×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Аудіо Мама ᗩᑌᗪIOᗰᗩᗰᗩ, Українська народка казка "Ріпка".

Українська народка казка "Ріпка".

Українська народна казка

Посадив дід ріпку.

І вирослата ріпка

велика превелика.

Став дід ту рі-пку

із землі рвати.

Тяг-не —

Тягне

вирвати не може.

Покликав дід бабу

Баба за діда,

а дід за ріпку:

Тягнуть

Тягнуть

А вирвати не можуть.

Тоді баба покликала

онучку.

Онучка за ба-бу,

Ба-ба за ді-да,

а дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

А ви-рва-ти

не мо-жуть.

Кличе онучка Жучку.

Жуч-ка за о-нуч-ку,

Онучка за ба-ба,

Ба-ба за ді-да,

дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

А ви-рва-ти

не мо-жуть.

По-кли-ка-ла Жучка

Кицю.

Ки-ця за Жучку,

Жуч-ка за О-нуч-ку,

О-ну-чка за ба-бу,

Ба-ба за ді-да,

дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

А ви-тяг-ну-ти

не мо-жуть.

По-кли-ка-ла Ки-ця Миш-ку

Мишка за Ки-цю,

Киця за Жуч-ку,

Жуч-ка за О-нуч-ку,

О-ну-чка за ба-бу,

Ба-ба за ді-да,

А дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

Вирвали ріпку!

Ве-ли-ку —

пре-ве-ли-ку!


Українська народка казка "Ріпка". Ukrainian folk tale "Turnip".

Українська народна казка Ukrainian folk tale

Посадив дід ріпку. Grandfather planted a turnip.

І вирослата ріпка And you-grew-la and rip-ka

велика превелика. ve-li-ka - pre-ve-li-ka.

Став дід ту рі-пку He became the grandfather of that river

із землі рвати. from the land of tears.

Тяг-не — Thrust-no -

Тягне

вирвати не може. you can't tear.

Покликав дід бабу Grandfather called ba-bu

Баба за діда, Ba-ba for di-da,

а дід за ріпку: and grandfather for rip-ku:

Тягнуть Thrust-nut -

Тягнуть

А вирвати не можуть. And they can't snatch.

Тоді баба покликала

онучку. o-nuch-ku.

Онучка за ба-бу,

Ба-ба за ді-да,

а дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

А ви-рва-ти

не мо-жуть.

Кличе онучка Жучку.

Жуч-ка за о-нуч-ку,

Онучка за ба-ба,

Ба-ба за ді-да,

дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

А ви-рва-ти

не мо-жуть.

По-кли-ка-ла Жучка

Кицю. Ki-tsyu.

Ки-ця за Жучку,

Жуч-ка за О-нуч-ку,

О-ну-чка за ба-бу,

Ба-ба за ді-да,

дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

А ви-тяг-ну-ти

не мо-жуть.

По-кли-ка-ла Ки-ця Миш-ку

Мишка за Ки-цю,

Киця за Жуч-ку,

Жуч-ка за О-нуч-ку,

О-ну-чка за ба-бу,

Ба-ба за ді-да,

А дід за ріп-ку:

Тяг-нуть —

Тяг-нуть —

Вирвали ріпку!

Ве-ли-ку —

пре-ве-ли-ку!