×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Welcome to NoW in Narvik, NoWiN Extras 1.6: Lærer Marianne

NoWiN Extras 1.6: Lærer Marianne

Jeg heter Marianne, jeg kommer fra Narvik,

og er lærer på norskkurset ved Høyskolen i Narvik.

Jeg snakker norsk, engelsk, litt tysk og litt fransk.

Jeg er interessert i språk og har lyst til å lære flere.

Jeg trives veldig godt med å jobbe på norskkurset,

og synes det er spennende å bli kjent med studenter fra mange forskjellige land.

Vi pleier å ha det morsomt og hyggelig på norskkurset i Narvik.

For meg er interessante samtaler, humør og humor veldig viktig i klasserommet.

Lykke til med norsken!


NoWiN Extras 1.6: Lærer Marianne https://www.ntnu.edu/nowin/1/extras/1.6

Jeg heter Marianne, jeg kommer fra Narvik,

og er lærer på norskkurset ved Høyskolen i Narvik.

Jeg snakker norsk, engelsk, litt tysk og litt fransk.

Jeg er interessert i språk og har lyst til å lære flere. Ich interessiere mich für Sprachen und möchte mehr lernen. I am interested in languages and want to learn more.

Jeg trives veldig godt med å jobbe på norskkurset, Ich arbeite sehr gerne im Norwegischkurs, I really enjoy working on the Norwegian course,

og synes det er spennende å bli kjent med studenter fra mange forskjellige land. und finde es spannend, Studierende aus vielen verschiedenen Ländern kennenzulernen. and find it exciting to get to know students from many different countries.

Vi pleier å ha det morsomt og hyggelig på norskkurset i Narvik. Wir neigen dazu, Spaß zu haben und den Norwegischkurs in Narvik zu genießen. We tend to have fun and enjoy the Norwegian course in Narvik.

For meg er interessante samtaler, humør og humor veldig viktig i klasserommet. Interessante Gespräche, Stimmung und Humor sind mir im Unterricht sehr wichtig. For me, interesting conversations, mood and humor are very important in the classroom.

Lykke til med norsken! Viel Glück mit Norwegisch! Good luck with Norwegian!