×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Baha's Stories, TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER

TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLER

Bugün Türkiye'deki siyasi partilerden bahsedeceğim. Kısaca Türkiye'de parlamentonun tarihine değinmek istiyorum.

Ülkemizde temsili demokrasi var. Türkiye'de ilk parlamento Osmanlı Devleti döneminde 1876'da toplandı. Ancak 2 yıl sonra Padişah meclisi kapattı. 1908'de meclis tekrar açıldı. Bugün Türkiye'de pek çok siyasi parti var. Ben burada sadece parlamentoya giren 5 partiden bahsedeceğim. Meclise giremeyen partiler genellikle %1'den az oy alırlar. Öncelikle Türkiye'de seçim barajı vardır. Bu baraj %10'dur. Yani oyların yüzde 10'unu alan partiler meclise girerler. %10'dan az oy alan partiler ise meclise giremezler. Bence bu oran çok yüksek. Bu oran azaltılmalı. Hatta kaldırılmalı! Türkiye'deki iktidar partisinin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bu parti 2001'de Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu. Erdoğan, 1990'larda İstanbul'un Belediye Başkanıydı . Daha sonra Türkiye'nin başbakanı oldu. Erdoğan, 2002'de bir şiir okudu. Sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Sonra da hapse atıldı. Okuduğu şiir İslam ile ilgiliydi. Bence onun ifade özgürlüğü ihlal edildi. Bu onu çok sinirlendirdi. Erdoğan'ın kurduğu partinin diğer ismi AK Parti'dir. AK Parti yeni bir parti. Sağcı bir parti. İslamcı bir parti. Serbest piyasayı teşvik ediyor. Mufazakar değerlere sahip. Ama AK Parti'ye oy verenler sadece İslamcılar değil. Solcular, ateistler, Kürtler de AK Parti'ye oy verdiler. AK Parti, 2002-2008 yılları arasında bence başarılıydı. Türkiye o dönemde zenginleşti. Pek çok yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldi. Ama 2008'deki finansal kriz Türkiye'yi de etkiledi. Özellikle 2013'teki Gezi Parkı Protestoları'ndan sonra AK Parti iyice otoriter oldu. Türkiye 1999'da Avrupa Birliği'ne aday oldu. 2005'te Avrupa Birliği'ne girmek üzereydi(it was about to join the eu). 2015'ten sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne girmekten vazgeçti. Avrupa Birliği artık Türkiye'yi istemiyor. Türkiye, Rusya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki en eski partidir. 1923 yılında Atatürk tarafından kuruldu. CHP sol bir partidir. En azından iddia ediyor. Cumhuriyetçi, seküler ve Kemalist bir partidir. CHP, genellikle Türkiye'nin batısında güçlüdür. Özellikle İzmir'de her seçimi kazanır. İstanbul, Ankara gibi metropollerde de fazla oy alır. Ama taşradan ve köylerden az oy alır. Ayrıca Kürtlerin yaşadığı yerlerde de CHP az oy alır. Üçüncü büyük parti Halkların Demokratik Partisi'dir. Bu parti yeni bir partidir. Yöneticileri genellikle Kürt kökenlidir. Bu partiye başta Kürtler olmak üzere Türkler, Araplar, Ermeniler, Rumlar oy verir. Bazı Türkler bu partinin kapatılmasını istiyorlar. Bu partiden nefret ediyorlar. Şimdi Türk milliyetçisi bir partiden bahsedeceğim: Milliyetçi Hareket Partisi. MHP 50 yıl önce kuruldu. Genellikle taşradan ve köylerden oy alır. Özellikle Türkiye'nin ortasındaki şehirlerden oy alır. Türkiye'nin doğusunda pek oy alamaz. Pan-Türkist bir partidir. Oy oranı az bir partidir ama etkisi fazladır. Son olarak İYİ Parti'den bahsedeceğim. Bu yeni bir partidir. Birkaç yıl önce kuruldu. Kurucularının çoğu MHP'nin eski üyeleri. Bu parti de milliyetçi bir partidir. İYİ Parti'nin başkanı kadındır. O kadın geçmişte bir bakan olarak görev yaptı. Pek etkili bir parti değil. Türkiye'de şu anda yaklaşık 80 siyasi parti var. Ama bunların sadece 5 tanesi meclise girebildi. Bu üzücü bir durum. Evet, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle 2 parti meclise giriyor. Ama Türkiye'de sistem farklı. Bence daha fazla parti meclise girmeli. Demokrasi için bu gerekli.


TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER POLITISCHE PARTEIEN IN DER TÜRKEI ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΚΌΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ POLITICAL PARTIES IN TURKEY PARTIDOS POLÍTICOS EN TURQUÍA PARTIS POLITIQUES EN TURQUIE トルコの政党 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ТУРЦИИ POLITISKA PARTIER I TURKIET ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В ТУРЕЧЧИНІ

Bugün Türkiye'deki siyasi partilerden bahsedeceğim. Kısaca Türkiye'de parlamentonun tarihine değinmek istiyorum. Heute werde ich über die politischen Parteien in der Türkei sprechen. Ich möchte kurz auf die Geschichte des türkischen Parlaments eingehen. Today I will talk about the political parties in Turkey. I want to touch briefly on the history of Turkey's parliament. Сегодня я буду говорить о политических партиях в Турции. Я хочу коснуться вкратце об истории парламента Турции.

Ülkemizde temsili demokrasi var. There is representative democracy in our country. Notre pays dispose d'une démocratie représentative. В нашей стране есть представительная демократия. Türkiye'de ilk parlamento Osmanlı Devleti döneminde 1876'da toplandı. Ancak 2 yıl sonra Padişah meclisi kapattı. 1908'de meclis tekrar açıldı. Bugün Türkiye'de pek çok siyasi parti var. Das erste Parlament in der Türkei wurde 1876 während des Osmanischen Reiches einberufen. Zwei Jahre später schloss der Sultan die Versammlung jedoch. 1908 wurde das Parlament wiedereröffnet. In der Türkei gibt es heute viele politische Parteien. In Turkey, the first parliament met in 1876 during the Ottoman Empire. However, 2 years later, the Sultan's Assembly closed. In 1908, the assembly was reopened. Today there are many political parties in Turkey. В Турции первый парламент встретился в 1876 году во времена Османской империи. Однако спустя 2 года Ассамблея султана закрылась. В 1908 году собрание было вновь открыто. Сегодня есть много политических партий в Турции. Ben burada sadece parlamentoya giren 5 partiden bahsedeceğim. Meclise giremeyen partiler genellikle %1'den az oy alırlar. Öncelikle Türkiye'de seçim barajı vardır. Bu baraj %10'dur. Yani oyların yüzde 10'unu alan partiler meclise girerler. %10'dan az oy alan partiler ise meclise giremezler. Ich werde hier nur über die 5 Parteien sprechen, die ins Parlament eingezogen sind. Parteien, die es nicht schaffen, ins Parlament einzuziehen, erhalten in der Regel weniger als 1 % der Stimmen. Zunächst einmal gibt es in der Türkei eine Wahlhürde. Diese Schwelle beträgt 10 %. Das heißt, die Parteien, die 10 Prozent der Stimmen erhalten, ziehen ins Parlament ein. Parteien, die weniger als 10 % der Stimmen erhalten, können nicht ins Parlament einziehen. Here I will only talk about the 5 parties that entered parliament. Parties that fail to enter parliament usually receive less than 1% of the vote. Firstly, there is the election threshold in Turkey. This dam is 10%. In other words, parties that receive 10 percent of the votes enter the parliament. Parties with less than 10% of votes cannot enter parliament. Здесь я буду говорить только о 5 партиях, которые вошли в парламент. Партии, которые не могут войти в парламент, обычно получают менее 1% голосов. Во-первых, есть порог выборов в Турции. Эта плотина составляет 10%. Другими словами, партии, которые получают 10 процентов голосов, входят в парламент. Партии с менее чем 10% голосов не могут войти в парламент. Bence bu oran çok yüksek. Bu oran azaltılmalı. Hatta kaldırılmalı! Türkiye'deki iktidar partisinin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bu parti 2001'de Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu. Ich finde diese Quote sehr hoch. Dieser Satz sollte gesenkt werden. Es sollte sogar entfernt werden! Der Name der Regierungspartei in der Türkei ist die Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei. Diese Partei wurde 2001 von Recep Tayyip Erdogan gegründet. I think this rate is very high. This rate should be reduced. It should even be removed! The name of the Justice and Development Party is the ruling party in Turkey. This party was founded in 2001 by Recep Tayyip Erdoğan. Я думаю, что этот показатель очень высок. Эта ставка должна быть уменьшена. Это должно быть даже удалено! Название Партии справедливости и развития является правящей партией в Турции. Эта партия была основана в 2001 году Реджепом Тайипом Эрдоганом. Erdoğan, 1990'larda İstanbul'un Belediye Başkanıydı . Daha sonra Türkiye'nin başbakanı oldu. Erdoğan, 2002'de bir şiir okudu. Sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Sonra da hapse atıldı. Okuduğu şiir İslam ile ilgiliydi. Erdogan war in den 1990er Jahren Bürgermeister von Istanbul. Später wurde er Premierminister der Türkei. Erdoğan las 2002 ein Gedicht. Er wurde dann festgenommen und verhaftet. Dann wurde er eingesperrt. Das Gedicht, das er las, handelte vom Islam. Erdogan was the Mayor of Istanbul in the 1990s. Later, he became the prime minister of Turkey. Erdogan read a poem in 2002. He was then detained and arrested. Then he was imprisoned. The poem he read was about Islam. Эрдоган был мэром Стамбула в 1990-х годах. Позже он стал премьер-министром Турции. Эрдоган прочитал стихотворение в 2002 году. Затем он был задержан и арестован. Затем он был заключен в тюрьму. Стихотворение, которое он прочитал, было об исламе. Bence onun ifade özgürlüğü ihlal edildi. Bu onu çok sinirlendirdi. Erdoğan'ın kurduğu partinin diğer ismi AK Parti'dir. AK Parti yeni bir parti. Sağcı bir parti. İslamcı bir parti. Serbest piyasayı teşvik ediyor. Ich denke, seine Meinungsfreiheit wurde verletzt. Das machte ihn sehr wütend. Der andere Name der von Erdoğan gegründeten Partei ist die AK-Partei. AK Party ist eine neue Party. Eine rechte Partei. Eine islamische Partei. Es fördert den freien Markt. I think his freedom of expression was violated. This made him very angry. The other name of the party founded by Erdoğan is the AK Party. AK Party is a new party. A right-wing party. An Islamic party. It promotes the free market. Я думаю, что его свобода выражения была нарушена. Это очень разозлило его. Другое название партии, основанной Эрдоганом, - AK Party. AK Party - это новая партия. Правая партия. Исламская партия. Это способствует свободному рынку. Mufazakar değerlere sahip. Ama AK Parti'ye oy verenler sadece İslamcılar değil. Solcular, ateistler, Kürtler de AK Parti'ye oy verdiler. AK Parti, 2002-2008 yılları arasında bence başarılıydı. Türkiye o dönemde zenginleşti. Pek çok yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldi. Es hat konservative Werte. Aber Islamisten sind nicht die einzigen, die für die AKP gestimmt haben. Auch Linke, Atheisten und Kurden wählten die AKP. Ich denke, die AK-Partei war zwischen 2002 und 2008 erfolgreich. Die Türkei wurde damals reich. Viele ausländische Investoren kamen in die Türkei. It has conservative values. But it is not only Islamists who vote for the AK Party. Leftists, atheists and Kurds also voted for the AK Party. I think the AK Party was successful between 2002-2008. Turkey has prospered in that period. Many foreign investors came to Turkey. У этого есть консервативные ценности. Но не только исламисты голосуют за партию АК. Левые, атеисты и курды также проголосовали за партию АК. Я думаю, что партия АК была успешной в 2002-2008 гг. Турция процветала в этот период. Многие иностранные инвесторы пришли в Турцию. Ama 2008'deki finansal kriz Türkiye'yi de etkiledi. Özellikle 2013'teki Gezi Parkı Protestoları'ndan sonra AK Parti iyice otoriter oldu. Türkiye 1999'da Avrupa Birliği'ne aday oldu. 2005'te Avrupa Birliği'ne girmek üzereydi(it was about to join the eu). Aber die Finanzkrise 2008 hat auch die Türkei getroffen. Besonders nach den Gezi-Park-Protesten 2013 wurde die AKP autoritärer. Die Türkei wurde 1999 Kandidat für die Europäische Union. Es stand 2005 kurz davor, der Europäischen Union beizutreten (es war kurz davor, der eu beizutreten). But the financial crisis has also affected Turkey in 2008. Especially after the Gezi Park Protests in 2013, the AK Party became thoroughly authoritarian. Turkey was a candidate for the European Union in 1999. It was about to join the European Union in 2005 (it was about to join the eu). Но финансовый кризис также повлиял Турцию в 2008 году. Особенно после протестов в парке Гези в 2013 году, партия АК стала полностью авторитарной. Турция является кандидатом для Европейского Союза в 1999 году. Он собирался вступить в Европейский Союз в 2005 году (он собирался вступить в ЕС). 2015'ten sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne girmekten vazgeçti. Avrupa Birliği artık Türkiye'yi istemiyor. Türkiye, Rusya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki en eski partidir. 1923 yılında Atatürk tarafından kuruldu. CHP sol bir partidir. En azından iddia ediyor. Cumhuriyetçi, seküler ve Kemalist bir partidir. Nach 2015 hörte die Türkei auf, der Europäischen Union beizutreten. Die Europäische Union will die Türkei nicht mehr. Die Türkei begann, enge Beziehungen zu Russland aufzubauen. Die Republikanische Volkspartei ist die älteste Partei in der Türkei. Es wurde 1923 von Atatürk gegründet. Die CHP ist eine linke Partei. Zumindest behauptet es. Sie ist eine republikanische, säkulare und kemalistische Partei. He gave up after 2015 to enter Turkey from the European Union. The European Union does not want to Turkey. Turkey, began to establish close relations with Russia. Republican People's Party is the oldest political party in Turkey. It was founded in 1923 by Atatürk. CHP is a left party. At least he claims. It is a republican, secular and Kemalist party. Он сдался после 2015 года для въезда в Турцию из Европейского Союза. Европейский Союз не хочет Турцию. Турция, начала устанавливать тесные отношения с Россией. Республиканские народная партия является самой старой политической партией в Турции. Он был основан в 1923 году Ататюрком. ТЭЦ это левая партия. По крайней мере, он утверждает. Это республиканская, светская и кемалистская партия. CHP, genellikle Türkiye'nin batısında güçlüdür. Özellikle İzmir'de her seçimi kazanır. İstanbul, Ankara gibi metropollerde de fazla oy alır. In der Westtürkei ist die KWK generell stark. Er gewinnt jede Wahl, besonders in Izmir. Auch in Metropolen wie Istanbul und Ankara erhält sie mehr Stimmen. The CHP is generally stronger in western Turkey. He wins every election, especially in Izmir. He also gets more votes in metropolitan cities such as Istanbul and Ankara. ТЭЦ, как правило, сильнее в западной части Турции. Он побеждает на всех выборах, особенно в Измире. Он также получает больше голосов в столичных городах, таких как Стамбул и Анкара. Ama taşradan ve köylerden az oy alır. Ayrıca Kürtlerin yaşadığı yerlerde de CHP az oy alır. Üçüncü büyük parti Halkların Demokratik Partisi'dir. Bu parti yeni bir partidir. Yöneticileri genellikle Kürt kökenlidir. Aber es bekommt weniger Stimmen aus den Provinzen und Dörfern. Zudem erhält die CHP in Gebieten, in denen Kurden leben, weniger Stimmen. Die drittgrößte Partei ist die Demokratische Partei der Völker. Diese Partei ist eine neue Partei. Seine Herrscher sind in der Regel kurdischer Herkunft. But he gets few votes from the countryside and villages. In addition, CHP receives few votes in places where Kurds live. The third largest party is the People's Democratic Party. This party is a new party. Managers are generally of Kurdish origin. Но он получает мало голосов из сельской местности и деревень. Кроме того, ТЭЦ получает мало голосов в местах проживания курдов. Третья по величине партия - Народно-демократическая партия. Эта вечеринка - новая вечеринка. Менеджеры, как правило, имеют курдское происхождение. Bu partiye başta Kürtler olmak üzere Türkler, Araplar, Ermeniler, Rumlar oy verir. Bazı Türkler bu partinin kapatılmasını istiyorlar. Bu partiden nefret ediyorlar. Şimdi Türk milliyetçisi bir partiden bahsedeceğim: Milliyetçi Hareket Partisi. MHP 50 yıl önce kuruldu. Genellikle taşradan ve köylerden oy alır. Kurden, Türken, Araber, Armenier und Griechen wählen diese Partei. Manche Türken wollen, dass diese Party geschlossen wird. Sie hassen diese Party. Jetzt werde ich über eine türkische nationalistische Partei sprechen: die Partei der Nationalistischen Bewegung. MHP wurde vor 50 Jahren gegründet. Es erhält normalerweise Stimmen aus den Provinzen und Dörfern. This party is voted mainly by Kurds, Turks, Arabs, Armenians and Greeks. Some Turks want this party to be closed. They hate this party. Now I will talk about a Turkish nationalist party: the Nationalist Movement Party. MHP was founded 50 years ago. It usually gets votes from the countryside and villages. За эту партию проголосовали в основном курды, турки, арабы, армяне и греки. Некоторые турки хотят, чтобы эта партия была закрыта. Они ненавидят эту вечеринку. Теперь я буду говорить о турецкой националистической партии: партии националистического движения. MHP была основана 50 лет назад. Это обычно получает голоса из сельской местности и деревень. Özellikle Türkiye'nin ortasındaki şehirlerden oy alır. Türkiye'nin doğusunda pek oy alamaz. Pan-Türkist bir partidir. Oy oranı az bir partidir ama etkisi fazladır. Son olarak İYİ Parti'den bahsedeceğim. Bu yeni bir partidir. Birkaç yıl önce kuruldu. Kurucularının çoğu MHP'nin eski üyeleri. Nehmen Sie vor allem Stimmen aus der Stadt mitten in der Türkei. Osttürkei kann nicht viele Stimmen nehmen. Es ist eine pan-turkistische Partei. Die Abstimmungsrate ist eine kleine Partei, aber ihr Einfluss ist hoch. Zum Schluss werde ich über die Gute Party sprechen. Dies ist eine neue Party. Es wurde vor einigen Jahren gegründet. Viele seiner Gründer sind ehemalige Mitglieder der MHP. Especially take votes from the town in the middle of Turkey. eastern Turkey can not take many votes. It is a pan-Turkist party. The voting rate is a small party, but its influence is high. Finally, I will talk about the Good Party. This is a new party. It was founded a few years ago. Many of its founders are former members of the MHP. Особенно взять голоса из города в середине Турции. восточной Турции не может занять много голосов. Это пантюркистская партия. Голосование - небольшая партия, но ее влияние велико. Наконец, я буду говорить о хорошей вечеринке. Это новая вечеринка. Он был основан несколько лет назад. Многие из его основателей являются бывшими членами МХП. Bu parti de milliyetçi bir partidir. İYİ Parti'nin başkanı kadındır. O kadın geçmişte bir bakan olarak görev yaptı. Pek etkili bir parti değil. Türkiye'de şu anda yaklaşık 80 siyasi parti var. Ama bunların sadece 5 tanesi meclise girebildi. Bu üzücü bir durum. Diese Partei ist auch eine nationalistische Partei. Die Vorsitzende der IYI-Partei ist eine Frau. Diese Frau diente in der Vergangenheit als Ministerin. Keine sehr effektive Partei. Derzeit gibt es in der Türkei etwa 80 politische Parteien. Aber nur 5 von ihnen konnten ins Parlament einziehen. Dies ist eine traurige Situation. This party is also a nationalist party. The president of the IYI Party is a woman. That woman has served as a minister in the past. Not a very effective party. There are about 80 political parties in Turkey currently. But only 5 of them were able to enter parliament. This is a pity. Эта партия также националистическая партия. Президентом партии IYI является женщина. Эта женщина служила министром в прошлом. Не очень эффективная вечеринка. Есть около 80 политических партий в Турции в настоящее время. Но только 5 из них смогли войти в парламент. Это жаль Evet, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle 2 parti meclise giriyor. Ama Türkiye'de sistem farklı. Bence daha fazla parti meclise girmeli. Demokrasi için bu gerekli. Ja, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten ziehen normalerweise 2 Parteien ins Parlament ein. Aber in der Türkei ist das System anders. Ich denke, mehr Parteien sollten ins Parlament einziehen. Das ist für die Demokratie notwendig. Yes, 2 parties usually enter parliament in the UK and the United States. But different systems in Turkey. I think more parties should enter parliament. This is necessary for democracy. Да, 2 партии обычно входят в парламент в Великобритании и США. Но разные системы в Турции. Я думаю, что больше партий должно войти в парламент. Это необходимо для демократии.