×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 9Y: Helligdager, høytider og ferier

9Y: Helligdager, høytider og ferier

Helligdager kalles ofte «røde dager» fordi de er røde på kalenderen. På disse dagene har de fleste fri fra jobb og skole, og butikker og offentlige kontorer er stengt. Høytider er årlige festdager. Mange av de vanligste høytidene i Norge er kristne høytider, men mange har også en historie som går enda lenger tilbake i tid enn kristendommen.

Alle arbeidstakere i Norge har krav på minst fire uker og én dag ferie, altså fri fra jobben med lønn, hvert år, men mange nordmenn har spesielle tariffavtaler som gir mer ferie. Minst tre uker av ferien skal tas i perioden 1. juni – 30. september. Sommerferien i norsk skole varer fra cirka 20. juni til cirka 20. august. Barn som går i barnehage, må ha minst tre uker ferie om sommeren. Fellesferien er tre uker, ofte i slutten av juli, da nesten alle i en bransje (særlig i byggebransjen) tar ferie samtidig.

Høstferien varer mellom to og fem arbeidsdager og gir fri fra skolen i inntil ei uke i september eller oktober. Den kommer ikke samtidig i hele landet. Høstferien ble tidligere kalt «potetferie», og tanken var at barna skulle hjelpe til med innhøstingen av poteter. Nå for tida brukes høstferien mest til hytteturer og andre opplevelser med familien.

Den andre helga i november er det ganske vanlig å feire farsdag på søndag. Barna lager kanskje et kort til faren sin, og i mange familier er det vanlig å spise kake denne dagen. Morsdag er den andre helga i februar og feires på samme måte.

Den største høytida i Norge er jula. Juleforberedelsene starter med adventstida, som starter fire søndager før jul. Vanligvis arrangeres det julegrantenninger i byer og ved skoler 1. søndag i advent. Da synger folk julesanger og ser på at lysene på juletreet tennes. I løpet av adventstida er det vanlig at nordmenn koser seg med god mat, drikker julegløgg og tenner mange stearinlys. Mange arbeidsplasser arrangerer julebord. De fleste norske barn får en adventskalender enten med små gaver, godterier eller noe annet fint hver dag fra 1. til 24. desember. Den 23. desember er det lille julaften. Den dagen spiser mange familier julegrøt. Den viktigste dagen i jula er julaften, 24. desember. Likevel er det ikke en helligdag, så mange må jobbe om formiddagen denne dagen. Hjemme ser man på tv, spiser julekaker og er sammen med familien. Det er også ganske populært å gå i kirka når jula ringes inn klokka 17 denne dagen, også for folk som ikke besøker kirka gjennom resten av året. Cirka 50 - 60 % av den norske befolkningen spiser svineribbe til julemiddag. Andre populære retter er pinnekjøtt (en rett av salt fårekjøtt som er vanligst på Vestlandet), lutefisk og juletorsk. 1. og 2. juledag (25. og 26. desember) er helligdager. De fleste bruker disse dagene til å være sammen med den nærmeste familien. Uka fra jul til nyttår kalles romjula. I disse dagene arrangeres det gjerne juletrefester, som er fester for barn med julenisse, gang rundt juletreet, sang og leker.

Nyttårsaften, 31. desember, er det vanlig å feire med en god middag (ofte kalkun eller koldtbord). Høydepunktet denne kvelden er fyrverkeri ved midnatt. I store byer er det gjerne kommunen som står for fyrverkeriet, og det er forbudt for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri. Folk på små steder må ordne fyrverkeri selv.

6. februar er samenes nasjonaldag, samefolkets dag eller samisk folkedag. Den markeres for å anerkjenne samenes status som urbefolkning i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen feires til minne om det første samiske landsmøtet, som var i Trondheim i 1917, men den ble nasjonaldag først i 1992. Det er ikke en helligdag.

Skolene har vinterferie cirka ei uke i februar eller mars. Denne ferien brukes ofte til skiturer.

Selv om påske er en kristen høytid, bruker de fleste nordmenn påska til å gå på ski. Hvis været er fint, med snø og vakker vårsol, vil mange nordmenn helst reise på hytta på fjellet for å gå på ski og være ute i naturen.

Skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2.påskedag (mandag) er helligdager, men skolene tar ferie over ei uke. Dermed er det mange som bruker feriedager i påska. Uka før skjærtorsdag kalles for «den stille uke». Mange nordmenn forbinder også påske med krim, både krimserier på tv og krimbøker.

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og derfor er det en rød dag på kalenderen.

En torsdag, ofte i mai, er det også Kristi Himmelfartsdag. Denne dagen er også en helligdag, men den feires vanligvis ikke på noen spesiell måte.

17.mai er Norges nasjonaldag, grunnlovsdagen.

I forbindelse med den kristne høytida pinse, som kommer ti dager etter Kristi himmelfartsdag, er det helligdag andre pinsedag, en mandag i mai eller juni.

24. juni er det Sankthans. Dagen feires kvelden før, 23. juni, vanligvis med en ikke-religiøs midtsommerfest. Det er ikke en helligdag.


9Y: Helligdager, høytider og ferier 9Y: Public holidays, holidays and vacations https://www.ntnu.edu/now2/9/yc

**Helligdager** kalles ofte «**røde dager**» fordi de er røde på kalenderen. På disse dagene har de fleste fri fra jobb og skole, og butikker og offentlige kontorer er stengt. 这些天,大多数人都放假去上班和上学,商店和公共办公室都关门。 **Høytider** er årlige festdager. Mange av de vanligste høytidene i Norge er kristne høytider, men mange har også en historie som går enda lenger tilbake i tid enn kristendommen. Many of the most common holidays in Norway are Christian holidays, but many also have a history that goes back even further in time than Christianity. 挪威许多最常见的节日都是基督教节日,但许多节日的历史甚至可以追溯到比基督教更久远的历史。

Alle arbeidstakere i Norge har krav på minst fire uker og én dag **ferie,** altså fri fra jobben med lønn, hvert år, men mange nordmenn har spesielle tariffavtaler som gir mer ferie. All employees in Norway are entitled to at least four weeks and one day of holiday, i.e. time off from work with pay, every year, but many Norwegians have special collective agreements that give more holiday. 挪威的所有员工每年都有权享受至少四个星期零一天的假期,即带薪休假,但许多挪威人签订了特殊的集体协议,给予更多假期。 Minst tre uker av ferien skal tas i perioden 1. juni – 30. september. At least three weeks of the holiday must be taken in the period 1 June - 30 September. **Sommerferien** i norsk skole varer fra cirka 20. juni til cirka 20. august. 挪威学校的暑假从6月20日左右持续到8月20日左右。 Barn som går i barnehage, må ha minst tre uker ferie om sommeren. **Fellesferien** er tre uker, ofte i slutten av juli, da nesten alle i en bransje (særlig i byggebransjen) tar ferie samtidig. The collective holiday is three weeks, often at the end of July, when almost everyone in an industry (especially in the construction industry) takes a holiday at the same time. 集体假期为期三周,通常在七月底,几乎一个行业(尤其是建筑行业)的每个人都在同一时间放假。

**Høstferien** varer mellom to og fem arbeidsdager og gir fri fra skolen i inntil ei uke i september eller oktober. 秋季假期持续两到五个工作日,九月或十月可以休学一周。 Den kommer ikke samtidig i hele landet. 它不会同时出现在全国各地。 Høstferien ble tidligere kalt «**potetferie**», og tanken var at barna skulle hjelpe til med innhøstingen av poteter. The autumn holiday was previously called "potato holiday", and the idea was that the children should help with the harvesting of potatoes. Nå for tida brukes høstferien mest til hytteturer og andre opplevelser med familien. Nowadays, the autumn holidays are mostly used for cabin trips and other experiences with the family. 如今,秋季假期主要用于与家人一起进行小屋旅行和其他体验。

Den andre helga i november er det ganske vanlig å feire **farsdag** på søndag. 十一月的第二个周末,周日庆祝父亲节是很常见的。 Barna lager kanskje et kort til faren sin, og i mange familier er det vanlig å spise kake denne dagen. The children may make a card for their father, and in many families it is customary to eat cake on this day. 孩子们可能会为父亲制作一张卡片,许多家庭都有在这一天吃蛋糕的习惯。 **Morsdag** er den andre helga i februar og feires på samme måte. Mother's Day is the second weekend in February and is celebrated in the same way.

Den største **høytida** i Norge er **jula**. Juleforberedelsene starter med **adventstida**, som starter fire søndager før jul. Vanligvis arrangeres det **julegrantenninger** i byer og ved skoler **1. søndag i advent**. Christmas tree lightings are usually organized in towns and at schools on the first Sunday of Advent. 圣诞树照明通常在降临节的第一个星期天在城镇和学校组织。 Da synger folk julesanger og ser på at lysene på juletreet tennes. Then people sing carols and watch the lights on the Christmas tree light up. 然后人们唱颂歌并观看圣诞树上的灯光亮起。 I løpet av adventstida er det vanlig at nordmenn koser seg med god mat, drikker julegløgg og tenner mange stearinlys. Mange arbeidsplasser arrangerer **julebord**. 许多工作场所都会举办圣诞派对。 De fleste norske barn får en **adventskalender** enten med små gaver, godterier eller noe annet fint hver dag fra 1. til 24. desember. Most Norwegian children receive an Advent calendar either with small gifts, candies or something else nice every day from 1 to 24 December. 12 月 1 日至 24 日期间,大多数挪威儿童每天都会收到一份降临节日历,里面有小礼物、糖果或其他好东西。 Den 23. desember er det **lille julaften**. 12月23日是平安夜。 Den dagen spiser mange familier **julegrøt**. Den viktigste dagen i jula er **julaften**, 24. desember. Likevel er det ikke en helligdag, så mange må jobbe om formiddagen denne dagen. Nevertheless, it is not a public holiday, so many people have to work in the morning on this day. 不过,这不是公共假期,所以很多人在这一天早上都要上班。 Hjemme ser man på tv, spiser julekaker og er sammen med familien. 在家里,您看电视、吃圣诞饼干并与家人共度时光。 Det er også ganske populært å gå i kirka når jula ringes inn klokka 17 denne dagen, også for folk som ikke besøker kirka gjennom resten av året. It is also quite popular to go to church when Christmas is called at 5pm on this day, also for people who do not visit church throughout the rest of the year. 圣诞节这一天下午 5 点去教堂也很受欢迎,对于那些在一年中其余时间不去教堂的人来说也是如此。 Cirka 50 - 60 % av den norske befolkningen spiser svineribbe til julemiddag. Andre populære retter er pinnekjøtt (en rett av salt fårekjøtt som er vanligst på Vestlandet), lutefisk og juletorsk. **1.** og **2. juledag** (25. og 26. desember) er helligdager. 节礼日(12 月 25 日至 26 日)为公共假期。 De fleste bruker disse dagene til å være sammen med den nærmeste familien. Uka fra jul til nyttår kalles **romjula**. 从圣诞节到新年的一周称为 Romjula。 I disse dagene arrangeres det gjerne **juletrefester**, som er fester for barn med julenisse, gang rundt juletreet, sang og leker. During these days, Christmas tree parties are often arranged, which are parties for children with Santa Claus, walking around the Christmas tree, singing and games. 在这些日子里,经常会安排圣诞树派对,这是孩子们和圣诞老人一起举办的派对,绕着圣诞树散步、唱歌和游戏。

**Nyttårsaften**, 31. desember, er det vanlig å feire med en god middag (ofte kalkun eller koldtbord). 12 月 31 日除夕夜通常会以丰盛的晚餐(通常是火鸡或冷自助餐)来庆祝。 Høydepunktet denne kvelden er fyrverkeri ved midnatt. I store byer er det gjerne kommunen som står for fyrverkeriet, og det er forbudt for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri. In large cities, the municipality is usually responsible for the fireworks, and it is forbidden for private individuals to set off fireworks. 在大城市,烟花爆竹通常由市政府负责,禁止私人燃放烟花爆竹。 Folk på små steder må ordne fyrverkeri selv. 小地方的人要自己放烟花。

**6. februar** er **samenes** **nasjonaldag**, **samefolkets dag** eller **samisk folkedag**. Den markeres for å anerkjenne samenes status som urbefolkning i Norge, Sverige, Finland og Russland. 它标志着承认萨米人作为挪威、瑞典、芬兰和俄罗斯土著人民的地位。 Dagen feires til minne om det første samiske landsmøtet, som var i Trondheim i 1917, men den ble nasjonaldag først i 1992. 庆祝这一天是为了纪念 1917 年在特隆赫姆举行的第一次萨米人全国会议,但直到 1992 年才成为全国日。 Det er ikke en helligdag. 这不是公共假期。

Skolene har **vinterferie** cirka ei uke i februar eller mars. Denne ferien brukes ofte til skiturer.

Selv om **påske** er en kristen høytid, bruker de fleste nordmenn påska til å gå på ski. Although Easter is a Christian holiday, most Norwegians use Easter to go skiing. Hvis været er fint, med snø og vakker vårsol, vil mange nordmenn helst reise på hytta på fjellet for å gå på ski og være ute i naturen. If the weather is nice, with snow and beautiful spring sun, many Norwegians would rather go to the cabin in the mountains to go skiing and be out in nature.

**Skjærtorsdag**, **langfredag**, **1. påskedag** og **2.påskedag** (mandag) er helligdager, men skolene tar ferie over ei uke. 濯足节、耶稣受难日、复活节周日和复活节周日(周一)为公共假期,但学校放假一周。 Dermed er det mange som bruker feriedager i påska. 因此,许多人在复活节放假。 Uka før skjærtorsdag kalles for «**den stille uke**». The week before Maundy Thursday is called "the silent week". 濯足节之前的一周被称为“沉默周”。 Mange nordmenn forbinder også påske med krim, både krimserier på tv og krimbøker. Many Norwegians also associate Easter with crime, both crime series on TV and crime books. 许多挪威人还将复活节与犯罪联系在一起,包括电视犯罪系列剧和犯罪书籍。

**1. mai** er arbeidernes internasjonale kampdag, og derfor er det en rød dag på kalenderen. 1 May is the International Workers' Day of Struggle, and therefore it is a red day on the calendar. 5月1日是国际劳动斗争日,因此它在日历上是一个红色的日子。

En torsdag, ofte i mai, er det også **Kristi Himmelfartsdag**. 通常在五月的星期四也是耶稣升天日。 Denne dagen er også en helligdag, men den feires vanligvis ikke på noen spesiell måte. This day is also a public holiday, but it is not usually celebrated in any special way. 这一天也是公共假期,但通常不会以任何特殊方式庆祝。

**17.mai** er Norges nasjonaldag, grunnlovsdagen.

I forbindelse med den kristne høytida **pinse,** som kommer ti dager etter Kristi himmelfartsdag, er det helligdag **andre pinsedag**, en mandag i mai eller juni. In connection with the Christian holiday of Pentecost, which comes ten days after Ascension Day, the second day of Pentecost is a public holiday, a Monday in May or June. 与基督教节日五旬节(升天日十天后)相关,五旬节的第二天是公共假期,即五月或六月的星期一。

24. juni er det **Sankthans**. Dagen feires kvelden før, 23. juni, vanligvis med en ikke-religiøs **midtsommerfest**. The day is celebrated the night before, June 23, usually with a non-religious midsummer festival. 这一天是在 6 月 23 日的前一天晚上庆祝的,通常是非宗教的仲夏节。 Det er ikke en helligdag.