×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 4X Boligtyper

4X Boligtyper

Hybel

En hybel er ofte bare ett rom, enten i en studentby eller hos en familie i en enebolig. Ofte må man dele kjøkken og bad med andre beboere. Hybler er ofte utleieboliger, og det er en vanlig bolig for studenter.

Leilighet

Ei leilighet er bolig for én person eller én familie. Den ligger ofte i ei blokk eller en bygård. Leiligheter kan være små eller store. Ei ettromsleilighet har ikke separat soverom, mens ei toromsleilighet har ett soverom i tillegg til stue. Ei sokkelleilighet ligger i kjelleren (sokkelen) i en enebolig.

Enebolig

En enebolig er ett hus som ligger for seg selv. Det er ikke bygd sammen med noen andre hus.

Tomannsbolig / Firemannsbolig

En tomannsbolig / firemannsbolig er ett hus som har to eller fire leiligheter.

Rekkehus

Et rekkehus er tre eller flere hus i rekke ved siden av hverandre. Husene er nesten alltid like, og tomten er felles for alle husene i rekken. Hver bolig har egen inngang.

Boligblokk

Ei bygning som består av mange leiligheter eller hybler. Vi finner mange blokker i nærheten av og i byer, men ikke i sentrum. I ei blokk har flere leiligheter felles inngang. Hvis det er mer enn fire etasjer i blokka, kaller vi den gjerne for ei høyblokk.

Bygård

En bygård er en type boligblokk i sentrum av en by. Bygårder står ofte tett inntil hverandre slik at de har felles fasade med neste bygård.

Å leie og å eie

- Å leie

Hvis du leier en bolig, er det en annen person som eier den, utleieren. Du betaler en fast husleie til denne personen. Husleien kan være med eller uten strøm, internett og andre fasiliteter. Det skal være spesifisert i kontrakten/husleiekontrakten mellom utleier og leietaker.

- Å eie

Man må ofte ta opp lån for å kjøpe en bolig. Da betaler du avdrag og renter til banken hver måned. Hvis du eier en bolig i et borettslag eller sameie, må du ofte også betale litt husleie. Det dekker din del av fellesgjeld og forsikringer. Noen ganger inkluderer husleien også andre ting, som vaktmester, renhold av fellesareal, oppvarming eller internett.


4X Boligtyper 4X Gehäusetypen 4X Housing types Tipi di alloggiamenti 4X https://www.ntnu.edu/now2/4/4x

**Hybel**

En hybel er ofte bare ett rom, enten i en studentby eller hos en familie i en enebolig. A dormitory is often just one room, either in a student town or with a family in a detached house. 기숙사는 학생 타운이나 단독 주택에 가족이 함께 사는 방 하나인 경우가 많습니다. Akademik to często tylko jeden pokój, albo w miasteczku studenckim, albo u rodziny w domu jednorodzinnym. Ofte må man dele kjøkken og bad med andre beboere. Często musisz dzielić kuchnię i łazienkę z innymi mieszkańcami. Hybler er ofte utleieboliger, og det er en vanlig bolig for studenter. Dorms are often rental accommodation, and it is a common accommodation for students. Akademiki są często wynajmowanym zakwaterowaniem i są częstym miejscem zakwaterowania studentów.

**Leilighet**

Ei leilighet er bolig for én person eller én familie. Den ligger ofte i ei blokk eller en bygård. It is often located in a block of flats or an apartment building. 아파트 단지나 아파트 건물에 위치한 경우가 많습니다. Często lokalizuje się w bloku lub apartamentowcu. Leiligheter kan være små eller store. 아파트는 작을 수도 있고 클 수도 있습니다. Ei ettromsleilighet har ikke separat soverom, mens ei toromsleilighet har ett soverom i tillegg til stue. Mieszkanie jednopokojowe nie posiada oddzielnej sypialni, natomiast mieszkanie dwupokojowe oprócz salonu posiada jedną sypialnię. Ei sokkelleilighet ligger i kjelleren (sokkelen) i en enebolig. A plinth apartment is located in the basement (plinth) of a detached house. 주추아파트는 단독주택의 지하(주추)에 위치합니다. Mieszkanie na cokole znajduje się w piwnicy (cokole) domu jednorodzinnego.

**Enebolig**

En enebolig er ett hus som ligger for seg selv. Det er ikke bygd sammen med noen andre hus.

**Tomannsbolig / Firemannsbolig** Dom bliźniaczy / Dom czteroosobowy

En tomannsbolig / firemannsbolig er ett hus som har to eller fire leiligheter. 준단독주택/4인실은 2~4개의 아파트가 있는 1주택을 말합니다.

**Rekkehus**

Et rekkehus er tre eller flere hus i rekke ved siden av hverandre. Husene er nesten alltid like, og tomten er felles for alle husene i rekken. The houses are almost always the same, and the plot is shared by all the houses in the row. 집은 거의 항상 동일하며, 줄지어 있는 모든 집이 줄거리를 공유합니다. Domy są prawie zawsze takie same, a działka jest wspólna dla wszystkich domów w rzędzie. 房屋几乎总是相同的,并且该地块由该行中的所有房屋共享。 Hver bolig har egen inngang.

**Boligblokk**

Ei bygning som består av mange leiligheter eller hybler. A building consisting of many apartments or dormitories. 다수의 아파트나 기숙사로 구성된 건물. Vi finner mange blokker i nærheten av og i byer, men ikke i sentrum. We find many blocks near and in cities, but not in the city center. 우리는 도시 근처와 도시 내에서 많은 블록을 발견하지만 도심에서는 그렇지 않습니다. Wiele bloków znajdujemy w pobliżu i w miastach, ale nie w centrum miasta. 我们在城市附近和城市内发现了许多街区,但不在市中心。 I ei blokk har flere leiligheter felles inngang. 한 블록에는 여러 아파트에 공통 출입구가 있습니다. Hvis det er mer enn fire etasjer i blokka, kaller vi den gjerne for ei høyblokk. 블록에 4개 이상의 층이 있으면 우리는 그것을 고층 블록이라고 부르고 싶습니다. Jeśli w bloku jest więcej niż cztery piętra, nazywamy go wieżowcem. 如果街区的层数超过四层,我们喜欢将其称为高层街区。

**Bygård**

En bygård er en type boligblokk i sentrum av en by. 아파트 단지는 도심에 위치한 아파트 블록의 일종입니다. Bygårder står ofte tett inntil hverandre slik at de har felles fasade med neste bygård. Apartment buildings are often close to each other so that they have a common facade with the next apartment building. 아파트 건물은 서로 가까이 있는 경우가 많아 옆 아파트 건물과 공통된 외관을 갖습니다. Budynki mieszkalne są często położone blisko siebie, dzięki czemu mają wspólną fasadę z sąsiednim apartamentowcem. 公寓楼通常彼此靠近,因此它们与下一栋公寓楼具有共同的外观。

**Å leie og å eie** Wynajmować i posiadać

**- Å leie**

Hvis du leier en bolig, er det en annen person som eier den, utleieren. Jeśli wynajmujesz dom, jego właścicielem jest inna osoba – właściciel. Du betaler en fast husleie til denne personen. 당신은 이 사람에게 고정 임대료를 지불합니다. Płacisz tej osobie stały czynsz. Husleien kan være med eller uten strøm, internett og andre fasiliteter. The rent can be with or without electricity, internet and other facilities. 임대료는 전기, 인터넷 및 기타 시설이 있거나 없을 수 있습니다. Wynajem może być z prądem, internetem i innymi udogodnieniami lub bez. Det skal være spesifisert i kontrakten/husleiekontrakten mellom utleier og leietaker. It must be specified in the contract/lease agreement between landlord and tenant. 집주인과 임차인 간의 계약/임대 계약서에 명시되어 있어야 합니다. Musi to być określone w umowie/umowie najmu pomiędzy wynajmującym a najemcą.

**- Å eie**

Man må ofte ta opp lån for å kjøpe en bolig. You often have to take out a loan to buy a home. Da betaler du avdrag og renter til banken hver måned. You then pay installments and interest to the bank every month. 그런 다음 매달 은행에 할부금과 이자를 지불합니다. Następnie co miesiąc płacisz bankowi raty i odsetki. Hvis du eier en bolig i et borettslag eller sameie, må du ofte også betale litt husleie. If you own a home in a housing association or condominium, you often also have to pay some rent. 주택 협회나 콘도미니엄에 주택을 소유하고 있는 경우 임대료도 일부 지불해야 하는 경우가 많습니다. Det dekker din del av fellesgjeld og forsikringer. It covers your share of joint debt and insurance. 이는 공동 부채 및 보험에 대한 귀하의 몫을 보장합니다. 它涵盖您的共同债务和保险份额。 Noen ganger inkluderer husleien også andre ting, som vaktmester, renhold av fellesareal, oppvarming eller internett. 때때로 임대료에는 관리인, 공용 공간 청소, 난방 또는 인터넷과 같은 다른 사항도 포함됩니다.