image

Ukrainian poetry, Лебеді материнства. Василь Симоненко

Лебеді материнства. Василь Симоненко

Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Заглядає в шибу казка сивими очима, Материнська добра ласка в неї за плечима.

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску синову гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні.

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, Лоскотали марево золотим сузір'ям.

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги.

У хмільні смеркання мавки чорноброві Ждатимуть твоєї ніжності й любові.

Будуть тебе кликать у сади зелені Хлопців чорночубих диво-наречені.

Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можна вибрать друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати Очі материнські і білява хата.

І якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі,

Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.Хочете вивчати якусь мову?


Вчіться нацьому тексті ітисячі вподобають це на LingQ.

  • Величезна бібіліотека аудіо уроків, всі супроводжені текстом.
  • Революціні інструменти навчання
  • Глобальна, інтерактивна навчальна спільнота

Вивчення мови онлайн @ LingQ

Лебеді материнства. Motherhood swans. Лебедь материнства. Василь Симоненко Vasil Simonenko

Мріють крилами з туману Dreaming of wings out of the fog Мечтают крыльями из тумана лебеді рожеві, pink swans лебеди розовые, Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. The nights are pouring into the estuaries of the wax star.

Заглядає в шибу казка сивими очима, A fairy tale looks into the window with gray eyes, Материнська добра ласка Maternal kindness в неї за плечима. in her shoulders.

Ой біжи, біжи, досадо, Oh run, run, annoy, не вертай до хати, don't go home Не пущу тебе колиску синову гойдати. I will not let you rock your son's cradle.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Sail to the cradle, swans like dreams, Опустіться, тихі зорі, синові під вії. Come down, quiet stars, son under eyelashes.

Темряву тривожили криками півні, The darkness was disturbed by the cries of roosters, Танцювали лебеді в хаті на стіні. Swans danced in the house on the wall.

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, Flapping wings and pink feathers, Лоскотали марево золотим сузір'ям. They tickled the ghost with golden constellations.

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, You will grow up, son, you will go on the road, Виростуть з тобою приспані тривоги. Sleepy anxieties will grow with you.

У хмільні смеркання мавки чорноброві In a drunken twilight, black eyebrows are silent Ждатимуть твоєї ніжності й любові. They will be waiting for your tenderness and love.

Будуть тебе кликать у сади зелені You will be invited to the gardens of greenery Хлопців чорночубих диво-наречені. Black-haired guys are miracle brides.

Можеш вибирати друзів і дружину, You can choose friends and wife, Вибрати не можна тільки Батьківщину. You can't choose only the Motherland.

Можна вибрать друга і по духу брата, You can choose a friend and in the spirit of a brother, Та не можна рідну матір вибирати. But you can't choose your mother.

За тобою завше будуть мандрувати You will always be followed Очі материнські і білява хата. Maternal eyes and a blond house.

І якщо впадеш ти на чужому полі, And if you fall on someone else's field, Прийдуть з України верби і тополі, Willows and poplars will come from Ukraine,

Стануть над тобою, листям затріпочуть, They will stand over you, the leaves will tremble, Тугою прощання душу залоскочуть. Anxiety of farewell will tickle the soul.

Можна все на світі вибирати, сину, You can choose everything in the world, son, Вибрати не можна тільки Батьківщину. You can't choose only the Motherland.

×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.