×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 5A: Privat eller offentlig skole?

5A: Privat eller offentlig skole?

Ding er 6 år, og nå er han snart ferdig i barnehagen. Han gleder seg veldig til å begynne på skolen. Han har lært mye norsk allerede, og han kan skrive navnet sitt på både norsk og kinesisk. Dessuten kan han telle til 10 på norsk! Han håper at han kan lære mange flere interessante ting på skolen. Spesielt gleder han seg til å lære å lese og regne. Ding er veldig glad i de voksne i barnehagen, så han håper at lærerne på skolen er like vennlige som dem.

En kveld sitter foreldrene hans hjemme og snakker sammen.

Ling: Jeg synes at Ding bør gå på en privat skole. Jeg stoler ikke på offentlige skoler. En privat skole gir flere muligheter.

Yang: Jeg er ikke enig med deg! En norsk kollega fortalte meg at den offentlige skolen i Norge har høy kvalitet. Man legger vekt på at skoleelevene skal føle seg trygge. Når de får god selvtillit, presterer de bedre i fagene også.

L: Ulempen med offentlig skole er at de ikke får karakterer. Det er viktig for meg!

Y: Du tar feil. Lovene i Norge sier at barn ikke kan få karakterer før på ungdomsskolen. Både den offentlige og den private skolen gir elevene grundige tilbakemeldinger og evaluering, men ikke karakterer med tall eller bokstaver.

L: Det visste jeg ikke. Jeg trodde at de private skolene lignet mer på privatskoler i andre land. Jeg lurer også på hvordan de ansatte på skolen er. Jeg håper at de er strenge nok til at han alltid yter best mulig.

Y: Jeg tror at de ansatte i offentlig og privat skole i Norge er relativt like. De trenger den samme utdannelsen. Dessuten ligger de private skolene langt fra der vi bor. Skal han ta buss alene hver dag? Vi kan gå sammen med ham til den offentlige skolen på bare 10 minutter.

L: Likevel synes jeg at vi må undersøke mer. Jeg er redd for at vi skal begrense mulighetene hans seinere i livet. Hva skjer hvis vi for eksempel vil flytte til England igjen etter at kontrakten din har gått ut?

5A: Privat eller offentlig skole? 5A: Private oder öffentliche Schule? 5A: Private or public school? 5A: ¿Escuela pública o privada? https://www.ntnu.edu/now2/5/5a

Ding er 6 år, og nå er han snart ferdig i barnehagen. Han gleder seg veldig til å begynne på skolen. Han har lært mye norsk allerede, og han kan skrive navnet sitt på både norsk og kinesisk. Dessuten kan han telle til 10 på norsk! Han håper at han kan lære mange flere interessante ting på skolen. Spesielt gleder han seg til å lære å lese og regne. Ding er veldig glad i de voksne i barnehagen, så han håper at lærerne på skolen er like vennlige som dem. Ding is very fond of the adults in the kindergarten, so he hopes that the teachers at school are as friendly as them.

En kveld sitter foreldrene hans hjemme og snakker sammen.

**Ling**: Jeg synes at Ding bør gå på en privat skole. Jeg stoler ikke på offentlige skoler. I don't trust public schools. 我不相信公立学校。 En privat skole gir flere muligheter. 私立学校提供更多机会。

**Yang**: Jeg er ikke enig med deg! Yang: I don't agree with you! En norsk kollega fortalte meg at den offentlige skolen i Norge har høy kvalitet. A Norwegian colleague told me that public schools in Norway are of high quality. Man legger vekt på at skoleelevene skal føle seg trygge. Emphasis is placed on school pupils feeling safe. 重点是让学生感到安全。 Når de får god selvtillit, presterer de bedre i fagene også. When they gain good self-confidence, they also perform better in their subjects. 当他们获得良好的自信心时,他们在科目上也会表现得更好。

**L**: Ulempen med offentlig skole er at de ikke får karakterer. L: The downside of public school is that they don't get grades. Det er viktig for meg! It is important to me!

**Y**: Du tar feil. Y: You are wrong. Lovene i Norge sier at barn ikke kan få karakterer før på ungdomsskolen. The laws in Norway state that children cannot get grades until secondary school. 挪威的法律规定,孩子们在上中学之前不能取得成绩。 Både den offentlige og den private skolen gir elevene grundige tilbakemeldinger og evaluering, men ikke karakterer med tall eller bokstaver. Both the public and private schools give students thorough feedback and evaluation, but not grades with numbers or letters. 公立和私立学校都会给学生提供全面的反馈和评估,但不会用数字或字母来表示成绩。

**L**: Det visste jeg ikke. L: I didn't know that. Jeg trodde at de private skolene lignet mer på privatskoler i andre land. I thought that the private schools were more like private schools in other countries. 我认为私立学校更像其他国家的私立学校。 Jeg lurer også på hvordan de ansatte på skolen er. I also wonder what the staff at the school are like. 我也想知道学校的教职人员是怎样的。 Jeg håper at de er strenge nok til at han alltid yter best mulig. I hope that they are strict enough that he always performs at his best. 我希望他们足够严格,让他始终表现出最好的状态。

**Y**: Jeg tror at de ansatte i offentlig og privat skole i Norge er relativt like. Y: I think that the staff in public and private schools in Norway are relatively similar. De trenger den samme utdannelsen. They need the same education. Dessuten ligger de private skolene langt fra der vi bor. Also, the private schools are far from where we live. Skal han ta buss alene hver dag? Does he have to take the bus alone every day? Vi kan gå sammen med ham til den offentlige skolen på bare 10 minutter. We can walk with him to the public school in just 10 minutes.

**L**: Likevel synes jeg at vi må undersøke mer. L: Still, I think we need to investigate more. Jeg er redd for at vi skal begrense mulighetene hans seinere i livet. I am afraid that we will limit his opportunities later in life. 我担心我们会限制他以后的生活机会。 Hva skjer hvis vi for eksempel vil flytte til England igjen etter at kontrakten din har gått ut? What happens if, for example, we want to move back to England after your contract is up?