×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 5B: Andreas forteller om sin skoletid

5B: Andreas forteller om sin skoletid

Andreas er 22 år og studerer medisin ved NTNU. Andreas har blitt god venn med en iransk mann som heter Mohammed. De snakker sammen om skolesystemet i Norge, og Andreas forteller:

Jeg gikk i barnehagen fra jeg var ett år, og da jeg var seks år, begynte jeg på skolen. Hver dag syklet jeg sammen med en nabogutt til skolen. Vi hadde blitt kompiser allerede i barnehagen, og det var trygt og godt å ha en god venn i klassen. Lærerne på barneskolen var for det meste blide og omgjengelige, og vi opplevde mye morsomt sammen. Jeg husker at de fortalte mange eventyr og historier fra gamle dager. På barneskolen likte jeg matematikk best! Det var så spennende å lære å telle og regne. De voksne sa at matematikk var viktig uansett hva vi ville gjøre i livet. Det morsomste jeg visste var å telle alt jeg så: bøker, biler, steiner …

Etter at jeg hadde gått på barneskolen i sju år, begynte jeg på ungdomsskolen. Der lærte vi mer om både matematikk, språk og andre interessante fag. I naturfag lærte vi både kjemi, fysikk og biologi. Vi fikk lov til å gjøre mange spennende forsøk, og etterpå måtte vi skrive rapporter om dem. Lærerne på ungdomsskolen var litt strengere enn på barneskolen, men de var fortsatt mest opptatt av at vi skulle finne ut av ting på egen hånd. Vi laget problemstillinger, gjorde undersøkelser og gjennomførte prosjekter alene og i grupper. Forresten begynte vi å få karakterer også på ungdomsskolen. Da stilte de voksne litt høyere krav til oss, men jeg likte det. Jeg syntes det virket motiverende å ha noen som presset meg til å gjøre mitt beste.

På slutten av ungdomsskolen måtte alle velge hva de ville gjøre etterpå. Fram til vi var 15 år, gikk vi på den samme skolen. På videregående i Norge må elevene velge blant fem forskjellige studieforberedende utdanningsprogram eller åtte yrkesfaglige utdanningsprogram. På grunn av at jeg likte realfagene best og ville bli lege, valgte jeg studiespesialisering.

Selv om skoledagene ble lengre på videregående, likte jeg meg godt. For at karakterene skulle bli gode, måtte jeg gjøre leksene mine, og derfor arbeidet jeg hardt disse årene. Det er jeg veldig glad for nå, for da jeg søkte på medisinstudiet, måtte jeg ha over 5 i karaktersnitt for å få studieplass. Heldigvis klarte jeg det!

5B: Andreas forteller om sin skoletid 5B: Andreas erzählt von seiner Schulzeit 5B: Andreas talks about his school days 5B : Andreas parle de ses années d'école https://www.ntnu.edu/now2/5/5b 5B: Андреас рассказывает о своих школьных годах

Andreas er 22 år og studerer medisin ved NTNU. Andreas is 22 years old and studies medicine at NTNU. Andreas har blitt god venn med en iransk mann som heter Mohammed. Andreas has become good friends with an Iranian man called Mohammed. De snakker sammen om skolesystemet i Norge, og Andreas forteller:

Jeg gikk i barnehagen fra jeg var ett år, og da jeg var seks år, begynte jeg på skolen. I went to kindergarten from the age of one, and when I was six, I started school. Hver dag syklet jeg sammen med en nabogutt til skolen. Every day I cycled to school with a neighbor boy. Vi hadde blitt kompiser allerede i barnehagen, og det var trygt og godt å ha en god venn i klassen. We had already become friends in kindergarten, and it was safe and good to have a good friend in the class. 우리는 이미 유치원 때부터 친구가 되었고, 반에 좋은 친구가 있어서 안전하고 좋았습니다. Lærerne på barneskolen var for det meste blide og omgjengelige, og vi opplevde mye morsomt sammen. The teachers at the primary school were mostly cheerful and sociable, and we had a lot of fun together. 小学的老师大多都很开朗、善于交际,我们在一起玩得很开心。 Jeg husker at de fortalte mange eventyr og historier fra gamle dager. I remember them telling many fairy tales and stories from the old days. På barneskolen likte jeg matematikk best! In elementary school, I liked math the best! Det var så spennende å lære å telle og regne. It was so exciting to learn to count and calculate. De voksne sa at matematikk var viktig uansett hva vi ville gjøre i livet. The adults said that maths was important no matter what we wanted to do in life. 大人们说,无论我们想做什么,数学都很重要。 Det morsomste jeg visste var å telle alt jeg så: bøker, biler, steiner … The funnest thing I knew was counting everything I saw: books, cars, rocks... 我所知道的最有趣的事情就是数我所看到的一切:书籍、汽车、石头......

Etter at jeg hadde gått på barneskolen i sju år, begynte jeg på ungdomsskolen. 我上小学七年后,开始读中学。 Der lærte vi mer om både matematikk, språk og andre interessante fag. There we learned more about mathematics, languages and other interesting subjects. I naturfag lærte vi både kjemi, fysikk og biologi. In science, we learned both chemistry, physics and biology. Vi fikk lov til å gjøre mange spennende forsøk, og etterpå måtte vi skrive rapporter om dem. We were allowed to do many exciting experiments, and afterwards we had to write reports about them. Lærerne på ungdomsskolen var litt strengere enn på barneskolen, men de var fortsatt mest opptatt av at vi skulle finne ut av ting på egen hånd. The teachers at the secondary school were a bit stricter than at the primary school, but they were still mostly concerned that we should figure things out on our own. 중등학교 선생님들은 초등학교 때보다 좀 더 엄격한 편이기는 했지만 그래도 대부분 우리가 스스로 해결해야 한다는 점을 염려하셨습니다. Vi laget problemstillinger, gjorde undersøkelser og gjennomførte prosjekter alene og i grupper. We created problems, did research and carried out projects alone and in groups. 我们单独或小组提出问题、进行研究并开展项目。 Forresten begynte vi å få karakterer også på ungdomsskolen. Da stilte de voksne litt høyere krav til oss, men jeg likte det. Then the adults made slightly higher demands on us, but I liked it. 그러다가 어른들이 우리에게 좀 더 높은 요구를 했는데 저는 그게 좋았어요. 然后大人们对我们的要求稍微高一点,但是我很喜欢。 Jeg syntes det virket motiverende å ha noen som presset meg til å gjøre mitt beste. I found it motivating to have someone pushing me to do my best. 我发现有人推动我尽力而为是一种激励。

På slutten av ungdomsskolen måtte alle velge hva de ville gjøre etterpå. 中学毕业后,每个人都必须选择自己以后想做的事情。 Fram til vi var 15 år, gikk vi på den samme skolen. 우리는 15살이 될 때까지 같은 학교를 다녔습니다. 直到15岁,我们都在同一所学校。 På videregående i Norge må elevene velge blant fem forskjellige studieforberedende utdanningsprogram eller åtte yrkesfaglige utdanningsprogram. At upper secondary school in Norway, students must choose from five different study preparatory education programs or eight vocational education programs. 在挪威的高中,学生必须从五种不同的学习预科教育课程或八种职业教育课程中进行选择。 På grunn av at jeg likte realfagene best og ville bli lege, valgte jeg studiespesialisering. Because I liked science the best and wanted to become a doctor, I chose study specialization. 저는 과학을 제일 좋아하고 의사가 되고 싶어서 전공을 선택했어요.

Selv om skoledagene ble lengre på videregående, likte jeg meg godt. Although the school days were longer in high school, I enjoyed myself. For at karakterene skulle bli gode, måtte jeg gjøre leksene mine, og derfor arbeidet jeg hardt disse årene. In order for my grades to be good, I had to do my homework, and so I worked hard during those years. 성적이 좋아지려면 숙제를 해야 했고, 그래서 그 기간 동안 열심히 일했어요. Det er jeg veldig glad for nå, for da jeg søkte på medisinstudiet, måtte jeg ha over 5 i karaktersnitt for å få studieplass. I am very happy about that now, because when I applied to study medicine, I had to have a grade point average of over 5 to get a place. 지금은 매우 만족스럽습니다. 왜냐하면 제가 의학을 공부하기 위해 지원했을 때 자리를 얻으려면 평균 평점이 5점 이상이어야 했기 때문입니다. Heldigvis klarte jeg det! Fortunately, I made it! 幸运的是,我做到了!