×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 56 - Маргарита - менеджер з маркетингу

56 - Маргарита - менеджер з маркетингу

А) Маргарита - менеджер з маркетингу для виробничої компанії.

Вона переконана, що зараз найкращий час для виходу її компанії на зовнішній ринок, оскільки попит на її продукцію на зовнішніх ринках росте.

У деяких іноземних країнах не лише росте експорт, але й є відмінні постачальники запчастин.

Тому розширення за кордоном може збільшити ринкову частку й одночасно скоротити витрати.

Будь-який рух за кордоном потребуватиме ретельного планування.

Оскільки умови в кожній іншій країні різні, їй, безумовно, потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які б їй допомогли.

Маргарита відвідала більшість важливих закордонних ринків.

Вона не хоче робити хибний крок, а отже вирішує звернутися за порадою до своїх наявних іноземних клієнтів.

Вона потребуватиме трохи часу, щоб провести необхідні дослідження і переконатися, що новий план виходу успішно складений.

Б) Я була менеджером з маркетингу для виробничої компанії кілька років тому.

Я була переконана, що для нашої компанії настав час виходити на зовнішній ринок, оскільки попит на її продукцію на зовнішніх ринках ріс.

У деяких іноземних країнах не лише ріс експорт, але й були відмінні постачальники запчастин.

Тому розширення за кордоном могло збільшити ринкову частку й одночасно скоротити витрати.

Будь-який рух за кордоном потребував ретельного планування.

Оскільки умови в кожній іншій країні різні, я знала, що мені потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які зможуть допомогти мені.

Я відвідала більшість важливих закордонних ринків.

Я не хотіла робити хибний крок, а отже вирішила звернутися за порадою до своїх наявних іноземних клієнтів.

Мені потрібно було трохи часу, щоб провести необхідні дослідження і переконатися, що новий план виходу успішно складений.

Запитання

Один: Маргарита – менеджер з маркетингу для виробничої компанії.

Де працює Маргарита?

Маргарита працює менеджером з маркетингу для виробничої компанії.

Два: Вона переконана, що зараз найкращий час для виходу її компанії на зовнішній ринок.

У чому переконана Маргарита?

Вона переконана, що зараз найкращий час для її компанії виходити на зовнішній ринок.

Три: У деяких іноземних країнах є відмінні постачальники запчастин.

Де є відмінні постачальники запчастин?

Відмінні постачальники запчастин є в деяких іноземних країнах.

Чотири: Вихід на іноземні ринки може одночасно збільшити ринкову частку й скоротити витрати.

Що зробив би вихід на зовнішні ринки?

Вихід на зовнішні ринки міг би одночасно збільшити ринкову частку й скоротити витрати.

П'ять: Я знала, що мені потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які б допомогли.

Кого, на мою думку, мені потрібно було б знайти для допомоги?

Я знала, що мені потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які б допомогли.

Шість: Я відвідала більшість важливих іноземних ринків.

Чи відвідала я всі важливі іноземні ринки?

Ні, я відвідала більшість важливих іноземних ринків.

Сім: Я вирішила звернутися за порадою до наявних іноземних клієнтів.

За чим я звернулася до наявних іноземних клієнтів?

Я звернулася до них за порадою.

Вісім: Мені потрібно було трохи часу, щоб провести дослідження.

Чи потребувала я мало часу для проведення дослідження?

Ні, мені потрібно було трохи часу, щоб провести дослідження.


56 - Маргарита - менеджер з маркетингу 56 - Margarita - Marketingleiterin Fifty-six: Margarita is a marketing manager Historia cincuenta y seis: Margarita es gerente de marketing 56 - Margherita - responsabile marketing

А) Маргарита - менеджер з маркетингу для виробничої компанії. A) Margarita ist Marketingmanagerin für einen Produktionsbetrieb. A) Margarita is marketing manager for a manufacturing company. A) Margarita es gerente de mercadeo en una empresa de fabricación. A) Margarita est responsable marketing d'une entreprise manufacturière. A)Margarita è responsabile marketing in un'azienda manifatturiera. A ) マーガレット は 製造 会社 の マーケティングマネージャー です 。 A) 다빈은 한 제조 회사의 영업부장입니다. A) Margarita is hoofd marketing bij een productiebedrijf. A) Margarita é gerente de marketing para uma fábrica. А) Маргарита – менеджер по продажам в производственной компании. A)

Вона переконана, що зараз найкращий час для виходу її компанії на зовнішній ринок, оскільки попит на її продукцію на зовнішніх ринках росте. Sie ist überzeugt, dass jetzt der beste Zeitpunkt für ihr Unternehmen ist, ins Ausland zu expandieren, da die Nachfrage nach den Produkten ihres Unternehmens in den ausländischen Märkten wächst. She is convinced that now is the best time for her company to expand overseas, since demand is growing for her company's products in foreign markets. Ella está convencida de que este es el mejor momento para que su empresa se expanda en el extranjero,ya que la demanda para los productos de su compañía está creciendo en los mercados internacionales. Elle est convaincue que c'est le meilleur moment pour son entreprise de se développer à l'étranger car la demande augmente pour les produits de son entreprise sur les marchés extérieurs. È convinta che ora sia il momento migliore per la sua azienda di espandersi sul mercato estero, poiché la domanda dei prodotti della sua azienda, nei mercati esteri, sta crescendo. 彼女 は 会社 の 製品 へ の 需要 が 外国 市場 へ と 伸びて いる 為 、 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 して います 。 그녀는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 지금이 적기라고 확신하고 있습니다,왜냐하면 해외 시장에서 이 회사의 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. Ze is ervan overtuigd dat het nu het juiste moment is om haar bedrijf naar het buitenland uit te breiden, aangezien er meer vraag van buitenlandse markten is naar de producten van haar bedrijf. Ela está convencida de que agora é o melhor momento para a sua empresa se expandir para o exterior, uma vez que a demanda está crescendo para os produtos da empresa em mercados estrangeiros. Она убеждена, что сейчас самое лучшее время для её компании расширить рынки сбыта за рубежом, поскольку спрос на продукцию её фирмы растёт на внешних рынках. 她 确信 现在 是 她 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 ,因为 海外 市场 对 她 公司 的 产品 需求 一直 增长 。

У деяких іноземних країнах не лише росте експорт, але й є відмінні постачальники запчастин. Nicht nur der Export wächst, sondern es gibt auch ausgezeichnete Zulieferer in bestimmten Ländern. Not only are exports growing, but there are excellent parts suppliers in certain foreign countries. No solo están creciendo las exportaciones, sino que también existen excelentes proveedores de piezas en ciertos países. Non seulement les exportations augmentent, mais il existe d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. Non solo le esportazioni crescono, ma ci sono fornitori di ricambi eccellenti in alcuni paesi stranieri. 輸出 が 増加 した だけ で なく 諸外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が あります 。 수출이 증가하고 있을 뿐만 아니라 몇몇 해외 국가들에는 훌륭한 부품 공급처도 있습니다. Niet alleen de export groeit, maar er zitten fantastische leveranciers van onderdelen in bepaalde andere landen. Niektóre zagraniczne kraje nie tylko mają rosnący eksport, ale także mają doskonałych dostawców części zamiennych. Não só as exportações crescem, mas existem excelentes fornecedores de peças em outros países. В некоторых зарубежных странах не только растёт экспорт, но также есть и отличные поставщики запчастей. 不但 出口 在 增长 , 而且 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

Тому розширення за кордоном може збільшити ринкову частку й одночасно скоротити витрати. Die Expansion nach Übersee könnte daher den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Therefore expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. Por lo tanto, la expansión al exterior podría incrementar el intercambio mercantil y reducir los costos al mismo tiempo. Par conséquent, l'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. Quindi, espandersi all'estero potrebbe aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 従って 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なります 。 그렇기 때문에 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있습니다. Daarom kan naar het buitenland uitbreiden het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. Portanto, a expansão para o exterior pode aumentar a participação no mercado e reduzir os custos ao mesmo tempo. Поэтому выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 所以 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

Будь-який рух за кордоном потребуватиме ретельного планування. Jeder Vorstoß im Ausland erfordert eine sorgfältige Planung. Any move overseas will require careful planning. Cualquier movimiento en el extranjero requerirá de una planificación cuidadosa. Tout déménagement à l'étranger nécessitera une planification minutieuse. Ogni movimento all'estero richiederà un'attenta pianificazione. 海外 へ の いかなる 動き も 念入りな 計画 を 必要 と します 。 해외로의 이전은 세심한 계획을 필요로 할 것입니다. Als ze dit doorzet moet ze zorgvuldig plannen. Qualquer movimento no exterior exigirá um planejamento cuidadoso. Любые действия за границей потребуют тщательного планирования. 任何 海外 的 活动 都 需要 仔细 的 安排 。

Оскільки умови в кожній іншій країні різні, їй, безумовно, потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які б їй допомогли. Da die Bedingungen in jedem Land anders sind, wird sie mit Sicherheit Leute mit lokaler Expertise finden müssen, die ihr zur Seite stehen. Since conditions in each foreign country are different, she will certainly need to find people with local expertise to help her. Dado que las condiciones en cada país son diferentes, seguramente Margarita necesitará encontrar personas con experiencia local que puedan ayudarla. Étant donné que les conditions dans chaque pays étranger sont différentes, elle devra certainement trouver des personnes possédant une expertise locale pour l'aider. Dal momento che le condizioni in ogni paese straniero sono diverse, avrà certamente bisogno di trovare persone con competenze locali ad aiutarla. 各国 に おける 条件 が 違う こと から 彼女 は 彼女 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が あります 。 각 나라의 상황이 다르기 때문에 그녀는 분명 자신을 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 겁니다. Aangezien de omstandigheden voor elk land anders zijn, zal ze locale experts moeten zien te vinden. Uma vez que as condições em cada país estrangeiro são diferentes, ela certamente precisará encontrar pessoas com conhecimentos locais para ajudá-la. Поскольку условия в каждой новой стране разные, ей обязательно нужно найти людей со знанием местной специфики, которые могли бы ей помочь. 因为 每个 国家 的 情况 都 不 一样 , 她 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 她 。

Маргарита відвідала більшість важливих закордонних ринків. Margarita hat bereits die meisten wichtigen internationalen Märkte besucht. Margarita has visited most of the important overseas markets. Margarita ha visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. مارگاریتا از اکثر بازارهای مهم خارجی دیدن کرد. Margarita a visité la plupart des marchés importants d'outre-mer. Margarita ha visitato la maggior parte dei mercati esteri importanti. マーガレット は たいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 다빈은 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있습니다. Margarita heeft de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. Margarita visitou a maioria dos importantes mercados estrangeiros. Маргарита посетила большинство важных зарубежных рынков. 玛格雷特 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Вона не хоче робити хибний крок, а отже вирішує звернутися за порадою до своїх наявних іноземних клієнтів. Sie will keinen falschen Zug machen und beschließt daher, ihre bestehenden Auslandskunden um Rat zu bitten. She doesn't want to make a wrong move and therefore decides to ask her existing overseas customers for advice. Ella no quiere dar una paso en falso, así que decide pedir algunos consejos a sus clientes existentes en el extranjero. او نمی خواهد گام اشتباهی بردارد ، بنابراین تصمیم می گیرد از مشتریان خارجی خود مشاوره بگیرد. Elle ne veut pas faire de faux pas et décide donc de demander conseil à ses clients existants à l'étranger. Non vuole fare alcuna mossa sbagliata e decide quindi di chiedere consiglio ai suoi attuali client stranieri. 彼女 は 間違った 動き を し たく なかった ので 海外 に いる 既存 顧客 に アドバイス を 頼む こと を 決めて います 。 그녀는 일을 그르치고 싶지 않기 때문에 기존의 해외 고객들에게 조언을 구하기로 했습니다. Ze wil niet de verkeerde keuze maken en besluit daarom om haar bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. Ela não quer fazer uma jogada errada e, portanto, decide pedir conselhos aos seus clientes estrangeiros. Она не хочет совершать неправильных шагов и поэтому решает попросить совета у своих уже существующих зарубежных клиентов. 她 不想 走 错路 所以 决定 向 她 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 寻求 建议 。

Вона потребуватиме трохи часу, щоб провести необхідні дослідження і переконатися, що новий план виходу успішно складений. Es wird eine Weile dauern, bis sie die notwendigen Recherchen angestellt hat, um sicherzustellen, dass der neue Expansionsplan erfolgreich abgeschlossen werden kann. It will take a while for her to do the necessary research to make sure that the new expansion plan is completed successfully. Le llevará un tiempo realizar las investigaciones necesarias para asegurarse de que el nuevo plan de expansión se complete con éxito. انجام تحقیقات لازم و اطمینان از اینکه طرح خروج جدید با موفقیت تدوین شده است ، مدتی طول می کشد. Il lui faudra un certain temps pour faire les recherches nécessaires afin de s'assurer que le nouveau plan d'expansion se finalise avec succès. Le ci vorrà del tempo per fare ricerche necessarie per assicurarsi che il nuovo piano di espansione sia completato con successo. 彼女 は 新しい 拡張 計画 が 成功 する と 確信 できる ような 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かける でしょう 。 새로운 해외 확장 계획을 성공적으로 완료하기 위해 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 겁니다. Het zal even duren voordat ze het nodige onderzoek heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het nieuwe uitbreidingsplan succesvol volbracht zal worden . Vai demorar um pouco para que ela faça a pesquisa necessária para garantir que o novo plano de expansão seja concluído com sucesso. Ей потребуется некоторое время, чтобы провести необходимые исследования и убедиться, что новый план расширения сделан удачно. 做 必要 的 研究 需要 很 长时间 , 以 确保 新 的 拓展 计划 可能 成功 完成 。

Б) Я була менеджером з маркетингу для виробничої компанії кілька років тому. B) Vor einigen Jahren war ich Marketingmanager bei einem Produktionsbetrieb. B) I was marketing manager for a manufacturing company, a few years ago. B) Yo fui gerente de mercadeo de una empresa de fabricación hace algunos años. ب) چند سال پیش مدیر بازاریابی یک شرکت تولیدی بودم. B) J'étais directeur marketing d'une entreprise manufacturière il y a quelques années. B)Ero direttrice marketing per una società manifatturiera, alcuni anni fa. B ) 私 は 数 年 前 、 製造 会社 の マーケティングマネージャー でした 。 B) 저는 몇 년 전에 제조 회사의 영업부장이었습니다. B) Ik was een paar jaar geleden hoofd marketing bij een productiebedrijf. B) Eu era gerente de marketing de uma fábrica, há alguns anos. Б) Я была менеджером по продажам в производственной компании несколько лет назад. B) 几年 前 我 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

Я була переконана, що для нашої компанії настав час виходити на зовнішній ринок, оскільки попит на її продукцію на зовнішніх ринках ріс. Ich war überzeugt, dass es an der Zeit war, dass unser Unternehmen ins Ausland expandiert, da die Nachfrage nach den Produkten unseres Unternehmens auf den Auslandsmärkten wuchs. I was convinced that it was time time for our company to expand overseas, since demand was growing for our company's products in foreign markets. Estaba convencida de que era el momento para que nuestra empresa se expandiera en el extranjero. J'étais convaincu qu'il était temps pour notre entreprise de se développer à l'étranger car la demande augmentait pour les produits de notre entreprise sur les marchés extérieurs. Ero convinta che fosse il momento per la nostra compagnia di espandersi all'estero da quando la domanda dei prodotti della nostra azienda stava crescendo nei mercati esteri. 私 は 会社 の 製品 へ の 需要 が 外国 市場 へ と 伸びて いる 為 、 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 しました 。 저는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 그 때가 적기라고 확신하고 있었습니다,왜냐하면 해외 시장에서 우리 회사의 제품에 대한 수요가 증가하고 있었기 때문입니다. Ik was ervan overtuigd dat het tijd was om ons bedrijf naar het buitenland uit te breiden,aangezien er meer vraag van buitenlandse markten was naar onze producten. Eu estava convencida de que era hora de nossa empresa se expandir para o exterior,uma vez que a demanda crescia nos produtos da empresa em mercados estrangeiros. Я была убеждена, что тогда было самое лучшее время для нашей компании расширить рынки сбыта за рубежом, поскольку спрос на продукцию нашей фирмы рос на внешних рынках. 我 确信 那 是 我们 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 ,因为 海外 市场 我们 公司 的 产品 需求 一直 增长 。

У деяких іноземних країнах не лише ріс експорт, але й були відмінні постачальники запчастин. Nicht nur der Export wuchs, auch die Zulieferer in einigen Ländern waren hervorragend. Not only were exports growing, but there were excellent parts suppliers in certain foreign countries. Ya que la demanda para nuestros productos estaba creciendo en los mercados internacionales. Non seulement les exportations augmentaient, mais il y avait d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. Non solo le esportazioni stavano crescendo, ma c'erano eccellenti fornitori di ricambi in alcuni paesi esteri. 輸出 が 増加 した だけ で なく 諸外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が ありました 。 수출이 증가하고 있을 뿐만 아니라 몇몇 해외 국가들에는 훌륭한 부품 공급처도 있었습니다. Niet alleen de export groeide , maar er zaten fantastische leveranciers van onderdelen in bepaalde andere landen. Não só as exportações cresciam, mas haviam excelentes fornecedores de peças em outros países. В некоторых зарубежных странах рос не только экспорт, но также были и отличные поставщики запчастей. 不但 出口 在 增长 , 而且 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

Тому розширення за кордоном могло збільшити ринкову частку й одночасно скоротити витрати. Die Expansion insAusland könnte daher den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Therefore expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. No solo crecieron las exportaciones, sino que también hubo excelentes proveedores de piezas en ciertos países. Par conséquent, l'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. Pertanto, l'espansione all'estero avrebbe potuto aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 従って 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なり えました 。 그렇기 때문에 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있었습니다. Daarom kon naar het buitenland uitbreiden het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. Portanto, a expansão para o exterior poderia aumentar a participação no mercado e reduzir os custos ao mesmo tempo. Поэтому выход на зарубежные рынки мог увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 所以 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

Будь-який рух за кордоном потребував ретельного планування. Jeder Vorstoß im Ausland würde eine sorgfältige Planung erfordern. Any move overseas was going to require careful planning. Por lo tanto, la expansión al exterior podría incrementar el intercambio mercantil y reducir los costos al mismo tiempo. Tout déménagement à l'étranger allait nécessiter une planification minutieuse. Ogni movimento all'estero avrebbe richiesto un'accurata pianificazione. 海外 へ の いかなる 動き も 念入りな 計画 を 必要 と しました 。 해외로의 이전은 세심한 계획을 필요로 할 것이었습니다. Als dit door zou gaan moest er zorgvuldig worden gepland. Qualquer movimento no exterior exigiria um planejamento cuidadoso. Любые действия за границей требовали тщательного планирования. 任何 海外 的 活动 都 需要 仔细 的 安排 。

Оскільки умови в кожній іншій країні різні, я знала, що мені потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які зможуть допомогти мені. Da die Bedingungen in jedem Land anders sind, wusste ich, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir zur Seite stehen. Da die Bedingungen in jedem Land anders sind, wusste ich, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir zur Seite stehen. Since conditions are different in every other country, I knew I would need to find people with local knowledge to help me. Dado que las condiciones en cada país eran diferentes, sabía que tendría que encontrar personas con experiencia local para ayudarme. Étant donné que les conditions étaient différentes dans chaque pays étranger, je savais que je devrais trouver des personnes possédant une expertise locale pour m'aider. Poiché le condizioni in ogni paese straniero erano differenti, sapevo, che avrei avuto bisogno di trovare persone con esperienza locale ad aiutarmi. 各国 に おける 条件 が 違う こと から 私 は 私 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました 。 각 나라의 상황이 다르기 때문에 저를 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니다. Aangezien de omstandigheden voor elk land anders waren, wist ik dat ik locale experts moest zien te vinden. Como as condições em cada país estrangeiro eram diferentes, eu sabia que precisaria encontrar pessoas com experiência local para me ajudar. Поскольку условия в каждой новой стране были разными, я знала, что мне может понадобиться найти людей со знанием местной специфики, которые могли бы мне помочь. 因为 每个 国家 的 情况 都 不 一样 , 我 知道 我会 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 我 。

Я відвідала більшість важливих закордонних ринків. Ich hatte bereits die meisten wichtigen internationalen Märkte besucht. I had visited most of the important overseas markets. Yo había visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. J'avais visité la plupart des marchés importants d'outre-mer. Ho visitato I maggiori mercati esteri importanti. 私は たいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 저는 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있었습니다. Ik had de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. Eu tinha visitado a maioria dos importantes mercados estrangeiros. Я посетила большинство важных зарубежных рынков. 我 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Я не хотіла робити хибний крок, а отже вирішила звернутися за порадою до своїх наявних іноземних клієнтів. Ich wollte keinen falschen Zug machen und entschied mich daher, meine bestehenden Auslandskunden um Rat zu bitten. I didn't want to make a wrong move and therefore decided to ask my existing overseas customers for advice. No quería dar un paso en falso, así que decidí pedir algunos consejos a mis clientes existentes en el extranjero. Je ne voulais pas faire un mauvais choix et j'ai donc décidé de demander conseil à mes clients existants à l'étranger. Non volevo commettere un mossa sbagliata e quindi ho chiesto consiglio ai miei client esteri esistenti. 私 は 間違った 動き を し たく なかった ので 海外 に いる 既存 顧客 に アドバイス を 頼む こと を 決めました 。 일을 그르치고 싶지 않았기 때문에 기존의 해외 고객들에게 조언을 구하기로 했습니다. Ik wilde niet de verkeerde keuze maken en besloot daarom om mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. Eu não queria fazer um movimento errado e, portanto, decidi pedir conselho aos meus clientes estrangeiros. Я не хотела совершать неправильных шагов и поэтому решила попросить совета у своих уже существующих зарубежных клиентов. 我 不想 走 错路 所以 决定 向 我 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 寻求 建议 。

Мені потрібно було трохи часу, щоб провести необхідні дослідження і переконатися, що новий план виходу успішно складений. Es würde eine Weile dauern, bis ich die notwendigen Recherchen angestellt hatte, um sicherzustellen, dass der neue Expansionsplan erfolgreich abgeschlossen werden konnte. It was going to take a while for me to do the necessary research to make sure that the new expansion plan was completed successfully. Me iba a llevar un tiempo realizar las investigaciones necesarias para asegurarme de que el nuevo plan de expansión se completara con éxito. Faire les recherches nécessaires allait prendre pour moi un certain temps afin de m'assurer que le nouveau plan d'expansion soit mené à bien. Mi ci sarebbe voluto del tempo per fare le ricerche necessarie per assicurarmi che la nuova pianificazione di espansione fosse completata con successo. 私 は 新しい 拡張 計画 が 成功 する と 確信 できる ような 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かけました 。 새로운 해외 확장 계획을 성공적으로 완료하기 위해 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 예정이었습니다. Het zou even duren voordat ik het nodige onderzoek had gedaan om ervoor te zorgen dat het nieuwe uitbreidingsplan succesvol volbracht zou worden. Levaria algum tempo para fazer as pesquisas necessárias para garantir que o novo plano de expansão fosse concluído com sucesso. Требовалось некоторое время, чтобы провести необходимые исследования и убедиться, что новый план расширения сделан удачно. 做 必要 的 研究 需要 很 长时间 , 以 确保 新 的 拓展 计划 可能 成功 完成 。

Запитання Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domanda: 質問 : 질문 Vragen: Questões Вопросы 问题

Один: Маргарита – менеджер з маркетингу для виробничої компанії. 1) Margarita ist Marketingmanagerin bei einem Produktionsbetrieb. 1) Margarita is marketing manager for a manufacturing company. 1) Margarita es gerente de mercadeo de una empresa de fabricación. 1) Margarita est responsable marketing d'une entreprise manufacturière. 1) Margarita è la responsabile marketing per un'azienda manifatturiera. 1) マーガレット は 製造 会社 の マーケティングマネージャー です 。 1) 다빈은 한 제조 회사의 영업부장입니다. 1) Margarita is hoofd marketing bij een productiebedrijf. 1) Margarita é gerente de marketing de uma Fábricao. 1) Маргарита – менеджер по продажам в производственной компании. 1) 玛格雷特 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

Де працює Маргарита? Was ist Margaritas Job? What is Margarita's job? ¿Cuál es el trabajo de Margarita? Quel est le travail de Margarita? Qualè il lavoro di Margarita ? マーガレット の 仕事 は な んです か ? 다빈의 직업은 무엇입니까? Wat voor werk doet Margarita ? Qual é o trabalho de Margarita ? Кем работает Маргарита? 玛格丽特 的 工作 是 什么 ?

Маргарита працює менеджером з маркетингу для виробничої компанії. Margaritas Job ist Marketingmanagerinbei einem Produktionsbetrieb. Margarita 's job is marketing manager for a manufacturing company. Margarita es gerente de mercadeo de una empresa de fabricación. Margarita travaille comme responsable marketing d'une entreprise manufacturière. Margarita è la responsabile marketing per un'azienda manifatturiera マーガレット の 仕事 は 製造 会社 の マーケティングマネージャー です 。 다빈의 직업은 한 제조 회사의 영업부장입니다. Margarita is hoofd marketing bij een productiebedrijf. Margarita é gerente de marketing de uma fábrica. Маргарита работает менеджером по продажам в производственной компании. 玛格丽特 的 工作 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

Два: Вона переконана, що зараз найкращий час для виходу її компанії на зовнішній ринок. 2) Sie ist überzeugt, dass jetzt für ihr Unternehmen der beste Zeitpunkt ist, ins Ausland zu expandieren. 2) She is convinced that now is the best time for her company to expand overseas. 2) Ella está convencida de que este es el mejor momento para que su empresa se expanda en el extranjero. 2) Elle est convaincue que c'est le meilleur moment pour son entreprise de se développer à l'étranger. 2) E' convinta che ora sia il momento migliore per la sua azienda di espandersi all'estero. 2) 彼女 は 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 して います 。 2) 그녀는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 지금이 적기라고 확신하고 있습니다. 2) Ze is ervan overtuigd dat het nu het juiste moment is om haar bedrijf naar het buitenland uit te breiden. 2) Ela está convencida de que agora é o melhor momento para a sua empresa se expandir para o exterior. 2) Она убеждена, что сейчас самое лучшее время для её компании расширить рынки сбыта за рубежом. 2) 她 确信 现在 是 她 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 。

У чому переконана Маргарита? Wovon ist Margarita überzeugt? What is Margarita convinced of? ¿De qué está convencida Margarita? De quoi Margarita est-elle convaincue ? Di cosa è convinta Margarita ? 彼女 は 何 を 確信 して います か ? 다빈은 무엇을 확신하고 있습니까? Waarvan is Margarita overtuigd? Do que Margarita está convencida? В чём убеждена Маргарита? 玛格雷特 确信 什么 ?

Вона переконана, що зараз найкращий час для її компанії виходити на зовнішній ринок. Sie ist überzeugt, dass jetzt für ihr Unternehmen der beste Zeitpunkt ist, ins Ausland zu expandieren. She is convinced that now is the best time for her company to expand overseas. Ella está convencida de que este es el mejor momento para que su empresa se expanda en el extranjero. Elle est convaincue que c'est le meilleur moment pour son entreprise de se développer à l'étranger. È convinta che ora sia il momento migliore per la sua azienda di espandersi all'estero 彼女 は 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 して います 。 그녀는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 지금이 적기라고 확신하고 있습니다. Ze is ervan overtuigd dat het nu het juiste moment is om haar bedrijf naar het buitenland uit te breiden. Ela está convencida de que agora é o melhor momento para a sua empresa se expandir para o exterior. Она убеждена, что сейчас самое лучшее время для её компании расширить рынки сбыта за рубежом. 她 确信 现在 是 她 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 。

Три: У деяких іноземних країнах є відмінні постачальники запчастин. 3) In bestimmten Ländern gibt es hervorragende Zulieferer. 3) There are excellent parts suppliers in certain foreign countries. 3) Existen excelentes proveedores de piezas en ciertos países. 3) Il existe d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. 3) Ci sono eccellenti fornitori di ricambi in alcuni paesi stranieri. 3) 諸外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が あります 。 3) 몇몇 해외 국가들에는 훌륭한 부품 공급처가 있습니다. 3) Er zitten fantastische leveranciers van onderdelen in het buitenland. Po trzecie: Niektóre zagraniczne kraje mają doskonałych dostawców części. 3) Existem excelentes fornecedores de peças em outros países. 3) В некоторых зарубежных странах есть отличные поставщики запчастей. 3) 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

Де є відмінні постачальники запчастин? Wo gibt es hervorragende Zulieferer? Where are there excellent parts suppliers? ¿En dónde existen excelentes proveedores de piezas? Où existe-t-il d'excellents fournisseurs de pièces ? Dove si trovano gli eccellenti fornitori di ricambi? 素晴らしい 部品 サプライヤー は どこ に あります か ? 어디에 훌륭한 부품 공급처가 있습니까? Waar zitten fantastische leveranciers? Gdzie są najlepsi dostawcy części? Onde existem excelentes fornecedores de peças? Где отличные поставщики запчастей? 在 哪里 有 很棒 的 零件 供应商 ?

Відмінні постачальники запчастин є в деяких іноземних країнах. In bestimmten Ländern gibt es hervorragende Zulieferer. There are excellent parts suppliers in certain foreign countries. Existen excelentes proveedores de piezas en ciertos países. Il existe d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. Ci sono eccellenti fornitori di ricambi in alcuni paesi stranieri. 諸外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が あります 。 몇몇 해외 국가들에는훌륭한 부품 공급처가 있습니다. Er zitten fantastische leveranciers van onderdelen in het buitenland. Existem excelentes fornecedores de peças em outros países. В некоторых зарубежных странах есть отличные поставщики запчастей. 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

Чотири: Вихід на іноземні ринки може одночасно збільшити ринкову частку й скоротити витрати. 4) Die Expansion ins Ausland könnte den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. 4) Expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. 4) La expansión al exterior podría incrementar el intercambio mercantil y reducir los costos al mismo tiempo. 4) L'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. 4) L'espansione all'estero potrebbe aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 4) 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なります 。 4) 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있습니다. 4) Naar het buitenland uitbreiden kan het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. 4) A expansão para o exterior pode aumentar a participação no mercado e reduzir os custos ao mesmo tempo. 4) Выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 4) 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

Що зробив би вихід на зовнішні ринки? Was würde die Expansion ins Ausland bewirken? What would expanding overseas do? ¿Qué causaría la expansión al exterior? Que causerait l'expansion à l'étranger? Cosa potrebbe fare l'espansione all'estero? 海外 へ の 市場 拡大 は 何 を もたらします か ? 해외로 판로를 넓히는 것은 어떠한 효과를 가져올 수 있습니까? Wat zou er gebeuren als er naar het buitenland wordt uitbreid? O que pode gerar a expansão para o exterior? Что сделал бы выход на зарубежные рынки? 拓展 海外 市场 能 带来 什么 ?

Вихід на зовнішні ринки міг би одночасно збільшити ринкову частку й скоротити витрати. Die Expansion ins Ausland könnte den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. La expansión al exterior podría incrementar el intercambio mercantil y reducir los costos al mismo tiempo. L'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. L'espansione all'estero potrebbe aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なります 。 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있습니다. Naar het buitenland uitbreiden kan het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. A expansão para o exterior pode aumentar a participação no mercado e reduzir os custos ao mesmo tempo. Выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и в то же время сократить затраты. 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

П’ять: Я знала, що мені потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які б допомогли. 5) Ich wusste, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir zur Seite stehen. 5) I knew that I would need to find people with local expertise to help me. 5) Yo sabía que necesitaría encontrar personas con experiencia local para ayudarme. 5) Je savais que j'aurais besoin de trouver des personnes possédant une expertise locale pour m'aider. 5) Sapevo che avrei avuto bisogno di persone con esperienza locale ad aiutarmi. 5) 私 は 私 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました 。 5) 저를 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니다. 5) Ik wist dat ik locale experts moest zien te vinden om me te helpen. 5) Eu sabia que precisaria encontrar pessoas com experiência local para me ajudar. 5) Я знала, что мне может понадобиться найти людей со знанием местной специфики, которые могли бы мне помочь. 5) 我 知道 我会 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 我 。

Кого, на мою думку, мені потрібно було б знайти для допомоги? Was für Leute musste ich finden, die mir zur Seite stehen? Who did I know I would need to find to help me? ¿A quién sabía que necesitaría encontrar para obtener ayuda? Qui devais-je pouvoir trouver pour m'aider? Di chi sapevo che avrei avuto bisogno di trovare per aiutarmi? 私 は 私 を 助けて くれる どんな 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました か ? 저를 도와줄 사람으로 누구를 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니까? Wie moest ik zien te vinden? Quem eu sabia que eu precisaria encontrar para me ajudar? Кого я должна была найти, чтобы мне помогли? 我 知道 我会 需要 找 谁 来 帮助 我 ?

Я знала, що мені потрібно буде знайти людей зі знанням місцевої специфіки, які б допомогли. Ich wusste, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste. I knew that would need to find people with local expertise. Yo sabía que necesitaría encontrar personas con experiencia local para ayudarme. Je savais qu'il faudrait trouver des gens ayant une expertise locale. Sapevo che avrei avuto bisogno di persone con esperienza locale ad aiutarmi. 私 は 私 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました 。 저를 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니다. Ik wist dat ik locale experts moest zien te vinden om me te helpen. Eu sabia que precisaria encontrar pessoas com conhecimentos locais. Я знала, что мне, может, придётся найти людей со знанием местной специфики. 我 知道 我会 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 我 。

Шість: Я відвідала більшість важливих іноземних ринків. 6) Ich hatte bereits die meisten wichtigen internationalen Märkte besucht. 6) I had visited most of the important overseas markets. 6) Yo había visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. 6) J'avais visité la plupart des marchés d'outre-mer importants. 6) Ho visitato la maggior parte dei più importanti mercati esteri. 6) 私は たいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 6) 저는 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있었습니다. 6) Ik had de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. 6) Visitei a maioria dos importantes mercados estrangeiros. 6) Я посетила большинство важных зарубежных рынков. 6) 我 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Чи відвідала я всі важливі іноземні ринки? Hatte ich alle wichtigen internationalen Märkte besucht? Had I visited all of the important overseas markets? ¿Había visitado todos los mercados internacionales más importantes? Avais-je visité tous les marchés étrangers importants? Ho visitato tutti I importanti mercati esteri? 私 は すべて の 重要な 海外 市場 を 訪れました か ? 제가 중요한 해외 시장을 모두 방문한 바 있었습니까? Had ik alle belangrijke buitenlandse markten bezocht? Eu tinha visitado todos os importantes mercados estrangeiros? Я посетила все важные зарубежные рынки? 我 已经 去过 全部 重要 的 海外 市场 了 吗 ?

Ні, я відвідала більшість важливих іноземних ринків. Nein, ich hatte die meisten internationalen Märkte besucht. No, I had visited most of the overseas markets. No, yo había visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. Non, j'avais visité la plupart des marchés d'outre-mer. No, ho visitato la maggior parte dei più importanti mercati esteri. いいえ 、 私 はたいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 아니오, 저는 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있었습니다. Nee, ik had de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. Não, eu tinha visitado a maioria dos mercados estrangeiros. Нет, я посетила большинство зарубежных рынков. 没有 , 我 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Сім: Я вирішила звернутися за порадою до наявних іноземних клієнтів. 7) Ich entschied mich, meine bestehenden Auslandskunden um Rat zu bitten. 7) I decided to ask my existing overseas customers for advice. 7) Decidí pedir algunos consejos a mis clientes existentes en el extranjero. 7) J'ai décidé de demander conseil à mes clients existants à l'étranger. 7) Ho deciso di chiedere consiglio ai miei client esteri già esistenti. 7) 私 は 海外 に いる 既存 顧客 に アドバイス を 頼む こと を 決めました 。 7) 저는 기존의 해외 고객들에게 조언을 구하기로 했습니다. 7) Ik besloot om mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. 7) Eu decidi pedir conselho aos meus clientes estrangeiros. 7) Я решила попросить совета у моих существующих иностранных клиентов. 7) 我 决定 向 我 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 寻求 建议 。

За чим я звернулася до наявних іноземних клієнтів? Worum habe ich meine bestehenden Auslandskunden gebeten? What did I ask my existing overseas customers for? ¿Qué decidí pedir a mis clientes existentes en el extranjero? Qu'ai-je demandé à mes clients étrangers existants ? Cosa ho chiesto ai miei esistenti client esteri? 私 は 海外 に いる 既存 顧客 に 何 を 頼みました か ? 제가 기존의 해외 고객들에게 무엇을 구햇습니까? Waar vroeg ik mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om? O que eu pedi para os meus clientes estrangeiros existentes? Что я попросила у своих существующих иностранных клиентов? 我 为什么 问 我 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 ?

Я звернулася до них за порадою. Ich bat sie um Rat. I asked them for advice. Decidí pedir algunos consejos a mis clientes existentes en el extranjero. Je leur ai demandé conseil. Ho chiesto loro consiglio. 私 は 彼 ら に アドバイス を 頼みました 。 저는 기존의 해외 고객들에게 조언을 구했습니다. Ik besloot om mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. Pedi-lhes conselhos. Я попросила у них совета. 我 向 他们 寻求 建议 。

Вісім: Мені потрібно було трохи часу, щоб провести дослідження. 8) Es würde eine Weile dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchgeführt habe. 8) It was going to take a while for me to do the necessary research. 8) Me llevaría un tiempo realizar las investigaciones necesarias. 8) Il allait me falloir un certain temps pour faire les recherches nécessaires. 8) Mi ci sarebbe voluto un po' di tempo per fare le ricerche necessarie. 8) 私 は 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かけました 。 8) 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 예정이었습니다. 8) Het zou even duren voordat ik het nodige onderzoek had gedaan. 8) Levaria um tempo para fazer a pesquisa necessária. 8) Мне нужно было некоторое время, чтобы сделать необходимые исследования. 8) 做 必要 的 研究 需要 很 长时间 。

Чи потребувала я мало часу для проведення дослідження? Würde es nur eine kurze Zeit dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchgeführt habe? Was it going to take me a short time to do the necessary research? ¿Me tomaría poco tiempo realizar las investigaciones necesarias? Cela allait-il me prendre peu de temps de faire des recherches nécessaires? Ci sarebbe volute poco tempo per fare le ricerche necessarie? 私 は 必要な リサーチ を する ため に 短い 時間 を かけました か ? 필요한 조사를 하는 데에는 짧은 시간이 걸릴 예정이었습니까? Zou ik snel het nodige onderzoek hebben gedaan? Levaria pouco tempo para fazer a pesquisa necessária? Проведение необходимых исследований прошло бы у меня быстро? 做 必要 的 研究 需要 很少 的 时间 吗 ?

Ні, мені потрібно було трохи часу, щоб провести дослідження. Nein, es würde eine Weile dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchgeführt habe. No, it was going to take me a while to do the research. No, me llevaría un tiempo realizar las investigaciones necesarias. Non, ça allait me prendre un moment de faire les recherches. No, mi ci sarebbe voluto un po' di tempo per fare le ricerche necessarie. 私 は 必要な リサーチ を する ため に しばらく 아니오, 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 예정이었습니다. Nee, het zou even duren voordat ik het nodige onderzoek had gedaan. Não, demoraria um tempo para fazer a pesquisa. Нет, проведение исследования заняло бы у меня некоторое время. 不 , 做 必要 的 研究 需要 很 时间 。