×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 3.8 Grammatikk: eiendomspronomen (possessiv) og refleksivt eiendomspronomen (refleksivt possessiv)

3.8 Grammatikk: eiendomspronomen (possessiv) og refleksivt eiendomspronomen (refleksivt possessiv)

a) Petter har kjøpt en ny bil. Nå snakker han med Martin og forteller om bilen.

-> Petter forteller om bilen sin.

b) Broren til Maria har fått en ny jobb. Maria forteller om den til Anna.

-> Maria forteller om jobben hans.

c) Jakob og Lisa har to barn. De forteller Anna om barna.

-> De forteller om barna sine.

3.8 Grammatikk: eiendomspronomen (possessiv) og refleksivt eiendomspronomen (refleksivt possessiv) 3.8 Grammatik: Possessivpronomen (Possessiv) und Reflexivpronomen (Reflexivpossessiv) 3.8 Grammar: possessive pronouns (possessive) and reflexive possessive pronouns (reflexive possessive) 3.8 Grammatica: bezittelijke voornaamwoorden (bezittelijk) en reflexieve bezittelijke voornaamwoorden (reflexief bezittelijk) https://www.ntnu.edu/now2/3/lytte 3.8 Gramatyka: zaimki dzierżawcze (dzierżawcze) i zaimki dzierżawcze zwrotne (dzierżawcze zwrotne) 3.8 Грамматика: притяжательные местоимения (притяжательные) и возвратные притяжательные местоимения (возвратные притяжательные) 3.8 Граматика: присвійні займенники (присвійні) і зворотні присвійні займенники (поворотні присвійні)

a) Petter har kjøpt en ny bil. a) Petter has bought a new car. Nå snakker han med Martin og forteller om bilen. Now he is talking to Martin and telling him about the car.

-> Petter forteller om bilen **sin**. -> Petter is talking about his car.

b) Broren til Maria har fått en ny jobb. b) Maria's brother has gotten a new job. Maria forteller om den til Anna. Maria tells Anna about it.

-> Maria forteller om jobben **hans**. -> Maria tells about his job.

c) Jakob og Lisa har to barn. c) Jakob and Lisa have two children. De forteller Anna om barna. They tell Anna about the children.

-> De forteller om barna **sine**. -> They tell about their children.