×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Український правопис, 2019, Чергування Г, К, Х із Ж, Ч, Ш

Чергування Г, К, Х із Ж, Ч, Ш

1. В іменниках перед суфіксами -к-, -ок, -ин- зі значеннями

зменшеності та пестливості: нога́ — ні́жка, плуг — плужо́к; рука́ — ру́чка,

крюк — крючо́к; му́ха — му́шка, горо́х — гороши́на.

2. У кличному відмінку іменників чоловічого роду другої відміни перед

закінченням -е: друг — дру́же, луг — лу́же; коза́к — коза́че, юнак — юна́че;

пасту́х — пасту́ше.

3. В усіх особових формах дієслів теперішнього часу і майбутнього часу

доконаного виду, формах наказового способу та в пасивних дієприкметниках

перед суфіксом -ен-: берегти́ — бережу́, береже́ш, береже́, бережемо́,

бережете́, бережу́ть; бережи́, бережі́мо, бережі́ть хай (нехай) бережу́ть;

зберегти́ — збережу́, збереже́ш, збереже́, збережемо́, збережете́,

збережу́ть; збережи́, збережі́мо, збережі́ть, хай (нехай) збережу́ть;

збере́жений; пекти́ — печу́, пече́ш, пече́, печемо́, печете́, печу́ть; печи́,

печі́мо, печі́ть, хай (нехай) печу́ть; пе́чений; спекти́ — спечу́, спече́ш, спече́,

спечемо́, спечете́, спечу́ть; спечи́, спечі́мо, спечі́ть, хай (нехай) спечу́ть;

спе́чений; колиха́ти — колишу́, коли́шеш, коли́ше, коли́шемо, коли́шете,

коли́шуть; колиши́, колиші́мо, колиші́ть, хай (нехай) коли́шуть; поколиха́ти

— поколишу́, поколи́шеш, поколи́ше, поколи́шемо, поколи́шете, поколи́шуть;

поколиши́, поколиші́мо, поколиші́ть, хай (нехай) поколи́шуть


Чергування Г, К, Х із Ж, Ч, Ш Alternation of G, K, X with Z, Ch, Sh Alternance de G, K, X avec Z, Ch, Sh

1. 1. В іменниках перед суфіксами -к-, -ок, -ин- зі значеннями In nouns before the suffixes -k-, -ok, -in- with meanings Dans les noms avant les suffixes -k-, -ok, -in- avec des significations

зменшеності та пестливості: нога́ — ні́жка, плуг — плужо́к; рука́ — ру́чка, diminutives and endearments: leg — leg, plow — plow; hand - handle, diminutifs et affections: jambe - jambe, charrue - charrue; main - poignée,

крюк — крючо́к; му́ха — му́шка, горо́х — гороши́на. hook - hook; a fly is a fly, a pea is a pea. crochet - crochet; une mouche est une mouche, un pois est un pois.

2. 2. У кличному відмінку іменників чоловічого роду другої відміни перед In the vocative case of masculine nouns of the second declension before Au cas vocatif des noms masculins de la deuxième déclinaison avant

закінченням -е: друг — дру́же, луг — лу́же; коза́к — коза́че, юнак — юна́че; with the ending -e: friend — friend, lug — luzhe; Cossack - Cossack, young man - young man;

пасту́х — пасту́ше. shepherd - shepherd.

3. В усіх особових формах дієслів теперішнього часу і майбутнього часу In all personal forms of present tense and future tense verbs

доконаного виду, формах наказового способу та в пасивних дієприкметниках perfect form, imperative forms and in passive verbs

перед суфіксом -ен-: берегти́ — бережу́, береже́ш, береже́, бережемо́, before the suffix -en-: бережу́ - бережу́, береже́ш, береже́,

бережете́, бережу́ть; бережи́, бережі́мо, бережі́ть хай (нехай) бережу́ть; take care, take care; take care, let's take care, take care, let them take care;

зберегти́ — збережу́, збереже́ш, збереже́, збережемо́, збережете́, to save - I will save, you will save, you will save, we will save, you will save,

збережу́ть; збережи́, збережі́мо, збережі́ть, хай (нехай) збережу́ть; will save; save, let's save, save, let them save;

збере́жений; пекти́ — печу́, пече́ш, пече́, печемо́, печете́, печу́ть; печи́, preserved; bake - bake, bake, bake, bake, bake, bake; stoves,

печі́мо, печі́ть, хай (нехай) печу́ть; пе́чений; спекти́ — спечу́, спече́ш, спече́, let's bake, bake, let them bake; baked; to bake - in a hurry, in a hurry, in a hurry,

спечемо́, спечете́, спечу́ть; спечи́, спечі́мо, спечі́ть, хай (нехай) спечу́ть; let's bake, bake, bake; bake, let's bake, bake, let them bake;

спе́чений; колиха́ти — колишу́, коли́шеш, коли́ше, коли́шемо, коли́шете, baked; oscillate - oscillate, oscillate, oscillate, oscillate, oscillate,

коли́шуть; колиши́, колиші́мо, колиші́ть, хай (нехай) коли́шуть; поколиха́ти sway; shake, shake, shake, let (let) shake; shake

— поколишу́, поколи́шеш, поколи́ше, поколи́шемо, поколи́шете, поколи́шуть; - shake, shake, shake, shake, shake, shake;

поколиши́, поколиші́мо, поколиші́ть, хай (нехай) поколи́шуть shake, let's shake, shake, let (let) shake