×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 52 - Η εγγονή μου μόλις απέκτησε μωρό!

Η επόμενη ιστορία μιλάει για μια γυναίκα που έγινε γιαγιά.

A) Η εγγονή μου μόλις απέκτησε μωρό!

Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι μας σήμερα ώστε να μπορέσουμε να τον συναντήσουμε για πρώτη φορά.

Είχα ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά.

Είχε μικροσκοπικά δάχτυλα χεριών και ποδιών, και δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης.

Πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε, και ακόμη εγώ βοήθησα στην αλλαγή της πάνας του μια φορά.

Αυτή τη στιγμή, αισθανόμουν ευτυχισμένη που ήμουν μια μεγάλη γυναίκα με ενήλικα παιδιά.

Δεν μου λείπει καθόλου το να αλλάζω τις πάνες της κόρης μου.

Τώρα η ίδια ιστορία αλλιώς.

B) Η σύζυγος τους εγγονού μου μόλις απέκτησε μωρό!

Έφεραν τον μικρό γιο τους στο σπίτι μας σήμερα ώστε να μπορέσουμε να το συναντήσουμε για πρώτη φορά.

Είχαμε ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά.

Είχε μικροσκοπικά δάχτυλα χεριών και ποδιών, και δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης.

Πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε, και ακόμη βοηθήσαμε στην αλλαγή της πάνας του μια φορά.

Αυτή τη στιγμή, αισθανόμασταν ευτυχισμένοι που μεγάλοι γονείς με ενήλικα παιδιά.

Δεν μας λείπει καθόλου το να αλλάζουμε την πάνα της κόρης μας.

Θα διαβάσω μερικές ερωτήσεις για την ιστορία τώρα.

Απάντησε κι εσύ φωναχτά αν θέλεις.

Ερωτήσεις:

A) 1) Η εγγονή της μόλις απέκτησε ένα μωρό!

Ποιος μόλις απέκτησε ένα μωρό?

Η εγγονή της μόλις απέκτησε μωρό!

2) Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι τους σήμερα.

Πού έφερε τον μικρό γιο της?

Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι τους.

3) Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι τους σήμερα, ώστε να μπορέσουν να τον συναντήσουν για πρώτη φορά.

Γιατί έφερε τον μικρό γιο της?

Ώστε να μπορέσουν να τον συναντήσουν για πρώτη φορά.

4) Είχε ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά.

Τι είχε ξεχάσει?

Είχε ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά.

B) 5) Δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης.

Έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης?

Όχι, δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης.

6) Πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε.

Τον κράτησε μόνο ένα πρόσωπο?

Όχι, πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε.

7) Βοήθησαν ακόμη στην αλλαγή της πάνας μια φορά.

Σε τι άλλο βοήθησαν?

Βοήθησαν ακόμη στην αλλαγή της πάνας μια φορά.

8) Δεν τους λείπει καθόλου το να αλλάζουν τις πάνες της κόρης τους.

Τι δεν τους λείπει καθόλου?

Δεν τους λείπει καθόλου το να αλλάζουν τις πάνες της κόρης τους.

Η επόμενη ιστορία μιλάει για μια γυναίκα που έγινε γιαγιά. Die folgende Geschichte handelt von einer Frau, die Großmutter wurde. The next story talks about a woman who became a grandmother. Esta es la historia de una mujer que se ha convertido en abuela. Seuraava tarina kertoo naisesta, josta tuli isoäiti. La prochaine histoire est à propos d'une femme devenue grand-mère. La seguente storia parla di una donna che è diventata nonna. 次の 話 は おばあ さん に なった 一 人 の 女性 に ついて です 。 다음은 증조 할머니가 된 한 여성에 관한 이야기입니다. Het volgende verhaal gaat over een vrouw die grootmoeder werd. A história a seguir é sobre uma mulher que se tornou avó. Следующая история о женщине, которая стала бабушкой. 这是 一个 女人 成为 姥姥 的 故事 。

A) Η εγγονή μου μόλις απέκτησε μωρό! A) Meine Enkelin hat gerade ein Baby bekommen! A) My granddaughter has just acquired a baby! A) ¡Mi nieta acaba de tener un bebé! A) Tyttärentyttäreni sai juuri vauvan! A) Ma petite-fille vient d'avoir un bébé ! A)Mia nipote ha appena avuto un bambino! A ) 私 の 孫 が 赤ちゃん を 産みました ! A)우리 손녀가 막 아이를 낳았어! A) Mijn kleindochter is onlangs bevallen! A) Minha neta acabou de ter um bebê! А) Моя внучка недавно родила! A) 我 的 孙女 刚生 了 一个 孩子 !

Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι μας σήμερα ώστε να μπορέσουμε να τον συναντήσουμε για πρώτη φορά. Sie hat heute ihren kleinen Sohn zu uns nach Hause gebracht, damit wir ihn zum ersten Mal sehen können. She brought her little son to our house today so we can meet him for the first time. Hoy trajo a nuestra casa a su bebé,así que pudimos conocerlo por primera vez. Elle a amené son bébé chez nous aujourd'hui afin que nous puissions le voir pour la première fois. Oggi ha portato il suo bambino a casa nostra così abbiamo potuto incontrarlo per la prima volta. 孫 は 今日 彼女 の 息子 が 生まれ 初めて 私 達 の 家 で 彼 に 会いました 。 손녀가 오늘 우리 집에 아들을 데려와서 우리는 그 아기를 처음으로 봤어. Ze heeft haar zoontje vandaag meegenomen naar ons huis, zodat we hem voor het eerst konden ontmoeten. Ela trouxe seu bebê na nossa casa hoje então pudemos encontrá-lo pela primeira vez. Она сегодня принесла своего новорождённого сына к нам домой, так что мы смогли впервые с ним познакомиться. 今天 她 带 她 的 儿子 来 我们 的 家 ,这样 我们 第一次 见到 他 。

Είχα ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά. Ich hatte vergessen, wie winzig kleine Babys sein können. I had forgotten how tiny the babies could be. Había olvidado lo pequeños que pueden ser los bebés. Olin unohtanut, miten pieniä vauvat voivat olla. J'avais oublié à quel point les bébés pouvaient être minuscule. Avevo dimenticato quanto piccoli potessero essere i bambini 赤ちゃん が こんなに 小さい なんて 私 は 忘れて いました 。 아기들이 얼마나 작은지 잊고 있었어. Ik was vergeten hoe klein baby's konden zijn. Zapomniałam, jak małe mogą być dzieci. Eu tinha esquecido como pequenos bebês poderiam ser. Я уже забыла, какими крошечными могут быть дети. 我 忘 了 小宝宝 是 多么 小 。

Είχε μικροσκοπικά δάχτυλα χεριών και ποδιών, και δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης. Er hatte winzige Finger und Zehen und er weinte nicht sehr viel, während er zu Besuch war. He had tiny fingers and toes, and did not cry much during the visit. Él tenía los dedos de las manos y los pies pequeños,y no lloró mucho durante la visita. Il avait de tout petit doigts et orteils,et il n'a pas beaucoup pleuré pendant sa visite. Aveva piccole dita delle mani e dei piedi, e non ha pianto molto durante la visita. 彼 は とても 小さな 指 と つま先 で 、 家 を 訪ねて いる 間 あまり 泣きません でした 。 아기의 손가락과 발가락은 자그마했는데 여기 와있는 동안 별로 울지도 않았어. Hij had kleine vingers en tenen, en hij huilde niet veel tijdens het bezoek. Miał małe palce u rąk i nóg i nie płakał zbyt wiele podczas wizyty. Ele tinha pequenos dedos nas mãos e nos pés, e ele não chorou muito enquanto nos visitava. У него были крошечные пальцы рук и ног, и он не очень сильно плакал, пока был у нас. 他 的 手指 和 脚趾 都 很小 ,而且 他来 的 时候 没 怎么 哭 。

Πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε, και ακόμη εγώ βοήθησα στην αλλαγή της πάνας του μια φορά. Wir haben ihn abwechselnd gehalten und getragen,und ich habe sogar einmal geholfen, seine Windeln zu wechseln. We took a turn to keep him, and I still helped change his diaper once. Nos turnamos para cargarlo y sostenerlo,incluso ayudé a cambiar su pañal una vez. Pidimme häntä vuorotellen sylissä, ja autoin jopa kerran vaipanvaihdossa. Nous le tenions et le transportions à tour de rôle,et j'ai même aidé à changer sa couche une fois. Abbiamo fatto a turno per prenderlo e tenerlo in braccio, e una volta ho anche aiutato a cambiargli il pannolino. 私 達 は 赤ちゃん を 抱っこ したり 運んだり しました , そして 一 度 は おむつ を 取り替えました 。 우리는 번갈아가며 아기를안고 들고 있었고 심지어 한번은 내가 기저귀를 가는 것도 도왔지. We droegen hem en hielden hem om de beurt vast, en ik heb een keer geholpen om zijn luier te verschonen. Na zmianę go przytulaliśmy i nawet ja raz pomogłem zmienić mu pieluchę. Nos revezamos dando colo para ele, e até ajudei a mudar sua fralda uma vez. Мы по очереди держали и носили его на руках, и я даже один раз помогла сменить ему подгузник. 我们 轮流 抱抱 他 ,我 甚至 还 帮 着 换 了 一次 他 的 尿布 。

Αυτή τη στιγμή, αισθανόμουν ευτυχισμένη που ήμουν μια μεγάλη γυναίκα με ενήλικα παιδιά. In diesem Moment war ich glücklich, eine ältere Frau mit erwachsenen Kindern zu sein. Right now, I felt happy that I was a great woman with adult children. En ese momento, me sentí feliz de ser una mujer mayor con hijos adultos. Tällä hetkellä tunsin olevani onnellinen siitä, että olin aikuinen nainen, jolla oli aikuisia lapsia. À ce moment précis, je me suis sentie heureuse d'être une femme plus âgée avec des enfants adultes. In quel momento mi sono sentita felice di essere una donna più anziana con bambini cresciuti. その 瞬間 、 私 は 大きな 子供 が いる 老人 に なる と いう こと に 幸せ を 感じました 。 그 순간난내가 성인 자녀를 둔할머니라는것이기뻤어. Toen was ik blij dat ik een oudere vrouw met volwassen kinderen was. Naquele momento, senti-me feliz por ser uma mulher mais velha com filhos adultos. В этот момент я была счастлива чувствовать себя пожилой женщиной с уже взрослыми детьми. 在 那一刻 , 我 很 欣慰 的 是 我 的 孩子 已经 是 成人 了 。

Δεν μου λείπει καθόλου το να αλλάζω τις πάνες της κόρης μου. Ich vermisse es nicht, die Windeln meiner Tochter zu wechseln. I do not miss at all changing my daughter's nappies. No extraño para nada cambiar el pañal de mi hija. En kaipaa tyttäreni vaippojen vaihtoa lainkaan. Changer la couche de ma fille ne me manque absolument pas. Non mi manca per nulla cambiare il pannolino di mia figlia. 私 は 娘 の おむつ を 替える こと に ミス は しません 。 딸의 기저귀를 갈았던 시절은조금도 그립지 않아. Ik mis het verschonen van de luier van mijn dochter niet. Não sinto saudades de mudar a fralda da minha filha. Я совсем не скучаю по тем временам, когда мне нужно было менять подгузники моей собственной дочери. 我 可 一点 不想 为 我 女儿 换尿布 。

Τώρα η ίδια ιστορία αλλιώς. Jetzt die gleiche Geschichte, nur anders erzählt. Now the same story otherwise. Ahora la misma historia contada de una forma distinta. Maintenant, la même histoire racontée différemment. Ora la stessa storia altrimenti. 今 、 同じ 話 が 違った 形 で 話さ れました 。 이번에는 이야기를 조금 바꿔서 들려드립니다. Nu wordt het verhaal op een andere manier verteld. Agora a mesma história de outra forma. Теперь та же история иначе. 现在 是 不同 的 角度 讲 一样 的 故事 。

B) Η σύζυγος τους εγγονού μου μόλις απέκτησε μωρό! B) Die Frau meines Enkels hat gerade ein Baby bekommen! B) My grandson's wife just got a baby! B) ¡La esposa de mi nieto acaba de tener un bebé! B) La femme de mon petit-fils vient d'avoir un bébé ! B) La moglie di mio nipote ha appena avuto un bambino! B ) 私 の 孫 息子 の 妻 が 赤ちゃん を 産みました ! B)손주며느리가 막 아이를 낳았어! B) De vrouw van mijn kleinzoon is onlangs bevallen! B) A esposa do meu neto acabou de ter um bebê! Б) Жена моего внука недавно родила. B)

Έφεραν τον μικρό γιο τους στο σπίτι μας σήμερα ώστε να μπορέσουμε να το συναντήσουμε για πρώτη φορά. Sie haben heute ihren kleinen Sohn zu uns nach Hause gebracht, damit wir ihn zum ersten Mal sehen können. They brought their little son to our home today so we can meet it for the first time. Hoy han traído a nuestra casa a su bebé,así que pudimos conocerlo por primera vez. Ils ont amené leur bébé chez nous aujourd'hui afin que nous puissions le voir pour la première fois. Oggi hanno portato il loro bambino a casa nostra così abbiamo potuto incontrarlo per la prima volta. 彼 ら は 今日 息子 が 生まれ 初めて 私 達 の 家 で 彼 に 会いました 。 그들 부부가 오늘 우리 집에 아들을 데려와서 우리는 그 아기를 처음으로 봤어. Ze hebben hun zoontje vandaag meegenomen naar ons huis, zodat we hem voor het eerst konden ontmoeten. Eles trouxeram seu bebê na nossa casa hoje então pudemos encontrá-lo pela primeira vez. Они сегодня принесли своего новорождённого сына к нам домой, так что мы смогли впервые с ним познакомиться. 他们 今天 带 他们 的 孩子 来 我们 的 家 ,所以 我们 第一次 见到 他 。

Είχαμε ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά. Wir hatten vergessen, wie winzig kleine Babys sein können. We had forgotten how tiny the babies could be. Habíamos olvidado lo pequeños que pueden ser los bebés. Nous avions oublié à quel point les bébés pouvaient être minuscule. Avevamo dimenticato quanto piccoli potessero essere I bambini. 赤ちゃん が こんなに 小さい なんて 私 は 忘れて いました 。 우리는 아기들이 얼마나 작은지 잊고 있었어. We waren vergeten hoe klein baby's konden zijn. Nós tínhamos esquecido como os bebês poderiam ser tao pequenos. Мы уже забыли, какими крошечными могут быть дети. 我们 忘 了 小宝宝 是 多么 小 。

Είχε μικροσκοπικά δάχτυλα χεριών και ποδιών, και δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης. Er hatte winzige Finger und Zehen und er weinte nicht sehr viel, während er zu Besuch war. He had tiny toes and toes, and did not cry much during the visit. Él tenía los dedos de las manos y los pies pequeños,y no lloró mucho durante la visita. Il avait de tout petit doigts et orteils,et il n'a pas beaucoup pleuré pendant sa visite. Aveva piccole dita delle mani e dei piedi, e non ha pianto molto durante la visita. 彼 は とても 小さな 指 と つま先 で 、 家 を 訪ねて いる 間 あまり 泣きません でした 。 아기의 손가락과 발가락은 자그마했는데 여기 와있는 동안 별로 울지도 않았어. Hij had kleine vingers en tenen, en hij huilde niet veel tijdens het bezoek. Ele tinha pequenos dedos nas mãos e nos pés, e ele não chorou muito enquanto nos visitava. У него были крошечные пальцы рук и ног, и он не очень сильно плакал, пока был у нас. 他 的 手指 和 脚趾 都 很小 ,而且 他来 的 时候 没 怎么 哭 。

Πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε, και ακόμη βοηθήσαμε στην αλλαγή της πάνας του μια φορά. Wir haben ihn abwechselnd gehalten und getragen, und wir haben einmal sogar dabei geholfen, seine Windel zu wechseln. We took a turn to keep him, and we even helped change his diaper once. Nos turnamos para cargarlo y sostenerlo,incluso ayudamos a cambiar su pañal una vez. Nous le tenions et le transportions à tour de rôle,et nous avons même aidé à changer sa couche une fois. Abbiamo fatto a turno per prenderlo e tenerlo in braccio, e una volta abbiamo anche aiutato a cambiare il pannolino. 私 達 は 赤ちゃん を 抱っこ したり 運んだり しました , そして 一 度 は おむつ を 取り替えました 。 우리는 번갈아가며 아기를안고 들고 있었고 심지어 한번은 우리가 기저귀를 가는 것도 도왔지. We droegen hem en hielden hem om de beurt vast, en we hebben zelfs een keer geholpen met het verschonen van zijn luier. Nos revezamos dando colo a ele, e até ajudamos a mudar sua fralda uma vez. Мы по очереди держали и носили его на руках, и мы даже один раз помогли сменить ему подгузник. 我们 轮流 抱抱 他 ,我们 甚至 还 帮 着 换 了 一次 他 的 尿布 。

Αυτή τη στιγμή, αισθανόμασταν ευτυχισμένοι που μεγάλοι γονείς με ενήλικα παιδιά. In diesem Moment waren wir glücklich, ältere Eltern mit erwachsenen Kindern zu sein. In that moment, we felt happy to be older parents with adult children. En ese momento, nos sentimos felices de ser padres mayores con hijos adultos. À ce moment précis, nous nous sommes sentis heureux d'être des parents plus âgés avec des enfants adultes. In quel momento ci siamo sentiti felici di essere anziani genitori con bambini cresciuti. その 瞬間 、 私 達 は 大きな 子供 が いる 老人 に なる と いう こと に 幸せ を 感じました 。 그 순간 우리는 우리가 성인 자녀를 둔 노부부라는 것이 기뻤어. Toen waren we blij dat we oudere ouders waren met volwassen kinderen. Naquele momento, nos sentíamos felizes em ser pais mais velhos com filhos adultos. В этот момент мы были счастливы чувствовать себя пожилыми родителями с уже взрослыми детьми. 在 那一刻 , 我 很 欣慰 的 是 我们 的 孩子 已经 是 成人 了 。

Δεν μας λείπει καθόλου το να αλλάζουμε την πάνα της κόρης μας. Wir vermissen es nicht, die Windelnunserer Tochter zu wechseln. We don't miss changing my daughter's diaper at all. No extrañamos para nada cambiar los pañales de nuestra hija. Changer la couche de notre fille ne nous manque absolument pas. Non ci manca per nulla cambiare il pannolino di mia figlia. 私 達 は 娘 の おむつ を 替える こと に ミス は しません 。 우리는 딸의 기저귀를 갈았던 시절은조금도 그립지 않아. We missen het verschonen van de luier van onze dochter niet. Não sentimos saudades de mudar a fralda da minha filha. Мы совсем не скучаем по тем временам, когда нам нужно было менять подгузники нашей собственной дочери. 我们 可 一点 不想 为 我 女儿 换尿布 。

Θα διαβάσω μερικές ερωτήσεις για την ιστορία τώρα. Ich werde jetzt einige Fragen zur Geschichte lesen. I will read some questions about the story now. Leeré algunas preguntas sobre historia ahora. Je vais maintenant lire quelques questions sur l'histoire. Ora, leggerò alcune domande sulla storia. この話についていくつか質問します。 이제 몇 가지 연습문제를 드리겠습니다. Ik lees nu een aantal vragen over het verhaal op. Vou ler algumas perguntas sobre a história agora. Сейчас я прочитаю несколько вопросов об истории. 我 现在 问 一些 关于 这个 故事 的 问题 。

Απάντησε κι εσύ φωναχτά αν θέλεις. Beantworten Sie es auch, wenn Sie möchten. Answer out loud if you would like. Responde también si quieres. Vous pouvez répondre à haute voix si vous le désirez. Rispondi ad alta voce se vuoi. 必要に応じて、声に出して答えてください。 원하는 경우 큰 소리로 대답하십시오. Antwoord hardop als je dat wilt. Responda também, se quiser. Ответь тоже, если хочешь. 如果 你 想 的话 可以 出 声 回答 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões Вопросы 问题:

A) 1) Η εγγονή της μόλις απέκτησε ένα μωρό! A) 1) Ihre Enkelin hat gerade ein Baby bekommen! A) 1) Her granddaughter just had a baby! A) 1) ¡Su nieta acaba de tener un bebé! A) 1) Sa petite-fille vient d'avoir un bébé ! A)1) Sua nipote ha appena avuto un bambino! A) 1) 彼女 の 孫娘 は 赤ちゃん を 産みました ! A) 1) 그녀의 손녀가 방금 아기를 낳았습니다! A) 1) Haar kleindochter is onlangs bevallen! A) 1) Sua neta recém teve um bebê! А) 1) Её внучка недавно родила! A) 1) 她 的 孙女 刚生 了 一个 孩子 !

Ποιος μόλις απέκτησε ένα μωρό? Wer hat gerade ein Baby bekommen? Who just had a baby? ¿Quién acaba de tener un bebé? Qui vient d'avoir un bébé ? Chi ha appena avuto un bambino? 誰 が 赤ちゃん を 産みました か ? 누가 방금 아기를 가졌습니까? Wie is er onlangs bevallen? Quem acabou de ter um bebê? Кто недавно родил? 谁 刚生 了 一个 孩子 ?

Η εγγονή της μόλις απέκτησε μωρό! Ihre Enkelin hat gerade ein Baby bekommen! Her granddaughter just had a baby! ¡Su nieta acaba de tener un bebé! Sa petite-fille vient juste d'avoir un bébé! Sua nipote ha appena avuto un bambino! 彼女 の 孫娘 は 赤ちゃん を 産みました ! 그녀의 손녀는 방금 아기를 낳았습니다! Haar kleindochter is onlangs bevallen! Sua neta recém teve um bebê! Её внучка недавно родила! 她 的 孙女 刚生 了 一个 孩子 !

2) Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι τους σήμερα. 2) Sie hat heute ihren kleinen Sohn zu ihr nach Hause gebracht. 2) She brought her baby son to their house today. 2) Ella trajo al bebé a su casa hoy. 2) Elle a amené son bébé chez eux aujourd'hui. 2) Oggi ha portato il suo bambino a casa loro. 2) 彼女 は 今日 彼女 の 息子 を 彼 ら の 家 に 連れて きました 。 2) 그녀는 오늘 그들의 집에 아들을 데려왔습니다. 2) Ze heeft haar zoontje vandaag meegenomen naar hun huis. 2) Ela trouxe seu bebê para casa deles hoje. 2) Она принесла своего новорождённого сына к ним домой. 2) 今天 她 带 她 的 儿子 来 他们 的 家 。

Πού έφερε τον μικρό γιο της? Wohin hat sie ihren kleinen Sohn gebracht? Where did she bring her baby son? ¿Dónde trajo al bebé? Où a-t-elle amené son bébé ? Dove ha portato il suo bambino? 彼女 は どこ へ 彼女 の 息子 を 連れて 行きました か ? 그녀는 어디로 아들을 데려왔나요? Waar heeft ze haar zoontje mee naartoe genomen? Onde ela trouxe seu bebê ? Куда она принесла своего новорождённого сына? 她 带 她 的 儿子 去 哪里 ?

Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι τους. Sie brachte ihren kleinen Sohn zu ihr nach Hause. She brought her baby son to their house. Ella trajo al bebé a su casa hoy. Elle a amené son bébé dans leur maison. Ha portato il suo bambino a casa loro. 彼女 は 今日 彼女 の 息子 を 彼 ら の 家 に 連れて きました 。 그녀는 오늘 그들의 집에 아들을 데려왔습니다. Ze heeft haar zoontje vandaag meegenomen naar hun huis. Ela trouxe seu bebê para casa deles. Она принесла своего новорождённого сына к ним домой. 她 带 她 的 儿子 来 他们 的 家 。

3) Έφερε τον μικρό γιο της στο σπίτι τους σήμερα, ώστε να μπορέσουν να τον συναντήσουν για πρώτη φορά. 3) Sie brachte heute ihren kleinen Sohn zu ihr nach Hause, damit sie ihn zum ersten Mal sehen konnte. 3) She brought her baby son to their house today so they could meet him for the first time. 3) Ella trajo a su bebé a la casa hoy para que pudiéramos conocerlo por primera vez. 3) Elle a amené son bébé aujourd'hui chez eux pour qu'ils puissent le voir pour la première fois. 3) Oggi ha portato il suo bambino a casa loro cosicché potessero incontrarlo per la prima volta. 3) 彼女 は 今日 彼女 を 彼 ら の 家 に 連れて きました それ で 彼 ら は 初めて 彼 に 会う こと が 出来ました 。 3) 그녀가 오늘 그들의 집에 아들을 데려와서 그들은 그 아기를 처음으로 봤어요. 3) Ze heeft haar zoontje vandaag meegenomen naar hun huis, zodat ze hem voor het eerst konden ontmoeten. 3) Ela trouxe seu bebê para casa deles hoje para que pudessem encontrá-lo pela primeira vez. 3) Она принесла своего сыночка к ним домой, чтобы они могли впервые с ним познакомиться. 3) 今天 她 带 她 的 儿子 来 他们 的 家 这样 他们 可以 第一次 见到 他 。

Γιατί έφερε τον μικρό γιο της? Warum hat sie ihren kleinen Sohn mitgebracht? Why did she bring her baby son? ¿Por qué trajo al bebé? Pourquoi a-t-elle amené son bébé ? Perché ha portato il suo bambino? なぜ 彼女 は 息子 を 連れて きました か ? 왜 그녀는 아들을 데려왔나요? Waarom heeft ze haar zoontje meegenomen? Por que ela trouxe seu bebê ? Для чего она принесла своего сыночка? 她 为什么 带 她 的 儿子 ?

Ώστε να μπορέσουν να τον συναντήσουν για πρώτη φορά. Damit sie ihn zum ersten Mal sehen konnte. So they could meet him for the first time. Ella trajo a su bebé a la casa hoy para que pudiéramos conocerlo por primera vez. Pour qu'ils puissent le voir pour la première fois. Cosicché lo potessero incontrare per la prima volta. 彼 ら は 初めて 彼 に 会う こと が 出来ました 。 그들이 그를 처음으로 보게 하기 위해서요. Zodat ze hem voor de eerste keer kunnen ontmoeten. Para eles encontrá-lo pela primeira vez. Чтобы они могли впервые с ним познакомиться. 这样 他们 可以 第一次 见到 他 。

4) Είχε ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά. 4) Sie hatte vergessen, wie winzig kleine Babys sein können. 4) She had forgotten how tiny babies could be. 4) Ella había olvidado lo pequeños que pueden ser los bebés. 4) Elle avait oublié à quel point les bébés pouvaient être minuscule. 4) Aveva dimenticato quanto piccoli potessero essere I bambini. 4) 赤ちゃん が こんなに 小さい なんて 彼女 は 忘れて いました 。 4) 그녀는 아기들이 얼마나 작은지 잊고 있었어요. 4) Ze was vergeten hoe klein baby's konden zijn. 4) Ela tinha esquecido como os bebês pequenos poderiam ser. 4) Она забыла, какими крошечными могут быть новорождённые. 4) 她 忘 了 小宝宝 是 多么 小 。

Τι είχε ξεχάσει? Was hatte sie vergessen? What had she forgotten? ¿Qué había olvidado? Qu'avait-elle oublié ? Cosa aveva dimenticato? 彼女 は 何 を 忘れて いました か ? 그녀는 무엇을 잊고 있었나요? Wat was ze vergeten? O que tinha esquecido? Что она забыла? 她 忘 了 什么 ?

Είχε ξεχάσει πόσο μικροσκοπικά μπορούσαν να είναι τα μωρά. Sie hatte vergessen, wie winzig kleine Babys sein können. She had forgotten how tiny babies could be. Ella había olvidado lo pequeños que pueden ser los bebés. Elle avait oublié à quel point les bébés pouvaient être minuscule. Aveva dimenticato quanto piccoli potessero essere I bambini. 赤ちゃん が こんなに 小さい なんて 彼女 は 忘れて いました 。 그녀는 아기들이 얼마나 작은지 잊고 있었어요. Ze was vergeten hoe klein baby's konden zijn. Ela tinha esquecido como os bebês pequenos poderiam ser. Она забыла, какими крошечными могут быть новорождённые. 她 忘 了 小宝宝 是 多么 小 。

B) 5) Δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης. B) 5) Er weinte nicht sehr viel, während er zu Besuch war. B) 5) He didn't cry very much while he was visiting. B) 5) El bebé no lloró mucho durante su visita. B) 5) Il n'a pas beaucoup pleuré pendant sa visite. B)5) Non ha pianto molto durante la visita. B)5) 彼 は 家 を 訪ねて いる 間 あまり 泣きません でした 。 B)5) 아기는 여기 와있는 동안 별로 울지도 않았어요. B) 5) Hij huilde niet veel tijdens het bezoek. B) 5) Ele não chorou muito enquanto nos visitava. Б) 5) Он не очень сильно плакал, пока был в гостях. B) 5) 他来 的 时候 没 怎么 哭 。

Έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης? Hat er bei seinem Besuch viel geweint? Did he cry much while visiting? ¿Lloró mucho durante la visita? A-t-il beaucoup pleuré lors de sa visite ? Ha pianto molto durante la visita? 彼 は 家 を 訪ねて いる 間 泣きました か ? 아기는 여기 와있는 동안 많이 울었나요? Huilde hij veel tijdens het bezoek? Ele chorou muito enquanto os visitava? Он сильно плакал в гостях? 他来 的 时候 哭 了 吗 ?

Όχι, δεν έκλαψε πολύ κατά την διάρκεια της επίσκεψης. Nein, er hat nicht sehr viel geweint, während er zu Besuch war. No, he didn't cry very much while he was visiting. No, él bebé no lloró mucho durante su visita. Non, il n'a pas beaucoup pleuré pendant sa visite. No, non ha pianto molto durante la visita. いいえ 、 彼 は 家 を 訪ねて いる 間 あまり 泣きません でした 。 아니오, 아기는 여기 와있는 동안 별로 울지도 않았어요. Nee, hij huilde niet veel tijdens het bezoek. Não, ele não chorou muito enquanto nos visitava. Нет, он не очень сильно плакал в гостях. 不 , 他来 的 时候 没 怎么 哭 。

6) Πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε. 6) Sie hielten und trugen ihn abwechselnd. 6) They took turns holding and carrying him. 6) Ellos se turnaron para cargarlo y sostenerlo. 6) Ils se sont relayés pour le tenir et le porter. 6) Hanno fatto a turno per prenderlo e tenerlo in braccio. 6) 彼 ら は 赤ちゃん を 抱っこ したり 運んだり しました 。 6) 그들은 번갈아가며 그를 안고 들고 있었습니다. 6) Ze droegen hem en hielden hem om de beurt vast. 6) Eles se revezaram dando colo a ele. 6) Они по очереди держали и носили его на руках. 6) 我们 轮流 抱抱 他 。

Τον κράτησε μόνο ένα πρόσωπο? Hat ihn nur eine Person getragen? Did just one person carry him? ¿Lo ha cargado solo una persona? Une seule personne a pu le porter ? Lo ha tenuto solo una persona? たった 一 人 が 赤ちゃん を 運びました か ? 한 명이 그를 안고 있었나요? Droeg slechts een iemand hem? Apenas uma pessoa dava colo? Только кто-то один держал его на руках? 只有 一个 人 抱 他 吗 ?

Όχι, πήραμε σειρά για να τον κρατήσουμε. Nein, wir haben ihn abwechselnd gehalten und getragen. No, we took turns holding and carrying him. No, ellos se turnaron para cargarlo y sostenerlo. Non, nous le tenions et le portions à tour de rôle. No, abbiamo fatto a turno per prenderlo e tenerlo in braccio. いいえ 、 私 達 が 赤ちゃん を 抱っこ したり 運んだり しました 。 아니오, 그들은 번갈아가며 그를 안고 들고 있었습니다. Nee, we droegen hem en hielden hem om de beurt vast. Não, nos revezamos no colo. Нет, они по очереди держали и носили его на руках. 不 , 我们 轮流 抱抱 他 。

7) Βοήθησαν ακόμη στην αλλαγή της πάνας μια φορά. 7) Sie halfen einmal sogar dabei, seine Windel zu wechseln. 7) They even helped change his diaper once. 7) Incluso ayudaron a cambiar su pañal una vez. 7) Ils ont même aidé à changer sa couche une fois. 7) Una volta hanno anche aiutato a cambiare il pannolino. 7) 彼 ら は 、 一 度 は おむつ の 取り替え を 手伝いました 。 7) 그들은 심지어 한번은 기저귀를 가는 것도 도왔어요. 7) Ze hebben zelfs een keer geholpen met het verschonen van zijn luier. 7) Eles até ajudaram a mudar sua fralda uma vez. 7) Они даже один раз помогли сменить ему подгузник. 7) 他们 甚至 还 帮忙 换 了 一次 尿布 。

Σε τι άλλο βοήθησαν? Wobei haben sie geholfen? What else did they help with? ¿Con qué más ayudaron? Avec quoi d'autre ont-ils aidé ? Cosa hanno anche aiutato a fare? 彼 ら は 何 を 助けました か ? 그들은 또 무엇을 도왔나요? Met wat hebben ze nog meer geholpen? W czym jeszcze pomogli? Com o que mais eles ajudaram? Что ещё они помогли сделать? 他们 还 帮忙 做 了 什么 ?

Βοήθησαν ακόμη στην αλλαγή της πάνας μια φορά. Sie halfen einmal sogar dabei, seine Windeln zu wechseln. They even helped change his diaper once. Incluso ayudaron a cambiar su pañal una vez. Ils ont même aidé à changer sa couche une fois. Una volta hanno anche aiutato a cambiare il pannolino. 彼 ら は 一 度 は おむつ の 取り替え を 手伝いました 。 그들은 심지어 한번은 기저귀를 가는 것도 도왔어요. Ze hebben zelfs een keer geholpen met het verschonen van zijn luier. Raz pomogli nawet zmienić pieluchę. Eles até ajudaram a mudar sua fralda uma vez. Они даже помогли однажды сменить подгузник. 他们 甚至 还 帮忙 换 了 一次 尿布 。

8) Δεν τους λείπει καθόλου το να αλλάζουν τις πάνες της κόρης τους. 8) Sie vermissen es nicht, die Windeln ihrer Tochter zu wechseln. 8) They don't miss changing their daughter's diaper at all. 8) Ellos no extrañan para nada cambiar los pañales de su hija. 8) Changer la couche de leur fille ne leur manque absolument pas. 8) Non gli manca per nulla cambiare il pannolino alla loro figlia. 8) 彼 ら は 娘 の おむつ を 替える こと に 一 度 も ミス は して いません 。 8) 그들은 딸의 기저귀를 갈았던 시절을 조금도 그리워하지 않습니다. 8) Ze missen het verschonen van de luier van hun dochter niet. 8) W ogóle nie tęsknią za zmianą pieluszek córce. 8) Não sentem saudades em mudar a fralda da filha. 8) Они совсем не скучают по тем временам, когда меняли подгузники своей дочери. 8) 他们 可 一点 不想 为 他们 的 女儿 换尿布 。

Τι δεν τους λείπει καθόλου? Was vermissen sie überhaupt nicht? What don't they miss at all? ¿Qué es lo que no extrañan para nada? Qu'est-ce-qui ne leur manque absolument pas ? Cosa non gli manca per nulla? 彼 ら は 一 度 も ミス して いない の は 何 です か ? 그들은 무엇을 전혀 그리워하지 않나요? Wat missen ze echt niet? Czego w ogóle nie tęsknią? Do que eles não sentem saudades? О чём они совсем не скучают? 他们 一点 不想 什么 ?

Δεν τους λείπει καθόλου το να αλλάζουν τις πάνες της κόρης τους. Sie vermissen es nicht, die Windeln ihrer Tochter zu wechseln. They don't miss changing their daughter's diaper at all. Ellos no extrañan para nada cambiar los pañales de su hija. Changer la couche de leur fille ne leur manque absolument pas. Non gli manca per nulla cambiare il pannolino alla loro figlia. 彼 ら は 娘 の おむつ を 替える こと に 一 度 も ミス は して いません 。 그들은 딸의 기저귀를 갈았던 시절을조금도 그리워하지 않습니다. Ze missen het verschonen van de luier van hun dochter niet. Eles não sentem saudades em mudar a fralda da filha. Они совсем не скучают о временах, когда меняли своей дочери подгузники. 他们 可 一点 不想 为 他们 的 女儿 换尿布 。