×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 9B: 17. mai i Trondheim

9B: 17. mai i Trondheim

17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires til minne om 17. mai 1814 da Norge fikk sin grunnlov. Dagen har lange tradisjoner, og den har blitt feiret siden 1815.

Om morgenen legges det ned kranser ved monumenter over kjente personer som politikere, frihetskjempere og falne under andre verdenskrig. Dagens høydepunkt for de fleste er 17. mai-togene. Et 17. mai-tog er en parade der folk marsjerer gjennom gatene for å feire landet. Det er både barnetog og folketog i Trondheim.

Det er vanlig å pynte seg på nasjonaldagen. Mange bruker bunad eller samisk folkedrakt, kofte (gákti på samisk), og i toget kan man se folkedrakter fra hele landet. I de siste årene har det også kommet til nasjonaldrakter fra andre land.

Klokka 10 samles barna ved Nidarosdomen for å gå i barnetoget. Elevene fra hver skole marsjerer sammen, vifter med flagg og roper __Hurra! Hurra! Hurra!__ I toget er det også musikkorps som spiller. Senere på dagen er det folketog og russetog. Samtidig som folketoget starter klokka 13, skytes det salutt fra Kristiansten festning. I folketoget deltar ulike organisasjoner. Folketoget avsluttes på torget hvor alle synger nasjonalsangen, «Ja, vi elsker», før ordføreren holder tale for dagen. I russetoget klokka 16 marsjerer russen og gjør ablegøyer og viser morsomme plakater. Mange russ har vært på fest i flere dager og er ganske slitne, mens andre har tatt det med ro og er i god form. Dette er slutten av russefeiringen, og nå venter eksamen og siste innspurt på skolen.

Om ettermiddagen er det ofte lokale arrangementer. Der arrangeres det leker og konkurranser for barna. Den 17. mai kan man spise så mye is man vil! På TV vises 17. mai-feiringen i resten av landet og verden. I Oslo passerer hundrevis av skoleklasser slottet der kongefamilien står og vinker. I små bygder er det kanskje bare noen titalls barn i toget.

Mange utlendinger blir overrasket og begeistret når de opplever 17. mai med glade barnetog, men noen utenlandske kommentatorer har reagert på at det er så mange flagg å se i togene. De tolker dette som et uttrykk for nasjonalisme. De fleste nordmenn ser det ikke slik. De er glade for å bo i et land der man kan gjennomføre en fredelig feiring.


9B: 17. mai i Trondheim 9B: 17 May in Trondheim 9B : 17 mai à Trondheim https://www.ntnu.edu/now2/9/9b

17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires til minne om 17. mai 1814 da Norge fikk sin grunnlov. The day is celebrated in memory of 17 May 1814 when Norway got its constitution. 庆祝这一天是为了纪念 1814 年 5 月 17 日挪威制定宪法。 Dagen har lange tradisjoner, og den har blitt feiret siden 1815. 这一天有着悠久的传统,自 1815 年以来一直在庆祝。

Om morgenen legges det ned kranser ved monumenter over kjente personer som politikere, frihetskjempere og falne under andre verdenskrig. 早上,人们会向政治家、自由战士和第二次世界大战期间阵亡者等名人的纪念碑敬献花圈。 Dagens høydepunkt for de fleste er 17. mai-togene. The highlight of the day for most people is the 17 May trains. 对于大多数人来说,这一天的亮点是 5 月 17 日的火车。 Et 17. mai-tog er en parade der folk marsjerer gjennom gatene for å feire landet. 5 月 17 日的火车游行是人们走上街头庆祝国家的游行。 Det er både barnetog og folketog i Trondheim. There is both a children's train and a folk train in Trondheim. 特隆赫姆既有儿童火车,也有民间火车。

Det er vanlig å pynte seg på nasjonaldagen. 国庆节盛装打扮是很常见的。 Mange bruker bunad eller samisk folkedrakt, __kofte__ (__gákti__ på samisk), og i toget kan man se folkedrakter fra hele landet. Many wear a bunad or Sami folk costume, a cardigan (gákti in Sami), and on the train you can see folk costumes from all over the country. I de siste årene har det også kommet til nasjonaldrakter fra andre land. In recent years, there have also been national kits from other countries. 近年来,也出现了来自其他国家的国家队球衣。

Klokka 10 samles barna ved Nidarosdomen for å gå i barnetoget. 十点钟,孩子们聚集在尼达罗斯大教堂,准备乘坐儿童火车。 Elevene fra hver skole marsjerer sammen, vifter med flagg og roper \_\_Hurra! Hurra! Hurra!\_\_ 各学校的学生一起游行,挥舞着旗帜,高呼\_\_万岁!欢呼!欢呼!\_\_ I toget er det også musikkorps som spiller. 火车上还有乐队演奏。 Senere på dagen er det folketog og russetog. 当天晚些时候有民间火车和俄罗斯火车。 Samtidig som folketoget starter klokka 13, skytes det salutt fra Kristiansten festning. At the same time as the public procession starts at 1 p.m., a salute is fired from Kristiansten fortress. 下午 1 点公众游行开始的同时,克里斯蒂安斯滕堡垒鸣放礼炮。 I folketoget deltar ulike organisasjoner. Various organizations take part in the folk procession. 各种组织参加民间游行。 Folketoget avsluttes på torget hvor alle synger nasjonalsangen, «Ja, vi elsker», før ordføreren holder tale for dagen. The rally ends in the square where everyone sings the national anthem, "Ja, vi elsker", before the mayor gives his speech for the day. 集会在广场结束,在市长发表当天的讲话之前,每个人都唱国歌“Ja,vi elsker”。 I russetoget klokka 16 marsjerer russen og gjør ablegøyer og viser morsomme plakater. In the senior student's parade at 4 pm, the senior students march and show amusements (make pranks) and show funny posters. 下午 4 点的俄罗斯火车上,俄罗斯人游行、搞恶作剧、展示搞笑海报。 Mange russ har vært på fest i flere dager og er ganske slitne, mens andre har tatt det med ro og er i god form. Many Russians have been partying for several days and are quite tired, while others have taken it easy and are in good shape. 许多俄罗斯人连续几天狂欢,已经相当疲惫,而另一些人却很轻松,状态良好。 Dette er slutten av russefeiringen, og nå venter eksamen og siste innspurt på skolen. This is the end of the Russe celebration, and now the exam and the last rush to school await. 俄罗斯庆祝活动结束了,现在等待着考试和最后一次上学。

Om ettermiddagen er det ofte lokale arrangementer. 下午经常有当地活动。 Der arrangeres det leker og konkurranser for barna. 那里为孩子们组织游戏和比赛。 __Den 17. mai kan man spise så mye is man vil!__ 5月17日你可以尽情吃冰淇淋! På TV vises 17. mai-feiringen i resten av landet og verden. The May 17 celebration is shown on TV in the rest of the country and the world. 5 月 17 日的庆祝活动在全国其他地区和世界各地的电视上播出。 I Oslo passerer hundrevis av skoleklasser slottet der kongefamilien står og vinker. In Oslo, hundreds of school classes pass the castle where the royal family stands and waves. 在奥斯陆,数百个学校班级经过王室站立挥手的城堡。 I små bygder er det kanskje bare noen titalls barn i toget. In small villages, there may only be a few dozen children on the train. 在小村庄里,火车上可能只有几十个孩子。

Mange utlendinger blir overrasket og begeistret når de opplever 17. mai med glade barnetog, men noen utenlandske kommentatorer har reagert på at det er så mange flagg å se i togene. Many foreigners are surprised and excited when they experience May 17 with happy children's trains, but some foreign commentators have reacted to the fact that there are so many flags to be seen on the trains. 许多外国人在体验5月17日的快乐儿童火车时感到惊讶和兴奋,但一些外国评论员对火车上看到如此多的旗帜做出了反应。 De tolker dette som et uttrykk for nasjonalisme. They interpret this as an expression of nationalism. 他们将此解读为民族主义的表现。 De fleste nordmenn ser det ikke slik. 大多数挪威人并不这么看。 De er glade for å bo i et land der man kan gjennomføre en fredelig feiring. 他们很高兴生活在一个可以和平庆祝的国家。