×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 5.5 Lytteforståelse: Anita forteller om barnas skolehverdag

5.5 Lytteforståelse: Anita forteller om barnas skolehverdag

Dattera mi, Solveig, har akkurat begynt på barneskolen. I fjor gikk hun i en hyggelig, liten barnehage rett i nærheten av huset vårt, men nå er hun seks år og skolejente. Skoleveien er litt lengre enn veien til barnehagen, men vi trenger heldigvis ikke å ta buss eller kjøre bil. Det tar omtrent et kvarter å gå. Noen ganger følger jeg eller mannen min henne, og av og til går hun sammen med noen naboer. Det er mange barn i gata vår, så de voksne deler på ansvaret for å følge ungene til skolen. Jeg veldig glad for det, for skolen begynner allerede klokka halv ni. Det blir ofte travelt om morgenen når alle skal kle på seg og spise frokost samtidig, men vi har det bra sammen likevel.

I barnehagen lekte barna mye, både ute og inne. På skolen er det litt mer disiplin fordi elevene skal lære å skrive og regne, men fortsatt har de mye tid til å leke og finne ut av ting på egen hånd. Jeg synes at lærerne på barneskolen er veldig hyggelige. De voksne har hjulpet dattera mi litt ekstra nå i starten. Hun var veldig sjenert og nervøs før hun begynte på skolen fordi det er flere barn der enn i barnehagen. Heldigvis har de voksne hjulpet henne med å skaffe seg nye venner i klassen. Derfor gleder hun seg mer og mer til skoledagene. Det setter jeg så stor pris på!

Jeg har også en sønn på femten år, Audun, som går på ungdomsskolen. Han er veldig interessert i realfag, men han liker absolutt ikke språk. Han sier at engelsk og fransk er de verste fagene, mens matematikk, kjemi og fysikk er favorittfagene hans fordi elevene gjør så mange forsøk og får lov til å være selvstendige. Han har lyst til å utdanne seg til ingeniør, så etter ungdomsskolen skal han begynne på et studieforberedende utdanningsprogram. Jeg er litt redd for at han ikke har gode nok karakterer, men vi hjelper ham med leksene hver dag, så vi får bare håpe på det beste!

Heldigvis er det ikke for seint å endre mening etter at man har begynt på videregående skole. Jeg har mange gode minner fra folkehøyskolen som jeg var på etter videregående. Blant annet var det der jeg traff mannen min! Derfor håper jeg egentlig at Audun også vil ta et friår og dra på folkehøyskole. Han er veldig musikalsk og spiller trompet på fritida, så kanskje han vil gå på en musikk-linje selv om han ikke vil jobbe med musikk. Jeg vet ikke, han skal selvfølgelig få lov til å bestemme dette selv. Jeg synes ikke at foreldrene skal bestemme for mye over barnas yrkesvalg.

5.5 Lytteforståelse: Anita forteller om barnas skolehverdag 5.5 Hörverstehen: Anita erzählt aus dem Schulalltag der Kinder 5.5 Listening comprehension: Anita tells about the children's everyday school life 5.5 Comprensión auditiva: Anita cuenta la vida escolar cotidiana de los niños. https://www.ntnu.edu/now2/5/lytte 5.5 听力:Anita讲述孩子们的日常校园生活

Dattera mi, Solveig, har akkurat begynt på barneskolen. I fjor gikk hun i en hyggelig, liten barnehage rett i nærheten av huset vårt, men nå er hun seks år og skolejente. Skoleveien er litt lengre enn veien til barnehagen, men vi trenger heldigvis ikke å ta buss eller kjøre bil. 学校路比去幼儿园的路长一点,但幸运的是我们不用坐公交车或开车。 Det tar omtrent et kvarter å gå. Noen ganger følger jeg eller mannen min henne, og av og til går hun sammen med noen naboer. Sometimes I or my husband follow her, and occasionally she goes with some neighbors. Det er mange barn i gata vår, så de voksne deler på ansvaret for å følge ungene til skolen. There are many children in our street, so the adults share the responsibility of accompanying the children to school. Jeg veldig glad for det, for skolen begynner allerede klokka halv ni. 我对此感到非常高兴,因为学校九点半就已经开始了。 Det blir ofte travelt om morgenen når alle skal kle på seg og spise frokost samtidig, men vi har det bra sammen likevel. It often gets busy in the morning when everyone has to get dressed and eat breakfast at the same time, but we still have a good time together. 아침에는 모두가 동시에 옷을 입고 아침을 먹어야 하기 때문에 분주할 때가 많지만, 그래도 우리는 함께 즐거운 시간을 보냅니다. 早上通常很忙,每个人都必须同时穿好衣服并吃早餐,但我们仍然在一起度过了愉快的时光。

I barnehagen lekte barna mye, både ute og inne. På skolen er det litt mer disiplin fordi elevene skal lære å skrive og regne, men fortsatt har de mye tid til å leke og finne ut av ting på egen hånd. At school, there is a little more discipline because the students have to learn to write and do arithmetic, but they still have a lot of time to play and figure things out on their own. Jeg synes at lærerne på barneskolen er veldig hyggelige. De voksne har hjulpet dattera mi litt ekstra nå i starten. The adults have helped my daughter a little extra now at the beginning. 一开始,大人们给了我女儿更多的帮助。 Hun var veldig sjenert og nervøs før hun begynte på skolen fordi det er flere barn der enn i barnehagen. Heldigvis har de voksne hjulpet henne med å skaffe seg nye venner i klassen. Derfor gleder hun seg mer og mer til skoledagene. Det setter jeg så stor pris på! I appreciate that so much! 정말 고마워요! 我非常感激!

Jeg har også en sønn på femten år, Audun, som går på ungdomsskolen. Han er veldig interessert i realfag, men han liker absolutt ikke språk. Han sier at engelsk og fransk er de verste fagene, mens matematikk, kjemi og fysikk er favorittfagene hans fordi elevene gjør så mange forsøk og får lov til å være selvstendige. He says that English and French are the worst subjects, while mathematics, chemistry and physics are his favorite subjects because the students make so many attempts and are allowed to be independent. Han har lyst til å utdanne seg til ingeniør, så etter ungdomsskolen skal han begynne på et studieforberedende utdanningsprogram. 그는 엔지니어 훈련을 받고 싶어서 중등학교 졸업 후 대학 준비 교육 프로그램을 시작할 예정입니다. Jeg er litt redd for at han ikke har gode nok karakterer, men vi hjelper ham med leksene hver dag, så vi får bare håpe på det beste! I'm a little afraid that his grades aren't good enough, but we help him with his homework every day, so we can only hope for the best! 그 아이의 성적이 좋지 않아서 조금 걱정이 되지만, 우리는 매일 그 아이의 숙제를 도와주기 때문에 최선을 다할 수밖에 없습니다! 我有点担心他成绩不够好,但我们每天都会帮助他做作业,所以我们只能希望最好的!

Heldigvis er det ikke for seint å endre mening etter at man har begynt på videregående skole. Fortunately, it is not too late to change your mind after you have started high school. 다행스럽게도 고등학교를 시작한 후에 마음을 바꾸기에는 너무 늦지 않았습니다. 幸运的是,高中开始后改变主意还为时不晚。 Jeg har mange gode minner fra folkehøyskolen som jeg var på etter videregående. 高中毕业后就读的民间高中给我留下了很多美好的回忆。 Blant annet var det der jeg traff mannen min! 除此之外,我就是在那里遇到了我的丈夫! Derfor håper jeg egentlig at Audun også vil ta et friår og dra på folkehøyskole. Han er veldig musikalsk og spiller trompet på fritida, så kanskje han vil gå på en musikk-linje selv om han ikke vil jobbe med musikk. He is very musical and plays the trumpet in his spare time, so maybe he wants to go into music, even if he doesn't want to work in music. 그는 매우 음악적이며 여가 시간에 트럼펫을 연주하므로 음악 분야에서 일하고 싶지 않더라도 음악 경력을 쌓고 싶을 수도 있습니다. 他很有音乐天赋,业余时间会吹小号,所以即使他不想从事音乐工作,也许他也想从事音乐事业。 Jeg vet ikke, han skal selvfølgelig få lov til å bestemme dette selv. I don't know, of course he should be allowed to decide this himself. 물론 그가 스스로 결정하도록 허용해야 합니다. 我不知道,当然应该让他自己决定。 Jeg synes ikke at foreldrene skal bestemme for mye over barnas yrkesvalg. 저는 자녀의 진로 선택에 대해 부모가 너무 많은 결정을 내려야 한다고 생각하지 않습니다. 我认为父母不应该对孩子的职业选择做出太多决定。