×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 6.6 Lytteforståelse: Et jobbintervju

6.6 Lytteforståelse: Et jobbintervju

Elin: Hei! Velkommen til Solstad barnehage. Jeg heter Anita Olsen, og jeg er daglig leder her. Du har søkt på den ledige jobben som barnehageassistent, skjønner jeg?

Tore: Ja, det stemmer. Navnet mitt er Tore Ellingsen. Hyggelig å hilse på deg!

Elin: Takk i like måte! Jeg hører på dialekten din at du ikke er fra Trondheim. Er du nordtrønder?

Tore: Ja, jeg er født og oppvokst i ei lita bygd utenfor Namsos. Da jeg var ferdig med ungdomsskolen, flyttet familien min til Trondheim hvor jeg gikk på videregående skole og etter hvert tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Under utdanninga hadde jeg praksis på Byberg barnehage her i Trondheim.

Elin: Ja, jeg ser det. Du har fått en god attest derfra. Hva var grunnen til at du ville bli barne- og ungdomsarbeider?

Tore: Jeg har alltid vært glad i barn. Jeg har tre yngre søsken som jeg passet da de var små. På ungdomsskolen hadde jeg arbeidsuke i en barnehage, og da forsto jeg at barnehageyrket kunne være noe for meg.

Elin: Det høres bra ut! Kan du fortelle litt om arbeidsoppgavene dine i praksistida?

Tore: På Byberg barnehage jobbet jeg med barn i alderen 3-6 år, og jeg deltok i stell og omsorg av barna. Dessuten var det ofte min jobb å planlegge aktiviteter både ute og inne.

Elin: Var det noen av oppgavene du likte bedre enn andre?

Tore: Jeg er glad i å være ute, så jeg likte veldig godt å ta med barna på tur i skog og mark. Vi gikk på tur minst to ganger i uka. For mange barn er det bedre å være ute enn inne – jeg tenker spesielt på de mest aktive barna.

Elin: Hvilke personlige egenskaper beskriver deg best?

Tore: Jeg er kanskje først og fremst tålmodig, men jeg er også effektiv på jobb, og jeg blir sjelden stresset.

Elin: Er det noe du kan bli bedre på?

Tore: Jeg er ikke alltid så kreativ og oppfinnsom, men ofte har barna ideer som jeg blir inspirert av.

Elin: Ok, fint! Jeg har ikke flere spørsmål til deg akkurat nå. Er det noe du vil spørre meg om?

Tore: Nei, jeg tror jeg har fått informasjon om det meste. Jeg håper å høre fra dere!

Elin: Alle som har vært på intervju, blir kontaktet i neste uke. Du hører fra oss da! Takk for nå!

Tore: Takk i like måte!

6.6 Lytteforståelse: Et jobbintervju 6.6 Hörverstehen: Ein Vorstellungsgespräch 6.6 Listening comprehension: A job interview 6.6 Compréhension orale : un entretien d'embauche https://www.ntnu.edu/web/now2/6/lytte 6.6 Понимание на слух: собеседование

**Elin**: Hei! Velkommen til Solstad barnehage. Jeg heter Anita Olsen, og jeg er daglig leder her. Du har søkt på den ledige jobben som barnehageassistent, skjønner jeg? You have applied for the vacant job as a kindergarten assistant, I understand? 你申请了幼儿园助理的空缺职位,我明白吗?

**Tore**: Ja, det stemmer. 托雷:是的,没错。 Navnet mitt er Tore Ellingsen. Hyggelig å hilse på deg! 很高兴见到你!

**Elin**: Takk i like måte! Jeg hører på dialekten din at du ikke er fra Trondheim. 我从你的方言中听出你不是特隆赫姆人。 Er du nordtrønder?

**Tore**: Ja, jeg er født og oppvokst i ei lita bygd utenfor Namsos. 托雷:是的,我在纳姆索斯郊外的一个小村庄出生和长大。 Da jeg var ferdig med ungdomsskolen, flyttet familien min til Trondheim hvor jeg gikk på videregående skole og etter hvert tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. When I finished secondary school, my family moved to Trondheim where I went to upper secondary school and eventually took a vocational certificate as a child and youth worker. Under utdanninga hadde jeg praksis på Byberg barnehage her i Trondheim. During my education, I had an internship at Byberg Kindergarten here in Trondheim. 在学习期间,我在特隆赫姆的 Byberg 幼儿园实习。

**Elin**: Ja, jeg ser det. Elin: Yes, I see that. 艾琳:是的,我明白了。 Du har fått en god attest derfra. 您已从那里收到了良好的证书。 Hva var grunnen til at du ville bli barne- og ungdomsarbeider?

**Tore**: Jeg har alltid vært glad i barn. 托雷:我一直很喜欢孩子。 Jeg har tre yngre søsken som jeg passet da de var små. 我有三个弟弟妹妹,他们小时候都是我照顾的。 På ungdomsskolen hadde jeg arbeidsuke i en barnehage, og da forsto jeg at barnehageyrket kunne være noe for meg. At secondary school, I had a working week in a kindergarten, and then I understood that the kindergarten profession could be something for me. 在中学时,我在幼儿园工作了一周,然后我意识到幼儿园职业可能适合我。

**Elin**: Det høres bra ut! 艾琳:听起来不错! Kan du fortelle litt om arbeidsoppgavene dine i praksistida? 您能简单介绍一下您实习期间的工作任务吗?

**Tore**: På Byberg barnehage jobbet jeg med barn i alderen 3-6 år, og jeg deltok i stell og omsorg av barna. Tore: At Byberg nursery school, I worked with children aged 3-6 years, and I took part in looking after the children. Tore:在Byberg幼儿园,我和3-6岁的孩子一起工作,我参与照顾孩子们。 Dessuten var det ofte min jobb å planlegge aktiviteter både ute og inne. 此外,我的工作经常是规划外部和内部的活动。

**Elin**: Var det noen av oppgavene du likte bedre enn andre? 艾琳:有什么任务是你比其他人更喜欢的吗?

**Tore**: Jeg er glad i å være ute, så jeg likte veldig godt å ta med barna på tur i skog og mark. Tore: I like being outside, so I really enjoyed taking the children on walks in the woods and fields. Tore:我喜欢呆在外面,所以我真的很喜欢带孩子们在树林和田野里散步。 Vi gikk på tur minst to ganger i uka. 我们每周至少散步两次。 For mange barn er det bedre å være ute enn inne – jeg tenker spesielt på de mest aktive barna. 对于许多孩子来说,呆在外面比待在里面更好——我尤其想到的是那些最活跃的孩子。

**Elin**: Hvilke personlige egenskaper beskriver deg best? 艾琳:哪些个人特征最能描述您?

**Tore**: Jeg er kanskje først og fremst tålmodig, men jeg er også effektiv på jobb, og jeg blir sjelden stresset. Tore: I am perhaps primarily patient, but I am also efficient at work, and I rarely get stressed. Tore:我可能主要是有耐心,但我的工作效率也很高,而且我很少有压力。

**Elin**: Er det noe du kan bli bedre på? 艾琳:你有什么可以改进的地方吗?

**Tore**: Jeg er ikke alltid så kreativ og oppfinnsom, men ofte har barna ideer som jeg blir inspirert av. Tore:我并不总是那么有创造力和创造力,但孩子们的想法常常会启发我。

**Elin**: Ok, fint! Jeg har ikke flere spørsmål til deg akkurat nå. 我现在没有更多问题要问你了。 Er det noe du vil spørre meg om?

**Tore**: Nei, jeg tror jeg har fått informasjon om det meste. Tore: No, I think I have received information about most of it. Jeg håper å høre fra dere! 期待你的回信!

**Elin**: Alle som har vært på intervju, blir kontaktet i neste uke. Elin: Everyone who has been to an interview will be contacted next week. 艾琳:下周我们会联系所有参加过面试的人。 Du hører fra oss da! 届时您将会收到我们的来信! Takk for nå! 谢谢现在!

**Tore**: Takk i like måte!