×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 32 - Η Σάρα κοίταξε μέσα στο ψυγείο

Σε αυτή την ιστορία η Σάρα προσπαθεί να φτιάξει πρωινό για τον γιο και τον σύζυγο της.

Άκουσε την ιστορία:

A) Η Σάρα προσπαθούσε να φτιάξει πρωινό όλο το πρωί.

Ο γιος και ο σύζυγος της περίμεναν για το πρωινό επίσης.

Η Σάρα κοίταξε μέσα στο ψυγείο.

Αλλά δεν υπήρχε πολύ φαγητό.

Η Σάρα είδε αυγά, ψωμί και γάλα.

Έτσι αποφάσισε να μαγειρέψει μερικά αυγά.

Έβρασε μια κατσαρόλα με νερό.

Και έβαλε τρία αυγά μέσα στο νερό.

Επίσης έφτιαξε τσάι για τον εαυτό της και τον σύζυγο της.

Ο γιος της ήπιε χυμό πορτοκαλιού αντί αυτού.

Άκουσε την ιστορία όπως την διηγείται η Σάρα:

B) Προσπαθούσα να φτιάξω πρωινό όλο το πρωί.

Ο γιος και ο σύζυγος μου περίμεναν για πρωινό επίσης.

Κοίταξα μέσα στο ψυγείο.

Αλλά δεν υπάρχει πολύ φαγητό.

Είδα αυγά, ψωμί και γάλα.

Έτσι αποφάσισα να μαγειρέψω μερικά αυγά.

Βράζω μια κατσαρόλα με νερό.

Και έβαλα τρία αυγά μέσα στο νερό.

Έφτιαξα επίσης τσάι για τον εαυτό μου και για τον σύζυγο μου.

Ο γιος μου ήπιε χυμό πορτοκαλιού αντί αυτού.

Απάντησε τώρα στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Σάρα προσπαθούσε να φτιάξει πρωινό.

Τι προσπαθούσε η Σάρα να φτιάξει?

Η Σάρα προσπαθούσε να φτιάξει πρωινό.

2) Ο σύζυγος και ο γιος της Σάρας περίμεναν για πρωινό.

Τι περίμεναν ο σύζυγος και ο γιος της Σάρας?

Περίμεναν επίσης για πρωινό.

3) Δεν υπήρχε πολύ φαγητό μέσα στο ψυγείο.

Υπήρχε πολύ φαγητό μέσα στο ψυγείο?

Όχι, δεν υπήρχε πολύ φαγητό μέσα στο ψυγείο.

4) Η Σάρα είδε αυγά, ψωμί και γάλα μέσα στο ψυγείο.

Τι είδε η Σάρα μέσα στο ψυγείο?

Η Σάρα είδε αυγά, ψωμί και γάλα μέσα στο ψυγείο.

B) 5) Η Σάρα αποφάσισε να μαγειρέψει μερικά αυγά. Τι αποφάσισε η Σάρα?

Η Σάρα αποφάσισε να μαγειρέψει μερικά αυγά.

6) Η Σάρα βράζει μια κατσαρόλα με νερό και έβαλε τρία αυγά μέσα στο νερό.

Τι έκανε η Σάρα?

Η Σάρα βράζει μια κατσαρόλα με νερό και έβαλε τρία αυγά μέσα στο νερό.

7) Η Σάρα επίσης έφτιαξε τσάι για τον εαυτό της και τον σύζυγο της.

Τι άλλο έφτιαξε η Σάρα?

Η Σάρα επίσης έφτιαξε τσάι για τον εαυτό της και τον σύζυγο της.

8) Ο γιος της Σάρας πίνει χυμό πορτοκαλιού.

Πίνει ο γιος της Σάρας τσάι?

Όχι, ο γιος της Σάρας δεν πίνει τσάι.

Πίνει χυμό πορτοκαλιού.

Σε αυτή την ιστορία η Σάρα προσπαθεί να φτιάξει πρωινό για τον γιο και τον σύζυγο της. In dieser Geschichte versucht Sarah, Frühstück für ihren Sohn und Ehemann zu machen. In this story Sara tries to make breakfast for her son and her husband. Esta es la historia de Sarah , una mujer que está tratando de preparar desayuno. Tässä tarinassa Sarah yrittää valmistaa aamiaista pojalleen ja miehelleen. Dans cette histoire, Sarah essaie de préparer le petit déjeuner pour son fils et son mari. In questa storia Sara cerca di preparare la colazione per suo figlio e suo marito. この物語では、サラは息子と夫のために朝食を作ろうとしています。 이 이야기에서 사라는 그녀의 아들과 남편을 위해 아침 식사를 만들기 위해 시도합니다. In dit verhaal probeert Sarah ontbijt te maken voor haar zoon en echtgenoot. W tej historii Sara próbuje przygotować śniadanie dla swojego syna i męża. Nesta história, Sarah tenta preparar o café da manhã para seu filho e marido. В этой истории Сара пытается приготовить завтрак для сына и мужа. I den här berättelsen försöker Sarah göra frukost för sin son och man. 莎拉在这个故事中尝试为儿子和丈夫做早餐。

Άκουσε την ιστορία: Hören Sie sich die Geschichte an: Listen to the story: Escucha la historia: Écoutez l'histoire: Ascolta la storia: 話を聞いてください: 이야기를 들어보세요 : Luister naar het verhaal: Posłuchaj historii: Ouça a história: Послушайте историю: 听故事:

A) Η Σάρα προσπαθούσε να φτιάξει πρωινό όλο το πρωί. A)Sarah hatte den ganzen Morgen lang versucht Frühstück zu machen. A) Sarah was trying to make breakfast all morning. A) Sarah había estado tratando de preparar el desayuno toda la mañana. A) Sarah a voulu préparer le petit-déjeuner pendant toute la matinée. A) Sara ha provato a preparare la colazione tutta la mattina. A )サラ は 毎朝 朝食 を 作ろう と して いました 。 A)수지는 아침 내내 아침 식사를 만들려고 했어요. A) Sarah heeft de hele ochtend geprobeerd om ontbijt te maken. A) Sarah próbowała przygotować śniadanie przez cały ranek. A) Sarah estava tentando fazer o café da manhã a manhã toda. А) Все утро Сара пыталась приготовить завтрак. A) Sarah försökte laga frukost hela morgonen. A)萨拉 尝试 过 每天 早晨 做 早饭 。

Ο γιος και ο σύζυγος της περίμεναν για το πρωινό επίσης. Ihr Sohn und Ehemann hatten auch auf das Frühstück gewartet. Her son and husband had been waiting for breakfast, too. Su hijo y su esposo también habían estado esperando el desayuno. Son fils et son mari ont aussi attendu leur petit-déjeuner. Anche suo figlio e suo marito aspettavano la colazione. 彼女 の 息子 と 夫 も 朝食 を 待って いました 。 그녀의 아들과 남편도 아침 식사를 기다리고 있었어요. Haar zoon en man hebben ook op het ontbijt gewacht. Jej syn i mąż również czekali na śniadanie. O filho e o marido estavam esperando o café da manhã também. Её сын и муж тоже ждали завтрак. Hennes son och man väntade också på frukost. 她 的 儿子 和 丈夫 也 等 了 她 做 早饭 。

Η Σάρα κοίταξε μέσα στο ψυγείο. Sarah schaute in den Kühlschrank. Sara looked in the fridge. Sarah miró en el refrigerador. Sarah a regardé dans le frigo. Sara ha guardato in frigorifero. サラ は 冷蔵 庫 の 中 を 見ました 。 수지는 냉장고 안을 살펴봤어요. Sarah keek in de koelkast. Sarah zajrzała do lodówki. Sarah olhou na geladeira. Сара заглянула в холодильник. Sarah tittade i kylen. 萨拉 看 了 看 冰箱 里 有 什么 食物 。

Αλλά δεν υπήρχε πολύ φαγητό. Aber da hatte es nicht viel zu essen gegeben. But there was not much food. Pero no había mucha comida. Mais il n'y avait pas grand-chose. Ma non c'era molto cibo. しかし あまり 食べもの は 入って いません でした 。 하지만 음식이 별로 없었어요. Maar er was niet veel eten. Ale nie było zbyt wiele jedzenia. Mas não havia muita comida. Но еды там было немного. Men det fanns inte mycket mat. 但 里面 没什么 吃 的 。

Η Σάρα είδε αυγά, ψωμί και γάλα. Sarah hatte Eier, Brot und Milch gesehen. Sara saw eggs, bread and milk. Sarah había visto huevos, pan y leche. Sarah a vu des œufs, du pain et du lait. Sara ha visto uova, pane e latte. サラ は 卵 、 パン と ミルク を 見ました 。 수지 눈에 달걀, 장조림, 김치가 보였어요. Sarah zag eieren, brood en melk. Sarah zobaczyła jajka, chleb i mleko. Sarah tinha visto ovos, pão e leite. Сара нашла яйца, молоко и творог. Sarah såg ägg, bröd och mjölk. 萨拉 看到 了 鸡蛋 面包 和 牛奶 。

Έτσι αποφάσισε να μαγειρέψει μερικά αυγά. So entschied sie sich ein paar Eier zuzubereiten. So she decided to cook some eggs. Así que decidió preparar algunos huevos. Elle a donc décidé de cuisiner quelques œufs. Quindi ha deciso di cucinare alcune uova. それ で 、 彼女 は 卵 料理 に しよう と 決めました 。 그래서 그녀는 달걀 프라이를 만들기로 했어요. Dus besloot ze om wat eieren te koken. Postanowił więc ugotować jajka. Então ela decidiu cozinhar alguns ovos. Сара решила приготовить яйца. Så han bestämde sig för att laga några ägg. 所以 她 决定 煮 鸡蛋 。

Έβρασε μια κατσαρόλα με νερό. Sie kochte einen Topf mit Wasser. She boiled a pot of water Ella hirvió agua en un recipiente. Elle a fait bouillir de l'eau dans une casserole. Ha fatto bollire una pentola d'acqua. 彼女 は ポット の 水 を 沸かしました。 그녀는 달궈진 프라이팬에 기름을 둘렀어요. Kook een pan met water. Zagotuj garnek wody. Ela ferveu uma panela com água Сара положила три яйца в воду. Koka en kruka med vatten. 她 烧开 了 一锅水 。

Και έβαλε τρία αυγά μέσα στο νερό. Sie legte drei Eier ins Wasser. And she put three eggs into the water. Y colocó tres huevos dentro del recipiente. Et elle a mis trois œufs dans l'eau. E ha messo tre uova nell'acqua. そして 彼女 は 水 の 中 に 卵 を 3 つ 入れました 。 그리고 달걀을 깨트려서 프라이팬에 떨어뜨렸어요. En hij legde drie eieren in het water. I włożył trzy jajka do wody. E ela colocou três ovos na água. Сара Таксе сварила себя и свою кружку. Och han lade tre ägg i vattnet. 然后 她 放 了 三个 鸡蛋 入锅 。

Επίσης έφτιαξε τσάι για τον εαυτό της και τον σύζυγο της. Auch machte sie Tee für sich und ihren Ehemann. She also made tea for herself and her husband. Ella también preparó té para su esposo y para ella. Elle a aussi préparé du thé pour elle et son mari. Ha anche preparato il tè per lei e suo marito. 彼女 は また 自分 と 夫 の 為 に 紅茶 を 作りました 。 그녀는 본인과 남편이 마실 보리차를 만들었어요. Ze zette ook thee voor haar man en haarzelf. Robiła również herbatę dla siebie i swojego męża. Ela também fez chá para si e para o marido. Сара также заварила чай себе и мужу. Hon gjorde också te för sig själv och sin man. 她 还 为 她 自己 和 老公 准备 了 茶 。

Ο γιος της ήπιε χυμό πορτοκαλιού αντί αυτού. Ihr Sohn nahm dagegen Orangensaft. Her son had orange juice instead. Su hijo tomó jugo de naranja en su lugar. Son fils a pris un jus d'orange à la place. Suo figlio invece ha bevuto succo d'arancia. 彼女 の 息子 は 代わり に オレンジジュース に しました 。 그녀의 아들은 대신에 오렌지 주스를 마셨어요. Haar zoon dronk in plaats daarvan jus d'orange. Jej syn zamiast tego pił sok pomarańczowy. O filho dela tomou suco de laranja. А ее сын выпил стакан апельсинового сока. Hennes son drack istället apelsinjuice. 而 她 的 儿子 则 有 一杯 橙汁 。

Άκουσε την ιστορία όπως την διηγείται η Σάρα: Hören Sie sich die Geschichte an, wie Sarah sie erzählt: Now Sara tells the story: A continuación la historia contada por Sarah . Écoutez l'histoire telle que Sarah la raconte: Ascolta la storia come la racconta Sara: サラが言うように物語を聞いてください: 사라는 지시대로 이야기를 들어 : Luister naar het verhaal zoals Sarah het vertelt: Posłuchaj historii opowiedzianej przez Sarę: Ouça a história que Sarah conta: Послушайте историю, рассказанную Сарой: Lyssna på historien när Sarah berättar den: 听莎拉讲的故事:

B) Προσπαθούσα να φτιάξω πρωινό όλο το πρωί. B) Ich habe während des ganzen Morgens versucht Frühstück zuzubereiten. B) I have been trying to make breakfast all morning. B) He intentado preparar el desayuno durante toda la mañana. B) J'ai voulu préparer le petit-déjeuner pendant toute la matinée. B) Ho provato a preparare la colazione tutta la mattina. B )私 は 毎朝 朝食 を 作ろう と して いました 。 B)저는 아침 내내 아침 식사를 만들려고 했어요. B) Ik probeer al de hele ochtend ontbijt te maken. B) Przez cały ranek próbowałem zrobić śniadanie. B) Eu estava tentando fazer café da manhã toda a manhã. Б) Всё утро я пытаюсь приготовить завтрак. B) Jag försökte laga frukost hela morgonen. B)我 尝试 过 每天 早晨 做 早饭 。

Ο γιος και ο σύζυγος μου περίμεναν για πρωινό επίσης. Mein Sohn und Ehemann haben auch auf das Frühstück gewartet. My son and husband have been waiting for breakfast, too. Mi hijo y mi esposo también han estado esperando el desayuno. Mon fils et mon mari ont aussi attendu leur petit-déjeuner. Anche mio figlio e mio marito aspettavano la colazione. 私 の 息子 と 夫 も 朝食 を 待って いました 。 아들과 남편도 아침 식사를 기다리고 있어요. Mijn zoon en man wachten ook de hele ochtend al op ontbijt. Mój syn i mąż również czekali na śniadanie. Meu filho e meu marido também estão esperando o café da manhã. Мой сын и муж тоже ждут завтрак. 我 的 儿子 和 丈夫 也 期待 我 做 早饭 。

Κοίταξα μέσα στο ψυγείο. Ich schaute in den Kühlschrank. I looked into the fridge. Yo miré en el refrigerador. J'ai regardé dans le frigo. Ho guardato nel frigorifero. 私 は 冷蔵 庫 の 中 を 見ました 。 냉장고 안을 살펴봤어요. Ik heb in de koelkast gekeken. Zajrzałem do lodówki. Eu olhei na geladeira. Я заглядываю в холодильник. Jag tittade in i kylen. 我 看 了 看 冰箱 里 有 什么 食物 。

Αλλά δεν υπάρχει πολύ φαγητό. Aber da gibt es nicht viel zu essen. But there is not much food. Pero no hay mucha comida. Mais il n'y avait pas grand-chose. Ma non c'era molto cibo. しかし あまり 食べもの は 入って いません でした 。 하지만 음식이 별로 없어요. Maar er is niet veel te eten. Ale nie ma zbyt wiele jedzenia. Mas não há muita comida. Но еды там немного. Men det finns inte mycket mat. 但 里面 没什么 吃 的 。

Είδα αυγά, ψωμί και γάλα. Ich sah Eier, Brot und Milch. I saw eggs, bread and milk. Yo vi huevos, pan y leche. J'ai vu des œufs, du pain et du lait. Ho visto uova, pane e latte. 私 は 卵 、 パン と ミルク を 見ました 。 제 눈에 달걀, 장조림, 김치가 보였어요. Ik heb eieren, brood en melk gezien. Widziałem jajka, chleb i mleko. Eu vi ovos, pão e leite. Я нахожу только яйца, молоко и творог. Jag såg ägg, bröd och mjölk. 我 看到 了 鸡蛋 面包 和 牛奶 。

Έτσι αποφάσισα να μαγειρέψω μερικά αυγά. So habe ich mich entschieden ein paar Eier zuzubereiten. So I decided to cook some eggs. Así que decidí preparar algunos huevos. J'ai donc décidé de cuisiner quelques œufs. Quindi ho deciso di cucinare alcune uova. それ で 、 私 は 卵 料理 に しよう と 決めました 。 그래서 달걀 프라이를 만들기로 했어요. Dus ik heb besloten om wat eieren te koken. Postanowiłem więc ugotować jajka. Então eu decidi cozinhar alguns ovos. Поэтому я решил приготовить несколько яиц. 所以 我 决定 煮 鸡蛋 。

Βράζω μια κατσαρόλα με νερό. Ich koche einen Topf mit Wasser. I am boiling a pot of water Yo hiervo agua en un recipiente. Keitän kattilan vettä. J'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole. Sto facendo bollire una pentola d'acqua. 私 は ポット の 水 を 沸かしました 。 달궈진 프라이팬에 기름을 두르고 있어요. Ik kook een pan met water. Gotuję garnek wody. Eu estou fervendo uma panela com água Я кипячу воду в кастрюле. Jag kokar en kruka med vatten. 我 正在 烧开 一锅水 。

Και έβαλα τρία αυγά μέσα στο νερό. Ich habe drei Eier ins Wasser gelegt. And I have put three eggs into the water. Y he colocado tres huevos dentro del recipiente. Et j'ai mis trois œufs dans l'eau. E ho messo tre uova nell'acqua. そして 私 は 水 の 中 に 卵 を 3 つ 入れました 。 그리고 달걀을 깨트려서 프라이팬에 떨어뜨려요. En ik legde drie eieren in het water. I włożyłem trzy jajka do wody. E eu coloquei três ovos na água. И кладу три яйца в воду. Och jag lade tre ägg i vattnet. 然后 我放 了 三个 鸡蛋 入锅 。

Έφτιαξα επίσης τσάι για τον εαυτό μου και για τον σύζυγο μου. Ich habe außerdem Tee für mich und meinen Mann gemacht. I am also making tea for myself and my husband. Yo también he estado preparando té para mi esposo y para mí. J'ai aussi préparé du thé pour moi et mon mari. Ho anche preparato il tè per me e mio marito. 私 は また 自分 と 夫 の 為 に 紅茶 を 作りました 。 저와 남편이 마실 보리차도 만들고 있어요. Ik zet ook thee voor mijn man en mezelf. Zrobiłam też herbatę dla siebie i męża. Eu também fiz chá para mim e para o meu marido. Я также завариваю чай себе и мужу. 我 还 为 我 自己 和 老公 准备 了 茶 。

Ο γιος μου ήπιε χυμό πορτοκαλιού αντί αυτού. Mein Sohn nimmt stattdessen einen Orangensaft. My son is having orange juice instead. Mi hijo está tomando jugo de naranja en su lugar. Mon fils a pris un jus d'orange à la place. Mio figlio invece sta bevendo succo d'arancia. 私 の 息子 は 代わり に オレンジジュース に しました 。 아들은 대신에 오렌지 주스를 마시고 있어요. Mijn zoon drinkt in plaats daarvan jus d'orange. Zamiast tego mój syn wypił sok pomarańczowy. Meu filho está tomando suco de laranja. А мой сын пьет апельсиновый сок. Min son drack istället apelsinjuice. 而 我 儿子 则 有 一杯 橙汁 。

Απάντησε τώρα στις ακόλουθες ερωτήσεις: Beantworten Sie nun die folgenden Fragen: Try to answer the following questions: Ahora conteste las siguientes preguntas: Répondez maintenant aux questions suivantes: Rispondi ora alle seguenti domande: 今すぐ次の質問に答えてください。 지금 다음 질문에 답하십시오. Beantwoord nu de volgende vragen: Teraz odpowiedz na następujące pytania: Responda às seguintes perguntas agora: Теперь ответьте на следующие вопросы: 现在回答以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: 问题 :

A) 1) Η Σάρα προσπαθούσε να φτιάξει πρωινό. A) 1) Sarah hatte versucht Frühstück zu machen. A) 1) Sara had been trying to make breakfast. A) 1) Sarah había estado tratando de preparar el desayuno. A) 1) Sarah a voulu préparer le petit-déjeuner. A) 1) Sara ha provato a preparare la colazione. A )1) サラ は 朝食 を 作ろう と して いました 。 A)1) 수지는 아침 식사를 만들려고 했어요. A) 1) Sarah heeft geprobeerd om ontbijt te maken. A) 1) Sarah próbowała zrobić śniadanie. A) 1) A Sarah estava tentando fazer o café da manhã. А) 1) Сара пыталась приготовить завтрак. A)1) 萨拉 尝试 过 每天 早晨 做 早饭 。

Τι προσπαθούσε η Σάρα να φτιάξει? Was hat Sarah versucht zu machen? What has Sara been trying to make? ¿Qué ha estado tratando de preparar Sarah ? Qu'est-ce que Sarah a voulu préparer ? Cos'ha provato a fare, Sara? サラ は 何 を 作ろう と して いました か ? 수지는 무엇을 만들려고 했나요? Wat heeft Sarah geprobeerd te maken? Co Sarah próbowała naprawić? O que a Sarah está tentando fazer? Что пыталась приготовить Сара ? 萨拉 尝试 过 每天 做 什么 ?

Η Σάρα προσπαθούσε να φτιάξει πρωινό. Sarah hat versucht Frühstück zu machen. Sara has been trying to make breakfast. Sarah ha estado tratando de preparar el desayuno. Sarah a voulu préparer le petit-déjeuner. Sara ha provato a preparare la colazione. サラ は 朝食 を 作ろう と して いました 。 수지는 아침 식사를 만들려고 했어요. Sarah heeft geprobeerd om ontbijt te maken. Sarah próbowała przygotować śniadanie. Sarah tem tentado fazer o café da manhã. Сара пыталась приготовить завтрак. 萨拉 尝试 过 每天 做 早饭 。

2) Ο σύζυγος και ο γιος της Σάρας περίμεναν για πρωινό. 2) Saras Ehemann und ihr Sohn hatten auf das Frühstück gewartet. 2) Sara's husband and son had been waiting for breakfast. 2) El esposo de Sarah y su hijo también habían estado esperando el desayuno. 2) Le fils et le mari de Sarah ont attendu leur petit-déjeuner. 2) Il marito e il figlio di Sara hanno dovuto aspettare la colazione. 2) サラ の 息子 と 夫 は 朝食 を 待って いました 。 2) 수지의 남편과 아들은 아침 식사를 기다리고 있었어요. 2) De man en zoon van Sarah zaten op het ontbijt te wachten. 2) Mąż i syn Sary czekali na śniadanie. 2) O marido e o filho de Sarah estavam esperando o café da manhã. 2) Сары муж и сын ждали завтрак. 2) 她 的 儿子 和 丈夫 期待 她 做 早饭 。

Τι περίμεναν ο σύζυγος και ο γιος της Σάρας? Auf was hatten Saras Ehemann und ihr Sohn gewartet? What had Sara's husband and son been waiting for? ¿Qué habían estado esperando el esposo de Sarah y su hijo? Qu'est-ce que le fils et le mari de Sarah ont attendu ? Il marito e il figlio di Sara cosa hanno dovuto aspettare? サラ の 息子 と 夫 は 何 を 待って いました か ? 수지의 남편과 아들은 무엇을 기다리고 있었나요? Waar zaten zij op te wachten? Czego oczekiwali mąż i syn Sary? O que o marido e o filho de Sarah estavam esperando? Чего ждали Сары муж и сын? 她 的 儿子 和 丈夫 在 等 什么 ?

Περίμεναν επίσης για πρωινό. Sie hatten auch auf das Frühstück gewartet. They had also been waiting for breakfast. Ellos también habían estado esperando el desayuno. Le fils et le mari de Sarah ont aussi attendu leur petit-déjeuner. Hanno dovuto aspettare la colazione. サラ の 息子 と 夫 も 朝食 を 待って いました 。 그들도 아침 식사를 기다리고 있었어요. Zij zaten ook op het ontbijt te wachten. Oni również czekali na śniadanie. Eles também estavam esperando o café da manhã. Они ждали завтрак. De väntade också på frukost. 她 的 儿子 和 丈夫 等 她 做 早饭 。

3) Δεν υπήρχε πολύ φαγητό μέσα στο ψυγείο. 3) Im Kühlschrank hatte es nicht viel zu essen gegeben. 3) There wasn't much food in the fridge. 3) No había mucha comida en el refrigerador. 3) Il n'y avait pas grand-chose dans le frigo. 3) Non c'era molto cibo nel frigorifero. 3) 冷蔵 庫 の 中 に は あまり 食べもの は 入って いません でした 。 3) 냉장고 안에 음식이 별로 없었어요. 3) Er lag niet veel eten in de koelkast. 3) W lodówce nie było zbyt wiele jedzenia. 3) Não havia muita comida na geladeira. 3) В холодильнике было немного еды. 3) Det fanns inte mycket mat i kylen. 3) 冰箱 里 没什么 食物 。

Υπήρχε πολύ φαγητό μέσα στο ψυγείο? Hatte es im Kühlschrank viel zu essen gegeben? Was there much food in the fridge? ¿Ha habido mucha comida en el refrigerador? Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses dans le frigo ? C'era molto cibo nel frigorifero? 冷蔵 庫 の 中 に 食べもの は 入って いました か ? 냉장고 안에 음식이 많이 있었나요? Lag er veel eten in de koelkast? Czy w lodówce było dużo jedzenia? Havia muita comida na geladeira? В холодильнике было много еды? Det fanns mycket mat i kylen; 冰箱 里 有 很多 食物 吗 ?

Όχι, δεν υπήρχε πολύ φαγητό μέσα στο ψυγείο. Nein, im Kühlschrank hatte es nicht viel zu essen gegeben. No, there wasn't much food in the fridge. No, no había mucha comida en el refrigerador. Non, il n'y avait pas grand-chose dans le frigo. No, non c'era molto cibo nel frigorifero. いいえ 、 冷蔵 庫 の 中 に は あまり 食べもの は 入って いません でした 。 아니요, 냉장고 안에 음식이 별로 없었어요. Nee, er lag niet veel eten in de koelkast. Nie, w lodówce nie było dużo jedzenia. Não, não havia muita comida na geladeira. Нет, в холодильнике было немного еды. Nej, det fanns inte mycket mat i kylen. 不 , 冰箱 里 没什么 食物 。

4) Η Σάρα είδε αυγά, ψωμί και γάλα μέσα στο ψυγείο. 4) Sarah hatte im Kühlschrank Eier, Brot und Milch gesehen. 4) Sara saw eggs, bread, and milk in the fridge. 4) Sarah había visto huevos, pan y leche en el refrigerador. 4) Dans le frigo,Sarah a vu des œufs, du pain et du lait. 4) Sara aveva visto uova, pane e latte nel frigorifero. 4) サラ は 冷蔵 庫 の 中 に 卵 、 パン と ミルク を 見ました 。 4) 수지 눈에 냉장고 안에 있는 달걀, 장조림, 김치가 보였어요. 4) Sarah had eieren, brood en melk in de koelkast gezien. 4) Sarah zobaczyła w lodówce jajka, chleb i mleko. 4) A Sarah tinha visto ovos, pão e leite na geladeira. 4) В холодильнике Сара нашла яйца, молоко и творог. 4) 萨拉 看到 了 鸡蛋 面包 和 牛奶 。

Τι είδε η Σάρα μέσα στο ψυγείο? Was hatte Sarah im Kühlschrank gesehen? What had Sara seen in the fridge? ¿Qué había visto Sarah en el refrigerador? Qu'est-ce que Sarah a vu dans le frigo ? Cosa aveva visto nel frigo, Sara? サラ は 冷蔵 庫 の 中 で 何 を 見ました か ? 수지 눈에 냉장고 안에 무엇이 보였나요? Wat had Sarah in de koelkast zien liggen? Co Sara zobaczyła w lodówce? O que a Sarah tinha visto na geladeira? Что нашла Сара в холодильнике? 萨拉 在 冰箱 里 看到 什么 了 ?

Η Σάρα είδε αυγά, ψωμί και γάλα μέσα στο ψυγείο. Sarah hatte Eier, Brot und Milch im Kühlschrank gesehen. Sara had seen eggs, bread, and milk in the fridge. Sarah había visto huevos, pan y leche en el refrigerador. Dans le frigo, Sarah a vu des œufs, du pain et du lait. Sara aveva visto uova, pane e latte nel frigorifero. サラ は 冷蔵 庫 の 中 に 卵 、 パン と ミルク を 見ました 。 수지 눈에 냉장고 안에 있는 달걀, 장조림, 김치가 보였어요. Sarah had eieren, brood en melk in de koelkast gezien. Sarah zobaczyła w lodówce jajka, chleb i mleko. A Sarah tinha visto ovos, pão e leite na geladeira. В холодильнике Сара нашла яйца, молоко и творог. 萨拉 在 冰箱 里 看到 了 鸡蛋 面包 和 牛奶 。

B) 5) Η Σάρα αποφάσισε να μαγειρέψει μερικά αυγά. B) 5) Sarah hat sich entschieden ein paar Eier zuzubereiten. B) 5) Sara has decided to cook some eggs. B) 5) Sarah ha decidido preparar algunos huevos. B) 5) Sarah a décidé de cuisiner quelques œufs. B) 5) Sara decise di cucinare alcune uova. B )5) サラ は 卵 料理 に しよう と 決めました 。 B) 5) 수지는 달걀 프라이를 만들기로 했어요. B) 5) Sarah besloot om wat eieren te koken. B) 5) Sarah postanowiła ugotować jajka. B) 5) A Sarah decidiu cozinhar alguns ovos. Б) 5) Сара решает приготовить яйца. B) 5) Sarah bestämde sig för att laga några ägg. B)5) 萨拉 决定 煮些 鸡蛋 。 Τι αποφάσισε η Σάρα? Was hat Sarah entschieden? What has Sara decided? ¿Qué ha decidido Sarah ? Qu'est-ce que Sarah a décidé ? Cosa decise Sara? サラ は 何 を 決めました か ? 수지는 무엇을 하기로 했나요? Wat besloot Sarah ? Co postanowiła Sarah? O que a Sarah decidiu? Что решает Сара ? 萨拉 决定 做 什么 ?

Η Σάρα αποφάσισε να μαγειρέψει μερικά αυγά. Sarah hat sich entschieden ein paar Eier zuzubereiten. Sara has decided to cook some eggs. Sarah ha decidido preparar algunos huevos. Sarah a décidé de cuisiner quelques œufs. Sara decise di cucinare alcune uova. サラ は 卵 料理 に しよう と 決めました 。 수지는 달걀 프라이를 만들기로 했어요. Sarah besloot om wat eieren te koken. Sarah postanowiła ugotować jajka. A Sarah decidiu cozinhar alguns ovos. Сара решает приготовить яйца. 萨拉 决定 了 做些 鸡蛋 。

6) Η Σάρα βράζει μια κατσαρόλα με νερό και έβαλε τρία αυγά μέσα στο νερό. 6) Sarah bringt einen Topf mit Wasser zum Kochen und hat drei Eier in das Wasser gegeben. 6) Sara is boiling a pot of water, and has put three eggs into the water. 6) Sarah ha puesto a hervir agua en un recipiente y ha colocado tres huevos dentro del recipiente. 6) Sarah a fait bouillir de l'eau dans une casserole et a mis trois œufs dans l'eau. 6) Sara fa bollire una pentola d'acqua e mette tre uova nell'acqua. 6) サラ は ポット の 水 を 沸かし 、 水 の 中 に 卵 を 3 つ 入れました 。 6) 수지는 달궈진 프라이팬에 기름을 두르고 있어요 그리고 달걀을 깨트려서 프라이팬에 떨어뜨렸어요. 6) Sarah brengt een pan water aan de kook en heeft daar drie eieren in gedaan. 6) Sara zagotowała garnek wody i włożyła do niej trzy jajka. 6) A Sarah está fervendo uma panela com água e colocou três ovos na água. 6) Сара кипятит воду в кастрюле, и кладет три яйца в воду. 6) 她 正在 烧开 一锅水 , 然后 她 放 了 三个 鸡蛋 入锅 。

Τι έκανε η Σάρα? Was hat Sarah gemacht? What has Sara been doing? ¿Qué ha estado haciendo Sarah ? Qu'est-ce que Sarah a fait ? Cosa sta facendo Sara? サラ は 何 を しました か ? 수지는 무엇을 하고 있나요? Wat heeft Sarah gedaan? Co zrobiła Sarah? O que Sarah tem feito? Что делает Сара ? 萨拉 在 做 什么 ?

Η Σάρα βράζει μια κατσαρόλα με νερό και έβαλε τρία αυγά μέσα στο νερό. Sarah bringt einen Topf mit Wasser zum Kochen und hat drei Eier in das Wasser gegeben. Sara is boiling a pot of water, and has put three eggs into the water. Sarah ha puesto a hervir agua en un recipiente y ha colocado tres huevos dentro del recipiente. Sarah a fait bouillir de l'eau dans une casserole et a mis trois œufs dans l'eau. Sara fa bollire una pentola d'acqua e mette tre uova nell'acqua. サラ は ポット の 水 を 沸かし 、 水 の 中 に 卵 を 3 つ 入れました。 수지는 달궈진 프라이팬에 기름을 두르고 있어요 그리고 달걀을 깨트려서 프라이팬에 떨어뜨려요. Sarah brengt een pan water aan de kook en heeft daar drie eieren in gedaan. Sarah zagotowała garnek wody i włożyła do niej trzy jajka. A Sarah está fervendo uma panela com água e colocou três ovos na água. Сара кипятит воду в кастрюле, и кладет три яйца в воду. 萨拉 正在 烧开 一锅水 , 然后 她 在 锅里 放 了 三个 鸡蛋 。

7) Η Σάρα επίσης έφτιαξε τσάι για τον εαυτό της και τον σύζυγο της. 7) Sarah hat auch einen Tee für sich und ihren Mann gemacht. 7) Sara has also been making tea for herself and her husband. 7) Sarah también ha estado preparando té para su esposo y para ella. 7) Sarah a aussi préparé du thé pour elle et son mari. 7) Sara stava anche preparando il te per sé e per suo marito. 7) サラ は また 、 自分 と 夫 の 為 に 紅茶 を 作りました 。 7) 수지는 본인과 남편이 마실 보리차도 만들고 있어요. 7) Sarah heeft ook thee voor haar man en haarzelf gezet. 7) Sara parzyła również herbatę dla siebie i swojego męża. 7) A Sarah também fez chá para ela e para o seu marido. 7) Сара заваривает чай себе и мужу. 7) 她 还 为 自己 和 老公 准备 了 茶 。

Τι άλλο έφτιαξε η Σάρα? Was sonst hat Sarah gemacht? What else has Sara been making? ¿Qué más ha estado haciendo Sarah ? Qu'est-ce que Sarah a fait d'autre ? Cosa stava facendo inoltre, Sara? そのほか に 何 を サラ は 作りました か ? 그 외에 어떤 것을 만들고 있나요? Wat heeft ze nog meer gedaan? Co jeszcze zrobiła Sarah? O que mais a Sarah tem feito? Что еще делает Сара ? Vad gjorde Sarah mer? 萨拉 还 准备 了 什么 ?

Η Σάρα επίσης έφτιαξε τσάι για τον εαυτό της και τον σύζυγο της. Sarah hat auch einen Tee für sich und ihren Mann gemacht. Sara has also been making tea for herself and her husband. Sarah también ha estado preparando té para su esposo y para ella. Sarah a aussi préparé du thé pour elle et son mari. Sara stava anche preparando il te per sé e per suo marito. サラ は また 、 自分 と 夫 の 為 に 紅茶 を 作りました 。 수지는 또한 본인과 남편이 마실 보리차를 만들고 있어요. Sarah heeft ook thee voor haar man en haarzelf gezet. Sarah parzyła również herbatę dla siebie i swojego męża. A Sarah também fez chá para ela e para o marido. Сара заваривает чай себе и мужу. 萨拉 还 为 她 自己 和 丈夫 准备 了 茶 。

8) Ο γιος της Σάρας πίνει χυμό πορτοκαλιού. 8) Saras Sohn nimmt einen Orangensaft. 8) Sara's son is having orange juice. 8) El hijo de Sarah toma jugo de naranja en su lugar. 8) Le fils de Sarah a pris un jus d'orange. 8) Il figlio di sara sta bevendo un succo d'arancia. 8) サラ の 息子 は オレンジジュース に します 。 8) 수지의 아들은 오렌지 쥬스를 마시고 있어요. 8) De zoon van Sarah drinkt jus d'orange. 8) Syn Sary pije sok pomarańczowy. 8) O filho da Sarah está tomando suco de laranja. 8) Сары сын пьет апельсиновый сок. 8) Sarahs son dricker apelsinjuice. 8) 她 的 儿子 有 一杯 橙汁 。

Πίνει ο γιος της Σάρας τσάι? Nimmt Saras Sohn einen Tee? Is Sara's son having tea? ¿Está el hijo de Sarah tomando té? Est-ce que le fils de Sarah a pris du thé ? Il figlio di Sara sta bevendo il te? サラ の 息子 は 紅茶 に します か ? 수지의 아들은 보리차를 마시고 있나요? Drinkt de zoon van Sarah thee? Czy syn Sary pije herbatę? O filho da Sarah está tomando chá? Сары сын пьет чай? 萨拉 的 儿子 有 茶 可 喝 吗 ?

Όχι, ο γιος της Σάρας δεν πίνει τσάι. Nein, Saras Sohn nimmt keinen Tee. No, Sara's son isn't having tea. No, el hijo de Sarah no está tomando té. Non, le fils de Sarah n'a pas pris de thé. No, il figlio di Sara non beve il tè. いいえ 、 サラ の 息子 は 紅茶 では ありません 。 아니요, 수지의 아들은 보리차를 마시고 있지 않아요. Nee, de zoon van Sarah drinkt geen thee. Nie, syn Sary nie pije herbaty. Não, o filho da Sarah não está tomando chá. Нет, Сары сын пьет не чай. 不 , 萨拉 的 儿子 没 在 喝茶 。

Πίνει χυμό πορτοκαλιού. Er nimmt einen Orangensaft. He's having orange juice. Él está tomando jugo de naranja en su lugar. Il a pris un jus d'orange. Beve succo d'arancia. サラ の 息子 は オレンジジュース に します 。 오렌지 쥬스를 마시고 있어요. Hij drinkt jus d'orange. Pije sok pomarańczowy. Ele está tomando suco de laranja. Он пьет апельсиновый сок. 他 在 喝 橙汁 。