas no tienen tanto tiempo como solían tenerlo antes. Elles n'ont plus autant de temps qu'auparavant. Non hanno più così tanto tempo come una volta. 彼 ら は 以前 ほど 時間 が ありません 。 그들은 예전처럼 많은 시간을 내지 못합니다. Ze hebben niet meer zoveel tijd als vroeger. Elas não têm tanto tempo quanto costumavam ter. У них не так много времени, как раньше. 她们 没有 像 以前 那么 多 时间 了 。

Και δεν χάνουν βάρος τόσο εύκολα, όσο παλιά. Und sie verlieren nicht mehr so leicht an Gewicht wie früher. And they don't lose weight as easily as they used to. Y no pierden peso tan fácilmente como solían hacerlo. Et elles ne perdent pas de poids aussi facilement qu'avant. E non riescono a perdere peso così facilmente come una volta. そして 彼 ら は 以前 ほど 簡単に 体重 を 落とせません 。 그리고 예전처럼 쉽게 체중을 감량하지 못합니다. En ze vallen niet meer zo makkelijk af. I nie tracą na wadze tak łatwo jak kiedyś. E elas não perdem peso com a mesma facilidade que costumavam perder. И они не так легко сбрасывают вес, как раньше. 她们 也 没有 像 以前 那样 容易 减肥 了 。

Παρόλα αυτά, η  Κυριακή και η φίλη της θα βρουν έναν τρόπο να αγωνισθούν. Dennoch werden Carola und ihre Freundin eine Möglichkeit finden, zukonkurrieren. Nonetheless, Kendra and her friend will find a way to compete. Aún así, Kendra y su amiga encontrarán la manera de competir. Néanmoins, Sunday et son amie trouveront un moyen de participer à la compétition. Ciò nonostante Sunday e la sua amica troveranno un modo per competere にもかかわらず ケンドラ と 友達 は 試合 に 臨む 方法 を 見つける でしょう 。 그럼에도 불구하고 제연과 그 친구는 출전할 방법을 찾을 겁니다. Toch zullen Zondag en haar vriendin meedoen aan de wedstrijd. Jednak Sunday i jej koleżanka znajdą sposób na walkę. No entanto, Kendra e sua amiga encontrarão uma maneira de competir. Тем не менее, Сандей с подругой найдут способ побороться. 尽管如此 , 肯德亚 和 她 的 朋友 会 找到 一个 去 比赛 的 方法 。

Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις για την ιστορία. Hier sind einige Fragen zur Geschichte Next some questions about the story. Aquí hay algunas preguntas para la historia. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä tarinasta. Maintenant, quelques questions sur l'histoire. Qui di seguito alcune domande sulla storia. 次に その 話 に ついて いく つか 質問 です 。 이야기에 대한 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen over het verhaal. Aqui estão algumas perguntas para a história Вот несколько вопросов для рассказа 接下来 是 一些 关于 这个 故事 的 问题 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы 问题:

A) 1) Η Κυριακή ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια. A) 1) Carola ist seit etwa fünfzehn Jahren in einem Wrestling-Team. A) 1) Kendra's been on a wrestling team for about fifteen years. A) 1) Kendra ha estado en un equipo de lucha libre desde hace unos 15 años. A) 1) Sunday fait partie d'une équipe de catch depuis une quinzaine d'années. A)1) Sunday è nella squadra di wrestling da 15 anni. A) 1) ケン ドラ は 15 年間 レスリング の チーム に 所属 して います 。 A) 1) 제연은 15년간 레슬링 팀에 있었습니다. A) 1) Zondag zit ongeveer vijftien jaar in een worstelteam. A) 1) Niedziela była w drużynie zapaśniczej przez około piętnaście lat. A) 1) Kendra esteve em uma equipe de luta livre por cerca de quinze anos. А) 1) Сандей уже 15 лет в команде по реслингу. A) 1) 肯德亚 已经 在 一个 摔跤 队 15 年 了 。

Για πόσο ήταν η Κυριακή σε μια ομάδα πάλης? Wie lange ist Carola schon in einem Wrestling-Team? How long has Kendra been on a wrestling team? ¿Cuánto tiempo lleva Kendra en el equipo de lucha libre? Depuis combien de temps Sunday fait-elle partie d'une équipe de catch ? Da quanto tempo, Sunday è nella squadra di wrestling? ケンドラ は 何 年間 レスリング の チーム に 所属 して います か ? 제연은 얼마동안 레슬링 팀에 있었습니까? Hoe lang zit Zondag al in het worstelteam? Há quanto tempo Kendra esteve em uma equipe de luta livre? Как долго Сандей в команде по реслингу? 肯德亚 在 摔跤 队 多长时间 了 ?

Η Κυριακή ήταν σε μια ομάδα πάλης για περίπου δεκαπέντε χρόνια. Carola ist seit etwa fünfzehn Jahren in einem Wrestling-Team. Kendra's been on a wrestling team for about fifteen years. Kendra ha estado en un equipo de lucha libre desde hace unos 15 años. Sunday fait partie d'une équipe de catch depuis une quinzaine d'années. Sunday è nella squadra di wrestling da 15 anni. ケン ドラ は 15 年間 レスリング の チーム に 所属 して います 。 제연은 15년간 레슬링 팀에 있었습니다. Zondag zit ongeveer vijftien jaar in een worstelteam. Kendra esteve em uma equipe de luta livre por cerca de quinze anos. Сандей уже 15 лет в команде по реслингу. 肯德亚 已经 在 一个 摔跤 队 15 年 了 。

2) Σήμερα, ο προπονητής της τής είπε ότι πρόκειται σύντομα να γίνει ένας αγώνας. 2) Heute sagte ihr Trainer, dass es einen Wettbewerb geben wird. 2) Today, her coach told her there is a competition coming up. 2) Hoy, su entrenador le dijo que se acerca una competencia. 2) Aujourd'hui, son entraîneur lui a dit qu'il y aurait bientôt une compétition. 2) Oggi, il suo allenatore, le ha detto che c'è una competizione in arrivo. 2) 今日 、 彼女 の コーチ は 彼女 に 試合 が ある こと を 話しました 。 2) 오늘 그녀의 코치는 곧 대회가 있을 거라고 말해주었습니다. 2) Vandaag zei haar coach dat er een wedstrijd aankomt. 2) Dzisiaj jej trener powiedział jej, że niedługo odbędzie się mecz. 2) Hoje, seu treinador disse-lhe que existe uma competição. 2) Сегодня её тренер сказал ей, что скоро соревнования. 2) 今天 , 她 的 教练 告诉 她 最近 有 一个 比赛 。

Πότε πρόκειται να γίνει ο αγώνας? Wann gibt es einen Wettbewerb? When is there a competition? ¿Cuándo habrá una competencia? Quand est-ce-que la compétition aura lieu ? Quando c'è una competizione? いつ 試合 が あります か ? 대회가 언제 있습니까? Wanneer zal er een wedstrijd plaatsvinden? Kiedy odbędzie się mecz? Quando existe uma competição? Когда соревнования? 什么 时候 有 一个 比赛 ?

Ο αγώνας πρόκειται να γίνει σύντομα. Es steht bald ein Wettbewerb bevor. There is a competition coming up. Habrá una competencia muy pronto. Kilpailu järjestetään pian. La compétition aura lieu bientôt. c'è una competizione in arrivo. 試合 は これ から あります 。 대회는 곧 있을 겁니다. Vandaag zei haar coach dat er een wedstrijd aankomt. Há uma competição chegando. Соревнования скоро. 最近 有 一个 比赛 。

3) Την θέλει να αγωνιστεί στην κατηγορία ελαφρών βαρών. 3) Er möchte, dass sie in einer niedrigeren Gewichtsklasse antreten kann. 3) He wants her to compete in a lower weight class. 3) Él quiere que ella compita en la categoría de menor peso. 3) Il souhaite qu'elle participe mais dans une catégorie de poids en-dessous de son poids actuel. 3) Vuole che competa in una classe di peso inferiore. 3) 彼 は 彼女 に より 体重 の 軽い クラス で 試合 する こと を 望んで います 。 3) 그는 제연이 경량 체급에 출전하기를 바랍니다. 3) Hij wil dat ze in de lagere gewichtsklasse meedoet. 3) Ele quer que ela compita em uma classe de peso menor. 3) Он хочет, чтобы она поборолась в лёгкой весовой категории. 3) 他 想 让 她 参加 低 重量 组 的 比赛 。

Πού την θέλει να αγωνιστεί? Er will, dass sie wie konkurriert? How does he want her to compete? ¿En cuál categoría quiere él que Kendra compita? Comment souhaite-t-il qu'elle participe ? Come vuole che competa? 彼 は 彼女 に どんな 試合 を 望んで います か ? 그는 그녀가 어떤 체급에 출전하기를 바랍니까? In welke gewichtsklasse wil hij dat ze meedoet? Como ele quer que ela venha a competir? Как он хочет, чтобы она боролась? 他 想 让 她 参加 什么 比赛 ?

Την θέλει να αγωνιστεί στην κατηγορία ελαφρών βαρών. Er will, dass sie in einer niedrigeren Gewichtsklasse konkurriert. He wants her to compete in a lower weight class. Él quiere que ella compita en la categoría de menor peso. Il souhaite qu'elle participe mais dans une catégorie de poids en-dessous de son poids actuel. Vuole che competa in una classe di peso inferiore. 彼 は 彼女 に より 体重 の 軽い クラス で 試合 する こと を 望んで います 。 그는 제연이 경량 체급에 출전하기를 바랍니다. Hij wil dat ze in de lagere gewichtsklasse meedoet. Ele quer que ela compita em uma classe de peso mais baixa. Он хочет, чтобы она боролась в лёгкой весовой категории. 他 想 让 她 参加 低 重量 组 的 比赛 。

4) Ως εκ τούτου, η Κυριακή θα πρέπει να αλλάξει την δίαιτα της. 4) Infolgedessen muss Carola ihre Ernährung umstellen. 4) As a result, Kendra will have to change her diet. 4) Como resultado, Kendra tendrá que cambiar su dieta. 4) En conséquence, Sunday devra changer son régime alimentaire. 4) Di conseguenza, Sunday dovrà cambiare la sua dieta. 4) 結果 、 ケン ドラ は 食 生活 を 変更 しなければ なら ない でしょう 。 4) 따라서 제연은 식단을 바꿔야 할 겁니다. 4) Daarom zal Zondag anders moeten gaan eten. 4) Como resultado, Kendra terá que mudar sua dieta. 4) В результате Сандей должна будет поменять свою диету. 4) 这样的话 , 肯德亚 就要 改变 她 的 饮食 。

Τι θα πρέπει ως εκ τούτου να κάνει η Κυριακή? Was wird Carola als Folge davon tun müssen? What will Kendra have to do as a result? ¿Qué tendrá que hacer Kendra como resultado? Que devra faire Sunday en conséquence? Cosa dovrà fare Sunday , di conseguenza? 結果 、 ケン ドラ は 何 を しなければ なら ない でしょう か ? 따라서 제연은 무엇을 해야 할까요? Wat moet Zondag daarom doen? O que Kendra terá que fazer ? Что должна будет сделать Сандей в результате? 肯德亚 要 做 什么 ?

Θα πρέπει να αλλάξει την δίαιτα της. Sie wird ihre Ernährung umstellenmüssen. She will have to change her diet. Como resultado, Kendra tendrá que cambiar su dieta. Elle devra changer son régime alimentaire. Dovrà cambiare la sua dieta. 彼女 は 食 生活 を 変更 しなければ なら ない でしょう 。 제연은 식단을 바꿔야 할 겁니다. Ze zal anders moeten gaan eten. Musi zmienić dietę. Ela terá que mudar sua dieta. Она должна будет поменять свою диету. 她 要 改变 她 的 饮食 。

B) 5) Τα κορίτσια πάντοτε αγαπούσαν την πάλη. B) 5) Die Mädchen haben das Ringen schon immer geliebt. B) 5) The girls have always loved wrestling. B) 5) Ellas siempre han amado la lucha libre. B) 5) Les filles ont toujours aimé la lutte. B) 5) Le ragazze hanno sempre amato il wrestling. B) 5) 女性 達 は いつも レスリング を 愛して いました 。 B) 5) 그들은 항상 레슬링을 사랑했습니다. B) 5) De meiden zijn altijd dol geweest op worstelen. B) 5) Dziewczyny zawsze kochały zapasy. B) 5) As meninas sempre amaram luta livre. Б) 5) Девушкам всегда нравился реслинг. B) 5) 这些 女孩 一直 喜爱 摔跤 。

Αγαπούσαν πάντοτε τα κορίτσια την πάλη? Haben die Mädchen schon immer das Ringen geliebt? Have the girls always loved wrestling? ¿Ellas siempre han amado la lucha libre? Est-ce-que les filles ont toujours aimé la lutte ? Le ragazze hanno sempre amato il wrestling? 女性 達 は いつも レスリング を 愛して いました か ? 그들은 항상 레슬링을 사랑했나요? Zijn de meiden altijd dol geweest op worstelen? As meninas sempre gostaram da luta livre? Девушки всегда любили реслинг? 这些 女孩 一直 喜爱 摔跤 吗 ?

Ναι, τα κορίτσια αγαπούσαν πάντοτε την πάλη. Ja, die Mädchen haben es schon immer geliebt, zu ringen. Yes, the girls have always loved wrestling. Sí, ellas siempre han amado la lucha libre. Oui, filles ont toujours aimé la lutte. Si, Le ragazze hanno sempre amato il wrestling. はい 、 女性 達 は いつも レスリング を 愛して いました 。 네, 그들은 항상 레슬링을 사랑했습니다. Ja, de meiden zijn altijd dol geweest op worstelen. Sim, as meninas sempre amaram luta livre. Да, девушкам всегда нравился реслинг. 对 , 这些 女孩 一直 喜欢 摔跤 。

6) Γινόταν όλο και πιο δύσκολο όσο μεγάλωναν. 6) Es ist schwieriger geworden, seit sie älter geworden sind. 6) It's gotten more difficult as they've gotten older. 6) Se ha vuelto más difícil en la medida en que pasan los años. 6) C'est devenu plus difficile à mesure qu'elles vieillissaient. 6) Sta diventando sempre più difficile man mano che si invecchia. 6) 彼 ら が 年齢 を 重ねる ほど 難しく なって きました 。 6) 나이가 들면서 점점 더 어려워졌습니다. 6) Het is moeilijker geworden nu ze ouder zijn. 6) Z wiekiem było coraz trudniej. 6) Ficou mais difícil à medida que envelheceram. 6) С возрастом им становится всё труднее. 6) 随着 她们 年龄 的 增长 摔跤 也 越来越 难 了 。

Από πότε γινόταν όλο και πιο δύσκολο? Seit wann ist es schwieriger geworden? Since when has it gotten more difficult? ¿Desde cuándo se ha vuelto más difícil? Depuis quand est-ce devenu plus difficile ? Da quando sta diventando più difficile? いつ から 、 レスリング が より 難しく なって きました か ? 언제부터 점점 더 어려워졌나요? Sinds wanneer is het moeilijker geworden? Od kiedy to staje się coraz trudniejsze? Desde quando ficou mais difícil? С каких пор становится труднее? 从 什么 时候 开始 越来越 难 了 ?

Γινόταν όλο και πιο δύσκολο όσο μεγάλωναν. Es ist schwieriger geworden, seit sie älter geworden sind. It's gotten more difficult as they've gotten older. Se ha vuelto más difícil en la medida en que pasan los años. C'est devenu plus difficile à mesure qu'elles vieillissaient. Sta diventando sempre più difficile man mano che si invecchia. 彼 ら が 年齢 を 重ねる ほど 難しく なって きました 。 나이가 들면서 점점 더 어려워졌습니다. Het is moeilijker geworden nu ze ouder zijn. Z wiekiem było coraz trudniej. Ficou mais difícil quando envelheceram. С возрастом становится всё труднее. 随着 她们 年龄 的 增长 摔跤 也 越来越 难 了 。

7) Δεν έχουν τόσο χρόνο, όσο είχαν παλιά. 7) Sie haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. 7) They don't have as much time as they used to. 7) Ellas no tienen tanto tiempo como solían tenerlo antes. 7) Elles n'ont plus autant de temps qu'auparavant. 7) Non hanno più così tanto tempo come una volta. 7) 彼 ら は 以前 ほど 時間 が ありません 。 7) 그들은 예전처럼 많은 시간을 내지 못합니다. 7) Ze hebben niet meer zoveel tijd als vroeger. 7) Nie mają tyle czasu, ile kiedyś. 7) Elas não têm tanto tempo quanto costumavam. 7) У них не так много времени, как раньше. 7) 她们 没有 像 以前 那么 多 时间 了 。

Είχαν περισσότερο χρόνο παλιά? Hatten sie früher mehr Zeit? Did they used to have more time? ¿Solían tener más tiempo? Avaient-elles plus de temps auparavant? Una volta avevano più tempo? 彼 ら は 以前 ほど 時間 が ありました か ? 그들은 예전에 시간을 더 많이 낼 수 있었나요? Hadden ze vroeger meer tijd? Czy mieli więcej czasu? Elas costumavam ter mais tempo? У них раньше было больше времени? 她们 以前 有 更 多 时间 吗 ?

Ναι, δεν έχουν τόσο χρόνο, όσο είχαν παλιά. Ja, sie haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. Yes, they don't have as much time as they used to. Sí, pero ahora ellas no tienen tanto tiempo como solían tenerlo antes. Oui, mais maintenant elles n'ont plus autant de temps qu'auparavant. Si, non hanno più molto tempo come una volta. はい 、 彼 ら は 以前 ほど 時間 が ありません 。 네, 그들은 예전처럼 많은 시간을 내지 못합니다. Ja, ze hebben niet meer zoveel tijd als vroeger. Sim, elas não têm tanto tempo quanto costumavam. У них теперь не так много времени, как раньше. 对 , 她们 没有 像 以前 那么 多 时间 了 。

8) Παρόλα αυτά, η Κυριακή και η φίλη της θα βρουν έναν τρόπο να αγωνιστούν. 8) Dennoch werden Carola und ihre Freundin eine Möglichkeit finden, sich zu behaupten. 8) Nonetheless, Kendra and her friend will find a way to compete. 8) Aún así, Kendra y su amiga encontrarán la manera de competir. 8) Néanmoins, Sunday et son amie trouveront un moyen de participer à la compétition. 8) Ciò nonostante Sunday e la sua amica troveranno un modo per competere. 8) にもかかわらず ケンドラ と 友達 は 試合 に 臨む 方法 を 見つける でしょう 。 8) 그럼에도 불구하고 제연과 그 친구는 출전할 방법을 찾을 겁니다. 8) Toch zullen Zondag en haar vriendin meedoen aan de wedstrijd. 8) Niemniej jednak Sunday i jej koleżanka znajdą sposób na walkę. 8) No entanto, Kendra e sua amiga encontrarão uma maneira de competir. 8) Тем не менее, Сандей с подругой найдут способ побороться. 8) 尽管如此 , 肯德亚 和 她 的 朋友 会 找到 一个 去 比赛 的 方法 。

Θα βρουν η Κυριακή και η φίλη της έναν τρόπο να αγωνιστούν? Werden Carola und ihre Freundin eine Möglichkeit finden, zu konkurrieren? Will Kendra and her friend find a way to compete? ¿Encontrarán Kendra y su amiga la manera de competir? Est-ce-que Sunday et son amie trouveront un moyen de participer à la compétition ? Sunday e la sua amica, troveranno un modo per competere? ケンドラ と 友達 は 試合 に 臨む 方法 を 見つける でしょう か ? 제연과 그 친구는 출전할 방법을 찾을까요? Zullen Zondag en haar vriendin toch meedoen aan de wedstrijd? Será que Kendra e sua amiga encontrarão uma maneira de competir? Сандей со своей подругой найдут способ побороться? 肯德亚 和 她 的 朋友 会 找到 一个 去 比赛 的 方法 吗 ?

Ναι, παρόλα αυτά, η Κυριακή και η φίλη της θα βρουν έναν τρόπο να αγωνιστούν. Ja, trotzdem werden Carola und ihre Freundin einen Weg finden, zu konkurrieren. Yes, nonetheless, Kendra and her friend will find a way to compete. Sí, Aún así, Kendra y su amiga encontrarán la manera de competir. Oui,Sunday et son amie trouveront un moyen de participer à la compétition. Si, ciò nonostante, Sunday e la sua amica troveranno un modo per competere. はい 、 にもかかわらず ケンドラ と 友達 は 試合 に 臨む 方法 を 見つける でしょう 。 네, 그럼에도 불구하고 제연과 그 친구는 출전할 방법을 찾을 겁니다. Ja, toch zullen Zondag en haar vriendin meedoen aan de wedstrijd. Tak, niemniej jednak Sunday i jej przyjaciółka znajdą sposób na walkę. Sim, Kendra e sua amiga encontrarão uma maneira de competir. Да, Сандей с подругой в любом случае найдут способ побороться. 对 , 尽管如此 , 肯德亚 和 她 的 朋友 会 找到 一个 去 比赛 的 方法 。