×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 6A: Ling søker på jobb

6A: Ling søker på jobb

Ling ønsker en jobb innen økonomi og administrasjon og finner denne annonsen på finn.no:

Regnskapsmedarbeider

Trøndersk rør og vann

Ladeveien 1

7000 Trondheim

Tlf. 73 27 17 93

Kontaktperson:

Daglig leder Per Nordmann tlf. 74 58 24 17

Vi søker etter regnskapsmedarbeider til 1 års vikariat i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

- Avregning av oppgjør

- Kontere inngående fakturaer og klargjøre disse

- Føring av regnskap

- Føre innbetalinger

- Purring, inkasso og renteberegning

- Forefallende regnskaps- og kontorarbeid

Ønskede faglige kvalifikasjoner:

- 3-årig videregående skole

- Relevant utdannelse og/eller praksis fra lignende arbeid

- Kjennskap til Bisma Business

- Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

- Gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig

- Systematisk og ryddig

- Serviceinnstilt

- Initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

- Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver

- Godt arbeidsmiljø

Her er Lings søknad:

Ling Chen

Tyholtveien 109

7000 Trondheim

Mobil: 427 79 875

E-post: lingchen@mail.no

Trondheim 16.06.16

Søknad på stilling som regnskapsmedarbeider

Jeg viser til annonse på finn.no 09.06.16 samt hyggelig og informativ samtale med Per Nordmann 13.06.16, og søker med dette på stillingen som regnskapsmedarbeider.

Jeg er ei kinesisk dame på 28 år som bor i Trondheim og som ønsker å jobbe med økonomi og regnskap. Jeg har en treårig økonomisk utdannelse fra LSE (London School of Economics) og går for tiden på norskkurs på NTNU (ved NTNU).

I min forrige jobb arbeidet jeg med regnskap i en internasjonal bedrift i London, og jeg har erfaring med og kjennskap til både Bisma Business og andre regnskapssystemer. I tillegg har jeg gode datakunnskaper og flere sertifikater innen IT-sikkerhet. Dessuten har både føring av regnskap og avregning av oppgjør vært blant mine arbeidsoppgaver, så også her har jeg mye erfaring.

Jeg snakker og skriver både kinesisk, engelsk og norsk, og jeg behersker litt tysk og japansk.

Jeg vil beskrive meg selv som både selvstendig, systematisk og ryddig, og dette er egenskaper som mange har satt stor pris på. Samtidig liker jeg å være blant folk og å hjelpe der jeg kan. Jeg prøver å se utfordringer i stedet for problemer og er ikke redd for å være løsningsorientert.

Jeg ser fram til å høre fra dere.

Referanser gis på forespørsel.

Med vennlig hilsen

Ling Chen


6A: Ling søker på jobb 6A: Ling is applying for a job 6A : Ling postule pour un emploi 6A: Ling solliciteert naar een baan https://www.ntnu.edu/web/now2/6/6a 6A: Ling está se candidatando a um emprego 6A: Ling bir işe başvuruyor 6A:Ling 正在申请工作

Ling ønsker en jobb innen økonomi og administrasjon og finner denne annonsen på finn.no:

**Regnskapsmedarbeider**

__Trøndersk rør og vann Trønder pipe and water Trønder 管道和水

Ladeveien 1 拉德维恩 1

7000 Trondheim

Tlf. 73 27 17 93__

__Kontaktperson:

Daglig leder Per Nordmann tlf. 74 58 24 17__ General manager Per Nordmann tel. 74 58 24 17 董事总经理佩尔·诺德曼电话。 74 58 24 17

__Vi søker etter regnskapsmedarbeider til 1 års vikariat i 100% stilling.__ We are looking for an accounting employee for a 1-year temporary position in a 100% position. 我们正在寻找一名会计员工,为期 1 年,临时职位 100%。

**Arbeidsoppgaver:**

- Avregning av oppgjør - Settlement of settlements - 定居点的安置

- Kontere inngående fakturaer og klargjøre disse - Book incoming invoices and prepare them - 预订传入发票并准备它们

- Føring av regnskap - 记账

- Føre innbetalinger - 付款

- Purring, inkasso og renteberegning - 提醒、追债和利息计算

- Forefallende regnskaps- og kontorarbeid - 附带会计和办公室工作

**Ønskede faglige kvalifikasjoner:** 所需的专业资格:

- 3-årig videregående skole

- Relevant utdannelse og/eller praksis fra lignende arbeid

- Kjennskap til Bisma Business - Bisma业务知识

- Gode datakunnskaper - 良好的计算机技能

**Personlige egenskaper:** Personal characteristics: 人物的特征:

- Gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig

- Systematisk og ryddig - 系统有序

- Serviceinnstilt

- Initiativrik og løsningsorientert - 主动性和解决方案导向

**Vi tilbyr:**

- Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver - 独立且具有挑战性的任务

- Godt arbeidsmiljø

**Her er Lings søknad:** Here is Ling's application:

Ling Chen

Tyholtveien 109

7000 Trondheim

Mobil: 427 79 875

E-post: lingchen@mail.no

Trondheim 16.06.16

**Søknad på stilling som regnskapsmedarbeider**

Jeg viser til annonse på finn.no 09.06.16 samt hyggelig og informativ samtale med Per Nordmann 13.06.16, og søker med dette på stillingen som regnskapsmedarbeider. I refer to the advertisement on finn.no 09.06.16 as well as a pleasant and informative conversation with Per Nordmann on 13.06.16, and with this I apply for the position of accounting clerk. 我参考了 finn.no 09.06.16 上的广告以及 2016 年 6 月 13 日与 Per Nordmann 进行的一次愉快而内容丰富的谈话,据此我申请了会计文员的职位。

Jeg er ei kinesisk dame på 28 år som bor i Trondheim og som ønsker å jobbe med økonomi og regnskap. Jeg har en treårig økonomisk utdannelse fra LSE (London School of Economics) og går for tiden på norskkurs på NTNU (ved NTNU). 我拥有 LSE(伦敦经济学院)的三年制经济学学位,目前正在 NTNU(在 NTNU)学习挪威语课程。

I min forrige jobb arbeidet jeg med regnskap i en internasjonal bedrift i London, og jeg har erfaring med og kjennskap til både Bisma Business og andre regnskapssystemer. In my previous job, I worked with accounting in an international company in London, and I have experience with and knowledge of both Bisma Business and other accounting systems. I tillegg har jeg gode datakunnskaper og flere sertifikater innen IT-sikkerhet. Dessuten har både føring av regnskap og avregning av oppgjør vært blant mine arbeidsoppgaver, så også her har jeg mye erfaring. In addition, both keeping accounts and settlement of settlements have been among my work tasks, so here too I have a lot of experience. 另外,记账和结算都一直在我的工作任务之中,所以我在这里也有很多经验。

Jeg snakker og skriver både kinesisk, engelsk og norsk, og jeg behersker litt tysk og japansk. 我会说和写中文、英语和挪威语,并且会一点德语和日语。

Jeg vil beskrive meg selv som både selvstendig, systematisk og ryddig, og dette er egenskaper som mange har satt stor pris på. I would describe myself as both independent, systematic and orderly, and these are qualities that many have greatly appreciated. 我认为自己是独立的、系统的和有序的,这些品质是许多人非常欣赏的。 Samtidig liker jeg å være blant folk og å hjelpe der jeg kan. 同时,我喜欢与人相处并尽我所能提供帮助。 Jeg prøver å se utfordringer i stedet for problemer og er ikke redd for å være løsningsorientert. I try to see challenges instead of problems and am not afraid to be solution-oriented. 我尝试着看到挑战而不是问题,并且不害怕以解决方案为导向。

Jeg ser fram til å høre fra dere. 我期待着您的回音。

Referanser gis på forespørsel. References are provided on request. 可根据要求提供参考资料。

__Med vennlig hilsen__

__Ling Chen__