×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Slow Ukrainian with Yevhen, Biden was in Kyiv

Biden was in Kyiv

Всім привіт! Як справи? Сподіваюсь, у вас все добре. Сьогодні у нас знову розмова для рівня pre-intermediate.

Вчора до Києва приїхав президент США. Можете собі уявити? У нас був президент США. Це була дуже велика подія.

Ніхто не очікував. Ніхто не знав. Я був дуже здивований.

Спочатку ми дізнались, що в Києві перекрили рух, тобто, в центрі Києва було перекрито рух. Не можна було проїхати і ми не знали чому. Чому перекрили рух? Чому було все закрите. І можливо тому що якась велика особа, можливо, тому що якась важлива персона приїхала. І через кілька годин ми дізнались, що так приїхала дуже велика, дуже важлива персона. Важлива людина, це був президент США Джо Байден і приблизно об 11 годині ми побачили відео. Ми побачили як президент США і президент України разом йшли. І тоді ми зрозуміли так дійсно до нас приїхав президент США. Спочатку, ми побачили відео біля Михайлівського собору. Тобто, біля такої церкви. Дуже красива церква. Є фотографії там разом президент України і Президент США. Ви можете бачити разом президентів і позаду них ви бачите красиву церкву. Такого синього кольору

У нас уже давно не було президентів США багато років не відвідували. Але нарешті Байден президент приїхав. І коли він ішов біля Михайлівського собору, то було чутно сирену.

Такий неприємний звук - сирена, яка говорить про те що в місті тривога. В місті повітряна тривога. Тобто, є небезпека, є небезпека з повітря. Уявляєте? Був президент США, а в цей час є небезпека, що можуть бути ракетні атаки. Але на щастя все було добре. Президенти потім зустрілись у Маріїнському палаці. Такий теж красивий палац - Маріїнський палац. І вони дали інтерв'ю, президенти дали інтерв'ю. Президенти виступили і президент Байден підтримав Україну. Це було приємно і несподівано, неочікувано. Вчора я записав подкаст теж без підготовки. Можете послухати цей випуск подкасту на Slow Ukrainian with Yevhen. Можете знайти мій подкаст. Я думаю ви його.... багато з вас його знає. Але якщо ви ще не бачили, можете його пошукати на різних платформах. Також ви можете мене підтримати, купити мені каву. Або через PayPal або через buymeqcoffe. Тому дякую тим хто мене підтримує. Дякую тим хто мене слухає і тим хто мене дивиться. І почуємось і побачимось у нових випусках!


Biden was in Kyiv Biden war in Kiew Biden was in Kyiv

Всім привіт! Hello everybody! Як справи? Wie geht es Ihnen? How are you? Сподіваюсь, у вас все добре. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. I hope you are doing well. 잘 지내고 계시길 바랍니다. Сьогодні у нас знову розмова для рівня pre-intermediate. Heute werden wir ein weiteres Gespräch für die Vor-Mittelstufe führen. Today we have a conversation again for the pre-intermediate level. 오늘 우리는 중급 이전 수준에 대해 다시 대화를 나눕니다.

Вчора до Києва приїхав президент США. The US president came to Kyiv yesterday. 미국 대통령이 어제 키예프에 왔습니다. Можете собі уявити? Können Sie sich das vorstellen? Can you imagine? 상상할 수 있니? У нас був президент США. We had the president of the United States. 우리에게는 미국 대통령이 있었습니다. Це була дуже велика подія. Es war ein sehr großes Ereignis. It was a very big event. 매우 큰 행사였습니다.

Ніхто не очікував. Niemand hat das erwartet. No one expected. 아무도 예상하지 못했습니다. Ніхто не знав. Keiner wusste es. Nobody knew. Я був дуже здивований. Ich war sehr überrascht. I was very surprised. 나는 매우 놀랐다.

Спочатку ми дізнались, що в Києві перекрили рух, тобто, в центрі Києва було перекрито рух. Zunächst erfuhren wir, dass der Verkehr in Kiew blockiert war, d. h., der Verkehr war im Zentrum von Kiew blockiert. First, we learned that traffic was blocked in Kyiv, that is, traffic was blocked in the center of Kyiv. 첫째, Kyiv에서 교통이 차단되었다는 것, 즉 Kyiv 중심에서 교통이 차단되었음을 알게되었습니다. Не можна було проїхати і ми не знали чому. Wir konnten nicht durchfahren, und wir wussten nicht warum. It was impossible to pass and we did not know why. 통과가 불가능했고 이유를 몰랐습니다. Чому перекрили рух? Warum wurde der Verkehr blockiert? Why was traffic blocked? Чому було все закрите. Warum war alles geschlossen? Why was everything closed? 왜 모든 것이 닫혔습니까? І можливо тому що якась велика особа, можливо, тому що якась важлива персона приїхала. Und vielleicht, weil eine große Person, vielleicht, weil eine wichtige Person kam. And maybe because some big person, maybe because some important person came. 그리고 어떤 큰 사람 때문일 수도 있고, 어떤 중요한 사람이 왔기 때문일 수도 있습니다. І через кілька годин ми дізнались, що так приїхала дуже велика, дуже важлива персона. Ein paar Stunden später erfuhren wir, dass eine sehr große, sehr wichtige Person angekommen war. And a few hours later, we learned that a very big, very important person had arrived. Важлива людина, це був президент США Джо Байден і приблизно об 11 годині ми побачили відео. Eine wichtige Person, es war US-Präsident Joe Biden, und um etwa 11 Uhr sahen wir das Video. An important person, it was the President of the United States, Joe Biden, and at about 11 o'clock we saw the video. Ми побачили як президент США і президент України разом йшли. Wir sahen den US-Präsidenten und den ukrainischen Präsidenten zusammen gehen. We saw how the president of the United States and the president of Ukraine walked together. 우리는 미국 대통령과 우크라이나 대통령이 함께 걷는 모습을 보았습니다. І тоді ми зрозуміли так дійсно до нас приїхав президент США. Und dann stellten wir fest, dass der US-Präsident tatsächlich gekommen war, um uns zu sehen. And then we realized that the president of the USA really came to us. Спочатку, ми побачили відео біля Михайлівського собору. Zuerst sahen wir das Video in der Nähe der St. Michael's Cathedral. First, we saw the video near St. Michael's Cathedral. Тобто, біля такої церкви. That is, near such a church. Дуже красива церква. A very beautiful church. Є фотографії там разом президент України і Президент США. There are photos of the President of Ukraine and the President of the United States together. 우크라이나 대통령과 미국 대통령이 함께 찍은 사진이 있습니다. Ви можете бачити разом президентів і позаду них ви бачите красиву церкву. You can see the presidents together and behind them you see a beautiful church. 대통령들이 함께 있는 모습을 볼 수 있고 그 뒤에는 아름다운 교회가 보입니다. Такого синього кольору Such a blue color 이런 블루 컬러

У нас уже давно не було президентів США багато років не відвідували. We haven't had US presidents for a long time, they haven't visited for many years. Але нарешті Байден президент приїхав. But finally Biden the president came. 그러나 마침내 Biden 대통령이 왔습니다. І коли він ішов біля Михайлівського собору, то було чутно сирену. And when he was walking near St. Michael's Cathedral, a siren could be heard. 그리고 그가 성 미카엘 대성당 근처를 걸을 때 사이렌 소리가 들렸습니다.

Такий неприємний звук - сирена, яка говорить про те що в місті тривога. Such an unpleasant sound is a siren, which indicates that there is an alarm in the city. 그러한 불쾌한 소리는 도시에 경보가 있음을 나타내는 사이렌입니다. В місті повітряна тривога. There is an air alarm in the city. 도시에 공기 경보가 있습니다. Тобто, є небезпека, є небезпека з повітря. That is, there is danger, there is danger from the air. 즉, 위험이 있고 공중에서 위험이 있습니다. Уявляєте? Can you imagine? Був президент США, а в цей час є небезпека, що можуть бути ракетні атаки. There was a US president, and at this time there is a danger that there may be missile attacks. Але на щастя все було добре. But luckily everything was fine. 하지만 다행히 모든 것이 괜찮았습니다. Президенти потім зустрілись у Маріїнському палаці. The presidents then met in the Mariinsky Palace. Такий теж красивий палац - Маріїнський палац. Mariinsky Palace is also a beautiful palace. І вони дали інтерв'ю, президенти дали інтерв'ю. And they gave interviews, the presidents gave interviews. 그리고 그들은 인터뷰를 했고, 대통령들은 인터뷰를 했습니다. Президенти виступили і президент Байден підтримав Україну. The presidents spoke and President Biden supported Ukraine. Це було приємно і несподівано, неочікувано. It was pleasant and unexpected, unexpected. Вчора я записав подкаст теж без підготовки. Yesterday I recorded a podcast also without preparation. Можете послухати цей випуск подкасту на Slow Ukrainian with Yevhen. You can listen to this episode of the podcast on Slow Ukrainian with Yevhen. Можете знайти мій подкаст. Sie können meinen Podcast finden. You can find my podcast. Я думаю ви його.... багато з вас його знає. Ich denke, Sie kennen ihn.... viele von Ihnen kennen ihn. I think you know him... many of you know him. 나는 당신이 그를 알고 있다고 생각합니다... 많은 사람들이 그를 알고 있습니다. Але якщо ви ще не бачили, можете його пошукати на різних платформах. Wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, können Sie ihn auf verschiedenen Plattformen suchen. But if you haven't seen it yet, you can search for it on various platforms. 하지만 아직 보지 못했다면 다른 플랫폼에서 검색할 수 있습니다. Також ви можете мене підтримати, купити мені каву. Sie können mich auch unterstützen, indem Sie mir Kaffee kaufen. You can also support me, buy me a coffee. Або через PayPal або через buymeqcoffe. Entweder über PayPal oder über buymeqcoffe. Either through PayPal or through buymeqcoffe. Тому дякую тим хто мене підтримує. Deshalb danke ich denen, die mich unterstützen. Therefore, I thank those who support me. Дякую тим хто мене слухає і тим хто мене дивиться. Ich danke denen, die mir zuhören, und denen, die mich beobachten. Thanks to those who listen to me and those who watch me. І почуємось і побачимось у нових випусках! Und wir werden von Ihnen hören und Sie in den neuen Ausgaben sehen! And we will hear from you and see you in new releases!