×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 5.8 Grammatikk: leddsetning og helsetning

5.8 Grammatikk: leddsetning og helsetning

Sett leddsetninga først i helsetninga.

a) Yang begynte å studere kjemi fordi han likte realfag.

-> Fordi han likte realfag, begynte Yang å studere kjemi.

b) Marie vil flytte til Trondheim hvis hun får studieplass på NTNU.

-> Hvis hun får studieplass på NTNU, vil Marie flytte til Trondheim.

c) Jeg leste ikke så mange bøker da jeg var student.

-> Da jeg var student, leste jeg ikke så mange bøker.

d) Elevene får ikke karakterer når de går på barneskolen.

-> Når de går på barneskolen, får ikke elevene karakterer.

e) Yang tenker på jobben sin mens han jogger.

-> Mens han jogger, tenker Yang på jobben sin.

f) Eva tok en mastergrad etter at hun hadde jobbet i noen år.

-> Etter at hun hadde jobbet i noen år, tok Eva en mastergrad.

g) Yang må gå tidlig fra jobben fordi han skal hente Ding i barnehagen.

-> Fordi han skal hente Ding i barnehagen, må Yang gå tidlig fra jobben

5.8 Grammatikk: leddsetning og helsetning 5.8 Grammatik: Satzteile und vollständige Sätze 5.8 Grammar: clauses and complete sentences 5.8 Gramática: cláusulas y oraciones completas 5.8 Grammaire : clauses et phrases complètes 5.8 Grammatica: proposizioni e frasi complete https://www.ntnu.edu/now2/5/lytte 5.8 Gramatică: propoziții și propoziții complete 5.8 Грамматика: предложения и полные предложения

__Sett **leddsetninga** først i helsetninga.__ Place the clause first in the complete sentence.

a) Yang begynte å studere kjemi **fordi han likte realfag**. a) Yang started studying chemistry because he liked science subjects.

-> **Fordi han likte realfag**, begynte Yang å studere kjemi. -> Because he liked science subjects, Yang started studying chemistry.

b) Marie vil flytte til Trondheim **hvis hun får studieplass på NTNU**. b) Marie wants to move to Trondheim if she gets admitted to NTNU.

-> **Hvis hun får studieplass på NTNU**, vil Marie flytte til Trondheim. If she gets a spot at NTNU, Marie will move to Trondheim.

c) Jeg leste ikke så mange bøker da jeg var student. c) I didn't read many books when I was a student.

-> Da jeg var student, leste jeg ikke så mange bøker. When I was a student, I didn't read many books.

d) Elevene får ikke karakterer når de går på barneskolen. d) Students do not receive grades when they attend elementary school.

-> Når de går på barneskolen, får ikke elevene karakterer. -> When attending elementary school, students do not receive grades.

e) Yang tenker på jobben sin mens han jogger. e) Yang thinks about his job while jogging. e) 杨一边慢跑一边思考自己的工作。

-> Mens han jogger, tenker Yang på jobben sin. While he is jogging, Yang is thinking about his job.

f) Eva tok en mastergrad etter at hun hadde jobbet i noen år. f) Eva earned a master's degree after working for a few years. f) 伊娃工作几年后获得了硕士学位。

-> Etter at hun hadde jobbet i noen år, tok Eva en mastergrad. After working for a few years, Eva earned a master's degree.

g) Yang må gå tidlig fra jobben fordi han skal hente Ding i barnehagen. g) Yang has to leave work early because he has to pick up Ding from kindergarten. g) 杨必须提前下班,因为他要去幼儿园接丁。

-> Fordi han skal hente Ding i barnehagen, må Yang gå tidlig fra jobben Because he has to pick up Ding from kindergarten, Yang has to leave work early