×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Гуцало Євген - Голодомор, 04 / 60

04 / 60

Умирай. Такі, як ти, давно повинні лежати в землі.

— Я б і помер, але дітей жалко, попухли з голоду. Скільки їх ще в мене лишилося? Троє, а було п'ятеро. Нема вже Катерини й Михайла нема. А ті ще гибіють —

і Грицько, і Петро, і Юхимко. Хоч би рісочку їм покласти до рота.

— Нема!

— Знаю, що є. І на тому тижні гуркотіли жорна в твоїй клуні.

— Павле...— благально сказала Марія, торкнувши чоловіка за лікоть.

Музика смикнувся, наче опечений:

— Що — Павле? Нема й зернини, чи не знаєш? Сам, ірод, вигріб хліб із ями, а тепер прийшов жебрати? Хай сконає.

— Але ж діти...— осмілилася подати голос дочка Галя.

— Хай і діти виздихають, щоб насіння на землі не лишилося.

— Ти ж у господа віриш,— не зводився Гаркуша з колін. — Змилуйся над моїми дітьми, коли маєш бога в серці.

— І не згадуй за господа, бо для таких нема його ні на небі, ні на землі!

— Винен я, винен перед тобою і перед людьми, але ж діти мої не винуваті.

— Йди, чоловіче, з хати, не доводь до гніву.

Зводячись із колін, заплакав Гаркуша.

— Йди, нелюд! — закричав Павло Музика й ногою притупнув.

Заточуючись, подався Гаркуша з хати. Галя відверталася до вікна, рукавом витираючи очі, а мати дрібненько цокотіла зубами.

— Дітей своїх пожалів, схаменувся. А чужих дітей він пожалів? Значить, чужі діти хай пухнуть і здихають, а для своїх просить милостині? А не буде милостині ні тобі, ні твоїм дітям, бо не треба вашого насіння на землі. Ниньки горе землі від таких звірів скажених, а завтра ще більше буде... Хіба ви не знали, що цей вовкулака не спить ночами? Захотілося вам борошенця. Сховайте жорна, а то він і про жорна скаже. Чого понасуплювалися сичами? їжака їжте.

Походиш, Галю, що там у чагарях, подивишся за їжаками, годяться в харч. Я вчора в лісі бачив гадюку, то треба податися в ліс, наловлю гадюк, вони теж годяться в харч.

Марію занудило, потім стала гикати.

— Не гикай! Вчора дві ластівки залетіло в сіни, як ти випустила?

— Самі вилетіли...

— Самі вилетіли,— перекривив.— Дивися, щоб більше не вилітали... Чи там горобці залетіли в клуню. Руками чи спідницею лови, а злови. За вчителя Пилипа знаєш? Живе в школі, то свій пайок як доточує? Порозчиняє в школі вікна-двері, горобці поналітають, він чи дрючком б'є, чи сіткою ловить. І має печеню з горобців.

Павло Музика позачиняв на клямки сінешні та хатні двері, вернувся в хату.

— Діставай, Галю,— сказав, острашливо поглядаючи через вікна надвір.

Галя стала на ослін і дістала з-за зчорнілої полущеної ікони сіру перепічку. Батько взяв ножа, відкраяв три скибочки, поклав на столі, а надкраяну перепічку подав дочці.

— Сховай за ікону, хай береже.

Взяли ложки й заходилися їсти юшку з вареного їжака


04 / 60

Умирай. Die. Такі, як ти, давно повинні лежати в землі. Such as you must have been lying in the ground for a long time.

— Я б і помер, але дітей жалко, попухли з голоду. - I would have died, but the children were sorry, they were starving. Скільки їх ще в мене лишилося? How many more do I have left? Троє, а було п'ятеро. Three, and there were five. Нема вже Катерини й Михайла нема. Catherine and Michael are gone. А ті ще гибіють — And those still die -

і Грицько, і Петро, і Юхимко. and Gritsko, and Peter, and Yukhimko. Хоч би рісочку їм покласти до рота. At least put them in the mouth.

— Нема! - No!

— Знаю, що є. І на тому тижні гуркотіли жорна в твоїй клуні. - I know there is. And that week the millstones were booming in your club.

— Павле...— благально сказала Марія, торкнувши чоловіка за лікоть. "Paul ..." Mary said graciously, tapping her husband by the elbow.

Музика смикнувся, наче опечений: The music closed, as if burned:

— Що — Павле? - What - Paul? Нема й зернини, чи не знаєш? No grains, don't you know? Сам, ірод, вигріб хліб із ями, а тепер прийшов жебрати? Himself, Herod, scooping bread out of the pit, and now he's come to reap? Хай сконає. Let it die.

— Але ж діти...— осмілилася подати голос дочка Галя. - But children ... - dared to give voice to daughter Galya. "Pero los niños ...", se atrevió a expresar la hija de Galya.

— Хай і діти виздихають, щоб насіння на землі не лишилося. - Let the children sigh too, so that the seeds on the ground will not remain.

— Ти ж у господа віриш,— не зводився Гаркуша з колін. "You believe in the Lord," Garkusha was not kneeling. "Tú crees en Dios", dijo Garkusha. — Змилуйся над моїми дітьми, коли маєш бога в серці. - Have mercy on my children when you have a god in your heart.

— І не згадуй за господа, бо для таких нема його ні на небі, ні на землі! - And do not remember the Lord, for for such there is none in heaven or on earth!

— Винен я, винен перед тобою і перед людьми, але ж діти мої не винуваті. - I am guilty, guilty before you and before people, but my children are not guilty.

— Йди, чоловіче, з хати, не доводь до гніву. - Get out of the house, man, don't bring your anger.

Зводячись із колін, заплакав Гаркуша. Escaping from his knees, Garkus cried.

— Йди, нелюд! - Go on, man! — закричав Павло Музика й ногою притупнув. Cried Paul Music, and his foot was blunt.

Заточуючись, подався Гаркуша з хати. Sharpened, Garkusha left the house. Галя відверталася до вікна, рукавом витираючи очі, а мати дрібненько цокотіла зубами. Galya turned to the window, wiping her eyes with her sleeve, her mother brushing her teeth.

— Дітей своїх пожалів, схаменувся. - Children of their regrets, he was ashamed. - Sentí pena por mis hijos, recuperé el sentido. А чужих дітей він пожалів? And did he spare other children? Значить, чужі діти хай пухнуть і здихають, а для своїх просить милостині? So, let other children puff up and breathe, and ask for their alms? А не буде милостині ні тобі, ні твоїм дітям, бо не треба вашого насіння на землі. And there will be no charity for you or your children, because your seed is not needed on the earth. Ниньки горе землі від таких звірів скажених, а завтра ще більше буде... Хіба ви не знали, що цей вовкулака не спить ночами? The woe to the earth from such beasts of the fierce, and tomorrow will be even more ... Did you not know that this werewolf does not sleep at night? Захотілося вам борошенця. You wanted a flour mill. Сховайте жорна, а то він і про жорна скаже. Hide the millstone, and then he will tell about the millstone. Чого понасуплювалися сичами? What did the owls do? їжака їжте. eat the hedgehog.

Походиш, Галю, що там у чагарях, подивишся за їжаками, годяться в харч. You look like, Galya, that is in the bushes, you look for hedgehogs, they go to food. Te pareces a Galya, que está en los arbustos, cuida a los erizos, son buenos para comer. Я вчора в лісі бачив гадюку, то треба податися в ліс, наловлю гадюк, вони теж годяться в харч. I saw a viper in the forest yesterday, then I have to go to the forest, catch a viper, they are also suitable for food.

Марію занудило, потім стала гикати. Maria was bored, then began to growl. María estaba aburrida, luego comenzó a tener hipo.

— Не гикай! - Don't yell! Вчора дві ластівки залетіло в сіни, як ти випустила? Yesterday two swallows flew into the hay, how did you let go?

— Самі вилетіли... - They flew themselves ...

— Самі вилетіли,— перекривив.— Дивися, щоб більше не вилітали... Чи там горобці залетіли в клуню. "They flew themselves," he croaked. Руками чи спідницею лови, а злови. Catch your hands or skirt, and catch. За вчителя Пилипа знаєш? Do you know about teacher Philip? Живе в школі, то свій пайок як доточує? He lives in school, how he rakes his ration? Порозчиняє в школі вікна-двері, горобці поналітають, він чи дрючком б'є, чи сіткою ловить. Opens windows-doors at school, sparrows fly in, he either knocks, or catches a net. І має печеню з горобців. And has a roast of sparrows.

Павло Музика позачиняв на клямки сінешні та хатні двері, вернувся в хату. Paul Music closed the hinged doors and home doors, and returned to the house.

— Діставай, Галю,— сказав, острашливо поглядаючи через вікна надвір. "Get it out, Galya," he said, peering out the windows fearfully.

Галя стала на ослін і дістала з-за зчорнілої полущеної ікони сіру перепічку. Galya got on a donkey and got a gray peppercorn because of the blackened bitten icon. Батько взяв ножа, відкраяв три скибочки, поклав на столі, а надкраяну перепічку подав дочці. My father took a knife, stole three slices, laid it on the table, and handed the overcooked bread to his daughter.

— Сховай за ікону, хай береже. - Hide behind the icon, let it save.

Взяли ложки й заходилися їсти юшку з вареного їжака They took spoons and went to eat boiled hedgehog soup