×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Baha's Stories, TÜRKİYE'DE SİYASET KONUŞMAK 2 (KÜRTLER)

TÜRKİYE'DE SİYASET KONUŞMAK 2 (KÜRTLER)

Evet, bugün en tehlikeli konudan bahsedeceğim. Bu konu, Türk siyasetinde en çok konuşulan konulardan biridir. Öncelikle Kürtlerden bahsetmek istiyorum. Kim bu Kürtler? Kürtler, binlerce yıldır Mezopotamya'da yaşayan bir halk. Bugün genellikle Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de yaşıyorlar. Nüfusları ortalama 25-30 milyondur. Konuştukları dil Kürtçedir. Kürtler eskiden göçebe (nomadic) bir yaşam tarzına sahiplerdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtlerin çoğu yerleşik (sedentary) hayata geçtiler. Kürtler genellikle Müslümandır. Çoğunun mezhebi (mezhep: denomination) Sünni'dir. Tabi, İran'da yaşayan Şii Kürtler de vardır. Ezidiler (Yazidis) de Kürttür. Tarihteki en meşhur Kürt Selahattin'dir (Saladin). Müslümanlar Selahattin'e saygı duyarlar. O, Kudüs'ü Haçlılar'dan (the Crusades) kurtardı. Ama bazı Türkler ve Araplar Selahattin'in Kürt olmadığını iddia ediyorlar

Kürtlerin, birkaç kısa deneme dışında, ulus devleti olmadı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bugün Kürtlerin yaşadığı bölgelerde genellikle Ermeniler yaşıyordu. Ermeniler gittikten sonra Kürtler onların yaşadıkları yerlere yerleştiler. Kürtler bugün Türkiye'nin her şehrinde yaşıyorlar. Çoğunlukla Doğu Anadolu'da yaşıyorlar. Ama örneğin İstanbul'da 1 milyondan fazla Kürt yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Türkiye, Türkiye'nin en fakir bölgeleridir. Oraya maalesef az turist gidiyor. Oraya az yatırım yapılıyor. Bence Türkiye'nin doğusu çok güzel. İnsanları epey misafirperver. Şimdi biraz da Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Kürtlerden bahsedelim. Türkiye'de cumhuriyetin kurulduğu zamanlarda (1923-…) Kürt diye bir halkın olmadığı iddia edildi. Onların Dağ Türkü olduğu iddia edildi. (Mountain Turks) Kürtçe yasaklandı. Kürtler asimile edilmeye çalışıldı. 1920'lerde 1930'larda Doğu Türkiye'de çok fazla ayaklanma oldu. En meşhur olanı Şeyh Said Ayaklanması'dır (the Sheikh Said Rebellion). Türk ordusu bu ayaklanmaları bastırdı. 1980'lerde bazı Kürtler bağımsız olmak için harekete geçtiler. Terör eylemleri gerçekleştirdiler. Suriye, Amerika PKK'ya yardım etti. 1990'larda Kürtler siyasi partiler kurdular. Milliyetçi Kürtler milletvekili oldular. 2000'lerden sonra Avrupa Birliğinin baskısıyla Türkiye'de Kürtçe televizyona izin verildi.

Bugün en büyük Kürt partisi HDP'dir. Halkların Demokratik Partisi: Peoples' Democratic Party. Türklerin çoğu bu partinin kapatılmasını istiyor. Türkler bu partiyi terörist olarak görüyorlar. HDP'li birçok belediye başkanı teröre destek oldukları gerekçesiyle görevden alındılar. Onların yerine valiler (governors) geçti. Türk siyasetinde en tehlikeli kelime ‘Kürdistan'dır. Bu kelimeyi kullanmak yasak gibidir. Milliyetçi Türkler bu kelimeden nefret ederler. Aslında Kürdistan, Irak'ta ve İran'da resmi bir bölgenin ismidir. Ama Türkler bunu da kabul etmiyorlar. Yani, Irak'taki Kürdistan'dan da bahsetmek tehlikeli Oraya Kuzey Irak derler. Türklerin en çok nefret ettikleri kişi Abdullah Öcalan'dır. Onun lakabı (lakap: nick name) ‘Apo'dur. Veya ona ‘bebek katili' derler. (baby killer) Ona küfrederler.

Türkiye'deki bazı Kürtler eskiden otonomi istiyorlardı. Artık bunu istemiyorlar. Bazı Kürtler bağımsız bir devlete sahip olmak istiyorlar. Eğer HDP'ye üye olursan insanların çoğu seni Türkiye'de terörist olarak görür. İlginçtir ki, eğer bir Kürt, Türkiye'yi sevdiğini söylerse ve Kürtçe konuşmazsa bir sorun olmaz. Bazı dindar Kürtler Kürt olduklarını inkar ediyorlar. Biz Türküz diyorlar. Yani Türkler, Kürtlüğünü inkar eden Kürtleri severler. Ama Kürtçe konuşurlarsa onlardan nefret ederler. Üzgünüm ki Türk-Kürt çatışması her geçen gün kötüye gidecek. Türkler çok milliyetçiler. Kürtler de milliyetçi olmaya başladılar. Son yıllarda bu daha fazla arttı.

TÜRKİYE'DE SİYASET KONUŞMAK 2 (KÜRTLER) POLITIKGESPRÄCH IN DER TÜRKEI 2 (KURDEN) ΜΙΛΏΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ 2 (ΚΟΎΡΔΟΙ) TALKING POLITICS IN TURKEY 2 (KURDS) HABLAR DE POLÍTICA EN TURQUÍA 2 (KURDOS) PARLER POLITIQUE EN TURQUIE 2 (KURDES) FALAR DE POLÍTICA NA TURQUIA 2 (CURDOS) РАЗГОВОРЫ О ПОЛИТИКЕ В ТУРЦИИ 2 (КУРДЫ) PRATA POLITIK I TURKIET 2 (KURDER) 谈论土耳其的政治 2(库尔德人)

Evet, bugün en tehlikeli konudan bahsedeceğim. Yeah, I'm gonna talk about the most dangerous thing today. Да, сегодня я собираюсь поговорить о самой опасной теме. Bu konu, Türk siyasetinde en çok konuşulan konulardan biridir. Dies ist eines der meistdiskutierten Themen in der türkischen Politik. This is one of the most discussed topics in Turkish politics. Это один из самых обсуждаемых вопросов в турецкой политике. Öncelikle Kürtlerden bahsetmek istiyorum. Kim bu Kürtler? First of all, I want to talk about the Kurds. Who are these Kurds? Tout d'abord, je voudrais parler des Kurdes. Qui sont ces Kurdes ? Прежде всего, я хочу поговорить о курдах. Кто такие курды? Kürtler, binlerce yıldır Mezopotamya'da yaşayan bir halk. الأكراد هم شعب عاش في بلاد ما بين النهرين منذ آلاف السنين. The Kurds have lived in Mesopotamia for thousands of years. Курды - народ, живущий в Месопотамии уже тысячи лет. Bugün genellikle Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de yaşıyorlar. اليوم يعيشون بشكل عام في تركيا وإيران والعراق وسوريا. Today generally in Turkey, Iran, Iraq and Syria are living in. Nüfusları ortalama 25-30 milyondur. Konuştukları dil Kürtçedir. ويبلغ عدد سكانها في المتوسط 25-30 مليون نسمة. اللغة التي يتحدثون بها هي الكردية. Ihre Bevölkerung beträgt im Durchschnitt 25-30 Millionen. Die Sprache, die sie sprechen, ist Kurdisch. Their population is 25-30 million. The language they speak is Kurdish. Их население составляет примерно 25-30 миллионов человек. Язык, на котором они говорят, - курдский. Kürtler eskiden göçebe (nomadic) bir yaşam tarzına sahiplerdi. اعتاد الأكراد أن يعيشوا أسلوب حياة بدوي. The Kurds used to have a nomadic lifestyle. Les Kurdes menaient autrefois un mode de vie nomade. Курды вели кочевой образ жизни. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtlerin çoğu yerleşik (sedentary) hayata geçtiler. بعد الحرب العالمية الأولى، استقر معظم الأكراد في حياة مستقرة. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die meisten Kurden sesshaft. After the First World War, most of the Kurds became sedentary. После Первой мировой войны большинство курдов стали оседлыми. Kürtler genellikle Müslümandır. Çoğunun mezhebi (mezhep: denomination) Sünni'dir. الأكراد مسلمون بشكل عام. طائفة (مذهب) أغلبهم سنية. Kurden sind im Allgemeinen Muslime. Die Konfession (Sekte: Konfession) der meisten von ihnen ist sunnitisch. Kurds are generally Muslim. The denomination of most of them is Sunni. Курды в целом исповедуют ислам. Деноминация (секта: вероисповедание) большинства из них - суннитская. Tabi, İran'da yaşayan Şii Kürtler de vardır. Ezidiler (Yazidis) de Kürttür. وبطبيعة الحال، هناك أيضا أكراد شيعة يعيشون في إيران. اليزيديون (الإيزيديون) هم أيضًا أكراد. Natürlich leben im Iran auch schiitische Kurden. Jesiden (Yazidis) sind auch Kurden. Of course, there are also Shiite Kurds living in Iran. The Yazidis are also Kurds. Конечно, в Иране живут и курды-шииты. Езиды (езиды) тоже курды. Tarihteki en meşhur Kürt Selahattin'dir (Saladin). أشهر كردي في التاريخ هو صلاح الدين (صلاح الدين). Der berühmteste Kurde der Geschichte ist Saladin. The most famous Kurdish in history is Saladin. Самый известный курд в истории — Саладин (Саладин). Müslümanlar Selahattin'e saygı duyarlar. O, Kudüs'ü Haçlılar'dan (the Crusades) kurtardı. المسلمون يحترمون صلاح الدين. وأنقذ القدس من الحروب الصليبية. Muslime respektieren Saladin. Er befreite Jerusalem von den Kreuzzügen. Muslims respect Selahattin. He saved Jerusalem from the Crusades. Les musulmans respectent Saladin. Il a sauvé Jérusalem des croisades. Мусульмане уважают Саладина. Он освободил Иерусалим от крестовых походов. Ama bazı Türkler ve Araplar Selahattin'in Kürt olmadığını iddia ediyorlar لكن بعض الأتراك والعرب يزعمون أن صلاح الدين لم يكن كردياً Aber einige Türken und Araber behaupten, Saladin sei kein Kurde. But some Turks and Arabs claim that Selahattin is not Kurdish Mais certains Turcs et Arabes affirment que Selahattin n'était pas kurde Но некоторые турки и арабы утверждают, что Саладин не был курдом.

Kürtlerin, birkaç kısa deneme dışında, ulus devleti olmadı. لم يكن لدى الأكراد دولة قومية، باستثناء بضع محاولات قصيرة. Abgesehen von einigen kurzen Prozessen hatten die Kurden keinen Nationalstaat. The Kurds did not have a nation-state, except for a few short essays. Les Kurdes n'ont jamais eu d'État-nation, à l'exception de quelques brèves tentatives. За исключением нескольких коротких судебных процессов, у курдов не было национального государства. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bugün Kürtlerin yaşadığı bölgelerde genellikle Ermeniler yaşıyordu. خلال عهد الإمبراطورية العثمانية، عاش الأرمن بشكل عام في المناطق التي يعيش فيها الأكراد اليوم. Während des Osmanischen Reiches lebten Armenier im Allgemeinen in den Gebieten, in denen heute Kurden leben. During the time of the Ottoman Empire, Armenians were generally living in the Kurds. Pendant l'Empire ottoman, les Arméniens vivaient généralement dans les régions où vivent aujourd'hui les Kurdes. Во времена Османской империи армяне в основном жили в районах, где сегодня живут курды. Ermeniler gittikten sonra Kürtler onların yaşadıkları yerlere yerleştiler. وبعد رحيل الأرمن، استقر الأكراد في الأماكن التي يعيشون فيها. Nachdem die Armenier gegangen waren, ließen sich die Kurden dort nieder, wo sie lebten. After the Armenians left, the Kurds settled in their places. После ухода армян в их кварталах поселились курды. Kürtler bugün Türkiye'nin her şehrinde yaşıyorlar. اليوم، يعيش الأكراد في كل مدينة في تركيا. Kurden leben heute in jeder Stadt der Türkei. Kurds are living today in every city in Turkey. Çoğunlukla Doğu Anadolu'da yaşıyorlar. Ama örneğin İstanbul'da 1 milyondan fazla Kürt yaşıyor. ويعيش معظمهم في شرق الأناضول. لكن على سبيل المثال، يعيش أكثر من مليون كردي في إسطنبول. Sie leben hauptsächlich in Ostanatolien. Aber zum Beispiel leben mehr als 1 Million Kurden in Istanbul. They mostly live in Eastern Anatolia. But for example, more than 1 million Kurds live in Istanbul. В основном они живут в Восточной Анатолии. Но, например, в Стамбуле проживает более 1 миллиона курдов. Doğu ve Güneydoğu Türkiye, Türkiye'nin en fakir bölgeleridir. شرق وجنوب شرق تركيا هي أفقر المناطق في تركيا. Die Ost- und Südosttürkei sind die ärmsten Regionen der Türkei. Eastern and southeastern Turkey, is Turkey's poorest regions. Восточная и Юго-Восточная Турция - самые бедные регионы Турции. Oraya maalesef az turist gidiyor. Oraya az yatırım yapılıyor. Bence Türkiye'nin doğusu çok güzel. لسوء الحظ، عدد قليل من السياح يذهبون إلى هناك. هناك القليل من الاستثمار هناك. أعتقد أن شرق تركيا جميل جدًا. Leider kommen nur wenige Touristen dorthin. Es gibt dort wenig Investitionen. Ich denke, der Osten der Türkei ist sehr schön. Unfortunately, few tourists go there. There is little investment. I think the east of Turkey is very beautiful. К сожалению, туда приезжает мало туристов. Там мало инвестиций. Я считаю, что восток Турции очень красив. İnsanları epey misafirperver. الناس مضيافون للغاية. Die Menschen sind sehr gastfreundlich. The people are quite welcoming. Люди очень гостеприимны. Şimdi biraz da Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Kürtlerden bahsedelim. الآن دعونا نتحدث قليلاً عن الأكراد الذين يعيشون في الجمهورية التركية. Lassen Sie uns nun ein wenig über die in der Republik Türkei lebenden Kurden sprechen. Now let's talk a little bit of Kurds living in Turkey. Теперь давайте немного поговорим о курдах, живущих в Турецкой Республике. Türkiye'de cumhuriyetin kurulduğu zamanlarda (1923-…) عند قيام الجمهورية في تركيا (1923-...) Als die Republik in der Türkei gegründet wurde (1923-…) When the republic was founded in Turkey (1923- ...) В период становления республики в Турции (1923-...) Kürt diye bir halkın olmadığı iddia edildi. وزعم أنه لا يوجد أشخاص مثل الأكراد. Es wurde behauptet, es gäbe keine Kurden. It was claimed that there was no Kurdish people. Утверждалось, что такого народа, как курды, не существует. Onların Dağ Türkü olduğu iddia edildi. وزعم أنهم من أتراك الجبال. Es wurde behauptet, sie seien Bergtürken. They were claimed to be Mountain Turk. Утверждалось, что это были горные турки. (Mountain Turks) Kürtçe yasaklandı. Kürtler asimile edilmeye çalışıldı. (أتراك الجبل) تم حظر اللغة الكردية. وكانت هناك محاولات لاستيعاب الأكراد. (Bergtürken) Kurdisch ist verboten. Kurden wurden versucht, assimiliert zu werden. (Mountain Turks) Kurdish is banned. The Kurds were tried to be assimilated. (Turcs des montagnes) Le kurde était interdit. On a essayé d'assimiler les Kurdes. (Горные турки) Курдский язык был запрещен. Курдов пытались ассимилировать. 1920'lerde 1930'larda Doğu Türkiye'de çok fazla ayaklanma oldu. حدثت العديد من الانتفاضات في شرق تركيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. In den 1920er und 1930er Jahren gab es in der Osttürkei viele Aufstände. 1920s, 1930s in Eastern Turkey was too much upheaval. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux soulèvements ont eu lieu dans l'est de la Turquie. В 1920-х и 1930-х годах в восточной Турции произошло множество восстаний. En meşhur olanı Şeyh Said Ayaklanması'dır (the Sheikh Said Rebellion). Türk ordusu bu ayaklanmaları bastırdı. وأشهرها ثورة الشيخ سعيد. قمع الجيش التركي هذه الانتفاضات. Die bekannteste ist die Sheikh Said Rebellion. Die türkische Armee unterdrückte diese Aufstände. The most famous is the Sheikh Said Rebellion. The Turkish army suppressed these uprisings. Le plus célèbre d'entre eux est la rébellion de Sheikh Said. L'armée turque a réprimé ces soulèvements. 1980'lerde bazı Kürtler bağımsız olmak için harekete geçtiler. وفي الثمانينيات، اتخذ بعض الأكراد إجراءات من أجل الاستقلال. In den 1980er Jahren ergriffen einige Kurden Maßnahmen, um unabhängig zu werden. In the 1980s, some Kurds took action to become independent. Dans les années 1980, certains Kurdes se sont mobilisés en faveur de l'indépendance. В 1980-х годах некоторые курды предприняли действия, чтобы стать независимыми. Terör eylemleri gerçekleştirdiler. Suriye, Amerika PKK'ya yardım etti. ارتكبوا أعمالا إرهابية. سوريا وأمريكا ساعدتا حزب العمال الكردستاني. Sie verübten Terrorakte. Syrien, Amerika half der PKK. They carried out terrorist acts. Syria, America helped the PKK. Ils ont commis des actes terroristes. En Syrie, l'Amérique a aidé le PKK. Они совершали террористические акты. Сирия, Америка помогала РПК. 1990'larda Kürtler siyasi partiler kurdular. Milliyetçi Kürtler milletvekili oldular. وفي التسعينيات، شكل الأكراد أحزابًا سياسية. وأصبح الأكراد القوميون أعضاء في البرلمان. In den 1990er Jahren gründeten die Kurden politische Parteien. Nationalistische Kurden wurden Abgeordnete. In the 1990s, Kurds formed political parties. Nationalist Kurds became deputies. Dans les années 1990, les Kurdes ont créé des partis politiques. Des Kurdes nationalistes sont devenus députés. В 1990-х годах курды создали политические партии. Курды-националисты стали членами парламента. 2000'lerden sonra Avrupa Birliğinin baskısıyla Türkiye'de Kürtçe televizyona izin verildi. وبعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سُمح للتلفزيون الكردي بالتواجد في تركيا تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي. Nach der Ausgabe 2000 der Türkei mit der Europäischen Union, hat es Kurdisch-Spricht Fernsehen erlaubt. After the 2000 edition of Turkey with the European Union, it has allowed Kurdish-language television. Après les années 2000, la télévision kurde a été autorisée en Turquie sous la pression de l'Union européenne. После 2000-х курдское телевидение было разрешено в Турции под давлением Европейского Союза.

Bugün en büyük Kürt partisi HDP'dir. اليوم أكبر حزب كردي هو حزب الشعوب الديمقراطي. The biggest Kurdish party today is HDP. Halkların Demokratik Partisi: Peoples' Democratic Party. Peoples 'Democratic Party: Peoples' Democratic Party. Türklerin çoğu bu partinin kapatılmasını istiyor. Türkler bu partiyi terörist olarak görüyorlar. ويريد معظم الأتراك إغلاق هذا الحزب. ويعتبر الأتراك هذا الحزب إرهابيا. Die meisten Türken wollen, dass diese Party geschlossen wird. Türken betrachten diese Partei als Terroristen. Most of the Turks want this party to be closed down. The Turks see this party as a terrorist. La plupart des Turcs veulent que ce parti soit fermé. Les Turcs considèrent ce parti comme terroriste. Большинство турков хотят, чтобы эта партия была закрыта. Турки считают эту партию террористической. HDP'li birçok belediye başkanı teröre destek oldukları gerekçesiyle görevden alındılar. وتم فصل العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي على أساس أنهم يدعمون الإرهاب. Viele HDP-Bürgermeister wurden aus Gründen der Unterstützung des Terrorismus entlassen. Many HDP mayors were dismissed for supporting terrorism. De nombreux maires du HDP ont été démis de leurs fonctions pour soutien au terrorisme. Многие мэры ДПН были уволены на том основании, что они поддерживали терроризм. Onların yerine valiler (governors) geçti. تم استبدالهم بالحكام. Sie wurden durch Gouverneure ersetzt. Their place was governors. Их заменили губернаторы. Türk siyasetinde en tehlikeli kelime ‘Kürdistan'dır. أخطر كلمة في السياسة التركية هي "كردستان". Das gefährlichste Wort in der türkischen Politik ist "Kurdistan". The most dangerous word in Turkish politics is 'Kurdistan'. Самое опасное слово в турецкой политике — «Курдистан». Bu kelimeyi kullanmak yasak gibidir. Milliyetçi Türkler bu kelimeden nefret ederler. يكاد يكون ممنوعا استخدام هذه الكلمة. القوميون الأتراك يكرهون هذه الكلمة. Es ist fast verboten, dieses Wort zu benutzen. Nationalistische Türken hassen dieses Wort. It is forbidden to use this word. Nationalist Turks hate this word. Употреблять это слово почти запрещено. Турки-националисты ненавидят это слово. Aslında Kürdistan, Irak'ta ve İran'da resmi bir bölgenin ismidir. وفي الحقيقة كردستان هو اسم منطقة رسمية في العراق وإيران. Kurdistan ist der Name einer offiziellen Region im Irak und im Iran. In fact, Kurdistan is the name of an official region in Iraq and Iran. На самом деле Курдистан — это официальное название региона в Ираке и Иране. Ama Türkler bunu da kabul etmiyorlar. Yani, Irak'taki Kürdistan'dan da bahsetmek tehlikeli لكن الأتراك لا يقبلون ذلك أيضاً. لذا فإن الحديث عن كردستان في العراق أمر خطير. Aber auch das akzeptieren die Türken nicht. Ich meine, es ist gefährlich, im Irak über Kurdistan zu sprechen. But the Turks do not accept this. In other words, it is dangerous to talk about Kurdistan in Iraq. Mais les Turcs ne l'acceptent pas non plus. Il est donc également dangereux de parler du Kurdistan en Irak. Но турки и этого не приемлют. Я имею в виду, опасно говорить о Курдистане и в Ираке. Oraya Kuzey Irak derler. يسمونه شمال العراق. Sie nennen es Nordirak. They call it Northern Iraq. Они называют это Северным Ираком. Türklerin en çok nefret ettikleri kişi Abdullah Öcalan'dır. أكثر شخص يكرهه الأتراك هو عبد الله أوجلان. Die Person, die die Türken am meisten hassen, ist Abdullah Öcalan. The person that the Turks hate the most is Abdullah Öcalan. La personne que les Turcs détestent le plus est Abdullah Öcalan. Больше всего турки ненавидят Абдуллу Оджалана. Onun lakabı (lakap: nick name) ‘Apo'dur. Veya ona ‘bebek katili' derler. (baby killer) Ona küfrederler. لقبه هو "آبو". أو يسمونه "قاتل الأطفال". (قاتل الطفل) يلعنونه. Sein Spitzname (Spitzname: Spitzname) ist 'Apo'. Oder sie nennen es "Babymörder". (Babymörder) Sie schwören auf ihn. His nickname (nickname) is 'Apo'. Or they call him the baby killer. (baby killer) They cursed at him. Son surnom (surnom : surnom) est "Apo". Ou ils l'appellent "baby killer" (tueur de bébés). Ils jurent après lui. Его прозвище (прозвище: прозвище) - «Апо». Или они называют его «детским убийцей». (детский убийца) Они проклинают его.

Türkiye'deki bazı Kürtler eskiden otonomi istiyorlardı. وكان بعض الأكراد في تركيا يريدون الحكم الذاتي. Einige Kurden in der Türkei wollten früher Autonomie. they used some of the Kurds in Turkey want autonomy. Certains Kurdes de Turquie souhaitaient obtenir l'autonomie. Artık bunu istemiyorlar. Bazı Kürtler bağımsız bir devlete sahip olmak istiyorlar. إنهم لا يريدون هذا بعد الآن. ويريد بعض الأكراد أن تكون لهم دولة مستقلة. Das wollen sie nicht mehr. Einige Kurden wollen einen unabhängigen Staat haben. They don't want that anymore. Some Kurds want to have an independent state. Ils n'en veulent plus. Certains Kurdes veulent un État indépendant. Они больше не хотят этого. Некоторые курды хотят иметь независимое государство. Eğer HDP'ye üye olursan insanların çoğu seni Türkiye'de terörist olarak görür. إذا أصبحت عضوًا في حزب الشعوب الديمقراطي، فسينظر إليك معظم الناس على أنك إرهابي في تركيا. Wenn die meisten Leute zu hdp'y abonniert er sieht dich als Terrorist in der Türkei. If most people are subscribed to hdp'y he sees you as a terrorist in Turkey. Si vous devenez membre du HDP, la plupart des gens en Turquie vous considéreront comme un terroriste. Если вы станете членом ДПН, большинство людей в Турции увидят в вас террориста. İlginçtir ki, eğer bir Kürt, Türkiye'yi sevdiğini söylerse ve Kürtçe konuşmazsa bir sorun olmaz. ومن المثير للاهتمام أنه إذا قال كردي إنه يحب تركيا ولا يتحدث اللغة الكردية، فلن تكون هناك مشكلة. Interessanterweise ist es in Ordnung, wenn ein Kurde sagt, dass er die Türkei liebt und kein Kurdisch spricht. Interestingly, if a Kurd, said that if a problem does not love Turkey and the Kurdish language. Il est intéressant de noter que si un Kurde dit qu'il aime la Turquie et ne parle pas kurde, il n'y a pas de problème. Интересно, что если курд говорит, что любит Турцию и не говорит по-курдски, это нормально. Bazı dindar Kürtler Kürt olduklarını inkar ediyorlar. Biz Türküz diyorlar. وينفي بعض الأكراد المتدينين أنهم أكراد. يقولون نحن أتراك. Einige religiöse Kurden bestreiten, dass sie Kurden sind. Sie sagen, wir sind Türken. Some religious Kurds deny that they are Kurdish. They say we are Turkish. Certains Kurdes religieux nient être des Kurdes. Ils disent que nous sommes des Turcs. Некоторые религиозные курды отрицают, что они курды. Они говорят, что мы турки. Yani Türkler, Kürtlüğünü inkar eden Kürtleri severler. وبعبارة أخرى، فإن الأتراك يحبون الأكراد الذين ينكرون كونهم كرديين. So lieben Türken Kurden, die ihre Kurdizität leugnen. In other words, Turks love Kurds who deny their Kurdishness. En d'autres termes, les Turcs aiment les Kurdes qui nient leur appartenance à la communauté kurde. Другими словами, турки любят курдов, которые отрицают свою курдскую принадлежность. Ama Kürtçe konuşurlarsa onlardan nefret ederler. لكن إذا تحدثوا باللغة الكردية فإنهم يكرهونهم. Aber wenn sie Kurdisch sprechen, hassen sie sie. But if they speak Kurdish, they hate them. Но если они говорят по-курдски, они их ненавидят. Üzgünüm ki Türk-Kürt çatışması her geçen gün kötüye gidecek. يؤسفني أن الصراع التركي الكردي سوف يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. Es tut mir leid, dass sich der türkisch-kurdische Konflikt von Tag zu Tag verschlimmern wird. I'm sorry that the Turkish-Kurdish conflict will get worse every day. Malheureusement, le conflit turco-kurde va s'aggraver de jour en jour. Мне жаль, что турецко-курдский конфликт будет обостряться день ото дня. Türkler çok milliyetçiler. Kürtler de milliyetçi olmaya başladılar. Son yıllarda bu daha fazla arttı. الأتراك قوميون للغاية. كما بدأ الأكراد في التحول إلى قوميين. وقد زاد هذا أكثر في السنوات الأخيرة. Türken sind sehr nationalistisch. Kurden begannen auch, Nationalisten zu werden. In den letzten Jahren hat dies noch mehr zugenommen. Turks are very nationalists. The Kurds became nationalists. In recent years this has increased more. Les Turcs sont très nationalistes. Les Kurdes ont également commencé à devenir nationalistes. Cette tendance s'est accentuée au cours des dernières années. Турки очень националистичны. Курды также начали становиться националистами. В последние годы этот показатель увеличился еще больше.