image

Ukrainian poetry, Леся Українка Contra spem spero!

Леся Українка Contra spem spero!

Без надії сподіваюсь! (Лат.)

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть — і настане

Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем'яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну

Не стулю ні на хвильку очей —

Все шукатиму зірку провідну,

Ясну владарку темних ночей.

Так! я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть, думи сумні!

[2 травня 1890 р.]


Леся Українка Contra spem spero! Леся Украинка Contra spem spero!

Без надії сподіваюсь! Without hope hope! Без надежды надеюсь! (Лат.) (Lat.) (лат.)

Гетьте, думи, ви хмари осінні! Get out, thoughts, you autumn clouds! Вздумайте, вы облака осенние!

То ж тепера весна золота! So now is the spring of gold! Так теперь весна золотая!

Чи то так у жалю, в голосінні Is it so in pity, in lamentation То ли так в жалости, в рыдании

Проминуть молодії літа? Will the young summers pass? Пройдут ли молодые годы?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, No, I want to laugh through my tears, Нет, я хочу сквозь слезы смеяться,

Серед лиха співати пісні, In the midst of disaster to sing songs, Среди бедствия петь песни,

Без надії таки сподіватись, Without hope, hope Без надежды таки надеяться,

Жити хочу! I want to live! Жить хочу! Геть, думи сумні! Away, sad thoughts! Вон, думы грустные!

Я на вбогім сумнім перелозі I'm on a poor sad transfer Я на скудном печальном переводе

Буду сіять барвисті квітки, I will sow colorful flowers, Буду сеять красочные цветки,

Буду сіять квітки на морозі, I will sow flowers in the cold,

Буду лить на них сльози гіркі. I will shed bitter tears on them. Буду лить на них слезы горькие.

І від сліз тих гарячих розтане And from the tears of those hot will melt И от слез тех горячих растает

Та кора льодовая, міцна, That crust is ice, strong,

Може, квіти зійдуть — і настане Maybe the flowers will come down - and it will come

Ще й для мене весела весна. Happy spring for me too.

Я на гору круту крем'яную I'm on a steep flint mountain

Буду камінь важкий підіймать I will lift a heavy stone

І, несучи вагу ту страшную, And, bearing that terrible weight,

Буду пісню веселу співать. I will sing a fun song.

В довгу, темную нічку невидну In the long, dark night invisible

Не стулю ні на хвильку очей — I will not close my eyes for a moment -

Все шукатиму зірку провідну, I will look for a leading star,

Ясну владарку темних ночей. The clear mistress of the dark nights.

Так! я буду крізь сльози сміятись, I will laugh through my tears

Серед лиха співати пісні, In the midst of disaster to sing songs,

Без надії таки сподіватись, Without hope, hope

Буду жити! I will live! Геть, думи сумні! Away, sad thoughts!

[2 травня 1890 р.] [May 2, 1890]

×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.