×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 24 - Αυτή είναι η ιστορία του Κάρολου

Αυτή είναι η ιστορία του Κάρολου:

A) Ο Κάρολος ψάχνει για καινούρια δουλειά.

Έχει μια συνέντευξη για δουλειά αύριο.

Πρέπει να δείχνει επαγγελματίας στην συνέντευξη του.

Αλλά τα ρούχα του Κάρολου είναι πολύ παλιά.

Σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο κοστούμι.

Ο Κάρολος πηγαίνει σε ένα κατάστημα ρούχων.

Δοκιμάζει μερικά καινούρια κοστούμια.

Τελικά, αγοράζει ένα γκρι κοστούμι.

Ο Κάρολος σκέφτεται ότι δείχνει ωραίος με το καινούριο του κοστούμι.

Θα είναι έτοιμος για την συνέντευξη του αύριο.

Τώρα ο Κάρολος θα πει την ιστορία του:

B) Έψαχνα για μία καινούρια δουλειά.

Είχα μια συνέντευξη για δουλειά χθες.

Έπρεπε να δείχνω επαγγελματίας στην συνέντευξη μου.

Αλλά τα ρούχα μου ήταν πολύ παλιά.

Αποφάσισα να αγοράσω ένα καινούριο κοστούμι.

Πήγα στο κατάστημα ρούχων.

Δοκίμασα μερικά καινούρια κοστούμια.

Τελικά, αγόρασα ένα γκρι κοστούμι.

Σκέφτηκα ότι έδειχνα ωραίος με το καινούριο μου κοστούμι.

Ήμουν έτοιμος για την συνέντευξη μου χθες.

Και τώρα μερικές ερωτήσεις.

Αν θέλεις, απάντησε τες και εσύ.

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Κάρολος ψάχνει για μια καινούρια δουλειά.

Για τι ψάχνει ο Κάρολος?

Ψάχνει για μια καινούρια δουλειά.

2) Ο Κάρολος έχει μια συνέντευξη για δουλειά αύριο.

Τι έχει ο Κάρολος αύριο?

Έχει μια συνέντευξη για δουλειά αύριο.

3) Τα ρούχα του Κάρολου είναι πολύ παλιά.

Είναι τα ρούχα του Κάρολου καινούρια?

Όχι, τα ρούχα του Κάρολου δεν είναι καινούρια.

Είναι πολύ παλιά.

4) Ο Κάρολος σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο κοστούμι.

Τι σκέφτεται ο Κάρολος να αγοράσει?

Ο Κάρολος σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο κοστούμι.

B) 5) Ο Κάρολος δοκίμασε μερικά καινούρια κοστούμια.

Τι έκανε ο Κάρολος?

Ο Κάρολος δοκίμασε μερικά καινούρια κοστούμια.

6) Ο Κάρολος τελικά αγόρασε ένα γκρι κοστούμι.

Τι χρώμα κοστούμι αγόρασε τελικά ο Κάρολος?

Ο Κάρολος τελικά αγόρασε ένα γκρι κοστούμι.

7) Ο Κάρολος σκέφτηκε ότι έδειχνε ωραίος με το καινούριο του κοστούμι.

Πώς ένιωθε ο Κάρολος με το καινούριο του κοστούμι?

Ο Κάρολος ένιωθε ότι έδειχνε ωραίος με το καινούριο του κοστούμι.

8) Ο Κάρολος ήταν έτοιμος για την συνέντευξη του χθες.

Ήταν ο Κάρολος έτοιμος για την συνέντευξη του χθες?

Ναι, ο Κάρολος ήταν έτοιμος για την συνέντευξη του χθες.

Αυτή είναι η ιστορία του Κάρολου: Dies ist die Geschichte von Charles: This is the story of Charles: Esta es la historia de Charles: Voici l'histoire de Charles: Questa è la storia di Karolos : これはチャールズの物語です: 이것은 찰스의 이야기입니다 : Dit is het verhaal van Karolos : Oto historia Charlesa: Esta é a história de Charles: Это история Каролос : Det här är historien om Charles: 这是查尔斯的故事:

A) Ο Κάρολος ψάχνει για καινούρια δουλειά. A) Charles ist auf der Suche nach einem neuen Job. A) Charles is looking for a new job. A) Charles está buscando un nuevo trabajo. A) Charles cherche un nouveau travail. A) Karolos sta cercando un nuovo lavoro. A )カール は 新しい 仕事 を 探して います 。 A) 칼은 새 직장을 찾고 있습니다. A) Karolos is op zoek naar een nieuwe baan. A) Charles szuka nowej pracy. A) Charles está procurando um novo trabalho. А) Каролос ищет новую работу. A) Karolos letar efter ett nytt jobb. A)卡尔 正在 找 一份 新 工作 。

Έχει μια συνέντευξη για δουλειά αύριο. Er hat morgen ein Vorstellungsgespräch. He has a job interview tomorrow. Mañana él tiene una entrevista de trabajo. Il a un entretien d'embauche demain. Domani avrà un colloquio di lavoro. 彼 は 明日 仕事 の 面接 が あります 。 그는 내일 면접이 있습니다. Hij heeft morgen een sollicitatiegesprek. Jutro ma rozmowę kwalifikacyjną. Ele tem uma entrevista de emprego amanhã. У него завтра собеседование. Han har en anställningsintervju imorgon. 他 明天 有 工作 面试 。

Πρέπει να δείχνει επαγγελματίας στην συνέντευξη του. Er muss für sein Interview professionell aussehen. He must look professional for his interview. Él tiene que verse profesional para su entrevista. Il doit avoir l'air professionnel pour cet entretien. Dovrà sembrare professionale per questo colloquio. 彼 は 面接 の ため に プロフェッショナルに 見られ なければ なりません 。 그는 면접에서 꼭 전문적으로 보여야 합니다. Hij moet er professioneel uitzien tijdens het sollicitatiegesprek. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej musi wyglądać profesjonalnie. Ele tem que parecer mais professional para sua entrevista. Он должен выглядеть профессионально на собеседовании. Han måste se professionell ut på sin intervju. 为了 面试 他 得 看起来 很 专业 。

Αλλά τα ρούχα του Κάρολου είναι πολύ παλιά. Aber Charles Kleidung ist ziemlich alt. But Charles's clothes are very old. Pero la ropa de Charles es muy vieja. Mais les vêtements de Charles sont très vieux. Ma I vestiti di Karolos sono molto vecchi. しかし カール の 洋服 は とても 古い です 。 그러나 칼의 옷들은 매우 낡았습니다. Maar Karolos kleren zijn erg oud. Ale ubrania Charlesa są bardzo stare. Mas as roupas do Charles são bem velhas. Но одежда Каролос очень старая. Men Karolos kläder är väldigt gamla. 但是 卡尔 的 衣服 很 旧 。

Σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο κοστούμι. Er überlegt sich, einen neuen Anzug zu kaufen. He is thinking about buying a new suit. Él está pensando en comprarse un traje nuevo. Il pense s'acheter un nouveau costume. Sta pensando di comprare un nuovo vestito. 彼 は 新しい スーツ を 買おう と 思って います 。 그는 새 정장을 사기로 생각합니다. Hij overweegt een nieuw pak te kopen. Zastanawia się nad kupnem nowego garnituru. Ele está pensando em comprar um novo terno. Он решает купить новый костюм. Han funderar på att köpa en kostym. Yeni bir takım elbise almayı düşünüyor. 他 正在 考虑 买 一套 新 西装 。

Ο Κάρολος πηγαίνει σε ένα κατάστημα ρούχων. Charles geht in das Bekleidungsgeschäft. Charles goes to the clothing store. Charles va a la tienda de ropa. Charles va au magasin de vêtements. Karolos va al negozio di abbigliamento. カール は 洋服 屋 に 行きます 。 칼은 옷 가게에 갑니다. Karolos gaat naar de kledingwinkel. Charles idzie do sklepu z ubraniami. Charles vai à loja de roupas. Каролос идёт в магазин одежды. Karolos går till en klädesbutik. 卡尔 去 了 服装店 。

Δοκιμάζει μερικά καινούρια  κοστούμια. Er probiert ein paar neue Anzüge an. He tries on some new suits. Él se prueba algunos trajes nuevos. Il essaie de nouveaux costumes. Si prova alcuni vestiti nuovi. 彼 は 何 着 か 新しい スーツ を 着て みます 。 그는 몇 가지 새 정장을 입어 봅니다. Hij past een aantal nieuwe pakken. Przymierza kilka nowych kostiumów. Ele experimenta alguns ternos novos. Он примеряет несколько новых костюмов. Han provar några kostymer. Yeni kostümler deniyor. 他 试穿 一些 新 西装 。

Τελικά, αγοράζει ένα γκρι κοστούμι. Schließlich kauft er einen grauen Anzug. Finally, he buys a grey suit. Finalmente, él se compra un traje de color gris. Finalement, il achète un costume gris. Alla fine compra un vestito grigio. とうとう 、 彼 は グレー の スーツ を 買います 。 결국, 그는 회색 정장을 삽니다. Uiteindelijk koopt hij een grijs pak. W końcu kupuje szary garnitur. Finalmente, ela compra um terno cinza. Наконец, он покупает серый костюм. Till sist köper han en grå kostym. 最后 , 他 买 了 一套 灰色 的 西装 。

Ο Κάρολος σκέφτεται ότι δείχνει ωραίος με το καινούριο του κοστούμι. Charles findet, dass er in seinem neuen Anzug gut aussieht. Charles thinks he looks good in his new suit. Charles siente que se ve bien con su nuevo traje. Charles trouve que son nouveau costume lui va bien. Karolos pensa che stia bene con il suo nuovo vestito. カール は 新しい スーツ で よく 見える の では と 考えて います 。 칼은 자신에게 새 정장이 잘 어울린다고 생각합니다. Karolos vindt dat hij er goed uitziet in zijn nieuwe pak. Charles uważa, że dobrze wygląda w swoim nowym garniturze. Charles pensa que ele fica bem no seu novo terno. Каролос думает, что он выглядит хорошо в своём новом костюме. Karolos tycker att han ser snygg ut i sin nya kostym. 卡尔 认为 他 穿着 新 西服 看起来 很 好看 。

Θα είναι έτοιμος για την συνέντευξη του αύριο. Er wird für sein Interview morgen bereit sein. He's going to be ready for his interview tomorrow. Mañana él estará listo para su entrevista de trabajo. Il sera prêt pour son entretien demain. Sarà pronto per il colloquio di domani. 彼 は 明日 の 面接 の 準備 は 整い つつ あります 。 그는 내일 면접을 위한 준비가 되었습니다. Hij is klaar voor zijn sollicitatiegesprek morgen. Jutro będzie gotowy na rozmowę kwalifikacyjną. Ele vai estar pronto para sua entrevista amanhã. Он будет готов к завтрашнему собеседованию. Han är redo för morgondagens intervju. Yarınki görüşme için hazır olacak. 他 明天 的 面试 他 做好 准备 了 。

Τώρα ο Κάρολος θα πει την ιστορία του: Nun wird Charles seine Geschichte erzählen: Now let's listen to Charles tell the same story: Escuchemos ahora la historia contada por Charles . Maintenant, Charles va raconter son histoire: Ora Karolos racconterà la sua storia: 今チャールズは彼の話をします: 이제 찰스는 자신의 이야기를 말할 것이다 : Nu zal Karolos zijn verhaal vertellen: Teraz Charles opowie swoją historię: Agora Charles contará sua história: Теперь Каролос расскажет свою историю: Nu kommer Charles att berätta sin historia: 现在,查尔斯将讲述他的故事:

B) Έψαχνα για μία καινούρια δουλειά. B) Ich war auf der Suche nach einem neuen Job. B) I was looking for a new job. B) Yo estaba buscando un nuevo trabajo. B) Je cherchais un nouveau travail. B) Stavo cercando un nuovo lavoro. B )私 は 新しい 仕事 を 探して いました 。 B) 저는 새 직장을 찾고 있었습니다. B) Ik was op zoek naar een nieuwe baan. B) Szukałem nowej pracy. B) Eu estava procurando um novo trabalho. Б) Я искал новую работу. B) Jag sökte ett nytt arbete. B)我 正在 找 一份 新 工作 。

Είχα μια συνέντευξη για δουλειά χθες. Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch. I had a job interview yesterday. Ayer tuve una entrevista de trabajo. J'avais un entretien d'embauche hier. Ieri, ho avuto un colloquio di lavoro. 私 は 昨日 仕事 の 面接 が ありました 。 저는 어제 면접이 있었습니다. Ik had gisteren een sollicitatiegesprek. Wczoraj miałem rozmowę kwalifikacyjną. Eu tinha uma entrevista de emprego ontem. У меня было вчера собеседование. Jag hade en arbetsintervju igår. 我 昨天 有 一个 工作 面试 。

Έπρεπε να δείχνω επαγγελματίας στην συνέντευξη μου. Ich musste für mein Interview professionell aussehen. I had to look professional for my interview. Yo tenía que verme profesional para mi entrevista. Je devais avoir l'air professionnel pour mon entretien. Dovevo sembrare professionale in questo colloquio di lavoro. 私 は 面接 の 為 に プロフェッショナルに 見られ なければ なりません でした 。 저는 면접에서 꼭 전문적으로 보여야 했습니다. Ik moest er professioneel uitzien tijdens mijn sollicitatiegesprek. Na rozmowie kwalifikacyjnej musiałem wyglądać profesjonalnie. Eu tinha que parecer mais professional para minha entrevista. Я должен был выглядеть профессионально на собеседовании. Jag behövde se professionell ut på min intervju. 我 为了 面试 我 得 看起来 很 专业 。

Αλλά τα ρούχα μου ήταν πολύ παλιά. Aber meine Kleidung war ziemlich alt. But my clothes were very old. Pero mi ropa era muy vieja. Mais mes vêtements étaient très vieux. Ma i miei vestiti erano molto vecchi. しかし 私 の 洋服 は とても 古かった の です 。 그러나 제 옷들은 매우 낡았습니다. Maar mijn kleren waren erg oud. Ale moje ubrania były bardzo stare. Mas minhas roupas eram bem velhas. Но моя одежда была очень старой. Men mina kläder var väldigt gamla. 但 我 的 衣服 很 旧 。

Αποφάσισα να αγοράσω ένα καινούριο κοστούμι. Ich beschloss, einen neuen Anzug zu kaufen. I decided to buy a new suit. Yo decidí comprarme un traje nuevo. J'ai décidé d'acheter un nouveau costume. Decisi di comprare un nuovo vestito. 私 は 新しい スーツ を 買う こと を 決めました 。 저는 새 정장을 사기로 결정했습니다. Ik besloot om een nieuw pak te kopen. Postanowiłem kupić nowy garnitur. Eu decidi ir comprar um novo terno. Я решил купить новый костюм. Jag bestämde mig för att köpa en ny kostym. 我 决定 买 一套 新 西装 。

Πήγα στο κατάστημα ρούχων. Ich war im Bekleidungsgeschäft. I went to the clothing store. Yo fui a la tienda de ropa. Je suis allé au magasin de vêtements. Sono andato in un negozio di abbigliamento. 私 は 洋服 屋 に 行きました 。 저는 옷 가게에 갔습니다. Ik ging naar de kledingwinkel. Poszedłem do sklepu odzieżowego. Eu fui à loja de roupas. Я пошёл в магазин одежды. Jag gick till en klädbutik. 我 去 了 服装店 。

Δοκίμασα μερικά καινούρια κοστούμια. Ich habe ein paar neue Anzüge anprobiert. I tried on some new suits. Yo me probé algunos trajes nuevos. J'ai essayé de nouveaux costumes. Ho provato alcuni nuovi vestiti. 私 は 何 着 か 新しい スーツ を 着て みました 。 저는 몇 가지 새 정장을 입어 봤습니다. Ik paste een aantal nieuwe pakken. Przymierzyłem kilka nowych kostiumów. Eu tentei algumas roupas novas. Я примерял несколько новых костюмов. Jag provade några nya kostymer. 我 试穿 了 一些 新 西装 。

Τελικά, αγόρασα ένα γκρι κοστούμι. Schließlich kaufte ich einen grauen Anzug. Finally, I bought a grey suit. Finalmente, me compré un traje gris. Finalement, j'ai acheté un costume gris. Alla fine ho comprato un vestito grigio. とうとう 、 私 は グレー の スーツ を 買いました 。 결국, 저는 회색 정장을 샀습니다. Uiteindelijk kocht ik een grijs pak. W końcu kupiłem szary garnitur. Finalmente, eu comprei um terno cinza. Наконец, я купил серый костюм. Till sist köpte jag en grå kostym. 最后 , 我 买 了 一套 灰色 的 西装 。

Σκέφτηκα ότι έδειχνα ωραίος με το καινούριο μου κοστούμι. Ich dachte, ich sehe in meinem neuen Anzug gut aus. I thought I looked good in my new suit. Yo sentí que me veía bien con mi nuevo traje. J'ai trouvé que mon nouveau costume m'allait bien. Ho pensato di stare bene nel mio nuovo vestito. 私 は 新しい スーツ で よく 見える の では と 考えました 。 저는 저에게 새 정장이 잘 어울린다고 생각했습니다. Ik vond dat ik er goed uitzag in mijn nieuwe pak. Myślałem, że dobrze wyglądam w moim nowym garniturze. Eu pensei que eu ficava bem no meu novo terno. Я думал, что выгляжу хорошо в моём новом костюме. Jag tyckte att jag såg bra ut i min nya kostym. 我 认为 我 穿着 新 西装 看起来 很 好看 。

Ήμουν έτοιμος για την συνέντευξη μου χθες. Ich war für mein Interview gestern bereit. I was ready for my interview yesterday. Ayer yo estaba listo para mi entrevista de trabajo. J'étais prêt pour mon entretien hier. Ero pronto per il mio colloquio di ieri. 私 は 昨日 の 面接 は 準備 が できて いました 。 저는 어제 면접을 위한 준비가 되어 있었습니다. Ik was gisteren klaar voor mijn sollicitatiegesprek. Wczoraj byłem gotowy na rozmowę kwalifikacyjną. Eu estava pronto para minha entrevista ontem. Я был готов к вчерашнему собеседованию. Jag var redo för min intervju igår. 我 昨天 的 面试 我 已经 准备 好 了 。

Και τώρα μερικές ερωτήσεις. Und jetzt ein paar Fragen. And now a few questions. Y ahora algunas preguntas. Et maintenant quelques questions. E ora alcune domande. そして今いくつかの質問。 이제 몇 가지 질문이 있습니다. En nu enkele vragen. E agora algumas perguntas. А теперь несколько вопросов. Och nu några frågor. 现在有一些问题。

Αν θέλεις, απάντησε τες και εσύ. Wenn du willst, antworte ihnen und dir. If you want, you answer them too. Si quieres, contéstales a ti y a ti. Si vous le souhaitez, répondez-y et vous. Se vuoi, rispondi tu stesso. 必要に応じて、自分で答えてください。 원한다면 직접 대답하십시오. Als je wilt, beantwoord ze dan zelf. Jeśli chcesz, możesz również na nie odpowiedzieć. Se você quiser, responda a você e a você. Если хочешь, ответь им и тебе. Svara dem själv om du vill. 如果需要,请自己回答。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

A) 1) Ο Κάρολος ψάχνει για μια καινούρια δουλειά. A) 1) Charles ist auf der Suche nach einem neuen Job. A) 1) Charles is looking for a new job. A) 1) Charles está buscando un nuevo trabajo. A) 1) Charles cherche un nouveau travail. A) 1) Karolos sta cercando un nuovo lavoro. A )1) カール は 新しい 仕事 を 探して います 。 A) 1) 칼은 새 직장을 찾고 있습니다. A) 1) Karolos is op zoek naar een nieuwe baan. A) 1) Charles szuka nowej pracy. A) 1) Charles está procurando um novo trabalho. A) 1) Каролос ищет новую работу. A) 1) Karolos söker ett nytt jobb. A)1) 卡尔 正在 找 一份 新 工作 。

Για τι ψάχνει ο Κάρολος? Wonach sucht Charles ? What is Charles looking for? ¿Qué está buscando Charles ? Que cherche Charles ? Cosa sta cercando Karolos ? カール は 何 を 探して います か ? 칼은 무엇을 찾고 있습니까? Waar is Karolos naar op zoek? Czego szuka Charles? O que Charles está procurando? Что ищет Каролос ? Vad är det Karolos söker? 卡尔 在 找 什么 ?

Ψάχνει για μια καινούρια δουλειά. Er ist auf der Suche nach einem neuen Job. He is looking for a new job. Charles está buscando un nuevo trabajo. Il cherche un nouveau travail. Karolos sta cercando un nuovo lavoro. カール は 新しい 仕事 を 探して います 。 그는 새 직장을 찾고 있습니다. Hij is op zoek naar een nieuwe baan. Szuka nowej pracy. Ele está procurando por um novo trabalho. Он ищет новую работу. Han söker ett nytt jobb. 他 正在 找 一份 新 工作 。

2) Ο Κάρολος έχει μια συνέντευξη για δουλειά αύριο. 2) Charles hat morgen ein Vorstellungsgespräch. 2) Charles has a job interview tomorrow. 2) Charles tiene mañana una entrevista de trabajo. 2) Charles a un entretien d'embauche demain. 2) Domani, Karolos , avrà un colloquio di lavoro. 2) カール は 明日 仕事 の 面接 が あります 。 2) 칼은 내일 면접이 있습니다. 2) Karolos heeft morgen een sollicitatiegesprek. 2) Charles ma jutro rozmowę kwalifikacyjną. 2) Charles tem um entrevista amanhã. 2) У Каролос завтра собеседование. 2) Karolos har en arbetsintervju imorgon. 2) 卡尔 明天 有个 工作 面试 。

Τι έχει ο Κάρολος αύριο? Was hat Charles morgen? What does Charles have tomorrow? ¿Qué tiene Charles mañana? Qu'est-ce que Charles a demain ? Cosa avrà domani, Karolos ? カール は 明日 なに が あります か ? 칼은 내일 무엇이 있습니까? Wat heeft Karolos morgen? Co jutro będzie miał Charles? O que Charles vai ter amanhã? Что у Каролос завтра? Vad har Karolos imorgon? 卡尔 明天 有 什么 ?

Έχει μια συνέντευξη για δουλειά αύριο. Er hat morgen ein Vorstellungsgespräch. He has a job interview tomorrow. Charles tiene mañana una entrevista de trabajo. Il a un entretien d'embauche demain. Domani, Karolos , avrà un colloquio di lavoro. カール は 明日 仕事 の 面接 が あります 。 그는 내일 면접이 있습니다. Hij heeft morgen een sollicitatiegesprek. Jutro ma rozmowę kwalifikacyjną. Ele tem uma entrevista de emprego amanhã. У него завтра собеседование. Han har en arbetsintervju imorgon. 他 明天 有个 工作 面试 。

3) Τα ρούχα του Κάρολου είναι πολύ παλιά. 3) Charles Kleidung ist ziemlich alt. 3) Charles's clothes are very old. 3) La ropa de Charles es muy vieja. 3) Les vêtements de Charles sont très vieux. 3) I vestiti di Karolos sono molto vecchi. 3) カール の 洋服 は とても 古い です 。 3) 칼의 옷들은 매우 낡았습니다. 3) Karolos kleren zijn erg oud. 3) Ubrania Charlesa są bardzo stare. 3) As roupas do Charles são bem antigas. 3) Одежда Каролос очень старая. 3) Karolos kläder är väldigt gamla. 3) 卡尔 的 衣服 很 旧 。

Είναι τα ρούχα του Κάρολου καινούρια? Sind Charles Kleider neu? Are Charles's clothes new? ¿La ropa de Charles es nueva? Les vêtements de Charles sont-ils nouveaux ? I vestiti di Karolos sono nuovi? カール の 洋服 は 新しい です か ? 칼의 옷들은 새 것입니까? Zijn Karolos kleren nieuw? Czy ubrania Charlesa są nowe? As roupas do Charles os são novas? У Каролос новая одежда? Är Karolos kläder nya? 卡尔 的 衣服 是 新 的 吗 ?

Όχι, τα ρούχα του Κάρολου δεν είναι καινούρια. Nein, Charles Kleidung ist nicht neu. No, Charles's clothes are not new. No, la ropa de Charles no es nueva. Non, les vêtements de Charles ne sont pas nouveaux. No, i vestiti di Karolos non sono nuovi. いいえ 、 カール の 洋服 は 新しく ありません 。 아니요, 칼의 옷들은 새 것이 아닙니다. Nee, Karolos kleren zijn niet nieuw. Nie, ubrania Charlesa nie są nowe. Não, as roupas do Charles não são novas. Нет, одежда Каролос не новая. Nej, Karolos kläder är inte nya. 不 , 卡尔 的 衣服 不是 新 的 。

Είναι πολύ παλιά. Sie ist sehr alt. They are very old. La ropa de Charles es muy vieja. Ils sont très vieux. È molto vecchio. それら は とても 古い です 。 옷들은 매우 낡았습니다. Ze zijn erg oud. Jest bardzo stary. Elas são bem velhas. Она очень старая. De är väldigt gamla. 它们 很 老 。

4) Ο Κάρολος σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο κοστούμι. 4) Charles überlegt sich, einen neuen Anzug zu kaufen. 4) Charles is thinking about buying a new suit. 4) Charles está pensando en comprarse un traje nuevo. 4) Charles pense s'acheter un nouveau costume. 4) Karolos sta pensando di comprare un nuovo vestito. 4) カール は 新しい スーツ を 買おう と 思って います 。 4) 칼은 새 정장을 사기로 생각합니다. 4) Karolos overweegt een nieuw pak te kopen. 4) Charles myśli o zakupie nowego garnituru. 4) Charles está pensando em ir comprar um novo terno. 4) Каролос думает купить новый костюм. 4) Karolos funderar på att köpa en ny kostym. 4) 卡尔 正在 考虑 买 一套 新 西装 。

Τι σκέφτεται ο Κάρολος να αγοράσει? Charles überlegt sich, was zu kaufen? What is Charles thinking about buying? ¿Qué está pensando Charles comprar? Qu'est-ce que Charles pense faire ? Cosa sta pensando di comprare, Karolos ? カール は 何 を 買おう と 思って います か ? 칼은 무엇을 사기로 생각합니까? Wat wil Karolos graag kopen? Co zamierza kupić Charles? O que Charles está pensando em comprar? Что Каролос думает купить? Vad funderar Karolos på att köpa? 卡尔 想 买 什么 ?

Ο Κάρολος σκέφτεται να αγοράσει ένα καινούριο κοστούμι. Charles überlegt sich, einen neuen Anzug zu kaufen. Charles is thinking about buying a new suit. Charles está pensando en comprarse un traje nuevo. Charles pense s'acheter un nouveau costume. Karolos sta pensando di comprare un nuovo vestito. カール は 新しい スーツ を 買おう と 思って います 。 칼은 새 정장을 사기로 생각합니다. Karolos overweegt een nieuw pak te kopen. Charles myśli o zakupie nowego garnituru. Charles está pensando em comprar um novo terno. Каролос думает купить новый костюм. Karolos funderar på att köpa en ny kostym. 卡尔 正在 考虑 买 一套 新 西装 。

B) 5) Ο Κάρολος δοκίμασε μερικά καινούρια κοστούμια. B) 5) Charles probierte einige neue Anzüge an. B) 5) Charles tried on some new suits. B) 5) Charles se probó algunos trajes nuevos. B) 5) Charles a essayé de nouveaux costumes. B) 5) Karolos ha provato alcuni nuovi vestiti. B )5) カール は 何 着 か 新しい スーツ を 着て みました 。 B) 5) 칼은 몇 가지 새 정장을 입어 봤습니다. B) 5) Karolos heeft een aantal pakken gepast. B) 5) Charles przymierzył kilka nowych kostiumów. B) 5) Charles experimentou alguns ternos. Б) 5) Каролос примерял несколько новых костюмов. B) 5) Karolos provade några kostymer. B)5) 卡尔 试穿 了 一些 新 西服 。

Τι έκανε ο Κάρολος? Was tat Charles ? What did Charles do? ¿Qué hizo Charles ? Qu'est-ce que Charles a fait ? Cosa ha provato Karolos ? カール は 何 を しました か ? 칼은 무엇을 했습니까? Wat heeft Karolos gedaan? Co zrobił Charles? O que o Charles fez? Что сделал Каролос ? Vad gjorde Karolos ? 卡尔 做 了 什么 ?

Ο Κάρολος δοκίμασε μερικά καινούρια κοστούμια. Charles probierte ein paar neue Anzüge an. Charles tried on some new suits. Charles se probó algunos trajes nuevos. Charles a essayé de nouveaux costumes. Karolos ha provato alcuni nuovi vestiti. カール は 何 着 か 新しい スーツ を 着て みました 。 칼은 몇 가지 새 정장을 입어 봤습니다. Karolos heeft een aantal pakken gepast. Charles przymierzył kilka nowych kostiumów. Charles experimentou alguns ternos novos. Каролос примерял несколько новых костюмов. Karolos provade några kostymer. 卡尔 试穿 了 一些 新 西服 。

6) Ο Κάρολος τελικά αγόρασε ένα γκρι κοστούμι. 6) Charles kaufte schließlich einen grauen Anzug. 6) Charles finally bought a grey suit. 6) Charles finalmente compró un traje de color gris. 6) Finalement Charles a acheté un costume gris. 6) Alla fine Karolos ha comprato un vestito grigio. 6) カール は とうとう グレー の スーツ を 買いました 。 6) 칼은 결국 회색 정장을 샀습니다. 6) Karolos heeft uiteindelijk een grijs pak gekocht. 6) Charles w końcu kupił szary garnitur. 6Charles arlos finalmente comprou um terno cinza. 6) Каролос , наконец, купил серый костюм. 6) Karolos köpte tillslut en grå kostym. 6) 卡尔 最后 买 了 一套 灰色 的 西装 。

Τι χρώμα κοστούμι αγόρασε τελικά ο Κάρολος? Charles kaufte schließlich einen Anzug in welcher Farbe? What colour suit did Charles finally buy? ¿Finalmente de qué color compró Charles su traje? De quelle couleur était le costume que Charles a finalement acheté ? Alla fine, Karolos , di che colore ha comprato il vestito? カール は とうとう 何 色 の スーツ を 買い ました か ? 칼은 결국 무슨 색 정장을 샀습니까? Welke kleur had het pak dat hij uiteindelijk heeft gekocht? Jakiego koloru garnitur ostatecznie kupił Charles? Qual a cor do terno que o Charles comprou? Какого цвета костюм купил, наконец, Каролос ? Vad var det för färg på kostymen som Karolos köpte tillslut? 卡尔 最后 买 了 什么 颜色 的 西装 ?

Ο Κάρολος τελικά αγόρασε ένα γκρι κοστούμι. Charles kaufte schließlich einen grauen Anzug. Charles finally bought a grey suit. Charles finalmente compró un traje de color gris. Finalement Charles a acheté un costume gris. Alla fine, Karolos , ha comprato un vestito grigio. カール は とうとう グレー の スーツ を 買いました 。 칼은 결국 회색 정장을 샀습니다. Karolos heeft uiteindelijk een grijs pak gekocht. Charles w końcu kupił szary garnitur. Charles finalmente comprou um terno cinza. Каролос , наконец, купил серый костюм. Karolos köpte tillslut en grå kostym. 卡尔 最后 买 了 一套 灰色 的 西装 。

7) Ο Κάρολος σκέφτηκε ότι έδειχνε ωραίος με το καινούριο του κοστούμι. 7) Charles fand, dass er in seinem neuen Anzug gut aussieht. 7) Charles thought he looked good in his new suit. 7) Charles se sintió bien con su traje nuevo. 7) Charles a trouvé que son nouveau costume lui allait bien. 7) Karolos , ha pensato di stare bene nel suo nuovo vestito. 7) カール は 新しい スーツ で 彼 が よく 見える と 思いました 。 7) 칼은 자신에게 새 정장이 잘 어울린다고 생각했습니다. 7) Karolos vond dat hij er goed uitzag in zijn nieuwe pak. 7) Charles uważa, że dobrze wygląda w swoim nowym garniturze. 7) Charles pensou que ele ficou bem no seu novo terno. 7) Каролос думал, что он выглядит хорошо в своём новом костюме. 7) Karolos tyckte att han såg bra ut i sin kostym. 7) Charles, yeni takım elbisesiyle hoş göründüğünü düşündü. 7) 卡尔 认为 他 穿着 新 西服 看起来 很 好看 。

Πώς ένιωθε ο Κάρολος με το καινούριο του κοστούμι? Wie fühlte sich Charles in seinem neuen Anzug? How did Charles feel in his new suit? ¿Cómo se sintió Charles con su traje nuevo? Comment se sentait Charles dans son nouveau costume ? Karolos , come si sentiva nel suo nuovo vestito? 彼 は 新しい スーツ で どんな 気持ち でした か ? 칼은 새 정장을 입고 어떻게 느꼈습니까? Hoe voelde Karolos zich in zijn nieuwe pak? Jak Charles czuł się w swoim nowym garniturze? Como Charles ficou em seu novo terno? Как чувствовал себя Каролос в новом костюме? Hur kände sig Karolos i sin nya kostym? 卡尔 认为 他 的 新 西装 怎么样 ?

Ο Κάρολος ένιωθε ότι έδειχνε ωραίος με το καινούριο του κοστούμι. Charles fand, dass er in seinem neuen Anzug gut aussieht. Charles thought he looked good in his new suit. Charles se sintió bien con su traje nuevo. Charles a trouvé que son nouveau costume lui allait bien. Karolos ha pensato di stare bene nel suo nuovo vestito. カール は 新しい スーツ で 彼 が よく 見える と 思いました 。 칼은 자신에게 새 정장이 잘 어울린다고 생각했습니다. Karolos vond dat hij er goed uitzag in zijn nieuwe pak. Charles czuł, że dobrze wygląda w swoim nowym garniturze. Charles pensou que ele ficou bem em seu novo terno. Каролос думал, что в своём новом костюме он выглядит хорошо. Karolos tyckte att han såg bra ut i sin kostym. 卡尔 认为 他 穿着 新 西服 看起来 很 好看 。

8) Ο Κάρολος ήταν έτοιμος για την συνέντευξη του χθες. 8) Charles war für sein Interview gestern bereit. 8) Charles was ready for his interview yesterday. 8) Ayer Charles estuvo preparado para su entrevista de trabajo. 8) Charles était prêt pour son entretien hier. 8) Ieri, Karolos , era pronto per il suo colloquio. 8) カール は 昨日 面接 の 準備 が 出来て いました 。 8) 칼은 어제 면접에 준비가 되어 있었습니다. 8) Karolos was gisteren klaar voor zijn sollicitatiegesprek. 8) Charles był gotowy na wczorajszą rozmowę kwalifikacyjną. 8) Charles estava pronto para sua entrevista ontem. 8) Каролос был готов к своему вчерашнему собеседованию. 8) Karolos var redo för sin intervju igår. 8) 卡尔 昨天 为 他 的 面试 做好 了 准备 。

Ήταν ο Κάρολος έτοιμος για την συνέντευξη του χθες? War Charles bereit für sein Interview gestern? Was Charles ready for his interview yesterday? ¿Estuvo ayer Charles preparado para su entrevista de trabajo? Charles était-il prêt pour son entretien hier ? Ieri, Karolos , era pronto per il suo colloquio? カール は 昨日 面接 の 準備 は 出来て いました か ? 칼은 어제 면접에 준비가 되어 있었습니까? Was Karolos gisteren klaar voor zijn sollicitatiegesprek? Czy Charles był gotowy na wczorajszą rozmowę kwalifikacyjną? Charles estava pronto para sua entrevista ontem? Каролос был готов к своему вчерашнему собеседованию? Var Karolos redo för sin intervju igår? 卡尔 昨天 为 面试 做好 了 准备 吗 ?

Ναι, ο Κάρολος ήταν έτοιμος για την συνέντευξη του χθες. Ja, Charles war bereit für sein Interview gestern. Yes, Charles was ready for his interview yesterday. Sí, ayer Charles estuvo preparado para su entrevista de trabajo. Oui, Charles était prêt pour son entretien hier. Si, ieri Karolos era pronto per il suo colloquio. はい 、 カール は 昨日 面接 の 準備 が 出来て いました 。 네, 칼은 어제 면접에 준비가 되어 있었습니다. Ja, Karolos was gisteren klaar voor zijn sollicitatiegesprek. Tak, Charles był gotowy na wczorajszą rozmowę kwalifikacyjną. Sim, Charles estava pronto para sua entrevista ontem. Да, Каролос был готов к своему вчерашнему собеседованию. Ja, Karolos var redo för sin intervju igår. 是 的 , 卡尔 为 昨天 的 面试 做好 了 准备 。