×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Буття - Розділ 1

Буття - Розділ 1

Буття - Розділ 1 / 50

Сотворення всесвіту: світло й небозвід 1-8; земля 9-13; небесні світила 14-19; птахи та водяні єства 20-23; суходіл, тварини, люди 24-31

1 На початку сотворив Бог небо й землю.

2 Земля ж була пуста й порожня та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв над водами.

3 І сказав Бог: "Нехай буде світло!" І настало світло.

4 І побачив Бог світло, що воно добре та й відділив Бог світло від темряви.

5 Назвав же Бог світло - день, а темряву назвав ніч. І був вечір і був ранок - день перший.

6 Тоді сказав Бог: "Нехай посеред вод буде твердь і нехай вона відділяє води від вод! " 7 І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так.

8 І назвав Бог твердь - небо. І був вечір і був ранок - день другий.

9 Тоді сказав Бог: "Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце і нехай з'явиться суша." І так сталося.

10 І назвав Бог сушу - земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре.

11 Бог сказав: "Нехай земля зростить рослини: траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі." І так сталося.

12 І вивела земля з себе рослини: траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них, за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре.

13 І був вечір і був ранок - день третій.

14 Тоді сказав Бог: "Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі й нехай вони будуть знаками для пір (року), для днів і років; 15 нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю." І так сталося.

16 І зробив Бог два великі світила: світило більше - правити днем, а світило менше - правити ніччю, і зорі.

17 І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю,

18 та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре.

19 І був вечір і був ранок - день четвертий.

20 Тоді сказав Бог: "Нехай закишать води живими створіннями й нехай птаство літає над землею попід твердю небесною. " 21 І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре;

22 і благословив їх Бог, кажучи: "Будьте плідні і множтеся та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. " 23 І був вечір і був ранок - день п'ятий.

24 Тоді сказав Бог: "Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом: скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом." І сталося так.

25 І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре.

26 Тож сказав Бог: "Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями й над усіма плазунами, що повзають на землі. " 27 І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх.

28 І благословив їх Бог і сказав їм: "Будьте плідні й множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. " 29 По тому сказав Бог: "Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони будуть вам на поживу. 30 Всякому ж дикому звіреві, всякому небесному птаству, всьому, що повзає по землі й має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав." І так сталося.

31 І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре. І був вечір і був ранок - день шостий.


Буття - Розділ 1 Genesis - Kapitel 1 Genesis - Chapter 1 Genesis - Kapitel 1

Буття - Розділ 1 / 50 Genesis - Kapitel 1 / 50 Genesis - Chapter 1/50

Сотворення всесвіту: світло й небозвід 1-8; земля 9-13; небесні світила 14-19; птахи та водяні єства 20-23; суходіл, тварини, люди 24-31 Erschaffung des Universums: Licht und Himmel 1-8; Land 9-13; Himmelskörper 14-19; Vögel und Wasserlebewesen 20-23; Land, Tiere, Menschen 24-31 Creation of the universe: light and sky 1-8; land 9-13; celestial lights 14-19; birds and water creatures 20-23; land, animals, humans 24-31 Universums skapelse: ljus och himmel 1-8; land 9-13; himmelska kroppar 14-19; fåglar och vattenvarelser 20-23; mark, djur, människor 24-31

1    На початку сотворив Бог небо й землю. 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1 In the beginning God created heaven and earth. 1 No princípio criou Deus os céus e a terra. 1 I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. 1 На початку сотворив Бог небо й землю.

2    Земля ж була пуста й порожня та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв над водами. 2 Die Erde war leer und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 2 And the earth was empty and empty, and darkness was over the deep, and the spirit of God was over the waters. 2 Jorden var tom och tom, och mörker låg över djupet, och Guds ande svävade över vattnet.

3    І сказав Бог: "Нехай буде світло!" 3 Und Gott sagte: "Es werde Licht!" 3 And God said, Let there be light. 3 Och Gud sade: "Varde ljus!" І настало світло. Und das Licht kam. And the light came.

4    І побачив Бог світло, що воно добре та й відділив Бог світло від темряви. 4 Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott trennte das Licht von der Finsternis. 4 And God saw the light that was good, and God separated the light from the darkness. 4 Och Gud såg ljuset att det var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret.

5    Назвав же Бог світло - день, а темряву назвав ніч. 5 Gott nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. 5 But God called light day, and night called night. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. І був вечір і був ранок - день перший. Und es wurde Abend und es wurde Morgen – der erste Tag. And it was evening and morning was the first day. Och det blev kväll och det blev morgon - den första dagen.

6    Тоді сказав Бог: "Нехай посеред вод буде твердь і нехай вона відділяє води від вод! " 6 Da sagte Gott: "Lass ein Firmament mitten im Wasser sein, und es scheide die Wasser von den Wassern!" 6 Then said God, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. 6 Då sade Gud: "Må det bli ett valv mitt i vattnet, och låt det skilja vattnet från vattnet!" 7    І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. 7 Und Gott machte ein Firmament und trennte die Wasser unter dem Firmament von den Wassern über dem Firmament. 7 And God made a firmament, and separated the waters that are under the firmament from the waters that are above the firmament. 7 Och Gud gjorde ett valv och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Тож сталося так. Es ist also so passiert. So it happened. Så det blev så här.

8    І назвав Бог твердь - небо. 8 Und Gott nannte das Firmament - Himmel. 8 And God called the firmament heaven. 8 Och Gud kallade himlen - himlen. І був вечір і був ранок - день другий. Und es wurde Abend und es wurde Morgen – der zweite Tag. And it was evening and morning was the second day. Och det blev kväll och det blev morgon - den andra dagen.

9    Тоді сказав Бог: "Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце і нехай з’явиться суша." 9 Dann sagte Gott: "Lass die Wasser unter dem Himmel sich an einem Ort sammeln und lass das Trockene erscheinen." 9 Then God said, Let the waters that are under heaven be gathered into one place, and let the dry land appear. 9 Då sade Gud: "Låt vattnet under himlen samlas på ett ställe och låt det torra landet visa sig." І так сталося. Und so geschah es. And so it happened. Och så blev det.

10    І назвав Бог сушу - земля, а збір вод назвав морями. 10 Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Ansammlung von Wassern nannte er Meere. 10 And God called the land dry land, and called the gathering of the waters seas. І побачив Бог, що воно добре. And God saw that it was good. Och Gud såg att det var gott.

11    Бог сказав: "Нехай земля зростить рослини: траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі." 11 Gott sagte: "Lass die Erde Pflanzen hervorbringen: Gras, das Samen sät, und Obstbäume, die Samen tragen, nach ihrer Art auf der Erde." 11 God said, "Let the earth grow the plants: the grass that sows the seed, and the fruit trees that bear fruit with the seed, after their kind on the earth." І так сталося. And so it happened.

12    І вивела земля з себе рослини: траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них, за їхнім родом. 12 And the earth brought forth plants out of themselves, the grass that soweth seed after their kind, and the trees that bore fruit with their seed after their kind. І побачив Бог, що воно добре. And God saw that it was good.

13    І був вечір і був ранок - день третій. 13 And it was evening and morning was the third day.

14    Тоді сказав Бог: "Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі й нехай вони будуть знаками для пір (року), для днів і років; 14 Then said God, Let them shine in the firmament of heaven, to separate the day from the night, and let them be signs for the seasons, for days and years; 14 Då sade Gud: "Låt det finnas ljus på himlens valve för att skilja dagen från natten, och låt dem vara tecken för årstiderna (på året), för dagar och år; 15    нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю." 15 Let there be lights in the firmament of heaven to illuminate the earth. " 15 må det finnas ljus på himlens valve för att lysa upp jorden." І так сталося. And so it happened. Och så blev det.

16    І зробив Бог два великі світила: світило більше - правити днем, а світило менше - правити ніччю, і зорі. 16 And God made two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. 16 Och Gud gjorde två stora ljus: det större ljuset - för att styra dagen, och det mindre ljuset - för att styra natten och stjärnorna.

17    І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю, 17 And God placed them in the firmament of heaven, to light the earth; 17 Och Gud satte dem på himlens himlavalv för att upplysa jorden,

18    та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. 18 and rule day and night and separate light from darkness. 18 och härska dag och natt och skilja ljus från mörker. І побачив Бог, що воно добре. And God saw that it was good.

19    І був вечір і був ранок - день четвертий. 19 And it was evening and morning was the fourth day.

20    Тоді сказав Бог: "Нехай закишать води живими створіннями й нехай птаство літає над землею попід твердю небесною. " 20 Then said God, Let them make the waters of living creatures, and let birds fly above the earth under the firmament of heaven. 20 Då sade Gud: "Låt vattnet vimla av levande varelser, och låt fåglarna flyga över jorden under himlens himlaval." 21    І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. 21 And God created great creatures of the sea, and all manner of living creatures, which creep and swell in the water after their kind, and all the fowls winged after his kind. 21 Och Gud skapade stora sjöodjur och alla levande varelser som kryper och svärmar i vattnet, efter deras slag, och alla slags bevingade fåglar efter deras slag. І побачив Бог, що воно добре; And God saw that it was good;

22    і благословив їх Бог, кажучи: "Будьте плідні і множтеся та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. " 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply on the earth. 22 Och Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka dig och fyll vattnet i haven, och låt fåglarna föröka sig på jorden." 23    І був вечір і був ранок - день п’ятий. 23 And it was evening and morning was the fifth day.

24    Тоді сказав Бог: "Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом: скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом." 24 Then God said, "Let the earth bring forth living creatures of their kind: beasts, reptiles, and wild beasts of their kind." 24 Då sade Gud: "Må jorden föra fram levande varelser efter deras slag: boskap, kräldjur och vilda djur efter deras slag." І сталося так. And it happened so.

25    І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. 25 And God made wild beasts after their kind, and cattle after their kind, and all the creeping things of the earth after their kind. І побачив Бог, що воно добре. And God saw that it was good.

26    Тож сказав Бог: "Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями й над усіма плазунами, що повзають на землі. " 26 So God said, "Let us make man in our image and in our likeness, and let him rule over the fish of the sea, over the fowls of the sky, over the cattle, over all the wild beasts, and over all the reptiles that creep on the earth." 27    І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх. 27 And God created man in his own image; in the image of God he created it; man and woman created them.

28    І благословив їх Бог і сказав їм: "Будьте плідні й множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. " 28 And God blessed them, and said unto them, Be ye fruitful, and multiply, and fill the earth, and subdue it; 29    По тому сказав Бог: "Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони будуть вам на поживу. 29 Then said God, Behold, I give you every herb that scattereth seed throughout the earth, and every tree that bringeth forth fruit with seed: they shall be for your nourishment. 30    Всякому ж дикому звіреві, всякому небесному птаству, всьому, що повзає по землі й має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав." 30 To every wild animal, to every heavenly fowl, to everything that crawls on earth, and has a living soul in me, I give to my life all the herbs of grass. " І так сталося. And so it happened.

31    І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре. 31 And God saw all that he had made, and it was very good. І був вечір і був ранок - день шостий. And it was evening and morning was the sixth day.