×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 30 - Ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα

Αυτή είναι η ιστορία του Ιάκωβου:

A) Ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα.

Συνήθως κοίταζε έξω για να ελέγξει τον καιρό.

Συχνά έβλεπε ότι ο καιρός ήταν καλός και ηλιόλουστος.

Όταν ήταν, ο Ιάκωβος συνήθως αποφάσιζε να πάει στην παραλία.

Η παραλία ήταν περίπου μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο.

Κάθε φορά που έφευγε, πρώτα έψαχνε για το μαγιό του.

Αλλά κάθε φορά ήταν δύσκολο να βρει το μαγιό του.

Συνήθως ο Ιάκωβος τελικά το έβρισκε μέσα στην ντουλάπα του.

Μερικές φορές, την ώρα που ήταν έτοιμος να φύγει, ο καιρός γινόταν συννεφιασμένος!

Μετά ήλπιζε να πάει στην παραλία την επόμενη ημέρα.

Ο Ιάκωβος θα μας πει τώρα την ιστορία του:

B) Ξυπνούσα νωρίς τα Σάββατα.

Συνήθως, κοιτάζω έξω για να ελέγξω τον καιρό.

Συχνά έβλεπα ότι ο καιρός είναι καλός και ηλιόλουστος.

Όταν είναι, συνήθως αποφασίζω να πάω στην παραλία.

Η παραλία είναι περίπου μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο.

Κάθε φορά που φεύγω, πρώτα ψάχνω για το μαγιό μου.

Αλλά κάθε φορά είναι δύσκολο να βρω το μαγιό μου.

Συνήθως τελικά το βρίσκω μέσα στην ντουλάπα μου.

Μερικές φορές, την ώρα που είμαι έτοιμος να φύγω, ο καιρός έχει γίνει συννεφιασμένος!

Μετά ελπίζω να πάω στην παραλία την επόμενη ημέρα.

Προσπάθησε να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις ή απλά άκουσε τις απαντήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα.

Συνήθιζε ο Ιάκωβος να ξυπνά αργά τα Σάββατα?

Όχι, ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα.

2) Ο Ιάκωβος συνήθως κοίταζε έξω για να ελέγξει τον καιρό.

Τι έκανε συνήθως ο Ιάκωβος για να ελέγξει τον καιρό?

Ο Ιάκωβος συνήθως κοίταζε έξω για να ελέγξει τον καιρό.

3) Ο καιρός ήταν συχνά καλός και ηλιόλουστος.

Ήταν ο καιρός ηλιόλουστος?

Ναι, ο καιρός ήταν συχνά καλός και ηλιόλουστος.

4) Ο Ιάκωβος συνήθως αποφάσιζε να πάει στην παραλία.

Τι αποφάσιζε συνήθως ο Ιάκωβος να κάνει?

Ο Ιάκωβος συνήθως αποφάσιζε να πάει στην παραλία.

5) Η παραλία ήταν περίπου μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο.

Πού ήταν η παραλία?

Η παραλία ήταν περίπου μία ώρα μακριά με το αυτοκίνητο.

B) 6) Ο Ιάκωβος πρώτα ψάχνει για το μαγιό του.

Για τι ψάχνει πρώτα ο Ιάκωβος?

Ο Ιάκωβος ψάχνει πρώτα για το μαγιό του.

7) Συχνά δεν μπορεί να βρει το μαγιό του.

Μπορεί πάντα να βρει το μαγιό του?

Όχι, συχνά δεν μπορεί να βρει το μαγιό του.

8) Συνήθως ο Ιάκωβος τελικά βρίσκει το μαγιό του στην ντουλάπα του.

Πού βρίσκει τελικά συνήθως ο Ιάκωβος το μαγιό του?

Συνήθως ο Ιάκωβος τελικά βρίσκει το μαγιό του στην ντουλάπα του.

9) Μερικές φορές, ο καιρός γίνεται συννεφιασμένος.

Είναι ο καιρός πάντα καλός και ηλιόλουστος?

Όχι, ο καιρός δεν είναι πάντα καλός και ηλιόλουστος.

Μερικές φορές ο καιρός γίνεται συννεφιασμένος.

10) Ο Ιάκωβος ελπίζει ότι θα πάει στην παραλία αύριο.

Πότε ελπίζει ο Ιάκωβος ότι θα πάει στην παραλία?

Ο Ιάκωβος ελπίζει ότι θα πάει στην παραλία αύριο.

Αυτή είναι η ιστορία του Ιάκωβου: Dies ist die Geschichte von Jacob: This is the story of James: Esta es la historia de Jacob: Voici l'histoire de Jacob: Questa è la storia di Iakovos: これはジェームズの物語です: 이것은 제임스의 이야기입니다 : Dit is het verhaal van Ιάκωβου: To jest historia Jamesa: Esta é a história de Jacob: Это история Джеймса: Detta är historien om James: 这是詹姆斯的故事:

A) Ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα. A) Jacob wacht samstags immer früh auf. A) James used to wake up early on Saturdays. A) Jacob solía caminar temprano los Sábados. A) Jaakobilla oli tapana nousta aikaisin sapattina. A) Jacob se levait tôt tous les samedis. A) Iakovos era abituato a svegliarsi presto i sabati. A ) ジェームズ は 以前 土曜日 は 早く 起きて いました 。 A)재영이는 토요일에 일찍 일어났었습니다. A) James werd altijd op zaterdag vroeg wakker. A) Jakub zwykł wstawać wcześnie w szabaty. A) Jacob costumava acordar cedo aos sábados. А) Раньше Джеймса просыпался рано по субботам. A) James brukade vakna tidigt på lördagar. A)在 过去 , 詹姆斯 习惯 在 星期六 早上 起 很早 。

Συνήθως κοίταζε έξω για να ελέγξει τον καιρό. Normalerweise schaut er nach draußen, um zu sehen, wie das Wetter ist. Usually he looked outside to check the weather. Usualmente él mira hacia afuera para revisar el clima. Habituellement, il regardait dehors pour vérifier la météo. Di solito guardava fuori per controllare il tempo. たいてい 彼 は 天気 を チェック する ため 外 を 見ました 。 재영이는 보통 날씨를 확인하기 위해 밖을 봤습니다. Meestal keek hij naar buiten om het weer te checken. Zwykle wyglądał na zewnątrz, by sprawdzić pogodę. Normalmente olhava para fora para verificar o tempo. Обычно он выглядывал в окно, чтобы узнать какая погода. Vanligtvis tittade han ut för att se hurdant vädret var. 那时 他 通常 会 向 外面 看一看 , 查看 一下 天气 。

Συχνά έβλεπε ότι ο καιρός ήταν καλός και ηλιόλουστος. Oft sah er, dass das Wetter schön und sonnig war. Often he had seen that the weather was nice and sunny. A menudo había visto que el clima estaba soleado y agradable. Souvent il avait vu que la météo était belle et ensoleillée. Spesso vedeva che il tempo era bello e soleggiato. よく 彼 は 天気 が 良くて 日 が 照って いる の を 見ました 。 재영이는 날씨가 맑고 좋은 것을 자주 봤었습니다. Vaak zag hij dat het weer mooi en zonnig was. Często widział, że pogoda jest dobra i słoneczna. Muitas vezes ele tinha visto que o tempo estava bom e ensolarado. Часто погода была приятной и солнечной. Många gånger hade han sett att vädret var fint och soligt. 他 常常 都 会 看到 阳光 充裕 的 好 天气 。

Όταν ήταν, ο Ιάκωβος συνήθως αποφάσιζε να πάει στην παραλία. Wenn es schön war, beschloss Jacob in der Regel, an den Strand zu gehen. When it was, James usually decided to go to the beach. Cuando era así, Jacob normalmente decidía ir a la playa. Lorsqu'elle l'était, Jacob décidait généralement d'aller à la plage. Quando lo era, Iakovos di solito decideva di andare in spiaggia. そんな とき 、 ジェームズ は たいてい ビーチ に 行こう と 決めました 。 그럴 때 재영이는 보통 해변을 가기로 했었습니다. Als dat zo was, besloot James meestal om naar het strand te gaan. Kiedy był, Iakovos zwykle decydował się iść na plażę. Quando era, Jacob normalmente decidia ir para a praia. Когда погода была приятной и солнечной Джеймса обычно решал сходить на пляж. När det var så, brukade James bestämma sig för att åka till stranden. 当 天气 确实 很 好 时 , 詹姆斯 通常 都 会 决定 去 海滩 。

Η παραλία ήταν περίπου μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο. Der Strand war etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt. The beach was about an hour away by car. La playa estaba a una hora de distancia en auto. La plage était à peu près à une heure de route en voiture. La spiaggia era a circa un'ora di auto. ビーチ は 車 で 1 時間 ぐらい でした 。 해변은 차로 한 시간 정도 거리였습니다. Het strand was ongeveer een uur rijden. Plaża była oddalona o około godzinę jazdy samochodem. A praia fica cerca de uma hora de carro. Пляж находился примерно в часе езды на машине. Stranden låg ungefär en timmes bilfärd bort. 当时 去 海滩 的 车程 约 一个 小时 。

Κάθε φορά που έφευγε, πρώτα έψαχνε για το μαγιό του. Jedes Mal, wenn er dort hin wollte, suchte er zuerst seine Badehose. Each time he left, he first looked for his bathing suit. Cada vez que él iba, buscaba primero su traje de baño. À chaque fois qu'il partait, il cherchait d'abord son maillot de bain. Ogni volta che partiva, prima cercava il suo costume da bagno. 彼 が 出る時 は 毎回 、 最初に 水着 を 探しました 。 떠날 때마다 재영이는 먼저 수영복을 찾았습니다. Elke keer als hij vertrok, zocht hij eerst naar zijn zwemkleding. Za każdym razem, gdy wychodził, najpierw szukał swojego stroju kąpielowego. Cada vez que ele saía, ele primeiro olhava para a sua roupa de praia. Каждый раз, перед тем как уйти он искал свой купальный костюм. Innan varje tillfälle han åkte, letade han efter sina badbyxor. 每次 当 他 要 走时 , 他 都 会 去 先 去 找 他 的 泳衣 。

Αλλά κάθε φορά ήταν δύσκολο να βρει το μαγιό του. Aber jedes Mal war es schwierig, seine Badehose zu finden. But each time it was difficult to find his bathing suit. Pero cada vez era difícil encontrar su traje de baño. Mais à chaque fois il était difficile de trouver son maillot de bain. Ma ogni volta era difficile trovare il suo costume da bagno. しかし 毎回 水着 を 見つける の は 難しかった のです 。 하지만 매번 수영복을 찾기가 힘들었습니다. Maar zijn zwemkleding was telkens moeilijk te vinden. Ale za każdym razem trudno było znaleźć jego strój kąpielowy. Mas cada vez mais era difícil encontrar seu traje de banho. И каждый раз ему было трудно найти свой купальный костюм. Men varje gång var det svårt att hitta badbyxorna. 但是 每次 他 都 很 难 找到 他 的 泳衣 。

Συνήθως ο Ιάκωβος τελικά το έβρισκε μέσα στην ντουλάπα του. Normalerweise fand Jacob sie schließlich in seinem Schrank. Usually James finally found it in his closet. Finalmente Jacob lo encontraba en su armario. Habituellement Jacob le trouvait dans son armoire. Di solito Iakovos, finalmente lo trovava nel suo guardaroba. たいてい ジェームズ は タンス の 中 で やっと 見つけました 。 보통은 결국 옷장에서 찾아냈습니다. Meestal vond James het in zijn kast. Zazwyczaj James znajdował go w swojej szafie. Jacob finalmente encontrou em seu armário. Обычно Джеймса находил его в своем шкафу. Vanligtvis brukade James tillsist hitta dem i sin garderob. 詹姆斯 通常 都 是 最后 在 衣柜 里 找到 它 。

Μερικές φορές, την ώρα που ήταν έτοιμος να φύγει, ο καιρός γινόταν συννεφιασμένος! Manchmal war das Wetter wieder trübe geworden, als er bereit war zu gehen! Sometimes, by the time he was ready to leave, the weather had become cloudy! Algunas veces, cuando estaba a punto de salir, ¡el clima se tornaba nublado! Parfois, arrivé au moment où il était prêt à partir, la météo était devenue nuageuse ! A volte, nel momento in cui era pronto a partire, il tempo si era rannuvolato! 時々 、 彼 が 出る 準備 が 出来た とき に は 、 天気 は 曇って きました ! 가끔은 재영이가 나갈 준비가 다 됐을 때쯤 날씨가 흐려졌습니다. Soms was het bewolkt geworden als hij zover was om te vertrekken! Czasami, gdy już miał wychodzić, pogoda stawała się pochmurna! Às vezes, quando estava pronto para partir, o tempo estava nublado! Порой, к тому времени как он был готов выходить, на небе появлялись тучи! Ibland, precis som han var på väg att gå, blev vädret molnigt! 有 的 时候 , 当 他 准备 离开 时 , 天气 变 却 得 乌云密布 了 !

Μετά ήλπιζε να πάει στην παραλία την επόμενη ημέρα. Dann hoffte er darauf, am nächsten Tag zum Strand zu gehen. Then he'd hoped to go to the beach the next day. Luego él esperaba poder ir a la playa al día siguiente. Sitten hän toivoi voivansa mennä rannalle seuraavana päivänä. Alors il espérait aller à la plage le jour suivant. Allora, sperava di andare in spiaggia il giorno seguente. その とき 彼 は 次の 日 に ビーチ に 行く こと を 願いました 。 그럴 때 재영이는 내일은 갈 수 있기를 바랐습니다. Dan hoopte hij dat hij de dag erna naar het strand kon. Miał nadzieję, że następnego dnia uda się na plażę. Então ele esperava poder ir para a praia no dia seguinte. Тогда он надеялся сходить на пляж на следующий день. Sedan hoppades han att gå till stranden nästa dag. 那么 他 就 会 希望 第二天 再 去 海滩 。

Ο Ιάκωβος θα μας πει τώρα την ιστορία του: James wird uns jetzt seine Geschichte erzählen: James will now tell us his story: Ahora la misma historia contada por Jacob . James va maintenant nous raconter son histoire: Iakovos ora ci racconterà la sua storia: ジェームズは今彼の話を教えてくれます: 제임스는 이제 우리에게 자신의 이야기를 말할 것이다 : James zal ons nu zijn verhaal vertellen: Jacob agora vai nos contar sua história: Джеймса сейчас расскажет нам свою историю: James berättar nu sin historia: 詹姆斯现在将告诉我们他的故事:

B) Ξυπνούσα νωρίς τα Σάββατα. B) Ich stehe samstags immer früh auf. B) I have been waking up early on Saturdays. B) Yo me he estado levantando temprano los Sábados. B) Dernièrement, je me lève tôt les samedis. B) Mi alzavo presto i sabati. B ) 私 は 土曜日 に は いつも 早く 起きて いました 。 B)저는 토요일에 일찍 일어납니다. B) Ik word al een tijd vroeg wakker op zaterdag. B) W soboty obudziłem się wcześnie. B) Tenho acordado cedo aos sábados. Б) По субботам я просыпаюсь рано. B) Jag har vaknat tidigt på Lördagar. B)在 星期六 我 一直 都 起 得 很早 。

Συνήθως, κοιτάζω έξω για να ελέγξω τον καιρό. Normalerweise schaue ich nach draußen, um zu sehen, wie das Wetter ist. Usually, I look outside to check the weather. Usualmente, miro hacia afuera para revisar el clima. Habituellement, je regarde dehors pour voir la météo. Di solito guardavo fuori per controllare il tempo. たいてい 私 は 天気 を チェック する ため 外 を 見ます 。 저는 보통 날씨를 확인하기 위해 밖을 봅니다. Meestal kijk ik naar buiten om het weer te checken. Zazwyczaj wyglądam na zewnątrz, by sprawdzić pogodę. Normalmente, eu olho para fora para verificar o tempo. Обычно я выглядываю в окно, чтобы узнать какая погода. Vanligtvis tittar jag ut för att se hurdant vädret är. 通常 , 我会 向 外面 看一看 , 查看 一下 天气 。

Συχνά έβλεπα ότι ο καιρός είναι καλός και ηλιόλουστος. Oft sehe ich, dass das Wetter schön und sonnig ist. Often, I have been seeing that the weather is nice and sunny. A menudo he visto que el clima está soleado y agradable. Souvent, je vois que la météo est belle et ensoleillée. Spesso vedevo che il tempo era bello e soleggiato. よく 私 は 天気 が 良くて 日 が 照って いる の を 見ました 。 저는 날씨가 맑고 좋은 것을 자주 봅니다. Vaak zie ik dat het weer mooi en zonnig is. Często widziałem, że pogoda jest dobra i słoneczna. Muitas vezes, vejo que o tempo está bom e ensolarado. Часто погода приятная и солнечная. Många gånger har jag sett att vädret varit fint och soligt. 我 常常 都 会 看到 阳光 充裕 的 好 天气 。

Όταν είναι, συνήθως αποφασίζω να πάω στην παραλία. Wenn es schön ist, beschließe ich in der Regel, an den Strand zu gehen. When it is, I usually decide to go to the beach. Cuando lo está, normalmente decido ir a la playa. Lorsqu'elle l'est, je décide habituellement d'aller à la plage. Quando è così, solitamente decido di andare in spiaggia. そんな とき 、 私 は たいてい ビーチ に 行こう と 決めます 。 그럴 때 저는 보통 해변에 갑니다. Als dat zo is, besluit ik meestal om naar het strand te gaan. Kiedy tak jest, zwykle decyduję się pójść na plażę. Quando está, eu costumo decidir ir para a praia. Когда погода приятная и солнечная я обычно решаю сходить на пляж. När det är så, brukar jag bestämma mig för att åka till stranden. 当 确实 是 好 天气 的 时候 , 我 通常 会 决定 去 海滩 。

Η παραλία είναι περίπου μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο. Der Strand ist etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt. The beach is about an hour away by car. La playa está a una hora de distancia en auto. La plage est à peu près à une heure de route en voiture. La spiaggia è a circa un'ora di auto. ビーチ は 車 で 1 時間 ぐらい です 。 해변은 차로 한 시간 정도 거리입니다. Het strand is ongeveer een uur rijden. Plaża oddalona jest o około godzinę jazdy samochodem. A praia fica a cerca de uma hora de carro. Пляж находится примерно в часе езды на машине. Stranden ligger ungefär en timmes bilfärd bort. 到 海滩 约 一个 小时 的 车程 。

Κάθε φορά που φεύγω, πρώτα ψάχνω για το μαγιό μου. Jedes Mal, wenn ich dort hingehe, suche ich zuerst meine Badehose. Each time I leave, I first look for my bathing suit. Cada vez al salir, busco primero mi traje de baño. À chaque fois que je sors, je cherche d'abord mon maillot de bain. Ogni volta che parto, prima cerco il mio costume da bagno. 私 が 出る時 は 毎回 、 最初に 水着 を 探します 。 떠날 때마다 저는 먼저 수영복을 찾습니다. Elke keer als ik vertrek, zoek ik eerst naar mijn zwemkleding. Za każdym razem, gdy wychodzę, najpierw szukam swojego kostiumu kąpielowego. Cada vez que eu vou sair, eu primeiro olho para a minha roupa de praia. Каждый раз, перед тем как уйти я ищу свой купальный костюм. Innan varje gång jag åker, letar jag efter mina badbyxor. 每次 我要 离开 时 , 我 首先 要 去 找 我 的 泳衣 。

Αλλά κάθε φορά είναι δύσκολο να βρω το μαγιό μου. Aber jedes Mal ist es schwierig, meine Badehose zu finden. But each time it's difficult to find my bathing suit. Pero cada vez es difícil encontrar mi traje de baño. Mutta joka kerta on vaikea löytää uimapukuani. Mais à chaque fois il est difficile de trouver mon maillot de bain. Ma ogni volta è difficile trovare il mio costume da bagno. しかし 毎回 水着 を 見つける の は 難しい です 。 하지만 매번 수영복을 찾기가 힘듭니다. Maar mijn zwemkleding is telkens moeilijk te vinden. Ale za każdym razem trudno jest znaleźć mój kostium kąpielowy. Mas cada vez mais é mais difícil encontrar a minha roupa de praia. И каждый раз мне трудно найти свой купальный костюм. Men varje gång är det svårt att hitta mina badbyxorna. 但 每 一次 , 找 我 的 泳衣 都 是 一件 困难 的 事 。

Συνήθως τελικά το βρίσκω μέσα στην ντουλάπα μου. Normalerweise finde ich sie endlich in meinem Schrank. Usually I finally find it in my closet. Finalmente lo encuentro en mi armario. Généralement je le trouve dans mon armoire. Di solito finalmente, lo trovo nel mio guardaroba. たいてい 私 は タンス の 中 で 見つけます 。 보통은 결국 옷장에서 찾아냅니다. Meestal vind ik het in mijn kast. Zwykle w końcu znajduję to w mojej szafie. Eu finalmente encontrei-o no meu armário. Обычно я нахожу его в шкафу. Vanligtvis brukar jag tillsist hitta dem i min garderob. 通常 我 最终 都 会 在 我 的 衣柜 找到 它 。

Μερικές φορές, την ώρα που είμαι έτοιμος να φύγω, ο καιρός έχει γίνει συννεφιασμένος! Manchmal war das Wetter wieder trübe, als ich bereit war zu gehen! Sometimes, by the time I'm ready to leave, the weather has turned cloudy! Algunas veces, cuando estoy a punto de salir, el clima se torna nublado! Parfois, arrivée au moment de partir, la météo est devenue nuageuse ! A volte, nel momento in cui sono pronto a partire, il tempo si è rannuvolato! 時々 、 私 が 出る 準備 が 出来る とき に は 、 天気 は 曇って きました ! 가끔은 나갈 준비가 다 됐을 때쯤 날씨가 흐려집니다. Soms is het bewolkt geworden als ik zover ben om te vertrekken! Czasami, zanim będę gotowy do wyjścia, pogoda zmienia się w pochmurną! Às vezes, quando estou pronto para partir, o tempo está nublado! Порой, к тому времени, как я готов выходить, на небе появляются тучи! Ibland, när jag är redo att åka, har vädret blivit mulet! 有时 , 当 我 在 准备 离开 的 时候 , 天气 却 变 得 乌云密布 了 !

Μετά ελπίζω να πάω στην παραλία την επόμενη ημέρα. Dann hoffe ich, am nächsten Tag an den Strand zu gehen Then I hope to go to the beach the next day. Luego espero poder ir a la playa al día siguiente. Alors j'espère aller à la plage le jour suivant. Allora, spero di andare in spiaggia il giorno successivo. その とき 私 は 次の 日 に ビーチ に 行く こと を 願います 。 그럴 때는 내일은 해변에 갈 수 있기를 바랍니다. Dan hoop ik dat ik de dag erna naar het strand kan. Mam nadzieję, że następnego dnia pójdę na plażę. Então eu espero poder ir para a praia no dia seguinte. Тогда я надеюсь сходить на пляж на следующий день. Då hoppas jag gå till stranden nästa dag. 然后 我 便 希望 可以 第二天 再 去 海滩 。

Προσπάθησε να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις ή απλά άκουσε τις απαντήσεις: Versuchen Sie, diese Fragen zu beantworten, oder hören Sie sich einfach die Antworten an: Try to answer these questions or just hear the answers: Intenta responder a estas preguntas o simplemente escucha las respuestas: Essayez de répondre à ces questions ou écoutez simplement les réponses: Prova a rispondere a queste domande o ascolta semplicemente le risposte: これらの質問に答えるか、答えを聞いてみてください。 다음 질문에 답하거나 답을 들어보십시오. Probeer deze vragen te beantwoorden of luister gewoon naar de antwoorden: Spróbuj odpowiedzieć na te pytania lub po prostu posłuchaj odpowiedzi: Tente responder a estas perguntas ou apenas ouça as respostas: Попробуйте ответить на эти вопросы или просто послушать ответы: Försök att svara på dessa frågor eller lyssna bara på svaren: 尝试回答这些问题,或者只是听答案:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

A) 1) Ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα. A) 1) Jacob wacht samstags immer früh auf. A) 1) James used to wake up early on Saturdays. A) 1) Jacob solía levantarse temprano los Sábados. A) 1) Jamesilla oli tapana herätä aikaisin lauantaisin. A) 1) Jacob avait l'habitude de se lever tôt les samedis. A) 1) Iakovos era abituato a svegliarsi presto i sabati. A ) 1) ジェームズ は 以前 土曜日 は 早く 起きて いました 。 A) 1) 재영이는 토요일에 일찍 일어났었습니다. A) 1) James werd altijd op zaterdag vroeg wakker. A) 1) James zwykł wstawać wcześnie w soboty. A) 1) Jacob costumava acordar cedo aos sábados. А) 1) Раньше Джеймса просыпался рано по субботам. A) 1) James brukade vakna tidigt på lördagar. A)1)詹姆斯 过去 常常 在 星期六 的 时候 起得 很早 。

Συνήθιζε ο Ιάκωβος να ξυπνά αργά τα Σάββατα? Wacht Jacob am Samstag immer spät auf? Did James used to wake up late on Saturdays? ¿Solía Jacob levantarse tarde los Sábados? Est-ce que Jacob avait l'habitude de se lever tard les samedis ? Iakovos era abituato a svegliarsi tardi i sabati? ジェームズ は 以前 土曜日 は 遅く 起きて いま した か ? 재영이는 토요일에 늦게 일어났었나요? Werd James op zaterdag altijd laat wakker? Czy James miał w zwyczaju budzić się późno w soboty? Jacob costumava acordar tarde aos sábados? Раньше Джеймса просыпался поздно по субботам? Brukade James vakna sent på lördagar? 詹姆斯 以前 星期六 醒来 的 很 晚 吗 ?

Όχι, ο Ιάκωβος συνήθιζε να ξυπνά νωρίς τα Σάββατα. Jacob wacht samstags immer früh auf. No, James used to wake up early on Saturdays. No, Jacob solía levantarse temprano los Sábados. Non, Jacob avait l'habitude de se lever tôt les samedis. No, Iakovos era abituato a svegliarsi presto i sabati. いいえ 、 ジェームズ は 以前 土曜日 は 早く 起きて いました 。 아니요, 재영이는 토요일에 일찍 일어났었습니다. Nee, James werd altijd op zaterdag vroeg wakker. Nie, James zwykł wstawać wcześnie w soboty. Não, Jacob costumava acordar cedo aos sábados. Нет, раньше Джеймса просыпался рано по субботам. Nej, James brukade vakna tidigt på lördagar. 不 , 詹姆斯 过去 常常 在 星期六 的 时候 起得 很早 。

2) Ο Ιάκωβος συνήθως κοίταζε έξω για να ελέγξει τον καιρό. 2) Jacob schaut normalerweise nach draußen, um zu sehen, wie das Wetter ist. 2) James usually looked outside to check the weather. 2) Usualmente Jacob mira hacia afuera para revisar el clima. 2) Jacob regardait habituellement dehors pour vérifier la météo. 2) Iakovos di solito guardava fuori per controllare il tempo. 2) ジェームズ は たいてい 天気 を チェック する ため 外 を 見ました 。 2)재영이는 보통 날씨를 확인하기 위해 밖을 봤습니다. 2) James keek meestal naar buiten om het weer te checken. 2) James zwykle wyglądał na zewnątrz, aby sprawdzić pogodę. 2) Jacob normalmente olhava para fora para verificar o tempo. 2) Обычно Джеймса выглядывал в окно, чтобы узнать какая погода. 2) James brukade titta ut för att kolla vädret. 2)詹姆斯 通常 会 向外看 看 查看 天气 。

Τι έκανε συνήθως ο Ιάκωβος για να ελέγξει τον καιρό? Was machte Jacob normalerweise, um zu sehen, wie das Wetter ist? What did James usually do to check the weather? ¿Qué hace Jacob usualmente para revisar el clima? Que faisait habituellement Jacob pour vérifier la météo ? Di solito cosa faceva Iakovos per controllare il tempo? ジェームズ は 天気 を チェック する ため に たいてい 何 を しました か ? 재영이는 보통 날씨를 확인하기 위해 무엇을 했나요? Wat deed James meestal om het weer te checken? Co zwykle robił James, aby sprawdzić pogodę? O que Jacob costumava fazer para verificar o tempo? Что обычно делал Джеймса , чтобы узнать какая погода? Vad brukade James göra för att kolla vädret? 詹姆斯 通常 做 什么 来 查看 天气 ?

Ο Ιάκωβος συνήθως κοίταζε έξω για να ελέγξει τον καιρό. Jacob schaute normalerweise nach draußen, um zu sehen, wie das Wetter ist. James usually looked outside to check the weather. Usualmente Jacob mira hacia afuera para revisar el clima. Jacob regardait habituellement dehors pour vérifier la météo. Di solito Iakovos guardava fuori per controllare il tempo. ジェームズ は たいてい 天気 を チェック する ため 外 を 見ました 。 재영이는 보통 날씨를 확인하기 위해 밖을 봤습니다. James keek meestal naar buiten om het weer te checken. James zwykle wyglądał na zewnątrz, by sprawdzić pogodę. Jacob costumava olhar para fora para verificar o tempo. Обычно Джеймса выглядывал в окно, чтобы узнать какая погода. James brukade titta ut för att kolla vädret. 詹姆斯 通常 会 向外看 看 查看 天气 。

3) Ο καιρός ήταν συχνά καλός και ηλιόλουστος. 3) Das Wetter war oft schön und sonnig. 3) The weather had often been nice and sunny. 3) El clima ha estado a menudo soleado y agradable. 3) La météo était souvent belle et ensoleillée. 3) Spesso il tempo è stato bello e soleggiato. 3) 天気 は 良くて 日 が 照って いました 。 3)날씨는 보통 맑고 좋았었습니다. 3) Het weer was vaak mooi en zonnig. 3) Pogoda często była ładna i słoneczna. 3) O tempo estava agradável e ensolarado. 3) Часто погода была приятной и солнечной. 3) Vädret hade ofta varit soligt och fint. 3)当时 天气 常常 很 晴朗 , 阳光明媚 。

Ήταν ο καιρός ηλιόλουστος? War das Wetter sonnig? Had the weather been sunny? ¿Ha estado el clima soleado? La météo était-elle ensoleillée ? Il tempo era soleggiato? 天気 は 照って いました か ? 날씨가 맑았었나요? Was het weer zonnig? Czy pogoda była słoneczna? O tempo estava ensolarado? Погода была солнечной? Hade vädret varit fint? 当时 天气 都 很 晴朗 吗 ?

Ναι, ο καιρός ήταν συχνά καλός και ηλιόλουστος. Ja, das Wetter war oft schön und sonnig. Yes, the weather had often been nice and sunny. Sí, el clima ha estado a menudo soleado y agradable. Oui, la météo était souvent belle et ensoleillée. Si, spesso il tempo è stato bello e soleggiato. 天気 は 良くて 日 が 照って いました 。 네, 보통 날씨는 맑고 좋았었습니다. Ja, het weer was vaak mooi en zonnig. Tak, pogoda często była ładna i słoneczna. Sim, o tempo estava agradável e ensolarado. Да, часто погода была приятной и солнечной. Ja, vädret hade ofta varit soligt och fint. 是 的 , 当时 天气 常常 很 晴朗 , 阳光明媚 。

4) Ο Ιάκωβος συνήθως αποφάσιζε να πάει στην παραλία. 4) Jacob entschied sich dann normalerweise, an den Strand zu gehen. 4) James usually decided to go to the beach. 4) Jacob decide ir a la playa con frecuencia. 4) Jacob décidait habituellement d'aller à la plage. 4) Di solito Iakovos decideva di andare in spiaggia. 4) ジェームズ は たいてい ビーチ に 行こう と 決めました 。 4)재영이는 보통 해변으로 가기로 했습니다. 4) James besloot meestal om naar het strand te gaan. 4) James zazwyczaj wybierał się na plażę. 4) Jacob normalmente decidia ir para a praia. 4) Обычно Джеймса решал сходить на пляж. 4) James brukade bestämma sig för att åka till stranden. 4)那时 詹姆斯 通常 都 决定 去 海滩 。

Τι αποφάσιζε συνήθως ο Ιάκωβος να κάνει? Was entschied sich Jacob normalerweise zu tun? What did James usually decide to do? ¿Qué decide hacer Jacob con frecuencia? Que décidait Jacob habituellement ? Di solito cosa decideva di fare Iakovos? ジェームズ は たいてい 何 を しよう と 決めました か ? 재영이는 보통 무엇을 하기로 했나요? Wat besloot James meestal? Na co zwykle decydował się James? O que Jacob normalmente decidia fazer? Что обычно решал сделать Джеймса? Vad brukade James bestämma sig för att göra? 那时 詹姆斯 通常 都 决定 去 做 什么 ?

Ο Ιάκωβος συνήθως αποφάσιζε να πάει στην παραλία. Jacob entschied sich normalerweise, an den Strand zu gehen. James usually decided to go to the beach. Jacob decide ir a la playa con frecuencia. Jacob décidait habituellement d'aller à la plage. Di solito, Iakovos decideva di andare in spiaggia. ジェームズ は たいてい ビーチ に 行こう と 決めました 。 재영이는 보통 해변으로 가기로 했습니다. James besloot meestal om naar het strand te gaan. James zazwyczaj wybierał się na plażę. Jacob normalmente decidia ir para a praia. Обычно Джеймса решал сходить на пляж. James brukade bestämma sig för att åka till stranden. 那时 詹姆斯 通常 都 决定 去 海滩 。

5) Η παραλία ήταν περίπου μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο. 5) Der Strand war etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt. 5) The beach was about an hour away by car. 5) La playa está a una hora de distancia en auto. 5) La plage était à peu près à une heure de route en voiture. 5) La spiaggia era a circa un'ora di auto. 5) ビーチ は 車 で 1 時間 ぐらい でした 。 5) 해변은 차로 한 시간 정도 거리였습니다. 5) Het strand was ongeveer een uur rijden. 5) Plaża była oddalona o około godzinę jazdy samochodem. 5) A praia era cerca de uma hora de carro. 5) Пляж находился примерно в часе езды на машине. 5) Stranden låg ungefär en timmes bilresa bort. 5)那时 到 海滩 约 一个 小时 的 车程 。

Πού ήταν η παραλία? Wo war der Strand? Where was the beach? ¿Dónde está la playa? Où était la plage ? Dov'era la spiaggia? ビーチ は どこ でした か ? 해변은 어디에 있었나요? Hoe ver was het strand? Gdzie była plaża? Onde estava a praia? Где находился пляж? Var låg stranden? 海滩 在 哪里 ?

Η παραλία ήταν περίπου μία ώρα μακριά με το αυτοκίνητο. Der Strand war etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt. The beach was about an hour away by car. La playa está a una hora de distancia en auto. La plage était à peu près à une heure de route en voiture. La spiaggia era a circa un'ora di auto. ビーチ は 車 で 1 時間 ぐらい でした 。 해변은 차로 한 시간 정도 거리였습니다. Het strand was ongeveer een uur rijden. Do plaży można było dojechać samochodem w około godzinę. A praia era cerca de uma hora de carro. Пляж находился примерно в часе езды на машине. Stranden låg ungefär en timmes bilresa bort. 那时 到 海滩 约 一个 小时 的 车程 。

B) 6) Ο Ιάκωβος πρώτα ψάχνει για το μαγιό του. B) 6) Jacob sucht zuerst seine Badehose. B) 6) James first looks for his bathing suit. B) 6) Jacob busca primero su traje de baño. B) 6) James etsii ensin uimapukuaan. B) 6) Jacob cherche d'abord son maillot de bain. B) 6) Prima Iakovos, cerca il suo costume da bagno. B )6) ジェームズ は 最初に 水着 を 探します 。 B) 6) 재영이는 먼저 수영복을 찾습니다. B) 6) James zoekt eerst naar zijn zwemkleding. B) 6) James najpierw szuka swojego stroju kąpielowego. B) 6) Jacob primeiro procura a sua roupa de praia. Б) 6) Сначала Джеймса ищет свой купальный костюм. B) 6) James letar först efter sina badbyxor. B)6)詹姆斯 首先 要 找到 他 的 泳衣 。

Για τι ψάχνει πρώτα ο Ιάκωβος? Was sucht Jacob zuerst? What does James first look for? ¿Qué busca Jacob primero? Que cherche d'abord Jacob ? Cosa cerca prima Iakovos? ジェームズ は 最初に 何 を 探します か ? 재영이는 먼저 무엇을 찾나요? Waar zoekt James eerst naar? Czego James szuka w pierwszej kolejności? O que Jacob procura primeiro? Что сначала ищет Джеймса ? Vad letar James efter först? 詹姆斯 首先 要 找 什么 ?

Ο Ιάκωβος ψάχνει πρώτα για το μαγιό του. Jacob sucht zuerst seine Badehose. James first looks for his bathing suit. Jacob busca primero su traje de baño. Jacob cherche d'abord son maillot de bain. Iakovos, prima, cerca il suo costume da bagno. ジェームズ は 最初に 水着 を 探します 。 재영이는 먼저 수영복을 찾습니다. James zoekt eerst naar zijn zwemkleding. James najpierw szuka swojego stroju kąpielowego. Jacob primeiramente procura a sua roupa de praia. Сначала Джеймса ищет свой купальный костюм. James letar först efter sina badbyxor. 詹姆斯 首先 要 找到 他 的 泳衣

7) Συχνά δεν μπορεί να βρει το μαγιό του. 7) Oft kann er seine Badehose nichtfinden. 7) He often can't find his bathing suit. 7) A menudo Jacob no puede encontrar su traje de baño. 7) Il n'arrive souvent pas à trouver son maillot de bain. 7) Spesso non trova il suo costume da bagno. 7) 彼 は よく 水着 を 見つけられません 。 7)재영이는 수영복을 찾지 못하는 일이 많습니다. 7) Hij kan zijn zwemkleding vaak niet vinden. 7) Często nie może znaleźć swojego stroju kąpielowego. 7) Ele muitas vezes não consegue encontrar seu traje de banho. 7) Часто он не может найти свой купальный костюм. 7) Ofta kan han inte hitta sina badbyxor. 7)他 经常 找 不到 他 的 泳衣 。

Μπορεί πάντα να βρει το μαγιό του? Kann er immer seine Badehose finden? Can he always find his bathing suit? ¿Jacob encuentra siempre su traje de baño? Trouve-t-il toujours son maillot de bain ? Trova sempre il suo costume da bagno? 彼 は いつも 水着 を 見つけます か ? 재영이는 항상 수영복을 찾을 수 있나요? Kan hij altijd zijn zwemkleding vinden? Czy zawsze może znaleźć swój strój kąpielowy? Ele pode sempre encontrar seu traje de banho? Он всегда может найти свой купальный костюм? Kan han alltid hitta sina badbyxor? 他 总能 找到 他 的 泳衣 吗 ?

Όχι, συχνά δεν μπορεί να βρει το μαγιό του. Nein, er kann oft seine Badehose nicht finden. No, he often can't find his bathing suit. No, a menudo él no puede encontrar su traje de baño. Non, il n'arrive souvent pas à trouver son maillot de bain. No, spesso non trova il suo costume da bagno. いいえ 、 彼 は よく 水着 を 見つけられません 。 재영이는 수영복을 찾지 못하는 일이 많습니다. Nee, hij kan zijn zwemkleding vaak niet vinden. Nie, często nie może znaleźć swojego stroju kąpielowego. Não, ele muitas vezes não consegue encontrar seu traje de banho. Нет, он часто не может найти свой купальный костюм. Nej, ofta kan han inte hitta sina badbyxor. 不 , 他 经常 找 不到 他 的 泳衣 。

8) Συνήθως ο Ιάκωβος τελικά βρίσκει το μαγιό του στην ντουλάπα του. 8) Normalerweise findet Jacob schließlich seine Badehose in seinem Schrank. 8) Usually James finally finds his bathing suit in his closet. 8) Finalmente Jacob encuentra su traje de baño en su armario. 8) Habituellement, Jacob trouve finalement son maillot de bain dans son armoire. 8) Di solito Iakovos , alla fine trova il suo costume da bagno nel guardaroba. 8)たいてい ジェームズ は タンス の 中 で やっと 見つけます 。 8)재영이는 결국은 보통 옷장에서 수영복을 찾아냅니다. 8) Meestal vindt James zijn zwemkleding in de kast. 8) Zazwyczaj James w końcu znajduje swój strój kąpielowy w szafie. 8) Jacob finalmente encontra seu traje de banho em seu armário. 8) Обычно Джеймса находит свой купальный костюм в шкафу. 8) Vanligtvis brukar James tillslut hitta sina badbyxor i sin garderob. 8)通常 詹姆斯 最后 会 在 他 的 衣柜 里 找到 泳衣 。

Πού βρίσκει τελικά συνήθως ο Ιάκωβος το μαγιό του? Wo findet Jacob an schließlich seine Badehose? Where does James finally find his bathing suit? ¿Dónde encuentra Jacob finalmente su traje de baño? Où Jacob trouve-t-il généralement son maillot de bain ? Di solito dove trova infine il suo costume da bagno? ジェームズ は 水着 を やっと どこ で 見つけます か ? 재영이는 결국은 어디서 수영복을 찾아내나요? Waar vindt James uiteindelijk altijd zijn zwemkleding? Gdzie James zazwyczaj znajduje swój strój kąpielowy? Onde Jacob finalmente encontra seu traje de banho? Где обычно Джеймса находит свой купальный костюм? Var hittar James tillslut sina badbyxor? 詹姆斯 最后 在 哪里 找到 了 泳衣 ?

Συνήθως ο Ιάκωβος τελικά βρίσκει το μαγιό του στην ντουλάπα του. Normalerweise findet Jacob schließlich seine Badehose in seinem Schrank. Usually James finally finds his bathing suit in his closet. Finalmente Jacob encuentra su traje de baño en su armario. Jacob trouve habituellement son maillot de bain dans son armoire. Di solito Iakovos , alla fine trova il suo costume da bagno nel guardaroba. たいてい ジェームズ は タンス の 中 で やっと 見つけます 。 재영이는 결국은 보통 옷장에서 수영복을 찾아냅니다. Meestal vindt James zijn zwemkleding in de kast. Zazwyczaj James w końcu znajduje swój strój kąpielowy w szafie. Jacob finalmente encontra seu traje de banho em seu armário. Обычно Джеймса находит свой купальный костюм в шкафу. Vanligtvis brukar James tillslut hitta sina badbyxor i sin garderob. 通常 詹姆斯 最后 会 在 他 的 衣柜 里 找到 泳衣 。

9) Μερικές φορές, ο καιρός γίνεται συννεφιασμένος. 9) Manchmal wurde das Wetter wieder trübe. 9) Sometimes, the weather has turned cloudy. 9) Algunas veces el clima se torna nublado. 9) Parfois, la météo est devenue nuageuse. 9) A volte, il tempo si è rannuvolato. 9) 時々 天気 は 曇って きました 。 9) 가끔은 날씨가 흐려집니다. 9) Soms is het bewolkt geworden. 9) Czasami pogoda staje się pochmurna. 9) Às vezes, o tempo fica nublado. 9) Порой на небе появляются тучи. 9) Ibland har vädret mulnat. 9)有时 天气 会 变得 乌云密布 。

Είναι ο καιρός πάντα καλός και ηλιόλουστος? Ist das Wetter immer schön und sonnig? Is the weather always nice and sunny? ¿Está siempre el clima soleado y agradable? La météo est-elle toujours belle et ensoleillée ? Il tempo è sempre bello e soleggiato? 天気 は いつも 良くて 照って います か ? 날씨는 항상 맑고 좋았나요? Blijft het weer altijd mooi en zonnig? Czy pogoda jest zawsze ładna i słoneczna? O tempo está sempre agradável e ensolarado? Погода всегда приятная и солнечная? Är vädret alltid vackert? 天气 总是 很 晴朗 吗 ?

Όχι, ο καιρός δεν είναι πάντα καλός και ηλιόλουστος. Nein, das Wetter ist nicht immer schön und sonnig. No, the weather is not always nice and sunny. No, el clima no está siempre soleado y agradable. Non, la météo n'est pas toujours belle et ensoleillée. No, il tempo non è sempre bello e soleggiato. いいえ 、 天気 は いつも 良くて 照って いる わけ では ありません 。 아니요, 날씨는 항상 맑고 좋지는 않았습니다. Nee, het weer blijft niet altijd mooi en zonnig. Nie, pogoda nie zawsze jest ładna i słoneczna. Não, o clima nem sempre é bom e ensolarado. Нет, погода не всегда приятная и солнечная. Nej, vädret är inte alltid vackert. 不 , 天气 并 不 总是 很 好 。

Μερικές φορές ο καιρός γίνεται συννεφιασμένος. Manchmal wurde das Wetter wieder trübe. Sometimes, the weather has turned cloudy. Algunas veces el clima se torna nublado. Parfois, la météo est devenue nuageuse. A volte il tempo si è rannuvolato. 時々 天気 は 曇って きました 。 가끔은 날씨가 흐려집니다. Soms is het bewolkt geworden. Czasami pogoda staje się pochmurna. Às vezes o tempo ficou nublado. Порой на небе появляются тучи. Ibland har vädret mulnat. 有时 , 天气 会 变得 乌云密布 。

10) Ο Ιάκωβος ελπίζει ότι θα πάει στην παραλία αύριο. 10) Jacob hofft, morgen an den Strand zu gehen. 10) James hopes to go to the beach tomorrow. 10) Jacob espera poder ir a la playa mañana. 10) Jacob espère aller à la plage demain. 10) Iakovos spera di andare in spiaggia domani. 10) ジェームズ は 明日 ビーチ に 行く こと を 願います 。 10)재영이는 내일 해변에 가기를 바랍니다. 10) James hoopt dat hij morgen naar het strand kan. 10) James ma nadzieję pójść jutro na plażę. 10) Jacob espera ir para a praia amanhã. 10) Джеймса надеется сходить на пляж завтра. 10) James hoppas på att åka till stranden imorgon. 10)詹姆斯 希望 明天 去 海滩 。

Πότε ελπίζει ο Ιάκωβος ότι θα πάει στην παραλία? Wann hofft Jacob , an den Strand zu gehen? When does James hope to go to the beach? ¿Cuándo espera Jacob poder ir a la playa? Quand est-ce que Jacob espère aller à la plage ? Quando spera di poter andare in spiaggia Iakovos ? ジェームズ は ビーチ に いつ 行く こと を 願います か ? 재영이는 언제 해변에 가기를 바라나요? Wanneer hoopt James naar het strand te kunnen? Kiedy James ma nadzieję wybrać się na plażę? Quando Jacob espera ir à praia? Когда Джеймса надеется сходить на пляж? När hoppas James på att åka till stranden? 詹姆斯 希望 什么 时候 去 海滩 ?

Ο Ιάκωβος ελπίζει ότι θα πάει στην παραλία αύριο. Jacob hofft, morgen an den Strand zu gehen. James hopes to go to the beach tomorrow. Jacob espera poder ir a la playa mañana. Jacob espère aller à la plage demain. Iakovos spera di andare in spiaggia domani. ジェームズ は 明日 ビーチ に 行く こと を 願います 。 재영이는 내일 해변에 가기를 바랍니다. James hoopt dat hij morgen naar het strand kan. James ma nadzieję, że jutro uda się na plażę. Jacob espera ir à praia amanhã. Джеймса надеется сходить на пляж завтра. James hoppas på att åka till stranden imorgon. 詹姆斯 希望 明天 去 海滩 。