×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Аудіо Мама ᗩᑌᗪIOᗰᗩᗰᗩ, Стояла собі хатка 🏡 Наталя Забіла

Стояла собі хатка 🏡 Наталя Забіла

Стояла собі хатка —

Дірявий чобіток.

А в ній жила бабуся,

Що мала сто діток.

Така була сімеєчка,

Сімеєчка мала!

Ніяк із нею впоратись

Бабуся не могла.

Пішла бабуся на город

По моркву й буряки,

Пішла вона до пекаря

По хліб та пиріжки.

А сто дітей — не ледарі,

Пішли збирати хмиз.

Усі взяли по гілочці

Й набрали цілий віз.

Води взяли по крапельці —

І повний казанок!

І наварила борщику

Бабуся й сто діток.

А потім сто цеглинок

Вони принесли вмить,

І склали з них будинок,

І стали в ньому жить.

А потім сто зернинок

Поклали в землю в ряд.

І виросли з них квіти,

І став квітучий сад!

А якби та бабуся

Не мала сто діток,

Була б і досі хатка —

Дірявий чобіток!


Стояла собі хатка 🏡 Наталя Забіла There was a house 🏡 Natalia Zabila Había una casa 🏡 Natalia Zabila

Стояла собі хатка — There was a house - Había una casa -

Дірявий чобіток. Leaky boots. Botas con fugas.

А в ній жила бабуся, And her grandmother lived in it,

Що мала сто діток. That had a hundred children.

Така була сімеєчка, Such was the family,

Сімеєчка мала! The little family is small!

Ніяк із нею впоратись There is no way to deal with it

Бабуся не могла. Grandma couldn't.

Пішла бабуся на город My grandmother went to the garden

По моркву й буряки, For carrots and beets,

Пішла вона до пекаря She went to the baker

По хліб та пиріжки. For bread and cakes.

А сто дітей — не ледарі, And a hundred children are not lazy,

Пішли збирати хмиз. We went to collect bushes.

Усі взяли по гілочці Everyone took a twig

Й набрали цілий віз. And typed a whole cart.

Води взяли по крапельці — Water was taken drop by drop -

І повний казанок! And a full bowl!

І наварила борщику And welded borscht

Бабуся й сто діток. Grandmother and a hundred children.

А потім сто цеглинок And then a hundred bricks

Вони принесли вмить, They brought in an instant,

І склали з них будинок, And they made a house of them,

І стали в ньому жить. And began to live in it.

А потім сто зернинок And then a hundred grains

Поклали в землю в ряд. Put in the ground in a row.

І виросли з них квіти, And from them grew flowers,

І став квітучий сад! And there was a flower garden!

А якби та бабуся And if that grandmother

Не мала сто діток, She didn't have a hundred children,

Була б і досі хатка — There would still be a house -

Дірявий чобіток! Leaky boots!