×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 51 - Ο Κώστας έψαχνε για ένα νέο mp3 player

A) Ο Κώστας έψαχνε για ένα νέο mp3 player.

Έψαξε σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζει, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τίποτα οικονομικά προσιτό.

Έτσι ο Κώστας αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο αντί αυτού.

Ακόμη και αν δεν εμπιστεύεται πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές, ήλπιζε ότι τα προϊόντα στο διαδίκτυο θα ήταν πιο προσιτά οικονομικά.

Αφού έψαξε για λίγες ώρες, ο Κώστας βρήκε ένα mp3 player που του άρεσε.

Ήταν περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα, και έτσι το αγόρασε.

Ελπίζει ότι θα αντέξει για πολύ καιρό.

B) Τα παιδιά μου έψαχναν για ένα καινούριο mp3 player.

Έψαξαν σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζούμε, αλλά παρόλα αυτά, δεν μπόρεσαν να βρουν ένα οικονομικά προσιτό.

Αποφάσισαν να ψάξουν στο διαδίκτυο αντί αυτού.

Ακόμη και αν δεν εμπιστεύομαι πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές, ήλπιζα ότι τα καταστήματα στο διαδίκτυο θα ήταν πιο προσιτά οικονομικά.

Αφού έψαξαν για λίγες ώρες, βρήκαν ένα mp3 player που τους άρεσε.

Είναι περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα, και έτσι το αγόρασαν.

Ελπίζω ότι θα τους αντέξει για πολύ καιρό.

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Κώστας έψαχνε για ένα καινούριο mp3 player.

Για τι έψαχνε ο Κώστας?

Ο Κώστας έψαχνε για ένα καινούριο mp3 player.

2) Έψαξε σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζει.

Πού έψαξε?

Έψαξε σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζει.

3) Παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε να βρει ένα προσιτό οικονομικά.

Μπόρεσε να βρει ένα προσιτό οικονομικά?

Όχι, δεν μπόρεσε να βρει ένα προσιτό οικονομικά.

4) Ο Κώστας αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο αντί αυτού.

Πού αποφάσισε ο Κώστας να ψάξει αντί αυτού?

Ο Κώστας αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο αντί αυτού.

B) 5) Ακόμη και αν δεν εμπιστεύονται πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές, ελπίζουν ότι τα διαδικτυακά καταστήματα θα είναι πιο προσιτά οικονομικά.

Εμπιστεύονται τις οικονομικές αγορές?

Όχι, δεν εμπιστεύονται πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές.

6) Αφού έψαξαν για λίγες ώρες, βρήκαν ένα mp3 player που τους άρεσε.

Για πόσο έψαξαν στο διαδίκτυο?

Για λίγες ώρες.

Βρήκαν ένα mp3 player που τους άρεσε αφού έψαξαν για λίγες ώρες.

7) Είναι περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα, και έτσι το αγόρασαν.

Γιατί το αγόρασαν?

Επειδή είναι περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα.

8) Ελπίζουν ότι δεν θα χαλάσει εύκολα και ότι θα αντέξει για πολύ καιρό.

Τι ελπίζουν ότι δεν θα συμβεί?

Ελπίζουν ότι δεν θα χαλάσει εύκολα και ότι θα διαρκέσει για πολύ καιρό.

A) Ο Κώστας έψαχνε για ένα νέο mp3 player. A) Kostas war auf der Suchenach einem neuen MP3-Player. A) Kostas was looking for a new mp3 player. A) Kostas ha estado buscando un nuevo reproductor de mp3. A) Costas recherchait un nouveau lecteur mp3. A) Costas sta cercando un nuovo lettore mp3. A ) ケビン は 新しい mp 3 プレーヤー を 探して いました 。 A)동훈이는 새 mp3 플레이어를 찾고 있었습니다. A) Costas is op zoek naar een nieuwe mp3-speler. A) Kostas procura um novo mp3 player. А) Костас искал новый цифровой проигрыватель. A) 凯文 想 买 一个 新 的 MP3 音乐 播放器 。

Έψαξε σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζει, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τίποτα οικονομικά προσιτό. Er suchte in vielen Geschäften in der Umgebung,aber er war nicht in der Lage, etwas Preiswertes zu finden. He searched in many shops in the area where he lives, but could not find anything affordable. Él ha visto en muchas de las tiendas de la zona en donde vive,sin embargo, él no ha podido encontrar algo asequible. Hän etsi monista kaupoista asuinalueellaan, mutta ei löytänyt mitään kohtuuhintaista. Il a regardé dans beaucoup de magasins de la région où il vit,mais il n'a rien pu trouver à un prix convenable. Ha guardato in diversi negozi nella zona in cui vive, eppure non è stato in grado di trovarne uno conveniente. 彼 は 彼 が 住んで いる 地域 に ある ストア に 見 に 行きました が 手頃 な 価格 の 物 を 見つける こと が できません でした 。 동훈이는 그가 사는 곳 주변의 상점을 많이 둘러봤지만 가격이 적당한 것을 찾지 못했습니다. Hij heeft in veel winkels in de buurt gezocht,maar toch heeft hij niets betaalbaars kunnen vinden. Przeszukał wiele sklepów w okolicy, w której mieszka, ale nie mógł znaleźć niczego w przystępnej cenie. Ele olhou em muitas lojas na área onde ele mora, no entanto, ele não conseguiu encontrar nada acessível. Он искал во многих магазинах в той местности, где он жил, но ещё не смог найти ничего подходящего. 他 在家 附近 的 地方 看 了 很多 家 商店 了 ,但是 他 还是 不能 找到 一个 他 能 支付 得 起 的 。

Έτσι ο Κώστας αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο αντί αυτού. Also entschied sich Kostas , stattdessen im Internet zu suchen. So Kostas decided to search the internet instead. Así que Kostas decide buscar en Internet. Alors, Costas a décidé de regarder en ligne à la place. Allora Costas decise di cercare online. ケビン は 代わり に オンライン で 見る こと に しました 。 그래서 동훈이는 대신에 온라인을 찾아보기로 했습니다. Dus heeft Costas besloten om online te kijken. Então, em vez disso, Kostas decidiu procurar on-line. Тогда Костас решил поискать в интернете. 所以 凯文 决定 在 网上 看看 。

Ακόμη και αν δεν εμπιστεύεται πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές, ήλπιζε ότι τα προϊόντα στο διαδίκτυο θα ήταν πιο προσιτά οικονομικά. Auch wenn er dem Online-Shopping nicht wirklich vertraute, hoffte er, dass Online-Produkte preiswerter sein würden. Even if he does not really trust online shopping, hoped that the products on the internet would be more affordable. A pesar de que él no confía en las compras en línea, él esperaba que los productos allí fueran más asequibles. Vaikka hän ei oikein luottanut verkko-ostoksiin, hän toivoi, että verkkokaupan tuotteet olisivat edullisempia. Même s'il ne fait pas vraiment confiance aux achats sur internet,il espère que les produits en ligne seront plus abordables. Anche se non si fida molto dello shopping online, sperava che I prodotti online potessero essere più convenienti. 彼 は オンライン ショッピング を あまり 信頼 して いません でした が 商品 は より 手頃 な 価格 である こと を 願いました 。 비록 온라인 쇼핑을 신뢰하지 않지만 그는 온라인에 올라있는 제품들이 적당한 가격이기를 바랬습니다. Ondanks dat hij online winkelen niet echt vertrouwt, hij hoopte dat producten online betaalbaarder zouden zijn. Nawet jeśli tak naprawdę nie ufał zakupom online, miał nadzieję, że produkty online będą bardziej przystępne cenowo. Embora ele realmente não confie nas compras on-line, ele esperava que os produtos on-line fossem mais acessíveis. Даже хотя он не очень доверяет интернет-магазинам, он надеялся, что товары в интернете смогут быть более подходящими. 虽然 他 不是 很 相信 网上 购物 ,他 希望 网上 的 产品 能 更加 便宜 一些 。

Αφού έψαξε για λίγες ώρες, ο Κώστας βρήκε ένα mp3 player που του άρεσε. Nach ein paar Stunden Suchen und Surfen fand Kostas einen MP3-Player, der ihm gefiel. Having searched for a few hours, Kostas found a mp3 player he liked. Después de buscar por algunas horas, Kostas encontró un reproductor de mp3 que le ha gustado. Après quelques heures de recherche et de navigation sur différents sites,Costas a trouvé un lecteur mp3 qui lui plaisait. Dopo aver cercato e fatto scorrere per poche ore, Costas ha trovato un lettore mp3 che gli piaceva. 数 時間 検索 した 結果 、 ケビン は 気 に 入った mp 3 プレーヤー を 見つけました 。 몇 시간을 검색하고 뒤진 후에야 동훈이는 마음에 드는 mp3 플레이어를 찾았습니다. Nadat hij een paar uur gezocht en gescrold had, vond Costas de mp3-speler die hij wilde hebben. Depois de procurar por algumas horas, Kostas encontrou um mp3 player que ele gostou. После несколько часовых поисков и просматриваний сайтов Костас нашёл цифровой проигрыватель, который ему нравился. 在 网上 找 了 几个 小时 以后 ,凯文 找到 了 一个 他 喜欢 的 MP3 播放器 。

Ήταν περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα, και έτσι το αγόρασε. Er war etwa halb so teuer wie die anderen, also kaufte er ihn. It was about half the price of the others, so he bought it. Estaba casi a mitad de precio que los otros, así que lo compró. Se oli noin puolet halvempi kuin muut, joten hän osti sen. C'était environ moitié moins cher que les autres, alors il l'a acheté. Era circa la metà del prezzo degli altri, così lo comprò. それ は 他の プレーヤー の 半分 の 価格 だった ので 、 彼 は それ を 買いました 。 다른 것들에 비해 절반 정도의 가격이었기 때문에 그것을 구매했습니다. Hij kostte de helft van wat de andere kostten, en daarom kocht hij hem. Była o połowę tańsza od pozostałych, więc ją kupił. Era cerca de metade do preço dos outros, então ele comprou. Он был по цене почти в половину от других, поэтому Костас купил его. 它 差不多 是 别的 一半 价钱 , 所以 他 买 了 。

Ελπίζει ότι θα αντέξει για πολύ καιρό. Er hoffte, dass er lange hält. He hopes he will endure for a long time. Él espera que dure mucho tiempo. Il espère qu'il fonctionnera assez longtemps. Spera che durerà per molto tempo. 彼 は それ が 長く 持続 する こと を 願います 。 그는 그것이 오래 가기를 바랍니다. Hij hoopt dat hij lang mee zal gaan. Ma nadzieję, że będzie to trwało długo. Ele espera que dure muito tempo. Он надеется, что проигрыватель будет работать долго. 他 希望 这个 可以 用 很 长时间 。

B) Τα παιδιά μου έψαχναν για ένα καινούριο mp3 player. B) Meine Kinder waren auf der Suche nach einem neuen MP3-Player. B) My kids were looking for a new mp3 player. B) Mis hijos han estado buscando un nuevo reproductor de mp3. B) Lapseni etsivät uutta mp3-soitinta. B) Mes enfants recherchaient un nouveau lecteur mp3. B)I miei figli stanno cercando un nuovo lettore mp3 B ) 私 の 子供 達 は 新しい mp 3 プレーヤー を 探して いました 。 B)제 아이들은 새 mp3 플레이어를 찾고 있었습니다. B) Mijn kinderen waren op zoek naar een nieuwe mp3-speler. B) Meus filhos estão procurando um mp3 player novo. Б) Мои дети искали новый цифровой проигрыватель. B) 我 的 孩子 想 买 一个 新 的 MP3 音乐 播放器 。

Έψαξαν σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζούμε, αλλά παρόλα αυτά, δεν μπόρεσαν να βρουν ένα οικονομικά προσιτό. Sie haben in vielen Geschäften in der Umgebung gesucht,aber sie waren dennoch nicht in der Lage, etwas Preiswertes zu finden. They searched in many shops in the area where we live, but nevertheless they were unable to find an affordable one. Ellos han visto en muchas de las tiendas de la zona en donde vivimos. Ils ont regardé dans beaucoup de magasins de la région où nous vivons,mais néanmoins n'ont pas été en mesure d'en trouver un pas trop cher. Hanno guardato in diversi negozi nella zona in cui viviamo, ma nonostante ciò non sono stati in grado di trovarne uno economico. 彼 ら は 私 達 が 住んで いる 地域 に ある ストア に 見 に 行きました が 手頃 な 価格 の 物 を 見つける こと が できません でした 。 그들은 우리가 사는 곳 주변의 상점을 많이 둘러봤지만 그래도 가격이 적당한 것을 찾지 못했습니다. Ze hebben in veel winkels in de buurt gezocht,maar ze hebben toch geen betaalbare kunnen vinden. Eles olharam em muitas lojas na área onde vivemos, mas, não conseguiram encontrar um preço acessível. Они искали во многих магазинах в той местности, где мы живём, но, не смотря ни на что, ещё не смогли найти подходящего. 他们 在家 附近 的 地方 看 了 很多 家 商店 了 ,但是 他们 还是 不能 找到 一个 他们 能 支付 得 起 的 。

Αποφάσισαν να ψάξουν στο διαδίκτυο αντί αυτού. Sie beschlossen stattdessen im Internet zu suchen. They decided to search the internet instead. Así que decidieron buscar en Internet. Ils ont décidé de regarder en ligne à la place. Hanno deciso di cercare online. 彼 ら は 代わり に オンライン で 見る こと に しました 。 그들은 대신에 온라인을 찾아보기로 했습니다. Ze besloten om online te kijken. Então, em vez disso, eles decidiram procurar on-line. Они решили поискать тогда в интернете. 所以 他们 决定 在 网上 看看 。

Ακόμη και αν δεν εμπιστεύομαι πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές, ήλπιζα ότι τα καταστήματα στο διαδίκτυο θα ήταν πιο προσιτά οικονομικά. Auch wenn ich dem Online-Shopping eigentlich nicht vertraue, hoffte ich, dass die Online-Shops preiswerter sein würden. Even if I do not really trust online shopping, I hoped internet shops would be more affordable. Aunque realmente yo no confío en las compras en línea, esperaba que los productos allí fueran mucho más asequibles. Même si je ne fais pas vraiment confiance aux achats sur internet,J'espérais que les boutiques en ligne afficheraient des prix plus intéressants. Anche se non si fidano molto dello shopping online, speravo che nei negozi online sarebbe stato molto più accessibile. 私 は オンライン ショッピング を あまり 信頼 して いません でした が 商品 は より 手頃 な 価格 である こと を 願いました 。 그들은 비록 온라인 쇼핑을 신뢰하지 않지만온라인에 올라있는 제품들이 적당한 가격이기를 바랬습니다. Ondanks dat ik online winkelen niet echt vertrouw, ik hoopte dat de online winkels betaalbaarder zouden zijn. Nawet jeśli nie bardzo ufam zakupom przez internet, liczyłam, że zakupy przez internet będą bardziej przystępne. Embora eu realmente não confie nas compras on-line, eu estava esperando que as lojas on-line fossem mais acessíveis. Даже хотя они не очень доверяют интернет-магазинам, они надеялись, что товары в интернете смогут быть более подходящими. 虽然 我 不是 很 相信 网上 购物 ,我 希望 网上 的 产品 能 更加 便宜 一些 。

Αφού έψαξαν για λίγες ώρες, βρήκαν ένα mp3 player που τους άρεσε. Nach ein paar Stunden Suchen und Surfen fanden sie einen MP3-Player, der ihnen gefiel. Having searched for a few hours, they found a mp3 player they liked. Después de buscar por algunas horas, ellos encontraron un reproductor de mp3 que les ha gustado. Après quelques heures de recherche et de navigation sur différents sites,ils ont trouvé un lecteur mp3 qui leur plaisait. Dopo aver cercato e fatto scorrere per poche ore, hanno trovato un lettore mp3 che gli piaceva. 数 時間 検索 した 結果 、 彼 ら は 気 に 入った mp 3 プレーヤー を 見つけました 。 몇 시간을 검색하고 뒤진 후에야 그들은 마음에 드는 mp3 플레이어를 찾았습니다. Nadat ze een paar uur gezocht en gescrold hadden, vonden ze een mp3-speler die ze wilden hebben. Depois de procurar por algumas horas, eles encontraram um mp3 player que gostaram. После нескольких часов поисков и просматриваний сайтов они нашли цифровой проигрыватель, который им нравился. 在 网上 找 了 几个 小时 以后 ,他们 找到 了 一个 他们 喜欢 的 MP3 播放器 。

Είναι περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα, και έτσι το αγόρασαν. Er ist etwa halb so teuer wie die anderen, also haben sie ihn gekauft. They are about half the price of the others, so they bought it. Estaba casi a mitad de precio que los otros, así que lo compraron. C'était environ moitié moins cher que les autres, alors ils l'ont acheté. Era circa la metà del prezzo degli altri, così lo comprarono. それ は 他の プレーヤー の 半分 の 価格 だった ので 、 彼 ら は それ を 買いました 。 다른 것들에 비해 절반 정도의 가격이었기 때문에 그것을 구매했습니다. Hij kostte ongeveer de helft van de wat de andere kostten, en daarom kochten ze hem. É cerca de metade do preço dos outros, então eles o compraram. Его цена почти в половину от других, поэтому они его купили. 它 差不多 是 别的 一半 价钱 , 所以 他们 买 了 。

Ελπίζω ότι θα τους αντέξει για πολύ καιρό. Ich hoffe, dass er eine lange Zeit hält. I hope they will endure them for a long time. Espero que les dure por mucho tiempo. J'espère qu'il fonctionnera assez longtemps. Spero che durerà per molto tempo. 私 は それ が 長く 持続 する こと を 願います 。 그것이 오래 가기를 바랍니다. Ik hoop dat hij lang mee zal gaan. Espero que dure muito tempo. Я надеюсь, что он прослужит долго. 我 希望 这个 可以 用 很 长时间 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões Вопросы 问题:

A) 1) Ο Κώστας έψαχνε για ένα καινούριο mp3 player. A) 1) Kostas war auf der Suchenacheinemneuen MP3-Player. A) 1) Kostas was looking for a new mp3 player. A) 1) Kostas ha estado buscando un nuevo reproductor de mp3. A) 1) Costas recherchait un nouveau lecteur mp3. A)1) Costas sta cercando un nuovo lettore mp3. A) 1) ケビン は 新しい mp 3 プレーヤー を 探して いました 。 A) 1) 동훈이는 새 mp3 플레이어를 찾고 있었습니다. A) 1) Costas is op zoek naar een nieuwe mp3-speler. A) 1) Kostas procura um novo mp3 player. А) 1) Костас искал новый цифровой проигрыватель. A) 1) 凯文 现买 一个 新 的 MP3 音乐 播放器 。

Για τι έψαχνε ο Κώστας? Wonach suchte Kostas ? What was Kostas looking for? ¿Qué ha estado buscando Kostas ? Que recherchait Costas ? Cosa sta cercando Costas ? ケビン は 何 を 探して いました か ? 동훈이는 무엇을 찾고 있었나요? Waar is Costas naar op zoek? Czego szukał Costas? O que Kostas está procurando? Что искал Костас ? 凯文 想 买 什么 ?

Ο Κώστας έψαχνε για ένα καινούριο mp3 player. Kostas suchte einem neuen MP3-Player. Kostas was looking for a new mp3 player. Kostas ha estado buscando un nuevo reproductor de mp3. Costas recherchait un nouveau lecteur mp3. Costas sta cercando un nuovo lettore mp3. ケビン は 新しい mp 3 プレーヤー を 探して いました 。 동훈이는 새 mp3 플레이어를 찾고 있었습니다. Costas is op zoek naar een nieuwe mp3-speler. Costas szukał nowego odtwarzacza mp3. Kostas procura um novo mp3 player. Костас искал новый цифровой проигрыватель. 凯文 想 买 一个 新 的 MP3 音乐 播放器 。

2) Έψαξε σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζει. 2) Er suchte in vielen Geschäften in seiner Umgebung. 2) He has looked in many stores in the area where he lives. 2) Él ha visto en muchas de las tiendas de la zona en donde vive. 2) Il a regardé dans beaucoup de magasins de la région où il vit. 2) Ha guardato in diversi negozi nella zona in cui vive. 2) 彼 は 彼 が 住んで いる 地域 に ある ストア に 見 に 行きました 。 2) 동훈이는 그가 사는 곳 주변의 상점을 많이 둘러보았습니다. 2) Hij heeft in veel winkels in de buurt gezocht. 2) Przeszukał wiele sklepów w okolicy, w której mieszka. 2) Ele olhou em muitas lojas na área onde ele mora. 2) Он искал во многих магазинах той местности, где он жил. 2) 他 在家 附近 的 很多 地方 看 了 很多 家 商店 了 。

Πού έψαξε? Wo hat er gesucht? Where has he looked? ¿Dónde ha visto? Où a-t-il regardé ? Dove a guardato? 彼 は どこ を 見 に 行きました ? 그는 어디를 둘러보았나요? Waar heeft hij gezocht? Onde ele olhou? Где он искал? 他 看 了 什么 地方 ?

Έψαξε σε πολλά καταστήματα στην περιοχή όπου ζει. Er suchte in vielen Geschäften in seiner Umgebung. He has looked in many stores in the area where he lives. Él ha visto en muchas de las tiendas de la zona en donde vive. Il a regardé dans beaucoup de magasins de la région où il vit Ha guardato in diversi negozi nella zona in cui vive. 彼 は 彼 が 住んで いる 地域 に ある ストア に 見 に 行きました 。 그는 그가 사는 곳 주변의 상점을 많이 둘러보았습니다. Hij heeft in veel winkels in de buurt gezocht. Ele olhou em muitas lojas na área onde ele mora. Он искал во многих магазинах той местности, где он жил. 他 在家 附近 的 很多 地方 看 了 很多 家 商店 了 。

3) Παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε να βρει ένα προσιτό οικονομικά. 3) Dennoch war er nicht in der Lage, etwas Preiswertes zu finden. 3) Nonetheless, he's been unable to find an affordable one. 3) Sin embargo, él no ha podido encontrar algo asequible. 3) Néanmoins, il n'a rien pu trouver à un prix abordable. 3) Tuttavia, non è stato in grado di trovarne uno conveniente. 3) にもかかわらず 彼 は 手頃 な 価格 の 物 を 見つける こと が できません でした 。 3) 그럼에도 불구하고 그는 가격이 적당한 것을 찾지 못했습니다. 3) Maar toch heeft hij niets betaalbaars kunnen vinden. 3) No entanto, ele não conseguiu encontrar um preço acessível. 3) Не смотря на это, он не смог найти подходящего. 3) 但是 他 还是 不能 找到 一个 他 能 支付 得 起 的 。

Μπόρεσε να βρει ένα προσιτό οικονομικά? Konnte er etwas Preiswertes finden? Has he been able to find an affordable one? ¿Ha sido Kostas capaz de encontrar algo asequible? A-t-il pu en trouver un à prix convenable ? È stato in grado di trovarne uno conveniente? 彼 は 手頃な 価格 の 物 を 見つける こと が 出来ました か ? 그는 가격이 적당한 것을 찾을 수 있었나요? Heeft hij iets betaalbaars kunnen vinden? Ele conseguiu encontrar um preço acessível? Он смог найти подходящий? 他 能 找到 一个 他 能 支付 得 起 的 吗 ?

Όχι, δεν μπόρεσε να βρει ένα προσιτό οικονομικά. Nein, er war nicht in der Lage, etwas Preiswertes zu finden. No, he's been unable to find an affordable one. No, él no ha podido encontrar algo asequible. Non, il n'a rien pu trouver à un prix convenable. No, non è stato in grado di trovarne uno conveniente. いいえ 、 彼 は 手頃 な 価格 の 物 を 見つける こと が できません でした 。 아니오, 그는 가격이 적당한 것을 찾지 못했습니다. Nee, hij heeft niets betaalbaars kunnen vinden. Não, ele não conseguiu encontrar um preço acessível. Нет, он не смог найти подходящего. 不能 , 他 不能 找到 一个 他 能 支付 得 起 的 。

4) Ο Κώστας αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο αντί αυτού. 4) Kostas entschied sich, stattdessen im Internet zu suchen. 4) Kostas has decided to look online instead. 4) Kostas decidió buscar en Internet. 4) Costas a décidé de regarder en ligne à la place. 4) Costas ha deciso di guardare online. 4) ケビン は 代わり に オンライン で 見る こと に しました 。 4) 동훈이는 대신에 온라인을 찾아보기로 했습니다. 4) Costas heeft besloten om online te kijken. 4) Kostas decidiu procurar online em vez disso. 4) Костас решил вместо этого поискать в интернете. 4) 凯文 决定 在 网上 看看 。

Πού αποφάσισε ο Κώστας να ψάξει αντί αυτού? Kostas hat sich entschieden, stattdessen wo zu suchen? Where has Kostas decided to look instead? ¿En dónde decidió Kostas buscar? Où Costas a-t-il décidé de chercher à la place? Dove ha deciso di guardare Costas ? ケビン は 代わり に どこ で 見る こと に しま したい か ? 동훈이는 대신에 어디를 찾아보기로 했나요? Waar heeft Costas besloten om te kijken? Onde Kostas decidiu olhar em vez disso? Где Костас решил поискать вместо этого? 凯文 决定 去 哪里 看看 ?

Ο Κώστας αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο αντί αυτού. Kostas hat sich entschieden, stattdessen im Internet zu suchen. Kostas has decided to look online instead. Kostas decidió buscar en Internet. Costas a décidé de regarder en ligne à la place. Costas ha deciso di guardare online. ケビン は 代わり に オンライン で 見る こと に しました 。 동훈이는 대신에 온라인을 찾아보기로 했습니다. Costas heeft besloten om online te kijken. Kostas decidiu procurar online em vez disso. Вместо этого Костас решил поискать в интернете. 凯文 决定 在 网上 看看 。

B) 5) Ακόμη και αν δεν εμπιστεύονται πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές, ελπίζουν ότι τα διαδικτυακά καταστήματα θα είναι πιο προσιτά οικονομικά. B) 5) Obwohl sie dem Online-Shopping eigentlich nicht trauen, hoffen sie, dass Online-Shops preiswerter sind. B) 5) Even though they don't really trust online shopping, they hope online stores will be more affordable. 5) A pesar de que realmente ellos no confían en las compras en línea, esperan que los productos allí sean mucho más asequibles. B) 5) Même s'ils ne font pas vraiment confiance aux achats sur internet, ils espéraient que les boutiques en ligne afficheraient des prix plus intéressants. B)5) Anche se non si fidano molto dello shopping online, sperano che i negozi online siano più convenienti. B) 5) 彼 ら は オンライン ショッピング を あまり 信頼 して いません でした が 、 商品 は より 手頃な 価格 である こと を 願いました 。 B) 5) 그들은 비록 온라인 쇼핑을 신뢰하지 않지만 온라인에 올라있는 제품들이 적당한 가격이기를 바랬습니다. B) 5) Ondanks dat ze online winkelen niet echt vertrouwen, hopen ze dat de online winkels betaalbaarder zullen zijn. B) 5) Embora eles realmente não confiem nas compras on-line, eles esperam que as lojas on-line sejam mais acessíveis. Б) 5) Хотя они не очень доверяют покупкам в интернете, они надеются, что интернет-магазины будут более подходящими. B) 5) 虽然 他们 不 相信 网上 购物 , 他们 希望 网上 的 产品 能 更加 便宜 一些 。

Εμπιστεύονται τις οικονομικές αγορές? Trauen sie dem Online-Shopping? Do they trust online shopping? ¿Confían ellos en las compras en línea? Font-ils confiance aux achats en ligne? Si fidano dello shopping online? 彼 ら は オンライン ショッピング を 信頼 して います か ? 그들은 온라인 쇼핑을 신뢰하나요? Vertrouwen ze online winkelen? Eles acreditam em compras online? Они доверяют покупкам в интернете? 他们 相信 网上 购物 吗 ?

Όχι, δεν εμπιστεύονται πραγματικά τις διαδικτυακές αγορές. Nein, sie trauen dem Online-Shopping eigentlich nicht. No, they don't really trust online shopping. No, ellos no confían en las compras en línea. Non, ils ne font pas vraiment confiance aux achats sur internet. No, non si fidano molto dello shopping online. いいえ 、 彼 ら は オンライン ショッピング を あまり 信頼 して いません でした 아니오, 그들은 온라인 쇼핑을 신뢰하지 않습니다. Nee, ze vertrouwen online winkelen niet echt. Não, eles realmente não confiam nas compras on-line. Нет, они не очень доверяют покупкам в интернете. 不 , 他们 不 相信 网上 购物 。

6) Αφού έψαξαν για λίγες ώρες, βρήκαν ένα mp3 player που τους άρεσε. 6) Nachdem sie ein paar Stunden lang gesucht und gesurft hatten, fanden sie einen MP3-Player, den sie mochten. 6) After searching and scrolling for a few hours, they found an mp3 player that they like. 6) Después de buscar por algunas horas, ellos encontraron un reproductor de mp3 que les ha gustado. 6) Après quelques heures de recherche et de navigation sur différents sites, ils ont trouvé un lecteur mp3 qui leur plaisait. 6) Dopo aver cercato e fatto scorrere per poche ore, hanno trovato un lettore mp3 che gli piaceva. 6) 数 時間 検索 した 結果 、 彼 ら は 気 に 入った mp 3 プレーヤー を 見つけました 。 6) 몇 시간을 검색하고 뒤진 후에야 그들은 마음에 드는 mp3 플레이어를 찾았습니다. 6) Nadat ze een paar uur gezocht en gescrold hadden, vonden ze een mp3-speler die ze wilden hebben. 6) Depois de procurar por algumas horas, eles encontraram um mp3 player que eles gostam. 6) После нескольких часов поисков и просматриваний сайтов они нашли цифровой проигрыватель, который им нравился. 6) 在 网上 找 了 几个 小时 以后 , 他们 找到 了 一个 他们 喜欢 的 MP3 播放器 。

Για πόσο έψαξαν στο διαδίκτυο? Wie lange haben sie Im Internet gesucht und gesurft? How long did they search and scroll online? ¿Cuánto tiempo duró la búsqueda en línea? Combien de temps ont-ils cherché et navigué sur différent sites ? Per quanto tempo hanno cercato e fatto scorrere online? どの くらい 彼 ら は オンライン で 探して いました か ? 얼마나 오랫동안 그들은 온라인을 검색하고 뒤졌나요? Hoe lang hebben ze online gezocht en gescrold? Quanto tempo eles pesquisaram ? Как долго они искали и просматривали сайты? 他们 在 网上 找 了 多长时间 ?

Για λίγες ώρες. Ein paar Stunden. A few hours. Por unas horas Quelques heures. Per poche ore. 数 時間 です 。 몇 시간 동안입니다. Een paar uur. Algumas horas. Несколько часов. 几个 小时 。

Βρήκαν ένα mp3 player που τους άρεσε αφού έψαξαν για λίγες ώρες. Sie fanden einen MP3-Player, den sie mochten, nachdem sie einige Stunden lang gesucht und gesurft hatten. They found an mp3 player that they liked after searching and scrolling for a few hours. Después de buscar por algunas horas, ellos encontraron un reproductor de mp3 que les ha gustado. Ils ont trouvé un lecteur mp3 qui leur plaisait,après quelques heures de recherche et de navigation sur différents sites. Hanno trovato un lettore mp3 che gli piaceva dopo aver cercato e fatto scorrere per poche ore. 数 時間 検索 した 結果 、 彼 ら は 気 に 入った mp 3 プレーヤー を 見つけました 。 몇 시간을 검색하고 뒤진 후에야 그들은 마음에 드는 mp3 플레이어를 찾았습니다. Ze vonden een mp3-speler die ze wilden hebben, nadat ze een paar uur gezocht en gescrold hadden. Eles encontraram um mp3 player que gostaram depois de procurar por algumas horas. Они нашли цифровой проигрыватель, который им нравился, после нескольких часов поисков и просматриваний сайтов. 在 网上 找 了 几个 小时 以后 , 他们 找到 了 一个 他们 喜欢 的 MP3 播放器 。

7) Είναι περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα, και έτσι το αγόρασαν. 7) Er kostet etwa die Hälfte des Preises der anderen, also haben sie ihn gekauft. 7) It's about half the price of the others, so they bought it. 7) Estaba casi a mitad de precio que los otros, así que lo compraron. 7) C'était environ moitié moins cher que les autres, alors ils l'ont acheté. 7) Era circa la metà del prezzo degli altri, così lo comprarono. 7) それ は 他の プレーヤー の 半分 の 価格 だった ので 、 彼 ら は それ を 買いました 。 7) 다른 것들에 비해 절반 정도의 가격이었기 때문에 그것을 구매했습니다. 7) Hij kostte ongeveer de helft van de wat de andere kostten, en daarom kochten ze hem. 7) É cerca de metade do preço dos outros, então eles o compraram. 7) Его цена – почти половина цены других, так что они купили его. 7) 它 差不多 是 别的 一半 价钱 , 所以 他们 买 了 。

Γιατί το αγόρασαν? Warum haben sie ihn gekauft? Why did they buy it? ¿Por qué lo han comprado? Pourquoi l'ont-ils acheté ? Perché l'hanno comprato? なぜ 彼 ら は それ を 買いました か ? 그들은 왜 그것을 구매했나요? Waarom kochten ze hem? Por que eles compraram? Почему они купили его? 他们 为什么 买 了 ?

Επειδή είναι περίπου στην μισή τιμή από τα άλλα. Weil er etwa die Hälfte des Preises der anderen kostet. Because it's about half the price of the others. Porque estaba casi a mitad de precio que los otros. Parce que c'était environ moitié moins cher que les autres. Perché era circa la metà del prezzo degli altri. なぜなら それ は 他の プレーヤー の 半分 の 価格 だった から です 。 다른 것들에 비해 절반 정도의 가격이었기 때문에 그것을 구매했습니다. Omdat hij ongeveer de helft kostte van wat de andere kostten. Porque é cerca de metade do preço dos outros. Потому что он стоит половину цены других. 因为 它 差不多 是 别的 一半 价钱 。

8) Ελπίζουν ότι δεν θα χαλάσει εύκολα και ότι θα αντέξει για πολύ καιρό. 8) Sie hoffen, dass er nicht so schnell kaputt geht und lange hält. 8) They hope it won't break easily, and will last a long time. 8) Ellos esperan que no se dañe fácilmente y que dure por mucho tiempo. 8) Ils espèrent que cela ne se cassera pas facilement et fonctionnera longtemps. 8) Sperano che non si rompa facilmente e duri per molto tempo. 8) 彼 ら は それ が 簡単に 壊れ ないで 長く 持続 する こと を 願います 。 8) 그들은 그것이 쉽게 고장나지 않고 오래 가기를 바랍니다. 8) Ze hopen dat hij niet makkelijk kapot zal gaan en dat hij lang mee zal gaan. 8) Eles esperam que não se quebre facilmente, e que dure muito tempo. 8) Они надеются, что он не сломается и будет служить долго. 8) 他们 希望 它 不会 很 容易 坏 而且 能 用 很 长时间 。

Τι ελπίζουν ότι δεν θα συμβεί? Was hoffen sie, was nicht passieren würde? What do they hope won't happen? ¿Qué es lo que esperan que no suceda? Qu'espèrent-ils ? Cosa sperano non succeda? 彼 ら は 何 が 起き ない こと を ねがって います か ? 그들은 어떠하지 않기를 바라나요? Waar hopen ze op? O que eles esperam que não aconteça? Что они надеются, что не случится? 他们 希望 不会 发生 什么 ?

Ελπίζουν ότι δεν θα χαλάσει εύκολα και ότι θα διαρκέσει για πολύ καιρό. Sie hoffen, dass er nicht so schnell kaputt geht und lange hält. They hope it won't break easily, and last them a long time. Ellos esperan que no se dañe fácilmente y que dure por mucho tiempo. Ils espèrent que cela ne se cassera pas facilement et fonctionnera longtemps. Sperano che non si rompa facilmente e duri per molto tempo. 彼 ら は それ が 簡単に 壊れ ないで 長く 持続 する こと を 願います 。 그들은 그것이 쉽게 고장나지 않고 오래 가기를 바랍니다. Ze hopen dat hij niet makkelijk kapot zal gaan en dat hij lang mee zal gaan. Eles esperam que não quebre facilmente, e dure muito tempo. Они надеются, что он не сломается и прослужит им долго. 他们 希望 它 不会 很 容易 坏 而且 能 用 很 长时间 。