×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

The Ukranians, «Чорнобиль – зона відчуження»

«Чорнобиль – зона відчуження»

Привіт, давно не бачились, де пропадала? Привіт, я нещодавно відвідувала разом зі своїм дідусем, котрий є ветераном подій на Чорнобильській атомній електростанції, семінар, присвячений 35-тій річниці з дня вибуху на ЧАЕС. Думаю, що це було цікаво та дуже пізнавально. Чи не могла би ти розповісти щось, адже тобі дідусь точно розповідав про цей день? Так, звісно. Розпочну з того, що Чорнобильська аварія, що відбулася 26 квітня 1986 року на території України, стала символом атомної небезпеки у світовому масштабі. О 1:23 год. на 4 блоці відбувся вибух. Лише протягом декількох днів Радянська СРСР евакуювала людей з Прип'яті, їхня кількість перевищувала 45000 тисяч осіб. Наслідки були катастрофічні, оскільки працівники та ліквідатори аварії отримали 4-ий ступінь променевої хвороби, а зона відчуження стала завдовжки 30-ти кілометрів. Це була жахлива ніч не лише для України, а й для всього світу. Чому ще й для всього світу, якщо катастрофа відбулася в Україні? Тому що вітер розніс радіаційний пил на площу 200-ти тисяч квадратних кілометрів, що зачепило й такі країни як: Білорусь, Росія, Швеція, Фінляндія, Австрія, Норвегія, Болгарія, Швейцарія, Греція, Словенія, Італія, Молдова, а напіврозпад радіоактивних елементів відбуватиметься протягом 24 000 тисяч років. Навіть не могла уявити, що радіація настільки небезпечна для людей усього світу. Можливо, ти знаєш ще, що саме відбувається зараз у зоні відчуження, якісь цікаві факти? Декілька знаю, дідусь розповідав. Ось такі наприклад: Через великий витік радіації, ліс поблизу ЧАЕС «пофарбувався» в яскраво-рудий колір, і тепер він зветься «Рудий ліс» Чорнобиль визнали одним з найбільш унікальних світових заповідників, та люди не знають чи стане ця зона придатною для життя та чи взагалі стане. На основі цієї історії було знято міні-серіал на реальних подіях «Чорнобиль» від американської студії HBO. Хотіла б я побачити цей ліс на власні очі.. Так ти ж запросто можеш це зробити. Я ось була в Прип'яті, у цьому заповіднику. Справді? Як я можу туди потрапити? Ну дуже вже цікаво як там усе навколо. Так, я була там разом із дідусем. Туди не важко потрапити. На даний момент у Прип'яті роблять екскурсії. Але ж там радіація.. Невже там безпечно знаходитись? Ну я можу з впевненістю сказати, що якби було небезпечно, то нікого б туди не пускали. Так, радіація нікуди не зникла, але зменшилась до безпечного для людини рівня. Є місця, де можна перебувати, а де небезпечно буде підійти ближче ніж на 2 кілометри. Я зрозуміла.. Ой, я ж не запитала, мабуть, основного, а як сталась ця техногенна аварія? Більш офіційна версія, яку я чула це те, що реактор був неправильно спроектований і небезпечний, а оператори не були проінформовані про небезпеку. Через їхні дії відбулася катастрофа, проте їхньої провини в цьому немає. Хм… неприємно чути про таке. Через такі проектні помилки певних науковців чи робочих загинули тисячі людей, а ще більше залишилися інвалідами. Знаєш, єдиним позитивом тут є те, що цілий світ звернув увагу на це, на чужу помилку, і сподіваємось, що це більше ніколи не повториться ні в одному куточку світу. Так, я теж сподіваюсь не це. Дякую за таку інформативну бесіду. Ну що ж, не буду затримувати тебе. До зустрічі! Немає за що. Було приємно поділитись знаннями. Бувай!


«Чорнобиль – зона відчуження» "Chernobyl - an exclusion zone"

Привіт, давно не бачились, де пропадала? Hi, haven't you seen for a long time, where did you go? Привіт, я нещодавно відвідувала разом зі своїм дідусем, котрий є ветераном подій на Чорнобильській атомній електростанції, семінар, присвячений 35-тій річниці з дня вибуху на ЧАЕС. Hi, I recently attended a seminar with my grandfather, a veteran of the events at the Chernobyl nuclear power plant, dedicated to the 35th anniversary of the Chernobyl explosion. Думаю, що це було цікаво та дуже пізнавально. I think it was interesting and very informative. Чи не могла би ти розповісти щось, адже тобі дідусь точно розповідав про цей день? Could you tell me something, because your grandfather told you exactly about this day? Так, звісно. Yes of course. Розпочну з того, що Чорнобильська аварія, що відбулася 26 квітня 1986 року на території України, стала символом атомної небезпеки у світовому масштабі. I will start with the fact that the Chernobyl accident, which took place on April 26, 1986 on the territory of Ukraine, became a symbol of the nuclear danger on a global scale. О 1:23 год. At 1:23. на 4 блоці відбувся вибух. block 4 exploded. Лише протягом декількох днів Радянська СРСР евакуювала людей з Прип'яті, їхня кількість перевищувала 45000 тисяч осіб. In just a few days, the Soviet USSR evacuated people from Pripyat, numbering more than 45,000. Наслідки були катастрофічні, оскільки працівники та ліквідатори аварії отримали 4-ий ступінь променевої хвороби, а зона відчуження стала завдовжки  30-ти кілометрів. The consequences were catastrophic, as workers and liquidators of the accident received the 4th degree of radiation sickness, and the exclusion zone was 30 kilometers long. Це була жахлива ніч не лише для України, а й для всього світу. It was a terrible night not only for Ukraine but for the whole world. Чому ще й для всього світу, якщо катастрофа відбулася в Україні? Why even for the whole world, if the catastrophe took place in Ukraine? Тому що вітер розніс радіаційний пил на площу 200-ти тисяч квадратних кілометрів, що зачепило й такі країни як: Білорусь, Росія, Швеція, Фінляндія, Австрія, Норвегія, Болгарія, Швейцарія, Греція, Словенія, Італія, Молдова, а напіврозпад радіоактивних елементів відбуватиметься протягом 24 000 тисяч років. Because the wind blew radiation dust to an area of 200 thousand square kilometers, which affected countries such as Belarus, Russia, Sweden, Finland, Austria, Norway, Bulgaria, Switzerland, Greece, Slovenia, Italy, Moldova, and the half-life of radioactive elements. will occur over 24,000 thousand years. Навіть не могла уявити, що радіація настільки небезпечна для людей усього світу. I could not even imagine that radiation is so dangerous for people around the world. Можливо, ти знаєш ще, що саме відбувається зараз у зоні відчуження, якісь цікаві факти? Maybe you still know what is happening now in the exclusion zone, some interesting facts? Декілька знаю, дідусь розповідав. I know a little, my grandfather told. Ось такі наприклад: Через великий витік радіації, ліс поблизу ЧАЕС «пофарбувався» в яскраво-рудий колір, і тепер він зветься «Рудий ліс» Чорнобиль визнали одним з найбільш унікальних світових заповідників, та люди не знають чи стане ця зона придатною для життя та чи взагалі стане. Here are some examples: Due to a large leak of radiation, the forest near the Chernobyl nuclear power plant "painted" a bright red color, and now it is called "Red Forest" Chernobyl was recognized as one of the world's most unique reserves, but people do not know whether this area or will happen at all. На основі цієї історії було знято міні-серіал на реальних подіях «Чорнобиль» від американської студії HBO. Based on this story, a mini-series based on real events "Chernobyl" was shot by the American studio HBO. Хотіла б я побачити цей ліс на власні очі.. Так ти ж запросто можеш це зробити. I would like to see this forest with my own eyes .. So you can easily do it. Я ось була в Прип'яті, у цьому заповіднику. I was in Pripyat, in this reserve. Справді? Really? Як я можу туди потрапити? How can I get there? Ну дуже вже цікаво як там усе навколо. Well, it's very interesting how everything is around. Так, я була там разом із дідусем. Yes, I was there with my grandfather. Туди не важко потрапити. It's not hard to get there. На даний момент у Прип'яті роблять екскурсії. At the moment in Pripyat make excursions. Але ж там радіація.. Невже там безпечно знаходитись? But there is radiation .. Is it really safe to be there? Ну я можу з впевненістю сказати, що якби було небезпечно, то нікого б туди не пускали. Well, I can say with confidence that if it was dangerous, no one would be allowed there. Так, радіація нікуди не зникла, але зменшилась до безпечного для людини рівня. Yes, the radiation has not disappeared, but has decreased to a level safe for humans. Є місця, де можна перебувати, а де небезпечно буде підійти ближче ніж на 2 кілометри. There are places where you can be, and where it will be dangerous to approach closer than 2 kilometers. Я зрозуміла.. Ой, я ж не запитала, мабуть, основного, а як сталась ця техногенна аварія? I understood .. Oh, I did not ask, perhaps, the main thing, but how did this man-made accident happen? Більш офіційна версія, яку я чула це те, що реактор був неправильно спроектований і небезпечний, а оператори не були проінформовані про небезпеку. The more official version I heard was that the reactor was improperly designed and unsafe, and the operators were not informed of the hazard. Через їхні дії відбулася катастрофа, проте їхньої провини в цьому немає. Their actions caused a catastrophe, but it is not their fault. Хм… неприємно чути про таке. Hmm… unpleasant to hear about this. Через такі проектні помилки певних науковців чи робочих загинули тисячі людей, а ще більше залишилися інвалідами. Thousands of people have died as a result of such design errors by certain scientists or workers, and even more have been left disabled. Знаєш, єдиним позитивом тут є те, що цілий світ звернув увагу на це, на чужу помилку, і сподіваємось, що це більше ніколи не повториться ні в одному куточку світу. You know, the only positive thing here is that the whole world has paid attention to this, to someone else's mistake, and we hope that this will never happen again in any part of the world. Так, я теж сподіваюсь не це. Yes, I hope not too. Дякую за таку інформативну бесіду. Thank you for such an informative conversation. Ну що ж, не буду затримувати тебе. Well, I will not detain you. До зустрічі! See you! Немає за що. No at all. Було приємно поділитись знаннями. It was nice to share knowledge. Бувай! Bye!